←Vissza

1997
januar

Tartalom

Könyvtárpolitika
A könyvtári ellátásról szóló törvénytervezet koncepciója 3
MKE Küldöttközgyűlés

Vajda Erik: Elnöki beszámoló 24
Ottovay László: Főtitkári beszámoló 33
Gellér Ferencné: Tanácselnöki beszámoló 38
Tóth Gyula: Ellenőrző bizottsági elnöki beszámoló 42

Könyv
Werner Ákos: Kamarás István: Olvasatok 46

Műhelykérdések
Kiss Istvánné: T.Q.M. és teáscsésze 48

A Könyvtári és Informatikai Kamara hírei 56

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57