Vissza

TÖRÖK JÓZSEF

RÉGIÓS KONFERENCIA MÓRAHALMON

A Dél-alföldi régió megyei művelődési központjai 1999 óta minden évben közösen rendezik meg a Dél-alföldi régió városi művelődési intézményeinek konferenciáját.  

Az idei évben a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ vállalta a konferencia megrendezését Mórahalmon, az Aranyszöm Rendezvényházban.

A kétnapos szakmai találkozón a közművelődés regionali-tásával összefüggő témakört terveztek a szervezők. A rendezvényen többek között a Közkincs-programból adódó régiós és kistérségi problémákat, az MMI regionális irodáinak működésével kapcsolatos feladatokat, együttműködési lehetőségeket ill. az egyéb aktualitásokat vitatták meg a szakemberek.

A témákból adódóan a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Magyar Művelődési Intézet szakemberei tartottak előadást.

A május 4-5-én megrendezett konferencia már a hatodik alkalom volt, amikor a térség művelődési intézményeinek munkatársai összegyűltek, de ebben az évben kivételesen a megyei közgyűjteményi intézményeket is meghívták, hiszen a fő téma – a KÖZKINCS-program – őket is érinti.

A KÖZKINCS program célkitűzése a kulturális szervezeti keretek megújítása (az EU által elfogadott regionális, kistérségi kulturális szervezetrendszer), valamint az összehangolt partnerségen alapuló fejlesztések megvalósítása a szubszidiaritás, decentralizáció alapelveinek figyelembevételével. A Dél-alföldi régióban már 6 éve elkezdődött a regionális gondolkodás a művelődésben, mely az idei évben vált teljes egésszé, hiszen a közgyűjteményi terület is bekapcsolódott a munkába. Remélhetően a konferencia eredményeképpen létrejönnek olyan kezdeményezések (rendezvények, továbbképzések), melyek erősítik a regionális gondolkodást.

Mint a táblázat is jelzi, 46 szakember vett rész a két nap programjain, az alábbi megyei és szakmai összetételben.

 

 

Közművelődés

Könyvtár

Múzeum

Levéltár

Összesen

Bács-Kiskun

   8

2

– 

2

12

Békés

   9

3

12

Csongrád

 17

2

2

1

22

Összesen:

 34

7

2

3

46

 

Az első nap délelőttjén Ocskó Margit, a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ igazgatójának megnyitója és Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármesterének köszöntője után Koncz Erika, az Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára és Nagyné Varga Melinda, az NKÖM Közművelődési Főosztályának vezetője ismertette a Közkincs-program részleteit, illetve a szakfelügyeleti rendszer tervezett változtatásait.

A finom ebéd után a Magyar Művelődési Intézet munkatársai folytatták az előadásokat. Először Borbáth Erika főigazgató szólt az MMI általános és régiós feladatairól. Ezt követően Tisza Gabriella, a Regionális Programok Főosztály vezetője beszélt a főosztály munkájáról, céljairól, feladatairól. Itt mutatkozott be a MMI Regionális Kulturális Koordinációs Irodájának Dél-alföldi irodavezetője Eszik Anikó is.

Szünet után konzultatív beszélgetés következett, amelyen szó esett a kulturális stratégia sorsáról (értsd: érvénytelenítéséről), a hitelprogram részleteiről, a különböző szakmai aggályokról és lehetőségekről. Mindez folytatódott a vacsoraasztalnál is, hiszen a minisztériumi vendégek csak este 9-kor indultak vissza Budapestre.

A második nap a kistérségi munkáról szólt. Nógrádi Zoltán impozáns előadása nemcsak a mórahalmi kistérségről, hanem a térségi gondolkodás tágabb aspektusairól is szólt. Az ő gondolatait folytatta munkatársa, Magyar Istvánné népművelő, aki rendkívüli elkötelezettséggel beszélt - nem csak térségi - szakmai munkájának mindennapjairól.

A délelőtt második részében egy majd 20 éves, kiérlelt együttműködési modellről tájékozódhattak az érdeklődők Dienes Mária, kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központ népművelője jóvoltából. A kazincbarcikai térségi kooperáció felelőseként alapos részletességgel ismertette a társulás működését.

Ocskó Margit és Török József zárszavai után már csak a búcsúebéd volt hátra – és a búcsúszó: “találkozunk jövőre Bács-Kiskun megyében.”

A jó hangulatú térségi konferencia megszervezésért köszönet a házigazdáknak!

 

(Forrás: www.csongradmmk.hu)