Vissza

ISTVÁN ANNA

Bessenyei György-díjas

 

Pozsonyban a Komensky Egyetem Filozófia Tanszék Szlovákszakán szerezte meg az egyetemi végzettséget, ezt követően az ELTE Bölcsészkarán kapta meg a művelődésszervező diplomát.

Első munkahelye a Békés Megyei Művelődési Központ volt, ahol 1978-1993. között alapozta meg szakmai gyakorlatát. Az intézményben eltöltött 15 év alatt a közművelődés valamennyi területével megismerkedett. Menedzselte a Balassi Táncegyüttest, a Szimfonikus Zenekart, a Társastánc Klubot. Meghatározó szerepet vállalt a közművelődést érintő fejlesztőprogramok kidolgozásában, a népművelő-képzésben. Szervezője és aktív közreműködője volt a népi kézműves területeknek. A felsoroltak mellett a kezdetektől foglalkozott a Békés megyében élő nemzetiségi lakosság közművelődésével. Nevéhez fűződik a nagyhagyományú Békéscsabai Szlovák Klub tevékenységének kiszélesítése, a szlovákbál meghonosítása, szlovák nyelvű kiadványok megjelentetése.

1993-tól 2003-ig a Regionális Nemzetiségi Iskolaközpontban, majd jogutódjánál, az Országos Közoktatási Központban dolgozott. Feladata volt a Dél-alföldi régióban működő szlováknyelvű, illetve szlovák nyelvet oktató iskolák tevékenységének módszertani segítése, rendezvények, események megszervezése.

1993-ban vezetésével a nagy létszámú Szlovák Klub átalakult egyesületté. Megalapításától István Anna látja el a titkári teendőket. A 16 év alatt példaértékű tevékenységsort valósított meg.

Az egyesület egy leromlott polgári épületet kapott működtetésre Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától. Négy év alatt pályázati támogatásokkal – szlovák, magyar, holland – kibővítették, felújították az épületet. Egy mintaértékű szervezet jött létre, az 1945 előtt működő egyesületi székházak mintájára, amelyben az éttermi és szállodai szolgáltatás nyeresége a közművelődési tevékenység megvalósítására fordítódik. A pályázatok elkészítője, a felújítás koordinátora, a szervezeti struktúra kialakítója és a tevékenység megvalósítója alapvetően István Anna volt.

A közel 10 éve működő intézmény, amelynek korábban önkéntes, ma főállású munkatársa, meghatározó szerepet vállal Békéscsaba és Békés megye közművelődésében.

A szervezethez kapcsolódó amatőr művészeti csoportok száma meghaladja a tizet. Közülük a legjelentősebbek: Rozmaring Hímzőszakkör, Boleráz Citerazenekar, Ruzicska Kórus és Pávakör, stb. Az együttesek kiemelkedő minősítést kaptak saját műfajukban.

A Békéscsabai Szlovákok Egyesülete évről-évre igen magas számú önálló rendezvényt valósít meg. Közülük néhány: Szlovák Pávakörök Országos Találkozója, Citerazenekarok Regionális Tábora, Haluskanapok, könyvbemutatók, fórumok, kiállítások.

Kiterjedt kapcsolatrendszere alakult ki az egyesületnek Szlovákia állami- és civil szektorában működőkkel. E kapcsolatnak köszönhető, hogy az intézményben, illetve Békéscsaba egyéb közművelődési, közgyűjteményi intézményeiben – könyvtár, múzeum – rendszeresekké váltak a szlovák programok, pl. Munkácsy Mihály Múzeum: drótművészeti kiállítás, Munkácsy Emlékház: kassai képzőművészek kiállítása, Jókai Színház: különböző szlovák színházi vendégelőadások, stb.                                                                                                

Az eltelt évek alatt a szervezet gondozásában több szlovák, illetve kétnyelvű kiadvány látott napvilágot. Néhány példa: Dr. Illés Károlyné: Kenderfeldolgozás és szövés a nagybánhegyesi szlovákoknál, Csicsely Mihály békéscsabai szlovák költő verseskötete, az évente megjelenő Csabianski kalendárium, stb.

István Annára jellemző a tanulás, egész életében arra törekedett, hogy általános műveltségét és szaktudását fejlessze. Megszerzett tudását szívesen adja át a fiatalabb nemzedéknek, rendszeresen oktat és tart előadást általában a közművelődésről, ezen belül a szlovák lakosság körében megvalósított vagy megvalósítható közművelődési tevékenységről.

Publikációi rendszeresen jelennek meg a Békés megyei Hírlapban, a Ludovi Novini országos terjesztésű szlovák lapban, és a Csabianski Kalendáriumban. Szerkesztője több kiadványnak, többek között a néhai Hidy Péter gondozásában megjelent Olvasókönyv a közművelődésről-nek, és a szervezet gondozásában megjelent kiadványoknak.

Több civil szervezetben végez önkéntes munkát. Alapításától tagja a Magyar Népművelők Egyesülete Békés megyei Szervezetének, ma Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület. 1988-tól 2002-ig a Magyarországi Szlovákok Szövetségének alelnöke. 1998-tól a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségének alelnöke. 2002-től a Tótkomlósi Szlovák Önkormányzat tagja. 2004-től 2006-ig a Nemzeti Civil Alap Dél-alföldi Kuratóriumának elnöke.

Nyitott, kreatív személyiség, nagyon jó szakember. Közösségi- és közösségformáló egyéniség. Tudását, meglévő ismereteit széles körben igyekszik átadni az e területen dolgozóknak.

István Anna 28 éve áll a közművelődés szolgálatában. Tudjuk, hogy a kultúraközvetítők közül keveseknek adatik meg olyan sikeres, gazdag pályaút, mint neki.

István Anna szellemiségével, áldozatvállaló tevékenységével érdemes a kitüntetésre, a Bessenyei György-díjra.

Pál Miklósné