stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
Az 1992. évi elnökválasztásról szóló
alkotmánybírósági határozatok

 

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1992. október 4-i
37. számú HATÁROZAT*

 

Vasile Gionea

- elnök

Viorel Mihai Ciobanu

- bíró

Mihai Constantinescu

- bíró

Fazakas Miklós

- bíró

Ion Filipescu

- bíró

Antonie Iorgovan

- bíró

Ioan Muraru

- bíró

Florin Bucur Vasilescu

- bíró

Victor Dan Zlatescu

- bíró

Constantin Burada

- magisztrátus-asszisztens

Napirenden a Románia elnöke tisztségre kiírt, 1992. szeptember 27-i választások eredményére vonatkozólag a Központi Választási Iroda által 1992. október 4-én felvett jegyzôkönyvnek és a választókerületi irodák iratcsomóinak a megvizsgálása.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Megállapítja, hogy a Románia Alkotmánya 144. szakasza d) pontjának, valamint a 69/1992 számú törvény 25. szakaszának és 26. szakasz (2) bekezdésének az elôírásaival összhangban illetékes megállapítani a Románia elnöki tisztségre kiírt választások eredményét.

Az 1992. október 4-én a Központi Választási Iroda által a 69/1992 számú törvény 23. szakaszának megfelelôen készített jegyzôkönyv és a választókerületi irodáknak az elnökválasztásra vonatkozó, az Alkotmánybírósággal 1992. október 4-én közölt iratcsomók elemzésébôl megállapítják, hogy az 1992. szeptember 27-i választások eredményei a következôk:

- az összes választók száma a lakhelyük szerinti

helységek választói jegyzékeinek megfelelôen 16 380 663

- az urnákhoz járult összes szavazók száma 12 496 430

- az összes érvénytelenített szavazatok száma 580 617

- az érvényesen leadott összes szavazatok száma 11 898 856

amelybôl:

a) Ion Iliescu úrra 5 633 456 szavazat;

b) Emil Constantinescu úrra 3 717 006 szavazat;

c) Gheorghe Funar úrra 1 294 388 szavazat;

d) Caius Traian Dragomir úrra 564 655 szavazat;

e) Ioan Mânzatu úrra 362 485 szavazat;

f) Mircea Druc úrra 326 866 szavazat.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Központi Választási Iroda elrendelte az eredetileg érvénytelennek nyilvánított szavazólapok felülvizsgálását, és ezen ellenôrzés azt eredményezte, hogy 9159 szavazólapot érvényesnek találtak, amelybôl:

a) Ion Iliescu úré 4 601 szavazat;

b) Emil Constantinescu úré 2 051 szavazat;

c) Gheorghe Funar úré 820 szavazat;

d) Caius Traian Dragomir úré 968 szavazat;

e) Ioan Mânzatu úré 374 szavazat;

f) Mircea Druc úré 345 szavazat.

A 9159 szavazólap érvényessé nyilvánítása a természetébôl kifolyólag nem befolyásolta az elnökválasztásokat.

A Bíróság megállapítja, hogy az érvénytelen szavazólapok százalékaránya 4,65.

A fentiekbôl következik, hogy a jelöltek közül egyik sem kapta meg az Alkotmány 81. szakasza (2) bekezdésében elôírt szavazattöbbséget, következésképpen nem nyilvánítható megválasztottnak a Románia elnöki tisztségbe.

Következésképpen, a 69/1992 számú törvény 26. szakasza (2) bekezdésének megfelelôen, az Alkotmánybíróságnak az elsô szavazati fordulón elért szavazatok számának nagyságrendjében köztudomásra kell hoznia az elsô két jelölt nevét és utónevét, akik között majd lezajlik a szavazás második fordulója az Alkotmány 81. szakaszának (3) bekezdése szerint, valamint a szavazás napját is.

Megvitatva a szavazás eredményének igazolását, a Bíróság megvizsgálta a Romániai Demokratikus Konvenció képviselôje által a Központi Választási Iroda által megkötött 1992. október 4-i jegyzôkönyv aláírásakor megfogalmazott ellenvetéseket, és megállapítja, hogy éppen ezekben az ellenvetésekben is elismerik, hogy ezek, természetükbôl kifolyólag, nem befolyásolják a megállapítást, miszerint a két jelölt közül egyik sem kapta meg az abszolút többséget, és hogy a választás második fordulóján Ion Iliescu és Emil Constantinescu urak vesznek majd részt.

Figyelembe véve a szavazás eredményét, a választás második fordulóján Ion Iliescu és Emil Constantinescu urak vesznek részt.

A szavazás második fordulójára, a 69/1992 számú törvény 26. szakasza (1) bekezdésének megfelelôen, az elsô forduló után két héttel kerül sor.

Kiindulva az ismertetettekbôl, az Alkotmánybíróság egyhangúlag,

A törvény nevében

ELHATÁROZZA:

1. Köztudomásra hozza a Románia elnöke tisztségre kiírt választások 1992. szeptember 27-i elsô fordulójának az eredményét, a következôk szerint:

- az összes választók száma a lakhelyük szerinti

helységek választói jegyzékeinek megfelelôen 16 380 663

- az urnákhoz járult összes szavazók száma 12 496 430

- az összes érvénytelenített szavazatok száma 580 617

- az érvényesen leadott összes szavazatok száma 11 898 856

amelybôl:

a) Ion Iliescu úrra 5 633 456 szavazat;

b) Emil Constantinescu úrra 3 717 006 szavazat;

c) Gheorghe Funar úrra 1 294 388 szavazat;

d) Caius Traian Dragomir úrra 564 655 szavazat;

e) Ioan Mânzatu úrra 362 485 szavazat;

f) Mircea Druc úrra 326 866 szavazat.

2. A Románia elnöke megválasztására tartandó szavazás második fordulóján, amelyre 1992. október 11-én, vasárnap kerül sor, Ion Iliescu úr és Emil Constantinescu úr vesz részt.

3. A jelen határozatot közzé kell tenni Románia Hivatalos Közlönye I. Részében, az Alkotmánybíróság elnökének pedig biztosítania kell a köztudomásra hozását a sajtón, a rádión és a televízión keresztül.

Dr. Vasile Gionea professzor
az Alkotmánybíróság elnöke

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1992. október 15-i
41. számú HATÁROZAT**

Vasile Gionea

- elnök

Viorel Mihai Ciobanu

- bíró

Mihai Constantinescu

- bíró

Fazakas Miklós

- bíró

Ion Filipescu

- bíró

Antonie Iorgovan

- bíró

Ioan Muraru

- bíró

Florin Bucur Vasilescu

- bíró

Victor Dan Zlatescu

- bíró

Constantin Burada

- magisztrátus-asszisztens

Napirenden a Központi Választási Iroda által az 1992. október 11-i idôponttal a Románia elnöke tisztségére megtartott második választási forduló eredményeivel kapcsolatban készített jegyzôkönyv és a választókerületek irodái iratcsomóinak a megvizsgálása.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

megállapítja, hogy Románia Alkotmánya 144. szakasza d) pontjának és a 69/1992 számú törvény 25. szakaszának az elôírásai szerint illetékes megállapítani a Románia elnöke tisztségre megtartott választások eredményét.

A 69/1992. számú törvény 23. szakaszának megfelelôen a Központi Választási Iroda által készített jegyzôkönyv és az Alkotmánybírósággal 1992. október 14-i idôponttal közölt, az elnökválasztásokra vonatkozó iratcsomók elemzésébôl megállapítják, hogy az elnökválasztások 1992. október 11-i második fordulójának az eredményei a következôk:

- az összes választók száma a lakhelyük szerinti

helységek választói jegyzékeinek megfelelôen 16 597 508 volt;

- az urnákhoz járult összes szavazók száma 12 153 810 volt;

- az összes érvénytelenített szavazatok száma 116 092 volt;

- az összes érvényesen leadott szavazatok száma 12 034 636 volt;

amelybôl:

a) Ion Iliescu úrra 7 393 429 szavazat;

b) Emil Constantinescu úrra 4 641 207 szavazat.

A fentiekbôl az következik, hogy a legtöbb érvényesen leadott szavazatot Ion Iliescu úr kapta, tehát eleget tesz az Alkotmány 81. szakaszának (3) bekezdésében elôírt feltételeknek, hogy rátérhessenek a Románia elnöke tisztségben való igazolására.

A szavazás eredményének megerôsítése érdekében a Bíróság megvizsgálta a Romániai Demokratikus Konvenció képviselôjének a Központi Választási Iroda 1992. október 14-i jegyzôkönyve aláírásakor megfogalmazott, a külön jegyzékeken szereplô szavazók nagy számára, egyes óvások megoldási módjára és a szavazókörzetek egyes jegyzôkönyveinek az illetô körzetek büróinak elnökei általi módosítására vonatkozó ellenvetéseit.

Ezekkel az ellenvetésekkel kapcsolatban a Bíróság megállapítja, hogy nem áll fenn valamely választási csalás elkövetése, és hogy ezek nem olyan természetűek, hogy befolyásolnák a választások eredményeit.

Az említett megfontolások alapján, az Alkotmánybíróság, egyhangúlag,

A törvény nevében

ELHATÁROZZA:

1. Közreadja a Románia elnöki tisztségre megtartott választások 1992. október 11-i második szavazási fordulójának az eredményeit, a következôk szerint:

- az összes választók száma a lakhelyük szerinti

helységek választói jegyzékeinek megfelelôen 16 597 508 volt;

- az urnákhoz járult összes szavazók száma 12 153 810 volt;

- az összes érvénytelenített szavazatok száma 116 092 volt;

- az összes érvényesen leadott szavazatok száma 12 034 636 volt;

amelybôl:

a) Ion Iliescu úrra 7 393 429 szavazat;

b) Emil Constantinescu úrra 4 641 207 szavazat.

2. Megállapítja, hogy Ion Iliescu urat megválasztották a Románia elnöke tisztségbe, mivel összesítette az érvényesen leadott szavazatok többségét.

3. A jelen határozat végleges és közzé kell tenni Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében, az Alkotmánybíróság elnökének pedig biztosítania kell a köztudomásra hozását a sajtón, a rádión és a televízión keresztül.

Dr. Vasile Gionea professzor
az Alkotmánybíróság elnöke

Constantin Burada
magisztrátus-asszisztens

---------------------------------

* Forrás: Románia Hivatalos Közlönye I. 1992. 247. sz.

** Forrás: Románia Hivatalos Közlönye I. 1992. 260. sz.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret