a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Orvos-Természettudományi Értesítő III. Népszerű Előadások14. évf.; 11. köt. (1889.) 3. füzet

Tartalom

Eredeti közlemény

  • Fabinyi Rudolf :
    Vázlatok a chemiából. Három népszerű előadás45 [6.46 MB - PDF]EPA-01570-00028-0010

    Bevezetés. A chemia régi tudomány. Az atomtheoria. Egyszerű és összetett test. Molecula. A chemia és physica kölcsönös feladata. Physikai és chemiai tünemények. Távolhatás és benső érintkezés. Keverék. Közönséges oldat. Valóságos vegyület. A vegysúlytani törvények. A légnemű halmaz állapot. Légnemű vegyületek térbeli viszonyai. Boyle-Mariotte és Gay-Lussac törvénye. Avogadro-Ampère törvénye. A moleculasúlyok és az atomsúlyok meghatározása Avogadro törvénye alapján. Az egyszerű testek moleculái. A higany moleculája egyatomos s az ezen ismeretből vonható következtetések. Felbomlás nélkül légnemű állapotba nem hozható vegyületek moleculasúlya meghatározható Raoult törvénye alapján. Chemiai symbolumok. Az alchymia hajdani és a chemia mai nyelve. Vegyi egyenletek. Chemiai analysis. A minőleges vegyelemzés módszerei. Színképelemzés és szerepe a csillagászatban.

    (I. kőnyomatú táblával)

Letöltés egy fájlban [7 MB - PDF]

Erdélyi Múzeum-Egyesület – Értesítő • digitális változat. Készült az Erdélyi Múzeum Egyesület megbízásából az Országos Széchényi Könyvtárban © 2008
Szkennelés és szövegfelismerés: OSZK Dokumentumforgalmazási és reprográfiai szolgálat
Tartalomjegyzék feldolgozás, publikálás: OSZK Elektronikus Dokumentum Központ

A kiadvány digitalizálását az Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta.