************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
       ReMeK-e-hírlevél
VII. évf., 2012/04. szám                              ISSN: 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
 
Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerjuk,
jelezzek a bakai.magdolna@gmail.com cimen.
 
 
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--Új irodalmi portál: eirodalom.ro
--A netre vándorol az Encyclopaedia Britannica
PÁLYÁZATOK
--Pályázati lehetőségek könyvtáraknak az Új Széchenyi Terv keretében
--A magyar kultúráért és oktatásért
--Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése - ösztöndíj
--Pötyögjön SMS-verset Ön is!
--Részletek varázsa: szívmotívumok a Székelyföldön
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
--A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei
--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
--A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár márciusi programjai
--A  Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár rendezvényei
--Iskolai könyvtárosok megyeközi találkozója Sepsiszentgyörgyön
--Internet korhatár nélkül a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban
KITEKINTŐ
--Digitalizálják a Szabadkai Városi Könyvtár dokumentumait
--Nem fizeti már az internetet a könyvtárakban a cseh kulturális tárca
--Térképkiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban
ÉVFORDULÓ
--Arany Jánost ünnepelte a szülőváros
--45 éve halt meg Kodály Zoltán
--Szabó T. Attila életműve ma is érezteti hatását
--Gabriel García Márquez Nobel-díjas író 85 éves
--540 éve hunyt el Janus Pannonius
HAZAI
--Befejeződött a Teleki-Bolyai Könyvtár leltára - több mint 500 kötet
hiányzik
--'Mesekeresők' - országos kampány a romániai közkönyvtárakért
--Zenei CD-adomány a Maros Megyei Könyvtárnak
--Könyvadomány a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtárának
--Misztótfalusitól a mai nyomdákig - kolozsvári nyomdák a múltban és
jelenben
--Biblionet Pécskán
--Az Incze László Céhtörténeti Múzeum névadó ünnepsége
--Vissszatérni a könyvekhez - interjú a Corvina Könyvesház igazgatójával
ELHALÁLOZÁS
--Elhunyt Fodor Sándor író, műfordító
DÍJAK
--Magyar Örökség-díjas a Teleki Téka
--Bánffy Miklós-díjban részesült a Debreceni Városi Könyvtár igazgatója
--Monoki István-díj Kosz Orsolya nyugalmazott könyvtárosnak
--Grecsó Krisztián kapta idén az AEGON Művészeti Díjat
--Astrid Lindgren Emlékdíj 2012
AJÁNLÓ
--Kortárs gyermekkönyvek a könyvtáros ajánlásával
--A Székely oklevéltár 8. kötete az Adatbankban
--Könyv a temesvári református egyházközség 1989-es szerepvállalásáról
--Könyv formájában is megjelent a Székelyföldi legendárium
MOZAIK
--Régi idők könyvtárai
--Noé bárkája könyveknek
--Megöli az e-könyv a nyomtatottat
--Az e-könyv csak egy lépcső a könyvek átalakulásában
--Aranykönyv 2011 - a legnépszerűbbet keresi a Libri
--Könyvtárszerű bolt nyílt Pécsen
--50 könyvtárból 24 ezer kötetet lopott
--Könyvolvasó flashmob
 
 
*HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK*
 
*--Új irodalmi portál: eirodalom.ro*
Új irodalmi portál indult eirodalom.ro címmel, a
http://eirodalom.ro/címen. Az internetes irodalmi magazint a
székelyudvarhelyi Erdély Magyar
Irodalmáért Alapítvány működteti. '2012 márciusa: az 1995 óta tevékenykedő
Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány (EMIA) merész lépésre szánta el magát
- egy internetes irodalmi magazint bocsát útjára, amely nem csupán, s nem
elsősorban az alapítvány tevékenységének lenyomata kíván lenni, hanem az
erdélyi irodalmat a maga sokszínűségében, műhelyek és szekértáborok fölött
próbálja áttekinteni, az erdélyi irodalmi történések lenyomatát adni.' -
olvasható a portálon Lőrincz György író beköszöntőjében.
A frissen indult weboldalon ismert erdélyi költők, írók művei mellett az
erdélyi irodalmi élettel kapcsolatos hírek, beszámolók is helyet kapnak. A
portálnak négy aktív szerkesztője van: a főszerkesztői teendőket Lőrincz
György székelyudvarhelyi író látja el, továbbá Egyed Péter kolozsvári író,
költő, filozófus, Szakács István Péter székelyudvarhelyi író és Zsidó
Ferenc székelykeresztúri író tartozik egyelőre a honlap szerkesztőcsapatába.
Az RTV kolozsvári magyar adásában az  Erdélyi Figyelő műsorvezetője Egyed
Péter filozófust, írót, az alapítvány kolozsvári kurátorát kérdezte az
irodalmi portálról. A videó itt látható:
http://erdely.ma/kultura.php?id=113189
Forrás: http://maszol.ro/kultura/irodalom_a_vilaghalon_2012_03_13.html
 
 
*--A netre vándorol az Encyclopaedia Britannica*
Gutenberg galaxisában nemsokára kihuny egy csillag. Egy a legfényesebbek
közül, ugyanis a tudományosság és az ismeretterjesztés egyik legelismertebb
fóruma, az Encyclopaedia Britannica 244 év folyamatos frissülés, újulás
után beszünteti nyomtatott kiadását, és csak az új médiumban, a világhálón
marad elérhető - természetesen előfizetés meg egyéb jogdíjak árán.
Az Encyclopaedia Britannica nyomtatott kiadásának megszüntetése a Karinthy
által 'papírkorszaknak' is becézett éra végét jelenti, hiszen valószínű,
hogy a referenciaértékű publikáció példáját sok tudományos publikációnak
kell majd követnie - elsősorban anyagi, másodsorban ergonómiai okokból.
Hiszen a papír már most is iszonyú drága, az erdők pusztulásával még
drágább lesz, és a megváltozott médiafogyasztási szokások eredményeképpen a
mai emberek szívesebben kattintgatnak, mintsem felkeljenek kényelmes
foteljeikből és elgyalogoljanak a könyvtárakba, könyvesboltokba.
Az online számtalan előnnyel jár, melyek közül a legfontosabb az, hogy
könnyedén frissíthető, tehát gyakorlatilag nem fenyeget az a veszély, hogy
csak avítt információk álljanak rendelkezésünkre. Emellett keresni is
sokkal könnyebb, a tárolásról-szállításról nem is beszélve (az
Encyclopaedia 2010-es, 32 kötetes utolsó papírkiadása közel 60 kg). Előny
hozzáférés szempontjából is, hiszen elegendő online befizetni kb. 70
dollárt ahhoz, hogy egy esztendőre hozzáférésünk legyen a Britannica
adatbázisához.
Hátránya, ha van, az inkább tudománytörténeti és biztonsági (netes kalózok
gyakorlatilag bármikor átírhatják a szócikkeket), no meg számunkra, akik
még ismerjük a Borges-féle könyvtárak hangulatát, emocionális jelentőséggel
is bír a nyomtatott könyv, amelyet hajlamosak vagyunk az emberi értelem
megtestesüléseként fetisizálni. Ám a Britannica nyomtatott kiadásának
megszűnéséről én is a The New York Times online kiadásából értesültem...
Péter Árpád írásának teljes szövege itt olvasható:
http://maszol.ro/media/netre_vandorol_a_britannica_2012_03_15.html
 
 
*PÁLYÁZATOK*
 
*--Pályázati lehetőségek könyvtáraknak az Új Széchenyi Terv keretében*
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő TÁMOP 3.2.13 -11/1
'Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában' című pályázati kiírás dokumentációja felkerült társadalmi
egyeztetésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára és elérhető az
alábbi címen. A rendelkezésre álló forrás: 2, 1 milliárd Ft, az elnyerhető
támogatás minimum 5 millió, maximum 30 millió Ft. A konstrukció keretében a
nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának
megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységek megvalósítására pályázhatnak kulturális
intézmények. Részletek: http://ki.oszk.hu/content/tamop-3213-111
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került a TÁMOP
3.2.4./A-11/1'Tudásdepó-Expressz'- A könyvtári hálózat nem formális és
informális
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című
pályázati konstrukció (3. ütem) véglegesített dokumentációja. A pályázatok
benyújtása 2012. március 25-től (módosított!) 2012. április 30-ig
lehetséges. A módosított pályázati dokumentáció elérhető ezen a linken:
http://www.nfu.hu/content/8999
Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a 'Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - 'Tudásdepó Expressz'
támogatására' című konstrukció véglegesített dokumentációja, amelynek
segítségével összesen 1,61 milliárd forint fejlesztési támogatást
nyerhetnek el közkönyvtárak és iskolai könyvtárak konvergencia területen. A
pályázatok benyújtása kizárólag postai úton 2012. március 12. (módosított!)
- 2012. május 31. között lehetséges (legkésőbb 2012. május 31-i
postabélyegzővel), a projekt összes költségének 100 %-a elszámolható.
A módosított pályázati dokumentáció elérhető az alábbi linken:
http://www.nfu.hu/content/8998
Forrás: Könyvtári Intézet hírlevele, 2012. március 9.
 
 
*--A magyar kultúráért és oktatásárt*
A pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A pályázat célja: a
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának,
Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének
előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és
a kultúra támogatása jegyében. Beadási határidő: 2012. 04.10. A pályázók
köre: 1. Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező
intézmények, civil szervezetek, alapítványok, egyházak. Könyv- és
lapkiadás, dokumentumfilm-készítés tárgyában gazdasági társaságok is
nyújthatnak be pályázatot. 2. Határon túli magyar civil szervezetekkel,
intézményekkel, egyházakkal, alapítványokkal együttműködést folytató,
Magyarországon működő, jogi személyiségekkel rendelkező intézmények, civil
szervezetek, alapítványok, egyházak.
További információ:
http://www.bgazrt.hu/id-428-bethlen_gabor_alapkezelo_2012_evi.html
Forrás: http://ki.oszk.hu/content/magyar-kult-r-rt-s-oktat-s-rt
 
 
*--Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése - ösztöndíj*
Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke idén is kiírta a "Könyvtár, ami
összeköt" (Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése) című
pályázatot. A pályázat az alábbi címen olvasható:
http://www.ogyk.hu/osztondij/2012_0328__Palyazati_felhivas.pdf
Pályázati határidő: 2012. április 30.
Az elmúlt évben a pályázók a Kulturális Örökség Napján nagysikerű előadást
tartottak "Könyvtár, ami összeköt" címmel, ez inspirálta a 2012-es
pályázati felhívás címválasztását. A pályázati tapasztalatokról a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros című szakfolyóirat 2011. decemberi számában
olvashatunk beszámolót (
http://www.ogyk.hu/osztondij/Mezey_Pegan_A_konyvtar_ami_osszekot_3K_cikk_2011_12_szam.pdf
).
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, Redl Károly
 
 
*--Pötyögjön SMS-verset Ön is!*
Sms-versekre írt ki pályázatot a költészet napjához kapcsolódva a tolnai
Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár, amely 2012. április 11-én meg is
jutalmazza a legjobb 'karakterspórolós' költemények szerzőit.
Az intézmény az sms nyelvezetén készült, a nyelvi játékosságot, újítást
kifejező, legtöbb 640 karakteres poétikai alkotásokat vár, amelyeket a
szervezők telefonszámára is el lehet küldeni. A pályázatot két
korosztályban, 18 évesnél fiatalabbaknak és annál idősebbeknek hirdették
meg.
Elsősorban a diákoknak szól a felhívás, akikhez így szeretnénk közelebb
hozni a költészetet - mondta Pakulár Erika szervező, hozzátéve, hogy
ötletes, szellemes írásokra számítanak, amelyekben a 'költők' a telefonos
üzeneteket jellemző rövidítésekkel is élhetnek.
A legjobb művek szerzői - kategóriánként az első három helyezett - április
11-én, a költészet napján könyvjutalmat vehetnek át a Tolnai Versmaraton
alkalmából, amelyet második alkalommal hirdetett meg a tolnai
szabadidőközpont.
A tavaly először rendezett, tizenkét órás versolvasáson több mint
háromszázan olvastak fel klasszikus és kortárs magyar költőktől. Az idei
'verslánc' részesei a maratoni felolvasás végén a Versdiszkó címet viselő
összeállításban megzenésített költeményeket hallhatnak majd a tolnai
Devalami együttes előadásában.
Forrás:
http://kulturport.hu/tart/cikk/f/0/125979/1/kultura/Potyogjon_smsverset_On_is
KIT hírlevél, 2012. március 14. (11. szám)
 
 
*--Részletek varázsa: szívmotívumok a Székelyföldön*
Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata meghirdeti ötödik
fotópályázatát, amely az épített környezet részleteiben rejlő szépségekre,
értékekre szeretné felhívni a figyelmet. A téma: szív-motívumok
Székelyföldön. A legjobb alkotásokból a szervezők kiállítást szerveznek a
Műemlékvédelmi Világnap (április 18.) alkalmából 2012. április 20-án 18
órától.
A pályázat az egyik leginkább veszélyeztetett építészeti elemre, a
díszítőmotívumokra, azok szépségére szeretné felhívni a figyelmet, hiszen
azok nagyon fontos részei lehetnek egy-egy épület architektúrájának,
jellegének. Formájuk, anyaguk, díszítésük, profiljuk és egyéb tartozékaik,
szerkezeti megoldásuk és elhelyezésük egy-egy korszak meghatározó, értékes
elemei lehetnek.
A jelentkezők három korcsoportban nevezhetnek be: 5-8. osztályosok, 9-12.
osztályosok és felnőttek. Egy pályázó maximum tíz alkotással nevezhet be. A
pályamunkákat A4-es formátumban, előhíva nyújthatják be Hargita Megye
Tanácsának iktatójába vagy a megyeháza 325/A irodájába. A versenyfotókat
digitális formátumban (300 dpi, legalább 4 megapixel) is kérik az
epitettoroksegunk@hargitamegye.ro címre. Módosított képeket nem fogadnak
el. A benevezés határideje: 2012. április 16., 16 óra.
A fotókat Ádám Gyula fotóművész és Tövissi Zsolt építész bírálja el. A
legjobb alkotásokból kiállítást szerveznek a megyeháza galériájában április
20-án 18 órai megnyitóval, ahol a legjobb fotók készítőit is díjazzák. Ezt
követően vándorol a tárlat város- és megyeszerte. További információ a
0266-207-775 telefonszámon, valamint a fenti e-mail címen kérhető.
Forrás: http://erdely.ma/palyazatok.php?id=113981
 
 
*KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK*
 
*--A Kájoni János Megyei Könyvtár hírei*
*Elindult a Kájoni János Megyei Könyvtár blogja *
2012 februárjában elindult a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár
blogja, amely az alábbi linken érhető el: http://kjmkhr.blogspot.com/
A blog első bejegyzése 2012. február 24-i keltezésű: 'Itt a könyvtárral
kapcsolatos mindenféle újdonságról értesülhetsz, és persze te is
elmondhatod a véleményed. Oszd meg velünk könyvekkel és a könyvtárral
kapcsolatos élményeidet, véleményedet, javaslataidat. Olvastál egy jó
könyvet, amit szívesen ajánlanál másoknak? Itt megteheted.' - áll a
beköszöntő bejegyzésben. Azóta szaporodnak a bejegyzések, találunk köztük
olvasmányajánlókat, a könyvtár különböző rendezvényeiről szóló rövid
beszámolókat számos képpel, a digitalizálás terén elért eredmények
bemutatását, magyar és román nyelvű bejegyzéseket egyaránt. A legújabb
szerzeményekről is tájékozódhat a blogban böngésző, linkgyűjteményt talál
virtuális könyvtárakról, valamint más hasznos linkeket is. A könyvtári blog
ötlete, megtervezése Péter Katalin könyvtáros munkájának köszönhető.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
*Tavaszváró könyvtári foglalkozás*
Tavaszváró foglalkozást szerveztek 2012. március 9-én délelőtt a Kájoni
János Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárában. A csíkszeredai József Attila
Általános Iskola VII. osztályos diákjai Áprily Lajos, Kányádi Sándor,
Balogh József, Bartos Erika, Beney Zsuzsa, Csanádi Imre, Wass Albert
tavasz-témájú versei között válogathattak, amelyeket színes kartonlapokra
másoltak. A tevékenység egyik érdekessége az volt, hogy a résztvevők rövid
betekintést kaptak az iniciálék színes világába, így ők is a hallott
alapelvek alapján, de már saját maguk alkotta díszes kezdőbetűket
használtak. A másik érdekesség a fonalgrafikával való ismerkedés volt,
amely nyomán hangulatos üdvözlőkártyák készültek. Képek a foglalkozásról a
könyvtár blogján láthatók:
http://kjmkhr.blogspot.com/2012/03/tavaszvaro-foglalkozas.html
*A Könyvtár Hete - áprilisi könyvtári foglalkozások, rendezvények*
Rendszerint április 23-a, a Könyv Világnapja tájékán szervezik meg a Kájoni
János Megyei Könyvtárban az immár hagyományossá vált Könyvtár Hetét. Idén a
tervek szerint áprilisban nem csak egy hétig zajlanak különböző könyvtári
programok, tevékenységek. Főként az iskolás korosztály számára ajánl
tartalmas programokat a könyvtár ebben az időszakban, hiszen április 2-án
ünnepeljük a Gyermekkönyvek világnapját, a hónap első hetében az iskolák
országszerte megszervezik az Iskola másképp programot. Az iskolai
osztályok, csoportok számára szervezett könyvtári tevékenységek célja a
gyerekek érdeklődésének felkeltése a könyvek világa és az olvasás iránt. A
gyerekek az életkoruknak megfelelő, játékos módon ismerkedhetnek az
információszerzés és a tájékozódás könyvtári lehetőségeivel, az I-IV.
osztályosok gyermekkönyvekhez, könyvtárhasználathoz kapcsolódó játékos
feladatokat oldhatnak meg a könyvtári foglalkozások során.
Az április 23-tól induló Könyvtári Hét keretében felnőttek és gyermekek
számára szervezett kézműves foglalkozások sorával várják az érdeklődőket a
könyvtárosok.
A könyvtár névadója, Kájoni János halálának 325. évfordulóján a tudós 17.
századi ferences szerzetes munkásságát rendhagyó könyvtári foglalkozás
keretében, 'virtuális kiállításon' ismerhetik meg az V-VIII. osztályos és
középiskolás diákok.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
 
 
*--A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei*
*Európa lelkét keresve*
Létezik-e még európaiság, vagy az amerikanizálódás folyamata elsöpör
mindent, mire jó az utazás, hogyan szül a bosszúság útikönyvet, miért
annyira más élmény Törökország, mint Görögország, mennyi idő alatt lehet
megismerni, ráhangolódni egy idegen helyre?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel könyvtárunkban 2012. március
1-jén délután, Albert Ildikó csíkszeredai pszichológus Az utazás divatja
című könyvének bemutatóján. Sarány István publicista és a szerző
beszélgetése nyomán előtérbe kerültek olyan témák is, mint a mai
társadalomra jellemző értékválság, a különféle önpusztító mechanizmusok és
az egyén lehetőségei a kiegyensúlyozott életre. A találkozó résztvevői
személyes utazási élményeikről is beszámoltak, mint többen megfogalmazták:
nem muszáj külföldre utazni, itthon is rengeteg helyet érdemes bejárni.
Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/47092/europa_lelket_keresve
*Történelemidézés ovisokkal*
Március 15-e alkalmából, idén is óvodások számára szervezett könyvtárunk
játékos történelemidézést eredményező foglalkozást, amelyen a
sepsiszentgyörgyi Gulliver, Napsugár, Hófehérke napközi otthonokból,
valamint a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság keretében működő Közösségi Szolgáltatási Komplexumból érkezett
gyermekek vettek részt.
Rövid bevezető gyanánt néhány szó hangzott el az 1848-as eseményekről,
Gábor Áronról és a róla elnevezett teremről, amelyben a rendezvény zajlott.
Meseolvasás következett, Krúdy Gyula Sánta honvéd című meséjét
hallgathatták meg a gyermekek. Aztán ,,harctérré" változott a Gábor Áron
terem, apró huszárok vették birtokukba. Sommás ,,huszárkiképzés" után
megkezdődött a brassói (játék)vár ostroma.
Összesen több mint 120 kis huszár vett részt a "harcokban", sikeresen
legyőzve minden akadályt: átkeltek lóháton a folyón, célba dobtak,
végigegyensúlyoztak a keskeny pallón (a várárkon), majd kötéllel kihúzták
az ellenséget a várból.
A játékos foglalkozást könyvtárbemutató követte, amelynek során minden
részt vevő huszár-alakú könyvjelzőt és ingyenes könyvtári belépőt kapott
ajándékba.
Forrás:
http://konyvtarunk.blogspot.com/2012/03/tortenelemidezes-ovisokkal.html
A rendezvényről készült kisvideó itt tekinthető meg:
http://www.szekelyhon.ro/videos/view/1380/jatekos-tortenelemora
*Ír nap a könyvtárban*
A Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi kirendeltsége és a Bod Péter
Megyei Könyvtár közös szervezésében hangulatos délutánt tartottak a
könyvtár Gábor Áron Termében, Szent Patrik-nap - ír kultúrával fűszerezve
címmel, 2012. március 17-én.
Milyen könyveket ír az ír? - tette fel a kérdést a könyvtár munkatársa, aki
színes beszámolót és könyvismertetőt tartott a fellelhető klasszikus és
kortárs írországi szerzők könyveiről, amelybe belopta a népi
jellegzetességek motívumait, kíváncsiságot keltve a szigetország irodalmi
művei iránt.
Miután a szentről szóló játékfilm segített ráhangolódni a szigetországi
lelkületre, a hangulatot a Szivárvány táncegyüttes táncosai fokozták.
Tanárnőjük és vezetőjük, Antal Zsófia bemutatta a tíz éve Csíkszeredában
működő, óvodásokból és iskolásokból álló csoportot, akik hatnyolcados
ritmusú, kopogós (troble) és négynegyedes ütemű, balettcipős (light)
táncot, modernet és hagyományos feldolgozásút egyaránt bemutattak a
szentgyörgyi közönségnek. A vállalkozó kedvűek a bemutató után
kipróbálhatták.
- Folyamatosan együttműködünk a Caritas-szal, az idősekhez, illetve
mozgássérültekhez szóló mozgókönyvtári szolgáltatásainkat is velük
partnerségben nyújtjuk - fogalmazott Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. -
Örülünk ennek a típusú rendezvénynek, amely bepillantást enged egy
viszonylag kevésbé ismert kultúrába, ugyanakkor a könyvtárat is
népszerűsíti.
- Évtizedek óta ír szervezetekkel áll kapcsolatban a Caritas, ezért is
viseli Szent Patrik nevét önkéntes központunk - összegezett Kovács Hajnalka
önkéntes-koordinátor. - Ezzel a rendezvénnyel nemcsak az ír nép előtt
tisztelgünk, hanem az önkéntesség eszméje előtt is, hiszen központunk
felújítását is ír fiatalok végezték.
Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/47586/hagyomanyossa_valo_ir_nap,
http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/30705-nap-knyvtrban.html
*A mese gyógyító ereje*
Dr. Boldizsár Ildikó magyarországi meseterapeuta a Bod Péter Megyei
Könyvtárban a mese gyógyító erejéről beszélt a telt házas érdeklődő
közönségnek 2012. március 23-án.
A Tipetupa Egyesület meghívottja beszélt arról a folyamatról, amelynek
során saját gyermekén keresztül felfedezte a mesék gyógyító erejét, s
amelyet saját módszerré alakított. Mintegy 2000 mesefajtával dolgozik,
személyre és helyzetre szabottan. Ez nem dicsőség, mint mondta, hanem az
emberiség szégyene, hogy annyira elfelejtettük az őseinktől örökölt,
évszázadokon át a szájhagyomány által megőrzött népmesei tudást, melynek
megtartó ereje volt, és most kibillenve lelki egyensúlyukból, a gyerekeknek
szükségük van meseterápiára. Régebb a mese a felnőttek műfaja volt, csak a
20. században vették át a gyermekek. A meséléshez sok bátorság, tudás és
életbölcsesség kell, melyet a mesélő saját élettapasztalatán keresztül ad
elő. Nem lehet csak megtanulni, hanem a szív mélyéből kell előhívni. De
megéri, mert ha megtanulunk belső képességeinkkel dolgozni, azok nyomán
öröm, szabadságérzés, döntőképesség, boldogságérzet szabadul fel. A
gyógyulásra pedig nemcsak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is szükségük
van.
Az előadó március 24-25-én meseterápia-képzést is tartott sepsiszentgyörgyi
és a környékről érkezett pedagógusoknak, könyvtárosoknak,
pszichológusoknak, más érdeklődőknek.
Forrás:
http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/30851-mese-gygyt-ereje.html
http://www.3szek.ro/load/cikk/47675/a_mese_gyogyito_ereje
http://www.3szek.ro/load/cikk/47768/az_elveszett_mesek_nyomaban
*Irodalomról másként*
Rendhagyó író-olvasó találkozónak adott otthont 2012. március 27-én a Bod
Péter Megyei Könyvtár, mert a megszokottól eltérően irodalomról ezúttal
kevés szó esett. Bartis Attila író-fotográfussal és Kemény István
költő-íróval Tamás Dénes esszéista ugyanis kényes vagy annak tűnő, illetve
valódi jelentésükből kiforgatott és elsorvasztott fogalmakról beszélgetett.
A kissé szomorkás, de azért egészséges humorral is fűszerezett társalgás
során az is kiderült, hogy Bartis marosvásárhelyi születése révén, míg
Kemény tőrzsgyökeres budapesti származása okán, más-más szemszögből
szemléli és láttatja ugyanazt a történést, folyamatot. Magától értetődő és
természetes az árnyalatnyi különbség, viszont azt is észre kell vennünk,
hogy ennek ellenére a nemzetüknek szánt üzenetük egybecseng. A Magvető
Kiadónál 2010-ben, Amiről lehet cím alatt megjelent, közös beszélgetéseik
egy részét tartalmazó kötetük is ezt bizonyítja.
Forrás:
http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/31083-Irodalomrl-msknt.html
http://www.3szek.ro/load/cikk/47882/irodalom_mezsgyejen
http://konyvtarunk.blogspot.com/2012/03/bartis-attila-es-kemeny-istvan.html
*Újabb felolvasószínházi előadás a könyvtárban*
Folytatódik a Bod Péter Megyei Könyvtár és a sepsiszentgyörgyi Andrei
Mureşanu Színház által januárban indított közös projekt, a Piesa din
Bibliotecă (Színdarab a könyvtárban) felolvasószínházi előadássorozat.
Ennek keretében 2012. március 29-én egy Európa-szerte fölöttébb kedvelt,
számos nyelvre lefordított kortárs szöveg, Igor Bauersima norway.today című
műve került közönség elé, Mirela Bucur rendezésében, Claudia Ardelean és
Ion Fiscuteanu Jr. avatott, hatásos előadásában. A produkciót 2012. április
23-án ismétlik meg.
Forrás: Szonda Szabolcs, BPMK, igazgató
 
 
*--A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár márciusi programjai*
A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban 2012. március
16-31. között tekinthették meg az érdeklődők a Költészet Világnapja
alkalmából József Attila (1905-1937) halálának 75. évfordulója tiszteletére
készült könyvkiállítást.
Húsvéti készülődés, képeslapok készítése témával szervezték meg a
Meseklubot a könyvtárban március 22-én az óvodásoknak és az I-IV.
osztályosoknak. A március 29-i Meseklub tevékenységét Ismerkedés a
'Csodakert' világával címmel szervezték meg óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Áprilisban is változatos programokkal várják a látogatókat: 2012.
április1-15. között könyvkiállítás tekinthető meg Örkény István (1912-1979)
születésének 100. évfordulója tiszteletére; április 5-én a Meseklub
tevékenysége: Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja (április 2.); április 12-én a
Meseklubban: meseolvasás, meseillusztráció készítése.
A Kezdő Internetezők Klubjában hetente péntekenként, 10-11 óra között
internethasználati útmutatót vehetnek igénybe az érdeklődők.
Forrás: Dénes Mária, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely
 
 
*--A  Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár rendezvényei*
Lövétei Lázár László új verseskötetét mutatták be a székelyudvarhelyi
könyvtárban
2012. március 13-án 18 órától a székelyudvarhelyi könyvtár médiatermében
telt ház előtt mutatták be Lövétei Lázár László Zöld című friss
verseskönyvét. A cím a természetközelségre utal, a kötet eclogákat,
pásztorkölteményeket tartalmaz: antik forma mai megszólalásmódban. Az estet
az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány és a Fiatal Írók Szövetsége
szervezte. A házigazda Lőrincz György volt, aki kötetet méltatta, a szerzőt
Zsidó Ferenc kérdezte.
Forrás: http://eirodalom.ro/
*'Talpra magyar, hí a haza!' - pályázat gyerekeknek*
Képzőművészeti és kokárda-pályázatot hirdetett óvodásoknak, napköziseknek,
valamint általános és középiskolás diákoknak a Székelyudvarhelyi Városi
Könyvtár és a polgármesteri hivatal. A 'Talpra magyar, hí a haza!' című
pályázatra olyan alkotásokat vártak, amelyek a magyarság elszántságát
jelenítik meg a forradalomban, emléket állítva hősiességüknek. A pályázatra
beérkezett anyagokat március 15-én kiállították a Kőkereszt téren, ahol az
ünnepi megnyitón a nyertesek értékes könyvjutalomban részesültek.
Forrás: http://erdely.ma/palyazatok.php?id=112550
 
 
*--Iskolai könyvtárosok megyeközi találkozója Sepsiszentgyörgyön*
2012. március 2-án zajlott le négy megye iskolai könyvtárosainak
találkozója a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron
termében. A diákok olvasáskészségének fejlesztése az iskolai könyvtárban
volt a találkozón elhangzott előadások témája. A háromszéki, brassói,
bákói, valamint Hargita megyei iskolai könyvtárosok előadásainak címe
megtalálható ezen a linken:
http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2012/02/diakok-olvasasanak-fejlesztese-az.html
'Ahogy az egyébként jól sikerült és figyelemreméltó előadásokból is
kiderült, az iskolai könyvtárak új kihívások előtt állnak. Ami régebb
természetes volt (olvasásra gondolok), azért ma keményen meg kell küzdeni.
Sajnos, az olvasás mint tanulás vagy szabadidő-tevékenység, netán
kedvtelés, teljesen háttérbe szorult. Nyilván a könyvtárosok azokat a
módszereket sorakoztatták fel, amikkel a diákokat jobban tudják ösztönözni
és becsalogatni a könyvtárba, viszont mindenhol ott lapult az is, hogy a
gyerekek nagy része nem menne be a könyvtárba, vagy esetleg csak a divatnak
megfelelő könyvet olvasná el, ha nem lennének a könyvtárosok által előre
kidolgozott programok. Kivételt képeznek a háziolvasmányok.
Mindenféleképpen hasznosnak mondható az ilyen jellegű tapasztalatcsere,
mert megkönnyíti a könyvtárosok egyre zsúfoltabb munkaidőn kívüli
programját.
Köszönet Kiss László ötletgazdának és Alis Pop háromszéki
szaktanfelügyelőnek, aki segítette e programsorozat megvalósítását.' -
számolt be Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa
a Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok blogján.
Forrás: http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/
 
 
*--Internet korhatár nélkül a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban*
Az Internet korhatár nélkül elnevezésű programra Gyergyószentmiklóson
mindig vannak jelentkezők. Két új csoport indult 2012. március 23-án, 2008
óta pedig közel 150 személy ismerkedett a számítógéppel,
szövegszerkesztéssel és internettel a Városi Könyvtárban, közülük a
legidősebb 82 éves volt. A most indult csoportokat Szakács Rita és Csergő
Aliz könyvtáros oktatja, hét alkalommal hetente két órát töltenek együtt.
Mindenki képes elsajátítani a számítógépes ismereteket, de ha nem
gyakorolják, olyan gyorsan el is felejtik, ahogy megtanulták - jelezték az
oktatók. A résztvevőknek különböző céljaik vannak az új tudással:
kapcsolatot tartani távol élő gyermekeikkel, bizonyítani, hogy képesek még
a tanulásra, hobbijuknak hódolni az internet segítségével.
Forrás: Hargita Népe, 2012. március 26.,
http://hnepe.files.wordpress.com/2012/03/1203260116.pdf
 
 
*KITEKINTŐ*
 
*--Digitalizálják a Szabadkai Városi Könyvtár dokumentumait*
Elkészült a délvidéki magyar kulturális élet dokumentálására és
bemutatására hat éve alapított zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
következő hat évre szóló stratégiai és digitalizálási terve. Befejeződött a
három vajdasági irodalmi folyóirat, a Létünk, a Kalangya és a Híd
digitalizálása. A Létünk esetében ez négy évtizedet jelent, tavaly ugyanis
már a 40. évfolyamába lépett a lap. Az 1934-ben alapított Híd pedig a
Kárpát-medence legrégebbi irodalmi folyóirata -mondta el Hajnal Jenő, a
VMMI igazgatója, hozzátéve, hogy a közeljövő nagy feladatainak egyike a
legnagyobb délvidéki magyar nyelvű közgyűjteményt magába foglaló Szabadkai
Városi Könyvtár anyagának digitalizálása lesz.
A digitalizálást elsősorban a VMMI munkatársai végzik, ugyanakkor a
szabadkai anyag esetében helyben, a könyvtárosok közreműködésével zajlik
majd az állomány elektronikus feldolgozása. Most elkészült stratégiája és
digitalizálási terve szerint a VMMI, eddigi feladatainak megfelelően, a
következő hat évben is folytatja a vajdasági magyarság szellemi örökségének
összegyűjtését és rendszerezését, hogy a kutatók és az érdeklődők számára
elérhetővé tegye (http://adattar.vmmi.org/).
A könyveket, folyóiratokat és egyéb nyomtatott kiadványokat, valamint a
Vajdaság magyar népzenekincsét magába foglaló, elektronikus úton is
elérhető gyűjtemény a tervezett egységes Kárpát-medencei adatbázis része
lehet. Hajnal Jenő elmondta még, hogy a digitális feldolgozással a
legkisebb szórványtelepülésen élő magyarok számára is igyekeznek elérhetővé
tenni a kulturális értékeket. A VMMI a délvidéki magyarság részleges
kulturális autonómiáját képviselő Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság
Tartomány közös alapításában működik 2006 óta Zentán.
Forrás:
http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=323214&ctag=articlelist&iid=1
 
 
*--Nem fizeti már az internetet a könyvtárakban a cseh kulturális tárca*
Megszünteti a csehországi könyvtárakban ingyenesen használható internet
költségeinek térítését a prágai kulturális minisztérium. A közlés szerint
erre pénzhiány miatt van szükség. A cseh könyvtárosok egyesülete szerint ez
azt jelenti, hogy március végétől a mintegy 2500 könyvtár internet nélkül
marad, ami különösen a kisebb települések számára nagyon fájdalmas lehet.
Az egyesület szerint ez a lépés ellentétes a kormány korábbi döntésével,
amelyben a kabinet kötelezte a tárcát a könyvtári internet programjának
folytatására.
A szövetség szerint március 28-a után csak azokban a könyvtárakban marad
meg az ingyenes internet, amelyek képesek lesznek azt saját forrásokból
vagy mások segítségével - például helyi önkormányzat vagy szponzor -
biztosítani.
A könyvtárakról szóló hatályos törvény szerint a könyvtárak számára
kötelező az ingyenes internetes szolgáltatás biztosítása. Ha ezt nem tudják
biztosítani, kihúzhatják őket a könyvtárak országos jegyzékéből. Ennek
pedig az a következménye, hogy közpénzekre nem pályázhatnak.
Forrás: Galamus-csoport
KIT hírlevél, 2012. március 7. (10. szám)
 
 
*--Térképkiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban*
A Szép Magyar Térkép 2011 és a Digitális Magyar Térkép 2011 című pályázatra
érkezett műveket kiállításon tekintheti meg a közönség 2012. március 23-tól
az Országos Széchényi Könyvtárban.
Idén is nehéz dolga volt a zsűrinek, amíg a számos kiváló munkából
kiválasztotta azt a néhányat, amely díjat kapott - mondta Sajó Andrea, az
OSZK főigazgatója március 23-án, a díjátadóval egybekötött
kiállításmegnyitón Budapesten.
A verseny, amelynek célja a magyar térképkultúra színvonalának emelése és
az igényesen kivitelezett térképek térhódításának elősegítése, 1996-ban
indult útjára. A Lázár Deák Térképészeti Alapítvány és az Országos
Széchényi Könyvtár Térképtára minden évben pályázatot hirdet a 'Szép Magyar
Térkép' cím elnyerésére. A térképeket a látogatók április 28-ig tekinthetik
meg a könyvtár dísztermében.
Forrás és teljes cikk:
http://www.kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=324155&ctag=articlelist&iid=1
 
 
*ÉVFORDULÓ*
 
*--Arany Jánost ünnepelte a szülőváros*
Arany János születésének 195. évfordulóján, 2012. március 2-án egész napos
rendezvénysorozattal tisztelgett Nagyszalonta. A programok sora az
iskolában kezdődött, ahol aznap minden a névadóról szólt. Délben a civil
szervezetek koszorúzták meg szülőhelyét, délután fotókiállítás nyílt. Az
ünnepség március 4-én, vasárnap folytatódott, amikor a református egyház
szervezésében hajtottak fejet a hálás utódok.
A teljes írás itt olvasható:
http://erdely.ma/kultura.php?id=112309&cim=arany_janost_unnepelte_a_szulovaros
 
 
*--45 éve halt meg Kodály Zoltán*
2012-ben Kodály Zoltán születésének 130., halálának 45. évfordulójára
emlékezünk. 1967. március 6-án halt meg Kodály Zoltán zeneszerző,
zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus, a világszerte ismert
Kodály-módszer atyja. Érdeklődésének alapja elsősorban a magyar népdal és
népzene volt. Kortársával és barátjával, Bartók Bélával együtt hosszú
évekig járták a magyar falvakat, hogy összegyűjtsék a még fellelhető
népdalokat.
Hírnevét nemcsak műveinek, de zenepedagógusi munkásságának is köszönheti. A
zenetanításban máig is világszerte alkalmazzák a Kodály-módszert.
Munkásságát 1930-ban Corvin-koszorú kitüntetéssel ismerték el, számos egyéb
kitüntetést, így Kossuth-díjat is kapott. Több egyetemnek volt díszdoktora.
1943-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1945-ben rendes tagjává
választotta.
Forrás és teljes cikk: http://erdely.ma/kultura.php?id=112561
 
 
*--Szabó T. Attila életműve ma is érezteti hatását*
Az erdélyi névtani iskola megteremtőjére, az 1987. március 3-án elhunyt
Szabó T. Attilára emlékeztek 2012. március 3-án az Erdélyi Múzeum-Egyesület
kutatóintézete nyelvészeti munkacsoportjának szervezésében, a civil
szervezet előadótermében megrendezett, könyvbemutatóval társított
tudományos konferencián, amelyen hazai és magyarországi előadók dolgozatai,
a professzorral egykor fenntartott személyes kapcsolataikból eredő
felidézések hangzottak el.
Szabó T. Attila lelkészi képesítése után vált magyar-angol szakos tanárrá,
majd nyelvtörténészként írta be magát a történelembe. Kolozsvári egyetemi
tanárként és kutatóként hatalmas és értékes kiadatlan életművet hagyott
hátra az utókornak, amelynek feladata maradt a kiadatlan munkák
megjelentetése. Munkásságában a helynévgyűjtés és -feldolgozás mellett
szívügye volt az erdélyi magyar nyelvjárások kutatása, és következetesen
külön figyelmet szentelt Kalotaszegnek.
Az emlékrendezvényen köszöntő beszédet mondott Sipos Gábor EME-elnök és
Benő Attila, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet ügyvezető igazgatója. A
nyelvprofesszor fia, Szabó T. E. Attila édesapja hagyatékából az EME első
időszakából származó öt pecsétet nyújtott át. Kora délután a tanácskozás
részvevői megkoszorúzták Szabó T. Attila házsongárdi sírját.
A teljes írás itt olvasható:
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/70804
Forrás:
http://maszol.ro/kultura-roviden/megemlekezes_szabo_t_attilarol_2012_02_28.html
 
 
*--Gabriel García Márquez Nobel-díjas író 85 éves*
2012. március 6-án ünnepelte nyolcvanötödik születésnapját 'Gabo', azaz
Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író, a Száz év magány című
regény szerzője, a mágikus realizmus legnagyobb mestere. A
banánültetvényeiről híres Aracatacában született. 1982-ben neki ítélték az
irodalmi Nobel-díjat, az indoklás szerint 'regényeiért és elbeszéléseiért,
melyekben fantasztikum és valóság ötvöződik mesterien, és mert e sajátos
képzeletvilágú művek révén ábrázolja földje életét és konfliktusait'.
A teljes cikk itt olvasható: http://erdely.ma/kultura.php?id=112520
 
 
*--540 éve hunyt el Janus Pannonius*
Ötszáznegyven éve, 1472. március 27-én hunyt el Janus Pannonius, az első
kiemelkedő magyar lírikus, a hazai latin nyelvű humanista költészet
megteremtője.
Egyes források szerint Csezmiczei Jánosnak hívták és tehetősebb horvát
kisnemesi családban született a szlavóniai Csezmicén 1434. augusztus 29-én.
Janus Pannonius életművében több száz epigrammát, két kötetnyi elégiát,
nagyszabású panegyricusokat, episztolákat, vers- és prózai fordításokat
találunk. Gerézdi Rabán irodalomtörténész szerint ő 'az első nagy magyar
lírikus, bár egy magyar nyelvű verssor sem maradt utána, csak latinul
énekelt'.
2008 októberében Pécsen ünnepélyes keretek között újratemették, a
székesegyház altemplomában helyezték végső nyugalomra. 2009-ben Pécsen is
bemutatták 'igazi arcát', azaz fejszobrát, amelyet koponyájának másolata
alapján készítettek el szakemberek a legmodernebb arcrekonstrukciós
eljárásokkal. 2012-ben a Magyar PEN Club a nevét viselő nemzetközi irodalmi
díjat hozott létre. (MTI)
A teljes írás itt olvasható:
http://erdely.ma/kultura.php?id=114177&cim=540_eve_halt_meg_janus_pannonius
 
 
*HAZAI*
 
*--Befejeződött a Teleki-Bolyai Könyvtár leltára - több mint 500 kötet
hiányzik*
Befejezték a Teleki-Bolyai Könyvtárban az egy éve elkezdett leltározást.
Erről számolt be sajtótájékoztatóján a Maros megyei könyvtár igazgatója,
Monica Avram és Lázok Klára osztályvezető, akik elmondták, hogy az egyedi,
a ritka, pótolhatatlan kiadványok közül egy se hiányzik. Az eredmény
alapján összesen 538 hiányzó kiadvány van, amely nem csak könyvet jelent,
hanem apró nyomtatványt és egyéb nyomtatott anyagot. Ez a hiány 45 év alatt
alakult ki, ugyanis 1967-ben volt az utolsó elfogadott, teljes leltára
ennek a könyvtárnak.
A legtöbb könyv a 17. századból hiányzik, számszerűen 111 darab, illetve
257 darab 1900 utáni könyv és nyomtatvány. Raktárak szerint felosztva a
hiány: a Teleki-állományból 125 kiadvány, a Bolyai-állományból 174, a
vegyesből 33, a Turnovski-anyagból 21, a Dupron-raktárból 32, míg az új
raktárból 153.
'Több mint száztízezer leltári számot néztünk át, ami darabszámra ennél
lényegesen több kiadványt jelent. Szerencsére az eltűnt kötetek között
nincsenek ősnyomtatványok vagy olyan példányok, amelyek pótolhatatlanok
lennének' - idézte a Krónika című napilap Lázok Klárát, a Teleki Téka
tavaly kinevezett igazgatóját.
Monica Avram, a Maros megyei könyvtár igazgatója bejelentette: más, hasonló
helyzetbe került nyugat-európai könyvtárak mintájára a közeljövőben a
Teleki Téka is közzéteszi eltűnt köteteinek listáját, amely hamarosan az
interneten is megtekinthető lesz a megyei könyvtár honlapján, illetve a
kulturális minisztérium adatbázisának oldalán. 'Reméljük, így legalább
néhány példánynak a nyomára tudunk bukkanni és vissza is tudjuk szerezni
azokat'- mondta az igazgató.
A vezetők nem tudták felbecsülni, mekkora kár érte a könyvtárat.
Megjegyezték: az intézménynek jelenleg nincsen pénze arra, hogy az esetleg
felbukkanó eltűnt könyveket visszavásárolja.
'Ez nemcsak Marosvásárhely vagy Erdély ügye, hanem egész
Közép-Kelet-Európáé. Hiszek abban, hogy az elkövetkezendő években, amikor
kampányokat szervezünk az állomány pótlására, sokan mellénk állnak' -
idézte a Krónika Lázok Klárát.
Egyelőre még nem áll készen a nyitásra a könyvtár, ugyanis annak ellenére,
hogy a leltárnak vége van, folyamatosan folynak a felújítások is, és
nincsenek olyan állapotban a termek, hogy a könyvtár kinyithasson,
szeptember elsejére tervezik a nyitást a könyvtár és az olvasóterem
szintjén.
A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár az elmúlt századok európai
könyvkultúrájának egyik leggazdagabb erdélyi gyűjtőhelye. Több mint
kétszázezer kötetével enciklopédikus tudománytár, bibliofil ritkaságok
őrzője. 2012-ben megkapta a Magyar Örökség Díjat.
Lázok Klárával, a Téka osztályvezetőjével a Marosvásárhelyi Rádió
Rádióújság c. műsorában elhangzott beszélgetés meghallgatható itt:
http://erdely.ma/kultura.php?id=113662&cim=befejeztek_a_bolyai_teleki_konyvtarban_a_leltart_audio
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=113733
http://erdely.ma/kultura.php?id=113806&cim=leltar_a_teleki_tekaban
 
 
*--'Mesekeresők' - országos kampány a romániai közkönyvtárakért*
2012. március 21-én a bukaresti Friends for Friends Alapítvány székhelyén
sor került a romániai közkönyvtárakat népszerűsítő első országos kampányra.
A 'Mesekeresők' címet viselő kampány a Biblionet romániai közkönyvtárakat
támogató program, a Romániai Közkönyvtárosok és Közkönyvtárak Országos
Szövetsége (ANBPR), valamint a Művelődési és Örökségvédelmi Minisztérium
közös kezdeményezése, amelynek célkitűzése a könyvtárakra, könyvtárosokra
irányítani a figyelmet. A kampány során országosan ismert személyiségek
mutatnak be a könyvek, könyvtárak világából hozott történeteket. Az
információkhoz való hozzáférés képes megváltoztatni az emberek életét,
azoknak az embereknek a történetei, akik a romániai közkönyvtárak
modernizált szolgáltatásait használják, a legjobb bizonyítékok erre. Három
országosan ismert szerző vállalta a részvételt, a történetek tolmácsolását,
Radu Paraschivescu, Vlad Petreanu és Cătălin Ştefănescu, akik az ország
könyvtárait körbejárva fogják a közönséggel megosztani ezeket a
történeteket. A júniusban befejeződő országos körút végén az elhangzott
történeteket e-könyv formátumban és nyomtatott formában is kiadják, amelyek
bekerülnek minden romániai közkönyvtárba, valamint elérhetővé válnak a
www.cautatoriidepovesti.ro honlapon is.
Doina Popa, az ANBPR elnöke nyilatkozatában kijelentette, ez az első
országos méretű, professzionális, koherens módon felépített, kreatív
kampány, amely a média útján népszerűsíti a közkönyvtárakat. További
részletek a programról itt olvashatók:
http://www.anbpr.org.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=450:prima-campanie-naional-de-promovare-a-bibliotecilor-publice&catid=35:tiri&Itemid=2
7
Forrás: http://www.biblionet.ro/show/index/k/1731/a/6310
RMKE-levelezőlista, Bedő Melinda, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
 
 
*--Zenei CD-adomány a Maros Megyei Könyvtárnak*
Több mint negyven zeneszerző és előadóművész, valamint lemezház kínált fel
ezernél is több zenelemezt a marosvásárhelyi könyvtár számára. Az intézmény
Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja jelenlétében vette
át az adományt 2012. március 2-án.
Bőhm Dávid projektmenedzser kezdeményezte tavaly karácsony előtt a
gyűjtést, több magyarországi kiadót, zeneszerzőt, előadóművészt keresve
fel, hogy adományozzanak lemezfelvételeikből az erdélyi könyvtárak számára.
'Utólag úgy értékeljük, hogy nagyon hálás és könnyű feladat volt, hiszen az
általunk megkeresettek annak a kötelezettségüknek tettek eleget, amely a
politikai és gazdasági kapcsolatokon túl a kultúra ápolását emeli ki.
Erdélyben is nagy a fogadókészség a magyar kultúra iránt, valamennyi
könyvtár hálásan fogadta az adományaikat' - mondta Bőhm Dávid.
Az ünnepélyes adományozáson jelen volt Lokodi Edit Emőke, mint a könyvtárat
működtető megyei tanács elnöke, aki elmondta: hamarosan újabb épülettel
gazdagodik az intézmény, amelyben egy Marosvásárhelyen újdonságnak számító,
multimédiás központ üzemel majd. A sikeres jótékonysági akciónak
köszönhetően a vásárhelyin kívül 15 székelyföldi könyvtár gazdagodott az
adománnyal.
Forrás: http://maszol.ro/kultura/zene_a_konyvtarnak_2012_03_06.html
 
 
*--Könyvadomány a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtárának*
Mintegy 5400 kötettel bővült a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtárának
gyűjteménye. A könyvállományt Görömbei András Kossuth-díjas
irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, valamint
Tamás Attila, a Debreceni Egyetem professor emeritusa adományozta a
Nyíregyházi Főiskola közvetítésével a felsőoktatási intézménynek. Az
ünnepélyes átadóra 2012. március 2-án került sor, Tőkés László elnök,
Tolnai István megbízott elnök, János Szatmári Szabolcs rektor, Pálfi József
elnökségi tag, Balogh Brigitta tanszékvezető, Asztalos Attila
könyvtárigazgató, valamint Hermán M. János adjunktus jelenlétében. Az
adományozókat Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni
Területi Bizottságának elnöke, Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola
rektora és Tukacsné Károlyi Margit rektorhelyettes képviselte.
A teljes írás itt olvasható: http://erdely.ma/kultura.php?id=112241
 
 
*--Misztótfalusitól a mai nyomdákig - kolozsvári nyomdák a múltban és
jelenben*
A Kolozsvári nyomdák sorozat keretében, Misztótfalusitól a mai nyomdákig
címmel második találkozóját bonyolította le 2012. március 20-án a Kolozsvár
Társaság, Kántor Lajos elnökletével. Elsőként Gaal György tartott
művészettörténeti előadást a 310 éve elhunyt világhírű erdélyi nyomdász,
Misztótfalusi Kis Miklós pályájáról és életművéről, amely bővelkedett
úttörő szakmai sikerekben és dicstelen hazai ellenséges hangulatban. Az
előadó kifejtette: a hollandiai szakképesítése után Kolozsvárra visszatért
és a korabeli modern technológiát terjesztő nyomdász főként a széleskörű
népművelést szolgálta, de a megfelelő elismerés helyett - az egyház
részéről - a meghurcolás jutott osztályrészéül (zsinati elítélését
háromszáz év múlva vonták vissza).
Újvári Mária az egyik legjelentősebb erdélyi magyar nyomda, a kolozsvári
Minerva történetét ismertette, amely a két világháború között, az erdélyi
magyarság és a három történelmi egyház lelkes összefogásával született meg
és működött nagy sikerrel irodalmi, politikai, lap- és folyóirati,
tankönyvi kiadványok megjelentetésével. Huszonöt éves fennállása alatt a
Minerva több mint 4 millió 211 ezer kötetet gyártott, államosításáig
iskolai könyvtárakat és olvasóköröket létesített, és sokat tett az erdélyi
magyar közösség megmaradásért.
Négy kolozsvári mai magyar nyomda vezetői mutatták be az est folyamán
vállalkozásaikat. A Misztótfalusi Nyomdát Dávid Zoltán, a Stúdium Nyomdát
Tőkés Erika, az Incitato Nyomdát Bíró Attila, az Idea Könyvműhelyt (Idea
Kiadó, Gloria Nyomda, Idea Plus grafikusműhely, Exit Kiadó) pedig Nagy
Péter és Könczey Elemér ismertette a szép számú közönséggel. A bemutatót
kerekasztal-megbeszélés követte a szakma aktuális kérdéseiről, ennek
keretében többek között felmerült a hazai magyar nyomdaipari szakképzés
beindításának szükségessége.
A találkozót könyvkiállítás és Boér Ferenc szavalata színezte, aki
Lászlóffy Aladár verseiből adott elő.
Forrás:
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/71583
 
 
*--Biblionet Pécskán*
A számítógép-guru Bill Gates és felesége, Melinda által létrehozott
amerikai alapítványnak köszönhetően a Pécskai Könyvtár négy új számítógépet
kapott web-kamerával, fülhallgatóval felszerelve, valamint egy nyomtatót és
egy szkennert. A Bill&Melinda Gates Foundation Biblionet nevet viselő
programja keretében 26,9 millió dollár áll rendelkezésre könyvtárak
számítógéppel való felszerelésére, Romániában a programot az IREX
Alapítvány a Közkönyvtárosok és Közkönyvtárak Romániai Szövetségével és a
kulturális minisztériummal vezényli le. A számítógépeket, nyomtatót,
szkennert a könyvtár látogatói ingyenesen használhatják, a pécskai
könyvtárosok ingyenes kiképzésben részesülnek. A cél a könyvtár
fontosságának jelzése a helyi közösség irányába.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=112001
 
 
*--Az Incze László Céhtörténeti Múzeum névadó ünnepsége*
2012. március 3-án sikeresen lezárult a kézdivásárhelyi múzeum 'Incze
László Céhtörténeti Múzeum'-má való átnevezése. Az ünnepi alkalomból többek
között sor került Incze László A rendtartó székely város című posztumusz
kötetének bemutatására, Vörös T. Balázs A múzeumpedagógus című
dokumentumfilmjének részleges levetítésére és Vetró András jeles
szobrászművész Incze Lászlót ábrázoló mellszobrának leleplezésére. További
részleteket a rendezvénnyel kapcsolatos terjedelmes sajtóanyagban
olvashatunk a névadást kezdeményező egyesület honlapján, a 'Publikációk'
rovatban (http://www.inczelaszlomuzeumert.eu/publikaciok_uj.html).
Forrás: Incze László Múzeumért Egyesület, Bedő Zoltán elnök
 
 
*--Vissszatérni a könyvekhez - interjú a Corvina Könyvesház igazgatójával*
A csíkszeredai Ferencz Kornélia, a Corvina Könyvesház igazgatója immár
harminc éve tevékenykedik a könyvszakmában. A könyv, az olvasás
szeretetéről, mindennapjairól, a Mária Rádiónál folytatott önkéntes
munkájáról mesélt a Székelyhon munkatársának, D. Balázs Ildikónak.
A teljes beszélgetés itt olvasható:
http://szh.ro/magazin/visszaterni-a-konyvekhez
 
 
*ELHALÁLOZÁS*
 
*--Elhunyt Fodor Sándor író, műfordító*
Elhunyt Fodor Sándor József Attila-díjas író, műfordító; az erdélyi magyar
irodalom kiemelkedő egyéniségét életének 85. évében, 2012. március 29-én
hajnalban érte a halál - közölte a kolozsvári Szabadság című napilap
internetes oldalán.
Fodor Sándor 1927. december 7-én született Csíksomlyón, a csíkszeredai
Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett, majd a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetemen szerzett diplomát román-német szakon. 1951 és 1956 között
a kolozsvári Irodalmi Könyvkiadó szerkesztője, 1956-tól 1989-es nyugdíjba
vonulásáig a Napsugár című gyermeklap belső munkatársa, 1990 és 1991 között
a Keresztény Szó felelős szerkesztője volt.
Műfordítóként a román irodalom nagyjait, Caragialét, Sadoveanut, valamint
német írók alkotásait ültette át magyarra. Főbb művei: Gyöngyvirágos puszta
(elbeszélések, 1955), Jóska meg a sóska (karcolatok, 1962), Önarckép
(kisregény, 1964), Csipike, a boldog óriás (mese, 1970), Nehézvíz
(kisregény, 1971), Tűzoltózenekar (válogatott elbeszélések, 1983), A
megálmodott ház (válogatott novellák, 1996), Hány nyelven szól az ördög?
(publicisztika, 2002), Sündisznóállás (emlékirat, 2002), Mit gondol az öreg
pisztráng? (válogatott novellák, 2003), Kortársuk voltam - kortársaim
voltak (2003), Mária lábától a sündisznóállásig (fejezetek egy önéletrajzi
regényből, 2005).
1982-ben megkapta a Romániai Írók Szövetségének nagydíját. Magyarországon
1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, 2001-ben
József Attila-díjjal tüntették ki. Az Erdélyi Híradó Kiadó és az Előretolt
Helyőrség Szépirodalmi Páholy gondozásában tavaly jelent meg A feltámadás
elmarad című kötete, amely pályájának legszebb novelláit gyűjti csokorba.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=114510
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=62076
http://www.szekelyhon.ro/muvelodes/elhunyt-fodor-sandor
 
 
*DÍJAK*
 
*--Magyar Örökség Díjas a Teleki Téka*
Magyar Örökség Díjat vehetett át 2012. március 24-én a marosvásárhelyi
Teleki Téka. A díj azoknak az intézményeknek, csoportoknak adható,
amelyek/akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar társadalom erkölcsi,
szellemi felemeléséhez. Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre
javaslatára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben.
A díj gondozását 2003-tól a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át. A
díjátadásra 1995 óta folyamatosan évente négy alkalommal kerül sor,
esetenként hét-hét díjat osztanak ki kulturális műsor keretében. A Magyar
Örökség Díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkező demokrácia
elvén és gyakorlatán alapszik: állampolgári jogon mindenkinek módjában áll
díjra javasolni az általa érdemesnek tartott személyt, együttest,
intézményt, teljesítményt. A Magyar Örökség Díj Bírálóbizottsága kizárólag
az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazandókat - olvashatjuk a
www.magyarorokseg.hu honlapon a kritériumokról.
Az idei év első hét kitüntetettje: a Magyar Baráti Közösség, a Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapok (KöMal), Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés
apátság perjele, Tormay Cécile írónő, a Napkelet című folyóirat alapítója,
Veres Péter író, a Teleki-Bolyai Könyvtár, valamint Gulyás Gyula és Gulyás
János filmrendező. A díjazottak március 24-én az MTA dísztermében vehették
át a kitüntetést.
'A Teleki Téka mindenkori munkaközössége nevében szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik jelölték bibliotékánkat a díjra, illetve aláírták
az ezt támogató petíciót. Számunkra ez a díj jelképes értékű, azt jelzi,
hogy a hányattatott jelen ellenére Teleki Sámuel öröksége mindenkoron
számíthat a könyves világ elismerésére' - nyilatkozta a Téka vezetője,
Lázok Klára.
Erdélyből az évek során ebben az elismerésben részesült a Kolozsvári
Református Kollégium (2007), a Báthory István Elméleti Líceum (2005), Böjte
Csaba és az általa vezetett Dévai Magyarok Nagyasszonya Kollégium (2002),
Haáz Sándor és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia.
Forrás:
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyar-orokseg-dij-a-teleki-tekanak
http://mta.hu/mta_hirei/ujabb-het-taggal-bovult-a-magyarsag-lathatatlan-szellemi-muzeuma-129534/
 
 
*-- Bánffy Miklós-díjban részesült a Debreceni Városi Könyvtár igazgatója*
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából az Iparművészeti Múzeum Aulájában
2012. március 13-án Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Dr.
Réthelyi Miklós miniszter, Halász János parlamenti államtitkár és Dr. Jávor
András közigazgatási államtitkár a kultúra és a közművelődés érdekében
hosszabb időn át végzett kiemelkedő munkájáért Bánffy Miklós-díjban
részesítette Farkasné Gellért Erzsébetet, a Debreceni Városi Könyvtár
igazgatóját.
Forrás: http://ki.oszk.hu/content/llami-kit-ntet-s-m-rcius-15-alkalm-b-l
 
 
*--Monoki István-díj Kosz Orsolya nyugalmazott könyvtárosnak*
2012-ben a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) Kosz Orsolyának,
a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár nyugalmazott könyvtárosának
ítélte oda az EMKE Monoki István-díját.
Kosz Orsolya az akkori elnevezéssel Hargita Megyei Könyvtár szolgálatában
végzett több évtizedes minőségi szakmai tevékenységéért, kitartó és
szakszerű katalógusépítő, rendszerező munkájáért részesül az elismerésben.
A díj ünnepélyes átadására Kolozsváron, 2012. április 14-én kerül sor,
laudációt mond Kopacz Katalin, az RMKE elnöke.
Forrás: Kopacz Katalin, RMKE-elnök
 
 
*--Grecsó Krisztián kapta idén az AEGON Művészeti Díjat*
Grecsó Krisztián vehette át 2012. március 20-án este Budapesten az AEGON
Művészeti Díjat Mellettem elférsz című regényéért, amely a Magvető
Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2011-ben. A díjátadót megelőző
sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nettó 3 millió forinttal járó
elismerésre, amelynek odaítéléséről szakmai zsűri döntött, idén összesen 28
jelölés érkezett.
A zsűri nevében Tarján Tamás irodalomtörténész, kritikus kiemelte: Grecsó
Krisztián alkotása 'a magyar regényhagyomány legjobb előzményeire, egészen
az 1930-as évekig visszavezethető, de teljességében új, az európai
regényáramokba is betagozódó, jelentékeny írásmű'.
Grecsó Krisztián az MTI-nek elmondta: nagyon örül a díjnak, és külön öröm
számára, hogy a zsűri nagyon jó könyvek közül választotta a Mellettem
elférsz című regényét. A legjobb tíz könyv közé olyan művek jutottak be,
mint Bodor Ádám Verhovina madarai, Borbély Szilárd Szemünk előtt vonulnak
el, Grendel Lajos Négy hét az élet, György Péter Apám helyett, Horváth
Péter Bogárvérrel, Láng Zsolt A föld állatai, Papp Sándor Zsigmond Semmi
kis életek, Tóth Krisztina Pixel és Varga Mátyás parsifal, parsifal című
műve. A díjat először 2006-ban osztották ki, akkor Spiró György vehette át
az elismerést Fogság című regényéért.
Grecsó Krisztián 1976-ban született Szegváron, első irodalmi sikerét a
2001-ben megjelent Pletykaanyu című novelláskötetével aratta. 2005-ben
jelent meg Isten hozott című regénye, amelyet a Tánciskola című regény
követett 2008-ban. A budapesti Katona József Színház 2010-ben mutatta be
Cigányok című darabját, amelyet Tersánszky Józsi Jenő azonos című színműve
alapján írt.
Forrás és teljes cikk:
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/71517
 
 
*--Astrid Lindgren Emlékdíj 2012*
Guus Kuijer holland írónak ítélték oda idén az Astrid Lindgren Emlékdíjat,
amellyel a gyermek- és ifjúsági irodalom legkiemelkedőbb alkotóit ismerik
el. A 69 esztendős Guus Kuijer az elmúlt három évtizedben több mint 30
könyvet írt. Munkái - köztük a Hollandiában 2005-ben Arany Toll-díjjal
kitüntetett Het boek van alle dingen vagy a Florian Knol -elsősorban a
kamasz korosztályt szólítják meg.
A nemzetközi díjat odaítélő testület méltatása szerint Kuijer humorral és
melegséggel ábrázolja az élet nagy problémáit. 'A komoly témákat és a
borotvaéles realizmust meleg, kifinomult humorral és fantasztikusan
szárnyaló képzelettel' kezeli.
Az évente átadandó elismerést, amely ötmillió svéd koronával (162 millió
forinttal) jár, a néhai svéd íróról, a Harisnyás Pippi-könyvek szerzőjéről,
Astrid Lindgrenről nevezték el. Kuijer 2012. május 28-án a stockholmi
ceremónián veheti át a díjat, amelyet tavaly Shaun Tan ausztrál író kapott
meg.(MTI)
Forrás:
http://www.kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=324014&ctag=articlelist&iid=1
 
 
*AJÁNLÓ*
 
*--Kortárs gyermekkönyvek a könyvtáros ajánlásával*
A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár munkatársa, Nagy Zsófia
könyvtáros ajánlott kortárs gyermekkönyveket az érdeklődők figyelmébe a
Román Televízió magyar nyelvű adásában, a Mesetarisznya címet viselő
műsorban. A videófelvétel az alábbi linken látható:
http://www3.tvr.ro/magyar/2012/03/utravalo/
 
 
*--A Székely oklevéltár 8. kötete az Adatbankban*
A Székely oklevéltár nyolcadik kötetével frissült az Erdélyi Honismereti
Könyvtár a Transindex Adatbankban. A kötet 1219-1776 közötti dokumentumokat
tartalmaz.
Forrás: http://adatbank.ro/cedula.php?kod=1299
 
 
*--Könyv a temesvári református egyházközség 1989-es szerepvállalásáról*
Könyv jelent meg a temesvári református egyházközség 1989-es forradalmi
szerepvállalásáról. A kötet azt próbálja rekonstruálni, mi is történt a
bánsági nagyváros református gyülekezetében 1986 ősze és 1989 decembere
között. Ebben az időszakban lett a Temesvárra segédlelkésznek kihelyezett
Tőkés Lászlóból a román kommunista diktatúrát alapjaiban megrengető
ellenálló.
Amint G. Mátyus Melinda Színről színre című kötetéből kiderül, Tőkés László
érkezésekor télen gyakran be sem fűtöttek a templomterembe, a lelkész a
tucatnyi hívő számára az irodában tartotta meg az istentiszteletet, ahol az
íróasztal fölött Nicolae Ceauşescu kommunista pártfőtitkár képe függött a
falon. Ez a gyülekezet alakult át 1989 decemberére egy több száz fős
motivált közösséggé, amely tüntető szolidaritással állt lelkésze mellé
akkor is, amikor ez immár veszélyekkel járt, amikor már csak rendőrkordonok
között lehetett bejutni az istentiszteletre.
A temesvári református egyházközség forradalma 1989-ben alcímet viselő
könyv a gyülekezet tagjainak elbeszélései alapján követi végig a fejlődési
folyamatot.
'Ez a könyv azért fontos, mert úgy idézi fel ezt az időszakot, ahogy az
emberek megélték. Nincsenek benne okoskodások, belemagyarázások. A szerző a
kisemberek történetein keresztül rendkívül pontosan jeleníti meg a kor
atmoszféráját. Pontosan rögzíti, hogy milyen körülmények között is éltünk
és hogy mennyire féltünk' - mondta az MTI-nek H. Szabó Gyula, a kötetet
gondozó kolozsvári Kriterion Könyvkiadó igazgatója.
G. Mátyus Melinda kollázstechnikával dolgozta össze a gyülekezet tagjainak
vallomásait és irodalmi igényességű, hiteles olvasmányt faragott a
történetekből.
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=5589
 
*--Könyv formájában is megjelent a Székelyföldi legendárium*
A székelyderzsi unitárius erődtemplom szalonnás bástyájában mutatták be
2012. március 23-án a Székelyföldi Legendárium című könyvet. A kötet 155
székelyföldi mondát és legendát tartalmaz a gyermekek által is könnyen
érthető nyelvezetben, színes illusztrációkkal.
Fazakas Szabolcs televíziós operatőr, a Székelyföldi Legendárium program
ötletgazdája, szervezője az MTI-nek elmondta, egy brüsszeli látogatáson
került a kezébe egy gyerekeknek szánt Európa-térkép, amelyen Romániából
csupán a bukaresti Atheneum rajza, egy római oszlop és Drakula szerepelt.
Ebből jött az ötlet, hogy készítsék el Székelyföld térképét, amelyen a
településeket a hozzájuk kötődő mondák, legendák egy-egy jellegzetes
jelenetének ábrázolásával jelölik be.
Hamar kiderült, hogy a térkép nem elég, a legendárium más-más vetületeire
is igény mutatkozik. Elkészült a legendárium honlapja (www.legendarium.ro),
amelyen a településekre kattintva megjelenik a településhez kapcsolódó
monda, legenda ábrázolása, és a mondák egy része már meg is hallgatható.
Igény mutatkozott arra is, hogy könyv formájában adják ki az összegyűjtött
anyagot.
Fazakas Szabolcs elmondta, Orbán Balázs, Benedek Elek, Ambrus Lajos
gyűjtését vették alapul, de a mondáknak, legendáknak csak a történetéhez
ragaszkodtak, a szövegeket Kudelász Nóbel íróval fogalmaztatták át egy, a
mai gyermekek által könnyen befogadható nyelvezetre. Az illusztrációkat
Márton Erika képzőművész rajzolta, rajzait Cseke Tímea és János Levente
dolgozták fel számítógépes módszerekkel.
A könyvet tízezer példányban nyomtatták ki, Erdélyben is, Magyarországon is
a kiskereskedésekben szeretnék forgalmazni, az érdeklődők azonban a
honlapon is megrendelhetik azt, a legendárium térképével együtt.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=114064
http://www.nyest.hu/hirek/a-szekelyfoldi-legendarium-konyvbemutatoja
 
 
*MOZAIK*
 
*--Régi idők könyvtárai*
Ódon falak között, porlepte polcokon bújik meg az ősi titok és tudás. Akár
egy kalandregény vagy film is kezdődhetne így, de ezek helyett a régi idők
könyvtárait bemutató bejegyzés következzék a Világutazóról:
http://vilagutazo.blog.hu/2012/03/21/regi_idok_konyvtarai
Forrás: KIT hírlevél, 2011. március 28. (13. szám)
 
 
*--Noé bárkája könyveknek*
San Francisco városától északra egy raktárépület ad otthont a 20. század
'archívumának', hogy digitális katasztrófa esetén se legyen minden veszve.
12 méter hosszú hajókonténerek tárolják a korszak könyveit, a legfontosabb
kötetektől kezdve a legfelejthetőbb művekig. Hetente húszezer új kötet
érkezik, többségüket könyvtárak és egyetemek küldik, örömmel szabadulva meg
az internet korában feleslegessé vált daraboktól.
Brewster Kahle, a gyűjtemény tulajdonosa eddig 3 millió dollárt költött a
könyvek felhalmozására. 'Minden könyvből be akarunk gyűjteni egy példányt',
mondja. Sosem lehet tudni, milyen nyomok maradnak egy kultúra után, teszi
hozzá.
Kahle a Szilícium-völgyben tevékenykedett informatikusként és
üzletemberként 1999-ig, amikor tetemes vagyonra tett szert egy adatbányász
cég eladásából. 1996-ban alapította meg az Internet Archive nevű nonprofit
szervezetet, amely a honlapok megmentését tűzte ki célul. Az archívum
jelenleg 150 milliárd honlapot őriz.
Korunk Noéja az utóbbi években a szövegek fizikai megőrzését tűzte ki
legújabb projektje céljául. 'Ragaszkodnunk kell a múlthoz a jövő
megalkotása közben is' - mondja Kahle. 'Ha az alexandriai könyvtár
másolatot készített volna köteteiről, és ezeket Kínába vagy Indiába küldte
volna, akkor ma ismerhetnénk Arisztotelész vagy Euripidész többi művét is.
Egyetlen intézményben egyetlen példányt megőrizni nem elég egy mű
fennmaradásához.'
Az Internet Archive a honlapokon túl 2 millió könyvet is tárol digitális
formában. Ez adta az alapítónak az ötletet a kötetek fizikai
összegyűjtésére.
Az egyetemek és könyvtárak, Kahle Physical Archive of the Internet Archive
programjának fő ellátói nagyon örülnek, hogy valaki megőrzi könyveiket,
főleg, hogy ezt nem nekik kell megtenni.
Forrás és teljes cikk: http://www.ipon.hu/hir/noe_barkaja_konyveknek/19739
 
 
*--Megöli az e-köny a nyomtatottat*
A jelek szerint megöli az e-könyv a nyomtatottat Nagy-Britanniában, ahol az
év első két hónapjában negyedével csökkent az eladott papíralapú kötetek
száma az előző év azonos időszakához képest.
A britek 7,6 millió darab könyvet vásároltak az év első nyolc hetében, ez
csaknem két és fél millióval kevesebb a 2011 első két hónapjában mért
adatoknál - írta internetes kiadásában a The Daily Telegraph című brit lap.
Ha a nem fikciós műfajban megjelent köteteket és a gyermekkönyveket is
beleszámítják, kiderül, hogy összességében 4,7 millióval 25 millióra
csökkent az eladott papíralapú kiadványok száma - jelentette a Nielsen
BookScan cég.
A nyomtatott könyvek zsugorodó eladása miatt a könyváruházak és
könyvesboltok 28 millió fonttal kevesebb bevételt könyvelhettek el az egy
évvel ezelőttihez képest, ami többek szerint felveti a kérdést, van-e még
helye a hagyományos könyvesboltoknak a 'főutcákon'. A papíralapú kiadványok
iránti csökkenő érdeklődést a legtöbben a Kindle és más
elektronikuskönyv-olvasó készülékek növekvő népszerűségének számlájára
írják. Nagy-Britanniában csaknem 1,4 millió elektronikus könyvet
értékesítettek a karácsonyi időszakban, ez kétszerese a 2010-es ünnepi
szezonban eladott e-könyveknek.
A nyomtatott könyvek gyér eladási adataival éles ellentétben az e-könyvek
értékesítése meredeken nő. A kiadókat tömörítő Publishers Association
szerint az elektronikus formátumú könyvek eladása 623 százalékkal nőtt a
tavalyi év első hat hónapjában.
Roger Hickman bolttulajdonos szerint a jelenlegi folyamatok 'akkor
kezdődtek, amikor Mr. Válság megjelent 2008-ban'. A szakember szerint az
emberek már nem járnak könyvesboltokba, ha szert akarnak tenni egy-egy
könyvre, megveszik a szupermarketben, az interneten, vagy e-könyv-olvasót
használnak.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=112761
 
 
*--Az e-könyv csak egy lépcső a könyvek átalakulásában*
A Bielefeldi Egyetem egyik neurobiológus nyelvésze úgy véli, hogy hamarosan
teljesen új szintre kerülhet az emberek és a könyvek kapcsolata. A hosszabb
szövegeket már most egyre gyakrabban képekkel helyettesítik.
'50 vagy 100 éven belül eltűnhetnek a nyomtatott kötetek, de az utódjaik
nem az elektronikus könyvek lesznek. Úgy kell elképzelni az 50 év múlva
megjelenő műveket, mint intelligens gépeket, de azt, hogy ezek milyen gépek
lesznek, azt természetesen nem lehet pontosan megjósolni, így kénytelenek
vagyunk spekulálni. Alighanem ezeket a köteteket számos szenzorral,
kamerával, webes és GPS-modullal egészítik majd ki. Egy útikönyv például
képes lesz közölni, hogy melyik emlékmű előtt áll a turista. Ugyanerre már
az okostelefonok alkalmazásai is képesek, de ez csak az első lépés ebbe az
irányba, a jövő könyvei ennél sokkal többet tudnak majd. Akár arra is képes
lesz, hogy megállapítsa, éppen milyen állapotban vagyunk. Egy ilyen
kötetnek lehet majd egy avatárja, ami kommunikálni fog az olvasóval, ez
lehet akár egy hologram is. Vagyis ezek az eszközök már jóval többet fognak
jelenteni egy könyvnél' - nyilatkozta Horst M. Müller.
A szakember szerint a folyamat már régen elkezdődött, ennek egyik látható
jele, hogy a hosszabb szövegeket egyre gyakrabban képekkel helyettesítik -
elég csak a kezelési útmutatókra gondolni. Önmagában ez ugyanakkor még nem
jelenti azt, hogy az emberek emiatt butábbak lesznek, ez csak egy lépés az
evolúcióban. Az írás feltalálásától - vagyis több mint 6000 év óta - az
emberek azzal vannak elfoglalva, hogy rögzítsék a tudásukat. Az írás
előnye, hogy a segítségével tárolhatjuk a gondolatainkat, így azután is
megmaradnak, hogy meghalunk. Ezért tudjuk például, hogy mikre gondolt
Arisztotelész, holott már több mint 2000 éve meghalt.
Most azonban nem feladjuk ezt a vívmányunkat, hanem újabb lépést teszünk
előre. Már nem csak gondolatainkat helyezzük majd ki, hanem optimalizáljuk
a gondolatainkhoz való hozzáféréseket is. Ez azt jelenti, hogy a jövőben
nem csak Arisztotelész műveit olvashatjuk majd el, hanem akár egy virtuális
másával is beszélgethetünk. Egy avatár és a tudást tároló adatbázisok
segíthetnek majd abban, hogy kérdéseket tehessünk fel és ezekre válaszokat
is kaphassunk. A klasszikus könyvek azonban soha nem fognak eltűnni. (
sg.hu/mediatica.ro)
Forrás és teljes cikk: http://erdely.ma/kultura.php?id=113930
 
 
*--Aranykönyv 2011 - a legnépszerűbbet keresi a Libri*
Immáron harmadik alkalommal hirdeti meg a Libri az Aranykönyv versenyt,
amelyben az olvasók javasolhatják kedvenc könyveiket, majd szavazás dönt
arról, melyik volt 2011 legolvasottabb és legkedveltebb kiadványa. A
szlogen: mindenki olvas!
Március és május között zajlik a szavazás első fordulója a
www.aranykonyvszavazas.hu oldalon, ahol egyfelől kategóriákba osztott
könyvekre lehet voksolni, másfelől javaslatot is lehet tenni olyan
könyvekre, amelyek nem kerültek fel a listára. A kategóriák a következők:
szépirodalom, ismeretterjesztés, gasztronómia, klasszikus, szórakoztató
irodalom, valamint gyermek- és ifjúsági irodalom. Az egyes kategóriákban,
így például a szépirodalomban, a magyar szerzők között Tóth Krisztina
verseng Csáth Gézával, Grecsó Krisztiánnal és Kepes Andrással, a
klasszikusok között indul Lőrincz L. László, Frei Tamás és Bárdos András
egy-egy könyve, a gyermek és ifjúság kategóriában egyebek mellett Leiner
Laura, Bartos Erika és Benedek Elek egy-egy művére is lehet szavazni.
Mindemellett természetesen külföldi szerzők munkáira is várják a voksokat
és a további könyvajánlatokat egyaránt, egészen 2012. április 2-ig, ezt
követően a legtöbb szavazatot kapott ötven könyv marad versenyben április
23-ig, végül pedig május 6-tal bezárólag a tíz legjobb közül választhatjuk
ki a győztest. A díjátadó gálaestet az Uránia Filmszínházban rendezik május
17-én.
Bővebb infó és szavazás: www.aranykonyvszavazas.hu
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=112234
http://www.napvilag.net/irodalom/20120306/aranykonyv_2011_a_legnepszerubb_konyvet_keresi_a_libri
 
 
*--Könyvtárszerű bolt nyílt Pécsen*
Akár ötszáz forintért is hozzájuthatunk a legújabb sikerkönyvekhez egy
nemrég nyílt pécsi üzletben, de ha meg akarjuk tartani a kiszemelt kötetet,
akkor is kevesebbet fizetünk, mint a legtöbb boltban. Sipos László
üzlettulajdonos elmondta: az ötlet lényege, hogy a könyvtár és a
könyvesbolt funkcióit egyesíti. Az amúgy vegyészmérnök végzettségű
vállalkozó szerint a korábban megnyílt budapesti mellett a pécsi Rákóczi
úti üzlet (az Árkáddal szemben) is sikeres lehet az egyetem és a kultúra
iránti nagyszámú helyi érdeklődő miatt.
Az elszabaduló árak miatt manapság egyre kevesebben engedhetik meg magukat,
hogy a könyvesboltok polcairól válogassanak, viszont a sikerkönyvek csak
jóval a megjelenésük után kerülnek be a könyvtárak kínálatába. Ezt a
problémát ismerte fel Sipos László, aki lányával közösen egy teljesen új
kölcsönzési-vásárlási rendszert alakított ki.
A vevő az üzletünkben tizenhét-huszonöt százalékos kedvezménnyel veheti meg
a könyvet, ám miután elolvasta és úgy dönt, nem szeretné megtartani azt,
ötszáz forint híján a teljes vásárlási összeget visszaadjuk - összegezte a
lényeget a vállalkozó.
Forrás és teljes cikk:
http://konyvtar.ejf.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71:ilyen-meg-nem-volt-pecsett-koenyvtarszer-koenyvesbolt-nyilt-a-legujabb-sikerkoetetekkel&catid=2:hirek&Itemid=5&lang=hu
 
 
*--50 könyvtárból 24 ezer kötetet lopott*
Német és külföldi könyvtárakból milliós értékben összelopkodott régi,
értékes és ritka kötetekkel volt teli egy könyvtárfosztogatás közben tetten
ért német tudós családi háza a hesseni Bad Arolsenben. A 45 éves geológus,
Hessen tartomány gazdasági minisztériumának munkatársa, önkormányzati
képviselő, a darmstadti műegyetem biotechnikai intézetének volt vezetője a
természettudományos könyveket gyűjtötte a könyvtárakból, különös
tekintettel a geológiára. A tudós Bad Arolsen-i otthonában szemtanúk
szerint már talpalatnyi szabad hely sem volt, mindenfelé könyvhegyek
magasodtak, a kötetek szakszerű tárolásáról szó sem lehetett.
Sajtóértesülések szerint a rendőrség 24 ezer kötetet foglalt le és
szállított biztonságos, titkos helyre. A legrégebbi egy 16. századi latin
nyelvű kötet, de a legtöbb könyv a 18. századból származik. Az ellopott
könyvek összértéke milliós nagyságrendű.
A könyvtolvajt 2012. február 21-én érték tetten, amikor 53 lopott kötettel
akarta elhagyni a Bad Arolsen-i hercegi kastély könyvtárát. A
könyvtárosoknak az után lett gyanús a férfi, hogy újra és újra
ásványtannal, geofizikával foglalkozó és egyéb természettudományi kötetek
tűntek el az intézményből.
Forrás:
http://index.hu/kulfold/2012/03/06/50_konyvtarbol_24_ezer_konyvet_lopott/
 
 
*--Könyvolvasó flashmob*
Újabb könyvolvasó flashmobot szerveztek Budapesten. A Deák téri közös
olvasás része volt a Világ Első Globális Könyvolvasó Flashmobjának. Az
'Állítsd tetejére a világot és add tovább - Pay It Forward' eseményre 2012.
március 28-án délután négy órákor a Deák téren került sor.
A felhívás szerint minden résztvevőnek egy-egy könyvet kellett magával
vinnie, 'ami inspirált, jó társaságod volt egy hosszú utazás során,
könnyekre fakasztott vagy mélyen elgondolkodtatott és általa más
megvilágításban láttad a dolgokat. Lehet ez egy regény is, ami mélyen
megérintett.'
A flashmob célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a Pay It Forward (Add
Tovább) Szervezetre.
A 'Pay It Forward' szellemiségének lényege, hogy segítsünk egymásnak, egy
mosollyal, kedvességgel vagy bármilyen módon. Az akció üzenete az, hogy a
szeretet és a jóindulat nem kerül pénzbe.
Forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/flashmob-a-deak-teren/
 
 
Szerkesztők:
 
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros),
kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy,
könyvtáros), twsa@freemail.hu
 
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár,
Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro
 
E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a
következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze
megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.