←Vissza az EPÁ-ba

A Világítástechnikai Társaság hírlevele
3.évf. 3.szám 2004. június


SEGÉDLET AZ EURÓPAI ÚTVILÁGÍTÁSI SZABVÁNY
ALKALMAZÁSÁHOZ
A zalakarosi Közvilágítási ankét kiemelt témája volt az újonnan megjelent
útvilágítási szabvány és annak alkalmazása. A VTT és a Magyar Világítástechnikáért
Alapítvány (MVA) gondozásában jelent meg az a számítógépes
program, amely segítséget nyújt a szabvány gyakorlati használatához.
Az interaktív formában használható döntési segédlet lehetővé teszi
az útvilágítási osztályok meghatározását és az ahhoz tartozó világítástechnikai
jellemzők megállapítását. A benne szereplő leírások és számszerű
ajánlások a 2004. májusától hatályos, de magyar hivatalos fordításban még
nem hozzáférhető MSZ EN 13201-2...4 szabvány, valamint a hozzá tartozó
TR 13201-1 műszaki jelentés előírásain alapulnak.
A segédlet lépésről-lépésre végigvezet azon az összetett folyamaton,
amely egy útvilágítási feladathoz, forgalmi helyzethez rendelhető
számszerű műszaki paraméterek megállapításához szükséges. Használatát
egyaránt ajánljuk a települési önkormányzatok útvilágítással foglalkozó
szakembereinek, a világítástechnikai tervező mérnököknek, a közvilágítás
létesítésével, üzemeltetésével foglalkozó vállalkozások műszaki vezetőinek
és a közúti közlekedési igazságügyi műszaki szakértőknek.
A kapott eredmények alkalmasak egy új világítási berendezés tervezésekor
elérendő műszaki jellemzők meghatározására, de arra is használhatók,
hogy egy meglévő világítási rendszer felülvizsgálatakor megállapíthassuk,
hogy a rendszer megfelel-e a szabvány előírásainak.
A programot tartalmazó CD 5.000 Ft + ÁFA áron a VTT-nél, vagy az
MVA-nál megrendelhető (1042 Budapest, Árpád út 67, tel: 06 30/537
9897), illetve a Világítás Házában, a klubnapok nyitvatartási idejében a
helyszínen megvásárolható. A jelszóval védett program licensze egy gépre
való telepítést engedélyez.

SZABVÁNYFIGYELŐ
Hírlevelünk legutóbbi számának megjelenése óta a világítástechnikával
kapcsolatos következő új szabványok jelentek meg:
MSZ EN 61000-4-1:2004 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-1
rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az IEC 61000-4 szabványsorozat áttekintése.
MSZ EN 61000-4-14:2004 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-14
rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Feszültségingadozással szembeni
zavartűrési vizsgálat
A szabványokat az MSZT címoldalas jóváhagyó közleménnyel vezette be
magyar nemzeti szabványként. Ennek megfelelően szövegük az eredeti angol
nyelvű szöveg.

MÚZEUMI TÁRGYAK VÉDELME
A CIE közzétette 157:2004 sz. publikációját, mely a fényre érzékeny múzeumi
tárgyak világításával foglalkozik. A kiadvány első része azokat a folyamatokat
foglalja össze, amelyek a sugárzás által okozott károsodásért felelősek.
A második rész áttekinti azokat jelenlegi ismereteinket és a legújabb
kutatásokat, amelyek e folyamatok késleltetésével vagy elkerülésével kapcsolatosak.
A befejező rész gyakorlati ajánlásokat tartalmaz a múzeumok
világítására, foglalkozik a kiállítási tárgyak megvilágításával, és a kiállítás
ideje alatt a tárgyakra jutó expozíció ellenőrzésével. A javasolt módszerek
figyelembe veszik a legújabb kutatási eredményeket, más szervezetek kiadott
ajánlásait, és a világ vezető múzeumainak gyakorlatát.
A 35 oldalon megjelent kiadványt, amelyet az érdeklődők a CIE Magyar
Nemzeti Bizottságánál rendelhetnek meg, 6 ábra és 8 táblázat egészíti ki.
További információ: www.cie.kee.hu/mnb_hun.html
Hírlevelünk következő száma már csak a nyári hónapok után, várhatóan
szeptemberben jelenik meg. Addig is minden kollégánknak kellemes nyári
szabadságot és hozzá jó időt kívánunk!

RENDEZVÉNY NAPTÁR
• 10. nemzetközi fényforrás technológiai és tudományos szimpózium.
Tolouse, 2004. július 20-22. További információ: www.ls-symposium.org
• 27. ECVP konferencia a vizuális érzékelésről. Budapest, 2004. augusztus
22-26. További információ: www.ecvp.hu
• Fényszennyezés konferencia, Debrecen, az Akadémiai Bizottság
székháza, Thomas Mann u. 49., 2004. szept. 22., 10-17 h. A fényszennyezés
korunk egyik új kihívása, amely az utóbbi időben került a környezetvédelem
által is számításba veendő káros környezeti hatások listájára. A konferencia
célja a figyelem ráirányítása a fényszennyezésnek a természeti és
települési környezetre gyakorolt káros hatásaira, valamint a megakadályozás
műszaki és jogi lehetőségeinek ismertetése és közös állásfoglalás kialakítása.
Rendező: a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága. További információ:
hnp@www.hnp.hu
• Világítástechnikai ankét, Budapest, 2004 október 13-14. A jelentkezési
lap a pontos helyszínnel az Elektrotechnika programtájékoztatójában
fog megjelenni. Előadás tartására a rendezvény szervezőjénél, Böszörményi
Bélánál lehet jelentkezni a vtt@mee.hu e-mail címen.
• Lux et Color Vespremiensis 2004 konferencia, 2004. okt. 21. VEAB
Veszprémi Székháza, Vár u. 37. A Veszprémi Egyetem és a VEAB Alkalmazott
fény– és színtani munkabizottság rendezvénye, melynek célja a
fény– és színtan területén elért eredmények bemutatása a hazai szakembereknek
és PhD hallgatóknak. Előadások és poszterek bejelentésének határideje:
2004. augusztus 15, részvételi jelentkezés határideje szept. 15.
Jelentkezés, további információ a bodrogi@almos.vein.hu e-mail címen.
• e+e nemzetközi elektrotechnikai és elektronikai szakvásár, Budapest,
2004. 10. 20-22, Syma rendezvénycsarnok, 1146 Budapest, Ifjúság útja 2.
• 5. Európai szimpózium az éjszakai égbolt megóvásáról. Belgium,
2005. május 6-7. További információ: www.darksky.org
• 10. LUX EUROPA konferencia, Berlin, 2005. 09. 19-21. Előadások
tartására legkésőbb 2004. 09. 30-ig lehet jelentkezni a lichttechnik@ee.tuberlin.
de e-mail címen. Három fajta előadással lehet jelentkezni: 15 perces
szakmai előadással, poszterrel, és 5 perces rövid szóbeli ismertetéssel kiegészített
poszterrel. A konferencia témái: fénykeltés, bel- és kültéri világítás,
intelligens energia-hatékony gazdaságos világítási rendszerek, a fény
dinamizálása, természetes világítás, fény és egészség, fotobiológia és fotokémia,
fény és környezet. Hivatalos nyelvek: angol, francia, német. A jelentkezések
elfogadásáról a szerzőket 2004 végéig értesítik.

VILÁGÍTÁSTERVEZŐ SZOFTVER
A világítástervező programokat készítő Oxytech cég megjelentette a hazánkban
is elterjedten használt Litestar program 7.0 változatát. A program
újdonságai közé tartozik többek között a fényképszerű látványképet előállító
„Ray Tracing” modul. A fotorealisztikus megjelenítést kibővítették a
színek telítettségének beállíthatóságával. Egyszerűsödött az ívelt falakat
is tartalmazó alaprajz elkészítése és módosítása, javították a lámpatestek
fotometriai jellemzőinek megjelenítését, amely egy új ikonnal érhető el. Új
funkció teszi lehetővé a lámpatestek vagy a bútorzat körív mentén történő
kiosztását. Továbbfejlesztették a visszavonási funkciót, és lehetőség nyílik
a tervezési eredmények hordozható, pdf formátumban történő előállítására.
A látványkép VRLM formában menthető, ezáltal virtuálisan körbejárható
a megtervezett helyiség. A program továbbra is alkalmas a szabványos
Eulumdat fotometriai fájlok kezelésére, ezáltal „idegen” lámpatestek is importálhatók.
A korábban meglévő 11 nyelvi változat (köztük a magyar)
mellett megjelent az orosz is. A teljesen működőképes, 30 napig vagy 100
indításig használható demo változat a www.oxytech.it honlapról tölthető le.

MUNKAHELYEK VILÁGÍTÁSA
Több tagtársunk jelezte, hogy az újonnan bevezetett EN szabványok világítástechnikai
előírásai és a hazai jogszabályi előírások nincsenek teljes
összhangban. Az elsősorban a munkavédelmi szabályozással kapcsolatos
kérdésben a VTT állásfoglalásért fordult az illetékes államigazgatási
szervekhez. A kapott tájékoztatás értelmében felhívjuk minden érdekelt
kollégánk figyelmét arra, hogy az Országgyűlés 2004. március 22-én elfogadta
a 2004 évi XI. törvényt, amely a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. Törvényt módosítja. A törvénymódosítás 4.§-a értelmében:
„Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról
szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi
tartalmú nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti
szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató
köteles - vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott
megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a
vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.” Munkavédelmi
szempontból elsősorban az MSZ EN 12464 munkahelyi világítási
szabvány előírásait kell figyelembe venni. Örömmel adunk hírt róla,
hogy az MSZT felvette idei szabványosítási tervébe a jelenleg még csak
angol nyelven hozzáférhető szabvány magyar változatának elkészítését.

FÉNY a MEE VTT hírlevele. Szerkeszti: Arató András Felelős kiadó: Nagy János
VTT, 1042 Budapest, Árpád út 67 Internet: www.vilagitashaza.hu/vtt e-mail: vtt@mee.hu
(A javaslatokat, híreket, észrevételeket a fenti címekre várjuk.)