Vissza

5. BUDAKALÁSZI TALÁLKOZÓ

 

A Magyar Kollégium és a Magyar Művelődési Intézet szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával 2005. június 17-19-én immár ötödik alkalommal gyűltek össze a Budakalászi Faluházban a határon túli magyar kulturális civil szervezetek képviselői. A 8 országból (Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) érkezett 90 küldött 110 szervezetet képviselt. Mind mennyiségében, mind minőségében ez volt az eddigi legsikeresebb Budakalászi Találkozó.

A tanácskozáson tájékoztatót tartott dr. Avarkeszi Dezső kormánymegbízott a Szülőföld programról, a Szülőföld Alap törvényről, valamint a határon kívül élő magyarok anyaországba utazásának, itt-tartózkodásának, illetve honosításának méltányosabbá tétele érdekében - az állampolgársági és az idegenrendészeti törvény módosítására - előterjesztett javaslatokról. A résztvevők fórumon kaptak választ kérdéseikre Lakatos Mihály főosztályvezetőtől (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma), C. Tóth János osztályvezetőtől (Határon Túli Magyarok Hivatala) és Egyed Albert titkárságvezetőtől (Magyar Művelődési Intézet).  Három szekcióban (Civil szféra – politika, Ifjúság, Kitörési stratégiák) folyt az időszerű kérdések feldolgozása.

A küldöttek a tanácskozás végén Nyilatkozatot fogadtak el; egyben elhatározták, szövetséggé alakulnak, hogy érdekeiket hatékonyabban tudják érvényesíteni.

A krónikához hozzátartozik még az is, hogy a tanácskozás második estéjén a résztvevők együtt fogyasztották el a közös Kárpát-medencei kenyeret, amit a magukkal hozott lisztből, kovászból és sóból sütött a Faluház népművelője.

Az 5. Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fórumának Zárónyilatkozata

A Budakalászi Találkozón résztvevő 110 – romániai, szlovákiai, szerbia-montenegrói, horvátországi, bosznia-hercegovi-nai, ukrajnai, cseh- és morvaországi, szlovéniai – civil szervezet képviselői, a 2005. június 17-19. között tartott tanácskozás eredményeként kinyilatkoztatja:

1. Az 5. Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma létrehozza a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Szövetségét, melynek ügyvezetői teendőinek elvégzésével megbízza Romhányi Andrást a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület elnökét és Halász Pétert a Honismereti Szövetség elnökét.

2. Létfontosságúnak tartjuk, hogy e Szövetség a 6. Budakalászi Találkozón jogi státuszt nyerjen, melynek feltételeit a csatlakozni szándékozó civil szervezetek teremtik meg.

3. Szükségesnek tartjuk, hogy a Közép-Kelet európai régióban élő magyarság értékteremtő jelenlétéről mostani jogi és társadalmi helyzetéről, a kívánatos jövőképéről a térség egészében megfelelő információkat közvetítsen.

4. Nyomatékosan kérjük a támogatások elosztási rendszerének reformját, biztosítva ezáltal a civil szervezetek igényének és véleményének figyelembe vételét a döntéshozatalban.

5. Továbbra is ragaszkodunk az egységes magyar nemzethez való tartozás jogához, ezért felkérjük a mindenkori magyar kormányt, hogy mihamarabb találja meg a határon túli és határon belüli magyarokat egyformán megnyugtató erre vonatkozó megoldást, megadva áttelepedés nélkül a magyar állampolgárságot.

6. Kérjük a magyar kormányt a határon túli magyarság autonómia-törekvéseinek diplomáciai eszközökkel való hatékony támogatására, a területi, kulturális és személyi elvű autonómiaformák helyzetenkénti alkalmazásához.

7. Nehezményezzük az írott és elektronikus sajtó közömbösségét, távolmaradását.

8. Örömmel üdvözöljük az ifjúság szerepvállalását, melynek bizonyítéka az ifjúsági civil szervezetek hangsúlyos jelenléte a Fórumon.

9. Egyetértve a NKÖM felkérésével sürgetjük a Kárpát-medence épített magyar örökség regiszterének elkészítését, melyben az illetékes kormányzati szervek és civil szervezetek kölcsönösen partnerekké válnak.

10. A 2004. december 5-e után is bennünket a magyar identitástudat megőrzése és erősítése, a magyar nemzeti érzés ápolása, a keresztény értékrend fokozottabb érvényesítésének elve vezérel.

Tisztelettel köszönetet mondunk a Fórum szervezőinek és támogatóinak az 5. mérföldkő elérésének lehetőségéért.