CIRKUSZI AKROBATIKA
Alapkutatási és szakmódszertani periodika

Forrásközlemények

  --- Honművész 1835. 08. 20.

 

Bach Laura lovagművészei

miután a rakpiac mellett épült igen tágas deszka-circuson még aug. 15. s 16-kán is éjjel nappal dolgoztak a mesteremberek, 16-án csakugyan megkezdték lovagművészi mutatványaikat, és pedig ezen elsőre annyi nép jött, hogy a hely elegendő sem volt. Tartott pedig 5 órától kezdve nyolcadfélig. A tagok, kik között ma a kisded Price Ágoston, du Chateau Desidere, Soullier Lajos, Bertott, Crasselt Vilmos urak és Bach Laura asszony léptek fel, jeles bizonyítványokat tüntettek elő lovagművészeti, súlyegyentartás, voltigirozás, s ugrásban szerzett tehetségök felől. Soullier úr a jongleur-mesterségben is járatosságát mutatá. Különös figyelmet gerjesztének az általa és Crasselt úr által két lovon végbevitt athlétai különféle állások és nagy erőt s ügyességet kivánó helyzetek. A művész urak valamennyien zajgó tapsokban s több ízbeli előhívatásban részesültek. Más napi mutatványukban az említettekhez járultak még Girard asszony a kis Bach Ferencz, és Monfroid Viktor - Reichenbach Ferenc a bohóc időnkénti enyelgéseivel törekvék mulattatni a nézőket. Első napon a muzsika nem jó rendben volt, minek javulását jövendőre reméljük. Bemenet díjja: zárthely 2 f. - 1-ső hely 1 ft - 2-dik 40 kr. - 3-dik 20 kr. váltóban.

 

 

Debreczeni Ellenőr (Szabadelvű Párt közlönye) 1884. 07. 05.

 

Színkör a Czegléd utcza végén. Lody János jól szervezett, kitűnő tagokból álló társulatával esténként pompás élvezetet nyújt a látogató közönségnek, melynek minél tömegesebb részvételét, élénk, pártfogását valóban megérdemli a derék igazgató. Bámulatos mutatványokat produkálnak a magasabb testgyakorlásban, akrobatában, kötél ballet-tánczban és néma játékban. Hétfőn mutatja be magát itt még soha nem látott előadásban a híres légember Stefano Lódy, ki két ugrással a szinkör hosszában 30 méter távolságot ugrik és befejezésül 8 méternyi magasból "saltomortál"-lal ugrik le.