←Vissza az EPÁ-ba

A Világítástechnikai Társaság hírlevele
3.évf. 2.szám 2004. április


A VILÁGÍTÁS HÁZA MEGNYITÁSA
Többéves küzdelem és erőfeszítés eredményeként 2004. február 28-án a
VTT közgyűlésével nyitotta meg kapuit az új létesítmény, amelynek célja
az, hogy támogassa a világítási kultúra színvonalának fejlesztését; előadások,
és gyakorlati bemutatók segítségével terjessze a világítástechnikai ismereteket;
előmozdítsa a hazai világítástechnikai ipar piacszervezési munkáját;
szakemberképzési központi feladatokat lásson el; és a világítástechnika
művelői számára megjelenési fórumot biztosítson.
Az ünnepi megnyitóra 2004. március 10-én került sor, Hatvani György
GKM helyettes államtitkár, Sebestyén Béla Újpest alpolgármestere, Dr.
Berta István a MEE elnöke, Orlay Imre a MEE főtitkára, Dr. Schanda János
a CIE Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, Déri Tamás a Magyar Világítástechnikáért
alapítvány elnöke, tiszteletbeli vendégek, a VTT jogi tagjainak
vezetői, és a közreműködő kollegák jelenlétében. Nagy Jánosnak, a VTT
elnökének üdvözlő szavai után Hatvani György köszöntötte a megjelenteket.
Beszélt a világítás jelentőségéről, kiemelve a mesterséges világítás helyes
alkalmazásának fontosságát, hisz életünk, munkánk során jórészt zárt
térben élünk. Sebestyén Béla is szeretettel üdvözölte a VTT tagságát, kifejezve
abbeli örömét, hogy Újpestet tisztelte meg a Világítás Háza alapításával.
Dr. Berta István tanár úr a MEE elnöksége nevében gratulált a VTTnek
az elért eredményekhez, amely egyedülálló a MEE szakosztályai között.
Kérte, hogy a Társaság a jövőben is segítse az oktatás, tájékoztatás
munkáját.
Befejezésül Dr. Horváth József átadta Nagy Jánosnak a „régi” Világítástechnikai
Állomás relikviáit, azokat a régi vendégkönyveket, amelyeket sikerült
megmenteni, illetve átmenteni. Ezt követően előadást tartott az egykori
Eötvös utcai VTÁ-ról a régi képek, régi emlékek felhasználásával.

SZABVÁNYFIGYELŐ
Hírlevelünk legutóbbi számának megjelenése óta a világítástechnikával
kapcsolatos következő új szabványok jelentek meg:
Magyar nyelven megjelent szabványok
MSZ EN 62094-1:2004 Jelzőlámpaegységek háztartási és hasonló jellegű,
rögzített villamos szerelésekhez. 1. rész: Általános követelmények
MSZ 2364-100:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. rész:
Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek
MSZ 2364-410:1999/1M:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.
4. rész: Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem
A következő szabványokat az MSZT jegyzékes jóváhagyó közleménnyel
vezette be magyar nemzeti szabványként. Ennek megfelelően szövegük az
eredeti angol nyelvű szöveg.
- MSZ EN 60061-1:1993/A33:2004 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek
- MSZ EN 60061-2:1993/A30:2004 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok
- MSZ EN 60061-3:1993/A32:2004 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek
- MSZ EN 60081:1998/A2:2004 Két végükön fejelt fénycsövek. Működési
követelmények
- MSZ EN 62035:2000/A1:2004 Kisülőlámpák (a fénycsövek kivételével).
Biztonsági előírások
- MSZ EN 61347-2-9:2001/A1:2004 Lámpaműködtető eszközök. 2-9 rész:
A kisülőlámpák előtétjeinek egyedi követelményei (a fénycsövek kivételével).
- MSZ EN 13201-2:2004 Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei
(az MSZ 20194-1:2000, MSZ 20194-2:2000 és MSZ 20194-3:2000
helyett)
- MSZ EN 13201-2:2004 Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzők számítása
- MSZ EN 13201-2:2004 Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzők mérési
módszerei (az MSZ 20194-4:2000 helyett)
Figyelem: az új európai útvilágítási szabvánnyal kapcsolatos tájékoztatás
kiemelt helyet foglal el a Közvilágítási Ankét programjában!

RENDEZVÉNY NAPTÁR
- Light and Building világítástechnikai szakvásár, Frankfurt/Main, 2004.
ápr. 18-22. Felhívjuk a figyelmet, hogy vásáron több jogi tagvállalatunk
szervez szakmai bemutatót. A részletek tekintetében kérjük az érintett cégeknél
érdeklődni.
- SVETLO 2004 nemzetközi világítástechnikai konferencia és kiállítás,
Brno, 2004. június 22-24. A Cseh Világítástechnikai Társaság rendezvénye,
közösen a CIE Cseh Nemzeti Bizottságával, a lengyel, magyar, szlovák
Világítástechnikai Társasággal, a Moravai Elektrotechnikai Egyesülettel,
valamint a cseh Közvilágítás-fejlesztési Egyesülettel. Főbb témakörök:
fényforrások és lámpatestek fejlesztési tendenciái, világítási számítások új
módszerei, a világítás fiziológiai és higiéniai problémái, világítási berendezések
és vezérlések, fény-, sugárzás- és színmérés, energetikai és gazdasági
kérdések, világítástechnikai anyagok, világítási rendszerek kivitelezése,
biztonságtechnikai kérdések. Hivatalos nyelvek: angol, cseh, német és
szlovák. További információt a www.msebrno.cz (e-mail: svetlo@msebrno.
cz) internet címen, vagy a VTT-től lehet kapni.
- 10. nemzetközi fényforrás technológiai és tudományos szimpózium.
Tolouse, 2004. július 20-22. További információ: www.ls-symposium.org
- Világítástechnikai ankét, Budapest, 2004 október. A jelentkezési lap az
Elektrotechnika programtájékoztatójában fog megjelenni.

A VTT INTERNETES CÍMVÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a Világítás Háza megnyitásával egyidejűleg
megváltozott a VTT internetes elérhetősége is. A honlap ezentúl a
www.vilagitashaza.hu/vtt címen érhető el, de egyelőre még a régi (www.vtt.
mee.hu) cím is él, ahol automatikus átirányítást helyeztünk el. Az e-mail
cím (vtt@mee.hu) változatlan maradt.

DÍJAZOTTJAINK, ELISMERŐ OKLEVELEK
A VTT 2004. febr. 28-i közgyűlésén került sor a Társaság díjainak átadására.
A Sziráki-Gergely díj a Magyar Világítástechnikáért posztumusz kitüntetést
Vincze Vilmos, a Világítástechnikai Társaságért Pollich János díjat
Debreczeni Gábor kapta meg. A VTT érdekében végzett munkájukat megköszönve
Drága Bálint, Jób Viktor, Schulcz Gábor és Turda Elek részesültek
okleveles elismerésben.

A VILÁGÍTÁS HÁZA HÍREI
A Világítás Házában a külön meghirdetett rendezvények mellett minden
hét szerdáján 17 és 20 óra között klubnapot tartunk. Ezen alkalmakkor
egyelőre szervezett program nincs, de az őszi évadtól kezdődően rendszeres
előadásokat kívánunk szervezni. A klubnapokon minden világítástechnikai
szakembert, vagy a világítástechnika iránt érdeklődőt - szervezeti
tagságuktól függetlenül - szívesen látunk kötetlen beszélgetésre, a személyes
kapcsolatok elmélyítésére, vagy a korszerű világítástechnikai
megoldások és a helyben fellelhető szakirodalom tanulmányozására.
A Világítás Háza ünnepélyes megnyitóján a Ház létrehozásában kifejtett
munkájuk elismeréseként a VTT és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány
emléklapjainak átadására került sor. Értékes közreműködésüket
megköszönve Barátossy György, Dr. Borsányi János, Buczny Grzegorz,
Cirnu Dániel, Gáspár János, Hirmann László, Hosó János, Pelei Imre, Dr.
Schanda János, Szekeres Sándor, Török Sándor kaptak emléklapot.
Technikai felszerelések adományozásáért köszönetképpen a Candela
Trade Kft., Compass Kft., Elektro Immo Plusz Kft., Elektro Profi Kft.,
EMIKA Rt., Főszer Elektroprofil Kft., GE Hungary Rt., HELVAR, Kandeláber
Rt., K-liGht Kft., Lisys Rt., Morex Kft., OSRAM Budapest Kft., Philips
Magyarország Kft., PROLUX Kft., Reflect Kft., Simovill ISz, Siteco GmbH,
Szarvasi Vas- és Fémipari Rt., TRILUX Kft., Tungsram-Schréder Rt.,
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH. részére is emléklapok átadására
került sor.

KÖZVILÁGÍTÁSI ANKÉT
A VTT és a MEE Pécsi Szervezet közösen rendezi meg 2004. május 13-
14-én Zalakaroson a FREYA Hotel-ben a XXXV. Közvilágítási Ankétot. A
jelentkezési lap az Elektrotechnika programtájékoztatójában jelent meg,
és a www.vilagitashaza.hu/vtt internet oldalról is letölthető. Az ankét aktuális
témája a 2004 májusban hatályba lépő európai közvilágítási szabvány.
A további tervezett előadások témái: Az energia liberalizáció gondjai
- Gépjármű fényforrások kápráztató hatása - Közlekedési szabályozás
az útvilágítással összefüggően - Korlátozott látási viszonyok közötti balesetek
elemzése - A közvilágítás aktuális statisztikái - UNDP/GEF program
- A közvilágítási szakreferensek beszámolói. A rendezvényhez kapcsolódó
fakultatív programok 14-én délután: A Kisbalaton természeti szépségeinek
megtekintése. 15-én kirándulás Horvátországba a Csáktornya -
Varasd - Kumrovec - Zágráb útvonalon. Szállás Zalakaroson.

FÉNY a MEE VTT hírlevele. Szerkeszti: Arató András Felelős kiadó: Nagy János
VTT, 1042 Budapest, Árpád út 67 Internet: www.vilagitashata.hu/vtt e-mail: vtt@mee.hu
(A javaslatokat, híreket, észrevételeket a fenti címekre várjuk.)