MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 8. évfolyam, 1-3. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/12/19 14:03:06
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 /2009.
   17th-century Italian Chamber Music [nyomtatott kotta] : for two melody instruments (descant recorder, flute, oboe or violin) and basso continuo (harpsichord or piano, violoncello, viol or bassoon ad lib.) = Italienische Kammermusik aus dem 17. Jahrhundert : für zwei Melodie-Instrumente (Sopranblockflöte, Flöte, Oboe oder Violine) und Basso continuo (Cembalo oder Klavier, Violoncello, Gambe oder Fagott ad lib.) = Musique de chambre italienne du XVIIe siècle : pour deux instruments mélidiques (flute à bec soprano, flute traversière, hautbois ou violon) et basse continue (clavecin ou pianoforte, violoncelle, viole ou bassoon ad lib.) = 17. századi olasz kamarazene : két dallamhangszerre (szopránfurulya, fuvola, oboa vagy hegedű) és basso continuóra (csembaló vagy zongora, gordonka, viola da gamba vagy fagott ad lib.) / selected, edited and with continuo realization completed by Bali János. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 55 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN M 080-14213-4
Z. 14213 (EMB)
17. század - harántfuvola - oboa - hegedű - continuo - blockflöte - kamarazene
[AN 2854242] MARC

ANSEL
UTF-82 /2009.

   222 studies for saxophone [nyomtatott kotta] = 222 Etüden für Saxophon = 222 études pour saxophone = 222 etűd szaxofonra / selected and edited by Perényi Éva, Perényi Péter. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 83 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14371-1
Z. 14371 (EMB)
szaxofon - hangszeroktatás - szólóhangszerre írt zenemű - etűd
[AN 2861959] MARC

ANSEL
UTF-8

A

3 /2009.
   Accordion music for beginners [nyomtatott kotta] = Akkordeonmusik für Anfänger = Musique d'accordéon pour les premiers pas = Harmonikamuzsika kezdők számára / arranged and edited by Ernyei László. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 58 p. ; 31 cm
ISMN M 080-14373-5
Z. 14373 (EMB)
hangszeroktatás - harmonika
[AN 2862390]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2009.

Albrechtsberger, Johann Georg (1736-1809)
   Concerto per trombone alto ed archi [nyomtatott kotta] : 1769 / Johann Georg Albrechtsberger ; cadenzákkal ell. és közread. Darvas Gábor ; a zongorakivonatot készítette Vécsey Jenő. - 12. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2009. - 30 p. ; 29 cm + 1 db harsona szólam
ISMN M 080-05143-6
Z. 5143 (EMB)
harsona - versenymű - zongorakivonat
[AN 2862804] MARC

ANSEL
UTF-85 /2009.

Antal-Lundström Ilona (1940-)
   Karácsonyi harangok [nyomtatott kotta] : dalok Európából / Antal-Lundström Ilona, Eskil Lundström. - [Szóló]. - [Budapest] : General Press Kft., 2008. - 27 p. : ill. ; 30 cm + 1 db CD mell.
vokális szóló kísérettel - zongora - harántfuvola - karácsonyi dal - dalgyűjtemény
[AN 2806098] MARC

ANSEL
UTF-86 /2009.

   Ausgewählte Etüden für Flöte I [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute I = Choix d'études pour flûte I = Válogatott etűdök fuvolára I / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 34. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 34 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN M 080-08591-2
Z. 8591 (EMB)
hangszeroktatás - harántfuvola - etűd
[AN 2812377] MARC

ANSEL
UTF-87 /2009.

   Ausgewählte Etüden für Flöte II [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute II = Válogatott etűdök fuvolára II = Choix d'études pour flûte II / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 49 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN M 080-08592-9
Z. 8592 (EMB)
hangszeroktatás - harántfuvola - etűd
[AN 2864546] MARC

ANSEL
UTF-88 /2009.

   Ausgewählte Etüden für Klavier IV [nyomtatott kotta] = Selected studies for piano IV = Válogatott etűdök zongorára IV / herausgegeben von Teöke Marianne. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 56 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN M 080-12008-8
Z. 12008 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - zeneművek gyűjteménye - etűd
[AN 2804513] MARC

ANSEL
UTF-89 /2009.

   Ausgewählte Etüden für Posaune I [nyomtatott kotta] = Selected studies for trombone I = Válogatott etűdök harsonára I / ausgewählt und herausgegeben von Makovetz Pál. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 49 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14143-4
Z. 14143 (EMB)
hangszeroktatás - harsona - etűd
[AN 2854880] MARC

ANSEL
UTF-8

B

10 /2009.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   388 vierstimmige Choralgesänge [nyomtatott kotta] = 388 four-part chorales = 388 négyszólamú korál / Johann Sebastian Bach ; zusammengestellt und herausgegeben von Dobra János. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 239 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40101-9
Z. 40101 (EMB)
egyházi és vallásos zene - korál
[AN 2865286]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2009.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Arioso [nyomtatott kotta] : für Violoncello und Klavier / Johann Sebastian Bach ; übertragen und herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 3 p. ; 30 cm + 1 db gka.. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN M 080-13626-3
Z. 13626 (EMB)
hangszerszóló kísérettel - gordonka - átirat
[AN 2803931] MARC

ANSEL
UTF-812 /2009.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Zweistimmige Inventionen [nyomtatott kotta] : BWV 772-786 = Two-part inventions = Kétszólamú invenciók / Johann Sebastian Bach ; Fingersatz und Verzierung von Solymos Péter. - 24. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 31 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06912-7
Z. 6912 (EMB)
zongora - invenció - szólóhangszerre írt zenemű - hangszeres zene
[AN 2805297] MARC

ANSEL
UTF-813 /2009.

Balassa Sándor (1935-)
   I. vonóstrió [nyomtatott kotta] : hegedű, mélyhegedű, cselló : Op. 99 = I. Streichtrio : für Violine, Viola, Violoncello : Op. 99 / Balassa Sándor. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2008. - 21 p. ; 30 cm + 3 db vonós szólam
ISMN M 9005267-2-4
SMB No. 98 (Solo Music)
hegedű - mélyhegedű - gordonka - kamarazene - trió
[AN 2801075] MARC

ANSEL
UTF-814 /2009.

Balassa Sándor (1935-)
   II. szonatina zongorára [nyomtatott kotta] : Op. 83 / Balassa Sándor ; Fantázia zongorára : Op. 97. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, cop. 2007. - 21 p. ; 30 cm
ISMN M 9005267-1-7
SMB No. 89 (Solo Music)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - szonatina
[AN 2800710] MARC

ANSEL
UTF-815 /2009.

Balassa Sándor (1935-)
   Nádi csibe [nyomtatott kotta] : Op. 28. : női karra / Balassa Sándor ; Weöres Sándor versére. - Átdolgozott kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 6 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-08587-5
Z. 8587 (EMB)
a cappella - női kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2862810] MARC

ANSEL
UTF-816 /2009.

Balassa Sándor (1935-)
   Nyári intermezzo [nyomtatott kotta] : oboára és zongorára : Op. 71 = Sommerintermezzo : für Oboe und Klavier / Balassa Sándor. - [Partitúra]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2008. - 12 p. ; 30 cm + 1 db oboa szólam
ISMN M 9005267-0-0
SMB No. 101 (Solo Music)
oboa - zongora - kamarazene - duó
[AN 2801056] MARC

ANSEL
UTF-817 /2009.

Balassa Sándor (1935-)
   Preludiumok és fantázia orgonára [nyomtatott kotta] : Op. 59 = Präludium und Fantasie für Orgel : Op. 59 / Balassa Sándor. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2008. - 26 p. ; 30 cm
ISMN M 9005267-3-1
SMB No. 90 (Solo Music)
orgona - prelúdium - zenei fantázia - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2801379] MARC

ANSEL
UTF-818 /2009.

Balázs Oszkár (1936-)
   Ritmusgyakorlatok kezdőknek [nyomtatott kotta] : (kisdobiskola) / Balázs Oszkár, Zempléni László. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 37 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-12253-2
Z. 12253 (EMB)
hangszeroktatás - dob - hangszeriskola
[AN 2864555] MARC

ANSEL
UTF-819 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Ave maris stella [nyomtatott kotta] : chorus mixtus : (Madonna-kép) / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - [4] p. ; 24 cm
ISMN M 080-13077-3
Z. 13077 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2850573] MARC

ANSEL
UTF-820 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Bartók [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Bárdos Lajos ; Bóka László "Bartók" című verse nyomán. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2006. - 12 p. ; 24 cm
"Valahol 'A kertmegi kert alatt...' valahol" (szövegkezdet)
ISMN M 080-14516-6
Z. 14516 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2850129] MARC

ANSEL
UTF-821 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Bérc a rónán [nyomtatott kotta] : Kodály Zoltán köszöntése / Bárdos Lajos ; [vers] Weöres Sándor. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - [8] p. ; 24 cm
"Csodát mesélek, íme halljátok..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-02718-9
Z. 2718 (EMB)
a cappella - egynemű kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2850223] MARC

ANSEL
UTF-822 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Cantemus! [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1978. - 7 p. ; 24 cm
Készült Debrecen Város Tanácsának felkérésére.
ISMN M 080-08539-4
Z. 8539 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2812396] MARC

ANSEL
UTF-823 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Cantemus! [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1978. - 7 p. ; 24 cm
Készült Debrecen Város Tanácsának felkérésére.
ISMN M 080-08539-4
Z. 8539 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2850054] MARC

ANSEL
UTF-824 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Cantemus! [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1978. - 7 p. ; 24 cm
Készült Debrecen Város Tanácsának felkérésére.
ISMN M 080-08539-4
Z. 8539 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2817309] MARC

ANSEL
UTF-825 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Choral works for mixed voices [nyomtatott kotta] : songs for various occasions : with texts in Latin = Werke für gemischten Chor : Gesänge zu verschiedenen Anlässen : nach lateinischen Texten = Vegyeskarok : énekek különböző alkalmakra : latin szöveggel = Œuvres chorales pour voix mixtes : chants pour différentes fêtes : avec des textes en latin / Bárdos Lajos ; edited by Malina János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 31 p. ; 29 cm. - (Sacred choral works. music by Hungarian composers ; 6)
ISMN 979-0-080-14649-1
Z. 14649 (EMB)
egyházi és vallásos zene - a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2863459] MARC

ANSEL
UTF-826 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Csengő-bongó karácsony [nyomtatott kotta] : a Koncz-Kódex (1771) dallamára / Bárdos Lajos ; Lukin László szövegével. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-04451-3
Z. 4451 (EMB)
egynemű kar - a cappella - karácsony - kórusmű
[AN 2813037] MARC

ANSEL
UTF-827 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Dana-dana [nyomtatott kotta] : dallama Kiss Lajos gombosi gyűjtéséből : szövege erdélyi táncszókból : háromszólamú vegyeskar / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - [4] p. ; 24 cm
ISMN M 080-00268-1
Z. 268 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2817297] MARC

ANSEL
UTF-828 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Hajnali dal [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos Lajos ; [szöveg] Móra Ferenc. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 8 p. ; 24 cm
"Amint éjféli órán az álom szárnya ért..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03087-5
Z. 3087 (EMB)
megzenésített költemény - vegyeskar - a cappella - kórusmű
[AN 2812387] MARC

ANSEL
UTF-829 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Hej, igazítsad! [nyomtatott kotta] : gyermekkar / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1960. - 4 p. ; 24 cm
"Hej igazítsad jól a lábod..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03480-4
Z. 3480 (EMB)
a cappella - gyermekkar - kórusmű
[AN 2850046] MARC

ANSEL
UTF-830 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Menyecske [nyomtatott kotta] : egyneműkarra zongorakísérettel / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008
ISMN 979-0-080-14233-2
Z. 14233 (EMB)
kórusmű kísérettel - egynemű kar - zongora
[AN 2812362] MARC

ANSEL
UTF-831 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Missa quarta [nyomtatott kotta] : chorus mixtus et organum ad lib. / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 20 p. ; 24 cm
Készült az 1961 nyarán elhunyt Mathia Károly motívumaira, amelyeket egy "Missa pentatonica" számára feljegyzett
ISMN M 080-13789-5
Z. 13789 (EMB)
egyházi és vallásos zene - kórusmű kísérettel - vegyeskar - orgona - mise
[AN 2850098] MARC

ANSEL
UTF-832 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Patkóéknál [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos Lajos ; két csallóközi népdal Pongrácz Zoltán gyűjtéséből. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1951. - 9, [1] p. ; 24 cm
Különlenyomat a "Tizennégy vegyeskar" c. kötetből. - "Patkóéknál Patason..." (szövegkezdet) ; "Az árgyélus kismadár..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-00281-0
Z. 281 (EMB)
vegyeskar - a cappella - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 2849920] MARC

ANSEL
UTF-833 /2009.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Új szövétneket! [nyomtatott kotta] : férfikar : Szabadsághősök emlékének / Bárdos Lajos ; [vers] Garay János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 24 cm
"Csak törpe nép feledhet ős nagyságot..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-07135-9
Z. 7135 (EMB)
férfikar - megzenésített költemény - a cappella - kórusmű
[AN 2812913] MARC

ANSEL
UTF-834 /2009.

   Baroque dances [nyomtatott kotta] : for two descant recorders (or oboe or violin) = Barocktänze : für zwei Sopranblockflöten ( oder Oboe oder Violine) = Barokk táncok : két szopránfurulyára (vagy oboára vagy hegedűre) = Danses baroques : pour deux flûtes à bec soprano (ou hautbois ou violon) / [közreadja] Czidra László. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 80 p. ; 30 cm
blockflöte - oboa - hegedű - zeneművek gyűjteménye - kamarazene
[AN 2861047] MARC

ANSEL
UTF-835 /2009.

Bartók Béla (1881-1945)
   Este a székelyeknél [nyomtatott kotta] : mélyhegedűre és zongorára = An evening in the village = Slovak peasant's dance = Ein Abend am Lande = Tanz der Slowaken / Bartók Béla ; átírta Váczi Károly ; Tót legények tánca. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 7 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-05453-6
Z. 5453 (EMB)
mélyhegedű - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2863484] MARC

ANSEL
UTF-836 /2009.

   Best of communism [nyomtatott kotta] : egy évszázad mozgalmi dalai / összeáll. Reviczky Béla. - Utánnyomás [2008]. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2003. - 72 p. ; 24 cm
vokális szóló kísérettel - akkordjelzés - mozgalmi dal - zeneművek gyűjteménye
[AN 2802398] MARC

ANSEL
UTF-837 /2009.

   Bilderbuch für Gitarrenspieler [nyomtatott kotta] = Picture book for guitar players = Gitáros képeskönyv / [összeáll.] Fodor Ferenc, Marnitz Zsuzsanna, Vass Valéria ; [ill.] Dargay Attila. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 20, [4] p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-13198-5
Z. 13198 (EMB)
hangszeroktatás - gitár - hangszeriskola
[AN 2861566] MARC

ANSEL
UTF-838 /2009.

Bloch József (1862-1922)
   Hangsoriskola II [nyomtatott kotta] : Op. 5. : tört akkordokkal hegedűre : a kezdő foktól a legmagasabb kiképzésig elméleti és gyakorlati alapon = Tonleiterschule II : Op. 5. : mit zerlegten Akkorden für die Violine : vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung auf theoretischer und praktischer Grundlage / Bloch József. - 26. kiad. - [Szóló, hg.]. - Budapest : EMB, 2009. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-01767-8
Z. 1767 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű
[AN 2861041] MARC

ANSEL
UTF-839 /2009.

Bloch József (1862-1922)
   Kettősfogások iskolája I [nyomtatott kotta] : hegedűre : Op. 50 = Doppelgriff-Schule I : für Violine : Op. 50 / Bloch József. - 22. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 54 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-01226-0
Z. 1226 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű
[AN 2803914] MARC

ANSEL
UTF-840 /2009.

Bruckner, Anton (1824-1896)
   Romantikus egyházi kórusművek [nyomtatott kotta] / Anton Bruckner ; közreadja Kovács Andrea. - [Partitúra]. - Budapest : MTA-TKI - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2009. - 110 p. ; 29 cm. - (Egyházzenei füzetek. III. sorozat, Egyházi kórusművek)
ISMN 979-0-801650-63-4
egyházi és vallásos zene - kórusmű kísérettel - orgona
[AN 2818093] MARC

ANSEL
UTF-841 /2009.

   Budapest, Budapest te csodás [nyomtatott kotta] : slágerek Budapestről / összeállította Vas Gábor. - Utánnyomás [2008]. - [Szóló]. - Budapest : Athenaeum 2000 (Rózsavölgyi és Társa), 2000. - 60 p. ; 24 cm
RÉT 013 (Rózsavölgyi & Tsa.)
könnyűzene - vokális szóló kísérettel - akkordjelzés - sláger - zeneművek gyűjteménye
[AN 2802389] MARC

ANSEL
UTF-8

C

42 /2009.
   Canons classiques [nyomtatott kotta] : sans les textes : manuel de solfège = Classical canons : without text : handbook of solfeggio = Klasszikus kánonok : szöveg nélkül : segédkönyv a szolfézs tanításához / sélection et ... Antal Molnár ; édition revue par László Agócsy. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - XXVII, 98 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12581-6
Z. 12581 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs - kánon
[AN 2865309]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2009.

   Chamber music for violoncellos 4 [nyomtatott kotta] : for 3 violoncellos = Kammermusik für Violoncelli 4 = Musique de chambre pour violoncelles 4 = Kamarazene gordonkákra 4 / edited by Pejtsik Árpád. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2009. - 15 p. ; 30 cm + 3 db szólam
Tart.: Canon inversus / Mozart ; Chaconne / Purcell ; Adagio / Mozart ; Canzonetta / Mozart ; Salut d'amour / Elgar ; Trio / Haydn
ISMN M 080-14422-0
Z. 14422 (EMB)
gordonka - kamarazene - trió - zeneművek gyűjteménye
[AN 2864522] MARC

ANSEL
UTF-844 /2009.

   Chamber music for violoncellos 9 [nyomtatott kotta] : for 4 violoncellos = Kamarazene gordonkára 9 = Kammermusik für Violoncelli 9 = Musique de chambre pour violoncelles 9 / edited by Pejtsik Árpád. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 16 p. ; 30 cm + 4 db szólam
Tart.: Ständchen / Schubert ; Nocturne ; Religioso ; Humoresque
ISMN M 080-14661-3
Z. 14661 (EMB)
gordonka - kamarazene - kvartett
[AN 2813333] MARC

ANSEL
UTF-845 /2009.

   Charlie II [nyomtatott kotta] : kottás album. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2008. - 41 p. : ill. ; 31 cm
SMB No. 96 (Solo Music)
könnyűzene - vokális szóló kísérettel - akkordjelzés
[AN 2801910] MARC

ANSEL
UTF-846 /2009.

   Classical music [nyomtatott kotta] : for children's string orchestra (first position) = Klassische Musik : für Kinderstreichorchester (erste Lage) = Musique classique : pour orchestre à cordes d'enfants (première position) = Klasszikus zene : gyermek-vonószenekarra (első fekvés) / selected and transcribed by Soós András, Zempléni László. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 23 p. ; 30 cm + 13 db vonós szólam. - (Leggierissimo series)
ISMN M 080-14653-8
Z. 14653 (EMB)
vonószenekar - zenei átdolgozás - hangszeroktatás
[AN 2800630] MARC

ANSEL
UTF-847 /2009.

Corelli, Arcangelo 1653-1713
   12 sonate [nyomtatott kotta] : per violino e basso continuo : Op. 5 : parte prima (A: No. 1-3) / Arcangelo Corelli ; herausgegeben von Homolya István, Devich Sándor. - Urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 36 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-12050-7
Z. 12050 (EMB)
hegedű - continuo - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - triószonáta
[AN 2805078] MARC

ANSEL
UTF-848 /2009.

Csengery Dániel (1974-)
   Concertino [nyomtatott kotta] : for piano and string orchestra / Csengery Dániel. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 32 p. ; 30 cm + 18 db vonós szólam. - (Leggiero series)
ISMN M 080-30055-8
Z. 14606 A (EMB)
zongora - vonószenekar - kamarazene
[AN 2817332] MARC

ANSEL
UTF-849 /2009.

Csengery Dániel (1974-)
   Concertino [nyomtatott kotta] : for piano and string orchestra : reduction for two pianos / Csengery Dániel. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 36, 36 p. ; 30 cm. - (Leggiero series)
ISMN M 080-14606-4
Z. 14606 B (EMB)
koncertino - átdolgozás
[AN 2813853] MARC

ANSEL
UTF-8

D

50 /2009.
Dargay Marcell (1980-)
   Albumblatt "Városligeti fasor 33." [nyomtatott kotta] : fuvolára és zongorára : (2005) / Dargay Marcell. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 8 p. ; 29 cm + 1db fuv. szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14615-6
Z. 14615 (EMB)
harántfuvola - zongora - kamarazene - duó
[AN 2811385]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2009.

Dargay Marcell (1980-)
   First words after the last [nyomtatott kotta] : for prepared piano, vibraphone and violoncello : (2001-2002) / Dargay Marcell. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 13 p. ; 29 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14616-3
Z. 14616 (EMB)
vibrafon - gordonka - zongora - kamarazene
[AN 2811347] MARC

ANSEL
UTF-852 /2009.

Debussy, Claude (1862-1918)
   Prélude à l'après-midi d' un faune [nyomtatott kotta] / Claude Debussy ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 40 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
Címváltozat: Egy faun délutánja
ISMN M 080-40015-9
Z. 40015 (EMB)
prelűd - zenekari mű - hangszeres zene
[AN 2802156] MARC

ANSEL
UTF-853 /2009.

Devienne, François (1759-1803)
   Trios [nyomtatott kotta] : für Flöte, Klarinette und Fagott : aus Op. 61 / François Devienne ; herausgegeben von György Balassa. - [Szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 20, 19, 21 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-08121-1
Z. 8121 (EMB)
harántfuvola - klarinét - fagott - kamarazene - trió
[AN 2810724] MARC

ANSEL
UTF-854 /2009.

Diabelli, Antonio (1781-1858)
   28 melodische Übungsstücke [nyomtatott kotta] : im Umfange von 5 Tönen für Klavier zu 4 Händen : Op. 149 = 28 dallamos gyakorlat : 5 hang terjedelemben zongorára, 4 kézre : Op. 149 = 28 melodic studies : within the range of a fifth for piano duet : Op. 149 / Antonio Diabelli ; közreadja Chován Kálmán. - 13. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 39 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12412-3
Z. 12412 (EMB)
zongora - hangszeroktatás
[AN 2805307] MARC

ANSEL
UTF-855 /2009.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa IV [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba I. / Dobszay László. - 32. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 106 p. ; 28 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
ISMN M 080-06072-8
Z. 6072 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2801371] MARC

ANSEL
UTF-856 /2009.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa V [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba II : szolfézskönyv a zeneiskolák V. osztálya számára / Dobszay László. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 87 p. ; 28 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
ISMN M 080-06458-0
Z. 6458 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs - szolfézskönyv
[AN 2864148] MARC

ANSEL
UTF-857 /2009.

Dubrovay László (1943-)
   Magyar rapszódia [nyomtatott kotta] : klarinétra és zongorára = Rapsodia Ungherese : per clarinetto in Si♭ e pianoforte / Dubrovay László. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 24 p. ; 29 cm + 1 db klar. szólam
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára
ISMN 979-0-080-14633-0
Z. 14633 (EMB)
klarinét - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2818548] MARC

ANSEL
UTF-8

E

58 /2009.
   Énekelj az Úrnak [nyomtatott kotta] / szerkesztette Hardi Titusz. - 2. bővített, javított kiad. - [Szóló]. - Pannonhalma : Bencés Kiadó és Terjesztő Kft., cop. 1999. - 436 p. ; 30 cm
ISBN 963-9226-04-1
egyházi és vallásos zene - a cappella - egyházi énekeskönyv
[AN 2813329]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2009.

   Éneklő egyház [nyomtatott kotta] : római katolikus népénektár : orgonakíséretek. - [Szóló]. - Budapest : Szent István Társulat, 2009. - 392 p. ; 31 cm
ISBN 978-963-277-083-3
egyházi és vallásos zene - orgona - egyházi népének - egyházi énekeskönyv - hangszeres kíséret
[AN 2862367] MARC

ANSEL
UTF-860 /2009.

Erkel Ferenc (1810-1893)
   Bánk bán [nyomtatott kotta] : opera három felvonásban / Erkel Ferenc ; szöveg Benjámin Egressy ; közreadja Miklós Dolinszky. - [Partitúra]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2009. - (Operák)
ISMN 979-0-801653-68-0ö
RÉT 065 (Rózsavölgyi & Tsa.)
opera
[AN 2865831] MARC

ANSEL
UTF-8


   , Első kötet. - LVIII, 275 p. ; 34 cm
ISMN 979-0-801653-69-7
[AN 2865838] MARC

ANSEL
UTF-8


   , Második kötet. - p. 279-551 ; 34 cm
ISMN 979-0-801653-70-3
[AN 2865842] MARC

ANSEL
UTF-8

F

61 /2009.
Farkas Ferenc (1905-2000)
   Felhők [nyomtatott kotta] : öt háromszólamú vegyeskar / Farkas Ferenc ; Petőfi Sándor verseire. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - [10] p. ; 24 cm
Tart.: Mulandóság ; Földét a földmíves ; Te ifjúság ; Elvándorol a madár ; Odanézzetek!
ISMN 979-0-080-08580-6
Z. 8580 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2850230]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2009.

Fauré, Gabriel (1845-1924)
   Sicilienne [nyomtatott kotta] : pour flute et piano : Op. 78 / Gabriel Fauré ; transcrite par Pálfalvi József ; la partie de flute est édiée par Jeney Zoltán. - 22. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 7 p. ; 30 cm + 1 db. szólam
ISMN M 080-07583-8
Z. 7583 (EMB)
harántfuvola - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2861942] MARC

ANSEL
UTF-863 /2009.

Fiorè, Angelo Maria (1660?-1723)
   3 trattenimenti [nyomtatott kotta] : per due violoncelli o violoncello e basso continuo / Angelo Maria Fiorè ; edited by Pejtsik Árpád ; continuo realization by Máriássy István. - [Partitúra és szólam]. - Budapest : EMB, 2009. - 24 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-14662-0
Z. 14662 (EMB)
gordonka - continuo - kamarazene
[AN 2856553] MARC

ANSEL
UTF-864 /2009.

Friss Antal (1897-1973)
   Gordonkaiskola IV [nyomtatott kotta] = Violoncello tutor IV / Friss Antal. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 68 p. ; 30 cm + mell. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-05949-4
Z. 5949 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - hangszeriskola
[AN 2805116] MARC

ANSEL
UTF-8

G

65 /2009.
Gárdián Gábor (1957-)
   Gordonkaiskola II/1 [nyomtatott kotta] : a fekvésjáték alapjai = Cello tutorial II/1. : the basics of playing in various positions / Gárdián Gábor ; ill. Ádám László. - Utánnyomás [2009]. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa., cop. 2003. - 47 p. : ill. ; 30 cm
RÉT 034 (Rózsavölgyi & Tsa.)
hangszeroktatás - gordonka - hangszeriskola
[AN 2861269]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2009.

Gárdián Gábor (1957-)
   Gordonkaiskola II/1 [nyomtatott kotta] : [zongorakiséret] = Cello tutorial II/1. / Gárdián Gábor. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa., cop. 2003. - 40 p. ; 30 cm
RÉT 034a (Rózsavölgyi és Tsa.)
hangszeroktatás - gordonka - hangszeriskola - zongorakíséret
[AN 2861286] MARC

ANSEL
UTF-867 /2009.

Gát József (1913-1967)
   Kottaolvasás [nyomtatott kotta] : gyakorló füzet / Gát József. - 25. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 16 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00518-7
Z. 518 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2817321] MARC

ANSEL
UTF-868 /2009.

   Gregorián dallamok a Choralis Constantinus I. kötetéhez [nyomtatott kotta] = Plainsongs for the 1st book of Choralis Constantinus / közreadja Kalmanovits Zoltán, V. Pintér Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Musica Aeterna Művészeti Alapítvány, 2008. - 184 p. ; 21 cm. - (Choralis Constantinus 500 ; 2)
ISMN 979-0-9005268-0-9
egyházi és vallásos zene - gregorián ének - mise
[AN 2865212] MARC

ANSEL
UTF-869 /2009.

   Gregorián dallamok a Choralis Constantinus II. kötetéhez [nyomtatott kotta] = Plainsongs for the 2nd book of Choralis Constantinus / közreadja Kalmanovits Zoltán, V. Pintér Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Musica Aeterna Művészeti Alapítvány, 2008. - 82 p. ; 21 cm. - (Choralis Constantinus 500 ; 3.)
ISMN 979-0-9005268-1-6
egyházi és vallásos zene - gregorián ének - mise
[AN 2865222] MARC

ANSEL
UTF-870 /2009.

   Gregorián dallamok [nyomtatott kotta] : Heinrich Isaac alternatim misekompozícióihoz / Közreadja Kalmanovits Zoltán. - [Szóló]. - Budapest : Musica Aeterna Művészeti Alapítvány, 2008. - 96 p. ; 21 cm. - (Choralis Constantinus 500 ; 1)
ISMN 979-0-801650-52-8
egyházi és vallásos zene - gregorián ének - mise
[AN 2813236] MARC

ANSEL
UTF-8

H

71 /2009.
Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
   Chaconne in G [nyomtatott kotta] : für Violine und Viola / Georg Friedrich Händel ; hegedű-brácsa duóra alkalmazta Vermes Mária. - 10. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 10 p. ; 30 cm
hegedű - mélyhegedű - átirat - kamarazene - duó - chaconne
[AN 2804412]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2009.

   Harmonikaiskola I [nyomtatott kotta] : kezdők számára = Akkordeonschule I. : für Anfänger / (összeáll.) Bogár István, Várhelyi Antal. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 67 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-05441-3
Z. 5441 (EMB)
zeneoktatás - harmonika - hangszeriskola
[AN 2864699] MARC

ANSEL
UTF-873 /2009.

   Harmonikaiskola II [nyomtatott kotta] = Akkordeonschule II. / [összeáll.] Bogár István, Várhelyi Antal. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 71 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-06386-6
Z. 6386 (EMB)
zeneoktatás - harmonika - hangszeriskola
[AN 2864706] MARC

ANSEL
UTF-874 /2009.

Haydn, Joseph (1732-1809)
   Divertimento [nyomtatott kotta] : három furulyára / Joseph Haydn ; átdolgozta Helmut Brook. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2009. - 14 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN 979-0-801653-67-3
RÉT 067 (Rózsavölgyi & Tsa.)
furulya - kamarazene - trió - átirat
[AN 2862355] MARC

ANSEL
UTF-875 /2009.

Haydn, Joseph (1732-1809)
   Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze [nyomtatott kotta] : Oratorium : für 4 Solisten, gemischten Chor und Orchester : (Hob. XX/2) / Joseph Haydn ; herausgegeben von Fodor Ákos. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 136 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40002-9
Z. 40002 (EMB)
egyházi és vallásos zene - oratórium
[AN 2802174] MARC

ANSEL
UTF-876 /2009.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   Fantasia [nyomtatott kotta] : per trombone / Hidas Frigyes. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 3 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-08638-4
Z. 8638 (EMB)
harsona - szólóhangszerre írt zenemű - zenei fantázia
[AN 2808419] MARC

ANSEL
UTF-877 /2009.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   Interludio [nyomtatott kotta] : per tre tromboni : partitura / Hidas Frigyes. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 29 cm + 3 db szólam
ISMN 979-0-080-08639-1
Z. 8639 (EMB)
fúvósegyüttes - harsona - kamarazene - trió
[AN 2808527] MARC

ANSEL
UTF-878 /2009.

Horváth Balázs (1976-)
   Again and again and .. [nyomtatott kotta] : rézfúvós kvintettre / Horváth Balázs. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Kortárs ZeneMűhely, cop. 2008. - 14, [2] p. ; 30 cm + 5 db szólam. - (Contemporary Hungarian chamber music)
CHA 07 (Kortárs ZeneMűhely)
rézfúvós hangszer - kamarazene - kvintett
[AN 2804531] MARC

ANSEL
UTF-879 /2009.

Horváth Barnabás (1965-)
   Hat etűd [nyomtatott kotta] : két hegedűre és két brácsára = Six études for two violins and two violas / Horváth Barnabás. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Kortárs ZeneMűhely, cop. 2008. - 19 p. ; 30 cm + 4 db szólam. - (Contemporary Hungarian chamber music)
CHA 08 (Kortárs ZeneMűhely)
hegedű - mélyhegedű - kamarazene - etűd
[AN 2804956] MARC

ANSEL
UTF-880 /2009.

Horváth Barnabás (1965-)
   A kis Jézus aranyalma [nyomtatott kotta] : (szövege és dallama archaikus népi imádság) : női karra / Hotváth Barnabás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 4 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14681-1
Z. 14681 (EMB)
a cappella - női kar - kórusmű
[AN 2862924] MARC

ANSEL
UTF-881 /2009.

Hunyadi Zsuzsanna
   A didergő király [nyomtatott kotta] / Móra Ferenc meséje nyomán írta Hunyadi Zsuzsanna ; a rajzokat készítette Tóth Zsuzsi. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa Kft., [2008]. - [15] p. : ill. ; 30 cm.
Borítócím: Írjunk zenét! : A didergő király
ISMN M 801653-63-5
RÉT 063 (Rózsavölgyi & Tsa.)
zeneoktatás - zongora
[AN 2801091] MARC

ANSEL
UTF-882 /2009.

Huszár Lajos (1948-)
   Az ezüst rózsa alatt [nyomtatott kotta] / Huszár Lajos ; Babits Mihály verse. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - [8] p. ; 24 cm
"Fénnyel az Isten öntözi a földet..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-12665-3
Z. 12665 (EMB)
a cappella - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2850264] MARC

ANSEL
UTF-8

J

83 /2009.
   Játszani is engedd.. [nyomtatott kotta] : előadási darabok kezdő zongoristáknak = Lasst sie auch spielen... : Klavierstücke für Anfänger = Let them even play... : piano pieces for beginners / összeállította Teőke Marianne. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, [2009]. - 64 p. ; 29 cm
ISMN M 801653-06-2
RÉT 006 (Rózsavölgyi & Tsa.)
hangszeroktatás - zongora - zeneművek gyűjteménye
[AN 2861569]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2009.

Josquin des Prés (1440?-1521)
   Missa sexti toni [nyomtatott kotta] : for mixed choir (S,A,T,B) : a capella / Josquin des Prés ; edited by Gábor Darvas. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 51 p. ; 25 cm. - (Missae super L'homme armé)
ISMN M 080-06440-5
Z. 6440 (EMB)
egyházi és vallásos zene - egyházi kórusmű - a cappella - mise
[AN 2802195] MARC

ANSEL
UTF-885 /2009.

József Andrásné
   Zenei előképző [nyomtatott kotta] : olvasókönyv / József Andrásné, Szmrecsányi Magda. - 35. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 62 p. : ill. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-05725-4
Z. 5725 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2865300] MARC

ANSEL
UTF-8

K

86 /2009.
Karai József (1927-)
   Estéli nótázás [nyomtatott kotta] : Csángó népdalok : nőikarra és zongorára / Karai. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 15 p. ; 24 cm
"Ha folyóvíz vónék..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-05645-5
Z. 5645 (EMB)
kórusmű kísérettel - női kar - zongora - népdalfeldolgozás
[AN 2812384]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2009.

Karai József (1927-)
   Kis szvit [nyomtatott kotta] : fuvolára és zongorára / Karai. - [Szóló]. - [Budapest] : FAM Zenei Kiadó, 2008. - 8 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
FAM 704/2008
harántfuvola - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - szvit
[AN 2807980] MARC

ANSEL
UTF-888 /2009.

Karai József (1927-)
   Kis szvit [nyomtatottt kotta] : 2 hegedűre és gordonkára / Karai. - [Partitúra és szólamok]. - [Budapest] : FAM Zenei Kiadó, 2008. - 8 p. ; 30 cm + 3 db szólam
FAM 705/2008
hegedű - gordonka - kamarazene - trió
[AN 2807984] MARC

ANSEL
UTF-889 /2009.

Karai József (1927-)
   Mulatós [nyomtatott kotta] : négy magyar népdal hegedűre és zongorára = Amusement : four hungarian folk-song for violin and piano / Karai. - [Szóló]. - Budapest : FAM Zenei Kiadó, 2008. - 4 p. ; 29 cm + 1 db hg. szólam
FAM 702/2008
hegedű - zongora - népdalfeldolgozás - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2810080] MARC

ANSEL
UTF-890 /2009.

Karai József (1927-)
   A reggel köszöntése a hegyen [nyomtatott kotta] : szólódarab fuvolára / Karai József. - [Szóló]. - [Budapest] : FAM Zenei Kiadó, 2008. - 4 p. ; 30 cm
FAM 703/2008
harántfuvola - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2807910] MARC

ANSEL
UTF-891 /2009.

Karai József (1927-)
   Tündér, ha lennék [nyomtatott kotta] / Karai József ; [vers] Iványi Mária. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2006. - 4 p. ; 24 cm
ISMN M 080-14163-2
Z. 14163 (EMB)
kórusmű kísérettel - kórusmű szólóval - zongora
[AN 2850564] MARC

ANSEL
UTF-892 /2009.

Karai József (1927-)
   Ugrótánc [nyomtatott kotta] : gyermekkar / Karai József ; [vers] Weöres Sándor. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1980. - 4 p. ; 24 cm
"Ugrótáncot jókedvemből, édes rózsám, járok..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-08912-5
Z. 8912 (EMB)
a cappella - gyermekkar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2817257] MARC

ANSEL
UTF-893 /2009.

Kerényi György (1902-1986)
   Gyermekjátékdalok [nyomtatott kotta] / közreadja Kerényi György. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 131 p. : ill. ; 19 cm
ISMN M 080-02336-5
Z. 2336 (EMB)
népi gyermekjáték - népi gyermekdal
[AN 2802087] MARC

ANSEL
UTF-894 /2009.

Kesztler Lőrinc (1892-1978)
   Összhangzattan [nyomtatott kotta] : a klasszikus zene összhangrendjének elmélete / Kesztler Lőrinc. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 342 p. ; 24 cm.
ISMN M 080-01184-3
Z. 1184 (EMB)
zeneoktatás - összhangzattan - zeneelmélet
[AN 2802386] MARC

ANSEL
UTF-895 /2009.

Király László (1954-)
   Missa Zalaegerszegiensis [nyomtatott kotta] : for mixed choir and organ : 2002 / Király László. - [Partitúra]. - Budapest : Editio Bernardus, cop. 2008. - 46 p. ; 30 cm
ISMN M 801655-17-2
EdbR Kil 014 (Editio Bernardus)
egyházi és vallásos zene - kórusmű kísérettel - vegyeskar - orgona - mise
[AN 2802789] MARC

ANSEL
UTF-896 /2009.

   Klassische Quartettmusik [nyomtatott kotta] : für Anfänger : (erste Lage) = Classical quartet music : for beginners : (first position) = Klasszikus kvartettmuzsika : kezdők számára : (első fekvés) / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Vigh Lajos. - 4. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 32 p. ; 31 cm + 5 db vonós szólam
ISMN M 080-14109-0
Z. 14109 (EMB)
hangszeroktatás - vonósnégyes - kamarazene - zeneművek gyűjteménye
[AN 2801947] MARC

ANSEL
UTF-897 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Alma Redemptoris Mater [nyomtatott kotta] : nőikarra / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Zeneműkiadó Kft., 2009. - 8 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-801657-11-4
K-0022 (Kontrapunkt)
a cappella - női kar - kórusmű
[AN 2865039] MARC

ANSEL
UTF-898 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Beatus vir [nyomtatott kotta] : Psalmus I : vegyeskar / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music Ltd., 2009. - 4 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-801657-10-7
K-0021 (Kontrapunkt)
vegyeskar - a cappella - kórusmű
[AN 2865034] MARC

ANSEL
UTF-899 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Csodafiú-szarvas [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kocsár ; Nagy László versére. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 12 p. ; 29 cm
A mű Debrecen város felkérésére készült. - "Tavasz kerekedik, bimbó tüzesedik..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-08991-0
Z. 8991 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2818557] MARC

ANSEL
UTF-8100 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Gyermekkarok [nyomtatott kotta] / Kocsár Miklós ; Csanádi Imre verseire. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 11 p. ; 29 cm
Tart.: Holdsétáltató ; Kiskutyás-nagykutyás ; Vadkacsás ; Lakodalmas. - "Kicsi kutya vekk, vekk, vekk..." (szövegkezdet) ; "Hold, Hold, hold király..." (szövegkezdet) ; "Szittyós réten, totyogós réten..." (szövegkezdet) ; "Sej, haj lakodalom..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12873-2
Z. 12873 (EMB)
a cappella - gyermekkar - kórusmű
[AN 2859258] MARC

ANSEL
UTF-8101 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Két karácsonyi motetta [nyomtatott kotta] : egyneműkarra = Two Christmas motets = Zwei Weihnachtsmotetten / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 19 p. ; 29 cm
Tart.: O magnum mysterium ; Hodie Christus natus est
ISMN M 080-14366-7
Z. 14366 (EMB)
egyházi és vallásos zene - egynemű kar - kórusmű - motetta
[AN 2811337] MARC

ANSEL
UTF-8102 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Six choruses for female choir to poems by C. Sandburg [nyomtatott kotta] / Kocsár. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1982. - 19 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12294-5
Z. 12294 (EMB)
a cappella - női kar - megzenésített költemény
[AN 2812972] MARC

ANSEL
UTF-8103 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Tavaszvárás [nyomtatott kotta] : gyermekkar Kányádi Sándor verseire / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Zeneműkiadó Kft., 2009. - 11 p. ; 29 cm
Tart.: Kelj föl nap! ; Kánikula ; Elment a nyár ; Hóvilág, hóvirág. - "Ébredj, sugaras nap..." (szövegkezdet) ; "Kutya meleg, kánikula..." (szövegkezdet) ; "Hóvilág, holdvilág..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-801657-09-1
K-0020 (Kontrapunkt)
megzenésített költemény - gyermekkar - a cappella - kórusmű
[AN 2865044] MARC

ANSEL
UTF-8104 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Virgo parens Christi benedicta [nyomtatott kotta] : nőikarra / Kocsár Miklós. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2006. - 8 p. ; 29 cm
ISMN M 080-14576-0
Z. 14576 (EMB)
kórusmű szólóval - a cappella - egyházi és vallásos zene - női kar
[AN 2859724] MARC

ANSEL
UTF-8105 /2009.

Kocsár Miklós (1933-)
   Zongoradarabok [nyomtatott kotta] / Kocsár Miklós. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 32 p. ; 30 cm
Tart.: Miniature ; Öt kis zongoradarab ; Négy vázlat ; Sonatina
ISMN M 080-14655-2
Z. 14655 (EMB)
karakterdarab - zongorára írt zenemű
[AN 2856983] MARC

ANSEL
UTF-8106 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   66 zweistimmige Singenübungen [nyomtatott kotta] = 66 kétszólamú énekgyakorlat / Kodály Zoltán. - 20. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 55 p. ; 24 cm
ISMN M 080-04204-5
Z. 4204 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2802384] MARC

ANSEL
UTF-8107 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   A 150. genfi zsoltár [nyomtatott kotta] = Psaume CL. / Kodály Zoltán ; Théodore de Béze. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1972. - 4 p. ; 24 cm
Különlenyomat a "Gyermek és nőikarok" című kötetből.
ISMN M 080-12466-6
Z. 12466 (EMB)
a cappella - egynemű kar - egyházi és vallásos zene - kórusmű - zsoltár
[AN 2817273] MARC

ANSEL
UTF-8108 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : női karra és orgonára / Kodály Zoltán ; közreadja Sulyok Imre. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1997. - 7 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14165-6
Z. 14165 (EMB)
egyházi kórusmű - kórusmű kísérettel - női kar - orgona
[AN 2861625] MARC

ANSEL
UTF-8109 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : női karra és orgonára / Kodály Zoltán ; közreadja Sulyok Imre. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1997. - 7 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14165-6
Z. 14165 (EMB)
egyházi kórusmű - kórusmű kísérettel - női kar - orgona
[AN 2810718] MARC

ANSEL
UTF-8110 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Chöre für Kinder- und Frauenstimmen [nyomtatott kotta] = Choral works for children's and female voices = Gyermek és nőikarok / Kodály Zoltán. - 14. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 266 p. ; 24 cm
ISMN M 080-06724-6
Z. 6724 (EMB)
a cappella - gyermekkar - női kar - kórusmű - zeneművek gyűjteménye
[AN 2849905] MARC

ANSEL
UTF-8111 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Egyetem, begyetem [nyomtatott kotta] : népi szöveg : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1965. - 4 p. ; 29 cm
ISMN M 080-04657-9
Z. 4657 (EMB)
a cappella - gyermekkar - női kar - kórusmű
[AN 2810599] MARC

ANSEL
UTF-8112 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Epigrammák [nyomtatott kotta] : énekre vagy hangszerre zongorakísérettel = Epigramme : für eine Singstimme oder ein Instrument mit Klavierbegleitung / Kodály Zoltán. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 14 p. ; 28 cm
ISMN 979-0-080-01814-9
Z. 1814 (EMB)
vokális szóló kísérettel - hangszerszóló kísérettel - zongora
[AN 2812076] MARC

ANSEL
UTF-8113 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Kodály Zoltán. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - [2] p. ; 24 cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03248-0
Z. 3248 (EMB)
a cappella - egynemű kar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 2812397] MARC

ANSEL
UTF-8114 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás, [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, op. 1950. - [1] fol. ; 29cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-02975-6
Z. 2975 (EMB)
vegyeskar - a cappella - kórusmű
[AN 2859738] MARC

ANSEL
UTF-8115 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Kis emberek dalai [nyomtatott kotta] / Kodály Zoltán ; borító és illusztráció Gábor Éva. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 56, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISMN M 080-03678-5
Z. 3678 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2865295] MARC

ANSEL
UTF-8116 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Lengyel László [nyomtatott kotta] : népi töredékek alapján : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1960. - [8] p. ; 24 cm
"Ki, s ki népei vagytok..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03652-5
Z. 3652 (EMB)
a cappella - gyermekkar - női kar - kórusmű
[AN 2849902] MARC

ANSEL
UTF-8117 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Miserere [nyomtatott kotta] : kettős kórusra / Kodály Zoltán ; közreadja Sulyok Imre. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1997. - 23 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14166-3
Z. 14166 (EMB)
egyházi és vallásos zene - egyházi kórusmű - vegyeskar
[AN 2861647] MARC

ANSEL
UTF-8118 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Pünkösdölő [nyomtatott kotta] : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1961. - 16 p. ; 24 cm
"A pünkösdnek jeles napján..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-04658-6
Z. 4658 (EMB)
gyermekkar - női kar - a cappella - kórusmű
[AN 2812391] MARC

ANSEL
UTF-8119 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   A szép énekszó múzsájához [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kodály Zoltán ; [Quintus Horatius Flaccus] ; magyar szöveg Vargha Károly. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1962. - 4 p. ; 24 cm
"Szép szavú Múzsa!" (szövegkezdet) ; Horatii carmen II. 10
ISMN M 080-04212-0
Z. 4212 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2850025] MARC

ANSEL
UTF-8120 /2009.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Túrót eszik a cigány [nyomtatott kotta] : két népdal : egyneműkar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2009]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1961. - 4 p. ; 24 cm
Címváltozat: "Túrót eszik a cigány, duba..." ; "Csipkefa bimbója kihajlott az útra..."
ISMN M 080-03809-3
Z. 3809 (EMB)
egynemű kar - a cappella - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 2850066] MARC

ANSEL
UTF-8121 /2009.

Kondor Ádám (1964-)
   Variations of a Double [nyomtatott kotta] : for clarinet and piano / Kondor Ádám ; Fuga E : for klarinet and piano ; Fuga A : for clarinet and piano ; Fuga C : for clarinet and piano ; Fuga G : for clarinet and piano. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2009. - 67, 21, 20, 27, 28 p. ; 29 cm + 5 db klarinét szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN 979-0-080-14549-4
Z. 14549 (EMB)
klarinét - zongora - kamarazene - duó
[AN 2863785] MARC

ANSEL
UTF-8122 /2009.

Kósa Gábor (1950-)
   Az Út és Erény dalai [nyomtatott kotta] : basszus hangra és zongorára / Kósa Gábor ; Lao-Ce: Az Út és Erény könyvéből ; Weöres Sándor fordítása. - [Szóló]. - Budapest : Editio Bernardus, cop. 2008. - 32 p. ; 30 cm
ISMN M 801655-18-9
EdbR KG 001 (Editio Bernardus)
vokális szóló kísérettel - basszus - zongora - dal
[AN 2802728] MARC

ANSEL
UTF-8123 /2009.

Kreutzer, Rodolphe (1766-1831)
   Etüden oder Capricen [nyomtatott kotta] : 42 gyakorlat hegedűre / Rodolphe Kreutzer ; bearbeitet von Sándor Frigyes. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 81 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN M 080-02560-4
Z. 2560 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - etűd
[AN 2805098] MARC

ANSEL
UTF-8124 /2009.

Kurtág György (1926-)
   6 moments musicaux [nyomtatott kotta] : Op. 44 : vonósnégyesre / Kurtág György. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 28, [6] p. ; 30 cm
Composé pour le Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux, 2005
ISMN M 080-14512-8
Z. 14512 (EMB)
kamarazene - vonósnégyes
[AN 2857561] MARC

ANSEL
UTF-8

L

125 /2009.
Legányné Hegyi Erzsébet (1927-)
   Bach példatár I [nyomtatott kotta] : idézetek J. S. Bach kantátáiból = Collection of Bach examples I. : quotations from J. S. Bach's cantatas = Bach-Beispielsammlung I. : Zitate aus J. S. Bachs Kantaten / Legányné Hegyi Erzsébet. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 112, [8] p. ; 29 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
ISMN M 080-05665-3
Z. 5665 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2801125]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2009.

   Let's play together 1 [nyomtatott kotta] : pieces for piano duet by classical and romantic composers (without octave spans) = Spielen wir zusammen 1 : Stücke klassischer und romantischer Komponisten für Klavier zu vier Händen (ohne Oktavgriffe) = Jouons ensemble 1 : morceaux à quatre mains des compositeurs classiques et romantiques (sans clef d'octave) = Muzsikáljunk együtt 1 : klasszikus és romantikus szerzők négykezes zongoradarabjai (oktávfogások nélkül) / edited by Szávai Magda és Veszprémi Lili. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 53 p. ; 30 cm
zongora - négykezes - hangszeroktatás
[AN 2864717] MARC

ANSEL
UTF-8127 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Einzelne Charakterstücke II [nyomtatott kotta] = Individual charakter pieces II / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező ; Fingersatz revidiert von Kornél Zempléni. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - XVIII, 101 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 12)
Tart.: Stabat Mater ; Vexilla Regis prodeunt ; Urbi et orbi ; Ave Maria : (aus den neun Kirchenchorgesängen) ; Un portrait en musique ; Epithalam ; Impromptu ; Carrousel de Madame P-N ; Recueillement ; Sancta Dorothea ; Toccata ; Schlaflos! ; Resignazione : (1. Fassung) ; Ave Maria : (IV) ; In festo transfigurationis Domini ; Wiegenlied ; Trübe Wolken ; Die Trauer-Gondel Nr. 1 ; R. W. - Venezia ; Am Grabe Richard Wagners ; Die Trauer-Gondel Nr. 2 ; Trauervorspiel und Trauermarsch ; En rêve ; Unstern! ; Romance oubliée
Z. B 6217 (EMB)
zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2861804] MARC

ANSEL
UTF-8128 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Etüden II [nyomtatott kotta] = Studies II. / Franz Liszt ; herausgegeben von Zoltán Gárdonyi, István Szelényi. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - XI, 117 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 2.)
Tart.: Grandes études de Paganini ; Zwei Konzertetüden ; Ab irato ; Trois Caprices poétiques
ISMN M 080-05412-3
Z. B 5412 (EMB)
zongora - karakterdarab - hangversenyetűd - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2813363] MARC

ANSEL
UTF-8129 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Fünf Mephisto-Walzer [nyomtatott kotta] : für Klavier = Mephisto polka = Five Mephisto waltzes / Franz Liszt ; herausg. von Imre Sulyok, Imre Mező ; Mephisto-Polka. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 92 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13951-6
Z. 13951 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - keringő
[AN 2803898] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Grandes etudes de Paganini [nyomtatott kotta] : für Klavier : [R. 3/b] / Franz Liszt ; herausgegeben von Zoltán Gárdonyi, István Szelényi. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06500-6
Z. 6500 (EMB)
Paganini, Niccolò (1782-1840)
zongora - hangversenyetűd - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2800704] MARC

ANSEL
UTF-8131 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Grosses Konzertsolo [nyomtatott kotta] / Franz Liszt ; herausgegeben von Antal Boronkay ; Sonate ; Präludium und Fuge über das Motiv B-a-c-h ; Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - XVI, 88 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 5.)
ISMN M 080-07295-0
Z. B 7295 (EMB)
zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2813572] MARC

ANSEL
UTF-8132 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Harold en Italie (Berlioz) [nyomtatott kotta] : und andere Werke / Franz Liszt ; herausgegeben von Kaczmarczyk Adrienne, Mikusi Eszter. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - LXXVI, 176 p. ; 30 cm + 1 db szólam. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Supplement-Bände zu den Werken für Klavier zu zwei Händen ; 9)
Tart.: Introduction des variations sur une marche du "Siège de Corinthe" ; Maometto-Fantasie ; Fantasie über Themen aus Figaros Hochzeit und Don Juan von Mozart : R. 660 ; Klavierstück in F-Dur : R. 663 ; Harold en Italie : symphonie en quatre parties avec un alto principal par Hector Barlioz : R. 138 ; Cavatina de l'opèra Robert le diable de Meyerbeer ; Albumblätter für Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein ; Albumblatt für Pauline von Iwanowska ; Klavierstück in As-Dur, Nr. 1 : R. 44a ; Excelsior! Preludio zu den Glocken des Strassburger Münsters : R. (337) ; Fantasie über englische Themen : R. (98) ; Resignazione : ("Ergebung") : (2. Fassung) ; Variation II
ISMN M 080-30051-0
Z. A 14504 (EMB)
karakterdarab - zongorára írt zenemű - átirat - programzene
[AN 2858221] MARC

ANSEL
UTF-8133 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Harold en Italie (Berlioz) [nyomtatott kotta] : und andere Werke / Franz Liszt ; herausgegeben von Kaczmarczyk Adrienne, Mikusi Eszter. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - LXXVI, 156 p. ; 30 cm + 1 db szólam. - (Klavierwerke. Supplement ; 9)
Tart.: Introduction des variations sur une marche du "Siège de Corinthe" ; Maometto-Fantasie ; Fantasie über Themen aus Figaros Hochzeit und Don Juan von Mozart : R. 660 ; Klavierstück in F-Dur : R. 663 ; Harold en Italie : symphonie en quatre parties avec un alto principal par Hector Barlioz : R. 138 ; Cavatina de l'opèra Robert le diable de Meyerbeer ; Albumblätter für Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein ; Albumblatt für Pauline von Iwanowska ; Klavierstück in As-Dur, Nr. 1 : R. 44a ; Excelsior! Preludio zu den Glocken des Strassburger Münsters : R. (337) ; Fantasie über englische Themen : R. (98) ; Resignazione : ("Ergebung") : (2. Fassung) ; Variation II
ISMN M 080-14504-3
Z. B 14504 (EMB)
karakterdarab - zongorára írt zenemű - átirat - programzene
[AN 2856999] MARC

ANSEL
UTF-8134 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Klavierkonzert No. 1 Es-Dur [nyomtatott kotta] : R. 455 : Ausgabe für zwei Klaviere = Piano concerto No. 1 E flat major : R. 455 : reduction for two pianos = I, Esz-dúr zongoraverseny : R. 455 : kétzongorás letét / Liszt Ferenc ; herausgegeben und Klavierauszug revidiert von Rados Ferenc. - 3. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2009. - 52 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13643-0
Z. 13643 (EMB)
átdolgozás - versenymű - zongorakivonat
[AN 2856989] MARC

ANSEL
UTF-8135 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Légendes [nyomtatott kotta] : für Klavier / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 26 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12313-3
Z. 12313 (EMB)
zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2817511] MARC

ANSEL
UTF-8136 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Légendes [nyomtatott kotta] : für Klavier / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 26 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12313-3
Z. 12313 (EMB)
zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2861313] MARC

ANSEL
UTF-8137 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Symphonies de L. van Beethoven Nos. 5-7 [nyomtatott kotta] : (Erste Fassung) / Liszt Ferenc ; herausgegeben von Mező Imre ; Marche funèbre : (No 3, II) : Erste Fassung. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - XXVIII, 176 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Supplement ; 11)
ISMN M 080-14506-7
Z. B 14506 (EMB)
zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2813373] MARC

ANSEL
UTF-8138 /2009.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Transkriptionen VI [nyomtatott kotta] = Transcriptions VI. / Franz Liszt ; herausgegeben von Dr. Andreas Krause, Imre Sulyok. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - XVIII, 146 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie II. ; 21)
Tart.: Winterreise ; Schwanengesang
ISMN M 080-13358-3
Z. B 13358 (EMB)
zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2813533] MARC

ANSEL
UTF-8

M

139 /2009.
Madarász Iván (1949-)
   Concerto F(L)A [nyomtatott kotta] : fuvolára és vonószenekarra : partitúra / Madarász Iván. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 50 p. ; 29 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN 979-0-080-14627-9
Z. 14627 (EMB)
harántfuvola - vonószenekar - versenymű
[AN 2818119]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2009.

Madarász Iván (1949-)
   Haszid történetek [nyomtatott kotta] : rézfúvós kvintettre = Hasidic stories : for brass quintett / Madarász Iván. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 14 p. ; 29 cm + 5 db fúvós szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN 979-0-080-14628-6
Z. 14628 (EMB)
rézfúvós hangszer - fúvósötös - kamarazene
[AN 2810609] MARC

ANSEL
UTF-8141 /2009.

Madarász Iván (1949-)
   Hímzett hangok [nyomtatott kotta] : fuvolára, szopránhangra, hegedűre, szintetizátorra és két bongóra = Embroidered Sounds / Madarász Iván. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2009. - 32 p. ; 29 cm + 5 db szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN 979-0-080-14631-6
Z. 14631 (EMB)
harántfuvola - szoprán - hegedű - szintetizátor - bongó - kamarazene
[AN 2863504] MARC

ANSEL
UTF-8142 /2009.

   Magyar gregoriánum [nyomtatott kotta] : többszólamú tételekkel = Cantus gregorianus ex Hungaria / Szendrei Janka, Dobszay László, Rajeczky Benjamin. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 82 p. ; 31 cm
ISMN M 080-08946-0
Z. 8946 (EMB)
a cappella - kórusmű - gregorián ének
[AN 2818579] MARC

ANSEL
UTF-8143 /2009.

Marcello, Benedetto (1686-1739)
   Sonata [nyomtatott kotta] : per fagotto e pianoforte / Benedetto Marcello ; bearbeitung für Fagott und Continuo-Aussetzung von Rudas Imre. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 11 p. ; 29 cm + 1 db fagott szólam
ISMN M 080-04725-5
Z. 4725 (EMB)
fagott - zongora - szonáta - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat
[AN 2852198] MARC

ANSEL
UTF-8144 /2009.

Massenet, Jules (1842-1912)
   Thaïs [nyomtatott kotta] : (Méditation) : for violoncello and piano / Massenet ; edited by Árpád Pejtsik. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN M 080-13635-5
Z. 13635 (EMB)
gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2813678] MARC

ANSEL
UTF-8145 /2009.

Mazas, Féréol Jacques (1782-1849)
   Études brillantes II [nyomtatott kotta] : Op. 36. / F. J. Mazas ; az új kiadást összeállította Országh Tivadar. - 18 p., 30 cm. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 51 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02245-0
Z. 2245 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - etűd
[AN 2804522] MARC

ANSEL
UTF-8146 /2009.

Milano, Francesco Canova da (1497-1543)
   14 fantasie [nyomtatott kotta] : per chitarra / Francesco da Milano ; edited by Mosóczi Miklós és Zaszlavik György. - Utánnyomás [2008]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1987. - 17 p. ; 29 cm
ISMN M 080-13269-2
Z. 13269 (EMB)
gitár - szólóhangszerre írt zenemű - zenei fantázia
[AN 2812092] MARC

ANSEL
UTF-8147 /2009.

Mohay Miklós (1960-)
   Salve Regina [nyomtatott kotta] : for female voices / Mohay Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 11 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14679-8
Z. 14679 (EMB)
egyházi és vallásos zene - a cappella - női kar - kórusmű
[AN 2863450] MARC

ANSEL
UTF-8148 /2009.

Montag Lajos (1906-)
   Nagybőgőiskola II [nyomtatott kotta] = Kontrabass-Schule II = Double-bass method II / Montag Lajos. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 138 p. ; 29 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
hangszeroktatás - nagybőgő - hangszeriskola
[AN 2864198] MARC

ANSEL
UTF-8149 /2009.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Die Zauberflöte [nyomtatott kotta] : excerpts : for junior string orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart ; selected and transcribed by Soós András. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2009. - 22 p. ; 30 cm + 14 db vonós szólam. - (Opera hits. for junior string orchestra)
ISMN M 080-14657-6
Z. 14657 (EMB)
opera - zenei részlet - vonószenekar - hangszeroktatás - átirat
[AN 2862244] MARC

ANSEL
UTF-8150 /2009.

   Music für Viola III [nyomtatott kotta] = Music for viola III = Brácsamuzsika III / Szeredi S. Gusztáv. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 52 p. ; 30 cm + 1 db brácsa szólam
ISMN M 080-13397-2
Z. 13397 (EMB)
mélyhegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 2864743] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2009.

   Musik für Viola I [nyomtatott kotta] : von Bach bis Stamitz = Music for viola I. : from Bach to Stamitz = Brácsamuzsika I. : Bachtól Stamitzig / redigiert und herausgegeben von Szeredi S. Gusztáv. - 7. kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 54 p. ; 30 cm + 1 db. szólam
ISMN M 080-12846-6
Z. 12846 (EMB)
mélyhegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 2864486] MARC

ANSEL
UTF-8

N

152 /2009.
Navratil Sándor
   Erőművek tantárgyi gyakorlatok : gépészeti technikusi szak erőműgépész ágazat V. évfolyam tanulói számára : műszaki szakközépiskolai ideiglenes tankönyv / [összeáll. Navratil Sándor, Ronczyk Tibor] ; [közread. az] Ipari Minisztérium. - [Budapest] : Ip. Min., 1989. - 96 p. : ill. ; 29 cm
szakközépiskola (forma)
[AN 286584]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2009.

Németh Rudolf (1929-)
   Szolfézs antológia [nyomtatott kotta] / Németh Rudolf, Nógrádi László, Puster János. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 118 p. ; 28 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
ISMN M 080-12428-4
Z. 12428 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2803072] MARC

ANSEL
UTF-8154 /2009.

Nógrádi Péter (1952-)
   Magyarország az én hazám.. [nyomtatott kotta] : dallam és szöveg Lövéte (Udvarhely vm.) 1937 / Nógrádi Péter ; Domokos Pál Péter gyűjtése. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 4 p. ; 29 cm
A Magyar Muzsikus Fórum 2002. évi zeneszerző pályázatán 2. díjat nyert mű.
ISMN 979-0-080-14677-4
Z. 14677 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 2862838] MARC

ANSEL
UTF-8155 /2009.

Nógrádi Péter (1952-)
   Az Úr angyala [nyomtatott kotta] : női karra : moldvai csángó népi szövegre / Nógrádi Péter. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 4 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14678-1
Z. 14678 (EMB)
a cappella - női kar - kórusmű
[AN 2862927] MARC

ANSEL
UTF-8

P

156 /2009.
Papp Lajos (1935-)
   Csordapásztorok [nyomtatott kotta] : magyar karácsonyi énekek 2 (3) furulyára (gitárra) : kezdőknek / Papp Lajos. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 21 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14089-5
Z. 14089 (EMB)
hangszeroktatás - furulya - gitár - duó - kamarazene
[AN 2818562]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2009.

Papp Lajos (1935-)
   Klavier-ABC 1 [nyomtatott kotta] : Klavierschule für Anfänger für Einzel- oder Gruppenunterricht, unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus Europa = Piano-ABC 1 : piano tutor for beginners - individuals or groups - using european children's and folk songs = Zongora-ABC 1 : zongoraiskola kezdőknek, egyéni vagy csoportos oktatásra, európai gyermek- és népdalok felhasználásával / Papp Lajos. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 33 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14019-2
Z. 14019 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - hangszeriskola
[AN 2864543] MARC

ANSEL
UTF-8158 /2009.

Papp Lajos (1935-)
   A kővágó [nyomtatott kotta] : tizenhárom kis zongoradarab kezdőknek : japán mese nyomán = Der Stonecutter : thirteen little piano pieces for beginners : after a Japanese tale = Der Steinhauer : dreizehn kleine Klavierstücke für Anfänger : nach einem japanischen Märchen / Papp Lajos. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 31 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-14671-2
Z. 14671 (EMB)
zeneoktatás - zongora
[AN 2856118] MARC

ANSEL
UTF-8159 /2009.

Pejtsik Árpád (1935-)
   Kammermusikschule für Streicher I [nyomtatott kotta] : Leichte Trios aus vier Jahrhunderten = Chamber music method for strings I : Easy trios from four Centuries = A vonós kamarazene iskolája I : Négy évszázad könnyű triói / Pejtsik Árpád. - 3. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - XXV, 74 p. ; 30 cm + 5 db szólam
A XXV p. előszó és útmutatás az előadáshoz.
ISMN M 080-13548-8
Z. 13548 (EMB)
hegedű - mélyhegedű - gordonka - gitár - hangszeroktatás - kamarazene - trió
[AN 2805316] MARC

ANSEL
UTF-8160 /2009.

Pertis Jenő (1939-2007)
   Ember voltam [nyomtatott kotta] : Pertis Jenő vegyeskarai. - [Partitúra]. - Budapest : KÓTA, 2008. - 76 p. ; 30 cm
Tart.: Két háromszéki ballada ; Nehéz szívem ; Altató dal ; A hűtlen lány ; Tizennégy sor ; Át a vizen ; Ember voltam ; Fal No. 3 : 5 tétel vegyeskarra. - "Halkan hull a hó a tájra..." (szövegkezdet) ; "Hogy ifjú tested át süt a halálon..." (szövegkezdet) ; "Sötét volt a szeme..." (szövegkezdet) ; "Ha erős vagy legény, vigyél át a vizen..." (szövegkezdet) ; "Mint az ég tágul a pillám, ha lecsukom..." (szövegkezdet) ; "Három árva merre mentek?" (szövegkezdet)
ISMN 979-0-9005269-0-8
vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű - zeneművek gyűjteménye
[AN 2808791] MARC

ANSEL
UTF-8161 /2009.

Popper, David (1843-1913)
   Berühmte Vortragsstücke [nyomtatott kotta] : für Violoncello und Klavier 2. = Popular concert pieces : for violoncello and piano 2. = Népszerű előadási darabok : gordonkára és zongorára 2. / David Popper ; közread. Pejtsik Árpád. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 32 p. ; 30 cm + 1 db. gka. szólam
ISMN M 080-12944-9
Z. 12944 (EMB)
gordonka - zongora - kamarazene
[AN 2799549] MARC

ANSEL
UTF-8

R

162 /2009.
Raff, Joachim (1822-1882)
   Cavatina [nyomtatott kotta] : for violin and piano / Joachim Raff ; edited by Tátrai Vilmos. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 4 p. ; 29 cm + 1 db szólam. - (Moments Musicaux. Series for violin)
ISMN 979-0-080-13745-1
Z. 13745 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2861667]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2009.

   Régi zene hegedűre [nyomtatott kotta] : zongorakísérettel : könnyű darabok első fekvésben a XVII-XVIII. századból = Old music for violin : with piano accompaniment : easy pieces of the 17th and 18th centuries in the first position / válogatta ás átdolgozta Brodszky Ferenc. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 15 p. ; 29 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-080-05102-3
Z. 5102 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 2861700] MARC

ANSEL
UTF-8164 /2009.

   Ritmusjáték és jazzdobolás I [nyomtatott kotta] : alap- és középfokú ismeretek / készítette és összeállította Nesztor Iván. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 52 p. : ill. ; 30 cm + 1 db CD mell.
A CD melléklet a HKCD 55.854 jelzeten található.
ISMN M 080-08968-2
Z. 8968 (EMB)
hangszeroktatás - dob - dzsessz
[AN 2801377] MARC

ANSEL
UTF-8165 /2009.

   Roma dicséretek [nyomtatott kotta] / szerkesztette Pintér Béla és Klári. - [Szóló]. - Debrecen : Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány, [2009]. - 132 p. ; 30 cm
Szöveg harmónia jelzéssel.
egyházi énekeskönyv
[AN 2858195] MARC

ANSEL
UTF-8166 /2009.

   Romantikus zongoradarabok 2 [nyomtatott kotta] : kicsiknek és nagyoknak = Klavierstücke aus der Romantik 2. : für Kleine und Grosse = Piano pieces from the romantic era 2. : for players of all the ages / összeállította Teöke Marianne. - Utánnyomás [2009]. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 80 p. ; 30 cm
ISMN M 801653-33-8
RÉT 033 (Rózsavölgyi & Tsa.)
zongora - zeneművek gyűjteménye - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2861301] MARC

ANSEL
UTF-8167 /2009.

   Romantische Quartettmusik [nyomtatott kotta] : für Anfänger (erste Lage) = Romantic quartet music : for beginners (first position) = Musique romantique pour quatuor : pour débutants (1te position) = Romantikus kvartettmuzsika : kezdők számára (első fekvés) / bearbeitet und herausgegeben von Pejtsik Árpád, Vigh Lajos. - 4. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2009. - 35 p. ; 31 cm + 4 db szólam
ISMN M 080-14161-8
Z. 14161 (EMB)
hangszeroktatás - kamarazene - kvartett
[AN 2862397] MARC

ANSEL
UTF-8168 /2009.

   Romeo and Juliet [nyomtatott kotta] : album for piano. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 112 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-04566-4
Z. 4566 (EMB)
zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 2863814] MARC

ANSEL
UTF-8169 /2009.

Rózsavölgyi Márk (1789-1848)
   Első magyar társastánc [nyomtatott kotta] : altfurulyára és zongorára = First Hungarian ballroom dance = Erster ungarischer Gesellschaftstanz / Rózsavölgyi Márk ; átdolgozta Helmut Brook. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2009. - 15 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-801653-66-6
RÉT 066 (Rózsavölgyi & Tsa.)
furulya - zongora - átirat
[AN 2862340] MARC

ANSEL
UTF-8170 /2009.

Rubinstein, Anton (1829-1894)
   Das Spinnard [nyomtatott kotta] : für Violine und Klavier = The spinning wheel : for violin and piano = A rokka : hegedűre és zongorára / Anton Rubinstein ; herausgegeben von Répássy Gyöngyi. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 29 cm + 1 db hg. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violin)
ISMN 979-0-080-13710-9
Z. 13710 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2808405] MARC

ANSEL
UTF-8

S

171 /2009.
Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
   Danse macabre [nyomtatott kotta] : Op. 40 / Camille Saint-Saëns ; hegedűre és zongorára átírta C. Saint-Saëns. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 16 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-07752-8
Z. 7752 (EMB)
hegedű - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2854882]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2009.

Sarasate, Pablo de (1844-1908)
   Introduction et Tarantelle [nyomtatott kotta] : hegedűre zongorakísérettel : Op. 43 / Pablo de Sarasate ; közreadja Szenthelyi Miklós. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 11 p. ; 29 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-12994-4
Z. 12994 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2808048] MARC

ANSEL
UTF-8173 /2009.

Scarlatti, Domenico (1685-1757)
   200 sonate per clavicembalo (pianoforte) [nyomtatott kotta] : I : (No. 1-50) / Domenico Scarlatti ; herausgegeben von Balla György. - 15. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 183 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07817-4
Z. 7817 (EMB)
szonáta - csembaló - zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2857356] MARC

ANSEL
UTF-8174 /2009.

Scarlatti, Domenico (1685-1757)
   200 sonate per clavicembalo (pianoforte) [nyomtatott kotta] : II : (No. 51-100) / Domenico Scarlatti ; herausgegeben von Balla György. - 12. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 165 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08268-3
Z. 8268 (EMB)
zongora - szonáta - csembaló - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2861943] MARC

ANSEL
UTF-8175 /2009.

Schumann, Robert (1810-1856)
   Drei Romanzen [nyomtatott kotta] : für Oboe oder Flöte und Klavier : Op. 94 = Három románc : oboára vagy fuvolára és zongorára : Op. 94 = Three romances : for oboe or flute and piano : Op. 94 / Robert Schumann ; herausgegeben von Kovács Lóránt. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 12 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-12841-1
Z. 12841 (EMB)
oboa - harántfuvola - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2817526] MARC

ANSEL
UTF-8176 /2009.

Schumann, Robert (1810-1856)
   Schumann [nyomtatott kotta] : easy and moderately difficult pieces / selected and edited by Péteri Judit. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 36 p. ; 20 cm. - (Hits & rarities. zongorára)
Tart.: Waldszenen : Op. 82 : (excerpts) ; Albumblätter : Op. 124 : (excerpts) ; Träumerei : Op. 15, Nr. 7 ; Arabeske : Op. 18 ; Novellette : Op. 21, Nr. 4
ISMN M 080-14658-3
Z. 14658 (EMB)
karakterdarab - zongorára írt zenemű
[AN 2856597] MARC

ANSEL
UTF-8177 /2009.

Solymosi, Thomas (1956-)
   Chaconne sur les B,A,C,H [nyomtatott kotta] : pour orgue / Thomas Solymosi. - [Szóló]. - Budapest : Szerző, [2008]. - 3 p. ; 30 cm
Plusz még két példány a szerzőtől a könyvtárnak dedikálva.
orgona - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2802801] MARC

ANSEL
UTF-8178 /2009.

Solymosi, Thomas (1956-)
   Etyek himnusza [nyomtatott kotta] : orgonára / Thomas Solymosi. - [Szóló]. - Budapest : Szerző, 2008. - 6 p. ; 30 cm
Az etyeki római katolikus templom orgonájára.
orgona - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2805326] MARC

ANSEL
UTF-8179 /2009.

   Studies for accordion [nyomtatott kotta] = Etüden für Akkordeon = Études pour accordéon = Harmonika-etűdök / transcribed by Bartók Karola. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 56 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN M 080-04673-9
Z. 4673 (EMB)
hangszeroktatás - harmonika - etűd - átirat
[AN 2854886] MARC

ANSEL
UTF-8180 /2009.

Sugár Rezső (1919-1988)
   Magyar gyermekdalok [nyomtatott kotta] : zongorára = Hungarian children's songs : for piano = Ungarische Kinderlieder : für Klavier / Sugár Rezső. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 33 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06896-0
Z. 6896 (EMB)
zongora - hangszeroktatás - népdalfeldolgozás - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2864261] MARC

ANSEL
UTF-8181 /2009.

Sulyok Gizella
   Pilletánc I [nyomtatott kotta] : kiegészítő daloskönyv az iskolai ének- és zenetanításhoz, valamint a szabadidős foglalkoztatáshoz : 8-12 évesek számára / Sulyok Gizella ; illusztrálta Madár Eszter. - Második kiad. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa Kft., cop. 1993. - 47 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 801653-64-2
RÉT 064 (Rózsavölgyi és Társa)
zeneoktatás - vokális szóló kísérettel - zeneművek gyűjteménye - dal
[AN 2802809] MARC

ANSEL
UTF-8182 /2009.

Székely Katalin
   Formación auditiva [nyomtatott kotta] : lenguaje musical de los diferentes estilos / Katalin Szekely. - [Szóló]. - Budapest : Ed. Lantos, cop. 2007. - 74, XXII p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-2201-1
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2802984] MARC

ANSEL
UTF-8183 /2009.

Székely Katalin
   Iniciación al piano [nyomtatott kotta] : método de la escuela Húngara / Katalin Szekely. - [Szóló]. - Budapest : Ed. Lantos, cop. 2008. - 98 p. ; 30 cm
ISMN 978-963-06-4717-5
hangszeroktatás - zongora
[AN 2803064] MARC

ANSEL
UTF-8184 /2009.

Szelényi István (1904-1972)
   24 leichte kleine Vortragsstücke I [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung in der I-III. Lage = 24 easy little concert pieces I : for violin with piano accompaniment in the I-III. position = 24 könnyű kis előadási darab I : hegedűre, zongorakísérettel az I-III. fekvésben / Szelényi István ; Violinstimme revidiert von Sándor Frigyes. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 22 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-02648-9
Z. 2648 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2799565] MARC

ANSEL
UTF-8185 /2009.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke IV [nyomtatott kotta] = Guitar exercises and pieces IV = Gitárgyakorlatok és darabok IV / Szendrey-Karper László. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 39 p. ; 29 cm
ISMN M 080-12120-7
Z. 12120 (EMB)
hangszeroktatás - gitár
[AN 2803812] MARC

ANSEL
UTF-8186 /2009.

Szervánszky Endre (1911-1977)
   Sonatine [nyomtatott kotta] : für Flöte und Klavier = Szonatina : fuvolára és zongorára / Szervánszky Endre. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 19 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN 979-0-080-01372-4
Z. 1372 (EMB)
harántfuvola - zongora - szonatina - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2808101] MARC

ANSEL
UTF-8187 /2009.

Szilágyi Pálma (1953-)
   Kürtiskola I [nyomtatott kotta] = Hornschule I = Horn tutor I / Szilágyi Pálma, Kökényessy Miklós. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 71 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN M 080-13369-9
Z. 13369 (EMB)
hangszeroktatás - kürt
[AN 2804526] MARC

ANSEL
UTF-8188 /2009.

Szokolay Sándor (1931-)
   Három epigramma régi stílusban [nyomtatott kotta] : férfikar / Szokolay Sándor ; Janus Pannonius verseire. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - [4] p. ; 24 cm
Tart.: A kocsmáros / Végh Antal ford. ; A kölcsönről / Kurucz Ágnes ford. ; Egy hazugra / Kálnoky László ford.
ISMN 979-0-080-13483-2
Z. 13483 (EMB)
a cappella - férfikar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2850296] MARC

ANSEL
UTF-8189 /2009.

   Szolfézs példatár II [nyomtatott kotta] : alsófok / szerk. J. Irsai Vera. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 132 p. ; 17 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
ISMN M 080-01846-0
Z. 1846 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2817313] MARC

ANSEL
UTF-8190 /2009.

   Szonatina album harmonikára [nyomtatott kotta] / átírta Bartók Karola, Bogár István. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 70 p. ; 31 cm
ISMN M 080-05267-9
Z. 5272 (EMB)
harmonika - szonatina - zeneművek gyűjteménye - átirat
[AN 2801710] MARC

ANSEL
UTF-8191 /2009.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   21 énekes játék [nyomtatott kotta] : kórusra és gyermekzenekarra / Szőnyi Erzsébet. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 39 p. ; 24 cm
ISMN M 080-03099-8
Z. 3099 (EMB)
zeneoktatás - kórusmű kísérettel - zenekar
[AN 2865327] MARC

ANSEL
UTF-8

T

192 /2009.
   Tarka-barka [nyomtatott kotta] : zongoradarabok = Motley : a collection of new piano pieces = Kunterbunt : eine Sammlung neuer Klavierstücke / közreadja Teöke Marianne. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 51 p. ; 31 cm
ISMN M 080-07769-6
Z. 7769 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 2801771]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2009.

Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
   Sonaten für Blockflöte und Basso continuo [nyomtatott kotta] / Georg Philipp Telemann ; herausg. von Malina János ; Continuo-Aussetzung von Gyenge Enikő. - 4. urtext kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13542-6
Z. 13542 (EMB)
continuo - szonáta - blockflöte - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2865026] MARC

ANSEL
UTF-8194 /2009.

Tilmann, Beller
   Mária musical [nyomtatott kotta] : válogatás a musical legkedvesebb dalaiból : énekhangra, kórusra, gitárra és dallamhangszerekre / P. Beller Tilmann ; [szöveg] Alois Lugitsch ; fordította Guld Veronika ; versbe szedte Kokas László, Zajkás Rozi és Péter ; átiratok Fülep Márk. - [Partitúra]. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyesület, 2009. - 24 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801650-67-2
musical - zenei részlet - vallásos színjáték
[AN 2858228] MARC

ANSEL
UTF-8195 /2009.

Tóth Péter (1965-)
   Agnus Dei [nyomtatott kotta] : per coro misto / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music Ltd., 2009. - [2] fol. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005270-1-1
K-0002 (Kontrapunkt)
egyházi és vallásos zene - a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2859246] MARC

ANSEL
UTF-8196 /2009.

Tóth Péter (1965-)
   For true love [nyomtatott kotta] / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Kontrapunkt Music Ltd., 2009. - [2] fol. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005270-2-8
K-0003 (Kontrapunkt)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2859232] MARC

ANSEL
UTF-8197 /2009.

Tóth Péter (1965-)
   Gloria in exelsis [nyomtatott kotta] : női karra / Tóth Péter ; Kányádi Sándor versének felhasználásával. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 8 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14680-4
Z. 14680 (EMB)
a cappella - női kar - kórusmű
[AN 2862822] MARC

ANSEL
UTF-8198 /2009.

Tóth Péter (1965-)
   Pentagramma [nyomtatott kotta] : for brass quintett / Tóth Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : FAM Zenei Kiadó, 2008. - 12 p. ; 30 cm + 5 db fúvós szólam
FAM 701/2008
fúvósötös - kamarazene
[AN 2808969] MARC

ANSEL
UTF-8199 /2009.

   Túl a vizen [nyomtatott kotta] : népi furulyamuzsika : magyar és román dallamok blockflötére, fuvolára, klarinétra, oboára, tárogatóra vagy szaxofonra / szerkesztette és az átiratokat készítette Nesztor Iván. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 77, [2] p. ; 30 cm + 1 db CD mell.
ISMN M 080-14669-9
Z. 14669 (EMB)
népzene - harántfuvola - klarinét - oboa - tárogató - szaxofon - furulya
[AN 2856582] MARC

ANSEL
UTF-8200 /2009.

   Tulipános láda [nyomtatott kotta] : száz magyar dal / Kola József könnyű átiratában harmonikára, ujjrenddel. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 112 p. ; 24 cm
ISMN M 080-03257-2
Z. 3257 (EMB)
harmonika - átirat - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2850585] MARC

ANSEL
UTF-8

U

201 /2009.
   Új Sion-hárfa [nyomtatott kotta] : Istent dicsérő szent énekek gyűjteménye. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : A Krisztusban Hívő Nazarénusok Magyarországi Gyülekezetei, 2008. - 378, [22] p. ; 19 cm
ISMN 979-0-801650-61-0
egyházi és vallásos zene - egyházi énekeskönyv
[AN 2801966]
MARC

ANSEL
UTF-8

V

202 /2009.
Vereczkey László (1930-)
   Gitarren-ABC [nyomtatott kotta] : für Schulunterricht und Selbststudium mit Tabulatur unter Verwendung von ungarischen Volksliedern und den Liedern anderer Völker = Guitar ABC : for use at schools and in private study with tabulature based on Hungarian folksongs and the songs of other peoples = Gitár-ABC : iskolai és önképző tanuláshoz tabulatúra segítségével magyar népdalokkal és más népek dalaival / Vereczkey László. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 98 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14044-4
Z. 14044 (EMB)
hangszeroktatás - gitár - népdal
[AN 2817539]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2009.

Vigdorovits Sándor
   Ütőhangszerek iskolája [nyomtatott kotta] : kezdők és haladók részére = Schule für Schlaginsrumente : für Anfänger und Fortgeschrittene / Vigdorovits Sándor. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 124 p., [1] t. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-01824-8
Z. 1824 (EMB)
hangszeroktatás - ütőhangszer
[AN 2803883] MARC

ANSEL
UTF-8204 /2009.

   Violinduos [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Violin duos : for beginners = Duos pour deux violons : pour les premiers pas = Hegedűduók : kezdők számára / herausgegeben von Vigh Lajos. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 43 p. ; 31 cm
ISMN M 080-08307-9
Z. 8307 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - kamarazene - duó
[AN 2862384] MARC

ANSEL
UTF-8205 /2009.

   Violoncellomusik 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger : leichte Vortragsstücke in erster Lage = Violoncello music 2 : for beginners : easy concert pieces in first position = Musique de violoncelle 2 : pour les premiers pas : morceaux faciles de concert dans la première position = Gordonkamuzsika 2 : kezdők számára : könnyű előadási darabok első fekvésben / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Lengyel Endre. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009. - 43 p. ; 31 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-06748-2
Z. 6748 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2865074] MARC

ANSEL
UTF-8206 /2009.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Sonata in mi minore [nyomtatott kotta] : per violoncello e chitarra : (RV 40) / Antonio Vivaldi ; herausgegeben von Benkő Dániel. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 8 p. ; 29 cm + 1 db gka. szólam
ISMN 979-0-080-08869-2
Z. 8869 (EMB)
gordonka - gitár - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2808433] MARC

ANSEL
UTF-8207 /2009.

Vörös Boglárka (1981-)
   Töredékek [nyomtatott kotta] / Vörös Boglárka ; [vers] József Attila. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2009. - 8 p. ; 29 cm
"Roskad a kásás hó..." (szövegkezdet) ; "A kerten, hallatlan semmit idézve..." (szövegkezdet) ; "Minden s mindenki szeret engem..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-14676-7
Z. 14676 (EMB)
a cappella - női kar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2862928] MARC

ANSEL
UTF-8

W

208 /2009.
Weiner Leó (1885-1960)
   Tündérek tánca [nyomtatott kotta] : zongorára négy kézre = Elfenreigen : für Klavier zu vier Händen / Weiner Leó. - Utánnyomás [2008]. - [Szólamok]. - Budapest : EMB, cop. 1968. - 17 p. ; 29 cm
ISMN M 080-05297-6
Z. 5297 (EMB)
zongora - négykezes
[AN 2811989]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2009.

Werner, Gregor Joseph (1693-1766)
   Missa in contrapuncto [nyomtatott kotta] / Gregor Joseph Werner ; közreadja Mezei János ; Missa contrapunctata : (1756). - [Partitúra]. - Budapest : MTA-TKI-Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2009. - 65 p. ; 29 cm. - (Egyházzenei füzetek. III. sorozat, Egyházi kórusművek)
Az eredeti kézirat jelzete: Ms. mus. III. Nr. 20. - Az eredeti kézirat jelzete: Ms. mus. III. Nr. 36
ISMN 979-0-801650-64-1
egyházi és vallásos zene - vegyeskar - kórusmű kísérettel - orgona
[AN 2817731] MARC

ANSEL
UTF-8210 /2009.

Wulf, Herbert
   Az ünnep éneke [nyomtatott kotta] : háromszólamú korálok vegyeskarra / Herbert Wulf. - [Partitúra]. - Budapest : Luther Kiadó, 2008. - 88 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-801650-60-3
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar - korál
[AN 2802464] MARC

ANSEL
UTF-8

Z

211 /2009.
   Zenei olvasókönyv [nyomtatott kotta] : (szolfézs példatár) / szerk. Agócsy László ; J. Irsai vera. - 25. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - X, 157 p. ; 17 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
Előzm.: Szolfézs példatár : alsófok III. kötet
ISMN M 080-01916-0
Z. 1916 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2802190]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2009.

Zerkovitz Béla (1882-1948)
   Minden csak komédia [nyomtatott kotta] : Zerkovitz Béla válogatott dalai 2. / Zerkovitz Béla. - Utánnyomás [2008]. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2003. - 47 p. ; 30 cm
Tart.: Akiknek a szívük fáj : (Sorrentói levél) ; Asszony, asszony, csókos asszony ; Rég volt, rég volt ; Ez a föld az enyém : (Az estharang) ; De jó volna egy nő ; Éccaka, éccaka ; Kató, szívem szép Katája ; Irigylem a kannibál nőt! ; Manuéla ; Mit látok, mit látok ; Mondja, kedves Bimsensteinné ; Zimberi-zombori tánc ; Most, amikor minden virág nyílik ; Hol vannak a régi, csókos pesti éjszakák ; Engem többé ne tegezz ; Én és a holdvilág ; Deborah ; Bözsi, ne sírjon : (Levél a legszebb leányhoz) ; Minden csak komédia ; Párisban huncut a lány ; Uncili, smuncili. - "Páris beleőrült máris..." (szövegkezdet) ; "Írtam ezt a levelemet estefelé hétkor..." (szövegkezdet) ; "Szép leány volt a Gizus..." (szövegkezdet) ; "Tarka, fényes kávéhézban prímás voltam én..." (szövegkezdet) ; "Más években, tetszik tudni..." (szövegkezdet) ; "Mert a papának jól megy a boltja..." (szövegkezdet) ; "Spanyol az anyja, spanyol az apja..." (szövegkezdet) ; "Ó, mennyi, mennyi gond..." (szövegkezdet) ; "Hosszú volt a legénybúcsú..." (szövegkezdet) ; "Régi boldog szép nyár..." (szövegkezdet) ; "Sláger lesz e dal, amit most kegyed hall..." (szövegkezdet) ; "Mikor minden kapu zárul..." (szövegkezdet) ; "Tévedés, e nőcske, akit minden ember bámul..." (szövegkezdet) ; "Szegény, szegény apró legény..." (szövegkezdet) ; "Azt mondják, hogy nincsenek már boszorkányok..." (szövegkezdet) ; "A papír előttem, s a toll a kezembe'..." (szövegkezdet) ; "Menjünk be a plasztikonba, menjünk drágám..." (szövegkezdet)
RÉT 019 (Rózsavölgyi & Tsa.)
vokális szóló kísérettel - zongora - akkordjelzés - könnyűzene - sláger
[AN 2803827] MARC

ANSEL
UTF-8