MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 7. évfolyam, 1. szám

Tárgymutató Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/04/15 15:01:43
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

18. század →    36


A
a cappella →   
4, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54, 55, 62


B
basszusgitár →   
11
brácsa →    61


C
capriccio →   
65
cimbalom →    33
cselló →    1, 12, 13, 17, 21, 44, 46, 74, 75, 84
csembaló →    3, 63


D
duó →   
17, 31, 33, 70, 75, 76, 84


E
egyházi és vallásos zene →   
37, 41, 53, 72
egyházi kórusmű →    4, 37, 41
egynemű kar →    54
etűd →    48


F
fagott →   
14, 34, 78, 86
férfikar →    41
fuvola →    6, 16, 20, 22, 27, 29, 33, 34, 43, 79, 85
fúvósegyüttes →    34, 57


G
gitár →   
31, 66, 68, 70
gyermekdal →    21
gyermekkar →    19, 38, 42, 55, 62
gyűjteményes zenemű →    13, 28, 81


H
hangszeres együttes →   
58
hangszeriskola →    9, 11, 15, 20, 24, 25, 26, 29, 43, 44, 46, 56, 66, 68, 71, 83, 86
hangszeroktatás →    5, 11, 76, 77
hangversenyetűd →    49
harsona →    24, 57
hazafias dal →    81
hegedű →    8, 17, 23, 25, 56, 65, 73, 82, 87


K
kamarazene →   
13, 14, 17, 31, 33, 34, 45, 57, 64, 70, 75, 84
karácsonyi dal →    10, 19, 30
karakterdarab →    12, 47, 49, 50, 51, 52, 65
klarinét →    14, 22
kórusmű →    35, 38, 39, 40, 42, 55, 62
kórusmű kísérettel →    19, 72
kórusmű szólóval →    53
kvartett →    57
kvintett →    64


M
megzenésített költemény →   
32, 58


N
nagybőgő →   
71
népdalfeldolgozás →    22, 42
népies műdal →    81
női kar →    19, 35, 37, 38, 42, 62
noktürn →    12, 59


O
oboa →   
34


P
Paganini, Niccolò (1782-1840) →   
48
partitúra és szólamok →    5


R
rapszódia →   
51, 52, 80


S
szaxofon →   
26
Szervánszky Endre (1911-1977) →    45
szolfézskönyv →    18
szólóhangszerekre írt zenemű →    88
szólóhangszerre írt zenemű →    2, 3, 6, 21, 28, 43, 44, 48, 60, 63, 67, 77, 78, 82
szólóhangszerre írt zenemű kísérettel →    10, 16, 22, 27, 61, 74, 87
szonáta →    8, 23, 79, 82
szonatina →    1, 27
szvit →    2


T
tánczene →   
36
trió →    14, 34, 76
trombita →    83


U
ütőhangszer →   
33, 88


V
vegyes kar →   
4, 39, 40, 41, 53
verbunkos →    36
versenymű →    85
világzene →    58
vokális együttes kísérettel →    53, 59
vokális együttes →    58
vokális szóló kísérettel →    30, 32, 81
vonósnégyes →    45
vonószenekar →    5, 36


Z
zenei átirat →   
6, 16, 69, 73, 74, 85
zenei gyakorlat →    15, 20, 43, 44, 46, 56, 86
zenei részlet →    73
zenei tankönyv →    18
zeneművek gyűjteménye →    4
zeneoktatás →    28
zongora →    2, 3, 8, 9, 15, 28, 48, 60, 61, 63, 67, 69, 73, 78, 79
zongorakivonat →    72, 85
zongorára írt zenemű →    7, 47, 49, 50, 51, 52, 80