←Vissza az EPÁ-ba

A Világítástechnikai Társaság hírlevele
2.évf. 2.szám 2003. április


ALAPÍTVÁNY A MAGYAR VILÁGÍTÁSTCHNIKÁÉRT
A hazai világítástechnika fejlődéséért elkötelezett 19 magánszemély
és a MEE létrehozták a Magyar Világítástechnikáért közhasznú
alapítványt, mely célul tűzte ki többek között a szakemberek világítástechnikai
képzésének, a fiatal szakemberek munkába állásának
elősegítését, ösztöndíjak adományozását, tanulmányi utak és konferenciák,
oktatási intézmények, kutatások, fejlesztések támogatását,
szabvány– és ajánlási rendszer létrehozását és érvényesülésének
elősegítését, a világítástechnika eredményeinek népszerűsítését,
szakkönyvtár alapítását.
Az alapításkor 400 eFt alaptőkével rendelkező alapítvány nyitott,
tehát bármely, a céljaival egyetértő hazai vagy külföldi személy vagy
szervezet csatlakozhat hozzá pénzbeli vagy természetbeni adománnyal.
Az Alapítvány vállalkozási, gazdasági tevékenységet is
folytathat, de az elért eredményt nem oszthatja fel, azt köteles az
alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítani.
Az alapítvány legfelső döntéshozó és képviselő szerve az 5 fős Kuratórium
(elnök: Déri Tamás, tagok: Esztergomi Ferenc, Kiss István,
Kovácsné Jáni Katalin és Orlay Imre). A működést a 3 tagú Felügyelő
Bizottság ellenőrzi, melynek elnökét és tagjait az alapítók jelölik ki.
Az alapítvány bejegyzése folyamatban van, működéséről szándékunk
szerint folyamatos tájékoztatást adunk.

ÚJ CIE KIADVÁNYOK
CIE S011/E:2003 A természetes fény térbeli eloszlása.
Szabványos CIE általános égbolt
A CIE 1996-ban adta ki a CIE S003 A természetes fény térbeli eloszlása
- CIE felhős és tiszta égbolt c. szabványt, amit a jelen szabvány
vált fel. A kibocsátás óta számos eloszlást vizsgáltak meg és nemzetközi
egyetértést sikerült elérni fénysűrűség-eloszlásuk szabványosítása
terén. A fénysűrűség-eloszlás függ az éghajlattól és az időjárástól,
változik a napállás függvényében. A szabvány célja kettős:
1) Univerzális alap a mért fénysűrűség-eloszlások osztályba sorolásához,
2) Módszer megadása az égbolt fénysűrűségének számítására, világítástervezés
céljára.
CIE 150:2003 Külsőtéri világítóberendezések zavaró fényeinek
korlátozása
A segédlet és útmutató célja, hogy a külsőtéri világítóberendezések
zavaró fényeinek értékeléséhez, környezeti hatásuk becsléséhez és
a megengedhető határértékek meghatározásához adjon segítséget.
Mivel a korlátozás legjobb módja az, ha eleve megfelelően tervezik
meg a berendezést, az útmutató elsősorban az új berendezésekre
vonatkozik, de a meglévő berendezések javításához is ad szempontokat.
A segédlet mind a természetes, mind az épített környezetre
gyakorolt hatásokat kezeli, a lakók, a közlekedés résztvevői, a környezetvédők
és a csillagászok szempontjai alapján. A tanulmány angol
nyelvű, rövid német és francia összefoglalóval.
A CIE kiadványai beszerezhetők a CIE MNB titkárságán (1012 Budapest,
Lovas u. 38, tel: 201 6438).

SZABVÁNYFIGYELŐ
Hírlevelünk legutóbbi számának megjelenése óta a következőkben
felsorolt, a világítástechnikával kapcsolatos új szabványok jelentek
meg. További információ a Szabványügyi Közlönyben található.
- MSZ EN 12464-1:2003 Fény és világítás.
Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek
- MSZ EN 60061-1:1993/A30:2003 Lámpafejek és foglalatok, valamint
a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek.
1. rész: Lámpafejek
- MSZ EN 60061-2:1993/A27:2003 Lámpafejek és foglalatok, valamint
a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek.
2. rész: Lámpafoglalatok
- MSZ EN 60061-3:1993/A29:2003 Lámpafejek és foglalatok, valamint
a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek.
3. rész: Idomszerek
- MSZ EN 60238:1998/A2:2003 Edison-menetes lámpafoglalatok
- MSZ EN 60838-1:1998/A2:2003 Különféle lámpafoglalatok. 1. rész:
Általános követelmények és vizsgálatok
- MSZ EN 50107-1:2003 Legalább 1 kV, de legfeljebb 10 kV névleges
üresjárási feszültségről működő jelzők és világító kisülőcsövek
létesítményei. 1. rész: Általános követelmények
- MSZ EN 55015:2002/A2:2003 Villamos világítástechnikai és hasonló
készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei
A felsorolt szabványok jóváhagyó közleménnyel, angol nyelven kerületek
magyar szabványként bevezetésre.
Kollégáink figyelmét ezúton is felhívjuk a nagy jelentőségű belsőtéri
munkahely világítási szabványra, amelyről az Elektrotechnika folyóirat
2003 januári és februári számában jelent meg 2 részes ismertető
cikk. A közérdeklődésre való tekintettel a VTT vezetősége úgy határozott,
hogy elkészítteti a szabvány nem hivatalos magyar fordítását.

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA NAPTÁR
- Lightstyle nemzetközi világítástechnikai kiállítás (lakásvilágítás).
Frankfurt, 2003. április 26-29.
További információ: www.lightstyle.messefrankfurt.com
- Lightfair International nemzetközi világítástechnikai kiállítás.
Javits Convention Center, New York, USA., 2003. május 3 - 8.
További információ: www.lightfair.com
- ILLUMINAT 2003. 2. nemzetközi világítástechnikai konferencia,
Kolozsvár, 2003 május 8-9. A konferencia hivatalos nyelvei: román
és angol. További információ: Conference secretariat, Lighting
Engineering Center , Dr. Dorin Beu reader. 15, Daicoviciu Str.
RO-3400 Cluj-Napoca. e-mail: lec@colective.utcluj.ro
- INTEL World Light Show nemzetközi világítástechnikai kiállítás.
Milano, 2003. május 20 –24.
További információ: www.intelshow.com
- CIE 25. Kongresszusa, San Diego, USA, 2003 június 25 – július
3. A szokásos konferenciára június 26 és 28 között kerül sor, amelyet
az egyes Szakbizottságok (Diviziók) ülése követ.
További információ: www.cie-usnc.org és www.cie.co.at
Meghívók a CIE ideiglenes titkárságán (1012 Budapest, Lovas u.
38, tel: 201 6438) Kráner Mártánál igényelhetők.
- IUVA Ultraibolya technológiák. 2. nemzetközi kongresszus.
Bécs, 2003 július 9-11. További információ: Icos Congress
Organization Service GmbH, Ms. Julia Egermann, Johannesgasse
14, A-1010 Wien. Honlap: www.iuva2003.at

KÖZVILÁGÍTÁSI ANKÉT
A 2003 május 15-16-án Esztergomban megrendezésre kerülő ankét
fő témája az előkészítés alatt álló közvilágítási rendelet és szabályzat.
Meghívott előadó: Rózsa László a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium osztályvezetője. A jelentkezési lapot az Elektrotechnika
mellékleteként minden Tagtársunk megkapta, de a VTT honlapjáról
is letölthető. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy április 11-ig még
kedvezményes részvételi díjjal lehet jelentkezni!

FÉNY a MEE VTT hírlevele. Szerkeszti: Poppe Kornélné, Arató András Felelős kiadó: Nagy János
MEE-VTT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. Internet: www.vtt.mee.hu e-mail: vtt@mee.hu
(A javaslatokat, híreket, észrevételeket is erre a címre várjuk.)