←Vissza

1997
december
Tartalom

Könyvtárpolitika
Raulff, Ulrich: Közmûvelõdési könyvtárak egy új Európáért 3
Arot, Dominique: Milyenek legyenek a holnap Európájának könyvtárai? 8

Mûhelykérdések
Szivák Gábor: A városi könyvtárak helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 1990-es évek közepén (1990-1996) 14
PhDr. Františka Vrbenská: Könyvek a hullámok hátán. Rövid tudósítás az 1997 júliusi árvíz következményeirõl a Cseh Köztársaság könyvtáraiban 20
Lukáts János: Zöld föld felett, kék ég alatt 29
Takáts Béla: Kísérlet egy megyei napilap teljes szövegû feltárására 38

Könyv
Kégli Ferenc: "Négy szomorú és keserves év" Németh Mária: Az Országos Széchényi Könyvtár története. 1919-1922 40

História
Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár fejlõdésének fõbb tendenciái a dualizmus korának elsõ felében (1867-1900) 44

Perszonália
Dr. Újváriné Füzy Ágnes: In memoriam Pál Józsefné (1933-1997) 52
Surján Miklós: Búcsú Pál Józseftõl 53

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaioz 55