ReMeK-e-hírlevél
XII. évf., 2017/5. szám                                  ISSN: 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerjuk, jelezzek a bakai.magdolna@gmail.co cimen.

TARTALOM

PÁLYÁZAT
-- Jókai díj - 2018
-- Álljon meg egy novellára! - hogy legyen mit olvasni a megállókban
-- Írj egy prózát és utazz Olaszországba
-- Pályázat fiatal kritikusok részére
-- VI. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró Verseny
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
-- A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
-- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
-- A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár hírei
-- Olvassunk együtt!
-- Megismerni a csíki iskolák legnagyobbikát
-- Így indult a mai kor fotósőrülete
-- Öregmama történetei - könyvbemutató Szászrégenben
-- Mesemaraton a Szatmár Megyei Könyvtárban
-- Ady Endre szerelmi lírájáról az aradi könyvtárban
-- Ismét kirándult a NagyiNet
KONFERENCIA
-- Az élet minősége - könyvtárosok a társadalomért
-- Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája
KITEKINTŐ
-- Lezajlott az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
-- Értékes vetélkedő Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából
-- Add, hogy könyvekkel nőhessünk fel!
-- Kultúra a gyermekek „nyelvén”
-- Önkiszolgáló könyvtárak - kisebb költség, de kevesebb kölcsönzés
-- A Végítélet Könyvtára - menedék armageddon idejére
HAZAI
-- Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás
-- Egységes bértörvény - mennyivel nő egy könyvtáros fizetése?
-- Közel 3 millió lejből gazdálkodhat idén a Szatmár Megyei Könyvtár
-- Beruházások Maros megyében: a Teleki Téka freskós termének restaurálására is jut pénz
-- Veszélyben a Temes Megyei Könyvtár
-- Békési könyvhegyek az erdélyi csúcsok közé
ELHALÁLOZÁS
-- Elhunyt Vajda Miklós író, műfordító
-- Meghalt Bányai Tamás író
ÉVFORDULÓK
-- 190 éve született és 120 éve hunyt el Vajda János költő és hírlapíró
DÍJAK
-- Kopacz Katalin-Mária az idei EMKE-díjazott
-- Europa Nostra-díjat kapott Kallós Zoltán néprajzkutató, népzenegyűjtő
-- Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés dr. Bréda Ferencnek
-- A német Wolf Erlbruch kapja az idei Astrid Lindgren-díjat
MOZAIK
-- Interaktív mesék autizmussal élő gyermekeknek
-- Élő könyvtár, ahol a könyvek beszélnek
-- Költészet lett a Google-keresésekből


PÁLYÁZAT

-- Jókai díj - 2018
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) pályázatot hirdet Jókai-díj - 2018 címmel, amelynek beérkezési határideje: 2017. október 31.
Az irodalmi pályázat témája az Arany János-emlékévhez kapcsolódik: Arany János időskori lírájának időszerűsége. Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. A szervezők kérik a felhasznált források pontos jelölését. A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefon-elérhetősége és nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérik feltüntetni a pályázó jeligéjét, a borítékra pedig ráírni: „Jókai-díj 2018, pályázat”. A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (Word) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre. A legmagasabb értékelést – Arany-díszoklevél – kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság 2018. január 22-én hozza meg döntését.
A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata. Az elismerés 2018 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra. A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 2018” antológiában való megjelentetést jelenti. A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de értékelésre kerül, és írása megjelenhet az évkönyvben.
Levélcímek: 1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie / Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2. (Csapó u. 2.) 945 01 Komárno, Szlovákia; 2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány, Gidófalvy út 29., 1134 Budapest, Magyarország.
Forrás: http://www.alkotohazak.shp.hu/hpc/web.php?a=alkotohazak&o=2017__evi_palyazataink_eKN0

 
-- Álljon meg egy novellára! - hogy legyen mit olvasni a megállókban
A buszra, villamosra való várakozás perceit igyekszik tartalmasabbá és kellemesebbé tenni irodalmi akciójával a JCDecaux, ezért ötperces novellákra hirdet pályázatot. A legjobb munkákat nyáron magyarul és angolul olvashatják majd a budapestiek és az oda látogató turisták belvárosi utasvárókban. A beérkezett művek közül Grecsó Krisztián, József Attila-díjas író által elnökölt zsűri válogat.
A kiválasztott 20 novellát Budapest belvárosában buszmegállók utasvárójában helyezik el, éjjel-nappal olvasható világító plakáthelyen, idén júliusban és augusztusban. A kihelyezésre méltó novellákból angol fordítás is készül, így a kortárs magyar irodalmi művekkel a fővárosba látogató turisták is megismerkedhetnek.
Aki nem jár Budapest belvárosában vagy megérkezik a busza, mielőtt befejezhetné az olvasást, az a pályázat internetes oldalán is elolvashatja mind a 20 döntős pályaművet, amelyekre szavazhat is. A legtöbb szavazatot kapó írás szerzőjéé lesz a közönségdíj.
A zsűri által legjobbnak ítélt munka 300 000 forintos pénzdíjban részesül, a második 200 000 forintot, míg a harmadik helyezett 100 000 forintot kap.
A novellákat 2017. május 20-ig a novellapalyazat@jcdecaux.com címre kérik jeligével együtt elküldeni. A munkákat saját e-mail címről lehet elküldeni, a szervezők gondoskodnak az anonimitásról: a pályázatok a zsűri elé a megadott jeligével kerülnek.
Részletes kiírás itt: http://fidelio.hu/konyv/2017/04/10/alljon_meg_egy_novellara_-_hogy_legyen_mit_olvasni_a_megallokban/

 
-- Írj egy prózát és utazz Olaszországba
Nemzetközi prózapályázatot hirdetett fiatal íróknak az olaszországi Energheia Kulturális Egyesület, a József Attila Kör Irodalmi Egyesület, a Firenzei Tudományegyetem Idegen Nyelvek, Irodalmak és Interkulturális Tanulmányok Intézete és a Római Magyar Akadémia, a Basilicata Régió pártfogásával.
Az Energheia Magyarország 2017 irodalmi pályázaton 18 és 30 év közötti fiatal írók vehetnek részt egy kiadatlan, magyar nyelvű elbeszéléssel, kötetlen témában, (szóközzel) maximum 20 000 leütés terjedelemben. Minden pályázó csak egyetlen pályaművel jelentkezhet.
A pályázati anyagokat 2017. június 11-ig kell eljuttatni a jak@jozsefattilakor.hu és az energheia.unifi@gmail.com címekre, a következők szerint: elektronikusan, jeligével, a szerzői név nélkül, doc/docx vagy (nem védett) PDF formátumban. Külön dokumentumban mellékelni kell az író nevét, korát, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét. A tárgymezőben az „Energheia 2017” felirat legyen feltüntetve.
Részletes kiírás itt: http://palyazatok.org/irj-egy-prozat-es-utazz-olaszorszagba/

 
-- Pályázat fiatal kritikusok részére
A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. meghirdeti az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikusműhely projektjének első pályázatait. A pályázat futamideje alatt 8 alkotó részesülhet anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási, továbbképzési lehetőségekben, műhelymunkában és korszerű önmenedzselési módszerek elsajátításában.
A KMTG az alkotók számára publikálási lehetőségeket teremt, elősegíti kritikai kötetük megjelentetését, szakmai és közönségtalálkozók szervezéséről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt.
Részletes kiírás itt: http://palyazatok.org/palyazat-fiatal-kritikusok-reszere/

 
-- VI. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró Verseny
A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság, valamint a Pálffy Dénes Népfőiskola Akadémia által meghirdetett pályázat célja tisztelgés Benedek Elek munkássága előtt; tehetségazonosítás, tehetséggondozás, a magyar nyelven írt gyermekirodalom gazdagítása. Pályázhatnak magyar nyelven írók, magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt, alsó életkori határ: 10 év. Nevezési díj nincs, de adományokat, szponzori támogatást szívesen és szeretettel fogadnak. A mesék (verses mesék, mondókák) témája szabadon választott lehet. Pályázónként maximum 3 pályaművet (max. 4 gépelt oldal, A4 terjedelemben) fogadnak el. Illusztráció lehetséges. A kéziratok formai követelménye: Times New Roman betűtípus, 12-es nagyság, 1,5-es sortávolság. Az illusztrációk formai követelménye: A5 méretben készült mono vagy color illusztrációk, jpg fájlként, csatolmányként elküldve (fontos: nem pdf-ben, nem tömörítve, nem Drive-on). A meséket kizárólag e-mailben, word formátumban kell elküldeni a nemzetkozimeseiropalyazat@gmail.com címre. Beküldési határidő: 2017. 09. 01. A beérkezett pályaműveket felkért szakmai zsűri olvassa el. 50 mese jut a döntőbe és egyúttal felkerül a http://www.meseiro-palyazat-2017.webnode.hu honlapra.
Teljes kiírás itt: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4eed694b07fc85dcc1258108006aaf88?OpenDocument

 
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK

-- A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
Domokos Géza naplójáról az Olvasókör áprilisi találkozóján
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban működő Olvasókör huszonnegyedik találkozójára szép számban gyűltek össze az intézmény előadótermében 2017. április 24-én. A Naplók világa című sorozat keretében ezúttal Székedi Ferenc közíró ismertette Domokos Géza Apályban című naplóját az 1988-as esztendőről. Felidézte Domokos Géza irodalomszervezői, könyvkiadói tevékenységét, érdekes adalékokat nyújtva az 1989 előtti korszak könyvkiadásáról is, valamint részletekket olvasott fel a naplóból. A közelmúlt felidézése a résztvevőkben is elindította a visszamlékezést, kérdéseket, hozzászólásokat, érdekes vita bontakozott ki, néhol elkalandozva a megbeszélés témájától. Cseke Gábor író, a Csíkszeredai Olvasó Kör honlapján számol be a találkozóról, az alábbi linken.
Forrás:  https://sites.google.com/site/olvasokoer/27-huszonnegyedik-talalkozo-2017-majus-15
Költészetnap másként: kortárs költők a könyvtárban
A Kájoni János Megyei Könyvtárban kortárs költők vendégeskedtek A Magyar Költészet Napja alkalmából, 2017. április 12-én. A meghívottakkal, Korpa Tamás és Muszka Sándor költőkkel Murányi Sándor Olivér író beszélgetett. Korpa Tamás (Szendrő, 1987) költő, kritikus, szerkesztő, évek óta publikál a legkülönfélébb irodalmi folyóiratokban, szépirodalmi tevékenysége mellett kritikusként is jelentős munkássága. 2013-ban jelent meg első kötete a FISZ-könyvek sorozatban Egy híd térfogatáról címmel. A 2016-os év két szempontból is jelentős számára: Inszomnia címmel megjelent második kötete a Kalligram Kiadónál, és a Fiatal Írók Szövetsége elnökévé választotta. Muszka Sándor (Kézdivásárhely, 1980) költő, prózaíró, szerkesztő 2006-ban diplomázott a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem szociológia–antropológia szakán. 2002 és 2003 között a kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör alelnöke volt, illetve az Echinox diákfolyóirat magyar oldalainak főszerkesztője. Jelenleg Csíkszépvízen él és dolgozik. Kötetei 2005 óta jelennek meg. Sanyi bá (székely egypercesek, Erdélyi Híradó, 2012; Ulpius Ház, Budapest, 2013) című kötetének humoros hangvétele után közéleti versekkel jelentkezett (Magányos nőknek, bukott fiúknak, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2014).
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/494/kolteszetnap--maskepp-korpa-tamas-es-muszka-sandor-koltok-a-konyvtarban
Költészet napi szavalóverseny – középiskolások és felnőttek mondtak verset a könyvtárban
Idén is nagy érdeklődés övezte az Agora Alapítvány által meghirdetett szavalóversenyt, amelyet A Magyar Költészet Napja alkalmából már hagyományosan megszerveznek április 11-én, József Attila születésnapján. A versmondók szép számban jelentkeztek a versenyre, ezért két helyszínen is zajlott a versmondás. A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében a középiskolások és felnőttek korosztálya versenyzett. Mint az előző években is, évfordulós költők versei közül választhattak a szavalók.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/492/kolteszet-napja--szavaloverseny-2017
Öko tavasz –  környezetvédelmi könyvtári programok iskolásoknak
A Környezetvédelem éve jegyében hirdetett tematikus évet idén a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár. Az óvodás és iskolás korosztálynak szánt könyvtári tevékenységek, foglalkozások 2017-es programkínálatában nagyobb szerep jut a környezetvédelmi témájú foglalkozásoknak. Április 10-én délelőtt Öko-tavasz címmel újrahasznosítható anyagokból kézzel készített tárgyak kiállítása nyílt a könyvtár előadótermében. A tárgyak készítői, a csíkszeredai Liviu Rebreanu Általános Iskola és a székelyudvarhelyi Marin Preda Elméleti Líceum tanulói is részt vettek a kiállítás megnyitóján.
A diákok meglátogatták a könyvtár részlegeit, majd a Zöld Székelyföld Egyesület munkatársai által bemutatott kisfilmeket tekintettek meg, Hargita megye védett állataival és növényeivel ismerkedhettek. A kiállított tárgyak készítőit könyvjutalomban részesítette a könyvtár.
A könyvtár előadótermében újabb környezetvédelmi témájú programra került sor 2017. április 11-én, Eco-friendly címmel Westhaut Noémi angoltanár szervezte meg a kisiskolások angol nyelvű környezetvédelmi vetélkedőjét, ahol háromtagú csapatok, a Nagy Imre Általános Iskola és a Csatószegi Általános Iskola kisdiákjai mérhették össze tudásukat, kreativitásukat.
Forrrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/490/oko-tavasz--ujrahasznosithato-anyagokbol-keszult-alkotasok-a-konyvtarban
Magyar Bukarest – Hencz Hilda könyvét mutatták be a bukaresti magyarok történetéről
A Magyar Bukarest című kötet, Hencz Hilda munkája a bukaresti magyarok történelmi útját mutatja be a kezdetektől napjainkig. A sepsiszentgyörgyi Hármas Alapítvány és a Magyar Napló Kaláka Könyvek sorozatában látott napvilágot a könyv 2016-ban. A szerző könyvtárosként kezdett foglalkozni évekkel ezelőtt a bukaresti magyar élettel. Hosszas, kitartó kutatásainak betetőzése ez a kötet. A Kájoni János Megyei Könyvtárban tartott könyvbemutatón 2017. április 7-én a szerzővel Farkas Réka szerkesztő beszélgetett, dr. Szekeres Attila István méltatta a kötetet, és jelen volt a fordító, János András.
A bukaresti és romániai, regáti magyarság történetéről korábban nem született hasonló átfogó munka. Hencz Hilda könyve jól dokumentált összegző munka, számos ismeretlen adalékkal is szolgál a bukaresti magyarság 19-21 századi történetéről.
Dr. Szekeres Attila István a Háromszék napilap hasábjain megjelent írásában rámutat: 'Hencz Hilda könyvének címe félrevezetőnek tűnhet, ugyanis nem arról van szó, hogy Románia fővárosa magyarrá vált, hanem hogy egy olyan könyv megjelenéséről van szó, amely korábban csupán álomnak tetszett. A magyarság bukaresti vagy esetleg a teljes Kárpátokon túli történetének megírása merő álom, jelentette ki Demény Lajos történész egyik tanulmányában. Lám, az álom valóra vált, amit nem tettek meg történészek, megcselekedte egy bibliográfus.'
Dr. Szekeres Attila vetítéssel kísért rövid előadásából a hallgatóság további érdekességeket tudhatott meg a bukaresti magyarságról. A rendezvényen a Hargita Stúdió által készített videofelvétel a You Tube csatornán megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=F2jOd5rLj38
Sajtóvissszhang: http://hargitanepe.eu/magyar-bukarest/
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/489/magyar-bukarest--hencz-hilda-konyvet-mutattak-be-a-bukaresti-magyarsag-torteneterol
Ezüstbeszéd – Sebestyén Péter jubileumi kötetének bemutatója
Sebestyén Péter, a marosvásárhelyi Szent Imre egyházközség plébánosa huszonöt éves papi szolgálatáért ad hálát legújabb, Ezüstbeszéd címmel megjelent jubileumi kötetével. Huszonöt év szónoki terméséből válogatott az ezüstmisés szerző, egyházi és civil alkalmakkor elhangzott beszédei, esszéi kaptak helyet a kötetben. A Kájoni János Megyei Könyvtárban szervezett könyvbemutatón Balog László, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Egyetemi Könyvtárának igazgatója beszélgetett a szerzővel népes közönség jelenlétében, 2017. április 5-én.
Az ezüstmisés szerzővel Sarány István, a Hargita Népe napilap főszerkesztője beszélgetett a bemutató előtt: http://hargitanepe.eu/beszelgetes-sebestyen-peter-plebanossal-nem-hallgathatunk-arrol-amit-lattunk-es-hallottunk/
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/487/sebestyen-peter-ezustbeszed-cimu-kotetet-mutattak-be-a-konyvtarban
'Rémálom a konyhában' – Kilyén Eszter képzőművész mutatkozott be Csíkszeredában
A mindennapokból inspirálódtak Kilyén Eszter Orsolya képzőművész alkotásai, akinek Rémálom a konyhában címmel nyílt képzőművészeti kiállítása 2017. április 3-án a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A kiállítás májusban is megtekinthető a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kilyén Eszter Marosvásárhelyen született, a művészeti középiskola elvégzése után tanulmányait a a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetemen folytatta festészet szakon, jelenleg ugyanott mesterképzős hallgató. Már volt az egyetemi évek alatt egy kiállítása Kolozsváron, akkor a szörnyek volt a téma, a diplomamunkája pedig a Hétköznapok címet kapta. A csíkszeredai kiállításra ennek a kettőnek az ötvözetét hozta el. A munkák a hétköznapi jelenségekre reflektálnak sajátos módon, kizökkentve ezeket unalmasságukból. A kiállítást Túros Eszter művészettörténész mutatta be a megnyitón jelen levő érdeklődőknek.
A fiatal művész alkotásai nagyon színes kollázsok, ahol a mindennapi tárgyak villogó, harsány színekben jelennek meg, különös társításban. Nagyon sokféle technikát és anyagot használ, különböző csillogó anyagokat, festősprayt is.
A fiatal művésszel Péter Beáta beszélgetett, az interjú a Székelyhon portálon olvasható: https://szekelyhon.ro/aktualis/bha-valaki-jol-csinalja-meg-lehet-elni-a-muveszetbolr
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/485/remalom-a-konyhaban--kilyen-eszter-alkotasaibol-nyilt-kiallitas-a-konyvtarban
Könyvcsata negyedik alkalommal Csíkszeredában
2017. április 4-én kezdődött a Kájoni János Megyei Könyvtárban a Bătălia cărţilor elnevezésű román nyelvű olvasóverseny idei csíkszeredai kiadása. Negyedik alkalommal rendezi meg a versenyt a csíkszeredai könyvtár, évente 6 hónapos időtartammal. A verseny a 2017. április–október időszakban országszerte több könyvtárban zajlik, 11-13 éves gyerekek és 14-18 éves fiatalok részvételével; célja a gyerekek és fiatalok olvasási, szövegértési és értelmezési készségeinek fejlesztése. Részvételi feltétel a könyvtári tagság, a döntőbe jutás feltétele a korcsoportonként javasolt 10-10 román nyelvű könyv elolvasása és a verseny előírásainak megfelelő olvasónaplók kitöltése. Agyafúrt vetélkedővel és Az olvasás varázsa nevű vitával indult az idei verseny a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A vetélkedőn elért eredményeket és a vita folyamán tanusított meggyőző érvelést a zsűri a verseny folyamán hasznosítható pontokkal jutalmazta, így a nyitórendezvényen részt vevő gyerekek és fiatalok előnnyel indulnak az Év olvasója cím elnyeréséért.
Forrás: http://ziarharghita.ro/batalia-cartilor-editia-4
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/486/elkezdodott-az-idei-konyvcsata-csikszeredaban
 
 
--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
A vers az, amit… Felolvasóest A Magyar Költészet Napján
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében, a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Tein tea- és kávéház társszervezésében, utóbbi adott helyet 2017. április 11-én annak a sepsiszentgyörgyi felolvasóestnek, amelyen, A Magyar Költészet Napján, verseikkel közönség elé léptek: Bálint Tamás, Bogdán László, Dimény H. Árpád, Karácsonyi Zsolt és Serestély Zalán. A meghívottak saját, kiadott és kiadatlan műveikből olvastak fel, valamint a költészet általános jellemzőinek prizmáján keresztül alkotói szándékaikról, munkamódszereikről, irodalomhoz való viszonyukról beszéltek Szonda Szabolcs kérdéseire válaszolva.
Bálint Tamás életében jelenleg nem az alkalom szüli a verset, hanem nagyobb ívű költeményekben gondolkodik, hosszabb időre berendezkedik abba a kis világba, azokkal a személyekkel és történetekkel, amivel foglalkozni akar.
Dimény H. Árpád görgeti magával a verseket, ugyanis mindannyian abban a világban élünk, amiből a versek születnek. Folyamatosan szövegek vesznek körül minket, amelyeknek – magukban hordozva egyfajta megtisztulási folyamatot – joguk van jelen lenni.
Karácsonyi Zsolt benne létezik a történetben, és vallja: ha csak egy pillanatra is megtörténne, hogy kilép a költészetből, akkor nem csak a versírással kapcsolatosan támadnának gondok, hanem az egész eddigi életével, és annak a folytathatóságának a milyenségével is. A benne lévő szakadékos kételyek kiépülése ellen, védő és támadó fegyverként, folyamatosan verseket ír.
Serestély Zalán előszeretettel váltogatja a műfajokat, az írásban a kapcsolatteremtés eszközét, a probléma megragadásának lehetőségét véli felfedezni. A verseknek nem a világmegváltás a célja, hanem az, hogy életre keljenek, közösséget alapozzanak, ne válljanak árucikké és az olvasó ne kételkedjen bennük.
De hát verset elmesélni végképp nem lehet, hát marad az egyszeri élmény és a szentencia, amit Bogdán László jelentett ki: a verset, akár a tolvajt, az alkalom szüli.
Forrás: https://www.helikon.ro/a-magyar-kolteszet-napja-sepsiszentgyorgyon/
http://www.hirmondo.ro/kultura/koltok-talalkoztak/
http://www.3szek.ro/load/cikk/101455/alkalom_szuli_a_verset
Turóczi Ildikó: Eszter – Könyvbemutató
Mit jelent a női egyenjogúság, egyáltalán ki és hogyan értelmezi ezt? Mikor érezzük úgy, hogy szabadok vagyunk, és mit jelent szabadnak lenni? Hol van a helyünk ebben a világban? Ezekre és hasonlóan súlyos, életünket meghatározó kérdésekre keresték a választ 2017. április 13-án a Bod Péter Megyei Könyvtárban, Turóczi Ildikó Eszter című regényének a bemutatóján.
Fábián Helén kézdivásárhelyi televíziós műsorvezetőnek, valamint Deme Róbert színművésznek a szerzővel folytatott társalgása során kiderült, ő embertársait orvosként szolgálta, de egy idő után elege lett a nálunk uralkodó egészségügyi rendszerből, és kilépett belőle. A gyógyítást viszont nem hagyta abba, hanem Afrikában folytatta, ahol önkéntesként dolgozott, kórházat alapított, és gyermektámogatási programot szervezett. Jelenleg a Médecins Sans Frontières (Orvosok Határok Nélkül) elnevezésű nemzetközi szervezet orvosa és a kameruni árvaprogram vezetője.
Bevallása szerint az El Camino zarándokút élményei és a kényszerből vállalt magány kettős hatására kezdett el írni. Elmondta, olykor nagyon nehéz beszélgetőtársat találni, így az ember rákényszerül, hogy saját magával társalogjon, és talán papírra veti, ami az eszébe ötlik. A könyvbe belelapozva pedig hamar kiderül, hogy ez mindannyiunk hasznára vált, hiszen nemes gondolatok fogalmazódtak meg benne, mint ahogy az est során is.
Forrás: http://www.hirmondo.ro/kultura/orvos-es-iro/
Fotók itt: http://tinyurl.com/kj3daqk
Szakmai továbbképzés gyermekkönyvtári témakörben
2017. április 19-én és 20-án a sepsiszentgyörgyi gyermekkönyvtárosoknak és gyermekprogramokat is szervező Kovászna megyei közkönyvtárosoknak, közel 20 résztvevőnek tartott a Bod Péter Megyei Könyvtárban szakmai továbbképzést Budavári Klára, a Magyar Könyvtáros Egyesület Gyermekkönyvtáros Szekciójának elnöke.
A budapesti Könyvtári Intézet égisze alatt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért felelős Államtitkársága támogatásával létrejött képzés során a résztvevők mind elméleti, mind – főként – gyakorlati síkon mélyülhettek el olyan témakörökben, mint a következők: Gyermekkönyvtár, gyermekbarát környezet; Csoportos gyermekfoglalkozások a könyvtárban; Olvasásnépszerűsítő programok Magyarországon; Sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű gyermekek; Szabadidős programok; Ötletek kézműves foglalkozásokra; Gyermekkönyvtár / -részleg népszerűsítése.
A képzés során a könyvtárosok többek között sikeresen működő példákkal, modellekkel ismerkedtek a magyarországi gyakorlatból, tapasztalataikat osztották meg a témakörben, olyan módszerekről értesültek, amelyek segítségével hagyományok továbbélése, fennmaradása, őrzése hatékonyan összekapcsolható a számítógépes programok nyújtotta lehetőségekkel, illetve a magyar kultúra és más kultúrák jeles napjai az ifjú olvasók és könyvtárhasználók számára élményszerűen megjeleníthetők, tudatosíthatók, valamint a szabadidő értelmes eltöltése és a kreativitás, kézügyesség fejlesztése könyvtári, könyves környezetben történhet.
A jelenlévők a képzés végezetével úgy fogalmaztak: hasznos, alkalmazható ismeretekre tettek szert a két nap alatt, ezek felhasználásától munkájuk hatékonyabbá, célirányosabbá válását remélik.
Forrás és fotók: http://tinyurl.com/lzcvyok
Irodalom a 26. Szent György Napokon
Az idei, 26. Szent György Napok kulturális rendezvénysorozatában a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár az alábbi programokkal volt jelen társszervezésben, illetve helyszínt biztosítva számukra:
2017. április 24-én Boldogság juszt is a kié? címmel volt könyvbemutató és beszélgetés Botházi Mária kolozsvári íróval, publicistával a Tein Teaházban.
Botházi Marival találkozni érdekes – a szó kifejezetten pozitív értelmében. A sorai közt is a feminin jelleg érhető tetten, élőben talán még inkább. A témaválasztások jellegzetesen nőiesek – nem a Cosmo értelemben, hanem látásmódban, kérdésfeltevésben, miegymásban.
Botházi Mária publicisztikája tapasztalatain, valós jelenségeken alapszik, melyeket saját szűrőjén átcsurgat, egy kicsit női szemszögből láttat, és amúgy gördülékenyen és mulatságosan ír meg. Két mosolyfakasztó felolvasás között mást is megtudhatott még a nagyérdemű, például, hogy Botházi Mari nem saját életét tárja fel írásaiban – így hát Jenő sem az ő férje, de attól még megérdemli a verést –, hogy egyszer írt verset is, de a költészet művelésétől még idejekorán eltanácsolták, ezért hát mindig meglepődik, mikor azt mondják, kötetében „versezmények” is lennének. Ami fölött felesleges vitázni, a lényeg, hogy a tanárként „néha kemény” Botházi Mari írásai látszólag könnyű, a felszín alatt azonban mindig kemény élményt szolgálóak.
Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/101798/meg_akartak_verni_jenot_bothazi_maria_konyvenek
http://www.hirmondo.ro/aktualis/sebeszi-pontossaggal/
http://www.szentgyorgynapok.ro/boldogsag-menjel-haza/
2017. április 25-én Puskás Attila Utak és ösvények – Erdélyi magyar sors című könyvének bemutatója volt a Bod Péter Megyei Könyvtár, Gábor Áron termében.
Visszafogott családi történet, de egyben kor- és kórrajz is Puskás Attila önéletrajzi írásainak kibővített, kiegészített gyűjteményes kötete, amelyet a szerző és Ferencz Csaba, a könyv szerkesztője mutatott be.
A kommunizmusnak becézett vörös pestis, valamint a vele társult romániai sovinizmus erkölcsöt, kultúrát és közösséget romboló, illetve pusztító hatásáról nyújt látleletet a kötet.
Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/101794/csaladi_tortenetbe_agyazott_tortenelem_bemutattak
http://www.szentgyorgynapok.ro/utak-es-osvenyek-erdelyi-magyar-sors/
http://www.hirmondo.ro/kultura/katedrarol-a-bortonbe/
2017. április 25-én zenés felolvasóest volt a Tein Teaházban, közreműködött Czinki Ferenc magyarországi író és Jorrit Westerhof hollandiai zenész.
Egy író, aki kocsmákat kutat és kocsmákról ír, aki ismeri a bárpult mindkét oldalát, és tudja, mi a titka a jó kocsmai közösségnek. Egy kocsma város című kötetéről Tamás Dénes író, esszéista beszélgetett a szerzővel.
Az est során hallhattak kalandos kocsmai élményeket, háttértörténeteket, és azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy mitől jó egy jó kocsma. Végül pedig kiderült, hogy a lakóhelyéhez legközelebbi kocsmába miért nem jár az ember, hogy a magyar kocsmákban miért úgy beszélnek egymással az emberek, hogy mindenki más asztalnál ül, illetve hogy mit jelent az, hogy valaki megint nagymagyarországra itta magát.
Forrás: http://www.szentgyorgynapok.ro/kocsmak-vilaga-kozonsegtalalkozo-czinki-ferenc https://www.helikon.ro/kocsmabeat-kozonsegtalalkozo-czinki-ferenccel/
2017. április 26-án nagy számú érdeklődő előtt mutatták be dr. Nagy Lajos Orvosainkra emlékezünk című könyvét a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. A Hármas Alapítvány gondozásában megjelent kötet a sepsiszentgyörgyi kórház orvosainak állít emléket. A szerzővel Farkas Réka újságíró beszélgetett.
A szerzőt három ok késztette a könyv megírására, egyrészt úgy gondolta, hogy be kell mutatni a nagy elődök, kollégák életútját, mert a sorsok nem múlnak, nem múlhatnak el. Be kell mutatni azokat a 20. században Székelyföld ezen a részén élő emberek reményét, célkitűzéseit, kudarcait, mindazt, amit elvettek tőlük vagy amiről önként mondtak le. Másodsorban úgy érezte, így róhatja le tiszteletét és így állíthat emléket azoknak az orvosoknak, akiknek nagy részével fél évszázadon át együtt dolgozott. „Harmadsorban pedig azért, hogy a városnak is adjak valami emlékeztetőt magáról” – fejtette ki dr. Nagy Lajos.
A könyv nem rangsorol, nem minősít, hanem bemutat, tényeket közöl. A szerző arra törekedett, hogy az orvosok személyiségét az alkotás és a cselekvés tükrében tárja fel.
Forrás: http://www.szentgyorgynapok.ro/orvosainkra
http://www.3szek.ro/load/cikk/101864/orvosok_eletutja_a_huszadik_szazadban_bemutattak
http://www.hirmondo.ro/kultura/helytallas-es-ujrakezdes/
2017. április 25-én Simona Popescu bukaresti íróval, költővel, április 26-án Cristian Teodorescu szintén bukaresti íróval beszélgetett Adrian Lăcătuş brassói irodalomkritikus a Tein Teaházban; mindkét meghívottnak vannak magyarul olvasható kötetei is.
Két kortárs román íróval találkozhattak az olvasók, akik nem csupán könyveikről beszéltek, hanem arról a világról is, amelyben az írott szónak egyre nehezebb helyet találni. Mindkét szerző Bukarestben él, de a fővárosi társadalmi folyamatok mellett a vidéki gyermekkor is fontos szerepet játszik írásaikban.
Forrás és teljes cikk itt: http://www.3szek.ro/load/cikk/101904/amikor_az_irodalom_erdekes_roman_szerzok_a_teinben
2017. április 27-én Németh Gábor József Attila-díjas magyarországi íróval, forgatókönyvíróval beszélgetett Szegő János magyarországi kritikus, szerkesztő a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, a Tein Teaházban pedig ugyanaznap Kiss Tibor Noé magyarországi írót kérdezte egy irodalmi est keretében Czinki Ferenc író.
Beszámolók a két rendezvényről: http://www.3szek.ro/load/cikk/101897/valosag_es_szoveg_viszonya_bemutatkozott_kiss_tibor_noe_
https://www.helikon.ro/helyszinvadaszat-es-coming-out-nemeth-gabor-es-kiss-tibor-noe-sepsiszentgyorgyon/
http://www.szentgyorgynapok.ro/mi-jar-egy-helyszinvadasz-fejeben/
2017. április 28-án Kemény István József Attila-díjas magyar íróval, költővel beszélgetett Szegő János kritikus, szerkesztő a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében.
Nemrég megjelent, Lúdbőr című esszékötetéről faggatta a szerzőt beszélgetőtársa. A felolvasásokkal tarkított beszélgetés során kiderült, kötetében történelmi és irodalmi tárgyú esszék egyaránt fellehetők, a Bibliától Zrínyin, Vörösmartyn és Adyn keresztül a sakkvilágbajnok Bobby Fischerig sokmindenki megihlette Keményt, a könyv egyik leizgalmasabb része mégis az Ötven pillér című, rövid esszéket tartalmazó fejezet, amelyben a számára legfontosabb ötven könyvől írja meg véleményét. Az esszék ugyanakkor nemcsak témájukat, hanem jellegüket tekintve is széles skálán mozognak, hiszen az életrajzi jegyzettől a vallomáson keresztül az elemzésig, a polémiáig, a tárcáig gyakorlatilag a műfaj majd’minden lehetőséget kimerítik.
Forrás: http://www.szentgyorgynapok.ro/beszelo-irodalom-kemeny-istvannal/
--Első díjas Matekovics novellája
Matekovics János Zoltán, a Bod Péter Megyei Könyvtár munkatársa, a Háromszék külső munkatársa Szamizdat Petőfi című novellájával elnyerte a Magyar Irodalmi Lap (MIL) idei történelmi novellapályázatának első díját, az Arany Sas Díjat.
A 2010 novemberében a magyar nyelv és irodalom ápolására alapított MIL évente megrendezi hagyományos történelmi novellapályázatát. Az idei téma az egyetemes magyarság sorsa, Kárpát-medencei története. A kiírás célja a mindenkori Magyarországon és az elszakított területeken élő magyarság értékeinek, történelmi személyiségeinek és eseményeinek bemutatása volt, azzal az elvárással, hogy a pályaművek fejezzék ki azt a lelkületet, amelyben ma találtatnak a magyarok, erősítsék a nemzeti hagyományokat, a nemzeti azonosságtudatot, a történelmi gyökereket, valamint a Kárpát-medence és a világ magyarságának egyetemességét.
Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/101219/elso_dijas_matekovics_novellaja
 

--A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár hírei
2017. április 3. és 30 között könyvkiállítást tekinthettek meg az érdeklődők Szabó Lőrinc (1900-1957) halálának 60. évfordulója tiszteletére a könyvtárban.
Felnőttek számára ingyenes biblioterápiás foglalkozásra került sor április 4-én, 5-én pedig quilling képeslapokat készíthettek ugyancsak felnőttek a könyvtárban.
Április 6-án Meseklub volt kora délután óvodásoknak, ezt követően I-IV. osztályosoknak.
A Meseklubban a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja (április 2.) alkalmából Hans Christian Andersenre, a nagy dán meseíróra emlékező rendezvény volt.
Április 13-án újabb kisiskolás csapatot vártak az E’mese vár háromfordulós olvasásnépszerűsítő program első szakaszára.
Forrás: Dénes Mária könyvtáros, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely

 
-- Olvassunk együtt!
A fenti jelszóval hirdette meg a Könyv Nemzetközi Napja, április 23. alkalmából szervezett rendezvényét a marosvásárhelyi Teleki Téka. A hét minden munkanapján 10 és 14 óra között ingyenes könyvstand állt az intézmény kapujában, a polcon lévő kiadványokat pedig bárki elvihette, illetve saját fölösleges könyveit is elhelyezhette ott.
Forrás: https://www.facebook.com/Teleki-T%C3%A9ka-Bibliotheca-Telekiana-741405552537669/?hc_ref=NEWSFEED

 
-- Megismerni a csíki iskolák legnagyobbikát
2017. április 13-án a Petőfi Sándor Általános Iskola végzős diákjai a Márton Áron Főgimnáziumban részt vettek egy, a csíki iskolák kezdetéről és további történetéről szóló előadáson. Első lépésként a látogatók megismerkedtek az iskola létrejöttének és fejlődésének történetével. Az előadók - Borbé Levente és Dánél Hajnalka iskolai könyvtárosok - nagy hangsúlyt fektettek a tanulás, tanítás fontosságára, amelynek fő alappillére az olvasás. A könyvtár, mint információtár, amelyhez hozzá lehet kapcsolni a multimédiát is a világháló adta lehetőséggel együtt, nagy szerepet játszik az ismeretek átadásában. Mindehhez általános műveltség szükségeltetik, hiszen egy szakszerű beavatás nélkül aligha lehet eligazodni benne. Ezért elengedhetetlenek a szaktanárok, valamint természetesen a könyvtárosok segítsége is.
A program magába foglalta a hajdani olvasási szokásokat, a csíki és erdélyi könyv- és könyvtártörténetet, kiemelve a ferencesek tevékenységének fontosságát e térségben. Egyes résztvevők szülei, nagyszülei és dédszülei is e gimnázium falai között jártak iskolába.
A vendégek megtekinthették a könyvtár termeit régi és új dokumentumaival együtt, valamint egy újonnan felszerelt osztálytermet, informatika labort, a sporttermet, és végül, de nem utolsósorban, a gimnázium impozáns dísztermét. Ezt követően kívülről is megszemlélhették a gimnáziumot.
A VIII.-os diákok betekintést nyerhettek a több évszázados csíki iskolai múltba, részesei lehettek eme gazdag események történetének, amelyekről az iskola falai, a tablók, az emlékplakettek, szobrok és kopjafák árulkodnak. Sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy ebben a gimnáziumban folytassák tanulmányaikat.
Kitérőként szó esett a két tanítóképzőről is, amelyeknek otthont adtak a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Márton Áron Főgimnázium elődei. A sikeres program további látogatókat csalogat az iskolába. Dánél Hajnalka, a Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtárosa elmondta, hogy a két „hátramaradt” osztály is részt szeretne venni hasonló programon.
Forrás: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2017/04/megismerni-csiki-iskolak-legnagyobbikat.html

 
-- Így indult a mai kor fotósőrülete
Szabó Károly filmrendező, a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár látvány- és hangzóanyagtárának vezetője a lyukkamerás fényképezés világnapja alkalmából idén is lehetőséget biztosított arra, hogy bárki, szinte bármilyen eszközből saját maga kreálta kamerával örökítse meg azt, ami felkelti érdeklődését. A történelmi fotográfiai eljárások kedvelői betekintést nyerhettek a hagyományos technikával készült fotográfia rejtelmeibe, ha 2017. április 27. és 29 között ellátogattak a városi könyvtárba. Itt bárki akár el is készíthette, ki is próbálhatta saját eszközét. Az érdeklődők megismerkedhettek a klasszikus fényképezés alapjaival, kipróbálhatták az egyszerű lyukkamera készítését, exponálást, képkidolgozást, és végül egy kiállítással is megkoronázták az eseményt. A Fényírdát is felállították a Márton Áron téren, így az arra járók is ízelítőt kaphattak a fotográfia alapjaiból.
Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/igy-indult-a-mai-kor-fotosorulete
Képek a rendezvényről: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=792438034242596&set=pcb.792451140907952&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154651375053940&set=a.10154651373708940.1073742187.723743939&type=3&theater

 
-- Öregmama történetei - könyvbemutató Szászrégenben
Radu Ţuculescu Öregmama történetei című könyvét mutatták be 2017. április 6-án a szászrégeni Petru Maior városi könyvtár előadótermében. A könyv egy eldugott kalotaszegi magyar falu öt éven át gyűjtött titkait tárja fel, melyekről mindenki másképpen tud valamit.
Forrás: http://www.e-nepujsag.ro/op/event/%C3%B6regmama-t%C3%B6rt%C3%A9netei-%E2%80%93-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-sz%C3%A1szr%C3%A9genben
Bak Róbert ismertetője a regényről itt olvasható: http://www.ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2017-03-31+13%3A00%3A00/radu-tuculescu-oregmama-tortenetei
 

-- Mesemaraton a Szatmár megyei könyvtárban
A Szatmár Megyei Könyvtár minden évben szervez mesemaratont a gyermekkönyvek nemzetközi napja alkalmából, idén egyhetes rendezvénysorozattal csatlakoztak a világnap alkalmából szervezett eseményekhez. Veres Erzsébet, a Szatmár Megyei Könyvtár gyermekkönyv-kölcsönző részlegének könyvtárosa magyar nyelvű meseolvasó napot szervezett. 1967 óta tartják világszerte a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettesse az olvasást, a könyveket. A mesék világa nagyon fontos a gyermekek számára. Amellett, hogy jó szórakozást jelentenek számukra, sok okos dolgot is megtanulhatnak belőlük, kialakítanak erkölcsi értékrendet, így különbséget tudnak tenni jó és rossz, helyes és helytelen között, megismerhetnek különféle magatartásmintákat, s a szereplők bőrébe bújva, átélve kalandjaikat fejlődik empatikus képességük, kialakul bennük a küzdőszellem, a jó célért való tenni akarás.
A Szatmár Megyei Könyvtár multimédia-termébe elsőként a 33-as napközi óvoda kicsinyei érkeztek meg és ismerkedtek a könyvtárral. Számukra Nagy Szabolcs megyemenedzser A diósszekér utasai című mesét olvasta fel, majd megbeszélték annak tanulságait. Később a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum második osztályosai számára Poszet Kinga, az RMDSZ Nőtagozata szatmárnémeti szervezetének elnöke olvasta fel a Borsószem királykisasszony című mesét, közéjük ülve, hogy a gyermekek láthassák a meséskönyvben található illusztrációkat. Elmondta, hogy számára nem okoz gondot a meseolvasás, hiszen négyéves kisfiának naponta olvas mesét. Veres Erzsébet mindkét csoport számára biztosított játéklehetőséget, és arra kérte a gyermekeket, hogy szüleik segítségével iratkozzanak be a könyvtárba.
Forrás: http://www.frissujsag.ro/mesemaraton-a-megyei-konyvtarban/

 
-- Ady Endre szerelmi lírájáról az aradi könyvtárban
Az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör 2017. április 18-án tartotta soros munkaülését a megyei könyvtár Concordia Termében. Dr. Brauch Magda prózaíró olvasta fel novelláját, majd Nagy Gizella ny. tanár, esszéista ismertette Ady Endre szerelmi lírája című tanulmányát a költő születésének 130. évfordulója alkalmából. Felolvasással közreműködtek az irodalmi kör szavalói, valamint az aradi Csiky Gergely Főgimnázium diákjai, Nyári Andrea tanárnő vezetésével. Az est szeretetvendégséggel és baráti beszélgetéssel zárult.
Forrás: http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ady_endre_szerelmi_lirajarol.php

 
-- Ismét kirándult a NagyiNet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja 2017 áprilisának végén egynapos kirándulást szervezett nyugdíjasok számára a hunyadi és a gyulafehérvári várhoz. Az Ilyés Claudia könyvtáros által koordinált NagyiNet program 2012-ben indult a Biblionet program keretében, azokkal az idős hölgyekkel és urakkal, akik díjmentesen, más idős személyek társaságában szerettek volna megtanulni számítógépet kezelni, illetve a világhálón szörfölni. A tagok számára több alkalommal szerveztek már kirándulást, így közösen meglátogatták a Rákóczi-vár romjait, voltak a rekettyei vízesésnél, illetve Székelyvarságon, ahol a hagyományos zsindelykészítés, vízesés, kilátó, szénégetők volt a látványosság.
Forrás: http://www.e-nepujsag.ro/op/article/kir%C3%A1ndul-nagyinet-4

 
KONFERENCIA

-- Az élet minősége - könyvtárosok a társadalomért
Ezzel a témával foglalkozik a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. Vándorgyűlése, amelyet 2017. július 5. és 7. között tartanak Miskolcon. A rendezvény folyamatosan frissülő honlapja a vandorgyules.rfmlib.hu címen érhető el.
Forrás: Haraszti Katalin, IFLA-HUN levelezőlista

 
-- Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája
Az idén ismét megrendezik a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáját Csongrádon, 2017. május 28-29-én. A szervezők folytatják azt a gyakorlatot, hogy a határon túli magyar könyvtárak tevékenysége, innovációja, jó gyakorlatai, másokat is érintő problémafelvetései bemutatásra kerüljenek, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete részéről 12 személyt fogadnak. A konferencia programja elérhető a http://www.konyvtar.csongrad.hu/konferencia-2017 címen.
Forrás: Kopacz Katalin, Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

 
KITEKINTŐ

-- Lezajlott az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
2017. április 20. és 23. között immáron 24. alkalommal, a Millenárison került megrendezésre a nemzetközi könyves világ egyik jegyzett eseménye, a térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma. A fesztivál hagyományosan vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit, akik közül a díszvendég veheti át Budapest főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat. 2017-ben a visegrádi négyek közelgő magyar elnökségének apropóján Csehország, Lengyelország és Szlovákia közösen mutatta be kortárs irodalmát és kultúráját. Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Fesztivál keretén belül az Európai Unió tagországainak fiatal prózaíró tehetségeit bemutató, nagy sikerű Európai Elsőkönyvesek Fesztiválját. A rendezvény az Európai Unió 28 országának közös elhatározásából, együttes vállalkozásaként szerveződött. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő képviselői (25 ország közel 100 neves alkotója, 400 magyaroszági és határon túli magyar író, tudós, művész) részvételével kulturális programok sokaságát kínálta: író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók, kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várták az érdeklődőket.
Speciális program volt a Könyvtáros Klub, a közel 3000 könyvtárost megmozgató szakmai fórum. A gyermekeknek kialakított külön szekció, a Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek népszerűsítése mellett színes programokkal várta a családosan kilátogatókat.
Forrás: Haraszti Katalin, IFLA-HUN levelezőlista
http://www.konyvfesztival.com/2017/kozonsegnek/index_magyar.html

 
-- Értékes vetélkedő Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából
Ötfordulós online vetélkedőt szervez a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából. A játék során feldolgozzák többek között Szabó Magda ifjúsági irodalmát, vallási témájú könyveit, színpadi műveit, valamint életrajzának főbb eseményeit.
A kitartó olvasókat értékes nyeremények várják. A fődíj egy szállás két éjszakára, két fő részére, Superior szobában, svédasztalos reggelivel Debrecenben. A második és harmadik helyezett tíz-, illetve hatezer forint értékben választhat Szabó Magda könyvei közül.
A vetélkedő szabályzata itt érhető el: http://www.vmk.hu/szabo-magda-1917-2007
Forrás: http://feol.hu/kultura/ertekes-vetelkedo-szabo-magda-szuletesenek-100-evforduloja-alkalmabol-1828505

 
-- Add, hogy könyvekkel nőhessünk fel!
„Micsoda öröm egy új könyvet tartani a kezünkben! Először nem tudod, hogy miről is szól. Elutasítod a kísértést arra, hogy elolvasd az utolsó oldalt. És milyen jó illatú! Lehetetlen meghatározni az illata összetevőit! A nyomdafesték, a ragasztó … nem, nem az! A könyvnek meghatározhatatlanul egyedi illata van. A könyv oldalai még egymáshoz tapadnak, mintha a könyv még nem ébredt volna fel. Te ébreszted fel, mikor olvasni kezded!
Felnősz, és a világ körülötted egyre bonyolultabbá válik. Olyan kérdésekkel találod szembe magad, amelyekre egyetlen felnőtt sem akar választ adni, de olyan jó lenne megosztani valakivel kételyeidet és a titkaidat. Ekkor megint segítségedre siet egy könyv. Bizonyára sokan átéltük az ‚Ez a könyv épp rólam szól!’ élményt. Amikor a kedvenc szereplőd hirtelen olyanná válik, mint te magad, ugyanazokkal a problémákkal küszködik, és méltósággal birkózik meg velük. A másik szereplő egyáltalán nem hasonlít rád, de te hasonlítani szeretnél rá, mert ugyanolyan bátor és leleményes szeretnél lenni, mint ő.
Amikor egy fiú vagy lány azt mondja, hogy: ‚Én nem szeretek olvasni!’, megnevettet engem, nem hiszek neki. Bizonyára szeretnek fagyizni, játszani és érdekes filmeket nézni, más szóval szeretnek kikapcsolódni. Az olvasás sem csak nehéz munka önmagunk érzelmi és lelki fejlesztésének útján, hanem elsősorban nagy élvezet. Épp ezért írják a gyermekkönyv-írók a történeteiket.”
Az idézett szöveg részlet a nemzetközi IBBY által közreadott üzenet magyar fordításából, amelyet Pataki Marianna, a magyarországi Könytáros Tanárok Egyesületének elnökségi tagja készített el és tett közzé a KTE honlapján: http://www.ktep.hu/IBBY2017
A fordítás teljes szövege letölthető a következő linkről: IBBY_nemz_gykonyvnap_uzenet_2017_magyarul.pdf
Az eredeti a nemzetközi szerevzet honlapján érhető el: http://www.ibby.org/awards-activities/activities/international-childrens-book-day/icbd-2017/?L=0
 

-- Kultúra a gyermekek „nyelvén”
Jótékonysági Sütigyárral ünnepelték A Magyar Költészet Napját Balatonfüreden, ingyen kóstolhatták meg az érdeklődők József Attila ötforintos kuglerét és Weöres Sándor rejtélyes majomkenyerét 2017. április 11-én 10-től délután 4 óráig a Trüffel Bárban. A különleges irodalmi érdekességek között a kétszázadik születésnapját ünneplő Arany János verseit is viszontláthatták sütemények formájában. A kezdeményezést a Füred kapitány és barátai akciócsoport szervezte. A pedagógusokat, pszichológusokat, turisztikai- és reklámszakembereket, újságírókat és vendéglátósokat tömörítő csapat célja, hogy a kultúrát a gyermekek nyelvére is lefordítsák.
Forrás: https://welovebalaton.hu/latnivalok.kultura/irodalmi.sutemenyek.balatonfureden
Beszámoló a rendezvényről: https://veol.hu/hirek/balatonfured-kolteszet-napja-vers-sutemeny-kugler-1829468

 
-- Önkiszolgáló könyvtárak - kisebb költség, de kevesebb kölcsönzés
1920 óta törvény írja elő a dán településeknek a könyvtárfenntartást. 2000-ben a reform karcsúsította a könyvtári rendszert, ekkor jöttek létre a nyitott vagy önkiszolgáló könyvtárak is. A könyvtárosok képzett, főfoglalkozású szakemberek, alig akad önkéntes. Külön paragrafust kapott a német kisebbség könyvtári ellátása; állományuk a központi katalógusban szerepel, részt vesznek a könyvtárközi kölcsönzésben is. A törvény azzal is számol, hogy a könyvtáraknak a társadalom modernizálásában is szerepe van. Dániában minden, 15 évnél idősebb lakos rendelkezik elektronikus levelesládával, ahová a hatóságok, a biztosító vagy a nyugdíjkassza értesítései befutnak; ingyenes számítógépes tanfolyamokat is kínálnak nekik. Mivel az élelmiszerboltok este 10-ig vannak nyitva, a könyvtárakban is ez az igény. A könyvtár egyre inkább találkozóhellyé is válik, amire az önkiszolgáló könyvtár alkalmas. A hét minden napján nyitva tartanak, könyvtáros azonban nincs folyton jelen. Egyes fiókokban csak ritkán találkozik az olvasó a személyzettel. Az ok a költségek csökkentése: vagy bezárják a fiókot, vagy önkiszolgáló lesz. Ez sajnálatos, mivel világos, hogy az olvasónak szüksége van a könyvtáros tanácsaira. (Egy 2011. évi tanulmány szerint a könyvtáros távollétében 4 dokumentumot kölcsönöznek óránként, míg ha ott van, 27-et.)
Egy önkiszolgáló könyvtárhoz kell áttekinthető tér (jó világítás a biztonság végett), videokamerák, alacsony polcok és kedélyes környezet (virág, kényelmes ülőbútorok és egy tálca keksz). Bejutni vonalkódos TAJ-kártyával lehet. Nincs példa a vandalizmusra, sőt, a központi könyvtárban az olvasók hárították el karácsonykor a tető beázását. Nem biztos, hogy a kölcsönzési adatok nőnek majd, de azzal érdemes számolni, hogy a fűtés és világítás költsége megnő. Kell majd egy zárható könyvkocsi is, amibe a visszahozott dokumentumokat dobják be. Az eddigi tapasztalatok szerint sikeres a meghosszabbított nyitvatartás, sőt, már el is várják. (Az önkiszolgáló könyvtár Dániában; ref.: Murányi L.)
Forrás: KIT hírlevél, 2017/16., 2017. ápr. 19., http://www.kithirlevel.hu/#a20893

 
-- A Végítélet Könyvtára - menedék armageddon idejére
A norvégiai Svalbardban hamarosan megnyílik a Végítélet Könyvtára, amely a világ legjelentősebb könyveinek szolgálna menedékül armageddon idejére.
A sarkvidéki jégtakaró alá rejtett bunker atomtámadás-biztos, ráadásul Svalbard demilitarizált övezet, ahol tilos katonai létesítményeket fenntartani és csapatokat állomásoztatni. A könyveket speciális filmes adathordozón tárolnák, melyek minden hard drive-nál ellenállóbbak. A Doomsday Library szolgáltatására egyelőre Mexikó és Brazília nyújtotta be igényét.
További hír: http://newstarget.com/2017-04-11-doomsday-library-launched-in-frozen-arctic-wasteland-to-protect-knowledge-from-global-apocalypse.html
Forrás: KIT hírlevél, 2017/16., 2017. ápr. 19., http://www.kithirlevel.hu/#a20889

 
HAZAI

-- Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás
Hiánypótló könyvsorozattal gazdagodott a csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola könyvtára a Magyar Nemzeti Könyvtár támogatásának köszönhetően. A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás első szempontja az olvasmányosság, a második a sokszínűség, a harmadik pedig a nemzeti önbecsülés erősítése. Kedves Róbert, Csíkszenttamás polgármestere egy támogatás révén ezt a sorozatot adta át 2017. márciusában Ádám Erikának, a helyi iskola igazgatónőjének. A községvezető érdeklődésünkre elmondta, tudomására jutott, hogy a Nemzeti Könyvtár könyvcsomagokkal segíti az erdélyi könyvtárakat, ezért felvette a kapcsolatot Kőszegi László miniszteri megbízottal, és egy kérésen keresztül megkapták a támogatást. „Ezáltal 62 könyvvel bővült az iskola könyvtára: többek között Kós Károly, Balassi Bálint, Kőrösi Csoma Sándor és József Attila művei is megtalálhatók közöttük. A sorozatban regények, történelmi művek és verseskötetek is szerepelnek. Ez nagy segítség az iskolának, mivel olyan hiánypótló könyvekről van szó, amelyek eddig nem voltak meg a könyvtárban” – hangsúlyozta Kedves.
Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/konyvcsomagot-kapott-csikszenttamas

 
-- Egységes bértörvény - mennyivel nő egy könyvtáros fizetése?
Az egységes bértörvény hatályba lépése következtében 2020-ban 40 százalékkal lesz nagyobb a nettó átlagfizetés a tavalyi szintnél. A régiók közötti eddigi bérszínvonalbeli különbségek még jelentősebbek lesznek – derül ki az Országos Prognózis Bizottság (CNP) előrejelzéseiből. A bértörvény tervezetét áprilisban vitatta meg a parlament, a jogszabály július elsejétől lépne hatályba. Ennek következményeként az országos nettó átlagbér a tavalyi 2047 lejről 2017-ben 2274 lejre nő, 2020-ra pedig 2864 lej lesz. Egy felsőfokú és megfelelő ledolgozott idővel rendelkező könyvtáros fizetése az idei 4873 lejről 2020-ban 6367 lej, két év múlva pedig 6643 lej lesz.
Forrás: http://www.maszol.ro/index.php/hatter/79211-igy-n-nek-az-atlagfizetesek-az-egyseges-bertorveny-hatasara

 
-- Közel 3 millió lejből gazdálkodhat idén a Szatmár Megyei Könyvtár
Az intézmény költségeinek zömét a székhelyeként szereplő, Decebal (Várdomb) utcai épület bérleti díja emészti fel, s amennyiben az Országos Helyi Fejlesztési Programban nem minősül nyertesnek az új könyvtár építésének pályázata, alternatív megoldásként az sem kizárt, hogy a régi könyvek részleg átköltözne az egykori pártkantinnak a megyei tanács tulajdonába nemrég visszakerült épületébe - az olvasóterem pedig a nagyzsinagógába. A Zsidó Hitközség ugyanis szóban jelezte: ha a megyei tanáccsal közös pályázatot benyújtva sikerülne a zsinagóga épületét felújítani, azt szívesen átadnák a könyvtár számára olvasóteremnek.
Forrás: http://www.frissujsag.ro/343-milliobol-gazdalkodik-szatmar-megye/

 
-- Beruházások Maros megyében: a Teleki Téka freskós termének restaurálására is jut pénz
Több pénzből gazdálkodik idén a Maros megyei önkormányzat, a 2017-es évre tervezett bevételek összértéke 540 302 000 lej. A megyei tanács idén 129,7 millió lejt fordít beruházásra, amelynek nagy részét - 77 millió lejt - a repülőtér kifutópályájának felújítására szánt összeg teszi ki. A Teleki-Bolyai Könyvtár freskós termének restaurálása is szerepel a tervek között, erre 245 ezer lejt utal a megyei tanács.
Forrás: http://marosvasarhelyi.info/hirek/nagyobb-koltsegvetesbol-gazdalkodhat-2017-ben-maros-megyei-tanacs-repuloter-felujitasa-legfontosabb

 
-- Veszélyben a Temes Megyei Könyvtár
Kényes helyzetben van a Temes Megyei Könyvtár, amelynek épülete sürgősen megerősítésre és felújításra szorul. Az épület nem földrengésbiztos, és az is megtörténhet, hogy hamarosan ki kell lakoltatni a könyvtárat, mert működtetése veszélyt jelent az ott dolgozókra és az olvasókra. A sürgős beavatkozásokra és a felújításokra 1,125 millió lejt utalnak ki a Temes Megyei Könyvtárnak.
Forrás: http://www.nyugatijelen.com/jelenido/latogathato_lesz_a_hunyadi_kastely_ot_ev_mulva.php

 
--Békési könyvhegyek az erdélyi csúcsok közé
Több ezer jó minőségű könyvet adtak össze a békésiek a közelmúltban leégett kommandói iskola könyvtárának pótlása érdekében. Az oktatási intézmény idén januárban gyulladt ki, és gyakorlatilag a bibliotékát magában foglaló teljes épületszárny megsemmisült.
Úgy tűnik, hogy az újjáépítés, valamint a felújítás hamarosan megvalósulhat helyi támogatásokból. A rekonstrukcióhoz a hírek szerint mintegy 3,5 millió lejre lesz szükség. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének békési szervezete ugyanakkor könyvgyűjtést indított, hogy az épületet ismét tartalommal is megtöltsék.
Az iskola körülbelül nyolcezer kötetes könyvtárral rendelkezett – nyilatkozta a kezdeményezés hátteréről dr. Pálmai Tamás, a békési KÉSZ képviselője. – Úgy gondoltuk, hogy a községben élő fiatalok számára fontos, hogy újra magyar nyelvű könyvekkel népesüljön be a célra kialakított épületrész. Ezért is hívtuk életre a gyűjtést, amihez néhány hét alatt a várakozáson felül sokan csatlakoztak. A köteteket eredetileg a békési Fakuckóban lehetett leadni, de sokan, elsősorban idősek nehezen tudták volna adományaikat bevinni az üzletbe. Ezért Karsai Csabával – aki saját furgonját is felajánlotta a nemes célra – és Sándor-Kerestély Ferenccel hármasban végigjártuk a segíteni akarókat. Volt, aki 30 kiadványt ajánlott fel, más nyolc nagy dobozba gyűjtötte az adományát. Megint más az egykor roppant népszerű teljes Delfin-sorozattal járult hozzá az akció sikeréhez.
Dr. Pálmai Tamás kérdésünkre elmondta, egyelőre még nem vették pontosan számba a köteteket, de alsó hangon is összegyűlt 2–3000 példány. A tömblakásoktól a tanyákig rengeteg helyről sorakoztak fel a nemes cél mellé.
A KÉSZ-esek hamarosan nekigyürkőznek, tematizálják és ábécé-sorrendben csoportosítják a köteteket, amelyek között mesék, művészeti albumok, magyar és világirodalmi alkotások egyaránt szerepelnek. A szállítást az újjáépítés utánra tervezik, hogy a könyvek a legmegfelelőbb helyre kerüljenek.
Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/101196/bekesi_konyvhegyek_az_erdelyi_csucsok_koze

 
ELHALÁLOZÁS

-- Elhunyt Vajda Miklós író, műfordító
2017. április 25-én, hosszan tartó betegség után, 85 éves korában elhunyt Vajda Miklós, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Déry Tibor- és Szépíró-díjas író, műfordító.
Vajda Miklós 1953-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának angol-magyar szakán. 1954 és 1958 között a Szépirodalmi Könyvkiadó felelős szerkesztőjeként dolgozott, 1963-ig szabadúszó műfordító, 1964 és 1989 között a The New Hungarian Quarterly irodalmi szerkesztője, 1999 és 2006 között főszerkesztője volt. Az austini Texasi Egyetem vendégprofesszoraként 1989-ben ténykedett.
1965-ben a Vígszínházban mutatkozott be drámafordítóként, amikor Arthur Miller Közjáték Vichyben című művét fordította magyarra, később több mint száz bemutató kapcsolódott nevéhez. Fordította többek között O'Neill, Harold Pinter, Stoppard, Dürrenmatt, Albee, Neil Simon műveit.
Első, önéletrajzi ihletettségű műve 2009-ben jelent meg Anyakép amerikai keretben címmel. További művei: Angol költők antológiája (szerkesztette Szabó Lőrinccel, 1960); Bajor Gizi emlékkönyv (szerkesztő, 1961); Észak-amerikai költők antológiája (szerkesztő, 1966); Angol klasszikus költők (társszerkesztő, 1986); Modern Hungarian Poetry (szerkesztő, 1977); Angol klasszikus költők I-II. (válogatta Szenczi Miklóssal és Kéry Lászlóval, 1986); An Island of Sound (társszerkesztő, 2004); Anyakép amerikai keretben. Magvető kiadó (2009); Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. Magvető kiadó (2012); „Mert szeretet nélkül én meghalok” – Bajor Gizi és Vajda Ödön szerelme és házassága leveleikben, Noran Libro (2012).
Forrás és interjúrészletek: http://www.litera.hu/hirek/elhunyt-vajda-miklos-iro-mufordito

 
-- Meghalt Bányai Tamás író
2017. április 3-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt Bányai Tamás; a hírt írótársa, Majoros Sándor közölte a nyilvánossággal.
Bányai Tamás 1946-ban született Budapesten. 1972-ben feleségével együtt disszidált, több évtizedig az Egyesült Államokban élt. 2006-ban elnyerte a nagyváradi Ady Endre Társaság és a Várad című irodalmi folyóirat közösen meghirdetett irodalmiriport-pályázatának első díját. Ugyanebben az évben jelent meg első novelláskötete Fortuna tenyerén címmel.
Mire minden jóra fordul című regényéért 2008-ban megkapta a Barankovics Alapítvány országos regénypályázatának első díját. 2012-ben jelentette meg A vesztes jutalma című novelláskötetét. 2009-ben és 2013-ban Kassák Lajos Irodalmi Díjjal tüntették ki. Harmadik novelláskötetét Isten éppen félrenézett címmel adták ki.
Bányai Tamás 2008 óta tagja volt a Magyar Írószövetségnek. Írásait a Várad, az Opus, az Irodalmi Jelen, a Magyar Napló, a Hitel, a Búvópatak, a Sikoly, a Szőrös kő, valamint az Új Galaxis című folyóiratok mellett különböző antológiákban és internetes portálokon jelentette meg. 2008 óta a Regénytár irodalmi portál társszerkesztője volt.
Forrás: http://index.hu/kultur/2017/04/04/meghalt_banyai_tamas_iro/

 
ÉVFORDULÓK

-- 190 éve született és 120 éve hunyt el Vajda János költő és hírlapíró
Pesten született, 1827. május 7-én, Székesfehérváron és Pesten járt gimnáziumba. 1847-től tisztviselőként dolgozott Pesten, ahol befogadták a Pilvax asztaltársaságának nagytehetségű fiatal írói, költői közé. Így 1848. március 15-én Vajda az események egyik vezéralakja, majd a szabadságharc idején honvéd, hadnagy. Világos után bujdosott, később büntetésül besorozták közkatonának az osztrák hadseregbe. Szolgált Stájerországban, Krajnában, Olaszországban. 1850. november 17-én tért haza.
Vajda az 1850-es években egyre növekvő szerepet játszott az irodalmi életben. 1855-ben munkatársa, kíméletlen kritikusa a Magyar Sajtónak, majd 1857. január 8-tól 1864. szeptember 25-ig a Nővilág szerkesztője. 1861-től a Csatár szerkesztője. A Bach-rendszer bukása után fellendülő nemzeti mozgalmak szenvedélyes résztvevője.
1864. szeptembere és 1865 októbere között Bécsben élt, és névtelenül írt a Sürgöny, A Hon és a Bécsi Híradó című lapoknak. Ez a száműzetés, ezek a sorscsapások mintegy kettéválasztották életét. Az addig bizakodó, csatározó, harcias költő és közíró hazatérése után komor, magányos, visszahúzódó különccé vált. Folytatta ugyan publicisztikai tevékenységét, de ennek nem volt közéleti súlya. A Magyar Újság munkatársa lett, majd a Vasárnapi Újságnak dolgozott. Lapszerkesztői kísérlete sikertelen maradt, Szózat című politikai hetilapja 1874-ben hónapokig élt csak.
1880 novemberében feleségül vette a harminchárom évvel fiatalabb Bartos Rózát. Csupán 1882-ig éltek együtt, 1884-ben hivatalosan is elváltak. Vajda magányosan élt, szegénységtől rettegve, meg nem értett költőként. Hosszú betegeskedés után 1897. január 17-én halt meg Budapesten.
Forrás: http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Vajda.htm

 
DÍJAK

-- Kopacz Katalin-Mária az idei EMKE-díjazott
Kopacz Katalin-Mária, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének vezetője vehette át 2017-ben az EMKE Monoki István-díját. A díj átadására Kolozsváron, a patinás Bánffy-palotában 2017. április 15-én, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) közgyűlésén került sor. Kopacz Katalin-Mária a hazai magyar könyvtárügy szolgálatában kifejtett érdekképviseleti, közösségépítő és szervezői tevékenységével érdemelte ki a jelzett elismerést. Az eseményen Kelemen Katalin mondott laudációt. „…olyan ember részesül a rangos elismerésben, a 2017-es Monoki István-díjban, aki könyvtárvezetői munkájával és az egész hazai magyar könyvtárügy szolgálatában végzett példaértékű munkájával vívta ki kollégái megbecsülését, elismerését és szeretetét. A hazai magyar könyvtárosok egész közössége nevében elmondhatom, Kopacz Katalin-Mária közösségépítő, szervező tevékenysége értéket teremt, ennek a munkának látható, kézzel fogható eredménye egy folyamatosan erősödő, nyitott, új feladatokra ösztönző könyvtáros közösség.” - mondta.
Forrás: http://www.bcucluj.ro/rmke/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=76

 
-- Europa Nostra-díjat kapott Kallós Zoltán néprajzkutató, népzenegyűjtő
Az Európai Bizottság és az Europa Nostra 2017. április 5-én hozta nyilvánosságra a kulturális örökségvédelem terén legnevesebbnek számító uniós elismerés, az Európai Unió Kulturális Öröksége díj/Europa Nostra-díj 2017. évi díjazottjait. A kulturális örökségvédelem terén végzett kutatásaik, figyelemfelkeltő és értékmentő munkájuk, tudatosító és oktatói tevékenységük elismeréseként 18 országból összesen 29 díjazottat tüntettek ki. Kallós Zoltán - akit Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő jelölt - "elkötelezett szolgálat" kategóriában kapott díjat. A díjra Európa-szerte 39 országból - civil szervezetektől és egyéni jelölések alapján - 202 jelölés érkezett, amelyek közül független, szakértőkből álló bírálóbizottság választotta ki a nyerteseket.
Teljes cikk itt: http://multikult.transindex.ro/?hir=10275

 
-- Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés dr. Bréda Ferencnek
Dr. Bréda Ferenc, esszéíró, irodalomkritikus, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karának volt egyetemi adjunktusa, a kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör alapító tagja a romániai forradalom után újrainduló kolozsvári kulturális élet fellendítését sokrétű irodalmi, irodalomtörténészi és szerkesztői munkája mellett a fiatal erdélyi alkotók felfedezésével és pályájának egyengetésével is szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Kitüntetésben részesült még: Lapohos András, a Kolozs megyei Ördöngösfüzesi Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Székely Zsuzsanna, a Mendola Group vezérigazgatója, Péterfy Lajos színművész, Fari Palkó Ilona óvónő. A magyar állami ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket 2017. április 13-án adta át Mile Lajos kolozsvári magyar főkonzul.
Forrás: http://www.hirado.hu/2017/04/15/magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-kolozsvaron/#

 
-- A német Wolf Erlbruch kapja az idei Astrid Lindgren-díjat
Wolf Erlbruch német gyermekkönyvíró és illusztrátor kapja idén az Astrid Lindgren-emlékdíjat, a világon a legjelentősebb pénzjutalommal járó gyermek- és ifjúsági irodalmi elismerést. "Wolf Erlbruch egzisztenciális kérdéseket tesz elérhetővé és kezelhetővé bármilyen korú olvasója számára. Műveit humor és a mélyen a humanista ideálokban gyökerező melegség jellemzi" - áll a zsűri indoklásában.
Erlbruch elsősorban a Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére című mesekönyv illusztrátoraként vált ismertté. A mesekönyv Werner Holzwarth alkotása. "Az illusztráció művészetének mestere, aki tiszteli a hagyományokat, ugyanakkor új ajtókat nyit a kreativitásban. Erlbruch óvatos és előrelátó látnok" - fogalmazott a zsűri. A wuppertali szerző 2017. május 29-én Stockholmban veheti át a díjat.
Erlbruch karrierje 1985-ben indult a Der Adler, der nicht fliegen wollte (A sas, aki nem akart repülni) című gyermekkönyv illusztrálásával. Saját képeskönyvei között szerepel például az Ente, Tod und Tulpe (Kacsa, halál és tulipán), amely a halál problematikáját segít megismertetni a gyermekkel. Az író-illusztrátor gyakran használ történeteiben állatokat, főként medvéket. Különböző technikákat, például kollázst, ceruzát, krétát és vízfestéket is kombinál alkotásaiban. Saját írásai mellett más szerzők mintegy ötven kötetét illusztrálta. Munkájáért megkapta már a Német Ifjúsági Irodalmi Díj különdíját és az illusztrátoroknak járó Hans Christian Andersen-díjat is. 2009-ig a wuppertali egyetemen tanított illusztrációt.
A 2002-ben a svéd kormány által alapított és évente odaítélt Astrid Lindgren-emlékdíj a világ legbőkezűbb gyermekirodalmi díja, egyúttal, az irodalmi Nobel-díj után - az euró és a svéd korona árfolyamától függően - a világon a második vagy harmadik legnagyobb pénzjutalommal, ötmillió svéd koronával (161 millió forint) járó irodalmi díj. Az elismerést tavaly Meg Rosoff brit-amerikai író kapta.
Az idei díjra Csukás Istvánt, Tóth Krisztinát és Lackfi Jánost, valamint a budapesti Mesemúzeumot is jelölte Magyarország. Összesen 60 ország 266 jelöltje versengett az elismerésért. (MTI)
Forrás: http://konyves.blog.hu/2017/04/04/a_nemet_wolf_erlbruch_kapja_az_idei_astrid_lindgren-dijat

 
MOZAIK

-- Interaktív mesék autizmussal élő gyermekeknek
A Telekom és a BOOKR Kids - az autizmus április 2-i világnapjához kapcsolódóan - 2017. április 2. és 30. között minden megvásárolt Mesetablet után egy ugyanilyen eszközt adományoz az Autistic Art Alapítvány által támogatott lakóotthonok valamely, autizmussal élő lakója számára, a készlet erejéig. A Mesetablet az első, okostelefonokon és tableteken futtatható, kifejezetten magyar gyermekeknek szóló könyvtár-alkalmazás, interaktív mesekönyvekkel. Ezen az applikáción keresztül idén április elejétől először elérhető két, kifejezetten az autizmussal élők számára készült játékos applikáció: az egyik a memória és a motorikus képességek fejlesztését támogatja, míg a másik egy olyan mese - Gryllus Dorka hangján életre keltve – amely az érzelmek azonosítása terén nyújt segítséget.
A mesék ingyenesen letölthetőek innen: https://goo.gl/kaaCNd, App Store: https://goo.gl/nLz9fd
A BOOKR Kids Mesetár Applikáció idén nemcsak autista fiataloknak szóló alkalmazással bővül, hanem a Telekom, az Autistic Art Alapítvány, a BOOKR Kids és a Fenntarthatósági Média Klub együttműködésében olyan mesét is terveznek megjelentetni, amely azt mutatja be a gyermekeknek, hogy miben lehet más egy autista társuk, és hogyan tudják megérteni, segíteni egymást a mindennapokban. A Telekom a mese megírására Lackfi Jánost kérte fel.
Forrás: http://konyves.blog.hu/2017/04/04/interaktiv_mesek_autizmussal_elo_gyerekeknek

 
-- Élő könyvtár, ahol a könyvek beszélnek
Folytatódik az Aradi Börtön, az Aradi Önkéntesek Vára (Cetatea Voluntarilor) Egyesület és az aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház közös, tavaly nyáron indult projektje, az Élő könyvtár.
Ennek célja felhívni a figyelmet a másság elfogadására, ugyanis sokszor az emberek különbözősége címkézéshez vezet, előítéleteket szül. Az Élő könyvtár idei kiadásának a témája az esélyegyenlőség. Az eseményre 2017. április 3-án került sor a nagyszínház előcsarnokában.
Az Élő Könyvtárban a könyvek emberek, az olvasás rövid, 30–60 perces beszélgetés. Ezek a „könyvek” olyan csoportok tagjai közül kerülnek ki, amelyekkel szemben negatív előítéletek élnek a társadalom széles rétegeiben, és amelyek ennek következtében könnyen válnak diszkrimináció áldozatává (pl.: romák, menekültek, zsidók, melegek, leszbikusok, transzneműek, hajléktalanok, fogyatékkal élők stb.). Az „olvasás” során az „olvasók” – akik azelőtt talán soha nem találkoztak az adott csoporthoz tartozó személlyel – békés, biztonságos körülmények között beszélgetnek a „könyvekkel”, és a személyes találkozásnak köszönhetően jobban megismerik a szóban forgó kisebbség életét, problémáit, örömeit.
A projektnek van egy jelmondata is: „Ne ítélj meg egy könyvet a borítója alapján!”, ami valójában azokat a sztereotípiákat, előítéleteket igyekszik árnyalni, melyek általában a börtönéletet, a börtönben dolgozó személyzetet, illetve az elítélteket övezik. A kezdeményezés célja elősegíteni a kommunikálást a börtön falain kívül, illetve belül lévő emberek között, serkenteni a toleranciát, illetve ösztönözni az elítélteket a szocializálásra, a közösségi életben való részvételre.
Az Élő Könyvtárban egyetlen szabály létezik: a könyv és a beszélgetőpartnere egyaránt tartsák tiszteletben a másik véleményét, származását, ízlését. Mindkettejüknek joga van bármit kérdezni, és joguk van a kérdésre válaszolni vagy passzolni a válaszadást. A lényeg, hogy a „könyv” és „olvasója” is testileg-lelkileg sértetlenül kerüljön ki a beszélgetésből.
Forrás: http://www.nyugatijelen.com/kultura/elo_konyvtar_ahol_a_konyvek_beszelnek.php
http://www.ghidularadean.ro/stire/19551/biblioteca_vie_arad_2017_un_proiect_inedit_ajuns_la_a_cincea_editie_/

 
-- Költészet lett a Google-keresésekből
"Mindannyian keresünk, és van, hogy verset találunk" szlogennel költészetnapi videókat tett közzé a Magyar Telekom. A kampányban Lovas Rozi és Rajkai Zoltán színészek olvasnak föl verseket, olyanokat, melyeket az olvasók írtak, mégpedig akkor, amikor a Google keresőjébe gépeltek. Így lesz költészet a Szomszédokból, a Szultánából és az elköltöző fecskékből is.
Forrás: http://konyves.blog.hu/2017/04/13/kolteszet_lett_a_google-keresesekbol
 

Szerkesztők:

Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.


__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?B=C3=A1kai_Magdolna?= <bakai.magdolna@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


.

__,_._,___


_______________________________________________
Epa-update mailing list
Epa-update@mek.oszk.hu
http://mekosztaly.oszk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/epa-update