A Mozgó Világ internetes változata. 2011 július. Harminchetedik évfolyam, hetedik szám

«Vissza

Petrence Sándor: Há te Pesti kisjány…; Hogyan mentett meg a pocsolysági Ótípí a gonosz emberölő gípezetek veszedelmítű

 

 

Há te Pesti kisjány…

 

 

- jó nagyon elíg szomoru szerelmi tragéjdia -

 

Há te Pesti kisjány, Ín annyira szeretlek,

Hogy nem örülök így kít szíp csülök szeletnek!

Bár láthatnálak többször, gyönyörű virágszál,

Tudom Ín, hogy tüled ami tellik, igyákszál.

 

 

Jaj csak az Ín Rózsim, há csak az meg ne tuggya,

Ojan az, ha mírges, mint, egy bőszűtt pujka!

Jaj hát te kisjeány, úgy oda vagyok írted,

Szeretem szíp hajad, ujjaid, izí… tírded.

 

 

Meg minden egyeböt is, mi nem való versbe,

Nehogy a ház elejít ezír szó írhesse!

Na de mostmán írtam Ín, babám, rúlad verset,

Úgyhogy ezt mán haggyuk is, s mindenfíle feslett

 

 

Fantazmagóreámat Ín most elíd tárom,

őőő

hát

na… izí…

 

 

Kezicsókolom, Isten ággya, oszt majd tessík rám gondóni níhanapján!

 

 

 

Hogyan mentett meg a pocsolysági Ótípí a gonosz emberölő gípezetek veszedelmítű

 

 

Monnya az ín babám:

nagy kőttő vagy-e, te,

Sándor mer’ fűvenník

hitelt a fejedre.

 

S kírdi Tűlem asztán:

vegyünk írógípet?

Meg hogy: mijet akarsz,

pirosat vagy kíket?

 

 

Mondok: de hüje vagy

Rózsikám, te asszon,

kísz csoda, hogy szerdán-

kínt míg veled alszom!

 

 

Kell níköm az író

gípezet nagy lószart,

nem vagyok Ín

Shopen, Hauer vagy Mózart.

 

 

Nem hiszek Ín semmi

masiníriának,

ha tud jobbat írni,

írja meg magának!

 

 

Mer’ talán egy gípní

kevesebbet bírok,

de aszt e’hiheted,

hogy magamtú írok.

 

 

Láttam Ín az ólban,

kúttúrvetítísen

Ternimátur Hármat,

s inkább legyünk rísen…

 

 

Így szónoklok, de az

asszony közben kiment,

s a konyhábú sivít:

Úgyse kapnák hitelt!

 

S bömbül szegíny, mer’ ő

erre igen kínyes,

de a Bank szerint főm

már nem hitelkípes.

 

Kapcsolódó írások:

Petrence Sándor: Megkíne löknija traktórt; Az ő haján; Nípi furfang; Szerelmi lalystrom Rózsikám elűtt igen-csak titkót szíp szeretű babámrú; Nem fogok mán Kedves Buzgó világ megszerkesztűsíge!!! Ín Jómagam Petrence Sándor igennagy nípi...

Lángh Júlia: Két pesti nap hatása Gyakorlati feladatok miatt rövid időre föl kell mennem Pestre, nem...

Sándor Erzsi: Irén, a nő (Psota a férfiak hálójában. RTL Klub, XXI. század. Szerkesztő Lázs Sándor. 2010. április 7.) Az RTL Klub XXI. század című műsorának internetes önmeghatározása szerint...

Jászberényi Sándor: A kezdet Jászberényi Sándor A kezdet Hajnali négy van. A konyha...

Vitányi Iván: Hogyan juthatunk ki a bűnbeesés állapotából? Vitányi Iván: Hogyan juthatunk ki a bűnbeesés állapotából? Tavaly...

 

 

Cimkék: Petrence Sándor

 

 

 

 

© Mozgó Világ 2011 | Tervezte a PEJK