ReMeK-e-hírlevél
XV. évf., 2020/3. szám                               ISSN: 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********


TARTALOM

 
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--A képkönyvek pedagógiájáról az új webináriumban
--MTA EISZ - Határontúli együttműködés 2020
--Gyarapodás az Erdélyi Magyar Adatbankban
--Digitalizálási boom a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből
--Készül az új, Romániában egységesen alkalmazandó katalogizálási módszertan
PÁLYÁZATOK
--Lőrincze Lajos könyvtárbővítési és állománygyarapítási pályázat
--A költészet trendi - pályázat középiskolásoknak
--Filozófiai esszépályázat középiskolások számára
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
--József Attila-felolvasómaraton határtalanul: 10 országban több mint 36 000 felolvasó
--József Attilát olvastak Háromszéken
--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
--A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
--A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár hírei
--Találkozás a 75 éves Cseke Péter íróval
KONFERENCIA
--Kárpát-medencei Könyvtárosok Jubileumi Konferenciája
--50 éves a Kriterion Könyvkiadó – konferencia Szilágysomlyón
KITEKINTŐ
--Milyen irányban fejlesztendő tovább a katalógus?
--Változatos ülőhelyek a könyvtárban - változatos igényű használók számára
--Elkészült a 2020-as Aegon Irodalmi Díj rövidlistája
--Milliós nagyságrendben teszi elérhetővé képgyűjteményét a Smithsonian Intézet
HAZAI
--A fiatalabb korosztályt is megszólítja a gyergyószentmiklósi könyvtár
--Könyvtár és uszoda is épül
--Szatmárnémetiben is mini közösségi könyvtár nyitását tervezik
--Virtuálisból valódivá lett a marosvásárhelyi könyvtár „nagyihálózata”
--Művelődési központ készül Sepsiszentgyörgyön
--Sanyi bá helyett Szégyen
VIDEOTÉKA
--Portréfilm a székelyudvarhelyi könyvtárról
--Ügy Félóra: Teleki Téka
INTERJÚ
--Ha nem kötelezik, szívesen olvas a diák – beszélgetés a Lázadó Muglik ifjúsági olvasókörről
ELHALÁLOZÁS
--Elhunyt Csukás István
--Meghalt Pavel Vilikovský szlovák prózaíró
DÍJAK
--Kovács András Ferencé idén az Artisjus Irodalmi Nagydíj
--Átadták az idei Kortárs Magyar Dráma-díjakat
--Bedő Melinda az EMKE idei Monoki-díjasa
KÖNYVAJÁNLÓ
--Újjáéledt honismereti kalauz
--Háromnyelvű kiadvány jelent meg az erdélyi magyar képzőművészet elmúlt száz évéről
--Kortörténet képekben, József Álmos könyvében
MOZAIK
--Bemutatták Székely János A nyugati hadtest című kisregényének román fordítását
--Beszélgetés Visky Andrással, Az ember tragédiája temesvári előadásának dramaturgjával
--Évszázadok hírei: tudománynépszerűsítő cikkek erdélyi digitális gyűjtemények alapján
--Többnyelvűség 1880 és 1940 közötti erdélyi bankrészvényeken és kötvényeken
--Könyvkaraván a szórványban
--Helyi lapokat keres hiánypótlásra a székelykeresztúri városi könyvtár
--Az erdélyi-bánsági mezőgazdasági örökség feltárása
--Tisztelgés Veress Dániel emléke előtt
 

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
 
--A képkönyvek pedagógiájáról az új webináriumban
A budapesti Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) webinárium-sorozatot indított az iskolai könyvtári és a könyvtárpedagógiai munka támogatására. A szakmai műhelysorozat célja, hogy a könyvtár működtetésével és pedagógiai munkájával kapcsolatos tevékenységek megvalósításában nyújtson konkrét segítséget.
A webinárium 2020. március 3-án új témával folytatódik: Silent book - A képkönyvek pedagógiája. Műhelyvezető: Goda Beatrix könyvtáros, OPKM. Bővebben minderről itt: http://www.opkm.hu/webi
Forrás: Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári referens, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

 
--MTA EISZ - Határontúli együttműködés 2020
A magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) égisze alatt működő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) céltámogatása 2020-ban is biztosítja a határon túli magyar intézmények e-könyv-hozzáférését az EISZ Titkárság projektje révén. 2019-ben 28 intézmény számára mintegy 5000 magyar nyelvű e-könyv volt hozzáférhető a határontúli magyar területeken. 2020-ban több mint 8000 e-könyv válik elérhetővé a kedvezményezett intézményekben. Az ITM céltámogatásának köszönhetően 2020-ban a kedvezményezett intézményi kör is bővül, hogy a felhasználók minél több ponton férhessenek hozzá az online kiadványokhoz (Erdélyben 2020-tól például a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Könyvtár, illetve a Kolozsvári Egyetemi Könyvár is a kedvezményezettek közé tartozik, utóbbi a könyvtári belépő alapján külső hozzáférést is biztosít).
Ugyanakkor 2020. március 1-től az EISZ költségvetési források hiánya miatt nem tudja biztosítani a kedvezményezettek számára az Arcanum – Digitális Adattár anyagához való hozzáférést (a közkincsjellegű gyűjtemény tudományos és szakfolyóiratokat, heti- és napilapokat, valamint lexikonokat és tematikus könyvgyűjteményeket ölel fel). Az intézmények a továbbiakban egyéni tárgyalás keretében biztosíthatják az adatbázist felhasználóik számára. Tekintve az Arcanum ADT rendkívül jelentős erdélyi periodika-anyagát, a gyűjtemény a szolgáltatóval történő egyéni tárgyalás után a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárból továbbra is elérhető marad.
Forrás: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/364-valtozas-az-arcanum-digitalis-tudomanytar-hozzafereseben.html
https://www.bcucluj.ro/hun/katal%C3%B3gusok-adatb%C3%A1zisok/tudom%C3%A1nyos-forr%C3%A1sokhoz-val%C3%B3-hozz%C3%A1f%C3%A9r%C3%A9s-a-otthonr%C3%B3l
https://www.hirmondo.ro/kozerdeku/uj-szolgaltatas-a-konyvtarban/

 
--Gyarapodás az Erdélyi Magyar Adatbankban
Újabb kötetekkel gazdagodtak az Erdélyi Magyar Adatbankban már elindított bibliográfiák, repertóriumok, kataszterek sorozata, illetve egyes könyvsorozatok.
Az előbbi kategóriában a következő anyagok kerültek fel a honlapra:
Romániai magyar közoktatási kataszter (2017-2018)
A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970-2006)
Haladás-repertórium (1911-1912)
Erdélyi Figyelő-repertórium
Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
A kárpát-medencei uralomváltozások lokális történetei (1918-1920).
A könyvsorozatok közül a Székely Honismereti Tárban három székely szék – Csíkszék, Háromszék és Udvarhelyszék – történetét, művelődéstörténetét, kultúráját bemutató kötetek lettek közzétéve. A romániai magyar irodalmat bemutató sorozat az Erdélyi Helikon anyagából összeállított antológiával bővült. Az erdélyi emlékiratok sorozatban elérhetővé vált Incze János és Kocsis Rózsi önéletrajzi írása. A Pro-Print könyvkiadó Múltunk sorozata a Források és stratégiák című konferenciakötettel egészült ki. Végül a Más könyvek című gyűjteményben az Interdialógus Társaságnak az 1990-es évek közepén megjelent kötete lett közzétéve.
Forrás: http://adatbank.transindex.ro/
 

--Digitalizálási boom a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből
A budapesti Néprajzi Múzeumban befejeződött egy óriási nagyságrendű képdigitalizáció, több mint 35 000 fénykép és rajz számítógépes rögzítését végezték el a kulturális örökség digitalizálásában élen járó Tripont Cultural Heritage Solution munkatársai. Lezárult a nitrocellulóz alapú negatívok másfél évtizede folyó szkennelése és befotózása, digitális másolat készült az üvegnegatív-állomány bizonyos egységeiről, valamint a rajzgyűjtemény ceruzarajzai, akvarelljei, hímzésminták és századelős kutatók mintarajzai is digitalizálásra kerültek, és folyamatosan töltődnek fel az intézmény szabadon böngészhető online adatbázisába.
Az elkészült anyagok szakmai ellenőrzés után a Néprajzi Múzeum mindenki számára elérhető és szabadon böngészhető on-line adatbázisában kapnak helyet, emellett egy részük a múzeum új épületében készülő állandó kiállításban is megtekinthető lesz. A Néprajzi Múzeum folyamatosan fejleszti online publikus felületeit, és törekszik a lehető legkönnyebb hozzáférést biztosítani fényképeihez. A 2019 januárjától publikussá tett fényképek már vízjel nélkül kerülnek fel az online adatbázisba, ezt az irányelvet kívánja követni a múzeum a jövőben is.
Forrás: https://neprajz.hu/hirek/2020/digit_boom.html

 
--Készül az új, Romániában egységesen alkalmazandó katalogizálási módszertan
A Romániai Könyvtáros Szövetség már évek óta tárgyal egy egységesen alkalmazandó, a katalogizálás új nemzetközi szabályait (RDA – Resource and Description Access) figyelembe vevő módszertani segédlet kidolgozásáról. Ennek első lépéseként a Szövetség katalogizálásért felelős munkabizottsága (amelynek tagjai között az egyetemi könyvtári, a közkönyvtári és szakkönyvtári hálózat tagjai, illetve a Nemzeti Könyvtár képviseltetik magukat) első lépésként 2019 őszén tervezte a szakmai nyilvánosság előtti tárgyalást, azonban a résztvevők alacsony száma miatt ez halasztásra került sor. 2020 februárjában a romániai könyvtárosok levelezőlistáján tették közzé a munkadokumentum első olvasatát, amelyhez március 15-ig lehet megjegyzéseket fűzni.
A munkacsoport képviselői szerint a romániai könyvtáros szakmai minél szélesebb körű részvétele a dokumentum megtárgyalásában azért is szükséges, mert valamennyi könyvtári intézménytípus igényeit szeretnék felmérni. Az egységesítés mellett szól az is, hogy jelenleg a romániai könyvtárak különböző integrált könyvtári rendszereket használnak, illetve az állomány- vagy könyvtárgyarapítás során egyre magasabb a nem nyomtatott anyagok aránya (elsősorban a leírandó elektronikus források aránya).
Forrás: BIBLOS-levelezőlista

 
PÁLYÁZATOK

--Lőrincze Lajos könyvtárbővítési és állománygyarapítási pályázat
A Tinta Könyvkiadó 2020-ban 3,5 millió forint keretösszeggel ismét pályázati alapot hozott létre iskolai könyvtárfejlesztésre. A pályázat célja a könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival, kézikönyveivel. A pályázatba bevont szótárak, könyvek hatékonyan segítik az anyanyelvi kompetencia fejlesztését, a szókincsbővítést, és az idegen nyelvek elsajátításának jó segédeszközei.
A Tinta Könyvkiadó Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázata révén az iskolák, közkönyvtárak 50%-os áron juthatnak hozzá az anyanyelvi nevelést segítő, a nyelvi kompetenciát fejlesztő kiadványokhoz.
A pályázati leírás megtalálható itt: http://www.tintakiado.hu/, illetve letölthető a http://www.tintakiado.hu/palyazat címről is.
Forrás: Kiss Gábor igazgató-főszerkesztő, Tinta Könyvkiadó; az MTA Szótári Bizottságának tagja

 
--A költészet trendi - pályázat középiskolásoknak
Az Irodalmi Jelen vers- és prózaíró pályázatot hirdet középiskolások számára. A pályázatra két verset vagy két prózai művet kell beküldeni, egyik mű kötött témájú, a másik pályamű szabad. A pályázatok beküldési határideje 2020. március 31. Eredményhirdetésre és a díjak átadására 2020. május 21-én, a Petőfi Irodalmi Múzeumban kerül sor.
Forrás és részletes kiírás itt: https://irodalmijelen.hu/kulcsszo/rovatok/kolteszet-trendi

 
--Filozófiai esszépályázat középiskolások számára
A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány és a Bolyai Társaság, résztvevői pedig a 2019/2020-as tanév IX- XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3-8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen, aláírás nélkül, az esszepalyazat.kmfi@gmail.com címre kell eljuttatni. Beküldési határidő: 2020. március 21.
Forrás és részletes kiírás itt: http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/esszepalyazat

 
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK

--József Attila-felolvasómaraton határtalanul: 10 országban több mint 36 000 felolvasó
József Attila művei szólaltak meg a költő születésének 115 évfordulója alkalmából, a 12. Nemzetközi Felolvasómaratonon, 2020. február 18-án. A világ tíz országából több mint 36 000-en csatlakoztak idén a határokon átívelő felolvasáshoz, amelyet 2014 óta a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szervez, Hargita Megye Tanácsa támogatásával. Az összesített adatok szerint Románia 16 megyéjében, közel 170 településen több mint 33 000-en szólaltattuk meg a költő verssorait. Intézmények, egyesületek, iskolák, könyvtárak szervezésében vagy otthon, családi körben is zajlott a felolvasás számos hazai településen, a szórványvidéktől Bukaresten át Székelyföldig. A világ tíz országában szólaltak meg József Attila versei, nemcsak magyarul, hanem románul és angol nyelven is.
A Kájoni János Megyei Könyvtárban tartott megnyitón Török Edit szervező köszöntötte a meghívottakat, az intézmények képviselőit és a diákokat. A maraton idei tiszteletbeli meghívottjaként Borsodi L. László író, irodalomtörténész, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője osztotta meg gondolatait József Attila költészetéről, és a költő verssoraiból készült kollázzsal közvetítette költésztének üzenetét. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Lukács Bence Ákos konzul üdvözölte a felolvasókat. A felolvasást Kányádi Szilárd rendező, a Csíki Játékszín vezetője nyitotta meg, Balog László, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara Könyvtárának igazgatója és a konzulátus munkatársai is felolvastak, a ROLE együttes tagjainak előadásában szólaltak meg József Attila általuk megzenésített versei.
Részletes beszámoló a megnyitóról a könyvtár honlapján: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/831/jozsef-attila-felovasomaraton--megnyito-a-kozponti-helyszinen
A Hargita Stúdió videofelvétele a  megnyitóról: https://www.youtube.com/watch?v=yFWll6FIHVc&feature=youtu.be
Rekordot döntött idén a csíkszeredai felolvasók létszáma, megközelítve a 4000-et, a város minden iskolájában felcsendültek József Attila sorai. Délben a Csíki Játékszín épülete előtt a József Attila Általános Iskola tanulói flashmobot szerveztek, több száz gyerek egyszerre olvasott fel József Attilát. A romániai megyék közül Hargita megye tartja a csúcsot 19 814 felolvasóval, Maros megye 5890 felolvasóval a második, Bihar a harmadik, több mint 2700 felolvasóval, Kovászna megye (1875) a negyedik, az összesített adatok szerint. Határainkon túlról kilenc ország csatlakozott idén a felolvasáshoz: Magyarországról mintegy 2500 felolvasót regisztráltak, Szlovákiából hat helységből közel ezret, Kárpátalján a Nagyberegi Református Parókián olvastak fel. Németországban, Nürnbergben 60-an olvastak fel, a Magyar Kultúregyesület szervezésében, Belgiumban, a Brüsszeli Magyar Házban 20-an, Svédországban is olvastak ketten. Az óceánon túl idén Cleveland-ben a Bocskai Rádió munkatársai olvastak fel, Floridában ketten olvastak fel angolul egy-egy verset, Kanadában, Torontóban egy felolvasó személy szólaltatta meg József Attila líráját.
A szervezők köszönik minden felolvasónak, aki bárhol a világon csatlakozott az idei maratonhoz. Idén is sokan megosztották élményeiket a közös olvasásról az esemény Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/events/175581687136726/
Az esemény sajtóvisszhangjából: https://hargitanepe.eu/hatartalan-felolvasomaraton-fokuszban-jozsef-attila-kolteszete/
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/122312-vilagszerte-olvastak-jozsef-attila-m-veit-a-12-nemzetkozi-felolvasomaraton-kereteben
https://szekelyhon.ro/aktualis/jozsef-attila-munkassaga-elott-tisztelegtek-a-hatarokon-ativelo-felolvasomaratonon
A 12. nemzetközi felolvasómaraton résztevőinek létszáma és helyszínei, táblázatokban összesítve, megtekinthetők a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján:
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/836/a-jozsef-attila-felolvasomaratonrol-szamokban-36-033-felolvaso-a-vilag-10-orszagaban

 
--József Attilát olvastak Háromszéken
Háromszéki tanintézmények, közkönyvtárak is csatlakoztak a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által szervezett 12. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Évről évre a magyar irodalom egy-egy kiemelkedő alkotójának életműve szólal meg a maratonon. 2020. február 18-án József Attila (1905–1937) verseiből olvastak fel a résztvevők.
Háromszéken összesen 1875 személy kapcsolódott be a felolvasómaratonba. A szervezők tájékoztatása szerint a sepsiszentgyörgyi tanintézmények közül a Berde Áron Gazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, a Székely Mikó Kollégium, a Plugor Sándor Művészeti Líceum, a Puskás Tivadar Szakközépiskola és a Nicolae Colan Általános Iskola diákjai és pedagógusai vettek részt az olvasásnépszerűsítő rendezvényen, míg Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban tartották a felolvasást de Kézdivásárhelyen, Baróton, Bardócon, Bölönben, Illyefalván, Kézdikőváron, Martonfalván, Kisbaconban, Nagybaconban, Székelytamásfalván, Szentivánlaborfalván, Vargyason, és Árkoson is József Attilát olvastak.
A Székely Mikó Kollégium nyolc évvel ezelőtt csatlakozott a kezdeményezéshez, és azóta rendszeres résztvevője a programnak. A Domokos Géza Iskolakönyvtár olvasótermében most is egymást váltották az osztályok, mintegy kétszáz diák kapcsolódott be az olvasás örömét, az egyetemes értékeket is népszerűsítő projektbe.
Forrás: https://www.hirmondo.ro/eletmod/cseperedo/jozsef-attilat-olvastak-a-diakok/
 

--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
Mondatok a lovakról
A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Háromszéki TÉT-estek (Tudás – Élmény – Tapasztalat) elnevezésű rendezvénysorozatának vendége volt 2020. február 6-án az intézmény Gábor Áron termében dr. Gőblyös István, a magyarországi Nemzeti Lovasakadémia alapítója és szakmai vezetője. Előadás témája a ló mozgáskultúrája és a magyar lovaskultúra fejlődése volt.
Az előadó bemutatta nemrég megjelent, a lovas szaknyelv megújítását, mai magyarra alkalmazását tartalmazó, Tizenöt mondat című könyvét is, amely nemzeti lovaskultúránk és a lókiképzés alapelveit foglalja össze és tárgyalja.
Az előadó szerint a 21. században az lesz a legmodernebb, ami hagyományos: a ló ma már családtagnak számít, de a természettől elidegenedett embernek újra meg kell tanulnia a természet nyelvét, hiszen csak így tud harmóniába kerülni az állattal. Ez azért is fontos, mert a lóval való helyes bánásmód sokkal lényegesebb, mint alap­adottságainak felmutatása (lépés, ügetés stb.). Az ember kapcsolatát a megszelídített, betanított állattal a görög mitológiai lénnyel, a kentaurral lehet leginkább szemléltetni: a szellem diadala a test fölött. Nem az a cél, hogy a magyar ló versenyló legyen, hanem az, hogy egészségben, tökéletes szellemi és fizikai épségben éljen és fejlődjön együtt gazdájával minél tovább. Gőblyös István könyve magába foglalja a lókiképzés alapjait, a kiadvány azért is született, hogy a magyar lovaskultúra terjedjen és megújuljon. A szerző bevallása szerint társakat, barátokat keres, akikkel együtt tudnak új közösséget kialakítani, megtalálva a hagyományőrzés és a modernitás kereszteződésének szépségét.
Fotók itt: http://www.kmkt.ro/van-e-nemzeti-lovaskulturank
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/130502/mondatok-a-lovakrol
Össze-kötő: kézimunkakör indult a könyvtárban
Össze-kötő elnevezéssel kézimunkakör indult a Bod Péter Megyei Könyvtárban 2020. február 14-én. Célja, hogy a gyermekekkel és a fiatalokkal megismertesse azokat a tevékenységeket, amelyeket nem is olyan régen nap mint nap végeztek otthonaikban elődeink, mint a kötés, horgolás, varrás, illetve kipróbáljanak olyan technikákat is, amelyek felénk nem annyira ismertek, mint a fonalgrafika, a gyöngyfűzés, a tűnemezelés.
Az első alkalommal a résztvevők fonalgrafika technikával készítettek Bálint-napi üdvözletet.
A kör szervezői remélik, az Össze-kötő minden generációt „összeköt”, hiszen már az első találkozáson három generáció képviseltette magát, jelen voltak anyák és nagyanyák lányukkal, unokájukkal. A körindító összejövetel a hagyományos fonót idéző, jó hangulatban zajlott, két, élőszavas mesemondással fűszerezve.
A kézimunkakört kéthetente tartják a könyvtár Gyermekrészlegén. Beszélgetős, jó hangulatú találkozásokra számíthatnak az érdeklődők, ahová a felnőttek hozhatják saját kézimunkájukat, ötleteket meríthetnek egymástól, valamint folyóiratokból, a témához kapcsolódó könyvekből. A gyermekek és fiatalok a könyvtárosok irányításával dolgoznak, de elleshetik a haladóktól is a kézimunkázás csínját-bínját.
Forrás: http://www.kmkt.ro/ossze-koto-kezimunkakor-indul-a-konyvtarban
Fotók és videó itt: https://www.facebook.com/pg/bodpeterlibrary/photos/?tab=album&album_id=2827146937323455
Vers a kiskönyvtárban
Bolond, aki nem szereti a verset, és különösképpen József Attila költészetét, akinek Kései sirató című verse nélkül szegényebb lenne a magyar versirodalom – valahogy így fogalmazott Bod Mária Terézia idős irodalomkedvelő, aki Albisból érkezett a sepsiszentgyörgyi olvasómaratonra.
A 2020. február 18-án tartott felolvasást Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere indította a Bod Péter Megyei Könyvtár Sport utcai fiókegységében, majd Tóth-Birtan Csaba alpolgármester és Czimbalmos Kozma Csaba városgondnok felolvasása után a Nicolae Colan Általános Iskola Waldorf-tagozatának diákjai olvastak fel József Attila-verseket.
A tanulókat az Írisz Ház fogyatékkal élő fiataljai követték a felolvasásban, délután pedig helyi színészek vették át a stafétát.
A Sport utcai kis könyvtár éppen olyan fontos a megyei intézmény számára, mint a székházban zajló tevékenység, mert itt is ugyanolyan szellemi táplálékot kívánnak nyújtani az olvasóknak, mint a központban, a diákok számára pedig olyan, mint egy edzőterem, ahol minden tekintetben erősíthetik képességeiket – mondotta Szonda Szabolcs, a megyei könyvtár igazgatója az olvasómaraton megnyitóján. Az intézményvezető szerint a tizennyolcezer kötetes fiókegységben minél inkább ki szeretnék szolgálni a lakosság igényeit, éppúgy, mint a városközpontban, ezért folyamatosan fejlesztik. Éltes Enikő könyvtáros lapunknak elmondta, a gyermekeknek szánt keddi és csütörtöki mesedélutánokon a könyvekhez kívánják közel vinni őket, de egy egyszerű könyvjelző készítése is segítheti őket abban, hogy megérezzék a könyv közelségét, varázsát, ezért kézműves foglalkozásokat is tartanak.
Az olvasómaraton gyermek és felnőtt olvasói nem tettek egyebet, mint felidézték a vers varázsát, amely a magyar nyelv egyik legsajátosabb eszköze, ezért népszerű minden korosztály számára, és ezért érdemes akár a széppróza napján is ünnepelni költőinket, versművelőinket.
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/130755/vers-a-kiskonyvtarban-a-magyar-szepproza-
Fotók: http://www.kmkt.ro/jozsef-attila-versek-a-fiokkonyvtarban-12-nemzetkozi
A magyar széppróza napja - Fészket rakni az olvasó fejében
A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta Jókai Mór születésnapja (1825. február 18.) a magyar széppróza napja. Ez alkalomból a jeles napon neves székelyföldi alkotók részvételével irodalmi estet szerveztek idén a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. Bogdán László, Farkas Árpád, Ferenczes István és Király László beszélgetőtársa Lövétei Lázár László költő, író, műfordító volt. A vendégeket és a közönséget házigazdai minőségében Szonda Szabolcs könyvtárigazgató köszöntötte.
Mikor kezdődött és melyek voltak a magyar prózával kapcsolatos élményeik? – tette fel a társalgást elindítani hivatott, regévé nemesülő visszaemlékezésre is alkalmat teremtő kérdést Lövétei Lázár László a meghívottaknak. Egyúttal arra kérte őket, nevezzék meg azt az írót, aki születésének időpontjára tették volna ezt a jeles napot. A válaszok régmúlt idők olvasmányélményeit hívták elő a feledés homályából, és az is kiderült, hogy ezek egy életre szólnak. Ugyanakkor rávilágítottak a magyar szépirodalom gazdagságára is.
A továbbiakban szó esett még a próza- és versírás módozatairól, valamint a jelen lévő szerzők frissen kiadott vagy éppen arra váró műveiről. A hosszúra nyúlt, de végig tartalmas est egy-egy mű szerzője általi felolvasásával ért véget.
Forrás: https://www.hirmondo.ro/kultura/ahogy-ok-latjak/
https://www.3szek.ro/load/cikk/130780/feszket-rakni-az-olvaso-fejeben-a-magyar-
Fotók itt: http://www.kmkt.ro/megtortent-regek-irodalmi-est-a-magyar-szepproza-napjan
Módszertani napon vettek részt a háromszéki közkönyvtárosok
A Bod Péter Megyei Könyvtár szervezésében 2020. február 17-én hagyományosnak számító, év eleji módszertani napot tartottak a Kovászna megyei közkönyvtárosok, a házigazda intézmény olvasótermében.
A találkozót a megyei könyvtár igazgatója nyitotta meg. Köszöntője után beszámolt az általa vezetett intézmény 2019-es tevékenységéről. Ezt követően a Bod Péter Megyei Könyvtár négy könyvtárosa különböző, az olvasást, a könyvtárhasználatot népszerűsítő tevékenységet mutatott be röviden, valamint a megyei könyvtárban elérhető, gazdag internetes adatbázisok használatáról és a Megyei Tükör napilapnak ugyanott végzett repertorizálásáról beszéltek.
A továbbiakban az egymás munkájának, tevékenységének megismerését is szolgáló szakmai találkozón részt vevő 19 háromszéki könyvtáros összegezte munkája tekintetében a 2019-es évet, sikerekről, eredményekről, de a mindennapi tevékenység nehézségeiről is szólva. Közös tapasztalataik, gondjaik kapcsán véleményeket cseréltek és javaslatokat fogalmaztak meg.
Az elhangzottak tükrében általánosan megállapítható, hogy a könyvtárak látogatottsága az előző évekéhez hasonló szinten maradt, és állományuk gyarapítására az önkormányzatok lehetőségük szerint áldoztak, de elsősorban adományokból gazdagodhatott az.
Az is megállapítható, hogy a könyvtárosok az általuk szervezett irodalmi-kulturális tevékenységekkel főként a gyermekekre, fiatalokra alapoznak, jól meghatározott céllal, így kívánják formálni a jövő olvasóközönségét. Gyakori eset azonban az is, hogy a könyvtáros más munkaköri feladatokat is ellát (pl. szociális ügyek intézője az önkormányzat keretében), ami részéről plusz odafigyelést igényel ahhoz, hogy a könyvtár kialakult és működő nyitvatartási programja alatt az olvasók megfelelő kiszolgálásban részesüljenek.
A jelenlévők folyamatban lévő részleges vagy teljes székhelyfelújításokról, költözésekről is beszámoltak. Ezekben a könyvtárakban időszakosan módosított programmal fogadják az olvasókat. A leglátványosabb ilyen folyamat a zabolai Fejér Miklós Könyvtár esetében zajlott, ahol teljes felújítás következett be. Rétyen felújították a volt komollói iskola épületét a könyvtár számára, azonban ez eléggé messze van a község központjától.
Tartalmas, a régebbről a szakmában lévő könyvtárosok tapasztalatait és az újonnan érkezettek lendületét ötvöző találkozó volt az idei is, amely közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Forrás és fotók itt: http://www.kmkt.ro/modszertani-napon-vettek-reszt-a-haromszeki-kozkonyvtarosok
Visszatekintés az elmúlt évre
Jó évet zárt a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár, hiszen meg tudták őrizni az eddigi olvasói létszámot, megerősítették a már beindított pozitív folyamatokat, és az állományuk is gyarapodott – tudhattuk meg Szonda Szabolcs intézményvezetőtől.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/gondolatok-a-konyvtarban-2/
Vendégrendezvények a könyvtárban
Idén először 2020. február 12-én, a Bod Péter Megyei Könyvtárban találkoztak a sepsiszentgyörgyi László Kálmán Gom­bász­egyesület tagjai, hogy vetített képekkel idézzék fel a tavalyi nyári gombásztábor hangulatát, és megalapozzák az ez évi, Székelyvarságra tervezett rendezvényt. Az egyesület elnöke, Zsigmond Győző elégtétellel sorolta a tavalyi tábor fegyvertényeit: közel 150 résztvevő, 290 beazonosított gombafaj, neves szakértők, többek között Rimóczi Imre, Pál-Fám Ferenc mikológusok jelenléte.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kovaszna-megye/mar-no-a-gomba/
Dr. Reisinger János művészet- és irodalomtörténész Világszem-sorozatának idei első előadására került sor 2020. február 20-án a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, Magyar költők a hitről címmel, Arany János, Tompa Mihály, Ady Endre, Reményik Sándor és Pilinszky János verseire alapozva. A sorozat következő előadásai: Magyar költők a reményről (március 19.), Magyar költők az édesanyákról (április 16.), Magyar költők az édesapákról (május 14.).
Forrás: https://www.facebook.com/events/227350441631133/
Kis népek vagyunk, jó, ha a rokonságba tudunk olykor kapaszkodni. E kapcsolatnak több színét-árnyalatát is megtapasztalhattuk dr. Sirató Ildikó, az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tára vezetőjének 2020. február 21-i előadásán, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A sepsiszentgyörgyi Balassi-fiókintézetnek köszönhetően a hallgatóság valóságos információzuhatagban fürdőzhetett a finnekkel, észtekkel összefűző hasonlóságokról és különbözőségekről. Az előadó a 19. századtól kezdve tekintette át a kapcsolatokat, hiszen akkor lett fontos az európai nemzetek számára az identitásuk, illetve az azokat meghatározó közös kulturális vagy történelmi tapasztalat. Mindhárom nép érezhette magát gyökértelennek, rokontalannak és mellőzöttnek a latin és germán nyelvek által uralt öreg kontinensen, ám az unióhoz való csatlakozással bizonyságot nyert, egyaránt beleférünk az értékek Európájába.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/jo-egymasba-kapaszkodni/
A sepsiszentgyörgyi Magyar Erdélyért Egyesület és a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Házának meghívására budapesti vendég, v. Bagaméri László tartott előadást, A Szent Korona és a Boldogasszony népe címmel, 2020. február 29-én, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében.
Forrás: https://www.facebook.com/events/138460794070854/
 

--A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
B. Kovács András új köteteit mutatták be
2020. február 26-án B. Kovács András sepsiszentgyörgyi közíró legújabb köteteit mutatták be a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. 1989, te csillag! Harminc éve történt című kötetében (ARTprinter Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2019) többek között a rendszerváltó események háromszéki és nem csak háromszéki koronatanúi vallanak arról, ahogyan ezeket az eseményeket megélték három évtizede. A másik, Fedelet a fejünk fölé címmel 2019-ben megjelent kötet egy kisebbségi politikus életpályáját mutatja be tényregény formájában. A bemutatón a szerző beszélgetőtársa Bálint József sepsiszentgyörgyi építészmérnök, politikus, a Fedelet a fejünk fölé című kötet narrátora, főszereplője volt.
B. Kovács András az országos, illetve a Kovászna megyei sajtó, valamint több rádió- és televízió-szerkesztőség belső munkatársaként dolgozott nyugdíjzásáig. A romániai történelmi fordulat harmincadik évfordulójára megjelent 1989, te csillag! című válogatás interjúkat, riportokat, visszaemlékezéseket tartalmaz, amelyeknek közös nevezője egy sorsformáló esemény, élmény. A kötet tizennyolc beszélgetésében 1989 december végének napjai elevenednek fel.  Megszólalnak bennük politikusok, egyházi vezetők, értelmiségiek, újságírók, jogászok, egyszerű hétköznapi emberek. A rendszerváltáson átívelő, szakmát és közéleti szerepvállalást egybeölelő pályakép bontakozik ki a Fedelet a fejünk fölé című tényregényben. B. Kovács András köteteiről Sarány István írása itt: https://hargitanepe.eu/1989-te-csillag/
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/839/1989-te-csillag-harminc-eve-tortent--fedelet-a-fejunk-fole--b.-kovacs-andras-uj-koteteit-mutattak-be
Rendhagyó történelemóra Egyiptomról
Rendhagyó, interaktív történelemórára került sor 2020. február 26-án a Kájoni János Megyei Könyvtárban, az Élményalapú, innovatív tanulás a könyvtárban című program nyitóeseményeként. Benedek Csaba gyergyószentmiklósi történelemszakos tanár, a Vaskertes Általános Iskola aligazgatója az ókori Egyiptomról tartott interaktív történelemórát a Mozaweb oktatási szoftver használatával a Nagy Imre Általános Iskola ötödik osztályos diákjainak. Az többek között 3D videók által elevenedett meg az ókori Egyiptom, a Nílus, a piramisok, az egyiptomi istenek világa. A szoftver segítségével ugyanakkor a tanultak játékos ellenőrzésére is sor került, mindvégig ébren tartva a gyerekek érdeklődését.
Gyulai Arthur könyvtárigazgató köszöntőjében tájékoztatta az esemény résztvevőit arról, hogy újszerű könyvtári foglalkozások és rendhagyó órák szervezésére nyújt lehetőséget a könyvtár. 2019-ben benyújtott sikeres pályázata révén a Pro Libris Könyvtári Egyesület elnyerte a Bethlen Gábor Alap támogatását, ugyanakkor a Hargita Megye Tanácsa által bizosított anyagi támogatás, valamint szponzori támogatás révén IT-alapú eszközöket, interaktív led-táblát, modern számítógépet, valamint korszerű oktatási szoftvert szerezhetett be az intézmény. Ezáltal a könyvtárban korszerű digitális környezetben szervezhetnek interaktív tevékenységeket különböző korosztályú csoportoknak, amelyek játékos módon egészíthetik ki az iskolai oktatást, élményszerűen közvetítve új ismereteket.
Sajtóvisszhang: https://hargitanepe.eu/ingyenes-angol-nyelvoktatas-a-konyvtarban-elmenyalapu-innovativ-tanulas/
Forrás:
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/826/elmenyalapu-innovativ-tanulas-a-konyvtarban--konyvtari-foglalkozasok-rendhagyo-orak-digitalis-kornyezetben
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/838/rendhagyo-tortenelemora-jatekosan-interaktiv-modon-tanultak-a-diakok-az-okori-egyiptomrol
Játékosan angolul
Ingyenes, élményalapú, játékos, interaktív angol nyelvtanítás indul 5-6. osztályosok számára a Kájoni János Megyei Könyvtárban. 2020. március 2-tól kezdődően minden kedden délután 4 órára várják a tanulni vágyó diákokat a könyvtár földszinti termében. Az Élményalapú, innovatív tanulás a könyvtárban című program keretében induló képzés a Pro Libris Könyvtári Egyesület sikeres pályázata révén, a Bethlen Gábor Alap,valamint Hargita Megye Tanácsának anyagi támogatásával újonnan beszerzett korszerű oktatási szoftver (led-tábla és modern számítógép) használata által egyszerűbbé, átláthatóbbá és szórakoztatóbbá teszik a diákok számára a tanulást.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/833/jatekosan-angolul--ingyenes-angol-nyelvoktatast-indit-a-konyvtar
 

--A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár hírei
Olvasóklub gyermekeknek is
A kézdivásárhelyi könyvtárban immár egy éve működik nagy sikerrel az olvasóklub, tagjai tartalmas órákat töltenek el a könyvek világában, Vántsa Judit igazgatónő vezetésével. 2020. február 25-től a gyerekek számára is szerveznek hasonló tevékenységet az intézményben, a felnőtt olvasóklub mintájára, V–VI. osztályosok számára, Kovács Izabella könyvtáros vezetésével.
Havonta egyszer, a hónap első hétfőjén találkoznak azok, akik sokat olvasnak, és meg szeretnék osztani másokkal is olvasmányélményeiket, továbbá kíváncsiak, fogékonyak mások véleményére is. Nem egy konkrét kötet, hanem egy szerző vagy témakör az adott hónap „házi feladata”, például március 8. környékén a nő mint az irodalmi művek témája, a szerzők közül pedig Szabó T. Anna, Grecsó Krisztián, Szabó Magda, Jókai Anna. Persze, ki-ki a saját „kedvenceit” is népszerűsítheti, van, aki a krimit vagy a romantikus regényt kedveli, más a klasszikus szépirodalmat, világirodalmat, akadnak, akik szakirodalomba is belekóstolnak, és élményeiket megosztják egymással.
A csoport 13–15 fős, jelenleg nincs lehetőség a bővítésre, hiszen ennél több személy már csak az időkeret okán sem tudná érdemben megfogalmazni gondolatait a találkozók alkalmával.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/konyvtari-olvasoklub-gyerekeknek-
Könyvtári évértékelő
„A legvagányabb könyvtár, jobb, mint Marosvásárhelyen vagy Budapesten” – jellemezték egy kérdőíven a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárt, amelynek igazgatója, Vántsa Judit az intézmény tavalyi évét is kiértékelte.
A könyvtárban évek óta sikerrel fut karácsony táján a Vak ajándék nevű játék, azaz egy könyv kölcsönzése látatlanban, becsomagolva. Idén a kötet egy kérdőívet is rejtett, amit szép számban kitöltöttek és visszahoztak az olvasók, ezek alapján elmondható, hogy a szolgáltatások közül legtöbben a kölcsönzést veszik igénybe, illetve a különféle rendezvényeket látogatják. Meglepő módon utóbbiak közül legkedveltebbnek az író-olvasó találkozókat jelölték meg, mégis, az ilyen eseményeken igen kevesen jelennek meg. Azzal kapcsolatban, hogy milyen új rendezvényeket látnának szívesen, az egészséggel kapcsolatos előadásokat választották legtöbben, az olvasóklub iránti érdeklődés is töretlen. „Jól felszerelt, otthonos, szép, az ott dolgozók kedvesek, segítőkészek, udvariasak” – jegyezték meg az intézményt jellemző rubrikában, nyugtázta elégedetten a könyvtárvezető.
2700 beiratkozottja van a könyvtárnak, ebből közel 1700 aktív olvasó. Tavaly több mint 26 000 dokumentumot kölcsönöztek ki, a látogatottság meghaladta a 20 000 főt. Az állomány jelenleg 68 500 könyvtári dokumentum: könyv, folyóirat, elektronikus könyv, DVD, CD stb. Tavaly 1590 kötetet sikerült állományba venni, ebből 943-at vásároltak, 647 pedig adományba érkezett. Ennél nagyobb számban érkeztek adományok, de tudni kell, hogy nem minden könyvet vehetnek be az állományba, tankönyveket, elavult, túlhaladott szakkönyveket, adott könyvek sokadik példányait például nem, kivételt jelentenek a gyorsabban elhasználódó kötelező háziolvasmányi tételek.
Meglepően sok, szám szerint 151 saját rendezvénnyel büszkélkedhet a könyvtár, ebből legtöbb alkalmat a meseklub teszi ki, amelyet heti kétszer tartanak, népszerűségét bizonyítja, hogy idéntől van igény a harmadik csoportra is, és teltházzal ünnepli működésének egy évét a népszerű felnőtt olvasóklub is. 18 iskolai osztály vett részt könyvtárlátogatáson, 7 ízben volt olvasásmotivációs bemutató, író-olvasó találkozóból hármat szerveztek – a pincei olvasóterem, amely egyben előadóterem, és a meseklub tevékenységeinek is helyet ad, nem alkalmas nagyobb szabású, helyigényes rendezvények lebonyolítására. További 17 alkalommal szerveztek különféle gyerektevékenységeket: karácsonyi gyerekváros, adventi foglalkozás, iskola másként hét, népmese napja, interaktív mesedélután stb. Két napközis bejáró tábort is lebonyolítottak.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/konyvtari-evertekelo/

 
--Találkozás a 75 éves Cseke Péter íróval
2020. február 10-én a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár olvasótermében került sor a 75 éves Cseke Péter író, publicista, szociográfus újabb könyveinek bemutatására, a szerzővel való találkozóra. A meghívottal Geréd Gábor beszélgetett a könyveiről, valamint ez alkalommal átnyújtották a vendégnek a Homoródszentmárton község díszpolgára címet.
A rendezvényről készült felvétel elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=_e_5vNmMNO0&feature=youtu.be
Forrás: https://www.facebook.com/Biblioudv


KONFERENCIA

--Kárpát-medencei Könyvtárosok Jubileumi Konferenciája
A hagyományoknak megfelelően ismét megrendezik a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáját Csongrádon, 2020. május 24-25-én. Az idei év több tekintetben is különleges a rendezvény szempontjából. A Kárpát-medencei együttműködés 20 éve kezdődött, és az IKSZ 15 éve szervezi a rendezvényt Csongrádon. A Nemzeti Összetartozás Éve fontos lehetőség a könyvtárosok számára, hogy a Kárpát-medencei Konferencián hitet tegyenek a nemzeti összetartozás gyakorlatának megvalósításáért. A szervezők kérik, hogy a szakmai szervezet részéről az aláírásra jogosult vezető lehetőleg mindenképp tisztelje meg szíves részvételével a rendezvényt, ugyanis az együttműködési szerződések ünnepélyes megújítását tervezik. Tovább folytatják azt a gyakorlatot, hogy a határon túli magyar könyvtárak tevékenysége, innovációja, jó gyakorlatai, másokat is érintő problémafelvetései bemutatásra kerüljenek. Fontosnak tartják, hogy a konferencia résztvevői megismerkedjenek a szakmai trendekkel, az egyedi és közös pályázatok lehetőségeivel.
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyeselete (RMKE) részéről 14 főt tudnak fogadni. Március 6-ig lehet jelentkezni Kopacz Katalin Mária elnöknél (bibliohr@gmail.com).
Forrás: Kopacz Katalin Mária, RMKE-elnök

 
--50 éves a Kriterion Könyvkiadó – konferencia Szilágysomlyón
A Kriterion Könyvkiadó a szilágysomlyói EME csoport és az EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezete felkérésére és partnerségében könyvkiadástörténeti konferenciát szervezett Szilágysomlyón 2020. február 11-én, az EMKE Magyar Házban. A következő előadások szerepeltek a programban: H. Szabó Gyula - Az öt évtized erővonalai. Rövid összefoglaló a Kriterion történetéről (vetített interjúrészletekkel a Kriterion Kiadó megalakulásáról); Dr. Bajusz István - A szerző munkája a kiadóval; Dr. Szabó Zsolt - Szilágyság a Kriterion-könyvek tükrében; Major István - Könyvnyomtatás Zilahon, könyvnyomtatás a Szilágyságban; Dr. Széman Péter - Olvasó Romániában (Kolozsvár, Bukarest, Zálha, Szilágysomlyó). Könyvolvasó emlékek a 70–80-as évekből; Pocsveiler Ilona: Könyvtáralapítás a 90-es években. A szilágysomlyói Báthori István anyanyelvi könyvtár.
Forrás: https://www.emke.ro/50-%C3%A9ves-kriterion-k%C3%B6nyvkiad%C3%B3-%E2%80%93-k%C3%B6nyvkiad%C3%A1st%C3%B6rt%C3%A9neti-konferencia-szil%C3%A1gysomly%C3%B3n-5614

 
KITEKINTŐ
 
--Milyen irányban fejlesztendő tovább a katalógus?
A Potsdami Főiskola (FHP) Urban Complexity Lab műhelyének kutatói és a Német Nemzeti Könyvtár (DNB) munkatársai használók bevonásával kilenc hónapig tartó közös projektbe fogtak, amelynek eredményeképpen DNBVIS elnevezéssel létrehozták egy kísérleti katalógusinterfész prototípusát. (Megtekinthető itt: https://dnbvis.fh-potsdam.de/) A cél az volt, hogy a grafikus használói interfészeket újszerűen alkalmazzák a könyvtári bibliográfiai adatállományok innovatív szolgáltatása érdekében. A kutatások a keresés és a megjelenítés integrálására irányultak, és arra, hogy a keresésbe való vizuális belépés milyen további feltárási lehetőségeket nyithat meg.
Az elemzések után az alábbi célokat tűzték ki a portál kialakításához:
- többféle használati módot kell lehetővé tenni (egységes interfészről kezdeményezve, váltási lehetőséggel az áttekintő és a részletes ábrázolás között);
- a megjelenítést és a keresést integrálni kell (a vizualizálás adjon lehetőséget az állomány további feltárására, az összekapcsolásra, a keresőkérdések finomítására és adaptálására, továbbá maradjon meg a szöveges keresés, de kiegészítve a vizuális lehetőségekkel);
- a funkciókat és a fazettákat egyszerűsíteni kell (ez a bibliográfiai adatok belső struktúrájára is vonatkozik; elsősorban a használók nagy része számára releváns adatok jelenjenek meg; a tartalmi feltáróeszközöket össze kell kapcsolni).
A vizuális interfész koncepcióját két, könyvtári szakértőkből és laikusokból álló fókuszcsoport, majd az FHP vizualizációs és interakciós szakemberei vitatták meg. Összességében jónak ítélték: főként akkor vélték hasznosnak, amikor új témák feldolgozásáról és általános keresésekről van szó. Már ismert címek céltudatos keresésére az interfész kevésbé alkalmas.
A három fazetta vizualizációja jól sikerült, a megjelenítés informatív és érthető, az interakció viszont még fejlesztendő. A jövőbeli tervezés során nem szabad az interfészt további szempontok szerepeltetésével túlterhelni, egyszerűségre kell törekedni. (A Német Nemzeti Könyvtár bibliográfiai adatainak kiaknázása; Hegyközi I.)
Forrás: KIT hírlevél, 2020/9., 2020. február 25., http://kithirlevel.hu/#a24371


--Változatos ülőhelyek a könyvtárban - változatos igényű használók számára
Jó dolog egységes képet mutatni a könyvtárról, az esztétika mellett költséghatékonysági szempont is érvényesülhet így. Egy másik, talán fontosabb szempont a használói kényelem, ügyfélelégedettség. Ez nem feltétlenül tudatosul a használóban sem, csak annyi, hogy tompán kényelmesen vagy kevésbé kényelmesen érzi magát a könyvtárban. A használók egymástól nagyon eltérő szándékkal érkezhetnek a könyvtárba. Elmélyedt olvasásra vágynak, vagy inkább lábfelrakós kényelemre, traccspartira a többiekkel, kiülős-napozós olvasgatásra stb. Ahogyan a különféle célokra és ügyféloldali vérmérsékletre, hangulatra a vendéglátóhelyek is reagálnak, a könyvtárakban is egyre tudatosabban megjelentek az eltérő célú, hangulatú, kényelmi fokú ülőalkalmatosságok. A http://kithirlevel.hu/ oldalon különféle célokra, de azonos könyvtári térbe helyezett ülőalkalmatosságokat mutatnak be. Egyebek mellett ezeket:
- Charleroi közkönyvtára (színes foltokkal dekorált fotel)
- az oslói Deichmanske Stovner nevű fiókkönyvtára (növényi ingákból készített dzsungel, illetve bőrfotel)
- a nagykanizsai Halis-könyvtár (kényelmes bőrkanapé)
- a grazi közkönyvtár zenei részlege (tech-sarok)
- Zuthpen közkönyvtárának élénkzöld puffjai
- Rotterdam "romos" fiókkönyvtára. (MG)
Forrás:  KIT hírlevél, 2020/9., 2020. február 25., http://kithirlevel.hu/#a24383


--Elkészült a 2020-as Aegon Irodalmi Díj rövidlistája
Elkészült a 2020-as Aegon Irodalmi Díj esélyeseinek rövidlistája, ami már első ránézésre is más, mint eddig: az idén tizenötödik évét ünneplő díj megújulásának egyik fontos eleme, hogy esélyesei között a korábbi 10 helyett 5 könyv szerepel. További újdonság, hogy ezt az öt könyvet ötfős zsűri válogatta arról a hosszúlistáról, amit egy hét főből álló szakmai testület állított össze a tavalyi év magyarországi szépirodalmi könyvtermésének javából.
A 2020-as Aegon Irodalmi Díjra esélyes könyvek a következők:
Barnás Ferenc: Életünk végéig (Pesti Kalligram)
Csabai László: A vidék lelke (Magvető Könyvkiadó)
Harag Anita: Évszakhoz képest hűvösebb (Magvető Könyvkiadó)
Láng Zsolt: Bolyai (Jelenkor Kiadó)
Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt (Magvető Könyvkiadó).
A 2020-as Aegon Irodalmi Díj zsűritagjai: Fáy Miklós kritikus, Lévai Balázs rendező, producer, Ott Anna irodalomszervező, Szabados Ágnes műsorvezető-szerkesztő, Széchenyi Ágnes irodalomtörténész.
Az Aegon Művészeti Díj Magyarország legrangosabb, független, nettó hárommillió forint pénzjutalommal és több tízmillió forint értékű médiamegjelenéssel járó magánalapítású elismerése, az előző év kiemelkedő kortárs szépirodalmi alkotását díjazza. Az Aegon Magyarország emellett ingyenesen letölthető középiskolai tancsomagokat készít a jelölt művekről, szerzőkről, saját íróportré-filmjeivel és estjeivel jelen van fesztiválokon, valamint fontos kulturális események támogatójaként közel viszi közönségéhez az irodalmat.
Forrás: https://litera.hu/hirek/elkeszult-a-2020-as-aegon-irodalmi-dij-eselyeseinek-shortlistje.html

 
--Milliós nagyságrendben teszi elérhetővé képgyűjteményét a Smithsonian Intézet
2,8 millió nagyfelbontású, 2D és 3D dimenziójú képet tesz közzé a Smithsonian Intézet – az anyagok a 19 Smithsonian Museum, 9 kutatóközpont, könyvtárak, levéltárak és az Állatkert (National Zoo) gyűjteményéből származnak.
Az intézet a 2020-as év folyamán további 200 000 kép közzételét tervezi, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a most közzétett anyag teljes gyűjteményének csak mintegy 2%-át képezi, és a gyűjteményében található 155 millió egység teljes digitalizálása tervben van.
Simon Tanner, a londoni King’s College kulturális szakértője, aki a projektben együttműködött a múzeumi hálózattal, kiemelte, hogy a több tudományterületet összefonó digitalizálás tudományos és kulturális közegen átívelő tartalmak feltárását teszi lehetővé. „Lenyűgöző nagyságrendű interdiszciplináris információs anyag vált hozzáférhetővé, amely eddig nem ismert mértékben segíthet hozzá a tudományterületeken, kulturális közegen, távolságon és időn átívelő feltáró és kutatómunkához, és rendkívüli mértékben képes kitágítani az emberi megismerés határait.”
Forrás: https://thenextweb.com/apps/2020/02/26/smithsonian-institute-just-released-2-8-million-high-quality-images-for-free/

 
HAZAI

--A fiatalabb korosztályt is megszólítja a gyergyószentmiklósi könyvtár
A könyvek felé történő, tudatos fordulást tapasztaltak a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban az elmúlt évben. Több olyan korosztály is van, akik rendszeres olvasók, és folyamatosan kölcsönöznek ki könyveket. Emellett 2019-ben hatvan rendezvényt is szervezett az intézmény.
Változott a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba leggyakrabban látogatók korosztálya az előző évekhez viszonyítva – ez derült ki többek között, amikor az intézmény összesítette a 2019-es adatokat. „Tavaly a 14 évnél fiatalabb gyerekek látogatták leginkább a könyvtárat, a korábbi években pedig a 14-25 év közöttiek. Ez a változás azért is örvendetes, mert úgy látszik, az anyukák elkezdték felismerni, hogy a digitális világnak van egy olyan beszippantó ereje, amit jó megelőzni” – hangsúlyozta Vincze Csilla, az intézmény vezetője. Sokan járnak családosan, hiszen kedvező időjárás esetén a létesítmény udvarán is játszhatnak a gyermekek, amíg a szülők könyvet válogatnak, de az épületben is igyekeztek helyet biztosítani a kicsiknek, akik lefoglalhatják magukat erre az időre.
Továbbra is nagy számban járnak könyvtárba a 14 évnél idősebb diákok, egyetemisták, akik elsősorban a kötelező olvasmányokat, szakirodalmat keresik. Az olvasók között a legkevesebben a 25-40 év közöttiek vannak, 100-nál kevesebb ilyen korosztályú rendszeres kölcsönzőt jegyeztek. Az aktív korosztályból azok a rendszeres olvasók, akik éjszaka dolgoznak. Az intézményben hatvan rendezvényt szerveztek az elmúlt évben, ebből 26-ot szeptember után. Ezeken az eseményeken összesen közel négyezren vettek részt. Az intézményben 97 687 dokumentum van, ezek többsége könyv. Könyvvásárlásra kevés pénzük van, de pályázatból, adományoknak köszönhetően és a kiadók, könyveket bemutatók segítségével folyamatosan igyekeznek bővíteni a könyvállományt.
Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/a-fiatalabb-korosztalyt-is-megszolitja-a-gyergyoszentmiklosi-konyvtar

 
--Könyvtár és uszoda is épül
A Regionális Operatív Program által finanszírozott projekteken keresztül további pályázati pénzek érkeznek Nagykárolyba, közölte Kovács Jenő polgármester. A tervezett beruházások összértéke 11,8 millió euró, ez az összeg oszlik meg négy nagyobb beruházás között, tette hozzá.
„Az általunk elképzelt és eltervezett korszerű, minden igényt kielégítő multifunkcionális központban lesz majd megtalálható a könyvtár is. Ez az új épület végre lehetőséget ad majd az intézmény munkatársainak is, hogy megfelelő körülmények között dolgozhassanak. Az épületben továbbá kialakításra kerül egy kivetítővel felszerelt konferenciaterem, egy zenés meditációs terem és egyéb termek is. A könyvtár alsó részében egy hetven férőhelyes mélygarázst is kialakítunk. A multifunkcionális központ kialakítására 5 millió eurót fordíthatunk. Ennek helyszínéül a jelenlegi városi kertészet kastélypark melletti része szolgál majd. Itt az elmúlt héten elkezdték a terep előkészítését, lebontották a még meglévő üvegházakat is. A kertészet hamarosan átköltözik a Gencsi útra, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) telephelye mögött található részre” — részletezte a városvezető.
Forrás: www.frissujsag.ro/konyvtar-es-uszoda-is-epul/

 
--Szatmárnémetiben is mini közösségi könyvtár megnyitását tervezik
Bukarest és a brassói Barcaszentpéter után Szatmárnémetiben is tervezik a Little Free Library néven ismert közösségi könyvtár beindítását.
A koncepció a könyvmegosztáson alapul, ösztönzi a könyvcserét az „adj egy könyvet – vegyél el egy könyvet” elv alapján. Bárki kivehet magának egy könyvet, hazaviheti, elolvashatja, majd visszaviheti, de vihet helyette akár egy másik könyvet is. Emellett bárki adományozhat könyvet a mini könyvtárnak.
A Little Free Library ötlete az Amerikai Egyesült Államokból származik. 2009-ben a Wisconsin-i Todd Bol könyvtáros készített édesanyja emlékére egy apró, madáretetőre emlékeztető minikönyvtárat a háza elé. A kezdeményezés igen nagy népszerűségre tett szert, hamar elterjedt, jelenleg számos országban van jelen, több tízezerre tehető a mini könyvtárak száma, amelyek milliós nagyságrendű forgalmat bonyolítanak le.
A szatmári mini közösségi könyvtár színteréül a szervezők a Kossuth-kertet szemelték ki, a tényleges beindítást pedig mintegy két hónappal későbbre tervezik – addig könyveket szeretnének gyűjteni, ezért örömmel fogadnak minden könyvadományt.
Forrás: https://www.szatmar.ro/Szatmarnemeti_is_felkerul_a_Little_Free_Library_kozossegi_konyvtarak_terkepere/hirek/103772

 
--Virtuálisból valódivá lett a marosvásárhelyi könyvtár „nagyihálózata”
Nyolc évvel ezelőtt indította el Illyés Claudia, a marosvásárhelyi könyvtár kövesdombi székhelyének munkatársa Nagyinet elnevezésű programját, amellyel az idősebbeknek nyújtott segítséget a számítógép-kezelés megtanulásában és a világháló böngészésében. Mára ebből a virtuális hálóból valóságos háló lett, egy igazi közösség, amelynek évente öt-hat közös kirándulást szervez.
Csak az elmúlt négy évben több mint kétszáz nyugdíjaskorú, zömében egyedül élő marosvásárhelyi vett részt ezeken a közösségépítő utazásokon. Főként egyedül élő hölgyek jelentkeznek, de akad egy-két idősebb úr is – mondja a könyvtáros. Régebb papírra írta a neveket, azok nincsenek is benne a számítógépes táblázatban. Mint mondja, jelenleg csak két idősebb „tanulója” van, akiknek csütörtökönként tanítja, hogyan kell helyénvalóan kezelni a közösségi oldalakat telefonról. A többieknek valóságos kirándulásokat szervez, de elsőként mindig a közösségi oldalon hirdeti meg a BuniNet/NagyiNet – Biblioteca Judeţeană Mureş csoportban, és itt várja a jelentkezőket, de kiteszi a plakátot a könyvtár ablakára is azok számára, akik nem használják a Facebookot.
„A pozitív visszajelzések motiválnak, látni kellene, ahogy énekelnek, táncolnak két ülés között a buszon, legtöbb özvegy vagy elvált, egyedül élnek, és hiszem, hogy a közösségben boldogok, jól érzik magukat, barátságok kötődnek” – meséli Illyés Claudia, aki igazi „nagyihálózatot” épített ki Marosvásárhelyen.
Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/virtualisbol-valodi-nagymamahalozatot-epitett-ki-a-konyvtaros

 
--Művelődési központ készül Sepsiszentgyörgyön
Románia legmodernebb, legjobb akusztikájú hangversenytermét Sepsiszentgyörgyön kívánják felépíteni, mégpedig egy olyan kulturális és ifjúsági központban, amely összesen hat intézménynek adna helyet: a koncertterem mellett az Erdélyi Művészeti Központnak (EMŰK), a Bod Péter Megyei Könyvtárnak, a Tamási Áron Színháznak, az M Studiónak és a Cimborák Bábszínháznak – jelentette be 2020. február 21-i, rendkívüli sajtótájékoztatóján Kató Béla református püspök, a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem és a Sapientia Alapítvány képviselője, Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke. Az új központ ugyanis hármas összefogással, a megye, a megyeszékhely és a Sapientia Alapítvány együttműködésével épül majd meg az egykori Bodok Szálloda romjának helyén és a szomszédos területeken. A tervezési folyamatot már elindították, a kész épületegyüttes – amely messze a legnagyobb beruházás lesz Sepsiszentgyörgyön – 2024-ben válik működőképessé.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.3szek.ro/load/cikk/130622/muvelodesi-kozpont-epul-a-bodok-szalloda-helyen
Sajtóvisszhang: https://www.hirmondo.ro/kultura/szentgyorgy-a-csucsra-tor/
 

--Sanyi bá helyett Szégyen
2020. február 25-én a kézdivásárhelyi Vigadó művelődési ház dísztermében Isten, ördög és a lusta dög címmel rendezték meg Molnár Vilmos és Muszka Sándor író-költők felolvasóestjét.
Dimény H. Árpád költő, a meghívottak beszélgetőtársa bevezetőjében köszönetet mondott az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (EMIL), amiért a február 18-án ünnepelt magyar széppróza napja tiszteletére Kézdivásárhelyre delegálta Molnár Vilmos József Attila-díjas író-költőt és „kedves hazánkfiát”, Muszka Sándort. Első kérdését is a 2018 óta ünnepelt magyar széppróza napja apropóján fogalmazta meg: helyénvalónak találják-e, hogy az Jókai Mór születésnapjához kötődik?
Molnár Vilmos válaszában kifejtette, olyan gazdag a magyar prózairodalom, hogy bőven van, ahonnan válogatni, „de tényleg Jókai az, akinek megvolt a megfelelő múltja, patinája.” Muszka Sándor egy hasonlattal élt a téma kapcsán. „Van otthon két macskám. Ezek olyanok pont, mint a pestiek: ha van táp előttük, azért nyávognak, s ha nincs, akkor azért. De hogy mindig nyávognak, az biztos. Mindenből hiszti van, mindennek nagy feneket kerítenek, hogy akkor most Jókai vagy Esterházy, vagy ki legyen. Szerintem az a lényeg, hogy van magyar széppróza napja”, summázott. A jelenlévők derültségére felvetették, legyen erdélyi, illetve székely széppróza napja is.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo.ro/kultura/sanyi-ba-helyett-szegyen/

 
VIDEOTÉKA

--Portréfilm a székelyudvarhelyi könyvtárról
A székelyudvarhelyi „csodakönyvtárat” mutatták be 2020. február 13-án, az Erdély TV Mozaik című műsorában, megállapítva: nem csoda, hogy szeretnek könyvtárba járni a székelyudvarhelyiek.
A videó elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=IKpy8SpagDY
 

--Ügy Félóra: Teleki Téka
Hogyan vonja be a közösséget a marosvásárhelyi Teleki Téka a kultúraőrző, -teremtő munkájába? Hogyan értékelik a 2019-es évet, mik az idei tervek? Minderről Lázok Klárát, a Teleki-Bolyai Könyvtár főkönyvtárosát kérdezi Hamar Mátyás Ruben a 2020. február 20-i Ügy Félórában.
A videó itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=_D0LaUCmuyI
 

INTERJÚ

--Ha nem kötelezik, szívesen olvas a diák – beszélgetés a Lázadó Muglik ifjúsági olvasókörről
Nincs olyan, hogy 'nem jó' egy könyv, ami iránt a fiatalok érdeklődnek, hiszen az számít, hogy rákapjanak az olvasásra. A kortárs, emészthetőbb, népszerűbb irodalmi műveken keresztül vezet az út a nagy klasszikusok felé – vallják a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban működő, Lázadó Muglik nevű ifjúsági olvasókör irányítói, Péter Katalin és Kuna Ibolya könyvtárosok. Az olvasás, a könyvek megszerettetése, az olvasmányélmények megosztása a célja a kezdeményezésnek, amelynek keretében havi rendszerességgel szerveznek találkozókat középiskolás diákokkal.
Ezeken az alkalmakon kortárs szerzők műveiről esik szó, olyan olvasmányokról, amelyek a tizenévesek számára vonzó, érdekes témákat dolgoznak fel. Az intézmény munkatársai elmondták, a könyvtárba beiratkozott olvasók 20,76 százaléka 14 év alatti, 36,39 százalékuk pedig 14-25 év közötti, ez azt jelenti, hogy az olvasók nagy része, vagyis 57,16 százaléka fiatalabb, mint 25 éves. Péter Katalin és Kuna Ibolya a Krónika megkeresésére úgy fogalmazott, tapasztalatuk szerint nem megalapozott a manapság gyakorta elhangzó aggodalom, hogy a mai kamaszokat, fiatalokat nem lehet bevonni az olvasás bűvkörébe.
'Nagyon sokan összegyűlnek iskola után a könyvtárban, hogy olvassanak, egymásnak ajánlják a gyerekek a különböző könyveket. Az a tapasztalatunk: nem igaz, hogy a mai fiatalok nem szeretnek olvasni, csak kedvükre való olvasmányokkal kell őket megszólítani” – vélekednek a könyvtárosok. Hozzátették, felnőtteknek szóló olvasókör már működött korábban, ennek mintájára indították el az ifjúsági kört, és azért is, mert sok jól megírt ifjúsági regény jelenik meg manapság, érdemes ezekkel megismertetni a fiatalokat. 'Középiskolások voltak akkoriban a gyerekeink, tudtuk azt, hogy ők is olvasnak, éreztük, hogy szívesen jönnének a könyvtárba a fiatalok, így is lett.'
Forrás és teljes cikk itt: https://kronikaonline.ro/kultura/ha-nem-kotelezik-szivesen-olvas-a-diak-n-az-emeszthetobb-muveken-keresztul-vezethet-az-ut-a-klasszikus-irodalmi-alkotasok-olvas

 
ELHALÁLOZÁS
 
--Elhunyt Csukás István
83 éves korában, gyors lefolyású betegség következtében, 2020. február 24-én meghalt Csukás István, Kossuth-díjas költő, író, a Nemzet Művésze, jelentette be Facebook-oldalán az Újszínház. Mirr-Murr, a kandúr, Süsü, az egyfejű sárkány, Pom Pom, Gombóc Artúr és a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász megteremtője a legnépszerűbb kortárs meseírónk volt, nemzedékek nőttek fel a történetein.
Csukás István 1936. április 2-án Kisújszálláson látta meg a napvilágot, gyakran emlegette, hogy egy napon született Andersennel, csak éppen 131 évvel később. A Digitális Művészeti Akadémia által összeállított életrajza szerint apja nehéz sorsú kovácsmester volt – Csukás István szegény, de visszaemlékezései szerint boldog világban töltötte gyermekéveit.
Forrás és teljes cikk itt: https://index.hu/kultur/2020/02/24/meghalt_csukas_istvan/

 
--Meghalt Pavel Vilikovský szlovák prózaíró
2020. február 10-én, 78 éves korában elhunyt Pavel Vilikovský szlovák író, műfordító, publicista. A 60-as években jelentkező posztmodern szlovák írók, vagyis a prózafordulat egyik meghatározó tagja volt, akárcsak Magyarországon Esterházy Péter. Radikálisan megváltoztatta a szlovák próza nyelvét: műveiben az embert, a történelmet, az élet abszurditását iróniával és paródiával ábrázolta. A szlovák irodalomban is számon tartott generációtársával, Grendel Lajossal 1991-ben, Szlovák Casanova (Slovenský Casanova) címmel közös kötetet jelentettek meg, amely egy pártfunkcionárius három erotikus levelét tartalmazta.
1999-ben megkapta a közép-európai jelentőségű Vilenice-díjat. 2001-ben Az utolsó pompeji ló című kötetét Litfond-díjjal ismerték el. Kétszeres Anasoft Litera díjas (2005, 2014). Műveit többek között angolra, franciára, magyarra és lengyelre is lefordították. Magyar nyelvre Hizsnyai Tóth Ildikó kezdte el tolmácsolni 2011-ben, A gonosz önéletrajza (Vlastný životopis zla) című könyvvel, akit később Garajszki Margit követett az Egy igazi ember történetével (Príbeh ozajského človeka), majd az Első és utolsó szerelem (Prvá a posledná láska) című kötet lefordításával a Kalligram Kiadónál.
Forrás: https://dunszt.sk/2020/02/11/meghalt-pavel-vilikovsky-szlovak-prozairo/

 
DÍJAK

--Kovács András Ferencé idén az Artisjus Irodalmi Nagydíj
Requiem tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette Cselényi Béla, Kováts Judit, Szajbély Mihály és Mártonffy Marcell vehet át elismerést a 2020. március 2-i díjátadó ünnepségen - közölte az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület az MTI-vel.
Az Artisjus Egyesület 2006-ban hozta létre az Artisjus Irodalmi Díjat, amellyel azóta összesen 69 kitűnő költőt és írót ismertek el. Az irodalmi nagydíj célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyító művészek további alkotómunkájához. A közlemény szerint az Artisjus Irodalmi Díj az egyik legjelentősebb magyarországi irodalmi elismerés, amelynek értéke abban rejlik, hogy maguk a pályatársak szavazzák meg a nagydíjast és a négy alkategória - költészet, próza, tanulmány és esszé - díjazottját.
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=11419&kovacs_andras_ferenc_kapja_iden_az_artisjus_irodalmi_nagydijat

 
--Átadták az idei Kortárs Magyar Dráma-díjakat
2020. február 25-én adták át az idei Kortárs Magyar Dráma-díjakat a Rózsavölgyi Szalonban. Hajdu Szabolcs és Török-Illyés Orsolya Obiectiva Theodora című verbatim dokumentum-hangjátékáért, Székely Csaba 10 című drámájáért és Schwechtje Mihály Az örökség című művéért vehette át az elismerést.
Forrás és teljes cikk itt: https://litera.hu/hirek/atadtak-az-idei-kortars-magyar-drama-dijakat.html

 
--Bedő Melinda az EMKE idei Monoki-díjasa
2020-ban az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Monoki István könyvtári díját Bedő Melinda, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár könyvtárosa nyerte el. A díjra a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagjai három személyt javasoltak: Borbé Levente csíkszeredai iskolai könyvtárost, Szabó Károlyt, a székelyudvarhelyi könyvtár munkatársát, valamint Bedő Melindát, a Hargita megyei könyvtár szakirányítóját. Az RMKE vezetősége szavazásra bocsátotta a kérdést, ennek eredményeképpen Bedő Melinda 32 szavazatot, Borbé Levente 17 szavazatot, Szabó Károly pedig 16 szavazatot szerzett.
Az EMKE Monoki-díját áprilisban, az éves közgyűlés keretében adják át.
Forrás: RMKE-levelezőlista

 
KÖNYVAJÁNLÓ

--Újjáéledt honismereti kalauz
Az útikönyvek lényege, hogy hazatalálunk általuk – mondta Boér Hunor, a Székely Nemzeti Múzeum könyvtárosa, aki 2020. február 14-én népes közönség előtt mutatta be a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban Kisgyörgy Zoltán legújabb könyvét. A Tortoma Útikönyvek sorozat legfrissebb kiadványa Alsó-Háromszékre összpontosít, átfogó ismertetőt nyújtva Sepsiszék, Oltfej és Bodzavidék településeiről.
A korábban három kiadást is megért, Kovászna megyét ismertető útikönyv legújabb, bővített kiadásának első része az Alsó-Háromszék címet kapta, mint azt a Tortoma Kiadót vezető Demeter László kifejtette, következőként az Erdővidéket népszerűsítő könyv megjelentetésére készülnek. A honismereti irodalom fontosságáról szólva megjegyezte, Székelyföldön még találni hasonló kiadványokat, ám Erdély más térségeiben alig jelent meg hasonló jellegű leírás. A kiadó korábban több útikönyvet is megjelentetett, többek közt a Brassót, Kolozsvárt vagy Kassát bemutatót is – jegyezte meg.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.3szek.ro/load/cikk/130654/ujjaeledt-honismereti-kalauz-kisgyorgy-zoltan-utikonyve
Sajtóvisszhang: https://www.hirmondo.ro/kultura/tobb-mint-utikonyv/
 

--Háromnyelvű kiadvány jelent meg az erdélyi magyar képzőművészet elmúlt száz évéről
100 év – erdélyi magyar képzőművészet címmel jelent meg az a képzőművészeti album, amely 528 oldalban foglalja össze az 1919-2018 időszakban alkotó erdélyi magyar művészek munkáit. Az RMDSZ által kezdeményezett 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában projekt keretében megjelent kiadvány 220 művész életrajzát és összesen 379 alkotás reprodukcióját mutatja be magyar, román és angol nyelven. A kötetben szereplő reprodukciók gyűjteménye 22 hazai és külföldi múzeum, illetve 32 magánszemély és gyűjtő közreműködésével jött létre.
Az albumba beválogatott alkotók többsége olyan életművet tud maga mögött, amelyben az „egyszerre romániainak és magyarnak lenni” kettősség vállalása európai mércével mért vagy mérhető kvalitású alkotásokban valósult meg. A könyv összeállítóinak szándéka szerint a kötetben szereplő képzőművészek életrajzai egyfajta romániai magyar művészlexikon szerepét is próbálják betölteni.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.maszol.ro/index.php/kultura/122322-haromnyelv-kiadvany-jelent-meg-az-erdelyi-magyar-kepz-m-veszet-elmult-szaz-ever-l

 
--Kortörténet képekben, József Álmos könyvében
Kevés lenne iskolatörténeti képeskönyvnek nevezni József Álmos 2020. február 11-én, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium dísztermében bemutatott könyvét, ami a 2008-ban megjelent kiadványnak az utóbbi tíz évet is átfogó bővített változata, hisz a benne foglaltak az elmúlt százhatvan sepsiszentgyörgyi esztendő hely- és kortörténeti lenyomatát is képezik. A Székely Mikó Kollégium képes története bemutatóján az iskola egykori és jelenlegi tanárai, véndiákjai, annak támogatói idézték fel a múltat vetített képek által, Demeter Lajos helytörténész pedig előadása révén az iskolaalapítás előkészületeinek korába kalauzolta a jelenlévőket.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.3szek.ro/load/cikk/130543/kortortenet-kepekben-160-eves-a-szekely-miko-kollegium
Sajtóvisszhang: https://www.hirmondo.ro/kultura/identitast-hordoz-kozosseget-kovacsol/

 
MOZAIK

--Bemutatták Székely János A nyugati hadtest című kisregényének román fordítását
Bemutatták Székely János A nyugati hadtest című regényének román nyelvű fordítását 2020. február 4-én Bukarestben, a Balassi Intézetben. Az 1979-ben megjelent kisregényt Marius Tabacu műfordító ültette át román nyelvre, a kötet a Curtea Veche Kiadó gondozásában látott napvilágot. Kósa András László, a Balassi Intézet bukaresti központjának igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a művet Tabacu már 1989-ben lefordította, meg is jelent, de az akkori rendszerváltó történések miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt. Ezért a Balassi Intézet felkérésére Tabacu most újrafordította, és az Armata de apus címmel jelent meg.
Forrás és teljes cikk itt: http://multikult.transindex.ro/?hir=11397

 
--Beszélgetés Visky Andrással, Az ember tragédiája temesvári előadásának dramaturgjával
2020. február 5-én a Temesvári Irodalmi Kör és az Új Ezredév Központ vendége volt a sokoldalú alkotó, Visky András keresztyén költő, író, esszé- és drámaíró, rendező, dramaturg, egyetemi tanár, akivel Mátyus Melinda lelkipásztor beszélgetett. A beszélgetés során az is kiderült, Visky András egy kultúrtörténeti eseménynek nevezhető színházi projektben vesz részt: ő a Silviu Purcărete rendezte Az ember tragédiája-előadásnak a dramaturgja, amelynek bemutatója 2020. március 1-jén lesz a Csiky Gergely Állami Magyar Színházban. Madách Imre főművét legutóbb több mint 120 esztendővel ezelőtt, a temesvári magyar színjátszás hőskorában, a Krecsányi Ignác-vezette társulat előadásában láthatta a temesvári közönség, valamikor a 19. század végén.
Forrás: www.nyugatijelen.com/kultura/kulturtorteneti_esemenynek_leszunk_a_szemtanui.php

 
--Évszázadok hírei: tudománynépszerűsítő cikkek erdélyi digitális gyűjtemények alapján
Évszázadok hírei címke alatt indított tudománynépszerűstő cikksorozatot a Maszol erdélyi portál és a Digitéka - Erdélyi Digitális Tudománytár. A közös sorozatban olyan 19. és 20. erdélyi sajtótermékek szemlézése történik, amelyek esetében megtörtént a teljes vagy majdnem teljes gyűjtemény digitalizálása, és korlátozás nélkül hozzáférhetők online.
A február folyamán megjelent cikkek a Kolozsvár-Budapest telefonvonal 1929-es visszaállításáról, az 1990-es gyertyás-könyves marosvásárhelyi tüntetésről, az ipari szennyezésről, régi székelyudvarhelyi farsangokról, századeleji máramarosszigeti buddhistákról, az élet forrásáról szólnak.
Forrás: https://www.maszol.ro/index.php/cimke/%C3%A9vsz%C3%A1zadok%20h%C3%ADrei

 
--Többnyelvűség 1880 és 1940 közötti erdélyi bankrészvényeken és kötvényeken
Érdekes gyűjteménnyel gyarapodott a Kolozsvári Egyetem Könyvtára, Alois Weil gyűjtőtől ugyanis 300 darab, az 1880-1940 időszakból fennmaradt erdélyi bankrészvény és kötvény került az intézmény állományába. A kordokumentumok tükrözik az Osztrák-Magyar monarchiabeli, majd az 1918-as főhatalomváltást követő társadalmi viszonyokat, amikor a hivatalos iratokra is a többnyelvűség volt jellemző.
A nagy érdelődésre való tekintettel az adomány kiállítás formájában is megtekinthető volt február folyamán (a jövőben pedig tervben van digitalis formában való közzététele is). Példaként a következőket említhetjük (szó szerinti idézettel): Banca Ardeleană şi Casa de Economii, Erdélyi Bank és Takarékpénztár részvény 500 lei 1929. április hó 18-án; Kolozsvári Kereskedelmi Bank Rt. 5000 korona 1920. április hó; Dévai Takarékpénztár Részvénytársaság 100 korona 1915 május hó 1.; Banater Bankverein AG 800 Achthundert lei, 24 April 1935… A kiálltott pannókon aradi, brassói, kézdivásárhelyi, tordai, bukaresti stb. bankok és cégek részvényei is láthatók voltak.
Forrás: http://szabadsag.ro/foto/-/asset_publisher/HzhEr9yj3fLn/content/tobbnyelvuseg-korabeli-bankreszvenyeken

 
--Könyvkaraván a szórványban
A Communitas Alapítvány 2020-as könyvtárprogramja során hat szórványmegyébe juttatott el könyv- és folyóiratcsomagokat. A program mindenkori célja, hogy serkentse az anyanyelven való olvasást a szórványtelepüléseken élő magyarok körében.
Az alapítvány több mint 20 szórványkollégiumot és Magyar Házat keresett fel Fehér, Hunyad, Temes, Arad, Krassó-Szörény és Kolozs megyékben. A könyvcsomagokat a Communitas Alapítvány Könyvkiadás Szaktestülete által támogatott könyvek és folyóiratok (Látó, Székelyföld, Korunk, Művelődés, Játéktér, Helikon, Magyar Közoktatás) példányaiból, valamint az Országos Széchényi Könyvtárral folytatott együttműködésből származnak. Minden évben több ezer olvasóhoz jutnak el a könyvek, szórványkollégiumok diákjai és Magyar Házak látogatói egyaránt olvashatják vagy kikölcsönözhetik ezeket.
„Az idei karaván tapasztalatai is azt igazolják, hogy nagy örömmel várják és fogadják a könyvcsomagokat ezeken a településeken, mert hiánypótló olvasmányokhoz, folyóiratokhoz, verseskötetekhez, szakmai és szépirodalmi könyvekhez juttatja a szórványkollégium diákjait, valamint a Magyar Házak könyvtárait. Jó látni, amikor a gyermekek kibontják a csomagokat, és felismerik a meséskönyvekben szereplő mesehősöket. Igyekszünk minden évben újabb szórványtelepüléseket felkeresni, hogy fenntartsuk az anyanyelvünkön való olvasás iránti érdeklődést” - hangsúlyozta Sólyom Réka programkoordinátor.
A program azért is kiemelten fontos, mert sok esetben csak ezeknek a könyvadományoknak köszönhetően frissül a szórványban lévő könyvtárak állománya.
Forrás: https://communitas.ro/main/hirek/single/Ujabb-konyvkaravan-a-szorvanyban

 
--Helyi lapokat keres hiánypótlásra a székelykeresztúri városi könyvtár
Elsősorban keresztúriakhoz, környékbeliekhoz fordul felhívásában a Székelykeresztúri Városi Könyvtár, amely a városban kiadott egykori folyóiratok, városi, iskolai, vagy bármilyen úton-módon megjelentetett újságok begyűjtésére, a meglévő állomány kiegészítésére törekszik, példaképpen említve a Láng, Iskolai híradó, Rügyek, Oázis című lapokat. Ezekből egyelőre csak egy-két példányt sikerült fellellni, de a cél a teljes sorozat kialakítása. A felhívás célja, hogy ezen anyagok segítségével is gazdagítani lehessen a várost érintő, illetve az olyan helytörténetekkel kapcsolatos ismertető cikkeket, leírásokat, amelyek kutatható állapotukban nagy segítséget nyújthatnak az érdeklődők számára.
„Amennyiben emlékül őrzik otthon, és nem szeretnének megválni végleg tőlük, azért is hálás lenne könyvtárunk, ha csupán lefénymásolhatnánk a folyóiratot” – áll a felhívásban.
Forrás: https://www.facebook.com/konyvtarkeresztur/

 
--Az erdélyi-bánsági mezőgazdasági örökség feltárása
Online forrással gazdagodott az erdélyi-bánsági mezőgazdasági örökség kutatása: a magyar mezőgazdasági minisztérium támogatásával lezárult az Erdélyi Gazda című folyóirat 30 évfolyamának digitalizálása, amelyek 1869 és 1895 közötti lapszámai (összesen 27 000 oldal) immár szabadon böngészhetők. Ezzel közkinccsé vált a hazai magyarság mezőgazdasági tevékenységének ez az igazi életműve. A digitalizált anyagban a rokoni kapcsolatoktól kezdve a gazdaságok tevékenységéig, ezek minden ágát megtaláljuk.
A munka folytatódik, idén kb. 10 000 oldal digitalizálása van kitűzve célul. A projektfelelős, az Erdélyi Gazda című folyóirat kiadójának további munkáját ugyanakkor megnehezíti, hogy az 1990 utáni számoknak csak egy része van meg a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban (ahonnan az eddigi anyag digitalizálása megtörtént), a többit a mai szerkesztőség külső segítséggel tervezi összegyűjteni és digitalizálásra eljuttatni.
Forrás: http://hetiujszo.ro/az-erdelyi-gazdak-kozkincse/

 
--Tisztelgés Veress Dániel emléke előtt
Veress Dániel Vékára tett mécses című esszéfüzérét 2020. február 21-én mutatták be a sepsiszentgyörgyi LibriM Könyvudvarban, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében.
A két szervező intézmény 2018 óta, az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában gondolat jegyében, híres erdélyi és háromszéki magyarok műveit, életútjait mutatja be. Céljuk – a szellemi hagyaték megőrzése mellett – a dokumentálás és kulturális hagyatékunk átörökítése. Bod Péter történetíró, kartográfus, Szabó Kati tornászcsillag és Egyed Ákos történész mellett immáron Veress Dániel (1929–2002) erdélyi magyar író, drámaíró, irodalomtörténész és kritikus emléke előtt is kiadvánnyal tisztelegnek.
A 16–18. századi erdélyi magyar kortörténet- és emlékírások időrendi áttekintését, jellegtanát, jelentősebb képviselőinek életrajzát és szellemi arcképvázlatát bemutató kötetből Nemes Levente színész, nyugalmazott színházigazgató olvasott fel. Tamás Sándor megyei tanácselnök köszöntötte a szerző családtagjait és az egybegyűlteket, Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató a kötet méltatásán túl a szerző társadalmi körülményeiről is beszélt, a kommunizmus éveiben vitapartner nélkül maradt írót a magányukban is jelentőset alkotó sorstársaihoz, Fábián Ernőhöz és Gazda Józsefhez, illetve a szerényebb, de sepsiszentgyörgyieknek megkerülhetetlen életművet hátrahagyó Sombori Sándorhoz hasonlította.
Forrás: https://www.hirmondo.ro/kultura/tisztelges-veress-daniel-elott/
Sajtóvisszhang: https://www.3szek.ro/load/cikk/130852/az-olvaso-irasai-ujra-kiadtak-veress-daniel-fo-muvet
 

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Kovács Eszter (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, könyvtáros), kovacseszti@yahoo.com
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
 
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna és Kovács Eszter.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.