Vissza

Kitüntetések 2006. augusztus 20-án

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetői augusztus 20-a alkalmából vasárnap kormánykitüntetéseket, közgyűjteményi, közművelődési és oktatási díjakat, valamint miniszteri elismeréseket adtak át Budapesten, a Néprajzi Múzeumban.

 

Népművészet Mestere-díj kormánykitüntetés:

 

Brath Margit felvidéki népdalénekesnek,

Csótár Rezső fazekas, népi iparművésznek,

Ésik István mesemondónak,

Farkas György bocskoros, vörös-tímárnak,

Fehér Jánosné viseletkészítő, hímző, népi iparművésznek,

Kasza Miklós fa-agancs-csont-szaru faragó, népi iparművésznek,

Kisláposi András furulyás, mesemondónak,

Lőrincz János erdélyi néptáncosnak,

Luktorné Holló Éva szövő, népi iparművésznek,

Marton Sándorné hímző, tervező, népi iparművésznek.

 

Móra Ferenc-díj:

 

S. Lackovits Emőkének, a Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzos-muzeológusának,

Bencze Gézának, az Országos Műszaki Múzeum történész-muzeológusának,

Tátrai Vilmosnak, a Szépművészeti Múzeum művészettörténész-muzeológusának,

Fodor Lászlónak, az Egri Dobó István Vármúzeum régész-muzeológusának,

Varga Katalinnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalomtörténész-muzeológusának.

 

Pauler Gyula-díj:

 

Kisasszondy Évának, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosának, több évtizedes kiemelkedő levéltárosi tevékenysége elismeréséül,

Nagy Ferencnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltár igazgatójának, magas színvonalon végzett levéltárvezetői és nemzetközi szakmai szervezői tevékenysége elismeréséül,

Takács Editnek, a Budapest Fővárosi Levéltár főlevéltárosának, több évtizedes levéltárosi és szakmai szervezői munkája elismeréséül,

Fodor Istvánnak, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának, a zentai levéltár fejlesztésében, a magyar és vajdasági levéltári kapcsolatok ápolásában végzett munkássága elismeréséül.

 

Széchényi Ferenc-díj:

 

Böőr Lászlónak nyugalmazott főlevéltárosnak,

Csaplár Ferencnek, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kassák Múzeum muzeológus-irodalomtörténészének,

Dobrik Istvánnak, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum művészettörténész-igazgatójának,

Dörnyei Sándornak, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főkönyvtárosának,

Madarász Lajosnak, a Veszprémi Megyei Levéltár levéltár-igazgatójának,

Tóth Gyulának, a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszék főiskolai tanárának.

 

Szinnyei József-díj:

 

Bakos Klárának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár igazgatójának, eredményes munkájáért és a könyvtár szakmai közéletben kifejtett tevékenységéért,

Bartos Évának, a Könyvtári Intézet igazgatójának, a könyvtáros-képzésben és a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásban végzett kiemelkedő elméleti és módszertani tevékenységéért,

Karbach Erikának, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár osztályvezetőjének, a könyvtár szociológiai gyűjteményének szervezésében és működtetésében végzett kimagasló szakmai tevékenységéért,

Krasznahorkai Gézának, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatójaként végzett több évtizedes eredményes munkájáért,

Orosz Ágnesnek, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Kari Szakkönyvtárában végzett magas színvonalú vezetői és szervezési tevékenységéért,

Oroszlánné Mészáros Ágnesnek, a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár igazgatójának, közel három évtizedes kimagasló színvonalú szakmai munkájáért.

 

Bessenyei György-díj:

 

Bagáriné Viszket Katalinnak, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola, felnőttképzési Központ vezetőjének,

Dáné Tibor Kálmánnak, az erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ügyvezető elnökének,

István Annának, a békéscsabai Szlovák Kultúra Háza népművelőjének,

Kiss Mariannának, a budapesti Kondor Béla Közösségi Ház igazgatójának,

Lukovics Andrásnak, a debreceni Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet igazgatójának,

Németh Mártának, a lengyeltóti Művelődési Ház igazgatójának.

 

Életfa-díj:

 

Báder Miklósnénak, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnökének, több évtizedes szakmai munkája elismeréséért,

Pál Lajos zenetanárnak, több évtizedes szakmai-pedagógiai tevékenységéért, a kárpátaljai magyarság kultúrájáért végzett tevékenységéért,

Stoller Antal koreográfusnak, kiemelkedő művészi, illetve a népművészeti hagyományok gyűjtésében, megőrzésében és népszerűsítésében végzett közel 40 éves kimagasló teljesítményéért.

 

Wlassics Gyula-díj:

 

Andocs Arankának, a zánkai Faluház igazgatójának,

Bak Lajosnak, a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola igazgatójának,

Dankáné Barabás Máriának, a Pest Megyei Közművelődési Intézet művelődésszervezőjének,

Dombi Alajosnénak, a Felpécért Alapítvány elnökének,

Eke Józsefnek, az algyői Faluház nyugalmazott igazgatójának,

Gál Sándornak, az egri Bartakovics Béla Művelődési Központ igazgató-helyettesének,

Kállainé Vereb Máriának, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatójának,

Kércsi Tibornak, az encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának,

Krizsán Mihálynak, az Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete Ellenőrző Bizottság elnökének, a Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület titkárának,

Laknerné Brückler Andreának, a pécsi Kulturális Központ igazgatójának,

Matókné Kapás Juliának, a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza igazgatójának,

Németh Évának, a miskolci Bányász Kulturális Egyesület népművelőjének,

Péterffyné Szakáts Ildikónak, a Magyar Rádió ZRT Kossuth Adó Főszerkesztőség Vallási és Közművelődési Szerkesztőség szerkesztőjének,

Stumpf Gábornak, a sárospataki Művelődés Háza népművelőjének,

Szabó Andrásné Győrfi Veronikának, a Budapesti Művelődési Központ művelődésszervező-főmunkatársának,

Széll Jánosnak, a gyulai Göndöcs Benedek Szakképző Iskola és Kollégium népművelő-tanárának,

Újfalusi Gáborné Czakó Máriának, a budapesti Arany Tíz Művelődési Központ igazgatójának,

Vad Erzsébetnek, a Körösszegapáti Általános Művelődési Központ igazgatójának,

Varga Ferencnek, a Budakalászi Faluház igazgatójának,

Wiktora Antalnak, a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület igazgatójának.

 

Népművészet Ifjú Mestere cím:

 

Dobsa Fodor Mónika felvidéki néptáncosnak,

Nyitrai Marianna bonyhádi énekesnek,

Molnár Gábor székesfehérvári néptáncosnak,

Dóra Áron furulyásnak,

Antal Dóra és Antal Roland néptáncos párosnak,

Legeza Márton tekerősnek,

Sáfár Benedek szíjgyártó nyerges, fafaragónak

Barcsay Andrea fazekasnak,

Üsthné Földi Enikő szűrrátét-készítőnek,

Lippkai Loretta szövőnek,

Kiss Gabriella népi ékszerkészítőnek,

Czeglédi Tibor népi bútorművesnek,

Balázs Róbert játékkészítőnek,

Illés Vanda hímzőnek,

Harangozó Rita fazekasnak.

 

Az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Sándorfalvi Budai Sándor Citerazenekart megalakulásának 50. évfordulója alkalmából a magyar zenei anyanyelv ápolásában, a népdal, a népzene értékeinek tovább éltetésében hagyományőrző tevékenységéért Miniszteri Elismerésben részesítette.

 

Trefort Ágoston-díj:

 

Bakonyi Gézának, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára főigazgató-helyettesének,

Becsei Dénesnek, a Budapesti-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat ágazatvezetőjének,

Györgyi Józsefnek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara egyetemi docensének,

Farkas Józsefnének, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Koordinációs Főosztálya vezető-főtanácsosának,

Ferenczyné dr. Kardos Ildikónak, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Oktatási Osztály osztályvezetőjének,

Kiliti Dénesnének, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya ügykezelőjének,

Kocsis Györgynének, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási Főosztály ügykezelőjének,

Koczkás Zoltánnénak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Gazdálkodási Főosztálya főmunkatársának,

Kvasznicza Zoltánnak, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara dékáni hivatalvezetőjének,

Pintérné Grundmann Fridának, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya osztályvezetőjének,

Ságodi Zsuzsannának, a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya vezető főtanácsosának,

Soós Gyulánénak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztálya főmunkatársának,

Szalacsi-Tóth Albertnénak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ellenőrzési Főosztálya vezető-főtanácsosának,

Takács Endrénének, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Főosztálya főmunkatársának,

Tuza Pálnénak, a Várpalotai Polgármesteri Hivatal közoktatási szakreferensének.