←Vissza az EPÁ-ba

A Világítástechnikai Társaság hírlevele
3.évf. 1.szám 2004. február


INDUL A VILÁGÍTÁSTECHNIKUS
SZAKMÉRNÖK KÉPZÉS
Mint előző számunkban röviden már tájékoztattunk róla, a budapesti Műszaki
Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán várhatóan 2004
szeptemberétől újra indul a világítástechnikus szakmérnök képzés. A képzés
formai keretében a Főiskola nem tervez változtatást, vagyis az elmúlt
évekhez hasonlóan három félévben havonta egymást követő három napon
lesznek az előadások és a gyakorlatok. A harmadik félév után szakdolgozatot
adnak be, és záróvizsgát tesznek a hallgatók.
Tartalmi vonatkozásban az eddiginél bővebben szerepelnek a tantervben
az épületvillamossággal kapcsolatos komplex ismeretek, az újabban alkalmazott
épületinformatikai rendszerek, helyet kap a világítási berendezések
szabályozás- és vezérléstechnikája. Hasonlóan a régebbi tantervekhez,
megfelelően nagy óraszámban szerepelnek a világítás speciális területei
(TV stúdió, repülőtér-világítás, világítás és környezetvédelem kapcsolata
stb.) A Főiskola azok jelentkezését várja, akik felsőfokú, de nem
világítástechnikusi végzettséggel rendelkeznek, viszont a világítástechnika
valamely területén dolgoznak. Elsődleges feltétel a műszaki vagy természettudományos
szakterületen szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség.
Azok is jelentkezhetnek, akik a Kandó világítástechnikusi szakágán három
évnél régebben végeztek, ismereteiket szívesen felújítanák, illetve
újabbakkal gazdagítanák. Ők bizonyos alaptárgyakból a vizsga alól felmentést
kaphatnak. További információkért érdeklődni lehet a BMF Kandó Karán
(VIII. Tavaszmező u. 15-17), szakmai kérdésben dr. Borsányi Jánosnál
vagy Molnár Károlynál (tel. 210-1415/228), adminisztratív kérdésben a Kar
Tanulmányi Osztályán Horváth Péternél (tel.: 210-1415/182). A képzés
akkor indul, ha a jelentkezők száma eléri a min. 20 főt. Várható tandíj
90-100.000 Ft/félév.

SZABVÁNYFIGYELŐ
Hírlevelünk legutóbbi számának megjelenése óta a világítástechnikával
kapcsolatos következő új szabványok jelentek meg:
- MSZ EN 40-3-3:2003 Lámpaoszlopok. 3-3 rész: Tervezés és igazolás. Igazolás
számítással
- MSZ EN 60061-1:1993/A32:2004 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek
- MSZ EN 60061-2:1993/A29:2004 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok
- MSZ EN 60061-3:1993/A31:2003 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek
- MSZ EN 60598-2-10:2004 Lámpatestek. Egyedi követelmények. Hordozható
lámpatestek gyermekeknek
- MSZ EN 60810:2004 Közúti járművek lámpái. Működési követelmények.
A fenti szabványokat az MSZT jegyzékes jóváhagyó közleménnyel vezette
be magyar nemzeti szabványként. Ennek megfelelően szövegük az eredeti
angol nyelvű szöveg.
A korábban jóváhagyó közleménnyel, angol nyelven bevezetett szabványok
közül a következőknek jelent meg a magyar nyelvű változata:
- MSZ EN 12665:2002 Fény és világítás. A világítási követelmények előírá-
sához szükséges alapfogalmak és kritériumok
- MSZ EN 60598-2-6:1994/A1:2000 Lámpatestek. Egyedi követelmények.
Izzólámpás lámpatestek beépített transzformátorokkal vagy konverte-
rekkel
- MSZ EN 60598-2-8:1997/A1:2001 Lámpatestek. Egyedi követelmények.
Kézilámpák
- MSZ EN 60598-2-22:1998/A1:2003 Lámpatestek. Egyedi követelmények.
Tartalékvilágítási lámpatestek
- MSZ EN 60598-2-23:1996/A1:2000 Lámpatestek. Egyedi követelmények.
Törpefeszültségű, izzólámpás világítási rendszerek

RENDEZVÉNY NAPTÁR
- Épületek természetes világítása. Athén, 2004. febr. 26-27. További információ:
info@efe.gr
- Expolight 2004 kiállítás, Szófia, 2004 márc. 30-ápr. 3. További információ:
www.owp-tradefairs.com
- Közvilágítási ankét, Zalakaros, 2004. május 13-14. A jelentkezési lap az
Elektrotechnika programtájékoztatójában fog megjelenni.
- SVETLO 2004 nemzetközi világítástechnikai konferencia és kiállítás,
Brno, 2004. június 22-24. A Cseh Világítástechnikai Társaság rendezvénye,
közösen a CIE Cseh Nemzeti Bizottságával, a lengyel, magyar, szlovák
Világítástechnikai Társasággal, a Moravai Elektrotechnikai Egyesülettel,
valamint a cseh Közvilágítás-fejlesztési Egyesülettel. Főbb témakörök:
fényforrások és lámpatestek fejlesztési tendenciái, világítási számítások új
módszerei, a világítás fiziológiai és higiéniai problémái, világítási berendezések
és vezérlések, fény-, sugárzás- és színmérés, energetikai és gazdasági
kérdések, világítástechnikai anyagok, világítási rendszerek kivitelezése,
biztonságtechnikai kérdések. Előadónak az előadás rövid összefoglalójával
febr. 29-ig még lehet jelentkezni. Hivatalos nyelvek: angol, cseh, német
és szlovák. További információt a www.msebrno.cz (e-mail:
svetlo@msebrno.cz) internet címen, vagy a VTT-től lehet kapni.
- 10. nemzetközi fényforrás technológiai és tudományos szimpózium.
Tolouse, 2004. július 20-22. További információ: www.ls-symposium.org
- Világítástechnikai ankét, Budapest, 2004 október. A jelentkezési lap az
Elektrotechnika programtájékoztatójában fog megjelenni.

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI HÍRLEVÉL
A HOLUX Kft, a VTT jogi tagja kizárólag elektronikus formában publikált
hírlevelet indított útjára. Az aktuális információk mennyiségétől függően 8 -
12 oldalon megjelenő, A/4 formátumú színes kiadvány műszaki és kereskedelmi
információkat ad közre a világítástechnika minden területéről. A cég
tervei szerint havi rendszerességgel megjelenő kiadványból eddig már 4
szám látott napvilágot. Az érdeklődők a www.holux.hu internetes oldalon
iratkozhatnak fel a címzettek listájára.

ÚJ JOGI TAGJAINK
K-liGht Világítástechnikai Kft. 1119. Budapest, Andor u. 47-49
SITECO Österreich GmbH. A-1220 Wien Puchgasse 2.

MEGÚJULT TERVEZŐPROGRAM
A hazai tervezők előtt is jól ismert, magyar nyelven is használható
LITESTAR világítástervező programot fejlesztő OXYTECH cég tájékoztatása
szerint megjelent a program 6.S4 változata. A számos újdonság között
van az integrált „Ray Tracing” modul, a terület-módosítási lehetőség,
a „mégsem” és „mégis” gombok, és a közvetlen pdf formátumba való konvertálási
lehetőség. A módosult fájlokat és az új használati útmutatót a
www.oxytech.it/area/AFOxy-ENG.htm web-oldalról lehet letölteni.

DÍJAZOTTJAINK KÖSZÖNTÉSE
A MEE 2003 novemberi közgyűlésén került sor az egyesületi díjak adományozására.
A VTT-ben tevékenykedő kollégáink közül Némethné dr.
Vidovszky Ágnest Urbanek-díjjal, Dumetovics Jánost Kandó díjjal tüntették
ki. Gratulálunk a díjazottaknak, akiknek rövid életrajza az Elektrotechnika
2004 januári számában olvasható.

KÜLTÉRI VILÁGÍTÁSI RENDSZEREK KARBANTARTÁSA
Közismert, hogy egy világítási berendezés élettartama során a szolgáltatott
fénymennyiség fokozatosan csökken. A csökkenés sebessége függ a
berendezés korától, a környezeti és működési jellemzőktől. Ezeket a hatásokat
már a tervezés során figyelembe kell venni, és az új európai előírások
értelmében a világítási tervekhez karbantartási fejezetet is kell csatolni.
A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság nemrég megjelent CIE
154:2003 jelű kiadványa (Maintenance of outdoor lighting systems) 21 oldalon,
1 ábrán és 4 táblázatban foglalja össze a tárgykör legfontosabb
tudnivalóit. A kiadvány leírja az avulás folyamatát befolyásoló tényezőket,
foglalkozik a gazdaságos karbantartási ciklusok meghatározásával, és tanácsot
ad a hatékony karbantartási technikák bevezetéséhez.

  VINCZE VILMOS 1921-2003
Életének 83. évében elhunyt szeretett kollégánk, a hazai világítástechnika
egyik legnagyobb alakja. Munkásságának utolsó 20 éve a TUNGSRAM-
Schréder Rt.-hez kötötte. Haláláig aktív dolgozója volt a cégnek. Távozása
pótolhatatlan veszteség családjának, barátainak, kollégáinak és a
világítástechnikai szakmának. Emlékét szeretettel megőrizzük. Vincze Vilmost
a TUNGSRAM-Schréder Rt. saját halottjának tekinti.

FÉNY a MEE VTT hírlevele. Szerkeszti: Arató András Felelős kiadó: Nagy János
MEE-VTT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. Internet: www.vtt.mee.hu e-mail: vtt@mee.hu
(A javaslatokat, híreket, észrevételeket a fenti címekre várjuk.)