ReMeK-e-hírlevél

XVI. évf., 2021/6. szám                        ISSN: 1842-7448

************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele

Megjelenik havonta

************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

 

 

TARTALOM

 

PÁLYÁZATOK

--Digital Citizen – pályázat romániai megyei könyvtárosok számára

--Kárpát-medencei színjátszó és drámaíró tábor

AKTUÁLIS

--Tisztújító közgyűlés a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületében

--Felülvizsgálati eljárás alatt a romániai szerzői jogi törvény

--Elutasította a legfelsőbb bíróság a Batthyaneum könyvtár visszaszolgáltatását

HAZAI

--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

--A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei

--A könyv éve Székelyudvarhelyen

--A csíkszentdomokosi könyvtár harminc éve

--Online olvasási tevékenységek a DIK-ben

--Könyvajándék kézdiszéki gyermekeknek

--Erdélyi Könyvfaló Olvasójáték – másodszor

--10. ünnepi könyvhét Kolozsváron június elején

--Tizenöt éves a Tortoma Kiadó

DÍJAK

--Bereményi Géza és Grecsó Krisztián nyerték a 2021-es Libri-díjakat

--Tankó Tímea kapta a Lipcsei Könyvvásár fordítói díját

--A Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjainak nyertesei

ELHALÁLOZÁS

--Elhunyt Jankovics Marcell grafikus, a nemzet művésze

MEGEMLÉKEZÉS

--Virtuális kiállítás Erdélyi Pálról, a Kolozsvár Egyetemi Könyvtár igazgatójáról

--Páskándi Géza, a kísérletező író-költő

AJÁNLÓ

--Könyvtermés Erdélyben 2020 novembere és 2021 márciusa között

--Új könyvek a székelyudvarhelyi könyvtárban

--Puskel-könyvek románul - Kettős bemutató Aradon

--Kortárs magyar irodalmi művek lexikona

--Imreh István emlékezete

--A női lélek újra színpadon

AJÁNLÓ – DIGITÁLIS TARTALMAK

--Interneten is elérhető Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka

KITEKINTŐ

--Aktualizálta a Könyvtári Intézet a Koronavírus és könyvtárak című felmérését

MOZAIK

--Rekordszámú résztvevő a Bukaresti Nemzeti Könyvtárban szervezett oltási maratonon

--Nagyit is lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban

 

 

PÁLYÁZATOK

 

--Digital Citizen – pályázat romániai megyei könyvtárosok számára

Pályázatot hirdet a Romániai Könyvtáros Egyesület (ABR) és a Romániai közkönyvtárak és könyvtárosok egyesülete (ANBPR), az ECDL Romania társasággal partnerségben. A Digital Citizen projekt felhívása az ANBPR hálózatában részt vevő megyei könyvtárakat célozza meg: 10 megyei könyvtárból 20 résztvevőt várnak.

A program online ismeretek, készségek és cselekvési modellek gyűjtőköréhez biztosít hozzáférést, amely a közösség valamennyi tagjának hatékony segítséget nyújt a digitális közegre való áttérésben.

A Digital Citizen jelenleg előkészítési projektfázisban van: a kiválasztott 10 könyvtár képviselői (ideális esetben 2-2 jelentkező a részt vevő intézmények részéről) intenzív online képzésben részesülnek, annak érdekében, hogy tovább tudják adni a megszerzett ismereteket a könyvtárhasználóknak.

Forrás: https://anbpr.org.ro/index.php/anunt-selectie-20-bibliotecari-din-10-biblioteci-judetene-pentru-implementarea-proiectului-national-digital-citizen

 

 

--Kárpát-medencei színjátszó és drámaíró tábor

Nem hivatásos színjátszók, drámaírók, drámaírásra vállalkozók számára kínál szakmai képzést és tapasztalatcserét a brassói Mikó András Alapítvány és a békéscsabai Féling Színház Kulturális Egyesület. A Kárpát-medencei Szórvány Színjátszó és Drámaíró Tábort 2021. augusztus 4. és 15. között tartják a Brassó megyei Székelyzsomboron.

A táborra harmadik alkalommal kerül sor. A több mint tíz éve színházszakmai kapcsolatot ápoló Mikó András Alapítvány és a Féling Színház Kulturális Egyesület első alkalommal 2014-ben a vajdasági Bezdánban szervezett színjátszó tábort a Kárpát-medencei érdeklődők számára, majd 2019-ben Székelyzsomboron a színjátszás mellett a drámaírásnak is teret biztosítottak.

Forrás: https://www.e-nepujsag.ro/articles/karpat-medencei-szinjatszo-es-dramairo-tabor

 

 

AKTUÁLIS

 

--Tisztújító közgyűlés a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületében

2021. május 28-án tartotta tisztújító közgyűlését a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Az egyesület vezetőségébe a következő személyekre érkezett javaslat:

- elnök: Szőcs Endre, székelyudvarhelyi Nyírő József Városi Könyvtár

- alelnök: Kovács Eszter, kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár

- titkár: Szabó Károly, székelyudvarhelyi Nyírő József Városi Könyvtár

- cenzorbizottság: Krailer Enikő-Éva, székelyudvarhelyi Nyírő József Városi Könyvtár; Dunkler Réka-Kinga, székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtára; Finta Erika, szentegyházi Városi Könyvtár.

Az új vezetőség főleg Székelyudvarhelyre és környékére összpontosul, ennek egyik célja az, hogy az ügyintézést egyszerűsíthesse, ugyanis korábban a vezetőség tagjai közötti nagy távolság nehézségeket okozott.

Az újonnan megválasztott vezetőség mandátuma 5 évre szól.

A közgyűlés megszavazta is, hogy az Országos Könyvtári Bizottságba (Comisia Națională a Bibliotecilor), amely a romániai könyvtári tevékenység szakmai koordinációját végzi, továbbra is Bodnár Róbertet, a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár munkatársát delegálja a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete részéről. A mandátum 3 évre (2021-2023) szól.

Forrás: Romániai Magyar Könyvtárosok Levelezőlistája

 

 

--Felülvizsgálati eljárás alatt a romániai szerzői jogi törvény

A romániai jogalkotó 2021. májusában nyilvános konzultációra bocsátotta a szerzői jogi törvény (1996. évi 8. számú törvény a szerzői jogokra és szomszédos jogokra vonatkozóan) felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó törvénytervezetet. A beérkezett észrevételek alapján került sor az első megbeszélésre, ezen több romániai könyvtár képviselője is részt vett. A megbeszélés román nyelvű jegyzőkönyve megtekinthető itt: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/Minuta%20dezbatere%20Legea%208_0.pdf

A témára várhatóan visszatérünk.

Forrás: http://www.cultura.ro/proiect-de-lege-12

 

 

--Elutasította a legfelsőbb bíróság a Batthyaneum könyvtár visszaszolgáltatását

Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását a római katolikus érsekségnek.

A Batthyáneum a legnagyobb értékű államosított ingatlan és gyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszakértek a román államtól.

A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot magában foglaló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét.

A könyvtárat a román kommunista állam vette el a római katolikus egyháztól, és a rendszerváltozás utáni kormányok Batthyány Ignác püspök végrendeletére hivatkozva nem szolgáltatták vissza mindeddig. A püspök az 1798-as végrendeletében a katolikus egyházra és Erdély provinciára hagyta a gyűjteményt.

Forrás: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jogerosen-elutasitotta-a-legfelsobb-birosag-a-gyulafehervari-batthyaneum-visszaszolgaltatasat

A témára vonatkozó fejleményekről: https://www.3szek.ro/load/cikk/141766/kiallnak-a-batthyaneumert

https://www.3szek.ro/load/cikk/141779/nem-lehet

 

 

HAZAI

 

--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

Itthon és otthon vetélkedő - eredményhirdetés

2021 márciusának végén a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár és a csernátoni Haszmann Pál Múzeum által meghirdetett, Itthon és otthon című vetélkedőre 60 háromszéki, 5-8. osztályos diák jelentkezett, a megye tizenöt településének tizenkilenc iskolájából.

Az online vetélkedőre főleg vidéki: alsó- és felsőcsernátoni, bardoci, illyefalvi, kézdiszentléleki, középajtai, maksai, nagyajtai, nagyborosnyói, ozsdolai, uzoni és zabolai, valamint sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi és baróti gimnazisták neveztek be. A jelentkezők két kategóriában (5–6., illetve 7–8. osztályosok) versenyeztek, az interneten zajló, kétfordulós megmérettetés második, záró szakaszába összesen 32-en jutottak tovább.

A budapesti Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett verseny első fordulójában a diákok az otthon és itthon fogalmát sajátosan átíró járványhelyzet megéléséről szóló szépirodalmi szöveget értelmeztek, annak tartalmára utaló, ismeretellenőrző és szövegértési kvízt is kitöltve, elkészítették az egyik szereplő fiktív Facebook-oldalát, egy másiknak pedig diáktanács-elnöki kampánybeszédet írtak, emellett olyan fotót kellett beküldeniük, amely számukra az otthon / itthon fogalmát megjeleníti, személyes történetet rendelve a képhez.

A második fordulóba továbbjutók játékosan kreatív feladatot oldottak meg, Petőfi Sándor István öcsémhez című versét gondolva-írva tovább fogalmazás formájában, valamint dalszöveg-részletet (Roy és Ádám Trió: Az otthon itt van) értelmeztek, személyes olvasatban.

A zsűrit Balázs Orsolya, Nagy Tímea, Sánta Zsófia könyvtárosok, valamint Gombos Péter egyetemi tanár, a Magyar Olvasástársaság alelnöke és Dimény H. Árpád költő, a Székely Hírmondó vezető szerkesztője alkotta.

Forrás és a díjazottak névsora itt: http://kmkt.ro/itthon-es-otthon-vetelkedo-eredmenyhirdetes

Sajtóvisszhang: https://www.hirmondo.ro/eletmod/cseperedo/itthon-es-otthon-

Sepsiszentgyörgy képes története: városnézőben egy könyv oldalain

Cserey Zoltán és József Álmos fenti című, közös munkája a harmadik (vagy, ha az előzményeit alaposan végigtekintjük, negyedik) megjelenésénél tart, és kiadásról-kiadásra szinte duplájára nő a terjedelme és tartalmi gazdagsága, hogy minél teljesebben körüljárjon és áttekintsen egy várost, múltjában és jelenében egyaránt.

Idén, Szent György napja környékén, a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Sepsi Rádió együttműködésében, meghívták a lenyűgöző, közel 750 oldalas, nagyformátumú, Sepsiszentgyörgy képes története című kötet (Gutenberg Kiadó, Csíkszereda, 2020) szerzőit, vezessék körbe a hallgatókat és nézőket ennek a nem mindennapi munkának a keletkezéstörténetében, illetve a témául választott településen is, érdekességekkel, kuriózumokkal, élményszerűen.

A szerzők beszélgetőtársai Pénzes Lóránd István történelemtanár, helytörténész és Szonda Szabolcs könyvtárigazgató voltak.

A bemutatóról készült felvétel megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=al1dDJSPwwc

Benyomások ötvözetei: Tamás Dénes könyvbemutatója

Az elmúlt év októberében tervezték, azonban a koronavírus-járvány miatt csak 2021. május 19-én tudták megtartani Tamás Dénes Rémegyszerű versek című könyvének bemutatóját a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. A szerzővel Szonda Szabolcs könyvtárigazgató beszélgetett. Kettőjük társalgása egyedi élményben részesítette a jelenlévőket.

A kötetben található, terjedelmüket tekintve többnyire rövid versikék a környezetre, majd önmagára összpontosító elmélkedés szüleményei. Szonda Szabolcs ezeket találóan szemlélődés-történeteknek nevezte. Annál is inkább, hogy saját bevallása szerint Tamás Dénes valóban nagy figyelmet szentel az őt éppen körülvevő térnek. Erőteljesen kapcsolódik a környezethez, amelyben pillanatnyilag lennie adatott, és költeményei az így szerzett benyomások ötvözetei. Régi történetek, szerelmek, tájak, vizek, hegyek a szerző tudatában hagyott lenyomatából fakadnak az alkotások.

A műveket ízlelgetve ugyanakkor megállapítható, hogy a vajúdó jelen által sejtetett, kétségekkel telített jövő miatti aggodalom is átsüt némelyiken, amint az Ellenállás című is érzékelteti: „vajon ezek a falak és épületek / ezek az utak és sétányok / ezek a fák és bokrok / ezek a bennünk létező érzelmek / ezek a szavak / ezek a fejünkben megforduló gondolatok / ellen tudnak-e állni annak, ami jön?”

Forrás: https://www.hirmondo.ro/kultura/benyomasok-otvozetei/

Felsejlett az egyéniségük

Marosvásárhely után 2021. május 26-án Sepsiszentgyörgyön is bemutatkozott három fiatal erdélyi szerző: Fischer Botond költő, író, Gothár Tamás költő és Mărcuțiu-Rácz Dóra költő, író, szerkesztő. Az Erdélyi Híradó Kiadó, Erdélyi Magyar Írók Ligája és Bod Péter Megyei Könyvtár közös szervezésében megvalósult, a megszokottól stílusában és hangnemében egyaránt elütő rendezvénynek a Tein Teaház nyújtott otthont.

Fiatal koruk ellenére a meghívottak sokrétű, eredményeket szülő munkássággal büszkélkedhetnek, hiszen köteteik jelentek meg, és rangos folyóiratoknál, illetve intézményeknél dolgoznak szerkesztőként vagy más munkakörben. Éppen ezért kíváncsian várja, hogy az est folyamán többet megtudjon irodalomfelfogásukról és életszemléletükről – jelentette ki köszöntőjében a házigazda szerepét betöltő Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

A szerzőkkel társalgó Horváth Benji költő, műfordító, slammer, a Hervay Könyvek-sorozat társszerkesztője javaslatára a találkozó első pillanattól fesztelen hangulatába beleilleszkedő felolvasással indítottak. Ily módon már az elején bepillanthattunk a könnyed – vagy talán csak annak tűnő – és súlyos gondolatok között egyensúlyozó szerzők alkotói világába. A beszélgetőtársuk által feltett kérdésekre adott válaszaikból pedig felsejlett az egyéniségük is.

Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/felsejlett-az-egyeniseguk/

 

 

--A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei

Irodalmi karaván – fiatal erdélyi szerzők mutatkoztak be

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája és az Erdélyi Híradó Kiadó újabb székelyföldi felolvasókaravánján, 2021. május 25. és 28. között három fiatal erdélyi szerző mutatkozott be az olvasóknak új kötetekkel. Május 27-én a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban Fischer Botond költő, író, Gothár Tamás költő és Mărcuţiu-Rácz Dóra költő, író, szerkesztő olvasott fel, Horváth Benji költő, műfordító, slammer, a Hervay Könyvek sorozat társszerkesztője beszélgetett a fellépőkkel. A többnyire fiatalokból álló közönség leginkább a szerzők személyiségét ismerhette meg az est folyamán, akik a beszélgetésben kitértek köteteik tartalmára is. Mărcuţiu-Rácz Dóra Már minden nő hazament, Gothár Tamás Váltás, valamint Fischer Botond Tavasz lesz, Corina című kötetét mutatta be. Utóbbi prózakötet, az előző kettő verses műfajú. Mindhárom alkotóban közös, hogy fontosnak tartják a történeteket, ezek szolgálnak alapul műveik megszületésénél. A hitelesség ugyancsak fontos a ‘metamodern’ irodalom fiatal képviselői számára, derült ki a beszélgetésből. Az est során több alkalommal felolvastak a szerzők.

Sajtóvisszhang: https://hargitanepe.ro/irodalmi-karavan/

Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/960/irodalmi-karavan--fiatal-szerzok-mutatkoztak-be-a-konyvtarban

A Székely Könyvtár 91-95. köteteit mutatták be

A csíkszeredai Hargita Kiadóhivatal 100 kötetesre tervezett Székely Könyvtár sorozatának 91-95. köteteit mutatták be a Székelyföld folyóirat szerkesztői 2021. május 21-én a Kájoni János Megyei Könyvtárban, a XVII. Hargitai Magyenapok keretében. Lövétei Lázár László, Ferenczes István, Zsidó Ferenc és Fekete Vince beszélt a sorozatban megjelent legújabb kötetekről. Lassan a végéhez közeledik a sorozat, a legutóbbi öt kötet, amelyet a könyvtárban mutattak be a szerkesztők, ezek: Bethlen Gábor leveleiből; A székelyek (rólunk irták); Szabó Gyula: Gólya szállt a csűrre; Tompa Gábor: Válogatott versek; Zágoni Attila: Válogatott paródiák és humoreszkek.

Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/959/a-szekely-konyvtar-91-95.-koteteinek-bemutatoja

A jereváni Matenadaran kézirattár bemutatása

A XVII. Hargitai Megyenapok kereretében az erdélyi származású Dájbukát Borbély László mutatta be az érdeklődőknek a világ egyik legnagyobb keresztény kézirattárát, a Matenadarant, 2021. május 20-án a Kájoni János Megyei Könyvtárban. Az előadó több mint egy évtizede az ókori és középkori kéziratokat őrző intézetben dolgozik Jerevánban. A személyes tapasztalatokon alapuló, vetítéssel kísért előadás igazi élményt jelentett a résztvevőknek. Dájbukát Borbély László Szamosújváron született, Erdélyben nőtt fel, most a tekintélyes jereváni Matenadaran (kézirattár és múzeum) kutatója. Régóta dédelgetett álma vált valóra, amikor évekkel ezelőtt az örmény fővárosba került.

Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/956/a-jerevani-matenadaran-kezirattar-bemutatasa--dajbukat-borbely-laszlo-vetitessel-kisert-eloadasa

Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből

Dr. Márton László Gyergyószentmiklóson élő gépészmérnök, többszörös feltaláló, műszaki író, kutató, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke. Több műszaki jellegű kötet szerzője és társszerzője, munkásságát 2015-ben Hargita Megye Tanácsa Kájoni János-díjjal ismerte el. A Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből című tanulmánykötet az ő szerkesztésében, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában jelent meg. 2021. május 19-én, a XVII. Hargitai Megyenapok keretében szervezett könyvbemutatón Székedi Ferenc közíró és a szerkesztő bemutatásában ismerhették meg a kötetet az érdeklődők a Kájoni János Megyei Könyvtár elóadótermében. A kötet szerzői ismert szakírók, az egyes fejezetekben közölt tanulmányaik gazdagítják a térségre vonatkozó művelődéstörténeti szakirodalmat, másrészt érdekes olvasmányt kínálnak mindazoknak, akik érdeklődnek a technika története iránt, vagy fontos számukra, hogy megismerjék szűkebb pátriánk történetének egy-egy sajátos területét.

A kötet tizenhárom fejezetet tartalmaz, az egyes fejezetekben tizennyolc szerző nyújt betekintést a székelyföldi kerámiakészítés, az érctelepek, az ércbányászat és kohászat, a harangöntés, a sóbányászat, a fafeldolgozás, a textil- és bőripar, a vízimalmok, az üveghuták és a villamos energia hasznosításának történetébe.

Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/955/fejezetek-szekelyfold-technikatortenetebol--dr.-marton-laszlo-konyvbemutatoja

Szikonyország eltűnőben? – Barabás László tanulmánykötetét mutatták be

2021. május 18-án a Kájoni János Megyei Könyvtárban a parajdi születésű jeles néprajzkutató, dr. Barabás László sóvidéki írásaiból, közléseiből összeállított, Szikonyország eltűnőben? című tanulmánykötetet ismerhették meg a jelenlevők. A Hargita Megyei Forrásközpont könyvkiadója gondozásában megjelent kötet a Sóvidék közelmúltjába, ünnepi szokásaiba, népművészetébe, kézművességébe nyújt betekintést. P. Buzogány Árpád szerkesztő, a Forrásközpont munkatársa méltatta a kötetet és beszélgetett a szerzővel. Barabás László első népszokás-monográfiája 1998-ban jelent meg, Forog az esztendő kereke – sóvidéki népszokások címmel. Azóta számos néprajzi tanulmánykötete, szokásmonográfiája napvilágot látott, amelyeknek csupán a címeit felsorolni is hosszas lenne. Munkásságát számos kitünetés fémjelzi, többek közt 2017-ben vehette át a Kriza János Néprajzi Társaság életműdíját. P. Buzogány Árpád röviden ismertette a kötet tartalmát, amelybe többet is beválogattak a nyolcvanas években közölt írásaiból, betekintést nyújtva Parajd, Alsó- és Felsősófalva, Atyha, Korond, Pálpataka, Fenyőkút, Siklód, Szováta, Szakadát, Illyésmező és Sóvárad közelmúltjába: ünnepi szokásaiba, népművészetébe, kézművességébe. A beszélgetés végén a jelenlévők olyan filmritkaságokat láthattak, amelyek ízelítőt nyújtottak Sóvidék népszokásaiból és népzenéjéből.

Forrás és teljes cikk itt: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/953/dr.-barabas-laszlo-szikonyorszag-eltunoben-cimu-tanulmanykotetet-mutattak-be-a-konyvtarban

Buta-Vincze Csaba: Kreativitás – kiállítás és albumbemutató

A XVII. Hargitai Megyenapok programjainak sorában kiállítással egybekötött könyvbemutatón vehetett részt a művészetkedvelő közönség 2021. május 17-én a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A gyergyószentmiklósi Buta-Vincze Csaba Kreativitás/Kreatívittas című albuma 2020-ban jelent meg az F&F International kiadásában. Az albumot és a fiatal művész kiállított alkotásait Balázs József festőművész méltatta. Ferencz Roland hegedűjátéka tette még színesebbé a bemutatót. A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási ideje alatt, 8-18 óra között.

Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/954/buta-vincze-csaba-kreativitas--kiallitas-es-albumbemutato-a-konyvtarban

A csíksomlyói búcsú – online könyvtári kvízjáték

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – történet és hagyományok címmel hirdetett online kvízjátékot a Kájoni János Megyei Könyvtár. Az intézmény, amely ezzel is bekapcsolódott a XVII. Hargitai Megyenapokba, tavaly szervezett először ilyen jellegű programot helyismereti témában.

Kelemen Katalin, a könyvtár munkatársa a Hargita Népének elmondta: a nagy érdeklődésre való tekintettel hirdették meg újból a játékot, ám ezúttal a búcsújárás apropóján. ’Az 1990 óta eltelt három évtizedben számos kiadvány jelent meg a búcsújárás történetével kapcsolatosan, ezekből kiállítás is készült a könyvtár helyismereti részlegén. A kvízjátékkal azt a komplex néprajzi, irodalmi és nem utolsósorban egyházi hátteret kívánjuk bemutatni, amely olyanná tette az ünnepet, amilyennek ma ismerjük.’ – mondta el a könyvtáros.

A játékba bárki bekapcsolódhatott 2021. május 23-ig, a helyes válaszokat beküldők között értékes nyereményeket sorsoltak ki. A szerencsés játékosok egy olvasólámpa-könyvjelzőt, a Mesés Székelyföld című könyvsorozat IV. és V. kötetét, valamint a könyvtár két kiadványát vihették haza.

Sajtóvisszhang: https://hargitanepe.ro/bucsu-tortenet-es-hagyomanyok/

Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/958/online-kvizjatek-a-csiksomlyoi-bucsu--eredmenyhirdetes

 

 

--A könyv éve Székelyudvarhelyen

Világviszonylatban nagyon népszerűvé váltak a könyvek és az olvasás az elmúlt évben: a kultúrától és a közösségi tevékenységtől való elzártságot pótolandó nagyon sokan kezdtek olvasni. Ezzel az elgondolással nevezte ki a könyv évének 2021-et a székelyudvarhelyi városvezetés, a programok lebonyolításával pedig a Városi Könyvtárat bízták meg.

Az intézmény állománybővítéssel, irodalmi pályázat kiírásával, író-olvasó találkozók megrendezésével, majd könyvhéttel készül a könyv évére. A városban idéntől tematikus évek köré szerveződnek a kulturális programok, ebből a sorozatból az első a könyvé és az olvasásé, ami – a járvány okozta bezártság és elszigetelődés következtében – reneszánszát éli.

Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/a-konyv-eve-szekelyudvarhelyen

 

 

--A csíkszentdomokosi könyvtár harminc éve

2021. május elején ünnepelte fennállásának 30. évét a csíkszentdomokosi könyvtár, ebből az alkalomból évfordulós ünnepséget rendeztek a helyi kultúrotthonban, és bemutatták a 2020-ban felújított könyvtárat is.

Az ünnepségen felszólaló Karda Róbert polgármester kiemelte Sándor Edit könyvtáros odaadó munkáját, hogy a rideg raktárhelyiség barátságos közösségi térré váljon, ahol a könyveké a főszerep. Sándor Edit kiemelte, hogy évek hosszú munkájába került, és sok önkéntes segítségének köszönhető, hogy a községi könyvtár ma már egyáltalán nem hasonlít a harminc évvel ezelőtti állapotára. Az olvasóterem kialakítása után egyre több közösségi, kulturális programot szerveztek, az évek során egyre szépült a könyvtár, adományokkal és sikeres pályázatokkal pedig a könyvállományt is sikerült frissíteni és bővíteni.

Forrás: https://hargitanepe.ro/a-csikszentdomokosi-konyvtar-harminc-eve/

 

 

--Online olvasási tevékenységek a DIK-ben

Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium könyvtárosa 2021. április 26. és 29. között tartott képzést a háromszéki iskolai könyvtárosok, valamint a dokumentációs és információs központok (DIK) felelőseinek számára. A képzést a sepsiszentgyörgyi Csutak Vilmos Pedagógusok Háza szervezte meg. Az online továbbképző témája a könyvtárosok és pedagógusok által is fontosnak tartott olvasás volt. A képző a résztvevőknek az online olvasás módszertanát vázolta fel. A képzésen jelenlévők online gyakorlati bemutatójára a program harmadik napján került sor. A könyvtáros és pedagógus kollégák által bemutatott programok hasznos ötletbörzévé alakultak át. Szó esett például arról, hogy melyik korosztálynak lehet ajánlani a bemutatott tanyagot, és milyen lehetőségek nyílnak az adott téma kiszélesítésére. Továbbá hangsúlyt kapott a diákok bevonása az online olvasásba és az online olvasási programok megszervezésébe.

Forrás: http://szekelyiskkonyvtaros.blogspot.com/2021/05/online-olvasasi-tevekenysegek-dik-ben.html

 

 

--Könyvajándék kézdiszéki gyermekeknek

Ünnepélyes keretek között adták át 2021. május 14-én, a kézdivásárhelyi Vigadó művelődési ház földszinti kiállítótermében azokat az ajándékkönyveket, amelyek a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár által meghirdetett, Szívből jövő KÖNYVajándék elnevezésű akció során gyűltek össze Magyarországon.

A kezdeményezés célja az volt, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévő háromszéki magyar gyermekeket és fiatalokat minél több könyvhöz juttassa. Az akcióba bekapcsolódott a Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés és a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár is: két hónapon keresztül gyűjtötték a gyermek- és ifjúsági könyveket, mintegy háromezer kötetet. A május közepi eseményen átadott, tízezernél több könyvet Újbuda önkormányzata és a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány felhívására gyűjtötték össze önkéntesek magyarországi adományozóktól.

Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/141432/konyvajandek-kezdiszeki-gyermekeknek

Sajtóvisszhang: https://www.hirmondo.ro/korkepek/szivbol-jovo-konyvajandek/

 

 

--Erdélyi Könyvfaló Olvasójáték – másodszor

A nagy sikerre való tekintettel másodszor is megszervezik az Erdélyi Könyvfaló Olvasójátékot, jelentették be ötletgazdái, Szilágyi Szabolcs, a Koinónia Kiadó vezetője, Szikszai Ildikó, az Ábel Kiadó munkatársa és Harbula Hajnal, a Talentum Református Iskola tanára. Az első könyvfaló játékot még 2019-ben tartották, és a szervezőket is meglepte, hogy milyen sikeres volt. Tavaly is meghirdették az eseményt, de végül csak online tudták megtartani, és a szervezők szerint így annyira más lett, mint amit eredetileg elképzeltek, hogy inkább nem is nagyon számolják. Így szervezhetik meg 2021-ben másodszor is a játékot, mert ez nem verseny - ezt külön hangsúlyozta Szilágyi Szabolcs. Erdélyi mintákat megnézve, de a kolozsvári tanárok véleményét is kikérve döntötték el, hogy nem szeretnének versenyt szervezni, mert már mindenkinek (tanárnak és diáknak egyaránt) elege van a sok versenyből és versenyzésből. Ehelyett egy olyan játékot szerettek volna, ami tényleg élményt ad a részt vevő gyerekeknek, és megszeretetti velük az olvasást.

Forrás: https://multikult.transindex.ro/?cikk=29032&kozelebb_viszik_a_kicsiket_a_kortars_szerzokhoz_es_meg_talalkozni_is_lehet_veluk

 

 

--10. ünnepi könyvhét Kolozsváron június elején

Az aktuális járványügyi előírások betartásával megszervezik a 10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet a kincses városban, 2021. június 3. és 6. között, amely a kimaradt év miatt most két év könyvtermését szemlézi.

A könyvhétre 25 kiadó jelentkezett be, több mint 80 szerzőre és több mint 70 programra számítanak.

A rendezvény díszvendége a nemrég Libri-díjjal kitüntetett, 75 éves Bereményi Géza, aki író-olvasó találkozója és könyvbemutatója mellett Eldorádó című 1988-as filmjének vetítése után is beszélget az érdeklődőkkel. Jelen lesz Hajnali láz című filmjével Gárdos Péter, továbbá Závada Pál, Nádasdy Ádám, Nyáry Krisztián, Cserna-Szabó András, Fábián Janka, Durica Katarina, Kepes András, Szederkényi Olga, Bene Zoltán, Száraz Miklós György, Tisza Kata, a gyermekkönyv-szerzők közül pedig Molnár Krisztina Rita, Berg Judit, illetve Dániel András, a Kufli-könyvek írója.

Forrás: https://maszol.ro/kultura/Ket-ev-magyar-konyvtermeset-szemlezik-megtartjak-a-10-Kolozsvari-Unnepi-Konyvhetet

 

 

--Tizenöt éves a Tortoma Kiadó

Idén 15 éves lett a baróti székhelyű Tortoma Könyvkiadó- és Könyvkereskedés. A kerek évforduló alkalmából Demeter Lászlóval, a könyvkiadó alapítójával és igazgatójával beszélgettek arról, mennyire érdemes ma könyvkiadással foglalkozni egy székelyföldi kisvárosban, mi a titka a jó könyvnek, és mi az, ami lendületet ad egy ilyen típusú vállalkozásban.

Forrás és az interjú itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/tizenot-eves-a-tortoma/

 

 

DÍJAK

 

--Bereményi Géza és Grecsó Krisztián nyerték a 2021-es Libri-díjakat

A Libri irodalmi díjat 2021-ben Bereményi Géza nyerte el Magyar Copperfield című önéletírásáért, a Libri irodalmi közönségdíjat pedig idén is Grecsó Krisztián kapta, Magamról többet című verseskötetéért. A Libri irodalmi díj és a Libri irodalmi közönségdíj ünnepélyes átadóján a rendkívüli helyzetre való tekintettel online jelentették be a győztesek nevét.

Bereményi Géza a régóta várt önéletrajzáért, a Magyar Copperfieldért kapta meg a Libri-díjat. Az életregény a 2020-as év egyik legfontosabb megjelenése volt.

Grecsó Krisztián 2021-ben duplázónak számít, tekintve, hogy az előző évben is ő vehette át a Libri irodalmi közönségdíjat, akkor Vera című regényéért. Most egy egészen más jellegű könyvvel, egy verseskötettel nyert – több mint húsz év után jelentkezett megint versekkel.

Forrás: https://konyvesmagazin.hu/nagy/libri_irodalmi_dij_2021_nyertesek.html

 

 

--Tankó Tímea kapta a Lipcsei Könyvvásár fordítói díját

Tankó Tímea kapta a Lipcsei Könyvvásár fordítói díját, az elismerést Szentkuthy Miklós Széljegyzetek Casanovához című munkájának német fordításáért ítélték oda számára.

A Lipcsei Könyvvásár 2005-ben alapított díja (Preis der Leipziger Buchmesse) a német nyelvterület legrangosabb könyvszakmai elismerései közé tartozik. Három kategóriában – a műfordítói mellett szépirodalmi és szakkönyv kategóriában – osztják ki. A Szászország tartományi kormány és a lipcsei önkormányzat támogatása révén összesen 60 ezer euróval járó díjakra az előző évben megjelent német nyelvű kötetekkel lehet pályázni. A rangos kritikusokból álló zsűri az előválogatás során kategóriánként öt alkotást választott ki ezúttal, majd ezek közül nevezte meg a díjazott munkát. A tavalyi termésből 132 kiadó összesen 389 könyvvel pályázott.

Tankó Timea Lipcsében született, Berlinben él. Önálló kötetben megjelent fordításainak sorát Szerb Antal Gondolatok a könyvtárban című munkájának német változata (In der Bibliothek) nyitotta 2006-ban.

Forrás: http://szabadsag.ro/-/tanko-timea-kapta-a-lipcsei-konyvvasar-forditoi-dijat

 

 

--A Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjainak nyertesei

19. alkalommal díjazta a harmincöt év alatti romániai magyar alkotókat a kolozsvári Communitas Alapítvány irodalom, vizuális művészetek, zeneművészet, színház- és mozgásművészet, valamint film, televízió, rádió és multimédia kategóriákban. A 2021. május 30-i ünnepi gálaműsor alkalmával az idei év ösztöndíjasai is bemutatkoztak, akiket több száz pályamunka szerzője közül választottak ki az Ösztöndíjbizottság tagjai.

A Communitas Alapítvány Irodalom kategóriában 8 személyt, Film, televízió, rádió és multimédia kategóriában 7 személyt, Színház- és mozgásművészet kategóriában 9 személyt, Vizuális művészetek kategóriában szintén 9 személyt, Zeneművészet kategóriában pedig 8 személyt díjazott. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is színvonalas mezőny alakult ki mindegyik kategóriában. A díjazottak egy éven át havi 950 lejes támogatásban részesülnek - közölte az alapítvány.

Forrás és az ösztöndíjasok névsora itt: https://maszol.ro/kultura/Iden-is-online-adtak-at-a-Communitas-Alapitvany-alkotoi-osztondijait

 

 

ELHALÁLOZÁS

 

--Elhunyt Jankovics Marcell grafikus, a nemzet művésze

Életének 80. évében, 2021. május 29-én elhunyt Jankovics Marcell, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tiszteletbeli elnöke, a nemzet művésze, rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész - közölte az MMA az MTI-vel.

Jankovics Marcell népszerűségét - a mindenki által ismert animációs filmjei mellett - közösségépítő, pozitív lelkiségének is köszönheti. Oldott előadói stílusa és magabiztos szakmai tudása miatt méltán lett közkedvelt, a magyar kultúra meghatározó személyisége - olvasható az MMA méltatásában. Jankovics Marcell vizuális művész, közéleti ember, népmesekutató, reneszánsz műveltségű gondolkodó volt, akinek munkássága páratlanul sokszínű és szerteágazó. Életműve meghatározó része marad a magyar kultúrának.

Forrás: https://maszol.ro/kultura/Meghalt-Jankovics-Marcell-a-nemzet-muvesze

 

 

MEGEMLÉKEZÉS

 

--Virtuális kiállítás Erdélyi Pálról, a Kolozsvár Egyetemi Könyvtár igazgatójáról

2021 májusában múlt 85 éve, hogy elhunyt Erdélyi Pál, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár egykori igazgatója, akinek a nevéhez kapcsolódik Erdély legnagyobb könyvtárának új épületbe történő elhelyezése és ezáltal modern intézménnyé történő megszervezése. Erdélyi Pál érdeme, hogy a könyvtár megfelelő olvasóhelyiségekhez és raktárakhoz jutott, és így az olvasók rendelkezésére állhatott.

Egyik kortársa, György Lajos szavait idézve: „A jövő talán nem fogja tudni és kellőképpen értékelni Erdélyi Pálnak ezeket a kiemelt teljesítményeit, de azt sosem fogja elfeledni, hogy az ő igazgatása idejében és az ő tervei szerint épült meg az Egyetemi Könyvtár és rendezkedett be Európának ebben a részében párját ritkító előkelőséggel”.

Forrás és teljes cikk itt: http://szabadsag.ro/-/tevekenysegevel-vegervenyesen-beirta-nevet-a-magyar-muvelodestortenet-aranykonyvebe

Forrás: https://www.bcucluj.ro/ro/noutati/erd%C3%A9lyi-p%C3%A1l-1864-1936

 

 

--Páskándi Géza, a kísérletező író-költő

A járványhelyzet miatt sokkal szűkebb körben emlékeztek 2021. május 15-én a magának és népének szabadságát visszakérő, örök lázadó, klasszikus-kortárs, a groteszk és abszurdoid látásmóddal merészen kísérletező író-költő Páskándi Gézára Szatmárhegyen.

Eső utáni, bódító tavaszi illatorgia, a májusi tobzódó természet s a vidéki településekre oly jellemző, naplementei mély csend fogadta a szatmárhegyi Páskándi-megemlékezésre érkezők szűk körét — igazolandó (már ha szükséges), miért is vágyott haza élete minden percében, halála előtt, betegen is, az „örök lázadó”.

Páskándi Géza halálának 25. évfordulóján az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) kerekasztal-beszélgetést szervezett, neves meghívottakkal: Muzsnay Árpád művelődésszervező, az EMKE főtanácsosa; Dávid Gyula irodalomtörténész, az EMKE tiszteletbeli elnöke; Cseke Péter irodalomtörténész; Láng Gusztáv irodalomtörténész.

Forrás: https://www.frissujsag.ro/el-kell-jonni-ehhez-a-hazhoz-paskandi-szulohazahoz

https://www.emke.ro/p%C3%A1sk%C3%A1ndi-g%C3%A9za-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-5722

 

 

AJÁNLÓ

 

--Könyvtermés Erdélyben 2020 novembere és 2021 márciusa között

A Transindex portál Adatbank honlapja folytatja a romániai magyar kiadók munkáit összegző sorozatát, és vonatkozó oldalán közzétette a 2020 novembere és 2021 márciusa között megjelent köteteket.

A lista nem a teljesség igényével készült, mintegy 60 címet ölel fel, amelyek között megtalálhatók mind tudományos kiadványok (tágabb tudományterületi bontásban), mind szépirodalmi művek, illetve gyermek- és ifjúsági irodalom.

Forrás: https://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf2676.pdf

 

 

--Új könyvek a székelyudvarhelyi könyvtárban

2021 a könyv éve Székelyudvarhelyen. A programsorozat jegyében a székelyudvarhelyi Nyírő József Városi Könyvtár könyvtár állománya 87 új könyvvel bővült: vannak köztük felnőtteknek szóló szórakoztató, illetve szépirodalmi művek, gyermekeknek és fiataloknak szóló mesék, meseregények, regények.

Forrás: https://www.facebook.com/melinda.dane/posts/10216215002566159

 

 

--Puskel-könyvek románul - Kettős bemutató Aradon

Az aradi A. D. Xenopol Megyei Könyvtár és az Arad Megyei Tanács 2021. május 14-én kettős könyvbemutatóra invitálta a város szerelmeseit és Puskel Péter munkásságának értőit-elismerőit. A két kötet: Palat pe strada Zrinyi. Mică monografie a Palatului Bohus din Arad, illetve Povești arădene de succes. Előbbi eredetije, a Palota a Zrinyi utcában című kismonográfia 2017-ben jelent meg a Kölcsey Egyesület gondozásában, utóbbi magyarul az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban látott napvilágot 2010-ben, Aradi sikertörténetek címmel.

Mindkettőt Román Gábor bibliográfus ültette át románra, és a Gutenberg Univers kiadásában kerülhet az olvasók asztalára. A kötetek elektronikus verziója már böngészhető az Arad Megyei Könyvtár digitális gyűjteményében:

https://digital.bibliotecaarad.ro/s/istorie/item/151016

https://digital.bibliotecaarad.ro/s/istorie/item/151014

Forrás: https://www.nyugatijelen.com/kultura/kettos_bemutato.php

 

 

--Kortárs magyar irodalmi művek lexikona

Kortárs magyar irodalmi művek lexikona jelenik meg hamarosan, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) és az MMA Kiadó gondozásában. Az 1956 és 2016 közötti időszakot feldolgozó lexikon 333 szerzőtől összesen 655 szócikket tartalmaz.

A gyűjtemény kiadását az MMA MMKI által 2018-ban indított Magyar irodalmi művek 1956-2016 című kutatási projekt előzte meg, amelynek eredményei 2019-től ingyenesen elérhetőek az interneten.

A nyomtatásban megjelenő kiadvánnyal a szerkesztők célja a kortárs magyar irodalom értékeinek tudatosítása és népszerűsítése. Hiánypótló munka, mert éppen ennek az időszaknak az irodalmi művei épültek be legkevésbé a kulturális emlékezetbe. A szerkesztők hangsúlyozzák, hogy a lexikon átfogja a teljes kortárs irodalmat, nem szelektál világnézeti, ideológiai szempontok szerint.

Forrás: https://www.nepujsag.ro/articles/kortars-magyar-irodalmi-muvek-lexikona-jelenik-meg-az-mma-mmki-gondozasaban

 

 

--Imreh István emlékezete

A Székely Nemzeti Múzeumnak ideiglenesen otthont biztosító sepsiszentgyörgyi Lábasházban mutatták be 2021. május 11-én Both Noémi Zsuzsanna történész, muzeológus A székely faluközösség nótáriusa. Imreh István (1919–2003) élete és munkássága című, frissen megjelent kötetét. A sepsiszentkirályi születésű, tízéves korától Bodokon nevelkedett, de áldásos tevékenységét Kolozsváron kifejtő történésznek, szociológusnak, egyetemi tanárnak emléket állító fiatal szerzővel Kiss Jenő, Pro Urbe-díjas nyugalmazott könyvtárigazgató beszélgetett.

A bemutatott kötet tulajdonképpen a történészről szóló, 2019-ben megvédett doktorátusi dolgozat bővített és kiteljesített változata. A kitűnő szerkesztésen kívül nagy erénye, hogy az Imreh István elveinek és gyakorlatának megfelelően mindvégig olvasmányos nyelvezete nemcsak a szakmabeliek, hanem mások számára is lapozhatóvá teszi.

Both Noémi Zsuzsanna, beszélgetőtársa kérdésére válaszolva, elmondta: Imreh István munkásságát, pályafutását és életművét a 2010-es évek elején, másodéves egyetemi hallgatóként kezdte kutatni. A források tekintetében nem volt nehéz dolga, ugyanis a kolozsvári székhelyű Erdélyi Múzeum-Egyesület kézirattárában megtalálható az 56 doboznyi kéziratot tartalmazó, rendezett hagyaték.

Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/imreh-istvan-emlekezete/

 

 

--A női lélek újra színpadon

A tavaly szeptemberben debütáló kézdivásárhelyi írónőnek nemrég megjelent a második regénye is: Székely Ildikó ezúttal is a Czernay Hajna név mögé „bújt” könyve borítóján. A Visszhang különálló történetet tár fel, nem kapcsolódik az előző könyvhöz, a női sorsok boncolgatása, a női lélek bemutatása azonban ugyanúgy áthatja. A műről, annak keletkezéséről beszélgetett a szerzővel a Székely Hírmondó napilap munkatársa.

Forrás és az interjú itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/a-noi-lelek-ujra-szinpadon/

 

 

AJÁNLÓ – DIGITÁLIS TARTALMAK

 

--Interneten is elérhető Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka

Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka – jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár.

Intenzív, évekig tartó megőrzési, helyreállítási, katalogizálási és digitalizálási munka után a könyvtár feltöltötte a világhálóra a 20. század egyik legjelentősebb zsidó írójának Izraelben őrzött irodalmi hagyatékát.

A gyűjtemény egyebek mellett több tucat Kafka-kéziratot, jegyzetfüzeteket, személyes leveleket, rajzokat tartalmaz, amelyeknek a jeruzsálemi Nemzeti Könyvtárba kerülését hosszas jogi csetepaté előzte meg.

Az újonnan digitalizált írásművek sorába került Kafka Esküvői előkészületek vidéken című történetének három különböző vázlata, egy olyan jegyzetfüzet, amelyben héber nyelvi tudását gyakorolta, több száz személyes levél, vázlat és rajz, valamint utazási naplók és saját maga számára lejegyzett gondolatok.

Forrás: http://szabadsag.ro/-/elerheto-interneten-is-franz-kafka-izraelben-orzott-irodalmi-hagyateka

 

 

KITEKINTŐ

 

--Aktualizálta a Könyvtári Intézet a Koronavírus és könyvtárak című felmérését

Harmadik alkalommal aktualizálja a budapesti Könyvtári Intézet a Koronavírus és könyvtárak című felmérését, amelyet idén májusban, a koronavírus-járvány harmadik hullámának lecsengésével egyidőben folytattak le.

A vizsgált külföldi könyvtárak honlapjai alapján megállapítható, hogy a könyvtárakat illetően a koronavírus második hulláma alatt is foganatosított általános jellegű óvintézkedések a mérvadók, beleértve a zárt térben történő maszkviselést, a kézfertőtlenítést, a távolságtartást és a létszámkorlátozást. Az online rendezvények gyakorisága továbbra is hangsúlyos.

Forrás és teljes cikk itt: https://www.ki.oszk.hu/node/9835

 

 

MOZAIK

 

--Rekordszámú résztvevő a Bukaresti Nemzeti Könyvtárban szervezett oltási maratonon

Rekordszámú résztvevő volt jelen a bukaresti Nemzeti Könyvtárban szervezett oltási maratonon: az intézményben 2021. május 7. és 9. között húszezer embert oltottak be előjegyzés nélkül (a második dózist május 28. és 31. között kapták meg).

Az intézményre nemcsak logisztikai szempontból esett a választást, hanem kiemelkedő kulturális jelentősége folytán is. A könyvtár vezetősége jelezte, hogy a korlátozások mielőbbi feloldása érdekében vállalkoztak a feladatra, a háromnapos maraton idejére több rövid kulturális programpontot is beiktatva, más fővárosi intézményekkel együttműködésben (zongorakoncert, élő jazz-zene, táncbemutató stb.).

Forrás: https://www.agerpres.ro/agerpres/2021/05/08/t-bb-mint-5500-szem-lyt-oltottak-be-szombat-d-lig-a-bukaresti-olt-si-maratonon--709750

 

 

--Nagyit is lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban

Magyarországon a lezárások utáni nyitás egyik aktuális szabályozása azt írja elő, hogy moziba, színházba, értterembe vagy akár könyvtárba a 18 éven aluliak csak olyan felnőtt kísérővel mehetnek be, akinek van védettségi igazolványa.

Erre válaszul a tapolcai Wass Albert Könyvtár felhívást tett közzé a Facebook-oldalán, miszerint gyakorlatilag elindítják a nagyikölcsönző szolgáltatásukat. Azaz hétköznap (keddtől péntekig) 14 és 18 óra között a kiskorú könyvtárlátogatókat a Tapolcai Nőklub védettségi igazolvánnyal rendelkező önkéntes nagyijai kísérik el az intézménybe.

A Nőklub védettségi igazolvánnyal rendelkező tagjai, akik jellemzően nyugdíjas hölgyek, kétóránkénti váltással vállalták, hogy a könyvtárhoz egyedül érkező fiatalkorúakat elkísérgetik az épületen belül. A gyerekek így használhatják a számukra létrehozott gyerekkönyvtárat.

Forrás: https://konyvesmagazin.hu/friss/kolcsonozni_nagyit_tapolca_konyvtar.html

 

 

Szerkesztők:

 

Borbé Levente (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr

Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk

Kovács Eszter (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, könyvtáros), kovacseszti@yahoo.com

Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu

 

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

 

Technikai szerkesztő: Krecht Alpár László (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), alpar@krecht.ro

 

E lapszám felelős szerkesztője: Kovács Eszter.

 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a remekehirlevel@gmail.com címen.