Vissza

STUMPF GÁBOR

Wlassics Gyula-díjas

 

Stumpf Gábor Borsod-Abaúj-Zemplén megye karizmatikus népművelője, aki három évtizede maradandót alkot nemcsak szűkebb pátriájában, Sárospatakon, hanem az egész megyében is.

 

1955. szeptember 9-én született Sátoraljaújhelyen. Gyermekkorát Sárospatakon töltötte. Itt végezte iskolai tanulmányait is a Zrínyi Ilona Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában, majd a híres Rákóczi Gimnáziumban. 1974-ben érettségizett. Először a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett magyar-népművelés szakos diplomát, majd később az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte el a népművelés szakot.

 

1979. február 1-től dolgozik Sárospatakon főállású munkatársként a közművelődésben. Pályafutása során népművelőként a szakma különböző területeit szervezte és irányította. Aktív szerepe volt az országos viszonylatban is egyedülálló, az 1983-ban átadott „Makovecz-ház”nak, A Művelődés Háza intézményének kialakításában, szakmai arculatának formálásában. 1991-től 2002-ig az intézmény igazgatója volt. Ebben a minőségében is nyitott szemlélettel, nagy szakmai alázattal vezette „A Művelődés Házát”. A rendszerváltozás utáni időszakban nagy szerepe volt abban, hogy a kényszerű átszervezések után is az intézmény változatlan színvonalon végezhesse munkáját. Ezt többek között azzal tudta elérni, hogy teret adott az intézményben a civil kezdeményezéseknek, és kereste az anyagi lehetőségek szélesítését. Alapítója és sokáig elnöke volt az „Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaságnak”, amely 1997 óta mind a mai napig Sárospatak egyik legrangosabb rendezvényét, a pünkösdi „Szent Erzsébet napokat” szervezi. Aktív részese volt az intézmény amatőr művészeti csoportjait támogató alapítvány létrehozásának is. Minden eszközt megragadott, hogy A Művelődés Háza amatőr csoportjai méltón képviseljék Sárospatakot és az országot külföldi fellépéseik során. Széles kapcsolatrendszert épített ki a határon túli magyar kulturális szervezetekkel és európai amatőr együttesekkel a kamarazene, a néptánc és a színjátszás területén. Személyének és munkastílusának köszönhetően Sárospatakon az intézményesült és a civil kultúra eredményesen dolgozott együtt. Ennek legszebb megnyilvánulásai voltak azok a zenés színházi előadások, amelyeket koordinálása mellett hoztak létre az intézmény művészeti csoportjai, civil szervezetek és kultúra-barát sárospataki lokálpatrióták. Ezekkel az előadásokkal (Itt élned, halnod kell!, Valahol Európában, Légy jó mindhalálig stb.… ) bebarangolták Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, Erdélyt, sőt egy szerkesztett zenés műsorral az Amerikai Egyesült Államokba is eljutottak. Igazgatóként és szervező népművelőként aktív szerepe volt a nagy sikerű Zempléni Művészeti Napok (ma Zemplén Fesztivál) létrehozásában, hisz 1991-92-ben bábáskodott annak létrejöttében. Nevéhez fűződik a Sárospataki Dixieland és Blues Fesztivál megalapítása, a Nyáresték a Várnegyedben sorozat elindítása és számtalan egyéb zempléni kulturális hagyomány megteremtése. A kulturális szervező munka mellett a kultúra művelésére is szán időt, hisz évtizedek óta aktív tagja „A Művelődés Háza Vegyeskarának”, s ezáltal a legrangosabb szakmai kitüntető címeknek birtokosa. Az utóbbi években a közművelődésben szerzett tapasztalataival – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet megbízásából – a Bodrogköz és Hegyköz településeit is segíti, mint a Zempléni Közművelődési Decentrum vezetője.

 

Helyi és kistérségi közművelődési tevékenysége mellet aktív alakítója lett a megyei és az országos közművelődési szakmai folyamatoknak is. 1996-ban vezetésével újjáalakult a Magyar Népművelők Egyesülete megyei szervezete, valamint létrejött a megyei igazgatói munkaközösség. 1997-ben az ő személyes munkájának elismerését is jelentette az, hogy a Magyar Népművelők Egyesülete Sárospatakon tartotta máig emlékezetes vándorgyűlését. Részben ennek, illetve az egyre inkább országos hírű tevékenységének köszönhetően beválasztották a Magyar Népművelők Egyesülete Országos elnökségébe. E tisztségét 2003-ig töltötte be. A következő évben ugyancsak az ő vezetésével alakult meg önálló jogi személyként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete, mely mára az ország egyik legerősebb megyei közművelődési szervezete lett. 1999-től az ágazati minisztérium megbízásából tapasztalataival és észrevételeivel – közművelődési szakértőként – az ország legkülönbözőbb pontjain segítette a települések közművelődési munkáját.

 

E rendkívül gazdag és sokoldalú szakmai munka mellett aktív közéleti tevékenységet is folytat, hiszen Sárospatakon önkormányzati képviselő.

 

Stumpf Gábort megye, de országszerte ismerik és szeretik nyílt őszintesége, állandó segítőkészsége, közvetlen emberi kapcsolattartása miatt. Mind szakmai munkássága, mind emberi tulajdonságai alapján méltó a kitüntetésre.

Sajó Attila