←Vissza

Tartalom

Könyvtárpolitika
1997. évi ... törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 3
Indokolás (válogatás)
21
"Nemcsak a fenntartás, de a fejlesztés lehetőségeit is biztosítja" Beszélgetés dr. Skaliczki Judittal a törvényjavaslatról 35
Rónai Iván-Skaliczki Judit: A könyvtárak és közgyűjtemények szerepe az információs társadalomban 39
Dr. Majtényi László: Adatvédelmi biztosi ajánlás 45

Vándorgyűlés
Az MKE 29. Vándorgyűlése 50
Vajda Erik: Az MKE szakmai érdekvédelmi feladatai és együttműködése más szervezetekkel - kitekintéssel a könyvtári törvényre 51

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

1997
szeptember