←Vissza

Tartalom

Könyvtárpolitika
Inkei Péter: "Megadatott-e egy negyedik kegyelmi pillanat?" 3

Műhelykérdések
Kolonits Zoltán-Nyáryné Grófcsik Erika-Pap Gáspár-Sipos Márta: A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája füzeteinek és rekordjainak szolgáltatása az Interneten 7
Varga Katalin: Nézzünk bele a PAD-ba is avagy egy új adatbázis a hálózaton 14

Könyv
Szabó Sándor: Az "írástudók" kézikönyve 20
Magyar Iparművészet. Beszélgetés Dvorszky Hedviggel
25
Pogány György: Könyvtörténeti írások 30
Lakatos Éva: Petrik-emlékkötet 34

Perszonália
Fodor András halálára 36
In memoriam Elek Sándorné 38

Extra Hungariam
Lipócziné dr. Csabai Sarolta: Egyetemi intézet a gyermek- és ifjúsági irodalom tudományos kutatására 41
Könczey Margit: A könyv, könyvtár múltja és jelene egy erdélyi kisváros életében 44

Az MKM pályázati felhívása 54

Konferencia
Lukáts János: Töltényhüvely a könyvtárudvaron 55

1997
augusztus