ReMeK-e-hírlevél
XIV. évf., 2019/5. szám                              ISSN: 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

TARTALOM

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
--Udvarhelyszéki könyvtárosok módszertani napja
--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
--A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
KITEKINTŐ
--Nemzeti Könyvtörténeti Intézet alakulhat az Eszterházy Károly Egyetemen
--Megszavazta az EP az uniós szerzői jogi reformot
--Magyar mesehősök Bolognában
--26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
–Letették az új tatabányai megyei könyvtár alapkövét
HAZAI
--Könyvhét Kolozsváron: beolvasnak a hétköznapoknak
ÉVFORDULÓK
--Egyéves a POKET
--Minden sora közel hoz a természethez
DÍJAK
--Átadták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjait
--Ők az első írószövetségi Debüt-díjasok
--Vidnyánszky Attila kapta a Ferencváros József Attila-díját
AJÁNLÓ
--Az ingyenes olvasás kalauza újmédiás kötet
--Megjelent az EKE Hírlevél legfrissebb száma
--Itt a legrégebbi töltött káposzta, kolozsvári káposzta, de még a legrégebbi kenyér receptje is
--Háborúból békébe
--Könyv Ferenczy József festőművészről
--Elsőkönyves szentgyörgyi író: intarziákból történetek
MOZAIK
--Denevérekkel védekezik a könyvtár a kártevők ellen
--A Pál utcai fiúk nyomában - Mobilapplikáció készült a regényhez
--Szinte lehetetlen összeszedni Karinthy teljes életművét
--Kafkához méltó per után Izraelbe kerülnek az író Svájcban őrzött kéziratai
–Nem hagyták jóvá az új Tolkien-filmet az író hagyatékának őrzői
–Két irodalmi Nobel-díjat is átadnak az idén


KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK

--Udvarhelyszéki könyvtárosok módszertani napja
2019. április 10-én került sor az udvarhelyszéki könyvtárosok módszertani napjára, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolában. Az érkezőket Dunkler Réka könyvtáros fogadta köszöntő beszéddel, ez után következtek a különböző előadások, többek között ilyen témákkal: olvasásra nevelés az iskolai könyvtárakban; módszerek az olvasók megtartására.
A programban szereplő bemutatók után minden jelenlévő könyvtáros kiválasztott magának egy tevékenységet, amelyet iskolájában megszervezett, és röviden beszámolt róla. Ezek után ötleteket, hasznos tanácsokat kaphattak a könyvtárosok a könyvtárköltözéssel kapcsolatosan, illetve beszéltek a tankönyvek rendeléséről, rendezéséről és az ebben a vonatkozásban felmerülő problémákról. Javaslatok hangzottak el az állománygyarapítás lehetőségeiről, az újonnan megjelent gyermekkönyvekről.
A napi program zárásaként a résztvevők meglátogatták az iskola könyvtárát.
Forrás: https://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2019/04/udvarhelyszeki-konyvtarosok-modszertani.html?fbclid=IwAR0gHz

 
--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
Simó Márton: Mi, székelyek és román barátaink
Rendhagyó könyvet mutattak be 2019. április 4-én a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban. Simó Márton székelyudvarhelyi író, költő, publicista Mi, székelyek és román barátaink című, 2018 novemberének végén megjelent kötetét ismertette román és magyar nyelven, nemcsak azért, mert román ajkú érdeklődők is eljöttek a rendezvényre, hanem mert a kiadvány román nyelven is olvasható. A szerző beszélgetőtársa Szonda Szabolcs könyvtárigazgató volt.
Egy ilyen interjúkötet megjelenése fontos esemény, nem nagyon lát napvilágot hasonló jellegű munka – jegyezte meg köszöntőjében Szonda Szabolcs –, ugyanis a szerző olyan román anyanyelvű értelmiségiekkel beszélgetett, akik empátiával viszonyulnak a székelyföldi magyarokhoz.
Simó Márton elmondta, a kötetet kiadó Élő Székelyföld Munkacsoport a székelyföldi hagyományos kulturális és épített örökséggel foglalkozik, illetve vizsgálja a székelyek és a román ajkúak közti kapcsolatrendszert, együttélést. Ő maga a csíkszeredai Hargita Népe napilap székelyudvarhelyi tudósítójaként is dolgozik, az interjúk rövidebb változatai megjelentek e napilapban is.
Beszélgetőtársai egyébként olyan értelmiségiek, köztük írók, publicisták, az ország különböző részeiből, akik rendszerint a Corbii albi (Fehér hollók) portálon közlik írásaikat, s akiknek vállalt célja a magyar–román kapcsolatok javítása. Simó Márton elmondta, időközben rájött, hogy még egy kötetnyi beszélgetést össze tudna állítani, ám ezek az interjúk egyelőre csupán ötletként születtek meg benne. Az egyesülés évfordulója felerősítette azt a korábbi nézetét, miszerint a saját, magyar kultúránkhoz igen közel áll a román kultúra, s nagy veszteség lenne, ha nem törődnénk szomszédainkkal.
Simó Márton bemutatta interjúalanyait – akad köztük erdélyi, moldvai vagy bukaresti tanár, történész, lelkész, szociológus, képzőművész, újságíró, mérnök és vállalkozó is –, akik közt megtalálhatóak olyan ismert közéleti személyiségek is, mint Sabin Gherman, Tudor Duică, Emil Aluaș, Lavinia Bălulescu, Marius Cosmeanu és Smaranda Enache. Azt is megjegyezte, ha már ilyen történelmi helyzetbe kerültünk, és egy olyan eseménynek a századik évfordulóját ünnepli Románia, amelynek akaratlanul is részesei, elszenvedői voltunk, akkor meg kell vizsgálnunk az elmúlt évszázadot, amelyet együtt töltöttünk a román többséggel. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy nagyon fontosnak tartotta: művében idézzen Kós Károly Kiáltó szó című írásából, röpiratából, abban ugyanis Kós siránkozás helyett cselekvésre, tettekre, itthon maradásra ösztönözte kortársait, az erdélyi magyarságot.
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/122066/fokuszban-a-szekelyek-roman-baratai-simo-marton-konyvbemutatoja
https://www.hirmondo.ro/kultura/vannak-akik-tisztelnek-es-szeretnek-minket/
Fotók itt: http://kmkt.ro/konyvbemutato-simo-marton-mi-szekelyek-es-roman-barataink
Vándorének: a magyar költészet napján a könyvtárban
Vándorének című verses-zenés műsorát mutatta be a magyar költészet napján Orbán Ferenc sepsiszentgyörgyi muzsikus, aki az általa megzenésített verseket adta elő a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban akusztikusgitár-kísérettel, és a dalok között életéről, élményeiről mesélt.
Nem lanttal, miként Tinódi Lantos Sebestyénék tették évszázadokkal ezelőtt, hanem hangerősítés nélkül, gitárjával, versénekléssel varázsolt meghitt, személyes műsort Orbán Ferenc. A sepsiszentgyörgyiek jól ismerik az Evilági, a Mozsikácska és újabban a Borvilági Együttes frontemberét, zenetanárt, és most sem csupán dalait hallhatták, hanem életének történeteit is. Gyermekkorát Székelykeresztúron töltötte, húszévesként, még hosszú hajú rockerként borzongatta meg először a népzene, és az ahhoz hasonló meghatározó élményeket azóta is folyamatosan keresi. Fiatalként szerette a hagyományos levélírást, barátja verseket küldött neki, így aztán Pilinszky János verseit olvasva dúdolni is kezdte azokat, könyvtáros édesapja pedig Weöres Sándor köteteit hozta haza, több költeményét is megzenésítette, azokat azóta is játsszák, s amit most elénekelt, az a harmóniáról szóló elmélkedést szolgálta... A kortárs költők esetében a személyes ismeretség egyfajta többletet nyújt, így van ez barátjával, Muszka Sándorral is. Egy vallásos témájú anyag összeállítása kihívást jelentett számára, ez esetben Farkas Wellmann Éva segítette verseivel.
A belső vándorlás szorosan kapcsolódik a szó szerinti vándorláshoz, számára kötelező, hogy ki tudjon lépni a megszokott környezetből, magyarázta Orbán Ferenc. Utazásai során azt is megtanulta, akkor kell rögzíteni az élményt, vagyis a dalt, amikor az kikívánkozik, ellenkező esetben elszáll az ihlet. Az is megtörtént, hogy nem talált olyan verset, amely a Hargitán átélt hangulatához leginkább illeszkedne, ezért ő maga ragadott tollat, s rögzítette érzéseit, melyhez zenét is pászított. „Ha fontos neked e világ, ültess te is egy fát” – dalolta, s megjegyezte, bizony ő maga is minduntalan faültetéssel próbálkozik, átvitt értelemben is, hiszen tudja, rendszerint az utódok örülnek leginkább a földbe helyezett facsemeték gyümölcseinek.
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/122278/zenes-vandorlas-orban-ferenccel-a-magyar-kolteszet-napja
Fotók itt: http://kmkt.ro/vandorenek-a-magyar-kolteszet-napjan-a-konyvtarban
Belső és külső könyvtári partnerkapcsolatok – képzés könyvtárosoknak
Kommunikációs és szervezeti partnerkapcsolati témájú, gondolatébresztő beszélgetéseket és hasznos tanácsokat nyújtó, háromnapos képzésen vettek rész a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár munkatársai 2019. április 8. és 10. között, az intézmény székhelyén.
Péterfi Rita, a budapesti Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója és Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzsment- és pszichodráma-szakértő, a budapesti Könyvtári Intézet munkatársai, trénerek irányították a képzés közel 15 résztvevőjét a helyzet- és problémafeltárás, a megoldáskeresés és összegzések folyamatában.
A képzés első felében, a rövid elméleti alapozást és a témák közös rangsorolását követően, a könyvtárosok helyzetgyakorlatok segítségével térképezték fel az intézményen belüli kommunikációs és szakmai kapcsolódási lehetőségek együttesét, hangsúlyosan foglalkozva a letisztult szerepkörök megerősítő voltával.
A külső kommunikációt és az intézményközi, de legfőképpen a meglévő és a potenciális könyvtárhasználókkal való partnerkapcsolatokat illetően a könyvtár munkatársai elméleti és gyakorlati tanácsokat kaptak arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet még hatékonyabbá tenni a már meglévő kommunikációs szálakat. Ugyanakkor a trénerek hangsúlyozták az egy-egy adott területre összpontosító munkacsoportok működtetésének fontosságát.
Forrás és fotók: http://kmkt.ro/belso-es-kulso-konyvtari-partnerkapcsolatok-kepzes-konyvtarosainknak
Világszem: a magyar költészet dicsérete - dr. Reisinger János előadása
Dr. Reisinger János művészet- és irodalomtörténész Világszem című irodalmi kitekintő-sorozatának harmadik előadására került sor 2019. április 25-én a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. A Magyar költők az igazságról című, versmondással, verselemzésekkel tarkított előadásban ezúttal Berzsenyi Dánielt, Vörösmarty Mihályt, Petőfi Sándort, Arany Jánost és Weöres Sándort „szólaltatta” meg az előadó.
Forrás: Bod Péter Megyei Könyvtár, https://www.facebook.com/events/243290709954717/
Irodalmi programok a Szent György Napokon
A Bod Péter Megyei Könyvtár az idei, 28. Szent György Napokra szervezett összes saját rendezvényét a város különböző helyszínein tartja, mégpedig gyorsított menetben, hisz a kulturális hétnek a legtöbb magyarországi szerzőt helyben tartó budapesti könyvfesztivál és az ortodox húsvét utáni részében minden napra jut egy esemény.
2019. április 29-én a Szimplában „Ahány test épp annyi lélek” címmel közönségtalálkozóra kerül sor Erdős Virág magyarországi költővel, íróval. Beszélgetőtársa László Noémi kolozsvári költő, műfordító.
Április 30-án ugyancsak a Szimpla ad otthont a Hartay Csaba magyarországi költővel, íróval tartandó közönségtalálkozónak, amely az Örök rajongók címet viseli. Beszélgetőtársai: Bach Máté és Szonda Szabolcs.
Május 1-jén a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben Fénypecázás címmel Bach Máté magyarországi fotográfus vetített képes előadása látható, hallható.
Május 2-án 18 órától, a Teinben kerül sor az Întâmplări și personaje (Történések és szereplők) című közönségtalálkozóra Florin Lăzărescu jászvásári román íróval. Beszélgetőtársa Adrian Lăcătuș brassói irodalomkritikus.
A könyvtár a Szent György Napok alatt ad otthont Dr. Antalka Ágota Modern világunk népbetegsége: a kiégés című könyve második, bővített kiadása bemutatójának a szerző jelenlétében.
Forrás: https://www.szentgyorgynapok.ro/irodalmi-programok-a-szent-gyorgy-napokon/

 
--A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
Könyvtári Napok színes kavalkádja
2019. április 24. és 26. között szervezte meg a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár hagyományos rendezvénysorozatát, a Könyvtári Napokat. A három nap alatt minden korosztály számára kínáltak tartalmas programokat. Az első napon nyitották meg a Képpoézis című rendhagyó képzőművészeti kiállítást, az izgalmas krimik kedvelői találkozhattak Caius Dobrescu íróval, egyetemi tanárral, a Vlad Lupu regénysorozat szerzőjével. Naponta könyvtári foglalkozásokkal várták az érdeklődőket, a kisebbek számára meseolvasás, papírszínház és arcfestés is szerepelt a kínálatban. Gyerekek és felnőttek is kipróbálhattak különböző kézműves technikákat, ügyeskezű könyvtárosok irányításával. A Joannes Kájoni Emlékév keretében a könyvtár névadójára, Kájoni Jánosra emlékeztek. Természetesen nem maradhattak el a megbocsátás napjai idén sem, sokan éltek is a lehetőséggel. Gyulai Arthur, az intézmény menedzsere a Székelyhon portálnak elmondta: fontos, hogy a könyvtárnak legyenek ilyen eseményei, mivel ezek az alkalmak jók arra, hogy találkozzanak az azonos érdeklődésű személyek, eszmecserére, ismerkedjenek, tartsák életben a kultúrát.
Sajtóvisszhang: https://szekelyhon.ro/aktualis/konyvtarnapokat-tartanak-csikszeredaban
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/745/konyvtari-napok-szines-kavalkadja
Kájoni János öröksége – a megyei könyvtár névadójára emlékeztek
Kájoni János születésének 390. évfordulója tiszteletére 2019 márciusában kezdődött el a Joannes Kájoni Emlékév, amelynek kezdeményezője a Hargita Megyei Kulturális Központ. A Kájoni János nevét viselő Hargita megyei könyvtár az emlékévben nagyobb figyelmet szentel azoknak a rendezvényeknek, programoknak, amelyek a köztudatba próbálják jobban beépíteni Kájoni rendkívüli, polihisztori életművét, illetve az általa képviselt szellemi értékeket. A Könyvtári Napok utolsó rendezvényeként 2019. április 26-án dokumentumfilmek vetítésével idézték fel a Kájoni János Megyei Könyvtár névadójának életét, munkásságát. Kájoni személyisége elválaszthatatlanul összefonódik Csíksomlyó 17. századi történetével, a könyvtár előadótermében vetített dokumentumfilmek Csíksomlyó 15–18. századi egyházi építkezéseinek történetét mutatták be, a csíksomlyói ferencrendi szerzetesek művelődéstörténeti szerepéről, Kájoni gazdag zenei örökségének továbbéléséről is képet alkothattak a jelenlevők. A Könyvtári Napok keretében elindított online kvízjáték kérdései is Kájoni munkásságához, életéhez kapcsolódtak. A nyereményjáték április 25-én zárult, a nyerteseket április 26-án sorsolták ki, a jelzett rendezvény alkalmával.
Sajtóvisszhang: https://szekelyhon.ro/aktualis/konyvtarnapokat-tartanak-csikszeredaban
Forrás és teljes cikk itt: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/740/kajoni-janos-oroksege
Nyugtalanító nyomozások – közönségtalálkozó Caius Dobrescu íróval
Caius Dobrescu költő és prózaíró, a Bukaresti Egyetem tanára volt a vendége a Kájoni János Megyei Könyvtárnak az idei Könyvtári Napok rendezvényeinek sorában, 2019. április 25-én. A közönségtalálkozó társszervezője a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke volt. Caius Dobrescu detektívregényei a bűnügyi műfaj hazai kiadója, a Crime Scene Press gondozásában jelennek meg. Három regény látott napvilágot abban a sorozatban, amelynek fordulatos, szövevényes cselekményszálai a múlt század nyolcvanas éveinek Romániájába vezetnek. A Vlad Lupu regénysorozat részei: Praf în ochi (Porhintés, 2017); Moarte în ținutul secuilor (Halál Székelyföldön. 2017), Recviem pentru nimeni (Rekviem senkiért, 2019). A szerzővel Tapodi Zsuzsa és Tomonicska Ingrid, a társszervező tanszék oktatói beszélgettek a találkozón. Többek között a ’crime’, ’noir’ vagy a ’thriller’ műfaji sajátosságairól faggatták a szerzőt, és arról is kérdezték, hogy miért kezdett egyetemi tanárként bűnügyi regényeket írni. Caius Dobrescu regényei nem szabványos thrillerek, mégis rendkívül fordulatosak, az írót elsősorban az érdekli, ahogyan a néhány évtizedre visszanyúló múlt hatással van a jelenre – derült ki az izgalmas beszélgetés során a találkozón. A regények sajátos nyelvezetéről is szó esett, a szerző felolvasott egy jellemző részletet, ahol a szereplők sajátos román-székely-szász keveréknyelven beszélnek.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/744/nyugtalanito-nyomozasok--kozonsegtalalkozo-caius-dobrescu-iroval
Képpoézis – kiállítás és a legjobb alkotások díjazása
Irodalom és a képzőművészet találkozásának sajátos, nálunk kevésbé ismert műfaját, a képpoézist népszerűsíti a gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapítvány különleges kiállítása, amely a Kájoni János Könyvtár előadótermében nyílt meg 2019. április 24-én, a Könyvtári Napok keretében. A képpoézis bármilyen irodalmi szöveg egy részének elrejtését vagy kiemelését jelenti, amellyel az alkotó új tartalmakat hoz felszínre. Ilyen irodalmi-képzőművészeti alkotásokat várt pályázatára a Pro Terra Alapítvány, a beérkezettekből készült vándorkiállítás elsőként Csíkszeredában látható. A 333 alkotásból a kiállításon a zsűri által kiválasztott 40 legjobb munka látható. Erdély több településéről, de külföldről is érkeztek pályamunkák. A megnyitó alkalmával a vendégeket Szőcs Zsuzsánna, a Pro Terra Alapítvány elnöke köszöntötte, ezt követően díjazták a legjobb pályamunkákat. A zsűri tagjai Siklódy Ferenc grafikus, Váncsa Mónika festőművész, Lövétei Lázár László költő, szerkesztő voltak.
Sajtóvisszhang: https://www.maszol.ro/index.php/kultura/111077-amikor-a-konyvbe-firkalni-szabad-s-t-dijazzak-is
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/741/keppoezis--a-kiallitas-megnyitoja-es-a-legjobb-alkotasok-dijazasa
Ballai László Mátyás királyról szóló regényét mutatták be
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, valamint a Kájoni János Megyei Könyvtár közös szervezésében került sor Ballai László Megfelelt a Napnak című történelmi regényének bemutatójára Csíkszeredában. A budapesti Hungarovox Kiadó gondozásában megjelent, Mátyás királyról szóló könyvről Köllő Zsófia irodalomtörténész beszélgetett a szerzővel. Ballai László felajánlott egy-egy példányt művéből minden erdélyi iskola számára. Bár végzettsége szerint közgazdász, 16 éves kora óta ír, 2000-től folyamatosan publikál. Mátyás királyról szóló regényes monográfiája második kiadásban jelent meg tavaly, a mű a Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium 2008. évi pályázatán miniszteri díjat kapott.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/736/ballai-laszlo-matyas-kiralyrol-szolo-regenyet-mutattak-be
Költészet Napja 2019 – a megyei könyvtár volt a házigazda
Idén is a Kájoni János Megyei Könyvtár adott otthont a Költészet Napja alkalmából az Agora Alapítvány által meghirdetett hagyományos szavalóversenynek, 2019. április 11-én, József Attila születésnapján. 9 órától a az 5–8. osztályos diákok, 15 órától a középiskolások, 16 órától a felnőtt versmondók versenyeztek kedvenc verseikkel. Mint az előző években is, évfordulós költők alkotásai közül választhattak a szavalók, Ady Endre, Radnóti Miklós, Weöres Sándor és Lászlóffy Aladár versei hangzottak el. A zsűri díjazta a legjobb versmondókat, akik a Role együttes verses-zenés gálaműsorán is szavalhattak a Szakszervezetek Művelődési Házában.
Sajtóvisszhang: https://hargitanepe.eu/csikszeredaban-domping-mashol-hiany/
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/735/kolteszet-napja--szavaloverseny-2019
 

KITEKINTŐ

--Nemzeti Könyvtörténeti Intézet alakulhat az Eszterházy Károly Egyetemen
Nemzeti Könyvtörténeti Intézet megalapításáról tárgyaltak az egri Eszterházy Károly Egyetemen a város, a főegyházmegye és az egyetem képviselői. A megbeszélést követően nyílt meg a Főegyházmegyei Könyvtárban Az ezerarcú bibliofilia című kiállítás.
Verók Attila, a Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék vezetője elárulta, hol tart jelenleg a Nemzeti Könyvtörténeti Intézet megalapítása. – Olyan dolgot álmodtunk meg kollégáinkkal, amellyel több célt is megvalósíthatunk: növelhetjük egyetemünk hírnevét és a város vonzerejét, valamint tovább mélyíthetjük együttműködésünket az érsekséggel. Egy intézet megalapítása számos tényezőt igényel: szükség van egy befogadó intézményre, majd fel kell tölteni tartalommal, ehhez a felajánlások már megtörténtek – közölte Verók Attila.
A tanszékvezető a felajánlók közül kiemelte a világ egyik legismertebb könyvtörténészét, a francia Frédéric Barbier-t, aki saját, speciális könyvtörténeti gyűjteményét ajánlotta fel az Eszterházy Károly Egyetem kebelében létrejövő Könyvtörténeti Intézetnek. Monok István professzor is csatlakozott a felajánlók köréhez. Kiderült az is: az intézet alapításának híre ment az európai könyvtörténészek körében, és már csatlakoztak az osztrák, az olasz nemzeti könyvtárból, valamint Németországból a gyűjtemény gyarapításához..
Forrás: https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/nemzeti-konyvtorteneti-intezet-alakulhat-az-egyetemen – közzéteszi: Haraszti Katalin IFLA-HUN moderátor

 
--Megszavazta az EP az uniós szerzői jogi reformot
Véget ért a több mint két éve tartó huzavona az Európai Unió (EU) új szerzői jogi irányelve körül, és hiába álltak ki folyamatosan az internet történetének legendás alakjai a tervezet ellen, az Európai Parlament (EP) képviselői kedden 348-274 arányban megszavazták a szöveget, amelynek két cikkelye ellen lobbiztak keményen a techcégek.
A 11. cikkelyre linkadóként is hivatkoznak, mivel azt a gyakorlatot szüntetné be, hogy a tartalomgyártók által előállított cikkekre mutató linkeket, címeket és ajánlószövegeket ingyenesen közöljék más oldalak. Ez elsősorban a Google, a Facebook, a Twitter és a hasonló platformok ellen irányul, mivel a reformjavaslat mögött álló kiadók és médiavállalatok szerint a techcégek hasznot húznak az ő tartalmaikból - igaz, a tartalomszolgáltatók jelentős mértékben függnek a hírkereső oldalakon és a közösségi médiában megosztott linkektől, mert forgalmuk nagy részét ezek generálják. Hasonló intézkedések már buktak meg Németországban és Spanyolországban.
Az időközben 17-esre átszámozott, korábban 13-asként ismert cikkely a cenzúragépezetet takarja, vagyis azt a javaslatot, miszerint az internetes platformoknak felelősséget kell vállalniuk minden, a felhasználóik által feltöltött tartalomért. Ennek bevezetése minden techcéget (videó- és fotómegosztók, közösségi oldalak) előzetes szűrők telepítésére kényszerítene, amelyek pusztán algoritmusok alapján, még a feltöltés előtt meggátolja a jogvédett tartalmak közzétételét. Ez a cikkely a zeneipar és a Youtube csatájából nőtte ki magát, a zenészek szerint ugyanis a Google rengeteget keres az ő szerzeményeiket felhasználó videókon, de alig fizet utánuk jogdíjat. Ez a cikkely a mémeket és a paródiákat is veszélyezteti, hiszen azok sokszor létező, jogdíjas alkotásokat használnak fel.
Forrás: https://www.hwsw.hu/hirek/60152/eu-szerzoi-jogi-reform-parlament-iranyelv-linkado-tartalomszuro.html
https://qubit.hu/2019/03/27/vegleg-megszavaztak-az-eu-szerzoijog-reformjat-jon-a-linkado-es-a-cenzuragep
 

–Magyar mesehősök Bolognában
2019. április 1. és 4. között rendezték meg a gyermekkönyvek legnagyobb nemzetközi seregszemléjét, a Bolognai Könyvvásárt. Magyarország önálló standdal képviseltette magát, ahol kiállítással is tisztelgett a 160 éve született Benedek Elek, illetve a magyar népmesehagyomány előtt.
A klasszikus mesehősök modern grafikáit felvonultató magyar stand a könyves seregszemle központi helyszínén, csaknem száz négyzetméteren várta a magyar gyerekkönyvek és kultúra iránt érdeklődőket. Itt állította ki legfrissebb gyerekkönyveit a BOOKR Kids, Central, Cerkabella, Cicero, Cser, Csimota, Csodaceruza, Guttenberg, Koinónia, Kolibri, Könyvmolyképző, Magvető, Magyar Napló, Manó Könyvek, Móra, Naphegy, Pozsonyi Pagony, Scolar és a Vivandra Könyvkiadó. A magyar stand arculatát Takács Mari grafikusművész tervezte.
A vásár ideje alatt két program is népszerűsítette a magyar népmeseirodalmat. Claudia Tatasciore műfordító, a Bolognai Egyetem oktatója és Puskás István irodalomtörténész, a Római Magyar Akadémia igazgatója beszélgetett a népmesefordítás kihívásairól, valamint a Mesemúzeum szervezésében Lázár Ervin A Hétfejű Tündér című meséjéhez kapcsolódóan tartott interaktív gyerekfoglalkozást Nemes-Jakab Éva múzeumpedagógus.
Forrás és teljes cikk itt: http://www.kultura.hu/magyar-mesehosok

 
--26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Az idei, immár 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 24 ország képviseltette magát, a három és fél nap alatt közel 850 vendég – művészek, írók, tudósok – részvételével. 145 kiállító várta a közönséget színes könyvkínálattal, valamint író-olvasó találkozókkal, könyvbemutatókkal, dedikálásokkal, felolvasásokkal, koncertekkel és kiállításokkal – összesen csaknem 400 eseménnyel – 2019. április 25. és 28. között, a Millenárison.
A könyvkínálat és a programkínálat szerteágazó, minden korosztály számára tartogatott újdonságokat. Az idei díszvendég-író a napjaink északi irodalmának nemzetközileg elismert norvég alkotója, Karl Ove Knausgård volt.
Forrás: https://fidelio.hu/konyv/elhozzuk-a-vilagot-neked-144457.html
https://litera.hu/hirek/ezekben-a-percekben-nyit-a-26-budapesti-nemzetkozi-konyvfesztival.html

 
--Letették az új tatabányai megyei könyvtár alapkövét
A Modern városok program keretében újjáépítik Tatabányán az ötvenéves József Attila Megyei Könyvtárat.
Magyarország érezhetően emelte a kulturális kiadások arányát, mert hiszünk a magyar kultúrában. Az Európai Unió 28 tagállamának átlagában az elmúlt években a nemzeti össztermék fél százalékáról 0,4 százalékra csökkent a kultúrára fordított kiadások mértéke, mi 0,8-ról 1,2 százalékra emeltük ezt az összeget – mondta köszöntőjében Rétvári Bence államititkár, miniszterhelyettes, a tervet bejelentő rendezvényen.
A felnőttkönyvtár a jelenlegi olvasótermi pavilon kétszintessé alakításával bővül. A földszinten közösségi tér jön létre: magazinolvasóval, kávézóval, gyermekkönyvtárral, internetező asztalokkal. Itt kapnak helyet a beiratkozás és a kölcsönzés helyszínei, valamint a legnagyobb érdeklődésre számot tartó állományrészeket tartalmazó, szabadpolcos olvasóterem.
Az egylégterű helység felső szintje a nyugodt olvasás és kutatás tereként működhet. Ide kerül a helyismereti, a helytörténeti és a muzeális gyűjtemény, valamint egy kutatószoba és a megye könyvtárosainak képzését szolgáló oktatóterem.
Az olvasói térben zene- és médiatárat, valamint internet-hozzáférési pontokat alakítanak ki, valamint megépül egy előadóterem és egy oktatóterem, ahol a könyvtár nyitvatartási idejétől függetlenül szakmai konferenciákat, továbbképzéseket, gyermekfoglalkozásokat és egyéb a nagyközönség érdeklődésére számot tartó rendezvényeket tarthatnak.
Forrás: http://www.kultura.hu/kulturpolitika/letettek-uj-tatabanyai

 
HAZAI

--Könyvhét Kolozsváron: beolvasnak a hétköznapoknak
2019. május 9. és 12. között immár kilencedik alkalommal szervezik meg a Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet, amelynek mottója: Beolvasunk a hétköznapoknak. A rendezvénysorozatra meghívott szerzők: Szabó Róbert Csaba, Zágoni Balázs, Szőcs Margit, Tóth Krisztina és Nényei Pál.
A Bulgakov Kávézóban a Könyvhét első napján ismét sor kerül a Versért Kávé játékra, amely során saját szerzeménnyel lehet kiváltani egy kávét a kultúrbisztróban. Megemlékeznek a Helikon-közösség mártírhalált szenvedett íróiról, így Járosi Andorról. Karácsony Benőről, Ligeti Ernőről és Lakatos Imréről és munkásságukról is.
A Kriterion Könyvkiadó gondozásában mutatják be Filep Tamás Gusztáv Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt című, kisebbségkutatókkal készült beszélgetőkönyvét, valamint Márkus András új regényét, az Elzát.
A rendezvényen kiemelt figyelmet fordítanak a családokra, megmozgatva az olvasni még nem is tudó legkisebbeket és a nyugdíjas korosztályt is. Megtekinthető lesz a Mátyás király lopni megy (Kolozsvári Bábjátszótér) és a Paprikajancsi kalandjai (Puck Bábszínház), valamint, a gólyalábasok mellett, a Misztrál Együttes is Kolozsvárra látogat.
Fellép a Kolozsvári Magyar Opera 90 fős gyerekkórusa, a Garabonciás együttes, lesz slam poetry, Élőkönyvtár és táncház a Tokos zenekarral.
Balázs Imre József Kirándulás a felhőben című verseskötetéből megzenésített verseit adja elő a kisebbeknek, a Palinta Társulat interaktív családi koncertet tart.
Forrás: http://www.kultura.hu/irodalom/konyvhet-kolozsvaron
Részletek itt is: http://multikult.transindex.ro/?cikk=27768

 
ÉVFORDULÓK

--Egyéves a POKET
Háy János új novelláskötetével és versválogatással ünnepelte első születésnapját a POKET zsebkönyvek sorozat. Az okostelefon méretű, modern és klasszikus regényeket tartalmazó kötetekkel szeretnék elérni, hogy a fiatalok utazás közben mobilozás helyett olvassanak.
Mivel a POKET születésnapja egybeesik a költészet napjával, egy „hatásalapú” válogatott verseskötet is készült az alkalomra: többszáz közéleti személyiséget kérdezett meg a Sztalker Csoport, hogy mely versek voltak legnagyobb hatással az életükre. Így állt össze a POKET első, klasszikus és kortárs verseket tartalmazó versválogatása, Kazincytól Závadáig, A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából címmel.
A POKET második évének fontos projektje lesz a vidéki települések „meghódítása”: már működik automata Szentendrén, Tatán és Gödöllőn, Veszprémben és Komáromban is. A következő év folyamán 20 egyetemi városban lesz elérhető a POKET. Nyárra a klasszikus magyar irodalmi alkotások angol fordításaival készülnek a szervezők, hogy az idelátogató turisták és fesztiválozók is megismerkedhessenek a magyar irodalommal.
Forrás: http://www.kultura.hu/irodalom/egyeves-poket

 
--Minden sora közel hoz a természethez
Idén lenne 90 éves Kányádi Sándor, a Nemzet művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas költő, aki a felnőtt- és gyermekirodalomban egyaránt maradandót alkotott. 2019. április 12-én a huszadik alkalommal megrendezett MANK Alkotóművészeti Szalonon az ő munkásságáról az I. kerület polgármestere, dr. Nagy Gábor Tamás és Mirtse Zsuzsa, a MANK művészeti tanácsadója beszélgetett.
A beszélgetés itt olvasható: http://www.kultura.hu/irodalom/minden-sora-kozel-hoz

 
DÍJAK

--Átadták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjait
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) díjátadó gálájára 2019. április 13-án került sor Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az idei díjazottak névsora ITT olvasható.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lokodi Anna ny. könyvtáros, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár korábbi munkatársa részére – a háromszéki közkönyvtárak szakmai irányításáért, elkötelezett közösségépítő és szervező munkájáért, a könyvtárosi hivatástudat ösztönzéséért – Monoki István-díjat adományozott.
A díjazottat Kiss Jenő, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tiszteletbeli elnöke laudálta, kiemelve többek között Lokodi Anna elkötelezettségét, lelkes kitartását minden területen, amelyen dolgozott és tevékenykedik ma is.
Forrás: http://www.kolozsvariradio.ro/2019/04/09/gratulalunk-az-emke-2019-es-dijazottjainak/
http://kmkt.ro/lokodi-anna-az-idei-monoki-istvan-dijas
A Szabadság napilap fotóriportja az eseményről: http://szabadsag..ro/-/atadtak-az-erdelyi-magyar-kozmuvelodesi-egyesulet-dijait
 

--Ők az első írószövetségi Debüt-díjasok
Nagy Lea, Voloncs Attila és Pataki Tamás kapta a Magyar Írószövetség által létrehozott Debüt-díjat. Az idén először átadott kitüntetést, amely pénzjutalommal, valamint írószövetségi tagsággal jár, fiatal, elsőkötetes szerzők nyerhették el. A díjátadóra a Versmaraton nyitó programjaként a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor 2019. április 11-én.
A díjakat a Magyar Írószövetség adományozza a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A támogatás lebonyolítója a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.. A díj odaítélésének szakmai partnere a Magyar Napló Kiadó és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.
Forrás és teljes írás itt: http://www.kultura.hu/ok-elso-debut-dijasok
Interjú Nagy Leával itt: http://www.kultura.hu/orvenyembe-hivom

 
--Vidnyánszky Attila kapta a Ferencváros József Attila-díját
Vidnyánszky Attila Kossuth-díjas rendező, a Nemzeti Színház igazgatója vehette át Ferencváros József Attila-díját a Gát utcai József Attila Emlékhelyen idén, a magyar költészet napján.
Vidnyánszky Attila elmondta: az elismerés megtisztelő számára és komoly visszajelzés, amely kötelezi. "Katasztrófa lenne, ha kikopna az életünkből a vers, mindaz a programmennyiség, amit mi a Nemzeti Színházban egy év alatt felvállalunk a magyar vers védelme, támogatása, ápolása érdekében" – tette hozzá.
József Attila 1905. április 11-én született a ferencvárosi Gát utcában, születésnapját 55 éve ünneplik Magyarországon a magyar költészet napjaként. Ferencváros Önkormányzata 2012 óta adja át József Attila-díját ezen a napon egy, a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek.
Forrás: http://www.kultura.hu/kulturpolitika/vidnyanszky-attila-kapta

 
AJÁNLÓ

--Az ingyenes olvasás kalauza újmédiás kötet
Elérhető egy, a Könyvfesztiválra időzített, könyvtári tárgyú olvasásnépszerűsítő kiadvány.
A könyv nyomtatott és elektronikus változatban is elérhető. A digitális változat előnye, hogy a közel kétszáz ingyenes olvasási lehetőség webcíme azonnal elérhető benne. Minden magyarországi és globális könyváruház kínálatában megtalálható a „Kalauz”..
A bevezetőből: „Az internet beláthatatlan média-galaxis. Jelen tanulmány ennek a végtelen rengetegnek egy alkotóelemével, az elektronikus könyvvel, az e-book helyzetével foglalkozik. Ezen a témakörön belül speciálisan az ingyenesen, szabadon elérhető szöveggyűjteményekkel. Közel kétszáz web-címet adunk meg, ahonnan legálisan, szabadon, free alapon lehet magyar nyelvű irodalmat letölteni, többnyire platformfüggetlen módon. Telefon, táblagép, e-könyv-olvasó eszköz, és természetesen asztali gép és note-book is lehet az olvasás eszköze. Reményeink szerint a „Kalauz” segíti a ráhangolódást egy, a tapasztalat igazolta kezelési igazságra: az ingyenesség nyújtotta legális korlátlan kínálat csábításával szemben az egyetlen bevált fegyver a saját logikájú, intim használati szokásokra épülő letöltési gyakorlat. Csak az ízlés és a mértéktartás szab határokat. Ha hallunk valami könyves szenzációt a világ valamely szegletéből, azonnal olvasható, letölthető az adott mű. Ha fizetős, az sem akadály, hiszen a minta (kb. 10-20 százaléka a tartalomnak) ingyenes. Akinek van kedve és vágya hozzá, a határ tényleg a teljes világirodalom.
A könyv tartalma nem kizárólag a hazai gyűjteményekre épül. A szempont a magyarnyelvűség, bárhol is keletkezzen vagy tárolódik az adott mű. Így a határon túli, a szomszédos országok e-könyvtárai állománya is kiindulási pont. Csakúgy, mint a globális könyv adatbázisok, mint a Gutenberg Project, Internet Archíve. Sok hazai vagy más országbeli magánkezdeményezésű e-kollekció is bemutatkozik.”
Dr. Kerekes Pál PhD informatikai szakíró, az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének címzetes egyetemi docense. Jelen munkája az „E-book kalauz” folytatása.
A részletes tartalomjegyzék a Könyvkonnektor blogon olvasható.
Ingyenes beleolvasási lehetőség és vásárlás itt: https://publioboox.com/hu_HU/az-ingyenes-olvasas-kalauza
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, Haraszti Katalin IFLA-HUN moderátor

 
--Megjelent az EKE Hírlevél legfrissebb száma
Megjelent az EKE Hírlevél legfrissebb, 2019/1-es száma, elérhető az Erdélyi Kárpát-Egyesület honlapján: https://eke.hu/hirek/megjelent-eke-hirlevel-16-evfolyam-2019-1-szama
Az EKE 25. születésnapi ünnepségéről itt csupán beszámoló olvasható, az ünnepségen elhangzottakat külön kiadványban tervezik megjelentetni.
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, Ásványi Ilona


--Itt a legrégebbi töltött káposzta, kolozsvári káposzta, de még a legrégebbi kenyér receptje is
Egy 1695-ben, Kolozsváron nyomtatott, középkori magyar nyelven íródott szakácskönyvet fordítottak le román nyelvre, és jelentettek meg 2019. április 16-án. A kolozsvári származású Lukács József történész által átültetett szakácskönyv igazi siker volt a maga idejében, többször is újranyomtatták. A legrégebbi töltött káposzta, a legrégebbi kolozsvári káposzta, de még a legrégebbi kenyér receptje is benne van a 272 oldalas fordításban.
"Ebben a formában a receptkönyvet 1695-ben nyomtatták, viszont már a címoldalon is olvasható, hogy bővített kiadásról van szó. A források azt állítják, már 1692-ben létezett a kézirat, az első nyomtatott változat pedig 1693-ig nyúl vissza. Sajnos, már egyetlen példány sem maradt meg abból az utókornak", nyilatkozta Lukács József az Adevărul központi napilapnak.
A kötet bevezetőjében arról értesít a fordító, hogy az első, Románia mai területén nyomtatott szakácskönyv a 17. század utolsó évtizedében jelent meg.
A könyvbe itt lehet belelapozni: http://www.radiocluj.ro/2019/03/28/video-misculantia-lictar-sos-de-cosas-ce-mancau-clujenii-acum-trei-secole
Forrás: KIT Hírlevél, 2019/14., 2019. április 3.

 
--Háborúból békébe
Megvilágítani a trianoni évek olyan dimenzióit, amelyek eddig a kutatásban kevesebb figyelmet kaptak – ez volt a fő célja a történészekből, levéltárosokból és szociológusokból álló MTA Trianon 100 Lendület-kutatócsoportnak. Új tanulmánykötetükben a magyar társadalom első világháborút követő néhány évéről adnak alapos képet.
Mint azt Bódy Zsombor, Az összeomlás és a magyar társadalom 1918–1919 című könyv szerkesztője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézetének docense előszavában kiemeli: „Az 1914–1918 közötti gazdasági mozgósítás, majd az összeomlás sokoldalú átalakításokat indított el a magyar gazdaságban és társadalomban, régebb óta tartó folyamatoknak pedig új irányt szabott, valamint belső társadalmi és politikai konfliktusokat is teremtett.” A konfliktusokban lecsapódó folyamatok egy részének feltárására vállalkoztak a kilenc tanulmányt tartalmazó kötet szerzői. Az írások alapos, eredeti forrásfeltáráson alapuló, új eredményeket közölnek, nem szakirodalmi összefoglalók vagy ismert tények, összefüggések új átgondolásai.
Részletek itt.
Forrás és teljes cikk itt: http://www.kultura.hu/irodalom/haborubol-bekebe

 
--Könyv Ferenczy József festőművészről
2019. április 18-án a temesvári Küttel Klubban mutatták be a Ferenczy József festőművész életéről, munkásságáról és műveiről szóló könyvet, amelynek szerzője Szekernyés János. A Szórvány Alapítvány legújabb kiadványát dr. Bodó Barna, a kötet szerkesztője és Nüszl Erzsébet rajztanár mutatta be.
Ferenczy József jelentős szerepet játszott Temesvár művészeti életében a 20. század első éveiben. 1906-ban és 1910-ben az ő kezdeményezésére rendezte meg temesvári kiállítását a Nemzeti Szalon. Számos arcképet festett: a vármegyeháza megrendelésére a temesi grófok és főispánok arcképeit, a városháza számára az egykori képviselőkét és polgármesterekét. 1911-ben ő festette a temesvári piarista templom Kalazanci Szent József életét ábrázoló négy mennyezetfreskóját. Az 1910-es években festőiskolát alapított, munkások és díszítőiparosok számára külön esti tanfolyamot is szervezett. 1914-ben műtermében művészettörténeti előadássorozatot indított, melynek anyagát nyomtatásban is kiadta. Portrék és vallási tárgyú képek mellett tájképeket és a matyók életét ábrázoló népi jeleneteket is festett.
Forrás: http://www.nyugatijelen.com/kultura/konyv_ferenczy_jozsef_festomuveszrol.php

 
--Elsőkönyves szentgyörgyi író: intarziákból történetek
Személyes élményeket, félig-meddig megélt, részben elképzelt történeteket tartalmaz a sepsiszentgyörgyi születésű, de évek óta az Arad megyei Kisiratoson élő Vajda Anna Noémi első szépirodalmi kötete, amely a kolozsvári Sétatér Kulturális Egyesület jóvoltából látott nyomdafestéket, Hámozottak címmel, és 2019. április 23-án mutatták be a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban.
Beszélgetőpartnere, Miklósi Szabó István a régi, de huzamosabb ideje nem látott ismerős közvetlenségével és ugyanakkor enyhe zavarával mutatta be, majd faggatta a szerzőt. Ennek során megtudhattuk, hogy nem most ragadott tollat először, hiszen rangos irodalmi lapokban jelennek meg írásai évek óta, melyek nívóját a neki odaítélt Szabó Gyula-emlékdíj is jelzi. A kötetben fellelhető tíz elbeszélésben mintegy harmincöt év eseményei elevenednek meg és peregnek le az olvasó lelki szemei előtt, amelyek az íróval megestek, illetve megeshettek volna.
Saját kifejezésével élve a könyv tartalmát képzeletbeli és reális történések sora képezi, a gyerekkortól az egyetemi éveken át a felnőtté érésig. Kivételt a kötet címét is adó, nagyapja mesélése nyomán megírt elbeszélés képez, amely a kommunista munkatáborok világát villantja fel az olvasó előtt a maga döbbenetes valóságában. Tömör mondatokba foglalt szóképei által ugyanis mi is átélhetjük az ártatlanul elhurcoltak megpróbáltatásait, fizikai és lelki kínjait, illetve a túlélés receptjét is megismerhetjük.
Vajda Anna Noémi azt is elmondta: intarziákban ír, szövegeinek előbb a végét, aztán a közepét alkotja meg, végül összerakja az egészet. Számára az írás önkifejeződés, a kötet pedig egyfajta szabadulás.
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/122542/intarziakbol-tortenetek
https://www.hirmondo.ro/kultura/elsokonyves-szentgyorgyi-iro/

 
MOZAIK

--Denevérekkel védekezik a könyvtár a kártevők ellen
A Portugália egyik legszebb épületének számító Mafra-palota könyvtárában nem az ott őrzött kötetek számítanak az egyetlen kuriózumnak.
Az 1755-ben épült Mafra-palota rokokó könyvtára legalább olyan nagyszabású, mint a melki apátságé. A második emelet hátsó traktusában található könyvtár 88 méter hosszú, 9,5 méter széles és 13 méter magas, Manuel Caetano de Sousa építtette.
A padlót rózsaszín, szürke és fehér márvány borítja. A fából készült rokokó könyvespolcok két sorban futnak a fal mellett, egy fakorlátú erkély választja el őket. 36 ezer bőrkötésű kötet sorakozik rajtuk a nyugati tudás legjavával a 14. századtól a 19. századig, köztük igazi ritkaságok, például ősnyomtatványok is. A helyi könyvkötő műhelyben készítették őket rocaille stílusban.
Ezekre a régi ritkaságokra különösen nagy veszélyt jelentenek a kártevők: rovarok, azoknak a könyvekben élő lárvái vagy a molyok. Más intézmények etilén-oxiddal, metil-bromiddal vagy gamma-sugarakkal küzdenek a probléma ellen.
A Mafra-palota könyvtárában ezzel szemben egy természetes megoldást választottak: alig három centiméteres denevérek cirkálnak a könyvtárban éjjelente.
Nappal a denevérkolónia a polcok háta mögött vagy a kertben szunyókál, majd éjszaka, mikor a könyvtár bezár, az apró bőregerek a sorok között suhannak, és levadásszák azokat a kártevőket, amelyek megrongálhatják a különleges gyűjtemény darabjait. Ez a gyakorlat évszázadokra tekint vissza, valószínűleg már a könyvtár alapítása óta így vigyáznak a kötetekre. A dolog egyetlen hátránya a padlót, a bútorokat és a polcokat borító ürülékük. Ennek megakadályozására a dolgozók távozás előtt gondosan letakarják a bútorokat, reggel pedig kitakarítanak.
A könyvtár a kutatók, történészek és tudósok számára nyitva áll, ha "a kutatási területük indokolja, hogy hozzáférhessenek a gyűjteményhez." A látogatáshoz előzetes időpont-egyeztetés szükséges. Mivel a denevérek éjszaka vadásznak, így nem valószínű, hogy találkozni fogunk velük a nappali nyitvatartási időszakban.
Forrás: https://fidelio.hu/konyv/deneverekkel-vedekezik-a-konyvtar-a-kartevok-ellen-144031.html

 
--A Pál utcai fiúk nyomában - Mobilapplikáció készült a regényhez
Az okostelefonos interaktív séta segítségével Molnár Ferenc világhírű regényének helyszíneivel lehet megismerkedni.
Az új applikáció sétája a Nemzeti Múzeum elől indul, átmegy a Kálvin téren, az iskolán, a Práter utcán, majd az Üllői út túloldalán a Mária utcába jutunk el, utána a Pál utcába, a Nagytemplom utcába (ahol a Grund volt), a Tömő utcába, végül az Illés utca 25., a Füvészkert elé jutunk – magyarázta Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
"Az interaktív séta tizenhárom látványossághoz kalauzol el minket, valamennyihez rövid ismertető, építészeti leírás kapcsolódik, részletek hangzanak el a regényből, a kor hangulatát visszaadó zenei betétekkel együtt. Hamarosan videóanyag is elérhető lesz" - mondta Gönczi Ambrus. Az anyagot archív fotók és az 1969-ben készült, Fábri Zoltán által rendezett játékfilm néhány jelenete is színesíti.
Molnár Ferenc regénye egyike a legismertebb magyar műveknek. Magyar nyelven több mint nyolcvan alkalommal adták ki, számtalan nyelvre lefordították, Albániától Mexikóig, Japántól Norvégiáig szinte minden nagyobb európai, ázsiai és amerikai országban olvasható Boka, Nemecsek és a többi fiú története.
Forrás: https://fidelio.hu/konyv/a-pal-utcai-fiuk-nyomaban-mobilapplikacio-keszult-a-regenyhez-144337.html

 
--Szinte lehetetlen összeszedni Karinthy teljes életművét
Karinthy Frigyest ma a magyar irodalom humoristájaként tartjuk számon, pedig ő maga a verseit is maradandónak tartotta. Másokkal ellentétben viszont soha nem rendszerezte műveit, nem csoda, hogy elő-előkerülnek újabb darabjai. Fráter Zoltán is talált egyet.
Mese egy eltévedt kis villamosról – ez a címe annak a Karinthy Frigyes-versnek, amelyre Fráter Zoltán irodalomtörténész, az ELTE BTK docense a Borsszem Jankó című szatirikus lapban bukkant rá.
A vers a Borsszem Jankó 1915. augusztus 22-i számában, a 9. oldalon szerepel, Karinthy aláírásával. „A sanzonszerű költemény a fővárosi közlekedés visszásságait énekli meg, villamos-mamával és villamos-gyerekkel. A vers végén olvasható név, Hűvös Iván valóban létező személy volt, a Budapesti Városi Villamos Vasút vezérigazgatója.”
Forrás és a vers itt: https://fidelio.hu/konyv/szinte-lehetetlen-osszeszedni-karinthy-teljes-eletmuvet-144307.html


--Kafkához méltó per után Izraelbe kerülnek az író Svájcban őrzött kéziratai
Hamarosan Izraelbe kerülhetnek a svájci széfekbe zárt Franz Kafka-szövegek, miután a szerző irodalmi hagyatékáról folytatott évtizedes pereskedés eredményeként egy zürichi bíróság jóváhagyta azokat az izraeli bírósági ítéleteket, amelyek szerint meg kell nyitni a svájci banktrezorokat, és Izraeli Nemzeti Könyvtárba kell szállítani tartalmukat.
Az egyelőre ismeretlen tartalmú írások új fényt deríthetnek a világirodalom egyik legrejtélyesebb alakjára, a Prágában élt, német anyanyelvű zsidó íróra, akinek kulturális örökségére Németország és Izrael is igényt tart. Valószínűleg több, csonkán megjelent mű teljes befejezése is megvan a szövegek között.
Az izraeli legfelsőbb bíróság már korábban megfosztott egy izraeli családot a birtokában lévő Kafka-kéziratok feletti rendelkezés jogától. A hagyatékot ez a család helyi bankok széfjeiben, illetve egy kaotikus, macskákkal teli tel-avivi lakásban őrizte.
A svájci döntéssel befejeződött Kafka szinte minden ismert írásának az Izraeli Nemzeti Könyvtár általi megszerzése.
Forrás és teljes cikk itt: https://mult-kor.hu/kafkahoz-melto-per-utan-izraelbe-kerulnek-az-iro-svajcban-orztt-keziratai-20190418
https://fidelio.hu/konyv/izraelbe-kerulhetnek-kafka-eddig-elzart-ismeretlen-muvei-144598.html

 
--Nem hagyták jóvá az új Tolkien-filmet az író hagyatékának őrzői
J. R. R. Tolkien hagyatékának kezelői teljes mértékben elzárkóznak a modern fantasy atyjaként emlegetett íróról szóló új életrajzi filmtől, amelyet "se nem hagytak jóvá, se nem engedélyeztek, és semmilyen szinten nem vettek részt az elkészítésében"..
A finn Dome Karukoski rendezte, Tolkien című film, amely májusban érkezik az észak-amerikai mozikba, azokat az éveket mutatja be, amikor az árván maradt Tolkien barátokra, szerelemre és művészi inspirációra lel egy csapatnyi kiközösített fiatal körében az iskolában. A Nicholas Hoult és Lily Collins főszereplésével készült film elmeséli Tolkien (1892–1973) első világháborús élményeit. Az írót 1916 közepén a francia frontra vezényelték, részt vett a somme-i csatában, majd kórházba került. A betegágyon kezdte írni meséit, a megalkotott új nyelveihez történeteket talált ki.
Tolkien hagyatékának kezelői féltve óvják az író örökségét. 2011-ben jogi lépéseket tettek egy regény miatt, amelyben Tolkien az egyik főszereplő, 2012-ben pedig A Gyűrűk Ura karaktereit felhasználó szerencsejátékok miatt indítottak pert.
Forrás: https://mult-kor.hu/nem-hagytak-jova-az-uj-tolkien-filmet-az-iro-hagyatekanak-orzoi-20190424

 
--Két irodalmi Nobel-díjat is adnak az idén
2019. október 10-én jelentik be a tavalyi és az idei irodalmi Nobel-díjasokat – közölték áprilisban a szervezők, egyúttal a többi Nobel-díj kihirdetésének időpontját is megjelölve.
Az irodalmi Nobel-díjról a Svéd Akadémia tagjai döntenek. Tavaly az akadémiát megrázó szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt elhalasztották a díj átadását. Az akadémia több tagja és vezetője is lemondott, de azóta több új taggal gyarapodott a testület, amelynek szabályzata is megújult.
A díjakat hagyományosan december 10-én Stockholmban és Oslóban adják át, a díjat alapító Alfred Nobel (1833–1896) svéd gyáros és feltaláló halálának évfordulóján.
Forrás: https://hvg.hu/kultura/20190424_Ket_irodalmi_Nobeldijat_is_adnak_az_iden

 
Szerkesztők:
 
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Kovács Eszter (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, könyvtáros), kovacseszti@yahoo.com
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
 
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

 E lapszám felelős szerkesztője Tóth-Wagner Anikó.

 A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?B=C3=A1kai_Magdolna?= <bakai.magdolna@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

_______________________________________________
Epa-update mailing list
Epa-update@mek.oszk.hu
http://mekosztaly.oszk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/epa-update