ReMeK-e-hírlevél
XIII. évf., 2018/12. szám                                   ISSN: 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

TARTALOM
 
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-- Webaratás az OSZK-ban
-- Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára
PÁLYÁZATOK
-- Meghirdette pályázatait a Bethlen Gábor Alap
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
-- A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
-- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
-- Az uzoni Erdélyi Lajos Községi Könyvtár hírei
-- Magyar géniuszok: tudománytörténeti vándorkiállítás Tusnádfürdőn
-- Regéczy Szabina Perle mutatkozott be az Arad Megyei Könyvtárban
KONFERENCIA
-- Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója
KITEKINTŐ
-- Állományracionalizálás, raktárfelszabadítás a brit tudományos könyvtárakban - a kisebb is elég
-- Magyarország a wroclawi könyvvásár díszvendége
HAZAI
-- Lezajlott a XXIV. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
-- Sikeres volt a IX. Ars Hungarica fesztivál Nagyszebenben
-- Hazatért a Székely Nemzeti Múzeum legrégebbi magyar kiadványa
-- Jogtudományi Kutatókönyvtár létesült Kolozsváron
-- Megérkezett a 800. kötet is a kolozsvári Román-Magyar Könyvtárba
INTERJÚ
-- Ha van belső késztetés, élvezetes lesz az olvasás
-- Már kilencedik regényén dolgozik a Kalózlány szerzője
DÍJAK
-- Minőségi Kőnyvtár címet és Könyvtári Minőség Díjat elnyerő intézmények
-- Öt év szünet után ismét díjazott a Szépírók Társasága
-- Nemzet Művésze - V. díjátadó
-- Erdővidék kultúrájáért díj
-- MMA-díj Dávid Gyulának, Molnár Attilának és Láng Gusztávnak
-- Sántha Attilát és Dávid Gyulát díjazták a Magyar Nyelv Napja alkalmából
-- „A könyv szenátora” díjban részesült Pál-Antal Sándor történész
-- Simon Márton a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj idei győztese
-- Láng Orsolya kapta a Helikon folyóirat Kemény Zsigmond díját
-- Kiválósági Médiadíjat nyert a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár digitalizációs tevékenységéért
KÖNYVAJÁNLÓ
-- A romániai magyar zenetudomány első száz éve (1918-2018)
-- Erdély arcai és harcai - Erdélyi katolikus főpapok a szekuritáté irattárának tükrében
MOZAIK
-- Magány ellen - a könyvtár is megfelelő lehet?


HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-- Webaratás az OSZK-ban
Végéhez közeledik az Országos Széchényi Könyvtárban zajló kísérleti projekt, amely az OKR projekt (http://www.oszk.hu/okr-projekt) keretében kezdett el kísérletezni a webarchiválás technológiájával, az internetes források hosszú távú megőrzésének érdekében. Ez az alprojekt 2018 végéig tart és az informatikai hátterét a KIFÜ (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) biztosítja. A kutatási és fejlesztési munkának az a célja, hogy megalapozza egy leendő magyar internet-archívum feltételeit. A tesztfázisban néhány száz kulturális és tudományos webhely kerül kiválasztásra (pl. könyvtári, levéltári, múzeumi honlapok, egyetemek és kutatóintézetek oldalai, elektronikus folyóiratok, szakmai blogok), amelyeknek a tulajdonosait elektronikus levélben értesítik erről, és engedélyt kérnek az archiválásra illetve esetleg a lementett változat szolgáltatására is egy demonstrációs célra létrehozott gyűjteményben.
A megőrzésre érdemes magyar webhelyek válogatásához, illetve az archívum megtervezéséhez még várják a téma iránt érdeklődő kollégák jelentkezését a mia@mek.oszk.hu címen. (A gyűjtőkör részletesebb behatárolásáról itt vannak részletek: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/doc/webarchivum_gyujtokor_tervezet.pdf)
Forrás: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/

 
-- Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattára
A gyűjtemény a magyar és magyarországi művészettel, illetve művészettörténettel kapcsolatos dokumentumokat őriz a 19. és 20. századból, valamint egyes levéltári anyagok és régi folyóiratok regesztáit. Az Adattárban főképp írásos anyagok találhatók, kisebb mennyiségben szerepelnek grafikai lapok, építészeti tervlapok, fényképek és képeslapok. A fondok száma megközelíti a 220-at. A kutatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges. Az adattár elérhető itt: http://adattar.mi.btk.mta.hu/hu/


PÁLYÁZATOK

-- Meghirdette pályázatait a Bethlen Gábor Alap
Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette 2019. évi pályázati felhívásait. A magyar kultúráért és oktatásért témakörben 2019. január 1. és 2019. december 31. között megvalósuló, a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására lehet pályázani.
A központi pályázati felhívás elérhető itt: http://bgazrt.hu/tamogatasok/hataron_tuli_tamogatasok_2019/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2019/kozponti_palyazatok/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_kozponti_palyazati_felhivas_2019/
A regionális erdélyi pályázati felhívás elérhető itt: http://bgazrt.hu/tamogatasok/hataron_tuli_tamogatasok_2019/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2019/erdelyi_regionalis_palyazatok/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_regionalis_erdelyi_palyazati_felhivasai_2019/
 

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK

-- A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
Nyomkeresők – Irodalmi est a könyvtárban
A Nyomkeresők című irodalmi esten Gyukics Gáborral, Jász Attilával és Murányi Sándor Olivérrel találkozhattak az érdeklődők a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban, 2018. november 28-án. A világnak szüksége van a művészetre, az viszi előre, nem a politika – vallja a Budapesten született Gyukics Gábor költő és műfordító, akinek idén jelent meg Végigtapint című kötete. A Tatán élő Jász Attila költő, alias Csendes Toll az elmúlt húsz évben számos verses- és esszékötetet publikált. Legújabb könyve a Boldog temető. – Az életközeli problémák érdekelnek. Olyan művek, amelyek jó kérdéseket tesznek fel a mindannyiunkat érdeklő és érintő problémák kapcsán, és nem erőltetik rám a saját válaszukat. Kényszerítenek és hagynak is gondolkodni – vallja magáról. A székelyudvarhelyi születésű Murányi Sándor Olivér legutóbbi kötete Medvenéző címmel jelent meg. Volt ferences szerzetesjelölt, országos karate- és néptáncbajnok, kabátvasaló munkás, egyetemi óraadó tanár és kukta a budaörsi Ikeában. A hargitai medvék és a dunai harcsák között ingázik.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/esd/2018-11-28
Csillagösvény és göröngyös út. Mítosz és történelem a székelység tudatában
Nagy érdeklődés övezte Hermann Gusztáv Mihály és Orbán Zsolt történészek új könyvének bemutatóját 2018. november 23-án a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A Csillagösvény és göröngyös út. Mítosz és történelem a székelység tudatában címmel az Erdélyi Múzem-Egyesület kiadásában megjelent, közel ötszáz oldalas kötetet Gagyi József társadalomkutató mutatta be és beszélgetett a szerzőkkel. A frissen megjelent kötet a székely identitásépítés kérdéskörének legújabb tudományos feldolgozása. ‘Könyvünk nem tesz pontot a székely eredetkérdésben folyó, véget nem érő vitákra, lépésről lépésre követi viszont, miképpen jelenik meg a székelység szkíta–hun eredetének tana a középkori krónikásoknál, hogyan él tovább a reneszánsz és felvilágosodás írástudóinál, erősödik meg a nemzeti romantika virágzása idején, milyen csatornákon szivároghatott át a népi tudatba, hogyan nyilvánul meg a kortárs közhitben.’ – írják a szerzők a kötetről. A székely történelem vonatkozásában Hermann Gusztáv Mihály korábbi köteteiben is foglalkozott mentalitástörténeti kérdésekkel, illetve mítosz és történelem viszonyával. Arról, hogy miként viszonyul történészként a mítoszokhoz, a mítosz szerepéről, funkciójáról, illetve a mítoszrombolásról vallott felfogásáról Gagyi József kérdésére válaszként Lucian Boia gondolatát idézte: ’A mítoszok dekonstrukciója, amelyet történészként becsületesen gyakorlok, nem jelenti azt, hogy szintén történészként ne értékelném a mítosz irdatlan erejét és elkerülhetetlen jelenlétét az egyén és a közösségek életében.’
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/682/csillagosveny-es-gorongyos-ut--telt-haz-elott-mutattak-be-hermann-gusztav-mihaly-es-orban-zsolt-uj-konyvet
Borsodi L. László Szétszórt némaság című új prózaverskötetének bemutatója
Telt ház előtt mutatták be Borsodi L. László költő, irodalomtörténész legújabb prózavers-kötetét, 2018. november 22-én a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A Szétszórt némaság az Erdélyi Híradó Kiadó és a Fiatal Írók Szövetsége gondozásában jelent meg, Ráduly Margit képzőművész illusztrációival. Fekete Vince József Attila-díjas költő beszélgetett a szerzővel. Köszöntőjében elmondta: a hiány és az emlékezés dominálja a könyv hangulatát, az alkotást akár regényként is olvashatjuk. Borsodi L. László tizedik megjelent kötete, eddigi negyedik prózavers-kötete a Szétszórt némaság.
’A Szétszórt némaság a felmenőimet mutatja be, de a nem egyenes ági rokonaimat, az ún. lelki rokonaimat, barátaimnak is emléket állít. A saját tapasztalataim és elképzeléseim mellett édesapám elbeszéléseire és levéltári adatokra hagyatkoztam’ – fejtette ki az alkotás körülményeiről a szerző. Borsodi L. László kiemelte: új kötetében kézzelfoghatóvá, élővé váltak azok az emberek is, akikkel személyesen soha nem találkozott. Ez fájdalmas jelenlét is egyben, hiszen az elhunyt rokonok már csak gondolati síkon léteznek, a ’némaságból rezdülnek meg bennünk’.
Sajtóvisszhang: https://hargitanepe.eu/hiany-es-emlekezes/
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/680/borsodi-l..-laszlo-szetszort-nemasag-cimu-uj-verseskotetet-mutattak-be
Füstös Magdolna Férfi a nőben című kötetének bemutatója
Füstös Magdolna Férfi a nőben című kötetét ismerhették meg az érdeklődők 2018. november 21-én a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A kötetet Daczó Katalin újságíró mutatta be és beszélgetett a szerzővel. A könyv a szerző második kötete. Füstös Magdolna őszintén beszélt vívódásairól, azokról az élethelyzetekről, amelyek arra késztették, hogy ismét könyvet írjon. A könyv fejezeteinek címe is beszédes, emelte ki Daczó Katalin. A szerző szerint mindannyiunk életében fontos, hogy szembenézzünk önmagunkkal, az önmegismerés útján járjunk, ezt teszi ő maga is, amikor ír, szüksége van arra, hogy kiírja önmagából a nehéz élethelyzeteket.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/678/fustos-magdolna-ferfi-a-noben-cimu-konyvenek-bemutatoja
Hárman vehették át a Kájoni János-díjat a Magyar Nyelv Napján
A Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen, 2018. november 16-án a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében adták át a 2018-as Kájoni János-díjakat. A Hargita Megye Tanácsa által alapított elismerést idén három csíkszeredai személyiség vehette át: Balázs Lajos néprajzkutató, Mirk László nyugalmazott tanár és Cseke Gábor író részesült a kitüntetésben. A díjazottak a magyar nyelv ápolása, szokásaink megismerése és azok átadása érdekében rendkívüli munkát végeztek – mondta köszöntőjében Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke. Hargita Megye Tanácsa a Kájoni János-díjat azoknak a személyeknek adományozza, akik a kulturális élet, az irodalom, a művészetek terén kiemelkedő alkotó tevékenységet, valamint a közművelődésben hosszú időn keresztül maradandó értékeket teremtő, kimagasló munkát végeznek. Az esményen köszöntötte a vendégeket dr. Balogh Attila Márton konzul, Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának képviseletében. A köszöntőbeszédek után Borboly Csaba tanácselnök adta át a megyei önkormányzat Kájoni János-díjait, emlékplakettet és oklevelet.
Sajtóvisszhang: https://hargitanepe.eu/kituntetes-a-kitarto-munkaert/
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/677/a-magyar-nyelv-napja-alkalmabol-iden-harman-vehettek-at-a-kajoni-janos-dijat
Kettős albumbemutató a Magyar Nyelv Napja alkalmából
Az ismert veszprémi szerzőpáros, Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla visszatérő vendégei a Kájoni János Megyei Könyvtárnak. A Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen két új, erdélyi tematikájú fotóalbumukat mutatták be 2018. november 16-án. A Bihar-hegység – A Király-hágótól a Bihar-hágóig című albumban csodálatos tájak fotóit láthatjuk. ’Adósságot kívánunk csökkenteni jelen honismereti fotóalbumunkkal, az Erdélyi-szigethegység gyönyörű tájainak varázsával: a Sebes-Körös és a Fekete-Körös közé ékelődött hegyek, völgyek, települések csodáinak a bemutatásával.’ – írták a kötetről a szerzők. A másik kötet beilleszkedik a kiemelkedő erdélyi egyéniségeket bemutató könyveik sorába: Kemény János, a marosvécsi mecénás - Az Erdélyi Helikon alapítója emlékének adóznak a szerzők ezzel az albummal.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/676/a-magyar-nyelv-napja---varady-peter-pal-es-lowey-lilla-uj-albumaikat-mutattak-be
Dr. Seregi János könyvbemutatója Csíkszeredában
A Magyar Tudomány Napja alkalmából dr. Seregi János, a Budapesti Állatorvostudományi Egyetem professzora látogatott Csíkszeredába 2018.. november 9-én. Az én erdélyieim, Erdélyeim és egyebek... című könyvét mutatták be a Kájoni János Megyei Könyvtárban.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/674/dr-seregi-janos-konyvbemutatoja-az-en-erdelyieim-erdelyeim-es-egyebek
Légy kreatív! Készíts te is BookFace fotót!
Különleges fotóversenyt hirdetett a Kájoni János Megyei Könyvtár, amelyre 2018. december 12-ig lehet beküldeni a fotókat. A BookFace-játék lényege ember és könyv összekapcsolódása teljesen újszerű módon: egy könyv borítóján szereplő emberi arc vagy alak és valóságos személyek közti összhang vagy hasonlóság révén. A játékban olyan fotókkal lehet részt venni, ahol egy könyvborítón látható emberi arcot, kezet, szemet, alakot egy valóságos személy helyettesít vagy egészít ki, minél eredetibb, művészibb, esetleg humoros módon, azt az illúziót keltve ezáltal, hogy a kettő azonos. A fotókat az info@konyvtar.hargitamegye.ro címre várják. Az első három legjobb fotó beküldőjét díjazza a könyvtár. A nyertesek kihirdetésére 2018. december 21-én 16 órakor kerül sor. A könyvtárban a játék elindítását az önkéntesként tevékenykedő Kovács Kinga javasolta, plakátját és Facebook-oldalának háttérképét ugyancsak önkéntes, Tulit Izolda készítette.
Forrás és részletek itt: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/671/legy-kreativ-keszits-te-is-
Lappangó tehetségek – festészeti kiállítás a könyvtárban
A Hargita Megyei Népiskola Gyergyói tagozatának képzőművészeti kiállítása nyílt meg Lappangó tehetségek címmel a Kájoni János Megyei Könyvtárban, 2018. november 5-én. A festőszakos diákok munkáiból készült kiállítást Balázs József festőművész nyitotta meg. A kiállítás a könyvtár kiállítótermében 2018. november 5. és december 5. között látható.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/675/lappango-tehetsegek--festeszeti-kiallitas-nyilt-a-konyvtarban

 
– A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
Őszi Csodalámpa Olvasóklub - A jövőben kalandoztak a résztvevők

Végvári Imre Jövőmenők. Priusz és Gordiusz című könyve két főhősének társaságában utaztak a jövőbe az őszi vakáció hetében azok a harmadik osztályos sepsiszentgyörgyi diákok, akik részt vettek 2018. október 29. és november 2. között a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár által szervezett Csodalámpa Olvasóklub foglalkozásain.
Priusz és Gordiusz, a két macskatestvér igazi kalandorok, akik 2050-ig repülnek az időgéppel. Kalandjaik végigkövetése számtalan alkalmat és lehetőséget biztosított a foglalkozásvezető kollégáknak, hogy az öt nap során a gyermekekkel, a felolvasás mellett, beszélgessenek, énekeljenek, játékok segítségével bontogassák ki a történetet, vagy éppen kézműves foglalkozásokon készítsenek el egy-egy, a történetben is megjelenő szereplőt, kelléket. Népszerű volt a kartondobozokból történő robotkészítés, a cicaalakzat-varrás, de a reggeli összerázó, felébresztő játékokat is nagyon szerették.
A ráadás pedig a nap végén felolvasott másik kedves és tanulságos történet volt, Kertész Erzsi Göröngyös Úti Iskola című kisregénye. A gyermekek örömmel és csodálkozással jegyezték meg a klub zárónapján, hogy a hét alatt két könyvet is „kiolvastak”.
A könyvtár ötödik éve szervez vakációs foglalkozásokat azzal a céllal, hogy megszerettesse a gyerekekkel az olvasást. A választott olvasmányok minden esetben irodalmi értékkel bíró, a résztvevők korosztályának és érdeklődési körének megfelelő történetek, kisregények.
Forrás és fotók itt: http://www.kmkt.ro/oszi-csodalampa-olvasoklub-a-jovoben-kalandoztak-a-resztvevok
Rembrandt ó- és újszövetségi feldolgozásai
Rembrandt bibliai ihletettségű alkotásainak bemutatásával folytatódott dr. Reisinger János művészet- és irodalomtörténész előadássorozata a könyvtárban. Rembrandt ó- és újszövetségi feldolgozásairól hallhatta a meghívottat népes közönsége 2018. november 8-án és 22-én, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében.
Hittel telített, nemes érzelmeket hordozó mondatokat fogalmazott meg az előadó a jelzett két alkalommal is. A holland festőóriás életművét A tékozló fiú hazatérése című alkotása aprólékos elemzése által ismertette.
Az év végéig hátralévő két alkalommal az előadó Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor ismert és kevésbé ismert műveit idézi fel a hallgatóság előtt.
Forrás: http://www.kmkt.ro/rembrandt-oszovetsegi-feldolgozasai
Sajtóvisszhang: https://www.hirmondo.ro/kultura/rembrandt-gondolat-es-erzelemvilaga/
„Háromszék nem alkuszik” – Ágyúdörgés, koszorúzás, konferencia
Éppen 170 esztendővel ezelőtt, 1848. november 16-án hangzott el Sepsiszentgyörgyön, az akkori megyeháza (jelenleg Bod Péter Megyei Könyvtár) épületében Gábor Áron elhíresült mondata: Lészen ágyú! És lett. Ezt az eseményt, valamint a háromszéki szabadságharc dicső időszakát hivatott felidézni a Kovászna Megye Tanácsa által 2018. november 16-án elindított, és 2019. augusztus 1-jéig, a nyergestetői csata évfordulójáig tartó rendezvénysorozat. Fővédnöke Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese.
A tematikus év Gábor Áron hatfontos ágyúja hiteles másolatának csövéből elsütött díszlövéssel vette kezdetét. A rendhagyó eseményre a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban található 1848–49-es emlékmű előtti téren került sor a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület korhű egyenruhába öltözött tagjainak közreműködésével. Ezt követően a megemlékezők megkoszorúzták Berde Mózsa szobrát és a megyei könyvtár homlokzatán Gábor Áronnak emléket állító márványtáblát, majd az épület róla elnevezett termében megtartandó programindító konferenciára vonultak.
Az emlékév során nemcsak háromszéki, hanem más helyszíneken is többféle rendezvény lesz: előadások, különféle kiadványok bemutatása, rekonstruált csatajelenet stb.
Forrás és részletek a konferenciáról: https://www.hirmondo.ro/kovaszna-megye/agyudorges-koszoruzas-konferencia
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/118344/haromszek-nem-alkuszik
Ady néhány arca
Vélhetőleg a diákok is élvezték az Ady Endre arcai című rendhagyó sepsiszentgyörgyi irodalomórát, hiszen a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termét 2018. november 22-én kétszer is teletöltötték.
A magyarországi Kultúrvonal Produkciós Iroda által szervezett előadássorozat darabjai – tavaly Arany János-műsorukat mutatták be Sepsiszentgyörgyön – is erre az elvre épülnek, kicsivel több lehetőséggel élve, mint amennyit egy hagyományos irodalomóra biztosít – és talán ez sikerük titka. Mert ha a műsorvezető – esetünkben Zsille Gábor költő, műfordító – beszél Ady költészetéről, néhány téma köré csoportosítva előadását (a próféta, a szerelmes, az istenkereső, a humoros Ady arcai villantak fel ezúttal), néhány anekdotával is fűszerezve azt, még önmagában nem elég. Ám társulva egy színművésszel – Tóth János Gergely –, aki méltó módon képes tolmácsolni Ady egyedi hangját a magyar költészetben, és egy zenésszel – Honfi Imre Olivér –, aki rá tud hangolódni minderre, nos, így már könnyű megragadni a tizenévesek figyelmét és kiérdemelni elismerő tapsukat.
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/118543/ady-nehany-arca
Forrás és fotók itt: http://kmkt.ro/ujabb-rendhagyo-irodalomora-kozepiskolasoknak
Újratervezi önmagát a részleg
Nyugdíjba ment a Bod Péter Megyei Könyvtár Sport utcai fiókrészlegének könyvtárosa, helyét, a Gábor Áron utcai „nagykönyvtár” gyermekrészlegéről érkezve, Éltes Enikő vette át, azzal a szándékkal, hogy plusz lendületet hozzon oda, mert még mindig sokan nem tudják, hol a fiókkönyvtár…
„Nagy az Olt negyed, sokan laknak itt, kihívást láttam abban is, hogy a közelben lévő iskolából bevonzzam a gyermekeket” – hangsúlyozza terveit Éltes Enikő. – Kisgyermekektől kezdve a nyugdíjasig mindenkinek tudunk ajánlani jó könyveket. Van egy szobányi világirodalom és magyar irodalom, mellette román és kisgyermekirodalom, de ifjúsági irodalom és tudománynépszerűsítő könyvek is bőséggel találhatók nálunk. Van régi szakirodalmunk is, komoly, alapos művek olyan tudományágakban, amelyek nem avulnak el.
Biztató kezdet, hogy e hétre bejelentkezett két román osztály a Nicolae Colan-iskolából, majd a magyar gyermekek is hamarosan bekapcsolódhatnak az Adventi történetek programba. Tíz napon keresztül minden nap kapnak egy, a várakozás hangulatába illő olvasmányt, ahhoz illő kérdést vagy feladatot, mellyel másnap visszatérhetnek a következő történetért. Tíz nap múlva csinos kis füzetecskéjük lesz olvasmányaikból. Nemcsak ünnepi időszakokban, hanem minden kedden mesedélutánnal is kedveskedik a kicsiknek és az apróknak Éltes Enikő. Így vonzza oda a kis olvasókat, tapasztalata szerint ilyenkor a szülő is szívesen kézbe vesz egy-egy könyvet.
Az öregeknek, gyengénlátóknak is szeretne összeállítani egy kis tékát ún. öregbetűs, azaz nagyobb betűkkel nyomtatott könyvekből, de ezekből kicsi a kínálat, és nehéz a beszerzésük. A diákok pedig szeretik az ifjúsági regényeket, de igényesek a küllemre, sőt, még a kiadó sem mindegy nekik, most például különösen népszerűek körükben az ún. pöttyös könyvek. Az a jó, hogy legalább van választási szabadságuk a vakációs és házi olvasmányokat illetően, a román tagozat nem ilyen szerencsés – mondja a könyvtáros.
Forrás és teljes cikk itt: https://www.hirmondo..ro/kovaszna-megye/ujratervezi-onmagat-a-reszleg/

 
-- Az uzoni Erdélyi Lajos Községi Könyvtár hírei
Novemberben több rendezvényre is sor került az uzoni Erdélyi Lajos Községi Könyvtárban.
A Sepsiszentgyörgyhöz közeli település könyvtára korábban a Pünkösti-kúriában székelt, 2017-ben költözött új helyére, a pályázati pénzen felújított egykori orvosi lakás épületébe. Tulajdonképpeni rendeltetése mellett internetes hozzáférést biztosít, eseményeknek ad helyet. A gyerekek kitüntetett figyelemben részesülnek, rendszeres a rajzfilmvetítés, nemrég rajzsarkot is kialakítottak, kifestőlapok, színes ceruzák várják a kicsiket.
Gyakoriak a könyvbemutatók. Csak idén több szerzővel ismerkedhetett az uzoni közönség: a Magyarországon élő, de szentivánlaborfalvi gyökerekkel rendelkező Serdült Benke Éva, aztán Préda Barna, Kisgyörgy Zoltán, Péter Sándor és Kuti János mutatkozott be. Péter Alpár bikfalvi képzőművész iráni utazásáról vetített képes előadásban számolt be, Bokor Ágnes a grafológia titkaiba vezette be az érdeklődőket. Olyan előadókat, írókat hívnak meg, akiknek valamilyen módon közük van Uzonhoz. Például Serdült Benke Éva nagyapja, dr. Benke épp a könyvtárnak helyet adó épületben lakott egykor. Az író a hajdani Uzont ábrázoló képeket is adott ajándékba, ezeket kifüggesztették a könyvtárban. Kuti János beszélt többek között a Lássuk a medvét illetve a Megyek hóhányónak című könyveiről.
Orvoscsoportoknak is helyet adott a könyvtár, a Máltai Szeretetszolgálat közvetítésével két orvoscsoport vizsgálta a helybelieket. Király Lajos és Ráduly István polgármester közbenjárására egy másik anyaországi orvoscsoportot is fogadtak. A Diakónia is szervezett eseményt, főként az idősebb korosztály számára tartottak az Alzheimer-kór megelőzéséről szóló előadást.
Ballai Tímea könyvtáros hangsúlyozta: a könyvtár minden támogatást megkap a községvezetéstől, Ráduly István polgármester is feltétel nélkül támogatja az itt zajló rendezvényeket, az intézmény működését. Azt is bevallotta azonban: számára nemcsak a támogatás ösztönző hatású, a „törzsvendégek” köszönete is folytatásra biztatja.
A közeljövőre is vannak tervek, Mikulás és karácsony között kézműves-foglalkozásokat tartanak.
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/118548/elet-az-uzoni-konyvtarban

 
-- Magyar géniuszok: tudománytörténeti vándorkiállítás Tusnádfürdőn
2018. november 19-én a Tusnádfürdői Városi Könyvtárban nyitották meg a Magyar géniuszok című tudománytörténeti vándorkiállítást. A nyolcvan poszterből álló tárlat a Magyarországon született tudósokat és eredményeiket mutatja be. A kiállítás anyaga a Magyarok Világszövetségének adománya, dr. Pálfi György professzor másfél évtizedes munkája. A megnyitó után került sor Mag József Örömkaland című könyvének bemutatójára.
Albert Tibor polgármester rámutatott: nagy megtiszteltetés a városnak a magyar származású kiválóságok bemutatása. Leszögezte: a nemzeti öntudat erősítése mellett az is fontos, hogy a gyermekekben felkeltsék az érdeklődést a találmányok, a tudomány iránt. A tudománytörténeti vándorkiállítás hétfőtől péntekig látogatható 8 és 16 óra között.
Forrás: https://hargitanepe.eu/magyar-feltalalokra-emlekeztetnek/

 
-- Regéczy Szabina Perle mutatkozott be az Arad Megyei Könyvtárban
Az Arad Megyei Könyvtárnak egyik - országos kezdeményezés nyomán elindított - programjában helyi írók, költők mutatkozhatnak be a közönségnek. 2018. október 29-én Regéczy Szabina Perle maga ismertette életrajzát, pályafutását, felolvasott műveiből, majd válaszolt a hallgatóság kérdéseire.
Regéczy Szabina Perle, akinek nevét jól ismerheti az aradi magyar közönség, 2006-tól kezdődően négy önálló verseskötetet publikált, valamint hat olyan fordításkötetet, amelyben román költők (A. Macedonski, Şt. O. Iosif, G. Bacovia, I. Minulescu,  L. Blaga, A. E. Baconski, Nichita Stănescu, Ana Blandiana) műveiből tolmácsolt. 2003 óta az Aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör elnöke, 2007-től a Romániai Írók Szövetségének tagja. Munkássága elismeréseként több díjjal (Vörös Lobogó, Protestáns Teológia, EMKE, Irodalmi Jelen, Romániai Írók Szövetsége díja, Apáczai-díszoklevél) tüntették ki. Minthogy a hallgatóság soraiban román írók, ismerősök is ültek, két nyelven folyt a bemutatkozás, amelynek során Regéczy Szabina Perle legalább tizenöt versét felolvasta magyar, illetve (saját fordításában) román nyelven.
Forrás: http://www.nyugatijelen.com/jelenido/regeczy_perle_bemutatkozott.php

 
KONFERENCIA

-- Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója
2018. november 6-7-én immár nyolcadik alkalommal szervezte meg az Országgyűlési Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet a Magyar Könyvtárosok Világtalálkozóját, Európai kultúra – nemzeti örökség címmel.
A rendezvény programja itt olvasható: https://vilagtalalkozo2018.oszk.hu/?page_id=118
Részletes beszámolók itt:
https://eke.hu/hirek/magyar-konyvtarosok-vilagtalalkozoja-viii
https://felvidek.ma/2018/11/magyar-konyvtarosok-vilagtalalkozoja-felvideki-magyar-reszvetellel/

 
KITEKINTŐ

-- Állományracionalizálás, raktárfelszabadítás a brit tudományos könyvtárakban - a kisebb is elég
A közös állománymenedzsment sikeres példája Nagy-Britanniában a UK Research Reserve. A British Library és 29 felsőoktatási könyvtár együttműködése a nyomtatott folyóiratok egyeztetett beszerzését, a duplikáció megszüntetését és törlését, raktári helyek felszabadítását és a szükségesnek ítélt példányszám biztonságos megőrzését tűzte ki célul.
Az RLUK egyik regionális csoportját, a White Rose Consortiumot (Leeds, Sheffield, York) bízta meg azzal, hogy a továbbiakban modellkísérletként folytassa az eredmények mélyebb elemzését, és végezzen méréseket a rekordok hasonlítása terén.
Az elemzésekkel párhuzamosan zajlott a National Bibliographic Knowledgebase (NBK) megtervezése. A leendő szolgáltatás működtetését az OCLC nyerte el, a béta szolgáltatás indulását 2019 januárjára irányozták elő. A projekt része az országos digitális könyvtár létrehozási tervének. Az NBK a Copac mint országos közös katalógus helyébe lép. Többféle metaadatot tartalmaz majd, az e-könyvek elérésének egyedüli forrása lesz. A közös gyűjteményfejlesztés jegyében az NBK gondos vezetésének szerepelnie kell az intézmények prioritásai között. Az NBK létrehozása során még számos döntést kell meghozni, néhány ezek közül: a példányok közül hány legyen kölcsönözhető, illetve hány legyen elhelyezve zárt tudományos gyűjteményben; ki legyen a megőrzés felelőse; a digitális formátumok miatt kevesebb fizikai példányra lesz-e szükség és hasonlók. Az NBK létrejötte és működtetése sok-sok intézmény közös felelőssége lesz, és speciális kihívást jelent majd a sokféle irányítási és finanszírozási megoldás összehangolása. (Közös nyomtatott gyűjtemény kialakítása az Egyesült Királyság tudományos könyvtáraiban; ref.: Hegyközi I.)
Forrás: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=allomanyracionalizalas_raktarfelszabaditas_a_brit_tudomanyos_konyvtarakban_-_a_kisebb_is_eleg

 
-- Magyarország a wroclawi könyvvásár díszvendége
A 2018-ban immár 27. alkalommal megrendezésre kerülő Wrocławi Könyvvásár Lengyelország harmadik legnagyobb könyvszakmai eseménye, amelyen közel 160, többségében lengyel kiadó vesz részt. A több tízezres látogatottságú, négynapos kulturális programsorozaton most először mutatkozik be egy ország kultúrája, irodalma, könyvkiadása, és a díszvendég Magyarország lesz. Nem ismeretlen azonban a magyar irodalom a lengyelek számára: 2016-2017 folyamán a Lengyel-Magyar Kulturális Évad keretében Magyarország díszvendégként vett részt a Varsói és a Sziléziai Könyvvásáron, kiemelt szerepet kapott a Krakkói Könyvvásáron, és számos lengyel irodalmi fesztiválon vettek részt magyar írók. Az évad alatt közel hatvan vonatkozó kötet jelent meg lengyel kiadók gondozásában.
2018-ban Magyarország kulturális programok sokaságát kínálja a wrocławi közönségnek: író-olvasó találkozók, szakmai kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók, pódiumbeszélgetések, gyerekprogramok várják a magyar irodalom és kultúra iránt érdeklődőket.
A magyar díszvendégség gazdag kínálatában szerepel Grendel Lajos Négy hét az élet című regényének lengyel fordítása, Horváth Viktor Tankom című könyvéről beszél. Legújabb munkáiról számol be Márai Sándor műveinek lengyel fordítója, Teresa Worowska, aki Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének idei friss, lengyel kiadását is bemutatja. Esterházy Péter Utazás a tizenhatos mélyére című könyvének nemrég megjelent lengyel fordítását Elżbieta Sobolewska ismerteti.
A labdarúgást állítja a középpontba az a két az irodalmi beszélgetés, amelynek témája a lengyel újságírók által készített, az Aranycsapatról szóló vadonatúj riportkötet, valamint a Puskás Ferenc, a leghíresebb magyar című, a közelmúltban lengyelül kiadott életrajzi könyv. Mindkét program magyar résztvevője Szöllősi György, aki egyúttal az utóbbi mű szerzője is.
A könyvvásár programjában számos gyermekrendezvény is helyet kap, köztük a Kodály-módszeren alapuló zeneműhely, irodalmi-színházi foglalkozás, az érdeklődő közönség pedig egy magyar–lengyel ismeretterjesztő társasjátékot is kipróbálhat. A varsói Magyar Kulturális Intézet, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete és a magyar Nemzeti Emlékezet Bizottsága által készített, Znaj Znak / Felismered? című játék a két ország legújabb kori történelmének legfontosabb eseményeit eleveníti fel..
Forrás: http://orientpress.hu/cikk/2018-11-29_magyarorszag-a-27-wroclawi-konyvvasar-diszvendege

 
HAZAI

-- Lejárt a XXIV. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
2018. november 10. és 13. között zajlott le a XXIV. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, amelyről Káli Király István, a Romániai Magyar Könyves Céh vezetője azt nyilatkozta, hogy noha látogatottság szempontjából alulmaradt a vásár az előző két évhez viszonyítva, a könyvforgalom viszont nagyobb volt, mint tavaly és tavalyelőtt: - Az emberek céltudatosan vásároltak. Nagy öröm, hogy ismét rengeteg gyermek és fiatal volt jelen, és többektől hallottam, hogy kuporgatták a pénzüket könyvvásárlásra. Ami pedig szintén örvendetes, hogy újra ajándékká vált a könyv, a nagyszülők, dédszülők ismét rászoktatják a gyermekeket a könyvvel való jó viszonyra.
Forrás: https://www.e-nepujsag.ro/articles/veget-ert-a-koenyvuennep
Sarány István esszéje a témában: https://hargitanepe.eu/nyomtatott-szo/
Képgaléria: https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/150-tobbezer-konyvcim-egy-helyen-megnyilt-a-24-marosvasarhelyi-nemzetkozi-konyvvasar/

 
-- Sikeres volt a IX. Ars Hungarica fesztivál Nagyszebenben
Magyar kulturális márkának nevezte megnyitójában az Ars Hungarica fesztivált, a szórványban élő romániai magyarság egyik legkiemelkedőbb, nemzeterősítő és hagyományt éltető rendezvénysorozatát Nagyszeben polgármester-asszonya, Astrid Fodor.
Serfőző Levente fesztiváligazgató kiemelte, hogy minden évben minőségi programok kialakítására törekszenek, hogy a rendezvénysorozat megállja a helyét a nagyszebeni közönség előtt, hogy magyarok és más nemzetiségűek igényeit is kielégítse. „Igyekszünk és talán meg is találtuk a Kárpát-medencei magyar kulturális körforgásban a magunk helyét. Úgy értékelem, hogy a helyi magyar közösséget szolgálva nem vagyunk elszigeteltek, visszatérő vendégeink sora évről évre gyarapodik, kedvelik a fesztivált és örömmel igyekeznek Nagyszebenbe távoli helyekről is a látogatók.”
Forrás: http://www.szeben.ro/ars-hungarica/ars-hungarica-2018/kozeppontban-a-partynerszervezetek

 
-- Hazatért a Székely Nemzeti Múzeum legrégebbi magyar kiadványa
2018. november 28-án a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében kiállítás és kiskonferencia megszervezésével ünnepelték a múzeum jelenlegi legrégibb magyar nyomtatványának hazatértét.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvény megnyitásaként Tamás Sándor megyei tanácselnök és Vargha Mihály múzeumigazgató mutatta be a kalandos sorsú kiadvány történetét.
1945. március 29-én a zalaegerszegi vasútállomás bombázását a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 25 855 menekített okiratából és könyvéből három élte túl, köztük Bencédi Székely Estvánnak egy krakkói, 1559-es Chronicája, amelyet 1945-ben Kis Böndi János vasutas mentett meg, és a budapesti Országos Széchényi Könyvtárnak köszönhetően, Benke Éva által restauráltan kerül most vissza tulajdonosához.
A rendezvény nevét adó Cantio iucunda (magyar fordításban: ʼGyönyörűséges énekʼ) egy 1566-ban szerzett erdélyi panaszének özvegy Horvát Ilonáról, a Csereyné-kódexből, a legrégibb magyar énekeskönyvből. A Cantio iucundát és Balassi Bálintnak egy, ugyanebben a kódexben fennmaradt művét (Csak búbánat...) Csörsz Rumen István és Palócz Réka előadásában hallgathatjuk. A kódex maga az 1945-ös zalaegerszegi tragédia áldozata lett, de a bombázást túlélő, most köszöntött műtárgyunk éppen az a Chronica-példány, amely 1879-ig a kódex hordozókötete volt.
Forrás: https://www.sznm.ro/sznm.php?o=cantio2

 
-- Jogtudományi Kutatókönyvtár létesült Kolozsvárott

2018. november 12-én avatták fel a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának Tonk Sándor Könyvtárához tartozó új könyvtárát, a Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatókönyvtárat. Az új könyvtári egységnek a Collegium Iuridicum impozáns villája ad otthont, ahol a kolozsvári Sapientia –EMTE joghallgatóinak szakkollégiuma is található. A könyvtárfejlesztést a magyarországi Igazságügyi Minisztérium támogatása tette lehetővé, amely a továbbiakban is támogatni kívánja a gyarapítást, tehát az állomány folyamatos növekedése biztosított.
A prézens könyvtári rendszerben működő Kolosváry Bálint Kutatókönyvtár állománya egyelőre a Sapientia – EMTE hallgatói és oktatói számára hozzáférhető. Jelenleg 800 kötetet sikerült feldolgozni, köztük több régi nyomtatvány (antikva) is található - pillanatnyilag a legnagyobb értéket egy 1652-es törvénykönyv képezi, amelyet aukción szereztek meg.
Forrás: http://szabadsag.ro/cikk/-/asset_publisher/J0tAKcLGRmmM/content/ujabb-helyszin-a-sapientia-magyar-jogaszkepzesenek?_101_INSTANCE_J0tAKcLGRmmM_viewMode=view

 
-- Megérkezett a 800. kötet is a kolozsvári Román-Magyar Könyvtárba
A Fehér Holló Román-Magyar Könyvtár mutatkozott be székelyföldi könyvtárosok, egyetemi oktatók előtt, ebből az alkalomból a kolozsvári fiókba megérkezett a 800. kötet is, ezáltal a gyűjtemény további lépéseket tett afelé, hogy a Kárpát-medence egyik jelentős román-magyar-román fordításkötet-gyűjteményévé fejlődjön.
A folyamatosan bővülő, teljességre törő gyűjteményből kialakított kis könyvtárban tartott ünnepi felmérésen és eszmecserén kolozsvári és Hargita megyei román- és magyartanárok, könyvtárosok és fordítók vettek részt. Ezután a román diákoknak a magyar irodalomból merítkező pódiumműsora következett a Monostor-negyedi Octavian Goga Általános Iskola előcsarnokában. A műsor Arany János és József Attila románra fordított műveit állította rivaldafénybe.
Forrás: http://szabadsag.ro/-/videok-videointerju-magyar-roman-baratkozas-az-irodalom-altal;
https://www.youtube.com/watch?v=9hY4_m8n-LQ

 
INTERJÚ

-- Ha van belső késztetés, élvezetes lesz az olvasás
A Mandiner Élménypedagógus-rovatában Keresztfalviné Ilyés Renáta könyvtárostanárral, tanulásmódszertan-trénerrel készült interjú jelent meg az olvasási szokások megváltozásáról és arról, hogyan is kerül a gerinctorna a könyvtárba:
„- Hogyan lesz valaki könyvtárostanár? Nem ez jut az embernek elsőként eszébe, ha a tanári szakokra gondol...
- Annak idején a főiskolán döntöttem el, hogy szeretnék ezzel is foglalkozni. A könyvek világa, a rendszerezés mindig is vonzott, de az valahogy később, a képzés során forrott ki bennem, hogy ezzel a végzettséggel milyen órákat is lehet tartani egy iskolában. Tetszett a szabadsága, hogy nincs megkötés, magam alakítom ki, válogatom össze az irodalmat az adott témában, a hozzá tartozó feladatokat és mindent, amit csak beleképzelek. Abban a budapesti iskolában, ahol elhelyezkedtem, sok órát tarthattam mindenféle korosztálynak, de annak külön örültem, hogy több bemutató órámat kerületi és fővárosi szinten is látogatták kollégák, hallgatók.
- Talán sokak számára ismeretlen lehet, hogy mivel is foglalkozik egy könyvtárostanár. Hogyan határoznád meg a feladatodat?
- A könyvtárostanár híd, kapocs a könyvtár és a tanítás közt. Küldetése többrétű. Egyik az olvasás népszerűsítése, mint az önművelés, kikapcsolódás lehetősége. Emellett olyan szerepeket is fel kell vállalnia, melyek a mai világban különös aktualitással bírnak, vagyis az információ kezelése, eligazodás az információáradatban. Teljesen másképp látom a pályakezdő korszakomat és a jelen feladatomat. A mai könyvtárostanárnak, úgy gondolom, sokkal több a felelőssége. Ez az internet megjelenésével lett igazán komoly kihívás.”
Forrás és teljes interjú itt: http://mandiner.hu/cikk/20181102_ha_van_belso_kesztetes_elvezetes_lesz_az_olvasas_keresztfalvine_ilyes_renata_a_mandinernek?fbclid=IwAR11ywpgS19WSxmeIYvQ9tWsHJclnZV9yB6bINncZo17kx94AtpzB6mMDsQ

 
-- Már kilencedik regényén dolgozik a Kalózlány szerzője
Lupescu Kata nevét a magyar közönség a Kalózlány című regénye megjelenésekor ismerte meg, a mindössze 16 éves szerző az idei marosvásárhelyi nemzetközi könyvvásáron azonban arról mesélt, hogy összesen már nyolc regényt írt, és jelenleg a kilencediken dolgozik.
Jövendőbeli tervei a Kalózlány további köteteinek kiadását célozzák, emellett két újabb regényén is dolgozik: az egyik egy szürreálisabb hangvételű, társadalomkritikaként is értelmezhető fantasy lesz, a másik pedig elmondása szerint egy rendhagyó önéletrajzi regény, amelynek szereplői Kata énjét varázsolnák a lapokra.
Forrás: http://vasarhely.ro/konyvvasar/kalozlany-osztonbol-irni-osztonbol-elni/

 
DÍJAK

-- Minőségi Könyvtár címet és Könyvtári Minőség Díjat elnyerő intézmények
A Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg 2018 áprilisában. A Minősített Könyvtár címre pályázóknak önértékelést és szakmai beszámolót kellett benyújtaniuk, amelyben bemutatták a szervezetfejlesztési munkájukat. A Könyvtári Minőségi Díjra pályázó intézmények feladata két innováció bemutatása volt. Előnyben részesült az a pályázó, melynek legalább egy innovációja a nemzet- és szakmapolitikai célokat támogatta, azaz családtámogató vagy könyvtár- és olvasáskultúra-népszerűsítő volt.
A Minősített Könyvtár címre 2018-ban 18, míg a Könyvtári Minőségi Díjra 2 érvényes pályázat érkezett a könyvtári minőségmenedzsment-pályázatokat koordináló Könyvtári Intézethez. A pályázó intézmények minőségmenedzsment-tevékenységét könyvtári és minőségmenedzsment-szakértők értékelték a benyújtott szakmai beszámolók és a helyszíni látogatások alapján. A Könyvtári Intézet a szakértők írásos javaslatát továbbította az EMMI felé.
2018-ban Minősített Könyvtár címet nyertek: Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba), Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (Békés), Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár (Szombathely), Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger), Debreceni Egyetem - Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (Debrecen), Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (Győr), ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (Budapest), Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest), Határ Győző Városi Könyvtár (Gyomaendrőd), Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Városi Könyvtár Jászberény (Jászberény), Országos Idegennyelvű Könyvtár (Budapest), Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára (Budapest), Szentes Városi Könyvtár (Szentes), Szent István Egyetem - Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár (Budapest), Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Városi Könyvtár (Szarvas).
2018-ban Könyvtári Minőségi Díjat nyert: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (Gödöllő).
A pályázatba és a pályázathoz kapcsolódó szabályzatba foglaltak szerint a pályázó közzéteszi honlapján a pályamunkáját.
„A mostani pályázati ciklusban nem díjazott intézményeknek kívánjuk, hogy a következő években még kimagaslóbb tevékenységgel jelenjenek meg a cím- és díjbirtokosok listáján. Gratulálunk a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőség Díj elismerő címet elnyerő intézmények sikeres munkájához, és azt kívánjuk, hogy a minőségmenedzsment-tevékenységgel továbbra is folyamatosan fejlesszék a könyvtár szolgáltatásait a használók minél nagyobb megelégedésére.
A Könyvtári Intézet továbbra is támogatást, továbbképzést, szakmai konzultációt nyújt minden könyvtár számára a minőségmenedzsment területén.”
Forrás: https://ki.oszk.hu/hir/konyvtari-intezet/minositett-konyvtar-cimet-es-konyvtari-minosegi-dijat-elnyero-intezmenyek?fbclid=IwAR3PkCXw5GTS2UqmzcogGNnIP6k9zR7pRs6SccHI_Ds15zZzFYYcyUHSxrk

 
-- Öt év szünet után ismét díjazott a Szépírók Társasága
Öt év szünet után magántámogatók segítségével a Szépírók Társasága újra kiadhatta Szépíró-díjait. A kuratórium tagjai – Babiczky Tibor, Garaczi László, Tóth Krisztina, valamint konzulensként a Szépírók Társasága elnöksége – idén hat, a továbbiakban évi két díj odaítéléséről döntött.
A Szépíró Díj a magyar irodalmi élet egyik legrangosabb elismerése, amelyet a szervezet tagjaiból alakult szakmai zsűri ítél oda az előző év legkiemelkedőbb próza-, vers- és esszékötetéért, olvasható az egyesület weboldalán. A 2001-ben alapított díjat 2013-ig minden évben kiosztották.
Az idei díjazottak: Csaplár Vilmos, Krusovszky Dénes, Molnár Krisztina Rita, Schein Gábor, Szilasi László, Tolnai Ottó.
A díjakat 2018. november 8-án adták át a FUGA Budapesti Építészeti Központban.
Forrás: http://szabadsag.ro/-/ot-ev-szunet-utan-ismet-dijazott-a-szepirok-tarsasaga
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-az-olah-janos-dijakat-1382110/

 
-- Nemzet Művésze V. díjátadó
Hét alkotó lett a Nemzet Művésze 2018-ban: Budai Ilona népdalénekes; Fekete György belsőépítész (a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke); Kampis Miklós építőművész; Kunkovács László fotóművész, néprajzkutató; Lator Lászó költő, műfordító, esszéista; Orosz István grafikusművész és Rófusz Ferenc animációsfilm-rendező. A díjakat az MMA köztestület születésnapján, 2018. november 5-én, a Magyar Művészeti Akadémia székháza, a Pesti Vigadó Dísztermében adta át Vashegyi György MMA-elnök és Kásler Miklós miniszter.
Idén első alkalommal adták át az est során tíz nyertes pályázónak az Oláh János szerkesztői ösztöndíjat. A havi bruttó 200 ezer forint összegű ösztöndíj két évre szól, célja, hogy segítséget nyújtson a könyv- és folyóirat-szerkesztői pályakezdéshez, kedvező feltételeket biztosítva a magas színvonalú szakmai tapasztalat megszerzéséhez.
Az Oláh János szerkesztői ösztöndíjat idén Bolla Eszter, Bonczidai Éva, Buzási Viktória, Hutvágner Éva, Kecskés Szulamit, Makkai Tamara Csilla, Pataky Adrienn, Smid Róbert, Varga Melinda és Vásári Melinda kapta meg.
Forrás és teljes cikk itt: http://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/nemzet-muvesze-v-dijatado

 
-- Erdővidék Kultúrájáért díj
Erdővidék Kultúrájáért díjjal ismerte el Benkő Levente újságírói, szerkesztői és történészi munkásságát a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület. A baróti művelődési házban 2018. november 20-án lezajlott díjátadón az ünnepelt tevékenységét méltatók elmondták: Benkő Levente közel három évtizede kutatja fáradhatatlanul szülőföldje múltját. A kutatómunka eredményeit számos riportban és irodalmi igényességgel megírt kötetben tárta már eddig a széles közönség elé. Neki köszönhetően szerezhettünk átfogó tudást a szárazajtai vérengzésről, az 1956-os forradalom erdélyi történéseiről, munkásságával hozzájárult a barcaföldvári haláltábor szörnyűségeinek megismeréséhez. Írásaiban ugyanakkor képes az élet humoros oldalát is megvillantani, szívhez szólóan, szeretettel tud írni ügyes-bajos, apró dolgainkról is.
Benkő Levente köszönetet mondott a díjat létrehozóknak, amiért érdemesnek vélték a kitüntetésre, szüleinek, akik jó példával jártak előtte, a jó Istennek, amiért Erdővidékre teremtette, egykori tanárainak, valamint barátainak mindazokért a beszélgetésekért, amelyek révén szellemiekben több, gazdagabb lett. A kitüntetés viszonzásaképpen történelmünk néhány jelentős helyszínéről – a Vereckei-szorosból, Isonzóról és Doberdóról – hozott kavicsot nyújtott át jelképes ajándékként Erdővidék Múzeumának.
Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/118444/a-szulofold-szolgalataban-erdovidek-kulturajaert-dij

 
-- MMA-díj Dávid Gyulának, Molnár Attilának és Láng Gusztávnak
A tagozati díjak átadásával tartották meg a Magyar Művészeti Akadémia évi második rendes közgyűlését 2018. november 22-én a Pesti Vigadóban. A Magyar Művészeti Akadémia Díjszabályzata értelmében 2018-tól tagozatonként már akár két díj is adományozható. A díjazott az adományozásról igazoló oklevelet kap; a díj pénzbeli elismeréssel jár, amelynek összege bruttó 1 millió forint.
Az MMA Irodalmi Tagozata Illyés Gyula-díját idén dr. Vasy Géza író, irodalomtörténész és Dávid Gyula író, irodalomtörténész kapta.. Dr. Vasy Gézának az elmúlt fél évszázad magyar költészetének és prózairodalmának rendkívüli pontossággal megrajzolt fejlődéstörténetéért, továbbá nélkülözhetetlen kritikusi, szerkesztői, egyetemi oktatói és irodalomszervezői munkája elismeréseként, míg Dávid Gyulának monumentális életműve, az egységes magyar irodalom területén végzett fáradhatatlan munkálkodása, példaadó, etikus életútja elismeréseként adományozza az elismerést.
Az MMA művészetelméleti elismerését, a Cs. Szabó László-díjat 2018-ban Molnár Attila fotóművész, fotótörténész, az erdélyi fotótörténelem elkötelezett, lelkiismeretes kutatásának elismeréseként, az Erdélyi Fotográfiai Múzeumért Egyesület megalapításáért, egy erdélyi fotómúzeum képgyűjteményének megalapozásáért, a múzeum létrehozásáért indított töretlen munkájáért kapta. Szintén a díjban részesült Láng Gusztáv irodalomtörténész, egyetemi és főiskolai tanár több évtizedes irodalomtörténeti munkásságáért, az irodalmat és az irodalomtudományt fáradhatatlanul népszerűsítő tevékenységéért, a magyarországi és határon túli, összmagyar irodalom kutatásának elismeréseként.
A teljes cikk a www.mma.hu oldalon olvasható..
Forrás: https://www.eirodalom.ro/aktualis/item/4107-mma-d%C3%ADj-d%C3%A1vid-gyul%C3%A1nak-%C3%A9s-moln%C3%A1r-guszt%C3%A1vnak.html

 
-- Simon Márton a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj idei győztese
Simon Márton költő lett a hatodik alkalommal átadott Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj idei győztese. A nettó 6000 eurós ösztöndíj célja a legtehetségesebb pályakezdők, a már rendszeresen publikáló, a tárgyévben új kötettel jelentkező, 35 évesnél nem idősebb szerzők támogatása, számukra egy évnyi nyugodt munkakörülmények biztosítása, új művek megszületésének ösztönzése, a kiadott mű németországi megjelentetésének elősegítése. A díjazott a pénzjutalom mellett lehetőséget kap a Solitude Akadémia által biztosított egyhónapos stuttgarti alkotói tartózkodásra, a stuttgarti Magyar Intézet által megszervezett szerzői estre, és az elismerés kiegészül a Literarisches Colloquium Berlin (LCB) által felajánlott egyhónapos berlini ösztöndíjjal is.
A fiatal magyar szerzők legjelentősebb elismerésének számító ösztöndíjat Dr. Horváth Péter professzor, a stuttgarti székhelyű Horváth & Partners csoport alapítója, a magyar kultúra németországi közvetítésének, megismertetésének Pro Cultura Hungarica díjjal és a Magyar Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett mecénása, támogatója hozta létre. Az ösztöndíj teljes neve: Horváth Péter Ösztöndíj A Fiatal Magyar Irodalomért (Péter Horváth Stipendium für die Junge Ungarische Literatur).
Az ösztöndíj kuratóriuma: Keresztury Tibor író, kritikus, szerkesztő, Parti Nagy Lajos költő, író és Szilasi László író, irodalomtörténész, egyetemi tanár.
Az ösztöndíj szakmai együttműködő partnere: az Akademie Schloß Solitude (Stuttgart), a Literarisches Colloquium (Berlin) és a Litera (Budapest).
Forrás: http://www.litera.hu/hirek/simon-marton-lett-a-horvath-peter-irodalmi-osztondij-idei-gyoztese

 
-- Sántha Attilát és Dávid Gyulát díjazták a Magyar Nyelv Napja alkalmából
Az RMDSZ és a Communitas Alapítvány a Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezett központi eseményén idén Sántha Attila írót és Dávid Gyula irodalomtörténészt, ’56-os volt politikai foglyot díjazták a kolozsvári Bánffy-palotában.
Az RMDSZ, a Communitas Alapítvány, illetve a Kós Károly Akadémia Alapítvány által, A Magyar Nyelv Napja alkalmából alapított díjat Sántha Attilának, a Bühnagy székely szótár szerzőjének adták át a székely nyelvjárás bemutatásáért. Az írót és a 13 évig készült nagyszótárt Péntek János, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke méltatta.
A Dávid Gyuláról szóló méltatást Balázs Imre József költő írta és olvasta fel. „Most, amikor Dávid Gyula kilencven éves, hirtelen azt érzem, az időtartamok megfoghatóbbá válnak, és talán az is, ahogyan az egyes korszakok összekapcsolódnak. Hiszen éppen erről van szó: hogy nem maguktól kapcsolódnak össze tehát, hanem vannak olyan emberek, akik összekapcsolják, összekötik a dolgokat, korszakokat, embereket. (…) Dávid Gyula életműve embereket összekötő könyvekben, embereket összehozó helyszínek létesítésében is mérhető” – hangsúlyozta a költő.
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=10903&Santha_Attilat_es_David_Gyulat_dijaztak_a_kolozsvari_Banffypalotaban

 
-- „A könyv szenátora” díjban részesült Pál-Antal Sándor történész
A Maros Megyei Könyvtár idén Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi történésznek ítélte oda „A könyv szenátora” díjat. Ezt minden évben egy olyan, Marosvásárhelyen élő és tevékenykedő személyiségnek ítélik oda, aki munkája során a könyvtár felhasználója, aki nem nélkülözheti a könyveket.
A csíkkarcfalvi születésű nyugalmazott levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a történelemtudományok doktora, Székelyföld történelmének elhivatott kutatója, érdeklődésünkre elmondta, meglepetés számára ez a díj, ugyanis állami intézményektől nem számított figyelemre, ugyanakkor megtiszteltetést is jelent. Úgy látszik, mégis rám figyeltek, hogy ezzel az elismeréssel díjaznak – mondta Pál-Antal Sándor.
Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-kituntetessel-gazdagodik-pal-antal-sandor-tortenesz

 
-- Láng Orsolya kapta a Helikon folyóirat Kemény Zsigmond díját
A kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat idén is kiosztotta Kemény Zsigmond-díját, amelynek ünnepélyes átadására 2018. november 26-án került sor. A díjat idén Láng Orsolya író, költő kapta sokoldalú tevékenységéért.
Karácsonyi Zsolt EMIL-elnök köszöntőjét és László Noémi laudációját követően beszélgetésre került sor a díjazottal, amelyből kiderült, hogy Láng Orsolya alkotói bátorsága, sokszínűsége egyrészt az egysíkúság ellen van, másrészt pedig a világ megragadhatóságának sokféleségét tükrözi. Nem tudja önmagát elképzelni más területen, már gyerekkorában is a művészetek felé hajlott. A líra és a próza műfajában alkotásról Láng elmondta, hogy egyik sem volt célja, ez szerinte csupán az elnevezésen múlik, és nem akar „bevonalasodni” bármelyik irányba is.
Forrás: https://www.helikon.ro/a-gottingeni-varosiro-a-kemeny-zsigmond-dij-atadasarol/

 
-- Kiválósági Médiadíjat nyert a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár digitalizációs tevékenységéért
Hagyománnyá vált immár, hogy Kolozsváron a médiaintézmények díjazzák azokat a személyeket, akik munkájukkal szolgálják közösségüket, tesznek, illetve alkotnak közösségük érdekében. Idén a 15. alkalommal rendezte meg az Amprenta Advertising a Kiválóságért Médiadíjak átadását, az ünnepélyes gálát 2018. október 26-án tartották a Kolozsvári Román Operában.
A rendezvény elképzelése már a kezdetektől az volt, hogy legyen egy alkalom, amikor a helyi médiaintézmények kitüntetik az általuk választott személyeket - vagy akár szervezetet -, akik, amelyek a kultúra, sport, közigazgatás, kutatás, egészségügy, vállalkozás, rendezvényszervezés, oktatás és közösségi felelősségvállalás területén kiemelkednek munkájuk, tevékenységük révén. Tavalytól az egyre népszerűbb rendezvény túlnőtte Kolozsvárt, és országos médiaintézmények is részt vettek a díjazáson.
Az idei eseményen, az Oktatás kategóriában a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár is kiválósági médiadíjban részesült a digitalizációs tevékenységének köszönhetően. A jelölés az infokommunikációs szektorban tevékenykedő DIGI Trust vállalkozás részéről érkezett.
Forrás: https://www.bcucluj.ro/ro/noutati/premiile-media-de-excelen%C8%9B%C4%83
http://szabadsag.ro/-/kivalosagert-mediadijakat-adtak-at-15-alkalommal

 
AJÁNLÓ

-- A romániai magyar zenetudomány első száz éve (1918-2018)
A Kolozsvári Operabarátok Egyesületének kiadásában jelent meg az 1918 utáni romániai magyar zenetudomány első évszázadát feldolgozó bibliográfia. A több mint 400 oldalt és több mint 3000 tételt felölelő, a szakmai számvetés objektív igénye által létrehívott munka Pávai István és Sófalvi Emese muzikológusok válogatásában és szerkesztésében olvasható.
A válogatásban kronológiai és szerző szerinti sorrendben közreadott, név- és földrajzi mutatóval ellátott több mint háromezer adat mögött azonban tudósi habitusok, közös kutatási témák, szélesedő érdeklődési területek, nemzetközi együttműködések, a romániai magyar zenésztársadalom egymásra figyelésének, egymásra utaltságának megannyi jele is felsejlik. Nemzetiségi muzikológiánk száz éve során ugyanis csak elvétve volt érezhető az intézményesített keret biztonsága, a kutatócsoport éltető ereje, s így jobbára egyéni eredményekkel, a tanítás, ösztönzés és hídverés szándékával közölt írásokkal számolhatunk. És mégis: a választott témák sokféleségében újra és újra megjelennek a népzenetudomány, a történeti zenetudomány aktuális kérdései, búvópatakként pedig az esztétika, továbbá a helyi vonatkozású és kortárs művészek, muzikológusok portréi, Bartók-, Enescu-, Haydn-, Mozart-kutatások, zenepedagógiai tanulmányok vagy zenei intézménytörténeti vázlatok azonos motívumai.
A visszatekintés körültekintés is. A nemzetiségi zeneírás számottevő, a hazai mellett több nyelven és fórumon megjelenő, a nemzetközi szakirodalomban jegyzett tételei a hitelesség és a szakmai kompetencia fokmérői. Zenetudományi műhelyeink időszakossága, valamint a romániai magyar nyelvű felsőfokú szakképzés évtizedes hiánya miatt a kutatás eredményei számunkra ebben a sajátos keretben, az értékteremtő igényesség és a családiasság jegyében vizsgálhatók. A szűk szakma és (olvasó)közönsége nálunk: közösség.
A bibliográfiai adatok száraz tömegéből nemzedékek példamutatása, példakövetése is kirajzolódik. Zenetudományi jegyzékünk ennek a szakmai és emberi mértéknek a szellemében tekint vissza a romániai magyar zenetudomány első évszázadára.
Forrás: Kolozsvári Operabarátok Köre, http://www.magyaropera.ro/index.php/hu/az-opera/kolozsvari-operabaratok-kore/


-- Erdély arcai és harcai - Erdélyi katolikus főpapok a szekuritáté irattárának tükrében
Az Erdély arcai és harcai – Erdélyi katolikus főpapok a szekuritáté irattárának tükrében című könyv a magyar kormányzat támogatásával készült el és jelent meg.
Dr. Latocz Csaba, az EMMI közigazgatási államtitkára a kötetet méltatva kiemelte: a könyv, amely a tervek szerint egy sorozat első része, a szerkesztők kitartó és körültekintő kutatómunkájának köszönhetően, a Szekuritate irattárának tükrében mutatja be a kommunista rendszer által üldözött és bebörtönzött erdélyi főpapok, mint Márton Áron, Bogdánffy Szilárd, Sándor Imre, Vasvári Aladár, Czumbel Lajos, Boros Béla, Alexandru Roșu és Boga Alajos megpróbáltatásainak történetét. Ugyanakkor emléket állít a papi hivatáshoz való hűségüknek, és a híveikért vállalt küzdelmeiknek is.
Elénk tárul a 20. század Erdélyének és a helyi Római, valamint Görög Katolikus Egyháznak, papjainak szenvedése, helytállása, az, ahogyan a kommunista gyűlölet ellenében a szeretet és a szolidaritás győzedelmeskedik. Mert a kötetben megidézett főpapok vértanúságukban is hirdették a szeretet és a szolidaritás üzenetét – emelte ki beszédében.
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/dr-latorcai-csaba-mutatta-be-az-erdely-arcai-es-harcai-cimu-kotetet

 
MOZAIK

-- Magány ellen - a könyvtár is megfelelő lehet?
A krónikus magány veszélyesebb egészségkárosító tényező lehet, mint napi 15 szál cigaretta elszívása, az elhízás vagy a mozgáshiány. Ráadásul egyre többeket érint.
Ez év elején miniszteri posztot hoztak létre Nagy-Britanniában a modern kor legújabb „népbetegsége”, a mind több embert sújtó magányosság kezelésére.
Több szakértő az egyéni vagy csoportos pszichoterápiában látja az igazi mentőövet, szerintük leginkább ez segíthet abban, hogy a páciensek könnyebben viseljék a magány terheit. Hollandiában sok helyen szerveznek kurzusokat egyedül élő időseknek Hogyan szerezzünk magunknak barátokat? címmel, az amerikai Nyugat-virginiai Egyetemen indított Listen programban pedig kiscsoportos találkozókon igyekeznek feltárni, mit várnak a magányosok egy-egy kapcsolattól.
Forrás: http://www.kithirlevel.hu/#a22837

 
Szerkesztők:

Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Kovács Eszter (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár, könyvtáros), kovacseszti@yahoo.com
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro
 
E lapszám felelős szerkesztői: Bákai Magdolna és Kovács Eszter.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?B=C3=A1kai_Magdolna?= <bakai.magdolna@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

_______________________________________________
Epa-update mailing list
Epa-update@mek.oszk.hu
http://mekosztaly.oszk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/epa-update