←Vissza az EPÁ-ba

 
A Világítástechnikai Társaság hírlevele
3.évf. 5.szám 2004. november

MEGJELENT A VTT ÉVKÖNYVE
Kis jubileumhoz érkeztünk, amikor ötödik alkalommal sikerült megjelentetni
a VTT évkönyvét. A kiadvány címoldalán a 2004-2005 évszámot viseli, de
a benne található anyagok természetszerűleg az elmúlt 2 év történéseiről
szólnak. A 152 színes oldalon megjelent könyv azon kívül, hogy beszámol
a Társaság életének eseményeiről, szakcikkekben foglalkozik a világítástechnika
aktuális kérdéseivel, eseményeivel, bemutat néhány közérdeklődésre
számot tartó új létesítményt, és kerek évfordulók kapcsán a múltba is
visszatekint. A szakmai cikkek mellett fontos része a kiadványnak az az
adattár, amelyben megtalálható a VTT elnökségének és tisztségviselőinek
névsora, díjazottjaink felsorolása, valamint a Társaság pártoló és egyéni
tagjai. (Azokat a tagtársainkat, akiknek neve valamilyen okból nem szerepel
a tagnévsorban, arra kérjük, hogy adatait közölje vagy pontosítsa a tagnyilvántartást
vezető alelnökünknél, Horváth Lajosnál!) A kiadvány azokon
a pártoló tagvállalatainkon keresztül, akik hirdetésükkel támogatták a megjelenést,
várhatóan olyan kollégákhoz is eljut majd, akik még nem tagjaink.
A tagtoborzást szolgálja, hogy az évkönyvben a belépési nyilatkozat is
megtalálható. A cikkek címének felsorolására e helyen nincs mód, de a
VTT internetes oldalán valamennyi eddig megjelent évkönyv teljes tartalomjegyzéke
olvasható.
Akik részt vettek az októberi Világítástechnikai Ankéton, azok már kezükbe
vehették az évkönyv friss, még nyomdaszagú példányait. Azok a tagtársaink
pedig, akikhez még nem jutott el az új kiadvány, a Világítás Házának
rendezvényein egy-egy példányt díjmentesen átvehetnek. Erre a legjobb
alkalomnak a VTT évzáró közgyűlése ígérkezik, december 15-én. A VTT
vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki munkájáért az évkönyv szerkesztőjének,
Kosztolicz Istvánnak, valamint a szerzőknek, szakmai lektoroknak
és a többi közreműködőnek, akiknek a nevét itt sajnos nincs mód felsorolni.

FELHÍVÁS PÁRTOLÓ TAGJAINKHOZ
A FÉNY hírlevél megindításakor célul tűztük ki, hogy tájékoztatjuk olvasóinkat
a pártoló tagvállalataink életében bekövetkezett eseményekről. Az azóta
eltelt 3 év során ennek a célkitűzésnek csak részben tudtunk eleget tenni,
csupán néhány alkalommal szereztünk idejében tudomást olyan eseményekről,
rendezvényekről, személyi vagy szervezeti változásokról, amelyek
várhatóan szélesebb körű érdeklődésre is számot tarthatnak. Céljaink szerint
termékismertetőket, PR cikkeket, hirdetéseket nem közlünk ugyan, de
ez nem jelenti azt, hogy egy-egy innovatív termék megjelenésekor ne adjunk
rövid informatív tudósítást róla. Sajnos a hírlevél 3 éves története során
egyetlen alkalommal sem tudtunk új termék megjelenéséről beszámolni.
Most azzal a kéréssel fordulunk a VTT tagvállalataihoz, hogy legyenek társszerkesztőink,
és egy rövid, néhány soros hír erejéig értesítsék szerkesztőségünket
a cégek életében bekövetkezett újdonságokról, változásokról. Úgy
hisszük, hogy ez a semmiféle külön költséggel nem járó lehetőség, melynek
kapcsán a VTT teljes tagsága tudomást szerezhet az adott eseményről,
hozzájárulhat a cégek nagyobb üzleti sikeréhez is. A megjelentetni kívánt
rövid híreket, tudósításokat az oldal alján megtalálható címre kérjük küldeni.

VEZETŐSÉGI ÜLÉS
A VTT vezetősége a 2004. november 9-én megtartott ülésén aktuális témákkal
foglalkozott. Döntés született arról, hogy az évzáró közgyűlést december
15-én szerdán a Világítás Házában rendezzük meg. A közgyűlésre
minden tagunk névre szóló meghívót kap.
A vezetőség határozata értelmében 2005-től megváltozik a Világítás Háza
klubnapjainak rendje. A tervek szerint a jövőben minden hónap 2. keddjén
rendezünk klubnapot, de az eddigi kötetlen beszélgetések helyett (vagy inkább
mellett) minden alkalommal egy-egy meghívott előadó előadást is fog
tartani. A klubnapok témáiról időben tájékoztatjuk olvasóinkat.
A vezetőség a továbbiakban a 2005 évi Közvilágítási ankét és a jövőre
a „visegrádi országok” világítástechnikai társaságaival kibővülő és így
nemzetközi rangra emelkedő őszi ankét előkészítésével kapcsolatos kérdéseket
tárgyalt, majd megvitatta a VTT díjának adományozására beérkezett
javaslatokat.
 

RENDEZVÉNY NAPTÁR
• Interlight 2004 kiállítás. Moszkva, 2004. december 1-4. A kiállításhoz
kerekasztal beszélgetés, műszaki-tudományos szeminárium, design pályázat
és energiatakarékos termékek díjazása kapcsolódik. További információ:
www.owp-tradefairs.com
• Lightfair 2005 építészeti és kereskedelmi világítási kiállítás. New
York, USA, 2005. április 10-14. További információ: www.lightfair.com
• 5. Európai szimpózium az éjszakai égbolt megóvásáról.
Europlanetarium Genk, Belgium, 2005. április 29-30. Jelentkezési határidő
előadóknak: 2005. febr. 1, résztvevőknek 2005. febr. 15. A szimpózium alkalmából
kerül átadásra az IDA európai kültéri világítási díja. További információ:
www.vvs.be/wg/symposium
• CIE Midterm Meeting és nemzetközi világítástechnikai kongresszus.
León, Spanyolország, 2004. május 12-21.
További információ: ciecb@ping.at
• ILUMINAT 2005 + BalkanLight 2005 konferencia és kiállítás. Kolozsvár,
2005.június 2-3. További információ: dorin_beu@cluj.astral.ro
• 10. LUX EUROPA konferencia, Berlin, 2005. 09. 19-21. A konferencia
témái: fénykeltés, bel- és kültéri világítás, intelligens energia-hatékony
gazdaságos világítási rendszerek, a fény dinamizálása, természetes világítás,
fény és egészség, fotobiológia és fotokémia, fény és környezet. Hivatalos
nyelvek: angol, francia, német. A végleges program várhatóan 2005
februárig készül el, a részvételi jelentkezés határideje 2005. június 15. A
konferencia kísérőrendezvényeként kerülnek megrendezésre a Nemzetközi
Világítási Bizottság (CIE) és a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) ülései.

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖNYV
Megjelent Dr. Majoros András: Belsőtéri vizuális komfort. c. könyve a TERC
kiadó gondozásában. A szép kiállítású, gazdagon illusztrált 160 oldalas
nagy alakú könyv a kiadó könyvesboltjában vásárolható meg (1149 Budapest,
Pillangó park 7-9), 5.800 Ft-os áron.
Szabványfigyelő rovatunk nem tévedés vagy anyagtorlódás miatt maradt
ki, legutóbbi számunk óta nem jelent meg a világítástechnikával kapcsolatos
új szabvány.

Dr. LANTOS TIBOR
c. egyetemi docens
(1929.12.29. – 2004.10.22.)
2004. október 22-én elhagyott bennünket szeretett,
felejthetetlen Tanárunk! A Baranya megyei
Mekényesen született, gimnáziumi tanulmányait
a Debreceni Református Kollégiumban végezte,
majd 1952-ben kapta meg a 220. számú villamosmérnöki
oklevelét, és 1965-ben védte meg
egyetemi doktori disszertációját a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Hallgatóként demonstrátor az Elektrotechnika II, vagy népszerűbb nevén
a Taky tanszéken. 1953-tól haláláig – töltsön be bárhol, bármilyen állást
- aktív oktatója marad az Egyetemnek. Nincs ma szinte olyan világítós
az országban, aki ne vallaná magát Lantos-tanítványnak. Nemcsak
villamos szakembereket, hanem építészeket és munkavédelmiseket is
tanított, velük is megszeretette a világítástechnikát.
Az oktatás mellett a szabványosításból is kivette részét, a XX. század
második felének magyar világítástechnikai szabványai gyakorlatilag
mind az Ő nevéhez kötődnek. Az MSZT/MB 838 műszaki bizottság elnöke
volt.
Szakírói tevékenységét - szerzőként vagy társszerzőként - száznál több
cikk, tanulmány, mintegy harminc könyv, egyetemi, főiskolai jegyzet fémjelzi,
a szakmai konferenciáknak aktív előadója. Sokat dolgozott és maradandókat
alkotott. A teljesség igénye nélkül néhány híresebb munkája,
amelyekre Ő is szívesen gondolt: Baradla barlang-, Mátyás templom világítása,
Országház belsőtéri világítási rekonstrukciója és villámvédelme,
OVT Vezénylőterme, Belvárosi templom kiemelő világítása és az
utolsó az Esztergomi Bazilika világítási rekonstrukciójának tanulmányterve
(2003-ban).
A MEE-VTT alapító atyáinak egyike, tagja a vezetőségnek, a szenátusnak,
elnöke a díjbizottságnak. Számos egyéb funkciója volt a szakmai
testületekben és a szakfolyóiratoknál.
Nagy tudású, szerény ember volt. Emlékét megőrizzük, példamutatását,
szakma szeretetét igyekszünk továbbadni az újabb nemzedéknek. Isten
veled Tanár úr, nagyon hiányzol! Nyugodjál békében!
nvá

FÉNY a MEE VTT hírlevele. Szerkeszti: Arató András Felelős kiadó: Nagy János
VTT, 1042 Budapest, Árpád út 67 Internet: www.vilagitashaza.hu/vtt e-mail: vtt@mee.hu
(A javaslatokat, híreket, észrevételeket a fenti címekre várjuk.)