CSOÓRI SÁNDOR

Késő, kórházi óra

 

Ismét a kórház nyári éjszakája!

Holdfényes kávéskanalak a csészékben,

a csészék mellett, s háborúk emléke

a gézzel körülcsavart koponyákon.

 

A fülledt folyosókon

huzat rohangál összevissza.

Néha megáll, és táncolni kezd,

de gyorsan abbahagyja.

Eszébe jut talán a meghasonlott

anya haldoklása.

 

A kórtermek mint nyitott koporsók

feküsznek egymás mellett.

Kihegyesedett állával egy-egy beteg

bebalzsamozott fáraó az ágyán.

Lebegő piramist álmodik teste fölé.

 

Hányszor álmodtam tágas eget én is

magamnak, s zenét a szívem alá,

mikor heteken át sújtottan itt feküdtem.

Oly nagyok voltak sebeim,

mint egy ponyvasátor,

amelyben fájdalmak mulatnak reggelig.

 

Itt fekszem most is megrongálódott testtel,

halálgyakorlaton. Felejtenem kéne a jövőt.

Balról egy légszomjas platán sóhajt nagyot,

jobbról egy üstökös húz el előttem,

siet a dolga után.

 

 

Jön a barátom le a hegyről

 

Jön a barátom le a hegyről,

jön a besötétedő Vércse utcából

hajlott háttal,

és azt mondja nekem: ne hidd,

hogy esténkint

titokzatos batyukat cipelek valahová,

vagy tán a halott Isten

rám maradt cókmókjait,

csupáncsak a Farkasréti temető csöndjét hozom.

 

A felét add ide nekem – nyújtom felé a kezem,

május van, az orgonák

fújatják belénk az oxigént,

s ilyenkor még

a ledöntött templomtornyokat is

arrébb vihetnénk vállon.

 

Volt idő, mikor a tavaszi holdtöltéket is

együtt néztük

és a távoli háborúkat,

mint a Zsuzsannák és az Évák

fedetlen, kóbor mellét,

ahogy harangzúgásban közeledtek.

 

Milyen átlátszó volt még akkor az ég!

Milyen átlátszó még a félsötétben is!

Bámultuk, hogy a csillagokról

hogyan pattogzik le a rozsda,

és hullik a lábunk elé

a Gellért-hegy alatt.

 

Ekkor talán még én voltam a vakmerőbb

és te a kétségbeesett.

Messzebbre mégis te jutottál.

Minden deszkafalat és lángot

áttörtek álmaid,

s ott is találtál magadnak világot,

ahol már nem volt semmi.

 

Gyere, ballagjunk el

a Gesztenyéskert megfeketedő fái alá,

s járkáljunk alattuk hajnalig,

mintha még sokáig élnénk,

és pirkadatkor ébresszük mi a madarakat,

mielőtt eszünkbe jutna újra,

hogy halandók vagyunk.

 

 

Most jöhetne

 

Most jöhetne, most, most az élet

pompájával és pünkösdjeivel,

halott barátaim zajongó csapatával,

akár egy duhaj körmenet.

 

Most jöhetne, most, most, amikor már

alig maradt belőle valami. Néhány levél

az égig érő fákon, s a gólyák szárnya alatt

egy-két elfekvő, csöndes ország.

 

Akik egy korban éltek s tipródtak velem,

vesztesek voltak valamennyien.

Minden hajnal távol született tőlük,

és zúzmara szállta meg szegényes cókmókjaikat.

 

A szobám most is tele van haragos

sürgönyeikkel s fakó napnyugtákkal.

Olyan, akár a megkínzottak múzeuma

vagy egy vakolatát hullató elmekórház.

 

A kutyám ott őrködik ma is a küszöböm előtt,

mint a múlt idők megbízottja, míg én

sötét hajfonatokat keresek a közeli

erdő bokrai közt, hogy válaszolni

 

tudjak magamnak is lázongó kétségeimre…

Szél jön, eső jön, fél lábukon ugráló

villámok lépnek elém az ismeretlenségből.

Pedig most jöhetne, most, most az élet,

akár egy duhaj körmenet.

 

 

Sajog, szorong a szívem

 

Este van,

sajog, szorong megint a szívem,

s nem segít rajta senki.

Én is csak könyörületből sétálok vele

a kigyöpösödött, kerti úton.

Alusznak már a madarak,

mint a szívgyógyász-professzorok,

kiket a mennydörgések se

ébresztenek föl hajnalig.

 

Fehér, vasalt ing feszül rajtam,

hősi egyenruha,

ha háztűznézőbe készül oda az ember,

ahol már csak a hattyúk énekelnek.

 

Napközben sárga és rozsdás esők

futottak át a városon,

mintha a magasban

megöregedett baglyok sírtak volna.

A világmegváltók fekete esernyőkkel

rohangáltak az utcán.

Szerettem volna tudni,

mitől füstölög úgy a fejük és a válluk,

de csak a tócsák rebbentek tőlük szét

csapatostól, mint a sirályok,

s helyükön gödör

és sajgó üresség maradt.

 

 

 

 

 

MARSALL LÁSZLÓ

A haldokló Balassi Bálint utolsó szavai

 

Űhh! Ó, a kurv’annyját!

Vér… vé-rem tálalják

lábom… elmém… ippeghogy!

Adjúve! segíítség!

fene beleessék!

a lo-vam csípőm-ben nyihog…

…csontocs-kám da-rab-ja

véremnek… italja…

Istenanyám! e-elcso-rog…

súgom… ne-nem hallom…

hol vagyol… te… hangom…

csönd… sötét… óómeg… halok.

 

 

Tömény Keserű

 

Ajnározás. Lopás. Konc. “Hálapénz”.

Gazdag. Szegény. Tétova-Habozás.

Kapariság. Haszon. Borulatos Ész.

Félelem-szag. Süket kongás: a Szó.

 

Közöny. Kapkodás. Csupa Félmegoldás.

Marad a Göcs. Gyökkenő csigolya.

Bicegés. Temetés. Porrá-porlás.

Vetélő Asszony. Csokor ibolya.

 

Itt égnek álló haj. Frizőrös amott.

Menekülés. Szeksz. Drog. Züllés-ország.

Acsargás. Düh. Ha fölborzolják:

 

Gyilok. Őrülés. Tűz. Elektrosokk.

Ál-derü. Zsivaj. Parlagfű röhög.

Elmédben forg’ az Androméda-köd.

 

 

 

 

 

SERFŐZŐ SIMON

1959

 

Léckapu rosszalkodik,

csak nyikorogni szeret.

Fészer mosolyog rajta,

az is olyan, mint egy gyerek.

 

Veszekedjek rájuk?

Majd megkomolyodnak.

A kis bogáncs is felnő,

nem sokáig játszadozgat.

 

A totyogós út sem császkál el

minduntalan a gödörpartra.

Bezáródnak az égtájak.

Elkészülhet a legrosszabbra.

 

A vicsorgó égalja felől

nagy fekete szelek zúgnak.

Remények, hitek dőlnek rommá

két oldalán a kövesútnak.

 

 

Menne hozzád

 

Menne hozzád a kezem,

mellednek udvarolna.

 

Világolna fölötte

körmeim tíz holdja.

 

Ölelgetne karom.

Naponta szomszédolna.

 

Reggelre lenne otthon.

Sütne a nap akkorra.

 

Sütne a nap akkorra.

 

 

Nagyobb napot

 

Amilyen eget más emel,

s a láthatárig az övé,

olyat szeretnék, annál is

tágasabbat a fejem fölé.

 

S nagyobb napot gyújtani,

ragyogna a fényesség.

Szép munkát, ha látok,

én még szebbet szeretnék.

 

S az dicsérné magát,

ne én mutogatnám.

Kapván szorgos erőre,

kezdenék másba aztán.

 

 

Nézünk már mi is

 

Anyáinkat otthon hagytuk,

nyitva felejtve ajtót, kaput.

Mienkét is hagyják tárva-nyitva,

akik után már porzik az út.

 

Tőlük messze maradva

fölöttünk üres nap ragyog.

Üresek véredényeink is,

mint polcon a lábasok.

 

Nézünk már mi is messze.

Megtelünk csönddel torkig.

Szavaink elmorgósodnak.

Lábunkban a küszöb felbukik.

 

 

 

 

 

GÁL SÁNDOR

csupa játék

 

amikor már

a kimondás is fáj

akár a lélegzetvétel

deres hajnalon

amikor jégcsappá

dermed a szó –

ennyi az öröklét

ismert köre

lezárt fehérség

égi sugara

ölés és ölelés

között a csend

hol a megváltás

reménye itt

s hol a megváltó

tövises tébolya

virágoznak a téli

messzeségek

királyi fényben

a vizek magánya

egy-egy ditirambus

a világra hull

csupa játék

ez az ölető idő

 

 

havazó éjszakán

 

kitárult éjszaka

szép fehérsége

hívásnak vigasznak

égi tükrű mélye

 

messze holló szava

hulló idő jele

néma zuhogásban

valónknak éj-fele

 

mintha nem is volnánk

sőt már nem is vagyunk

havazó éjszakán

havak közé halunk

 

 

novemberi pillanat

 

valahogy ma elviselhetőbb

az esős szürkeség

bár keresem okát nem találom

békésen ködlik a messzi ég

mintha a hulló

levél se fázna

lassabban ér a halott földre

s mintha a szél is vigyázna

alig zizzen az ágakon

ami megérint egy pillanatra

titok talán vagy belenyugvás

nem tudható ki küldte-adta

 

 

 

 

 

KERÉK IMRE

Átrendeződik csupán

 

bogarak lepkék édenét

barackfák szilvafák

maradék zöldjét vérbe-lángba-

borító pernyévé perzselő

aranyhorda özönli el a kertet

 

a rügyfakadástól termésig

vezető stációkat

megjárta valamennyi fa

fagyokkal férgekkel küszködő

konok türelmük végre célhoz ért

 

kék sárga duzzadó-tömör

gyümölcsök héja mögött

ízek fokozhatatlan teljessége

áramolva kering

a magvak ében centruma körül

 

kopárodó gallyak mértanában

lassul a madár-lüktetés

de a film pereg tovább

ősi forgatókönyv szerint

átrendeződik csupán a kert

 

 

Szülőföld

 

Majd hiszen egy leszek veled

összefonódunk szétbonthatatlan

túl az elválasztó határokon

arcom arcodon ha átdereng

s a néma nyelv helyett a csontok

zengetik el majd csikorogva

szerelmünk forró himnuszát

túl a széthulló test gyalázatán

egyek leszünk nem köt erősebb

kötelék anyát és fiút sem

férfit és nőt izzóbb ölelés

majd elsírják a kő a mész a vas

nyelvén mire emberi szó kevés

 

 

Szólítotok

 

Üzentek értem, szólítotok

árokparti lándzsás útilapuk,

aranyhajfonatú kalászai

a felszálló hajnali harmat

párájában úszó búzamezőnek.

 

Vártok engem, kakukkoló

bokrok, égerek, nyárfák

zöld hűvösében iramló erecskék,

álmatlan éjszakákon

szív-lüktetésetek hallom.

 

Fűszer-illatát a tavaszi

földnek, a kutyatej sárga

csillagaival teleszórt bereknek

elhozzák ide a szelek s csengését

a körtefára akasztott kaszának.

 

Hozzák a kísértést, hogy megmerítsem

arcomat, kisgyerekké visszanőve,

a hömpölygő júliusi folyóban,

s fehéren villódzó gyöngykavicsok,

hínár, békalencse súrolja bőröm.

 

Hogy elinduljak újra

felkutatni a régi hársfa

odvában hét lakatra zárt

titkát a kamasz-szerelemnek: –

hívtok szüntelenül, szólítotok.

 

 

 

  

 

APÁTI MIKLÓS

Közelről nézve

 

(Zsi kezeihez)

 

Az a személy

ki eddig általad

Anyának neveztetett

most szökni látszik

Isten felé

 

Közelről nézve

háríthatatlan

katasztrófa készül

 

De míg mellette ülsz

fogod kezét

folyamatos

a legfontosabb

értékek cseréje

egymásnak egymás

átadása

 

Ám az egy-vérből valók

ha túl közel kerülnek

rájuk ronthat orvul

a nemlét hű előérzete

ezért újra meg újra

arra törekszenek

lehessenek annyira távol

mint lassú folyamtól a hegy

 

Állni

jönni

menni kell

virrasztani

máskor pedig

elfeküdni az Időben

siratni hangok nélkül Őt

kinek a téged teremtő

fájdalomból a legtöbb jutott

 

Egyetlen vagy

ki kezdted érteni

ez nem szerelem

nem alkuhelyzet

csak a megsejtett nemlét

titkos mámora

 

Áradnak belőle

a méltó emberi példák

 

Te kimondhattad

MINDÖRÖKKÉ

és mégis

mindennél fontosabb maradt

a testi való

(2004. április 7.)

 

Állni nem

jönni nem

csak virrasztani

 

Semmit sem lehet tenni

s talán nem is szabad

(április 8.)

 

Nagypénteki idő

nagypénteki fájdalom

nagypénteki ellebbenés

(április 9.)

 

A temető

A zsoltár

Édesapád zokogása

Testvéred tört tekintete

Nagy fiadból kisunoka lett

 

Körben az öreg fák igyekezete

élni akarnak és majd élnek is

 

Hull az eső a lelassult szavakra

jutott talán pár csepp a koporsóra is

 

Holnap tavasz lesz megint

kizöldülnek a távoli hegyek

megérkezik az új levegő

 

De ma még

nincs semmilyen évszak

kőidő van

mozdíthatatlan

 

Mert hiába történt minden úgy

ahogyan történnie kellett

ha már a szavak sem gyógyítanak

hiába hal meg a sírba dobott virág

hiába él a sírba ejtett

erdőn túli rög

 

ha mindenki magának üzent

 

 

Ha jók vagyunk

 

(Bella Istvánnak)

 

Azvalaki ő, ki gondol ránk s velünk.

Ennyi jó jut hétköznapjainkban.

Együtt gondolkozhatunk, mi légyen

e nappal, s majd az esttel, a folyton romló

testtel, az okulárés szemmel, s vele is,

ki akkor mondta ki dühét és haragját,

mikor hazája letagadta apját,

ő kimondta mégis, amit érdemes,

azt tette dallá, ami sejtése lett,

míg férfimunka s érdem volt a tett.

 

Mostanra könnyebb szabadnak látszani,

szebbnek tűnik föl az, ami csak: könnyebb.

Mostanra ő is írhatna egy könyvet,

szikkadt prózaszókból, mert végül

el kell majd mindent mesélni.

De jó a csöndje is. S ha jók vagyunk

nagyon: indulhatunk felé ővelézni.

 

 

 

 

 

DUSA LAJOS

A levegő privatizálása

 

(Jáspis-csók a miniszternek)

 

Mi az, hogy itt potyán szívja-fújja

sok ingyenélő a friss levegőt?

Ez jó ürügy egy új konzorciumra,

mert mi leszünk a főrendelkezők.

 

Hogyan működnek a bennszülöttek?

– Be levegőt, ki széndioxidot.

Tőlük, lám, az ország szennyeződhet,

s még ők akarnak brüsszeli jogot?

 

Adót, minisztert, hivatalnokot

rájuk! S bagázst, mely gyorsan csődbe megy.

Mert aztán majd a mi fiaink jönnek:

mind bankszakértők és pénzemberek.

 

Ez nem fikció. Magadat köbözd meg,

mint fegyelmezett magyar birka-polgár:

– Hány köbcenti is egy lélegzeted?

  

 

A végtelen kötél

 

(A szívemben október van)

 

A kötél vége máig ér,

itt leng ma is balsorsunk jussán.

Van hóhér – ma is névtelen –

s Júdás-pénz segít pereputtyán.

Van bíró, ügyész, s ami kell,

áll még az önkény Arad-vára,

hisz csak a felszín sikolya volt

a tábornokok tizenhárma.

 

Tiszt, honvéd, polgár, hű papok,

s megannyi jó magyar vére

sorsába belefojttatott,

s lőn naggyá a besúgók bére.

Kit őrületbe kergettek, vagy

az osztrák hadba besorozták…

Mily mérhetetlen hosszúságra

méretezték a kötél hosszát! –

 

Most is: magához úgy ölel,

hogy zsoldosai új pribékek.

Csak zsebük teljen, nem feszülnek

a világtrendek érdekének.

Mit magyar? Mit nép? Csak a pénz

éljen! – s dögöljön, aki él.

Ma Haynaunál ki pribékebb?

– Kinél a végtelen kötél?

 

 

 

 

 

FALUSI MÁRTON

Holtjáték

 

esőkkel körbetekert Föld

esőkre fűzött száradás

pupillán megfeneklett ég

nem fér be szivárvány alá

 

izzadt hónaljszagú rétek

apám kivirradt ingei

ájer járja át varrását

a végtelent kiengedi

 

összerakta erdőimet

mohacímkékkel látta el

megfogalmazta magányát

gyökérrostokban áttelel

 

gyűrűző szavak századát

eltérítette geszt szíjács

én mondom amit ő akar

taposom hátát mezítláb

 

kit korholhatnék ha nem őt

ki nem szeret miatta nem

beléfulladt már annyi nyár

csöndenként föléleszthetem

 

gyorsan fölengedett kuplung

szívem nagyot lök ráncigál

holtjátéka sok vagy kevés

fullad nincs jó beállitás

 

 

Dante Siófokon

 

Kék pulóveremet nyakára kötöttem,

majd én is átbújok csomózott ujjain.

Összeilleszkedünk eloldódó csöndben,

csörömpöl egy fa, holdkoloncát húzza kint.

Huzat dupla szárnya alkonyt csap, ránk dörrent –

madárricsaj-pántú, ódivatú kabin.

 

Vizet magára kapkodó viszolygásból

rétegződött bőre. Se szó, semmi pompa.

Táncoltunk. Mosolya néhány vitorlát bont,

nyelve forog, mint rafinált Rubik-kocka,

amint rokonszenve hevét inhalálom.

Csukott szemgolyómat képzelet csiszolja.

 

Víz fölé friss hónalja, az éjjel hajolt.

Háromszögarca alatt aranyhíd: nyakék.

Később kihoztuk az áhított nullszaldót,

egy érintés Füred, három járt Tihanyért.

Snecik tűzik, fenyősor szegi a partot,

rablóhal horgolja, ha ront, ő nyitja szét.

 

Nekem csak lestrapált szerveire tellett,

lényegét belőlük formálhatom bárhogy.

Hevülő melltartó keleszti a keblet,

őt tengerről játssza le sirálycsőr, árboc.

Kifejletét arra veszi föl a kezdet.

Ahogy alkalma nyílt, rögvest le is rázott.

 

 

Korai vezeklés

 

Korai, nagy vezeklés – nem vers.

Ti, szentek, ne mártsátok Napba!

Elszíneződne. Így is elkelt,

bűn értékelte föl, hozsanna.

 

Sehogy se tudtam eltalálni,

Istent melyik csoda győzi meg.

Érveim sorra takarták ki

részegen megdöntött nőiket.

 

Ami menthető, kulcsra zárják,

karok labirintusa kering.

Napot vámolnak utcalámpák

egy hajnali jogszabály szerint.

 

Indultak ismert képek, jöttek.

Hittem is volna nekik, nem is.

Helyesbítettek, be nem köptek,

azt mondták, úgyis elengedik.

 

Derékszögeit szertehányva

szétcsúszott néhány ablakkeret.

Cikázó lepkék mértanába

óceán gördült, illeszkedett.

 

Szűk nemek, táguló igenek

hője aprózta föl a termet.

Két útra ítélt vakhitemet

feszítettem meg Krisztus mellett.

 

Gyönge lányaid vannak, éjjel!

Azt az egyet álmok fedezték.

Beásta magát, onnan érvel.

Lángot font hajából a festék.

 

Vetetlen ravatal volt teste,

kanócvégektől libabőrös.

A gyantázó zápor-csípdeste

vízfelszín rajta tükröződött.

 

Annyit gondoltam rá: elévült.

Belőle éltem, jó ára van.

Holdfényes kihallgatás nélkül

is félek, még fölfedem magam.

 

 

 

 

 

MAGYARI BARNA

Vakító valóság

 

gyakran átírt kézirat az élet

a sors könyvében vakíthat a lap

naponta sikert építenél de

a csalódáshoz van elég alap

 

kukában guberál a koldus – ha

meglátod arca belobban és ég

de folytatja mert az etikettnél

hatalmasabb méltóság az éhség

 

tébolyult ridegségben az ember

jól megnézi hogy hová is lépjen

nagy a közöny s dolga végeztével

a nyomorból kivonul a szégyen

 

 

Csók infúzión

 

betűtablettáktól gyógyul lelkem – csók

helyett nyáladból infúziót kapok

mondd illúzióm mennyi vízben oldjam

hogy a pohárból kiússzon alakod

 

amikor túl foghíjas a boldogság

a csönd egy poézis-protézist nyújt át

agyamban erősödik a csámcsogás

az ábránd lerágja rólad a ruhát

 

de végül minden a helyére kerül

balra a hév jobbra egy antik véglet

nagy rendezés ez – gyönyörű asszonnyá

összetolja sejtjeidet az élet

 

 

A költészet kapszulái

 

Nagyszalontán tollal írtam verset – kékes

kényszerzubbonyában füstölgött a szellem

gyógyítottam anyanyelvvel – a költészet

kapszuláit bevettem a világ ellen

 

később többször úgy éreztem mintha bennem

fénylő vonalakat rajzolna valami

bájos asszonymosolyok szabdalták lelkem

a szárnyaló szenvedély kondenzcsíkjai

 

vonzóan jó alakja volt az alföldnek

mikor egy fehér csipkés csöndből kilépett

sok ruhája van a mindenségnek s én csak

hús-öltönyömben vagyok igazi élet