←Vissza az EPÁ-ba

A Világítástechnikai Társaság hírlevele
2.évf. 4.szám 2003. október


VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS
A MEE alapszabálya értelmében a VTT vezetőségének 3 éves mandátuma
lejárt, ezért 2003 szeptember 24.–ére vezetőségválasztó közgyűlést
hívtunk össze. Érdeklődő tagjaink a közgyűlés előtt megtekinthették a Budapest
IV., Árpád út 67 alatti ingatlant, ahol jelenleg még felújítás és átalakítás
folyik, de amely a közeljövőben a hazai világítástechnika otthonává
fog válni. A rendezvények lebonyolítására is alkalmas 50 fős nagyterem
mellett könyvtárszoba, architektúra-terem és egy kis teakonyha kerül kialakításra.
A közgyűlésen tagságunk csak meglehetősen mérsékelt számban
jelent meg, ezért az alapszabály értelmében csak az azonos helyszínen
összehívott második közgyűlés volt határozatképes. A korábbi vezetőség
lemondása után, a jelölőbizottság javaslata alapján a résztvevők Nagy Jánost
ellenjelölt nélkül, egyhangúlag választották meg elnöknek a következő
időszakra. Az elnökségi tagsági helyekért több jelölt is harcba szállt, és
csak kis többséggel született meg végül az eredmény, volt, ahol egyetlen
szavazat döntött.
Az új vezetőség október 7-én tartotta alakuló ülését, ahol megtörtént a feladatok
felosztása. Az újonnan megválasztott alelnökök és vállalt feladatköreik
a következők:
Almási Sándor - nemzetközi kapcsolatok
Arató András - közönségkapcsolatok, kommunikáció
Borsányi János - oktatás
Böszörményi Béla - rendezvény szervezés
Horváth Lajos - tagnyilvántartás, szervezeti ügyek
Radványiné Novotny Olga - kapcsolattartás társegyesületekkel

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI KIÁLLÍTÁS ÉS ANKÉT
Hagyomány és újrakezdés jellemzi az idei októbert, a magyar világítástechnika
eseményekben leggazdagabb időszakát. A hagyományoknak megfelelően
idén is megrendezzük a Világítástechnikai Ankétot, melyen számos
érdekesnek ígérkező előadásra kerül sor. Újdonság, hogy hosszú évek után
ismét együtt mutatkoznak be a szakma társaságai az „e+e” kiállításon, ahol
koncentráltan, egymás mellett tekinthetők meg a legfontosabb világítástechnikai
cégek újdonságai. Az ankét és a kiállítás egy helyen, a Budapest XIV.
Ifjúság útja 2 alatti SYMA rendezvénycsarnokban kerül megrendezésre. Az
ankéton a tervek szerint a következő előadások hangzanak el:
Okt. 15: Dr. Lantos Tibor: Rendhagyó történelem óra. In memoriam
Zipernowsky Károly - Fábián László: Új dimenziók a kompakt fénycsöves
világításban! - Sejpes Zoltán: Six Sigma módszer alkalmazása a fényforrásgyártásban
- Dr. Bartók Gergely: A WEEE Direktíva alapelvei és a fényforrás
piac - Dr. Schanda János - Sándor Norbert: A színlátás fejlődése és az
emberi színlátás mechanizmusa - Némethné Vidovszky Ágnes dr.: Belső
terek díszvilágítása - Dr. Horváth József: Hagyományőrző, egyedi, trendi?
Új közvilágítási egységek a budapesti közvilágításban - Arató András: Fényár
vagy balkáni sötétség? - Pölöskei Kardos Máté: A budapesti Szent István
bazilika díszvilágítása - Kelemen László: A Szent István bazilika körüli kandeláberek
rekonstrukciója
Okt. 16: Erbeszkorn Lajos: Powerball lámpa alkalmazási lehetőségei elliptikus
tükörrendszerben - Nagy József - Hermesz Zsolt: Vasúti névfelirati táblák
láthatósági viszonyai - Tóth Mihály: Tér és idő egysége, avagy húsz
éves a "fényméter” - Pelei Imre: A Debreceni Déri tér díszvilágítása - Gyalus
Zoltán: A Budapest Aréna sportvilágítása - Szőnyi László: Megvilágításmérők
kalibrálása. Akkreditáció - Kun Gábor: A villamos tervezés aktuális kérdései
- Deme László: Műemlék templomok díszvilágítása - Belsőterek világítása.
Iskolavilágítás (Kerekasztal beszélgetés).

A „VISEGRÁDI ORSZÁGOK” EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A szlovákiai Liptovský Jánban tartott Svetlo 2003 konferencián megállapodás
született a lengyel, cseh, szlovák és magyar világítástechnikai társaságok
közös konferenciájáról, amelynek első alkalommal valószínűleg Visegrád
ad otthont, 2005-ben. Az évenkénti konferenciát a 4 résztvevő ország
felváltva rendezi.

SZABVÁNYFIGYELŐ
Hírlevelünk legutóbbi számának megjelenése óta a következőkben felsorolt,
a világítástechnikával kapcsolatos új szabványok jelentek meg. További
információ a Szabványügyi Közlönyben található.
I. Jóváhagyó közleménnyel bevezetett magyar szabványok (eredeti,
angol nyelvű szöveggel)
- MSZ EN 50311:2003 Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Egyenfeszültségről
táplált elektronikus előtétek világítási fénycsövekhez.
- MSZ EN 50143:1997/A1:2003 1 kV-nál nagyobb, de legfeljebb 10 kV névleges
üresjárási kimenőfeszültségű reklámvilágítási és fénycsőberendezések
vezetékei
- MSZ EN 60061-1:1993/A31:2003 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek
- MSZ EN 60061-2:1993/A28:2003 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok
- MSZ EN 60061-3:1993/A30:2003 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek
- MSZ EN 60061-4:1992/A28:2003 Lámpafejek és foglalatok, valamint a
csereszabatosságukat ellenőrző idomszerek. 4. rész: Útmutató és általános
irányelvek
- MSZ EN 60630:1998/A4:2003 Izzólámpák legnagyobb körvonalai
- MSZ EN 61549:2003 Különféle lámpák
- MSZ EN 61823:2003 Villamos létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez.
AGL soros transzformátorok
II. Magyar nyelven kiadott szabványok
- MSZ EN 61347-2-6:2001 Lámpaműködtető eszközök. 2-6 rész: Légi járművek
világításához használt, egyenárammal táplált elektronikus előtétek
egyedi követelményei.
- MSZ EN 61347-2-7:2001 Lámpaműködtető eszközök. 2-7 rész: Tartalékvilágításához
használt, egyenárammal táplált elektronikus előtétek egyedi
követelményei.
- MSZ EN 61347-2-8:2001 Lámpaműködtető eszközök. 2-8 rész: Fénycsőelőtétek
egyedi követelményei.
- MSZ EN 61347-2-8:2001 Lámpaműködtető eszközök. 2-11 rész: Lámpatestek
különféle elektronikus áramköreinek egyedi követelményei.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS NAPTÁR
- XIII. Nemzeti Világítástechnikai Konferencia, Varsó, 2003. nov. 5-7.
Nevével ellentétben közép– és keleteurópai regionális konferencia, a hivatalos
nyelvek a lengyel mellett az angol, német és orosz. További információ:
www.ee.pw.edu.pl
- InterLight 2003 kiállítás, Moszkva, 2004. dec. 1-4. További információ:
info@owp-tradefairs.com
- Épületek természetes világítása. Athén, 2004. febr. 26-27. További információ:
info@efe.gr
- Expolight 2004 kiállítás, Szófia, 2004 márc. 30-ápr. 3. További információ:
www.owp-tradefairs.com

FONTOS ÚJ JOGSZABÁLYOK
Megváltoztak a vásárlók minőségi kifogásainak intézésére vonatkozó
előírások (2002. évi XXXVI. Törvény, 49/2003 GKM rendelet, 151/2003
Korm. rendelet). A júliustól életbe lépett törvényi módosítás fontos eleme,
hogy a korábbi hat hónap helyett két évre hosszabbodott a vásárlás során
nyújtott kötelező szavatosság. A határidő első fél évében az eladónak kell
bizonyítania, hogy a hiba oka a vásárlónál keletkezett, azaz az áru alkalmas
volt a rendeltetésszerű használatra, fél év után a vevőre száll át a bizonyítási
kötelezettség.
Új rendelet szabályozza a fénycsöves lámpatestek energetikai hatékonyságát
(55/2003 GKM). A rendelet bizonyos kivételekkel 2004. január
1-jétől kezdődően megtiltja az EEI=D osztályba tarozó nagy veszteségű
fénycsőelőtétek, és az ilyen előtétekkel szerelt lámpatestek forgalmazását.
2005. november 21-étől további szigorítás következik, és az EEI=C
osztályú előtétek használatát is megtiltják. A zökkenőmentes átmenet érdekében
a gyártóknak és forgalmazóknak ajánlatos idejekorán felkészülni
a váltásra, mert jelenleg még a hazai forgalomban lévő fénycsöves lámpatestek
túlnyomó többségét C osztályú előtétekkel szerelik.

20 éves a TUNGSRAM-SCHRÉDER Rt
A kiváló minőségű köz– és díszvilágítási lámpatestjeiről ismert cég, a VTT
jogi tagja szeptember 10-én ünnepelte alapításának 20. évfordulóját. Az
évforduló adott alkalmat a pilisszentiváni gyár mellett felépült új irodaház
avatására is, amelyben az irodák mellett a villamos, védettségi és klímalaboratórium
is helyet kapott. Az avató ünnepségen a VTT elnöke oklevéllel
köszöntötte a jubiláló céget.

FÉNY a MEE VTT hírlevele. Szerkeszti: Arató András Felelős kiadó: Nagy János
MEE-VTT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. Internet: www.vtt.mee.hu e-mail: vtt@mee.hu
(A javaslatokat, híreket, észrevételeket a fenti címekre várjuk.)