ReMeK-e-hírlevél

XVI. évf., 2021/1. szám                        ISSN: 1842-7448

************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele

Megjelenik havonta

************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

 

A ReMeK-e hírlevél szerkesztősége egészségben, örömteli élményekben gazdag új esztendőt kíván minden olvasójának!

 

TARTALOM

 

PÁLYÁZAT

--Vers- és novellaíró pályázat határontúli magyar középiskolás diákoknak

KITEKINTŐ

--Magyarországi webarchiválás – a nemzetközi szakirodalomban

--Könyvritkasággal bővült a budapesti Hagyományok Háza könyvtára

--Olvasásnépszerűsítés megújuló eszközökkel

--Bereményi Géza, Csaplár Vilmos, Kukorelly Endre és Tóth Krisztina a DIA új tagjai

--Önkéntes könyvtárosok segítik az ingyenes koronavírus-tesztelést

--Így menedzselik a 3D-s nyomtatást a Zsolnai Egyetem könyvtárában

HAZAI

--Csodás karácsonyi könyvek a Kájoni János Megyei Könyvtárban

--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

--Angyalvárás a székelyudvarhelyi könyvtárban

--Növeli a szubjektív biztonságérzetet az olvasás

--Kultúrafogyasztás: többen olvastak rendszeresen a pandémia alatt Romániában

--Drasztikus létszámcsökkentés, kulturális intézmények összevonása Bihar megyében

--Záróra? – bemutatták a Várad folyóirat decemberi lapszámát

--Kányádi Sándor-emlékházat alakítanának ki Nagygalambfalván

--Fontos az állatok és a természet szeretete – online könyvbemutató

--Könyv Moyses Márton életéről

--Kolozsvári András új kötete

--Pillanathoz kapcsolódó szövegek – Tamás Dénes verskötetéről

INTERJÚ

--‘A regény titkos világa, egyúttal a jelentése is’ – beszélgetések a 70 éves Szávai Gézával

--'Könyvtárosként viselkedem’ – interjú Kozma Mária íróval

ELHALÁLOZÁS

--Elhunyt John le Carré regényíró

DÍJAK

--Kiosztották a Látó szépirodalmi folyóirat 2020-as nívódíjait

--Szárnyas betűkkel – átadták a Bálint András Alapítvány díjait

--Szemethy Orsolya regénye kapta a 2020-as Petri György-díjat

--Terék Anna és Sirokai Mátyás kapta 2020-ban a Füst Milán-díjat

--Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak 2020

AJÁNLÓ

--Földényi F. László és Selyem Zsuzsa kötetei 2020 legmeghatározóbb könyvei közt

--Erdélyi erőtér – az Erdélyi Szépmíves Céh és az Erdélyi Helikon története

--Hazanéző a versek útján – sóvidéki lírai antológia

--Mesés évszakok – kalandozás őseink hitvilágában

--Megjelent Sepsiszentgyörgy képes történetének új kiadása

--A Székelyföld decemberi számának tartalmából

--Szamos folyóirat – 2020. december

--Könyv jelent meg a magyar hadtörténet fontos állomásairól

--Otthontól fűtött tél – bemutatták a Bagossy Brothers Company könyvét

--Csinta Samu új interjúkötete: Por alatt parázs

AJÁNLÓ – ONLINE TARTALMAK

--Kortárs szerzők hangoskönyveit jelentette meg online a DIA

--Természetterápiás füves naptár 2021

--Könyvtári I. világháborús online adatbázisok

MOZAIK

–A Szépművészeti Múzeumnak adományozta életművét Korniss Péter

--A magyarok legszívesebben a Harry Pottert és az Utas és holdvilágot olvassák

--Januártól nem kell jogdíjat fizetni Bánffy Erdély-trilógiájának felhasználásáért

 

 

PÁLYÁZAT

 

--Vers- és novellaíró pályázat határontúli magyar középiskolás diákoknak

A Guttenberg Pál Népfőiskola és az Orpheusz Kiadó második alkalommal hirdeti meg Csikófogat tehetséggondozó műhelyének vers- és novellaíró pályázatát határontúli magyar középiskolás diákok számára. A legtehetségesebbnek ítélt pályázók részt vehetnek a műhely online kurzusain (szorgalmi időszakban havonta két alkalommal, szombati napokon), valaminta a 2021 augusztusában Magyarországon rendezendő Orpheusz Írótáborban, továbbá (megfelelő mennyiségű és minőségű pályamunka esetén) a legjobb írásokból antológiát jelentetnek meg.

A pályázat során kiválasztott diákok számára minden program térítésmentes. Minden pályázó kategóriánként 1-1 művel jelentkezhet, maximum 4, A/4-es gépelt oldal (12-es betűméret, 1,5-ös sorköz) terjedelemben. A pályázathoz csatolni kell egy rövid, kb. 2 perces bemutatkozó videót.

Beadási határidő: 2021. január 15. A pályaműveket elektronikus úton kérik elküldeni a gpn.palyazat@gmail.com címre.

Eredményhirdetés A magyar széppróza napján, 2021. február 18-án.

Forrás és a felhívás teljes szövege itt: http://szmit.hu/irodalmi-palyazat-hatarom-tuli-magyar-kozepiskolasoknak/

 

 

KITEKINTŐ

 

--Magyarországi webarchiválás – a nemzetközi szakirodalomban

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak, Németh Mártonnak és Drótos Lászlónak, a Digital Library Perspectives szakfolyóiratban A blended learning-based curriculum on Web archiving in the National Széchényi Library (Kombinált oktatási módszeren alapuló webarchiválási kurzus az Országos Széchényi Könyvtárban) címmel megjelent tanulmánya a ‘Highly Commended Paper’ kategóriában a ‘Literati Award’ elnevezésű elismerést érdemelte ki az Emerald kiadótól. A tanulmány a webarchiválást az oktatás összefüggésében vizsgálja. A Könyvtári Intézet munkatársaival együtt közösen kidolgozott akkreditált továbbképzési program tartalmát és szerkezetét elemzi, külön vizsgálva a hagyományos fizikai részvételen alapuló, illetve a döntően kombinált oktatás formájában megvalósuló tanfolyamokat is. Bemutatja azt a nemzetközi összefüggésrendszert is, amelybe a kurzusépítés beilleszkedik, kitérve egy dániai webarchiválási kurzus elvégzése során szerzett személyes tapasztalatokra is, amelyek később az oktatási keretek kialakítása során jól hasznosíthatóvá váltak.

A tanulmány fél évig ingyenesen letölthető innen: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DLP-03-2019-0012/full/html

Forrás: http://www.oszk.hu/hirek/magyarorszagi-webarchivalas-nemzetkozi-szakirodalomban

 

 

--Könyvritkasággal bővült a budapesti Hagyományok Háza könyvtára

Háromszázötven éves könyvritkasággal bővült a budapesti Hagyományok Háza könyvtára: Kájoni János Cantionale Catholicum című szöveges egyházi énekgyűjteményének 1676-ban nyomtatott kiadása a csíksomlyói ferences nyomda legelső kiadványának számít – olvasható a Hagyományok Háza 2020. december 21-én az MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, Kájoni János több mint három évtizeden át gyűjtötte Erdély-szerte a kötetben szereplő katolikus énekeket. Az imádságoskönyv legelső kiadványa részben latin, de főként magyar nyelvű egyházi énekeket, dicséreteket, zsoltárokat és litániákat tartalmaz.

A nagyon rossz állapotban lévő imádságoskönyv az 1980-as években került a moldvai Csík faluban működő Szilágyi Ferenc katolikus paphoz. A lelkész 1986-ban adta ajándékba az erdélyi táncházmozgalom egyik ismert alakjának, folklórgyűjtőjének, aki megalakulása óta szoros kapcsolatot tart fenn a Hagyományok Házával. Ő évtizedeken át óvta a kötetet, majd úgy döntött, hogy a nagy értékű könyvritkaságot a Hagyományok Házának, mint Kárpát-medencei kiemelt nemzeti kulturális intézménynek ajándékozza. A borító nélküli, szétesett és súlyosan sérült állapotban lévő könyvecskét az ArchivArt Kft. segítségével teljeskörűen restauráltatták. Az immár felújított könyv a járványügyi korlátozások feloldását követően az érdeklődők és a kutatók számára elérhető lesz a Hagyományok Háza könyvtárában – áll az összegzésben.

Forrás: https://www.erdon.ro/kultura/hazai-kultura/konyvritkasaggal-bovult-a-hagyomanyok-haza-konyvtara-3382873/

https://www.magyarkurir.hu/hirek/katolikus-konyvritkasaggal-bovult-hagyomanyok-haza-konyvtara

 

 

--Olvasásnépszerűsítés megújuló eszközökkel

3K – Könyv, könyvtár, könyvtáros 2020/11. számában a fenti címmel közölt írás szerzői, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai, Farkas Ferenc és Gáti Anna, érdekes olvasásnépszerűsítő kezdeményezésekről számolnak be:

‘A járvány előtt, 2019-ben mintegy háromszázezer regisztrált olvasót szolgált ki a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak a Központi Könyvtárból és 47 tagkönyvtárból álló hálózata. Az intézmény hagyományosan részese és számos alkalommal elindítója könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kezdeményezéseknek. Az utóbbi évtizedben ezek közül kiemelkedett a Sziget Fesztiválon és a Múzeumok Majálisán való részvétel, a Vigyen egy könyvet az útra! kezdeményezés, a strandkönyvtár és az Olvasóliget működtetése, a kortárs magyar költészet népszerűsítését célzó A vers legyen veled! játék, több olvasási rekordkísérlet, valamint a Kortárs és kedvelt kampány megvalósítása.

A fenti kezdeményezésekben, programokban lényeges az a törekvés, hogy kilépjünk a könyvtári/könyvtárosi ‘komfortzónából’, azaz vagy külső helyszínen, rendhagyó célcsoport(ok) megszólítására helyeztük a hangsúlyt, vagy nem a megszokott könyvtári közönséget céloztuk meg, hanem a legnehezebben elérhető aktív korosztályt.’

A teljes cikk elérhető itt: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00333/pdf/EPA01367_3K_2020_11.pdf,http://ki2.oszk.hu/3k/category/29-evfolyam/2020-11/

Forrás: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/12/olvasasnepszerusites-megujulo-eszkozokkel/#more-11507

 

 

--Bereményi Géza, Csaplár Vilmos, Kukorelly Endre és Tóth Krisztina a DIA új tagjai

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) tagjává választották Bereményi Géza író-filmrendezőt, Csaplár Vilmos írót, Kukorelly Endre írót, költőt és Tóth Krisztina írót, költőt – közölte a Petőfi Irodalmi Múzeum. Ismét 36 főre bővült a DIA, azaz a Digitális Irodalmi Akadémia életben lévő tagjainak száma. 2020-ban négy tagja hunyt el az Akadémiának, Bertók László, Csukás István, Méray Tibor és Tornai József. Az új tagokat a régiek választják, 2020-ban a járványügyi korlátozások miatt nem tarthatta meg éves tagválasztó gyűlését a DIA, ezért a tagok e-mailben szavaztak az új tagok felvételéről.

Posztumusz taggá választották továbbá Bakucz Józsefet, Géher Istvánt, Gombos Gyulát, Kosztolányiné Harmos Ilonát, Agota Kristofot, Oláh Jánost, Simonyi Imrét és Szőcs Gézát.

A Petőfi Irodalmi Múzeum által fenntartott Digitális Irodalmi Akadémia (https://pim.hu/hu/dia) az elmúlt évtizedek, valamint napjaink magyar irodalmának legkiválóbbjait gyűjti össze, életművüket digitalizálja és ingyenesen hozzáférhetővé teszi a múzeum honlapján.

Forrás: https://litera.hu/hirek/negy-uj-taggal-bovul-a-digitalis-irodalmi-akademia.html

 

 

--Önkéntes könyvtárosok segítik az ingyenes koronavírus-tesztelést

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számos önkéntes munkatársa segíti a Fővárosi Önkormányzat ingyenes koronavírus-tesztelési programjának lebonyolítását. A könyvtárosok – sok más önkéntessel együtt – az egyes helyszíneken az adminisztrációt segítik, a vizsgálatot természetesen az egészségügyi szakszemélyzet végzi.

Forrás: https://www.facebook.com/fszek.hivatalos/photos/a.591975477589126/3670575793062397/

 

 

--Így menedzselik a 3D-s nyomtatást a Zsolnai Egyetem könyvtárában

A Zsolnai Egyetem (UNIZA) Könyvtára (http://ukzu.uniza.sk/) az elmúlt években számos új szolgáltatást indított, amelyek közül a legnagyobb visszhangot a 3D-s nyomtatás bevezetése váltotta ki. Ez a kapcsolódó eszközök elérhetővé válásának köszönhető: a szlovák webshopokban a Prusa i3 MK3S 3D-s nyomtató ára 750 euró, amihez 1 kg alapanyag 15 euróba kerül. A kedvező ár miatt döntött a Zsolnai Egyetem Könyvtára a nyomtató megvásárlása mellett.

A különböző ipari alkalmazásokat követően a 3D-s nyomtatás könyvtári szolgáltatásként való bevezetése a használók kreativitását és képzelőerejét vette célba. A külföldi könyvtárakban a 3D-s nyomtatás már a tudományos stúdiumok szerves részét képezi, és az egyetemi oktatók és hallgatók napi szinten használják. Az UNIZA Könyvtárban a 3D-s nyomtatás a közelmúltban vált nyilvánosan elérhető szolgáltatássá. Nem szükséges, hogy a használók önállóan irányítsák a készüléket: a különböző modellekhez segítséget nyújt a népszerű thingiverse.com oldal, ahol szabadon letölthető digitális tárgyak találhatók, ezeket a könyvtári munkatársak segítségével ki lehet nyomtatni. A szolgáltatás elindításakor fontos szempont volt a megfelelő alapanyag kiválasztása a nyomtatáshoz, amely a munkatársak biztonságát nem veszélyezteti.

Forrás: Humanus, 2020. december 16. Via: KIT hírlevél, 2020. december 16. (47. szám), http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=871&kithirev=2020#a25361

 

 

HAZAI

 

--Csodás karácsonyi könyvek a Kájoni János Megyei Könyvtárban

Új, kölcsönzésre váró könyvekkel lepte meg 2020 karácsonyára olvasóközönségét a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár. A kínálatban karácsonyi recepteket tartalmazó vagy történelmi témákat feldolgozó könyvek, továbbá regények és verseskötetek is helyet kaptak. A sok elmaradt könyvtári rendezvény után a könyvtár ezzel az akcióval kedveskedett olvasóinak. Bárki betérhetett, és szabadon kedvére válogathatott a karácsonyi témákat felsorakoztató, különféle műfajú és típusú könyvek közül. A könyvtárhasználatot illetően továbbra is a vírushelyzet kialakulása óta érvényben lévő működési szabályzatot és rendet kell betartani.

‘A továbbiakban is ajánljuk az olvasóknak, hogy a könyvtár online katalógusából előzetesen keressék ki a kikölcsönözni kívánt könyvet, és ezt jelezzék a könyvtárnak, hogy amikor bejönnek, a kiszemelt olvasmányok már lehetőleg elő legyenek készítve. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy minél gyorsabban kiszolgáljunk bárkit, aki bejön, vagy ha nem tudja pontosan, mit szeretne olvasni, akkor ízléséhez passzoló könyvet ajánlhassunk számára’ – mondta el a Hargita Népe napilap újsáígírójának Kuna Ibolya könyvtáros.

Forrás: https://hargitanepe.ro/hu/csodas-karacsonyi-konyvek-1608019399188

 

 

--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

Járványidőben is az olvasókért

Március óta nem igazán léphettek be az olvasók a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba, ez minden bizonnyal kellemetlenül érinti őket és az intézmény alkalmazottjait is, de az elmúlt hónapok alatt számos olyan intézkedés született, amelyek által a jelenlegi helyzetben is kiszolgálják a közönséget, próbálják élővé tenni a kapcsolatot az olvasás iránt érdeklődőkkel. A könyvtárban az elmúlt hónapokban, a december közepi részleges újranyitásig lezajlott tevékenységről Hollanda Andrea, az olvasószolgálat vezetője és Szonda Szabolcs igazgató nyilatkozott.

Májusban ugyan megnyitották a könyvtárat, de a járványügyi intézkedések miatt csupán „kertkönyvtárként” működtek a nyári hónapok alatt, az olvasók csak a könyvtár kiskertjébe, az egyik ablakig mehettek be, nem válogathattak a könyvek között – mesélte Hollanda Andrea, hozzátéve, hogy mióta vörös forgatókönyv alá került a város, csak telefonos vagy e-mail-es egyeztetés után lehet könyvet, CD-ket, DVD-ket kölcsönözni.

Emellett konkrét címeket vagy csupán témát, olvasmánytípust kérhetnek előzetesen az olvasók, ez egy kicsit körülményesebb kiszolgálást jelent, mert ilyenkor ajánlani kell, utána kell nézni, hogy mit nem olvasott még az illető, ezek közül mi van jelenleg bent, és végül időpontot kell egyeztetni.

Újabban minden beiratkozott olvasó bejelentkezhet saját online könyvtári fiókjába, ahol félre tud tenni magának könyveket. A könyvtárosok erről értesítést kapnak, utána kezdődhet az egyeztetés, hogy mikor tud jönni az illető a számára előkészített könyvekért, ez azért is szükséges, mert az ablaknál csupán átveszik-átadják a könyvcsomagokat. Igyekeznek úgy beosztani az olvasókat, hogy azok egymással se találkozhassanak, amikor a könyvtárhoz érkeznek. A saját könyvtári fiókhoz való hozzáférésnél a belépő száma a felhasználónév, amely mellé igényelni kell egy jelszót a könyvtártól, ez utólag megváltoztatható. Így bármikor megnézheti az olvasó, hogy mi van nála, az mikor jár le, mi volt nála régebb, előjegyeztethet magának könyveket, kétszer meg is hosszabbíthatja a visszaszolgáltatási dátumot, ha más nem igényelte az illető könyvet. A visszahozott kiadványok két hétre karanténba kerülnek, csak utána kaphatja meg ezeket a következő olvasó.

Az online szervezőmunka rengeteg időt és energiát igényel, többet, mint a megszokott könyvtári tevékenység, ezen kívül több vetélkedő, olvasójáték is zajlott az utóbbi időszakban, mint például a negyedikeseknek szervezett Mesevetélkedő, valamint az 5–8. osztályosoknak immár negyedik alkalommal szervezett Könyvkaland, amelyek végén online kreatív feladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek, akik értékes könyvajándékokat nyerhettek. Ez is sok munkatársat foglalkoztat, mert sok könyvet kell elolvasni, ezekről feladatlapokat készíteni, szervezni, menedzselni a csapatokat, kijavítani a dolgozatokat, zsűrizni stb. Nagyon sok új könyvet vásároltak az utóbbi időszakban, tehát az olvasószolgálat könyvtárosai mellett a feldolgozó részleg is el van látva munkával. Két éve kezdték el a Megyei tükör repertorizálását, cikkadatbázis készül az egykori lapról, amit ugyancsak több kolléga végez. Ha a helyzet úgy hozza, otthonról is dolgozhatnak a könyvtárosok, mert olyan integrált számítógépes rendszert használnak, amely akárhonnan biztonságosan kezelhető. Pár hete alacsonyabb új polcokat szereztek be a gyermekkönyvtárba, gyermekeknek könnyebben áttekinthetők, jelenleg is zajlik a könyvállomány átrendezése ezen a részlegen. Mindezek mellett igyekeznek az online térben is jelen lenni, működtetik a kamaszok könyvklubját, illetve a fiókkönyvtárban zajló Nevesincs gyermekfoglalkozást.

Szonda Szabolcs elmondta, mióta a rendezvények kimaradtak, fokozottan adminisztrációs teendőkkel foglalkozik, legutóbb azzal is, hogy gördülékenyen haladjanak az épület lábazatának felújítási munkálatai. Mint kifejtette, nehéz az időjárásnak és a számos különböző előírásnak is megfelelni ilyen szempontból, de érdemes ahhoz, hogy a felújított lábazat történelmileg és funkcionálisan is megfelelő legyen. Egy A kategóriás műemlék épület esetében bizonyos helyeken speciális anyagokat kell használni, amelyek alkalmazása olykor nem egyszerű feladat.

Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/137654/jarvanyidoben-is-az-olvasokert

A felújított épületlábazatról fotók itt láthatók: https://www.facebook.com/bodpeterlibrary/posts/3673851059319701

Könyvputtony az ünnepekre

A Bod Péter Megyei Könyvtár hangsúlyosan is olvasásra szeretett volna ösztönözni mindenkit Könyvputtony elnevezésű programjával: új, kiegészítő szolgáltatásként, 2020. december 7-től év végéig kilenc címből álló könyvcsomagot kölcsönzött bármilyen korosztályú olvasójának, hosszabb határidővel, 2021. január 15-ig.

A csomag átvehető volt a könyvtárnál, előzetesen megegyezett időpontban, de Sepsiszentgyörgy területén vállalták a házhoz szállítást is kapuig, lépcsőházajtóig.

A „puttonyba” az érdekeltek kérhettek konkrét címeket, vagy megadhattak olvasmánytípusokat, témákat – ez esetben a könyvtárosok ajánlottak a hozzáférhető könyvekből.

A könyvtár honlapjáról elérhető Friss könyvek című, időszakosan frissülő válogatásban az új kiadványokról könyvajánlók találhatók, és tematikusan rendszerezték a könyveket az olvasmányos, krimi, pöttyös könyvek, európai irodalom, világirodalom, thriller/horror, fantasy/sci-fi, életrajz és ismeretterjesztő kategóriák szerint. Több olvasó is bánkódik amiatt, hogy az épület zárva van, hiszen sokan szeretnek a polcok között keresgélni, felfedezni a könyveket, de sokan hálásak is azért, hogy a lehetőségek függvényében azért igyekszik mindenkit kiszolgálni a könyvtár.

A Könyvputtony programról beszámolt az Antena 1 tévéadó is, 2020. december 10-i, 16 órai híradójában: https://www.facebook.com/bodpeterlibrary/videos/1003147566835390

Forrás: http://kmkt.ro/indul-a-konyvputtony

Részlegesen újranyitott a könyvtár

A Sepsiszentgyörgyön érvénybe lépett, enyhített járványügyi előírások következtében, 2020. december 17-től újra fogadhatja olvasóit a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Felnőtt kölcsönző részlegen.

Mivel a következő időszakban is érvényben maradnak a járványhelyzetre vonatkozó, korábbi szabályok, az olvasóknak nincs szabad hozzáférésük a polcokhoz, ezért segít, ha előzetesen jelzik igényléseiket telefonon vagy e-mailben.

Forrás: http://kmkt.ro/reszlegesen-ujranyit-konyvtarunk

Megbocsátási időszak január végéig

2021. január végéig tart a könyvtár által 2020. december 17-én meghirdetett megbocsátási időszak.

A lejárt kölcsönzési határidejű könyveket az olvasók visszaadhatják a kölcsönző részlegen, vagy a könyvtár előcsarnokában elhelyezett dobozba is visszatehetik. Egyik esetben sem kell késedelmi díjat fizetni.

Forrás: https://www.facebook.com/bodpeterlibrary

 

 

--Angyalvárás a székelyudvarhelyi könyvtárban

Angyalváró karácsonyi foglalkozásra várták a gyermekeket, kísérőikkel, a székelyudvarhelyi városi könyvtárba 2020. december 24-én, a járványügyi szabályozások szigorú betartása mellett. A könyvtár Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint az esemény délután 4 órakor kezdődött, a programkínálatban szerepelt meseolvasás a játszóházban, mesefilmvetítés a látvány- és hangzóanyag részlegen, illetve kifestőzhettek is a kicsik a minikonferencia-teremben.

Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/angyalvaras-a-szekelyudvarhelyi-konyvtarban

 

 

--Növeli a szubjektív biztonságérzetet az olvasás

Erdélyi kiadók termékeit, új kiadványokat is kínál a közönségnek a kolozsvári Idea Könyvtér, amely a hagyományos adventi könyvvásárt idén tombolajátékkal pótolta. Felmérések szerint a könyv népszerűsége nőtt a járvány idején Romániában.

‘Minden kiadónak felhívnám a figyelmét, hogy a járvány időszakában nagyon fontos az online térben való jelenlét, hiszen csak így tudjuk átvészelni ezt a nem könnyű időszakot’ – mondta el a Krónika napilap megkeresésére Nagy Péter, a könyvtér vezetője. Arra is kitért, hogy az Idea Könyvtérhez a járványhelyzet hónapjai alatt sokkal több online rendelés érkezett, mint korábban, ez is jelzi, hogy a könyv népszerűsége nem csökkent, sőt, inkább növekedett.

Jakobovits Kitti magyarországi pszichológus, irodalomterapeuta a Krónika megkeresésére elmondta: az olvasás pozitív hozadéka többek közt az, hogy csökkenti a szorongást.

A szakember szerint a kiszámíthatóság érzését különösen az olyan, klasszikusabb, körülhatároltabb struktúrával és elemekkel rendelkező történetek adják, mint például a krimik vagy a hagyományos mesei szálakat követő művek. ‘Ide tartozik az a könyv, amelynek olvasásakor az izgalom és fordulat ellenére tudhatjuk, hogy a végén a jó győz, a gyilkost elkapják, a rend visszaáll. Amikor a külvilágban a kiszámíthatóság élményét nem kaphatjuk meg, megnő az igényünk arra, hogy máshol keressük’ – magyarázta a pszichológus. Rámutatott, az olvasással növelni tudjuk a szubjektív biztonságérzetünket, a könyvek böngészése pedig – fiziológiás vizsgálatokkal is bizonyítottan – csökkenti a szorongásszintet.

Forrás és teljes cikk itt: https://kronikaonline.ro/kultura/noveli-a-szubjektiv-biztonsagerzetet-az-olvasas

 

 

--Kultúrafogyasztás: többen olvastak rendszeresen a pandémia alatt Romániában

Nőtt a rendszeresen olvasók, zenehallgatók és internetezők aránya Romániában a járvány időszakában, derül ki a Kulturális Kutatási és Képzési Intézet (INCFC) 2020-as felmérésének részleges eredményéből. A Kulturális Kutatási és Képzési Intézet (INCFC) országos felmérése a 18 év feletti, városi és vidéki lakosság körében, 1000 fős mintán készült két részletben, 2020 nyarán és őszén. Most az első rész eredményeit tették közzé:

https://culturadatainteractiv.ro/tendinte-ale-consumului-cultural-in-pandemie/

Ezek összevethetőek a 2019-es évre vonatkozó kulturális barométer adataival:

https://culturadatainteractiv.ro/barometrul-de-consum-cultural-2019/

A felmérés résztvevőitől egyrészt az elmúlt fél év kultúrafogyasztási szokásaira kérdeztek rá, másrészt arra, hogy a következő hat hónapban mit fogyasztanának, figyelembe véve a járványhelyzetet is. Mint kiderült, a nyáron megkérdezettek 88 százaléka hallgatott zenét az azt megelőző hat hónapban, ebből 54 százalék naponta. 2019-ben 74 százalék volt a zenét hallgatók aránya. Míg 2019-ben 22 százalék vett kézbe naponta vagy hetente könyvet, a 2020-as felmérés szerint a megkérdezettek 36 százaléka.

Forrás és teljes cikk itt: https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135841-kulturafogyasztas-tobben-olvastak-rendszeresen-a-pandemia-alatt-romaniaban

 

 

--Drasztikus létszámcsökkentés, kulturális intézmények összevonása Bihar megyében

Összesen 255 ember kerül utcára a Bihar megyei tanácselnök második intézményi karcsúsítása következtében. Kivétel nélkül Ilie Bolojan megyevezető elképzeléseinek megfelelően fogadta el a megyei képviselőtestület az önkormányzat alárendeltségében működő intézmények szerkezeti átalakítását és személyzetének jelentős csökkentését. Összesen hét szociális és kulturális megyei intézménynél hajtanak végre létszámcsökkentést, háromnak pedig megszüntetik az önállóságát és más struktúrákhoz csatolják. Utóbbiak közé tartozik a Várad kulturális folyóirat, a Familia folyóirat és a Hagyományos Kultúrát Népszerűsítő Központ.

Az RMDSZ javasolta az átszervezés újragondolását és más lehetséges megoldások keresését, de a Várad és a Familia folyóiratok, valamint a szerkesztőségek sorsát megpecsételte a megyei tanácsban lévő liberális többség, amely az RMDSZ és a szociáldemokrata pártiak ellenszavazatával fogadta el a két kulturális intézmény megszüntetését, a szerkesztőségek megfelezését és a folyóiratok beépítését a megyei könyvtárba. Az átszervezés nyomán a megyei könyvtárban eddig meglévő 81 állás helyett immár a két folyóirat személyzetével együtt 2021-től mindössze 60-at tartanak meg.

Forrás és teljes cikk itt: https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/136224-megszuntette-a-kulturalis-folyoiratok-onallosagat-tobb-mint-250-embert-tesz-utcara-a-bihar-megyei-tanacs

Forrás: https://kronikaonline.ro/kultura/megszunik-a-varad-folyoirat-onallosaga-csokkentik-a-munkatarsak-szamat

Kapcsolódó hírek:

A Várad folyóirat megszűnése ellen küzd a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136269-a-varad-folyoirat-megsz-nese-ellen-kuzd-a-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat

A döntés nyomán, a megyei intézményeket sújtó második leépítési hullámban a kulturális szakmai műhelyekből összesen több mint 130 embert tesznek utcára. A Bihar megyei RMDSZ a közigazgatósági bírósághoz fordul.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136316-diktatorikus-modszerekkel-tizedeltek-meg-vezet-ik-szerint-a-bihar-megyei-kulturalis-intezmenyeket

 

 

--Záróra? – bemutatták a Várad folyóirat decemberi lapszámát

Várad kulturális folyóirat és a Holnap Kulturális Egyesület szervezésében 2020. december 18–19-én tartották meg online a 12. Nagyváradi könyvmaratonnal összevont HolnapFesztet. A világjárvány miatt 2020-ban az online térbe kényszerült programsorozatot a Várad 12. lapszámának bemutatójával zárták a folyóirat munkatársai. Bár rendszerint írásban mutatják be a lapot, a sorsát befolyásoló legújabb események miatt egyfajta gesztusnak szánták azt, hogy az új lapszámot ilyen formában tárják az érdeklődők elé – mondta bevezetőjében Szűcs László főszerkesztő, aki a szerkesztőség munkatársai, Tóth Hajnal (a lap kultúra rovatának munkatársa), Kemenes Henriette (költő, a lap szerkesztőségi titkára, aki a legfrissebb lapszámban a művészet rovat anyagának volt a fordítója) és Fried Noémi Lujza (a lap társadalom rovatának felelőse) társaságában jelentkezett be a beszélgetésbe. Tasnádi-Sáhy Péter (az irodalom rovat szerkesztője) és Simon Judit (kritika és esszé rovat szerkesztője) online kapcsolódott be a lapszám bemutatásába.

Szűcs László azt is elárulta: ugyanaznap került ki a csíkszeredai, illetve a Nagyvárad melletti nyomdából a Várad és a Biharország közéleti havilap decemberi lapszáma, nagyjából abban az időben, amikor a Bihar Megyei Tanács a Várad folyóirat jogi önállóságának megszüntetéséről szóló határozatát megszavazták.

Forrás: https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136404-zarora-bemutattak-a-varad-folyoirat-decemberi-lapszamat

 

 

--Kányádi Sándor-emlékházat alakítanának ki Nagygalambfalván

Megvásárolta Hargita Megye Tanácsa a Kányádi Sándor szülőháza szomszédságában álló ingatlanokat és telket Nagygalambfalván. A tervek szerint a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal közösen emlékházat, valamint kulturális központot alakítanának ki. A szülőház közelében levő, az 1800-as években épült régi falusi faházhoz 37 áras telek tartozik, amely végéből rálátás van a Kossuth-díjas költő sírjára. A tervek szerint irodalmi szakköröknek, kézműves táboroknak, alkotóhelyiségeknek és irodalmi kávézónak is helyet biztosítanának a megvásárolt ingatlanban. Bartalis Izabella, a forrásközpont vezetője szerint ezzel lehetőséget biztosítanának a helybeli és a megyében élő művészeknek a találkozásra, közös munkára.

Forrás: https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135840-kanyadi-sandor-emlekhazat-alakitananak-ki-nagygalambfalvan

 

 

--Fontos az állatok és a természet szeretete – online könyvbemutató

Az aradi Pro Identitas Egyesület szervezésében 2020. december elsején került sor Nagy Gizella nyugalmazott magyartanár Nyúlmesék a káposztásban című gyermekvers-kötetének online bemutatójára, amelyet élőben közvetítettek az Arad megyei RMDSZ Facebook-oldalán.

‘Nyugdíjazásom után a természetben találtam magamnak örömöt, a kertben, ahol figyeltem a madarakat, növényeket' – mesélt ihletforrásáról Nagy Gizella. 'Leginkább gyerekeknek írtam, a verseim témája a természet szépsége, gazdagsága, a növények, bogarak, rovarok stb.'

A most megjelent könyv Nagy Gizella ötödik gyermekvers-kötete. Bő két hónappal ezelőtt volt a Sündörgő című, ugyancsak gyermekvers-kötet bemutatója, és máris itt a következő. Az élő közvetítés után az aradi Csiky Gergely Főgimnázium és Aurel Vlaicu Általános Iskola, az ágyai Olosz Lajos Általános Iskola és a zimándújfalui Móra Ferenc Általános Iskola tanulóinak videóra felvett szavalatai nyújtottak ízelítőt a kötet verseiből.

Forrás: https://www.nyugatijelen.com/kultura/fontos_az_allatok_es_a_termeszet_szeretete.php

 

 

--Könyv Moyses Márton életéről

A Háromszék napilap gondozásában jelent meg Hegedűs Imre János Az ötödik kerék című regénye.

A nagyajtai születésű Moyses Márton életének regényes feldolgozása annak a fiatal tehetségnek állít emléket, akinek tragikus sorsát a legsötétebb diktatúra idején a szabadság iránti vágy, elkötelezettség és cselekedet határozta meg. A lapban sorozatban is közölt életrajzi regény a szűkebb pátriájában is meglehetősen kevéssé ismert, fél évszázada tűzhalált halt fiatalember megrázó sorsát követi diákéveitől az önként vállalt mártíromságig. A borító és a kötetet illusztráló grafikák Péter Alpár képzőművész munkáját dicsérik.

Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/137696/moyses-marton-elete-es-tuzhalala-megjelent

 

 

--Kolozsvári András új kötete

Kolozsvári András sepsiszentgyörgyi szerző legújabb (szám szerint talán ötödik) verseskötete, a Szarvascsoda alcíme líratörténeti felszólítás: „…avagy adjátok vissza a magyar verset a lírának!” Eszerint Kolozsvári András magát a költői formát (ezzel a kötettel is) hagyományos érzelmi-gondolati struktúrájához, a lírához szeretné visszaterelni. Hiszen a felszólítás bizonyos mértékben nyilván önmegszólításnak is tekintendő. A líra a hagyományos meghatározás szerint a szubjektív, belső tartalmak feltárulkozása, de eredendően mindig közösségi érzelmek (általában dalos) kifejezése (…)

Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/kolozsvari-andras-uj-koteterol/

 

 

--Pillanathoz kapcsolódó szövegek – Tamás Dénes verskötetéről

Az emberiséget szorongató koronavírus-járvány miatt a világhálón került sor 2020. november 27-én dr. Tamás Dénes sepsiszentgyörgyi író, esszéista, egyetemi adjunktus és immár költő első, Rémegyszerű versek című kötetének bemutatójára. Az önvallomásnak is beillő, felismerésekkel telített költemények kapcsán a szerzővel Láng Zsolt prózaíró beszélgetett.

A szerzővel ez alkalomból készült interjú itt olvasható: https://www.hirmondo.ro/kultura/pillanathoz-kapcsolodo-szovegek/

 

 

INTERJÚ

 

--‘A regény titkos világa, egyúttal a jelentése is’ – beszélgetések a 70 éves Szávai Gézával

A tavaly decemberben hetven évet betöltött Szávai Géza íróval a kerek születésnap alkalmával több interjú is készült.

Szávai Géza 1950. december 4-én született a székelyföldi Küsmödön. Egyetem után erdélyi lapok szerkesztőségeiben dolgozott. 1988 óta Budapesten él. 1993-ban alapította barátaival a PONT kiadót, mely nemzetközi CONFLUX programja keretében több nyelven van jelen az európai könyvpiacon (és kultúrában). Szávai Géza regényei több nyelven, folyamatosan jelennek meg. Két évtizede publikált, Székely Jeruzsálem című esszéregénye visszhangos nemzetközi érdeklődés középpontjában állt, magyar nyelven hat kiadása jelent meg. Szávai Géza meseregények, esszékötetek szerzője is. Díjai: Új Forrás-díj (1990), Déry-díj (2001), Fondation Genevoise pro Transylvania Bilingua, Svájc (2014), Arany János-díj (2019), Illyés Gyula-díj (2020).

Litera a 2020. októberi Margó fesztiválon rögzített interjút közölte az író születésnapján. Szávai Gézával Ungváry Rudolf beszélgetett Cérnapóráz című regényéről. A tartalmas beszélgetés végén a Litera közli Gömöri György Londonból érkezett köszöntését is. A beszélgetés linkje: https://open.spotify.com/episode/2gH6RBsoeKG2ykNW4Z7h8y

Forrás: https://litera.hu/magazin/interju/a-regeny-titkos-vilaga-egyuttal-a-jelentese-is-szavai-geza-70.html

Székelyföld kulturális folyóirat decemberi számában olvasható interjúban Így áll össze a világ címmel Zsidó Ferenc beszélget Szávai Gézával, írói pályájára visszatekintve: https://szekelyfoldfolyoirat.ro/kiadvanyok/xxiv-evfolyam-2020-december.html

Helikon decemberi számában megjelent interjúban Márton Evelin faggatja az írót:

‘Jut eszembe: számomra Transzilvánia – ahogyan a Székely Jeruzsálemben bővebben kifejtettem – a mellérendeléses Európa történelmi előképe, előzménye. Európával újabban már gyűlnek a gondjaim, miközben még mindig tervezek esszékötetet Erdélyről – talán lesz rá időm –, címe: Transilvare necesse est!

Forrás és a teljes beszélgetés itt: https://www.helikon.ro/bolygo-regenyhosok-beszelgetes-a-70-eves-szavai-gezaval/

 

 

--'Könyvtárosként viselkedem’ – interjú Kozma Mária íróval

Kozma Mária tárcasorozata Csizma a konyhaasztalon címmel 2018–2019-ben hetente örvendeztette meg a Hargita Népe napilap olvasóit. A Hargita Népe Kiadó gondozásában frissen megjelent kötetéről a csíkszeredai íróval Sarány István, a napilap főszerkesztője beszélgetett. Az író nem mellesleg másfél évtizeden át könyvtárosként dolgozott, 1978 és 1990 között a Hargita Megyei Könyvtár dokumentációs részlegén tevékenykedett, 1990 és 1994 között az intézmény igazgatója volt. A beszélgetésből kiderül, hogy ma is könyvtárosként viselkedik. Részlet az interjúból:

‘– A tárcasorozat első látásra kalandozás a gasztronómia történetében, holott jóval több ennél: érdekességek, különlegességek tára a világ minden tájáról, de legfőképpen Székelyföldről. Hogyan bukkan ezekre az érdekességekre?

– Úgy, hogy könyvtárosként viselkedem. Egyféle vegyes rendszerű könyvtári katalógusom van, ami folyamatosan bővül, mert nemcsak írok, hanem olvasok is, több száz keresőszó, kulcsszó, ötlet, téma, hivatkozás, bibliográfiai utalás és adat várja és segíti, hogy alkalomadtán forrásanyagokban tallózzak utána. Sokszor írok olyan furcsaságokról, érdekességekről, amelyekről fontosnak tartom közölni, hogy másokat idézek, egyrészt a hitelesség kedvéért, másrészt ez alkalmat ad arra, hogy nagy személyiségekről szólhassak. Gyakran tapasztalom ugyanis, hogy, az emlékünnepségeket leszámítva, megfeledkezünk az elődeinkről.’

Forrás és a teljes beszélgetés itt: https://hargitanepe.eu/kozma-maria-csizma-a-konyhaasztalon/

 

 

ELHALÁLOZÁS

 

--Elhunyt John le Carré regényíró

2020. december 12-én, rövid betegség után, 89 éves korában elhunyt a kémirodalom egyik legnagyobb alakja, John le Carré. A kém, aki bejött a hidegről és A panamai szabó szerzőjének halálát tüdőgyulladás okozta. Az író halálhírét a Penguin kiadó közleménye alapján a BBC és a Telex közölte.

David John Moore Cornwell néven született 1931. október 19-én. Apjával, aki többször megjárta a börtönt, nehéz kapcsolata volt, anyjuk ötéves korában elhagyta a családot. Az ötvenes években a brit hírszerzés, az MI5 tagja lett, regényeit álnéven kellett írnia, a hidegháború tapasztalata pedig meghatározta egész munkásságát. Harmadik könyve, az 1963-as A kém, aki bejött a hidegről, nemzetközi bestseller lett, és mindmáig az egyik legelismertebb regénye, mind a saját életműve, mind a műfaj tekintetében. 2008-ban a Times a huszonkettedik helyre rangsorolta az ‘50 legnagyobb brit író 1945 óta’ című listáján.

Magyarul is megjelentek olyan regényei, mint az Árulás (amelyből Suszter, szabó, baka, kém címmel készült film), A panamai szabó és Az elszánt diplomata.

2020 januárjában a 88 éves írót Olof Palme-díjjal ismerték el, ‘az egyén szabadságával és az emberiség alapvető kérdéseivel foglalkozó, irodalmi megfogalmazásban nyújtott lebilincselő és humanista véleményformálásáért’.

Forrás: https://fidelio.hu/konyv/elhunyt-john-le-carre-160363.html

 

 

DÍJAK

 

--Kiosztották a Látó szépirodalmi folyóirat 2020-as nívódíjait

2020-ban huszonkilencedik alkalommal osztotta ki a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztősége évzáró nívódíjait, a lapban publikált szerzők közül válogatva. A járványügyi intézkedések miatt élő díjátadó ünnepségre nem kerülhetett sor, egy-egy rövid videót osztottak meg a díjazottakról a Látó Facebook-oldalán.

A Látó-nívódíjat 2020-ban kritika kategóriában Amik Annamária és György Andrea, próza kategóriában Mátyus Melinda, dráma kategóriában Papp András, vers kategóriában pedig Tompa Gábor kapta.

‘A Látó Szépirodalmi Folyóirat nívódíjai a 2020-as esztendőben is azt jelentik, amit eddig. A szerkesztőség megközelítőleg 1200 oldalnyi szövegből választja ki azokat, amelyeket díjra méltónak talál. Köszönjük a szerzőknek, hogy írtak, az olvasóknak, hogy olvastak, a támogatóknak, hogy támogattak, a hatalmaknak, hogy még engedik’ – fogalmazott Vida Gábor főszerkesztő.

Huszonnyolc év alatt több mint 70 alkotó vehette át vers, próza, esszé és debüt kategóriában a pénzjutalommal járó elismerést. A nívódíj 2019-től az 1000 dollárral járó Jackovics-díjjal bővült, amit a legjobb dráma szerzőjének oszt ki a szerkesztőség.

Forrás: https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135936-k-kapjak-a-lato-szepirodalmi-folyoirat-nivodijait

 

 

--Szárnyas betűkkel – átadták a Bálint András Alapítvány díjait

2020. december 22-én a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban tartották a Bálint András Alapítvány idei díjátadóját. Ezúttal Nagyálmos Ildikó költő, újságíró – a Nyugati Jelen munkatársa – és Molnos Ferenc író, újságíró, a szovátai Sóvidék Televízió szerkesztő-riportere részesült elismerésben, életműdíjat pedig a 85. éves Katona Ádám közíró, irodalomtörténész vehetett át, akinek tisztelői így mondtak köszönetet több évtizedes tevékenységéért. A díjátadóról videófelvétel is készült, amelyet a továbbiakban meg lehet majd tekinteni a könyvtár honlapján, a Hargita Népe és az Élő Székelyföld Egyesület portálján, valamint a Sóvidék Televízió archívumában.

Huszonhatodik éve, hogy minden év decemberében a csíkszeredai székhelyű Bálint András Alapítvány emlékdíjjal tünteti ki azokat a székelyföldi vagy innen elszármazott írókat, költőket, szerkesztőket, akik tehetséggel, felelősséggel, példaszerű tartással és elkötelezettséggel szolgálják és képviselik a régió magyarságának érdekeit.

Forrás: https://www.nyugatijelen.com/kultura/szarnyas_betukkel.php

 

 

--Szemethy Orsolya regénye kapta a 2020-as Petri György-díjat

A képzőművészként már ismert Szemethy Orsolya sok év óta kéziratban lévő regényét a kurátorok nyelvi teremtőereje, műfajokat ötvöző eredetisége és nem utolsó sorban humora miatt is honorálták. 2020-ban három alkotó került a finálélába: Szemethy Orsolya mellett Locker Dávid Beszédkényszer és Vados Anna Nincs véna című kötettervével. A zsűri döntése nyomán az év jelöltjei közül a legjobb verseskötet Vados Anna kézirata lett, amely a jelöltek versenyében a második helyet érte el.

A Petri György-díj kuratóriumának tagja Forgách András, Márton László, Tóth Krisztina és Várady Szabolcs voltak. A kuratóriumnak minden évben tagja az előző évi díjazott is, az idén Gál Hunor. 2010-ben, Petri György halálának tizedik évfordulóján hozta létre az N&n galéria a nevét viselő díjat, amelyet évente a költő születésnapján adnak át. A díjra olyan – elsősorban fiatal – költő, író, dráma- vagy esszéíró esélyes, akinek még nem jelent meg önálló kötete.

Forrás: https://www.prae.hu/news/37919-szemethy-orsolya-kapta-az-idei-petri-gyorgy-dijat/

 

 

--Terék Anna és Sirokai Mátyás kapta 2020-ban a Füst Milán-díjat

Füst Milánné Helfer Erzsébet 1975. november 1-jén a kulturális miniszter által jóváhagyottan közcélú kötelezettséget vállalt, amelynek célja: erkölcsi elismerést és anyagi támogatást nyújtani azoknak a költőknek és íróknak, akik Füst Milán irodalmi munkásságának szellemében az egyetemes haladás értékeit magas, művészi szinten fejezik ki műveikben. A Füst Milán Irodalmi Díj két részből áll: a Füst Milán Költői Díjból és a Füst Milán Prózaírói Díjból, amelyet felváltva kétévente ítél oda a Költői Díj, illetve Prózaírói Díj Kuratóriuma.

A Füst Milán Költői Díjat először többek között Tandori Dezső, Székely Magda, Beney Zsuzsa, Kálnoky László és Szőcs Géza kapta meg. A legutóbbi díjazottak: Uri Asaf és Antal Balázs.

2020-ban a Költői Díj kiosztására került sor, amelyet Terék Anna költőnek és Siroki Mátyás költőnek ítélt oda a háromtagú Költői Kuratórium. A díjazottakat Reményi József Tamás és Radics Viktória laudálta.

Forrás: https://litera.hu/hirek/terek-anna-es-sirokai-matyas-kapja-iden-a-fust-milan-dijat.html

 

 

--Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak 2020

A neves erdélyi néprajzkutatóról, Kallós Zoltánról elnevezett Külhoni Magyarságért díjat adott át 2020. december 18-án Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Kolozsváron. A kitüntetést Balázs Lajos néprajzkutató, Csíky András színművész és Dávid Gyula irodalomtörténész kapta.

Forrás és teljes cikk itt: https://kronikaonline.ro/kultura/elismeres-az-erdelyi-magyar-kultura-es-muveszet-bnagy-oregeinekr

 

 

AJÁNLÓ

 

--Földényi F. László és Selyem Zsuzsa kötetei 2020 legmeghatározóbb könyvei közt

2020-ban is összeszedte a legfontosabb megjelenéseket a World Literature Today. A 75 legmeghatározóbb, fordításban megjelent kötet között két magyar szerző nevét is megtaláljuk.

Elena Ferrante, Elisabeth Asbrink, Maryse Condé, Tove Jansson, Daniel Kehlmann – csak néhány név abból a listából, amelyet a World Literature Today állított össze, és amelyben az év legfontosabb idegen nyelvű könyvei szerepelnek. Az egész listát érdemes végigböngészni, de a legizgalmasabb nekünk, hogy két magyar szerző könyve is felkerült erre. Földényi F. László esszékötete, a Dosztojevszkij Szibériában Hegelt olvassa, és sírva fakad Ottile Mulzet fordításában jelent meg. A kötet 13, korábban (1995 és 2012 között) publikált írást tartalmaz, amelyek a felvilágosodás spirituális és metafizikai következményeit vizsgálják. (A könyvről a New Yorkerben jelent meg hosszabb lélegzetű cikk a nyáron.)

Selyem Zsuzsa Moszkvában esik című kötete is szerepel a legmeghatározóbb könyvek listáján, ezt Mihálycsa Erika fordította angolra. A kisregény egy évszázadnyi családtörténetet mesél el, benne Trianonnal, a kommunizmussal, kitelepítésekkel és sok emberi történettel.

Forrás: https://konyvesmagazin.hu/friss/foldenyi_f_laszlo_selyem_zsuzsa_2020_forditas.html

 

 

--Erdélyi erőtér – az Erdélyi Szépmíves Céh és az Erdélyi Helikon története

Az Erdélyi Szépmíves Céh és az Erdélyi Helikon történetét bemutató kötet jelent meg 2020 decemberében. Az erdélyi irodalom és művelődéstörténet meghatározóan fontos 20. századi részével foglalkozó munka témája miatt érdeklődésre tarthat számot. Ízelítőként a kötet előszavából, a szerző, Sas Péter irodalom- és művelődéstörténész honlapjáról:

’Az Erdélyi Szépmíves Céh, az Erdélyi Helikon folyóirat és a marosvécsi Erdélyi Helikon írói munkaközösség a legtöbbet emlegetett és talán a legismertebb fejezete a 20. századi erdélyi magyar irodalomtörténetnek. Akkor mi célt szolgálhat az ebben a témában most frissen megjelent újabb kiadvány? – kérdezhetnénk.

A válasz kiindulópontját a vécsi Helikon alapító mecénása, Kemény János testamentumos kijelentése adhatja meg. ‘A Helikon megszületésének nem annyira a romantikus oldalával kéne foglalkozni, hanem a valóság, a realitáshoz közelebb álló részével.’

Az Erdélyi Szépmíves Céh számozott, bibliofil és egyúttal magával ragadó, olvasmányos kiadványai, a betűtengert feloldó lenyűgöző illusztrációival, névre szóló ex libriseivel minden könyvszerető olvasót azok megszerzésére csábítottak. A kiválóan megszerkesztett Erdélyi Helikon lapszámai hasonló tulajdonságaik miatt nagyon hamar azokat megbecsülő tulajdonosaikhoz kerültek. A híradásokban bemutatott marosvécsi írótalálkozók lapokban olvasható szöveges leírása és a csodálatos környezet, az ódon kastély fényképei láttán nagyon sokan szívesen cseréltek volna az oda meghívott íróművészekkel.’

Forrás és teljes cikk itt: https://www.e-nepujsag.ro/articles/az-erdelyi-szepmives-ceh-es-az-erdelyi-helikon-toertenete

 

 

--Hazanéző a versek útján – sóvidéki lírai antológia

Albert-Lőrincz Márton könyvajánlójából: ‘Az Ambrus Lajos szerkesztésében most megjelent, Hazanéző a versek útján című sóvidéki lírai antológia (kiadja a Firtos Művelődési Egyesület, Korond, 2020) már keménykötéses borítójával felhívja magára a figyelmet. A szürke sószínben pompázó, fehérbe formázott népi-mitológiai figurákkal díszített fedőlap rögtön bemozdítja a könyvszerető olvasót, s számbavételre serkenti. Kik lehetnek e viszonylag kis kiterjedésű tájegység jeles költői, akik kiérdemelték az olvasói megmérettetést egy ilyen ízléses tálalásban? És itt jön a számbavétel.

25 élő vagy holt költő sorakozik fel benne, és mindegyik költőhöz – a saját portré mellett – egy-egy képzőművészeti alkotás is társul, 20 képzőművészé – azért 20, mert öt esetben a költő és a művész személye megegyezik –, így együtt formázva meg a kötet korpuszát. Ez a szerkesztői koncepció – egy szerző, egy képzőművész – azt a szándékot takarhatja, hogy együttesen felmutattassék a régió irodalmi-képzőművészeti gazdagsága, egy kötetbe terelve mindazokat, akiknek e tájhoz közük van a születés jogán vagy az ottani ténykedés ürügyén, akik hozzájárultak Sóvidék kulturális arculatának alakításához.’

Forrás és teljes cikk itt: https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-versek-utjan

 

 

--Mesés évszakok – kalandozás őseink hitvilágában

Mesés évszakok címmel jelentetett meg meséskönyvet 2020. december 10-én, a Bookman könyvkiadó gondozásában, Mátyus Délia Erzsébet, aki bevallása szerint közel 15 éve reklám- és tartalom-szövegíróként, bloggerként, fordítóként, képszerkesztőként, marketingesként dolgozik, szabadidejében pedig gyerekeit neveli. Mátyus Délia a Sapientia EMTE kommunikáció-közkapcsolatok szakán végezte egyetemi tanulmányait, majd filozófiából mesterizett. Eddig verseket írt és jelentetett meg. Kiskora óta érdekli az írás. A könyveket szülei példája nyomán szerette meg. Tinédzserként kezdett verseket írni, amelyeket viszont nem hozott nyilvánosságra. Mátyás Leventének, a Bookman kiadó vezetőjének ösztönzésére jelent meg az első kötete 2016-ban, A metamorfózis krónikái címmel, majd a második 2019-ben, A káosz szilánkjai címmel.

A Mesés évszakok című könyv alcíme – Amikor a kalandok találkoznak a hiedelmekkel – utal a tartalmára. Az olvasó egy kisfiút követhet végig kalandjai során, közben megismerkedhet a négy évszakkal és hozzájuk fűződő népi hiedelmekkel, az évszakok őrzőivel.

Forrás és teljes cikk itt: https://www.e-nepujsag.ro/articles/kalandozas-oseink-hiedelemvilagaban

 

 

--Megjelent Sepsiszentgyörgy képes történetének új kiadása

Cserey Zoltán és József Álmos helytörténészek akár életműnek is beillő munkára vállalkoztak a Sepsiszentgyörgy képes története megírásával. A közel 750 oldalt számoló könyvben több mint 1500 fotó vált elérhetővé, emellett alaposan dokumentálták a város alapítását, annak fejlődését.

Cserey és József előtt Sepsiszentgyörgy történetét Csíkmadarasi Bogáts Dénes (1882–1949) írta meg, ami önmagában is nagy munka volt, hiszen a város levéltárát két alkalommal is elpusztították, először az 1658. évi tatárjárás, másodszor 1849-ben az orosz megszállás alatt.

Jelen, immár harmadik kiadást megérő mű első változata 1999-ben jelent meg, kissé megmosolyogtató borítóval, amelyet mákvirágok díszítettek (a város akkori polgármestere Albert Álmos volt, így sokan azt mondták a mákvirágok miatt, hogy álmos a város). A második kiadás 2012-ben látott napvilágot, a mostani, amelyet a Gutenberg Kiadó gondozott, 2020-ban jelent meg. A mű akkora ráncfelvarráson esett át, hogy rá sem lehet ismerni: a minőségi könyvkiadás példája lett, e sorok írója meg a bőség zavarával küszködik, tanácstalan, hogy miről szóljon és miről ne, akkora mennyiségű anyagot kell(ene) bemutatnia.

Forrás és teljes cikk itt: https://helyorseg.ma/rovat/ajanlo/miklossi-szabo-istvan-sepsiszentgyorgy-monumentalis-kepes-tortenete

Sajtóvisszhang: https://www.3szek.ro/load/cikk/138129/bedekker-es-biblia

 

 

--A Székelyföld decemberi számának tartalmából

Székelyföld folyóirat 2020-as decemberi számában verssel jelentkezik Földi Panna, Koloh Gábor, Lövétei Lázár László és Simonfy József; prózát publikál Bene Zoltán, Horváth Júlia Borbála, Nádasi Krisztina, Szakács Réka és Szávai Géza.

A Pályám emlékezete rovatban Zsidó Ferenc beszélgetése olvasható a 70 éves Szávai Gézával, a Literata Hungarica című rovatban Nagy Attila közöl kisesszéket, Csontos Márta Reményik Sándor publicisztikáját vizsgálja, Borcsa János pedig Panek Zoltán A földig már lépésben című regényéről közöl elemzést.

Az oral history rovatban Gagyi József beszélgetése olvasható az idős Sztrátya Domokossal, a Kelet Népe című rovatban Iancu Laura: Ha magyar, miért csángó – ha csángó, miért magyar? címmel közöl írást. Kritika Tompa Andrea Haza című regényéről olvasható Melhardt Gergő és Tapodi Zsuzsa tollából, Biró Mónika-Anita Szávai Géza Antigoné, a kutya című kötetét elemzi, Bajna György pedig Garda Dezső Az Erdélyi Fejedelemség és Gyergyó című munkájának második kötetét. A lapszám végén a Székely Könyvtár könyvsorozat 86-90. köteteinek ajánlója olvasható: Bartalis János Válogatott versek; Tamási Áron: Négy dráma; Fábián Ernő: Válogatott írások; Molnár H. Lajos: Volt egyszer egy udvar.

Forrás: http://kisujsag.ro/megjelent-a-szekelyfold-decemberi-szama/

 

 

--Szamos folyóirat – 2020. december

Havonta megjelenő kulturális, társadalmi és közéleti folyóirat a Szamos, amely elsősorban szatmáriaknak szól szatmáriakról. Lehetőséget ad szatmári szerzők bemutatkozására, valamint kulturális, helytörténeti, oktatás-nevelési és identitásépítő írások közlésére. A tartalomból: Elek György: Keressük egymást…; Reszler Brigitta: Ünnep: Lehet-e másként?; Frigy Szabolcs: „Ünnep az ünnepek nélküli korban”; Könyvek szeretete (Fehér Imola interjúja Resz Piroskával); Ment-e könyvek által a világ elébb? (a Kölcsey Ferenc Főgimnázium XI. A és XI. D osztályos tanulóinak gondolatai); Felician Pop: Ady Endre, avagy egy szabad lelkiismeret erejéről; Kun Tibor: Krasznamenti látomások; Cserés Nicole (Kölcsey Ferenc Főgimnázium): Kavargó életérzés„…manapság a képzőművészet csak egy gombnyomásra van…” (Elek György interjúja Mitroi Tímeával); „…hihetetlennek tűnik, hogy hova jutottam…” (Kallós Zsolt önéletírása); Muhi Miklós Balázs versei; Balogh Ádám: Szeretnék egyszer verset írni veled; Csirák Csaba: Születésnapos színészek; Kovács-Széles Andrea: Nyugatra nézek és meghalok; Németi János: Az Ecsedi-láp vidékének településtörténete; Muhi Sándor: Üvegfestés, üvegfestészet Szatmárnémetiben.

Forrás: https://www.frissujsag.ro/szamos-folyoirat-2020-december

 

 

--Könyv jelent meg a magyar hadtörténet fontos állomásairól

Szilágyi Aladár posztumusz megjelent, ’Kit az sok csata jár’ Fejezetek a magyar hadtörténetből című könyvét a HolnapFeszttel összevont, online lezajlott 12. Nagyváradi könyvmaraton keretében mutatták be 2020. december 18-án. A Holnap Kulturális Egyesület kiadásában megjelent könyvet Szűcs László, a Várad kulturális folyóirat igazgatója és a könyv előszavát is jegyző Kormányos László történész, Nagyvárad Krónikájának szerzője mutatták be. A könyv a 2020-ban elhunyt Szilágyi Aladár tíz kortárs magyar történésszel és hadtörténésszel 2016-ban folytatott, a magyar hadtörténet fontos állomásairól szóló beszélgetéseit tartalmazza.

Forrás: https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136378-konyv-jelent-meg-a-magyar-hadtortenet-fontos-allomasairol

 

 

--Otthontól fűtött tél – bemutatták a Bagossy Brothers Company könyvét

A Szent Miklós Napokon online mutatták be 2020 december 4-én a Bagossy Brothers Company együttes nemrég megjelent könyvét. Az Otthontól fűtött tél – Tájak, ízek, Bagossy című kötet létrejöttében sokan közreműködtek, ők mind jelen voltak a könyvbemutatón, és megosztottak néhány részletet abból, mi is található a kiadványban. A könyv ötletgazdája a Bagossy Brothers Company menedzsere, Szalai Attila volt, aki egy évvel ezelőtt egy karácsonyi vásáron látott egy téli szakácskönyvet, és felmerült benne, hogy mivel a zenekar tagjai olyan vidékről származnak, ahol nagyon karakteres a hosszú és hideg tél, jó lenne ebből kiindulva kiadni egy kötetet – mesélte Tatár Ata, a könyvbemutató moderátorának, Horváth Gábornak, a Mix FM Rádió munkatársának kérdéseire válaszolva. Úgy gondolták, hogy a jellegzetes, népi hagyományok, a gyergyói konyha különlegessége és az együttes tagjainak történetei egybegyúrva egy rendhagyó könyvet adnának ki. A gyergyói téli tájakat Tatár Ata, az ételeket Szász Adorján fotózta, a rövid, csattanós történeteket pedig Bíró Barbara jegyezte le, miután a zenekar minden tagjával kötetlenül elbeszélgetett.

Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/otthontol-futott-tel-n-bemutattak-a-bagossy-brothers-company-nemreg-megjelent-konyvet

 

 

--Csinta Samu új interjúkötete: Por alatt parázs

Karácsony előestéjén jött ki a nyomdából a Háromszék könyvkiadójának újabb könyve. Csinta Samu Por alatt parázs című, a Kaláka Könyvek sorozat részeként megjelent kötete válogatás azokból az interjúkból, amelyek a lap hasábjain jelentek meg az elmúlt években.

A mintegy százötven interjúból a kötetben harmincnyolc beszélgetés kapott helyet. A szerző az előszóban vallja: a kultúra és a közélet jeles személyiségeivel folytatott beszélgetések folytán mérhetetlenül sokat gazdagodott, így abban a reményben számít „az olvasó jóindulatára, hogy ő is gazdagabban teszi majd le a kötetet”.

A könyvterv és a borító Ferencz Anikó és Bagoly Zsuzsa munkáját dicséri.

Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/138012/beszelgetesek-eletrol-vilagrol

 

 

AJÁNLÓ – ONLINE TARTALMAK

 

--Kortárs szerzők hangoskönyveit jelentette meg online a DIA

Hatvan színész felolvasásában többtucat kortárs magyar irodalmi mű vált ingyenesen elérhetővé hangoskönyv formájában. A Petőfi Irodalmi Múzeum kezdeményezése a pandémia következtében munka nélkül maradt előadóművészek megsegítését célozta. A 2020 tavaszán közzétett felhívás keretében a múzeum a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) Hangoskönyvek című projektjéhez, irodalmi alkotások felolvasására keresett gyakorlattal rendelkező előadóművészeket, színházi társulati tagokat.

Ötvenhét ismert magyar szerző prózai művei kerültek kiválogatásra, amelyek között szerepelnek kisregények és novellák is. A műveket a PIM a DIA munkatársaival közösen, szakértők bevonásával választotta ki, a szerzők élő vagy 1985 után elhunyt DIA-tagok, valamint Térey-ösztöndíjas alkotók. A hangoskönyvek között megtaláljuk többek között Bartis Attila, Bodor Ádám, Háy János, Rakovszky Zsuzsa és Térey János írásait is. A magas színvonalon elkészült irodalmi felolvasásokat a múzeum 2020. december 1-jétől folyamatosan teszi közzé YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán, az online hangfelvételek elérhetők a DIA honlapjáról is: https://opac.pim.hu/results/-/results/260688b6-43b9-440f-9494-2590cd52d548/solr#/displayResult;jsessionid=44496CA397E14C247B7CBED0137C6740

Forrás: https://litera.hu/hirek/kortars-szerzok-hangoskonyveit-jelentette-meg-online-a-dia.html

 

 

--Természetterápiás füves naptár 2021

Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium könyvtárosa biblioterápiás naptárt állított össze 2021-re. Az ebben megfogalmazott gondolatainak minden sora egy-egy nyitott könyv, egy kis útikalauz a lélek bugyraiba. Az emberi és az anyatermészet misztikus találkozását idézi fel az évszakok forgatagában. Írásainak rostálása során igyekezett egy derűlátóbb világot bemutatni, ahol az ember nem egyetlen, hanem része az őt körülölelő világnak. Ennek az elgondolásnak alapköve pedig a lelki építkezés és a mindennapi boldogulás.

A naptár megtalálható a facebook-os könyvtárosi oldalakon power point formátumban, és simán bemutatva a Székelyföldi Iskolai Könyvtárosok blog vonatkozó bejegyzésében.

Forrás: http://szekelyiskkonyvtaros.blogspot.com/2020/12/termeszetterapias-fuves-naptaram-2021-re.html

 

 

--Könyvtári I. világháborús online adatbázisok

Nemzetközi tendencia, hogy a könyvtárak egyre gyorsuló ütemben digitalizálják egyedi és felbecsülhetetlen értékű gyűjteményeiket, amelyeket ezután tematikus adatbázisokba rendezve tesznek elérhetővé a nagyközönség számára. Ez a típusú tevékenység nemcsak azért fontos, mert így bárki számára elérhetővé válnak az analóg, csak egy helyen elérhető gyűjtemények, hanem a hosszútávú megőrzés szempontjából is fontos lépés a sokszor muzeális értékű dokumentumok digitalizálása. Sőt, az emberek széles tömegének bevonásával megnyílik a lehetőség a dokumentumok ‘újrahasznosítására’.

A Könyvtárak.hu oldal cikke olyan magyar és nemzetközi könyvtári adatbázisok közül szemléz, amelyek a modernkori történelmünk egyik legnehezebb, legtöbb fájdalommal járó időszakát dolgozzák fel:

OSZK Fotótér első világháborús képarchívuma

https://konyvtarak.hu/digitalis-konyvtar/fototer

Magyar ezredek az első világháborúban

https://konyvtarak.hu/digitalis-konyvtar/magyar-ezredek-az-i-vilaghaboruban

Europeana 1914-1918

https://konyvtarak.hu/digitalis-konyvtar/europeana (Gyűjtemények / 1914-1918)

A Kongresszusi Könyvtár első világháborús gyűjteménye

https://www.loc.gov/topics/world-war-i/

Forrás: https://www.konyvtarak.hu/hirek/i-vilaghaborus-konyvtari-online-adatbazisok

 

 

MOZAIK

 

–A Szépművészeti Múzeumnak adományozta életművét Korniss Péter

A budapesti Szépművészeti Múzeumnak adományozta teljes életművét átfogó archívumát Korniss Péter kolozsvári születésű, világhírű magyar fotográfus. A mintegy 34 ezer felvételt tartalmazó anyag a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézetben (KEMKI), Korniss Péter Archívumként lesz kutatható. Az ajándékozás bejelentésére a művész munkásságát elismerő Kriterion Koszorú átadását követően, 2020. december 8-án került sor a Szépművészeti Múzeumban. ‘Boldog szívvel tudok megválni attól, amit annyi éven át gyűjtögettem, az archívumomtól. Boldog szívvel, mert tudom, hogy jó helyre kerül’ – méltatta a múzeumot és az annak tagintézményeként működő KEMKI-t az ajándékozás bejelentésekor Korniss Péter.

A Kriterion Koszorút átadó Barabási Albert-László matematikus, hálózatkutató, a díj korábbi kitüntetettje elmondta, hogy a Kriterion Alapítványt az erdélyi Kriterion Kiadó alapító igazgatója, Domokos Géza hozta létre, abból a célból, hogy az erdélyi multikulturalizmus nemes elvei alapján hozzájáruljon az erdélyi művészetek folyamatos fejlődéséhez, európai felzárkózásához és az ott létrehozott kulturális értékek nemzetközi megismertetéséhez. A díjazottat méltatva Barabási Albert-László hangsúlyozta: ‘Korniss Péter képei egyszerre hordoznak lokális üzenetet és mutatnak be valami univerzálisat, amely túlmutat ezen ‘a belterjes meghitt kultúrán’‘.

Korniss Péter Kolozsváron született 1937-ben, 12 évesen költözött Budapestre. 1974-től sorra nyíltak kiállításai, amelyek emlékét katalógusok, albumok őrzik. ‘Ezeken keresztül visszalopta Erdélyt és az erdélyi kultúrát Magyarországra, kiállításai és táncházas fotói szamizdat jelleggel inspiráltak több generációt.’ Az 1980-as évek elejétől húsz éven át az amszterdami Internationaal Folkloristisch Danstheater társulatát fényképezte, neves folyóiratok (National Geographic, GEO Magazine, Fortune, Forbes, Time) fotóriportereként, nemzetközi szakmai szervezetek tanácsadójaként működött’ – idézte fel a díjazott munkásságát Barabási Albert-László. A díjátadó alkalmából Fotográfiák 1959–2017 címmel Korniss Péter életművét áttekintő, háromnyelvű fotóalbum is megjelent a csíkszeredai Bookart Kiadó és a kolozsvári Iskola Alapítvány Kiadó gondozásában.

Forrás és teljes cikk itt: https://kronikaonline.ro/kultura/bvisszalopta-erdelyt-magyarorszagrar-n-a-szepmuveszeti-muzeumnak-adomanyozta-eletmuvet-korniss-peter-n

 

 

--A magyarok legszívesebben a Harry Pottert és az Utas és holdvilágot olvassák

A Libri 2020-as karácsonyi kampányával az olvasóközösségek és az emberi kapcsolatok fontosságára hívta fel a figyelmet. A könyvek közösségalkotó erejét bemutatva elkészítette Magyarország Könyvtérképét, ahová az olvasók november közepétől tölthették fel azokat a könyveket, amelyeket a legjobban szerettek, amelyek a legfontosabb szerepet játszották az életükben.

Több mint tízezer olvasó 46 ezer könyvéből már látható, melyek a magyar olvasók legkedvesebb könyvei. A látogatók böngészhetik továbbá a Csillagtérképet is, ahol 57 közéleti személyiség kedvenc olvasmányait ismerhetik meg, mint például Farkasházi Réka, Grecsó Krisztián, Kemény Zsófi, Király Júlia, Szabados Ágnes, Rúzsa Magdolna vagy Vecsei H. Miklós.

Nemcsak Magyarországról érkeztek ajánlások a kedvenc könyvekre, több európai országból és Észak-Amerikából is jelentkeztek olvasók a legkedvesebb olvasmányélményeikkel.

A legkedvesebb könyvek listája:

1. J. K. Rowling: Harry Potter-sorozat

2. Szerb Antal: Utas és holdvilág

3. Jane Austen: Büszkeség és balítélet

4. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

5. Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek

6. Szabó Magda: Abigél

7. J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura I-III.

8. Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita

9. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

10. Szabó Magda: Az ajtó

11. Gabriel García Márquez: Száz év magány

12. Ken Follett: A katedrális

13. Agatha Christie: Tíz kicsi néger

14. Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek

15. Michelle Obama: Így lettem

Forrás:  https://konyvesmagazin.hu/friss/libri_konyvterkep_magyarok_kedvenc_konyvei.html

 

 

--Januártól nem kell jogdíjat fizetni Bánffy Erdély-trilógiájának felhasználásáért

2021. január elsejétől szabadon felhasználhatóvá váltak a hetven éve elhunyt szerzők művei. Köztük van Orwell 1984 és Állatfarm című világhírű műve, Burroughs Tarzan-regényei, G. B. Shaw drámái, Kurt Weill Koldusoperája és Bánffy Miklós Erdélyi történet-trilógiája.

A szerzői jogi védettség ez év utolsó napján minden olyan alkotás esetében megszűnik, amelynek utolsó élő szerzője 1950-ben hunyt el. Ez azt jelenti, hogy most már mindenkinek joga van a korábban védett szellemi termékek – zenék, filmek, könyvek – felhasználására, újrapublikálására – közölte az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület az MTI-vel.

Forrás: https://kronikaonline.ro/kultura/januartol-nem-kell-jogdijat-fizetni-banffy-erdely-trilogiajanak-felhasznalasakor

 

 

Ettől a lapszámtól kezdve, saját döntéséből, személyes és szakmai elfoglaltságai miatt, Bákai Magdolna nem vállal szerepet tovább a szerkesztőség munkájában. Elismeréssel köszönjük másfél évtizedes, áldozatos hozzájárulását hírlevelünk ötletgazdai elindításához, működtetéséhez, fenntartásához, szerkesztéséhez, és kívánunk neki erőt, egészséget, elégtételeket, minden jót!

 

Szerkesztők:

 

Borbé Levente (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr

Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk

Kovács Eszter (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, könyvtáros), kovacseszti@yahoo.com

Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu

 

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

 

Technikai szerkesztő: Krecht Alpár-László (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy), alpar@krecht.ro

 

E lapszám felelős szerkesztői: Kelemen Katalin és Borbé Levente.

 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a remekehirlevel@gmail.com címen.