************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ******

              ReMeK-e-hírlevél
VI. évf. 2011/5. szám                                                                   ISSN 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ******
A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ******
Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerem, jelezzek a bakai.magdolna@gmail.com cimen.TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
- Oktatási segédanyagok az EU megismertetéséhez
PÁLYÁZATOK
- Aktuális információk a Márai-programról
- Ösztöndíj Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosoknak
- Pályázat magyarországi továbbképzésre határon túli magyar pedagógusoknak
- Aktív európai emlékezet
- Liszt Ferenc és az irodalom
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
- Bill és Melinda Gates 'megérkezett' Marosvásárhelyre
- Meseklub húsvéti készülődéssel
- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
- Író-olvasó találkozó Vámos Miklóssal
ÉVFORDULÓK
- Csukás István 75 éves
KITEKINTŐ
- Nemzeti könyvtárak találkozója
- magyar résztvétellel
- Kárpát-medencei könyvtárosok találkoznak Csongrádon
- Muzeális értékű cédulakatalógus digitalizálása és publikálása
- Könyvadomány Bácsgyulafalvának
- A Minősített Könyvtár címre pályázhatnak a magyarországi könyvtárak
DÍJAK
- Irodalmi díj Bodor Ádámnak
- Esterházy Péteré az idei AEGON Művészeti Díj
- Kitüntették Máté Angit
HAZAI
- Könyvtártól könyvtárig - szolgáltatások átjárhatósága / hálózata erdélyi könyvtárakban
- Gyermekprogram Csíkszeredában a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napján
- Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is volt Élő könyvtár
- Európa-napi vetélkedőt szervez a Kolozs megyei könyvtár
AJÁNLÓ
- Készülőben az RMKE-portál
MOZAIK
- Milyen lesz a jövő könyvtára? - Megkérdezték a gyermekeket
- Könyv, blog, wikipédia - mit olvas az online-generáció?
- Folyamatosan bővülő örökségtár
- Irodalmi cserebere-piac
KÉRDŐJEL
- Mi lesz veled, EKKA?


HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-
Oktatási segédanyagok az EU megismertetéséhez

Az Európai Unióról szóló oktatási segédanyagokkal szolgál az EU új, tanároknak szóló honlapja, a Tanár-segéd. Az anyagokat uniós intézmények, kormányzati szervek és civil szervezetek állították össze. A honlapon a diákok korcsoportjának megfelelő csoportosításban és formában szerepelnek az ötletes, informatív segédanyagok. Bővebb információ itt: http://europa.eu/teachers-corner/index_hu.htm.
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27127


PÁLYÁZATOK

- Aktuális információk a Márai-programról
A XVIII. Budapesti Könyvfesztivál egyik programjaként, pódiumbeszélgetés formájában hangzottak el a legaktuálisabb információk a Márai-programról. A beszélgetés résztvevői a következők voltak (egyben a program elindításának kulcsszereplői): Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöke, Ramháb Mária, a Katona József Könyvtár igazgatója, az NKA Bizottság tagja, a Márai-program koordinátora, Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója, Lukács Szabolcs, a Könyvtárellátó Kft. ügyvezető igazgatója, Lakatos Mihály, a NEFMI (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) főtanácsosa, valamint a Márai Tényirodalmi és a Márai Szépirodalmi Ideiglenes Kollégiumok képviselői voltak.
Beszámoló az eseményről a http://culture.hu/main.php?folderID=887&articleID=312177&ctag=articlelist&iid=1 címen.
Forrás: Haraszti Katalin, IFLA-HUN levelezőlista


- Ösztöndíj Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosoknak
A magyar országgyűlés elnöke pályázatot hirdet 'Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése' címmel. A program célja Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása. A résztvevőknek az Országgyűlési Könyvtárban eltöltött egy hónap során lehetőségük nyílik a könyvtár állományának, szolgáltatásainak, működésének megismerésére; saját szakmai tevékenységük bemutatására; kapcsolatépítésre; közös szakmai együttműködési projektek kidolgozására, illetve azokban való részvételre, az Országgyűlés munkájába való betekintésre.
Az ösztöndíj keretében 2011. szeptember 1-30. között hat Kárpát-medencei és két magyarországi szakember tölthet egyidejűleg egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban. A pályázatról, a pályázati feltételekről és az ösztöndíj program tartalmáról a http://www.ogyk.hu/osztondij/2011_0428__Palyazati_felhivas.pdf  címen lehet tájékozódni.
Forrás: Kovácsné Koreny Ágnes, Országgyűlési Könyvtár, Főigazgatói Titkárság


- Pályázat magyarországi továbbképzésre határon túli magyar pedagógusoknak
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével pályázatot hirdet határon túli magyar pedagógusoknak magyarországi továbbképzésen való részvételre. A 30 órás továbbképzések 2011 nyarán zajlanak. A pályázaton romániai, szlovákiai, horvátországi, ukrajnai, szlovéniai és szerbiai magyar pedagógusok vehetnek részt. Jelentkezési határidő: 2011. május 10. Információ és jelentkezés: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 530241 Csíkszereda, Toplitei 20., tel.: +40-266-371-377, fax: +40-266-312-852, e-mail: rmpsz@rmpsz.ro.
Forrás: http://kulturpont.hu/


- Aktív európai emlékezet
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Európa a polgárokért programjának Aktív európai emlékezet alprogramjában való részvételre. A pályázaton jogi státussal és jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek vehetnek részt. A támogatandó projektnek 2011. december 1. és 2012. május 31. között kell elkezdődnie.
A pályázat keretében többek között a következő tevékenységek támogathatók: megemlékezési ünnepség szervezése, videointerjúk készítése, kiállításokhoz végzett kutatások végzése, archívumok digitalizálása, valamint a helyszínek megőrzésére irányuló önkéntes munka végzése. A projektek négy témára irányulhatnak: megőrzés; megemlékezés; reflexió, valamint hálózat. A támogatás összege legalább 10 ezer, de legfeljebb 55 ezer euró projektenként. Pályázati határidő: 2011. június 1.
Forrás: http://kulturpont.hu/


- Liszt Ferenc és az irodalom
A tollal.hu portál és a ClubNetCet Egyesület pályázatot hirdet Liszt Ferencről, az irodalommal és a nőkkel való kapcsolatáról szóló írások készítésére, Liszt Ferenc és az irodalom címmel. A pályázatra szerzőnként legfeljebb három, szabadon választott műfajú alkotást várnak. A pályázat célja egy irodalmi kötet és egy hangoskönyv megjelentetése Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. Pályázati határidő: 2011. május 15. Bővebb információ: http://tollal.hu/mu/palyazat--liszt-ferenc-es-az-irodalom.
Forrás: http://kulturpont.hu/


TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

- Bill és Melinda Gates 'megérkezett' Marosvásárhelyre
2011. április 7-én a marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörtermében ünnepélyes keretek között jelentette be Dorin Florea polgármester, hogy a Biblionet program keretében egy vezeték nélküli jelszórót (wireless router - WI-FI) szereltek fel a Maros megyei könyvtárban a román Távközlési és Informatikai Minisztérium hozzájárulásával.

Az eseményen a városi és megyei hivatalosságok mellett részt vett Valerian Vreme távközlési miniszter és Sylvia Mathews Burwell, a Biblionetet kezdeményező Bill és Melinda Gates Alapítvány Global Libraries programjának elnöke, valamint Paul Andre Baran, a Biblionet program romániai vezetője. Az ünnepség keretében az elnök asszonyt aranymedállal, a távközlési minisztert Pro Urbe-díjjal tüntette ki a város.
A vezeték nélküli jelszóró felszerelésével a megyei könyvtárban lévő tíz számítógépen lehetségessé válik a világhálóra való ingyenes rákapcsolódás, azaz a szélessávú internet-összeköttetés valamennyi látogató, olvasó számára. Országos premierként a rendszer fenntartási költségeit a polgármesteri hivatal vállalta, s ez a felajánlás beilleszkedik a Digitális város elnevezésű program stratégiájába.
A megyei könyvtár az ország húsz megyei könyvtára mellett vesz részt az öt évre szóló Biblionet programban, amelynek a modern közkönyvtári rendszer kifejlesztése mellett az a célja, hogy elősegítse az ország állampolgárainak az információhoz való ingyenes hozzáférését. Amellett, hogy számítástechnikai eszközökkel szereli fel a könyvtárakat, részt vesz a könyvtárosok számítógép-kezelői képzésében, s lehetővé teszi olyan ismeretek elsajátítását, amelyek birtokában megkönnyítik a számítógép használatát és a világhálóra való csatlakozást a látogatók számára is.
Lokodi Edit, a megyei tanács elnöke örömmel üdvözölte a támogatást, s elmondta, hogy a marosvásárhelyi az ország legnagyobb állományú könyvtára, amelynek fejlesztése a megyei vezetés tervei között is fontos helyen szerepel. A Bill és Melinda Gates Alapítvány Romániának szánt 26,9 millió dolláros támogatásából Maros megyében 172 000 dollárra vásároltak 99 számítógépet a megye 21 könyvtárának, s ebből az összegből fedezték a könyvtárosok képzését is, ami folytatódik. A program a művelődési és távközlési szaktárca, egy sor alapítvány és szövetség összefogásán alapul. A Microsoft Corporation 15 millió dollár értékben biztosít számítógépes programokat a romániai könyvtáraknak.
A prefektus a Marosvásárhelyről induló kezdeményezések fontosságát hangsúlyozta, a miniszter azt ígérte, hogy Marosvásárhely hamarosan az egészségügyi kutatás országos központjává válhat.
Amint Monica Avram, a megyei könyvtár igazgatója elmondta, egyelőre az intézmény saját kiadású könyvei olvashatók számítógépen, közel 40 kiadvány, jobbára katalógusok, évkönyvek, és megtekinthető a könyvállomány is.
Forrás: Népújság, http://erdely.ma/kultura.php?id=89100

- Meseklub húsvéti készülődéssel
A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban 2011. április 21-én, csütörtökön Meseklubot tartottak 15-16 óra között az óvodásoknak, 16-17 óra között pedig az I-IV osztályosoknak. Egy kis húsvéti készülődésre is sor került, a kézműves foglalkozáson készített termékekből pedig kiállítást szerveztek a helyszínen.
Források: Vántsa Judit, igazgató, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely, http://www.kezdi.info/index4.php?p=news&id=2608&title=meseklub_varosi_konyvtarban_husveti_keszulodes_kezmuves_foglalkozas_kiallitas,


-A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
Sepsiszentgyörgy 550 percben - felolvasás a városhoz kötődő irodalomból
Könyvtárunk és Sepsiszentgyörgy municípium polgármesteri hivatala 2011. április 1-jén 550 perces zenés, filmes felolvasássorozatot szervezett a könyvtárban, amelyre minden korosztályból vártunk érdeklődőket, hogy együtt ünnepeljük Sepsiszentgyörgy 550 éves városmúltját
.
A rendezvény 13 órakor kezdődött és 22 óra 10 perckor ért véget. Felolvasóként, közönségként bármikor be lehetett kapcsolódni hosszabb-rövidebb ideig. Az aktív résztvevők előzetes jelentkezés után tíz percben olvashatták fel az általuk kiválasztott szöveget. A megfelelő olvasmány kiválasztásához segítséget nyújtott a könyvtár munkatársai által összeállított ajánló bibliográfia.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2011/03/sf-gheorghe-in-550-de-minute-lecturi.html
Ld. még: http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/22743-Sepsiszentgyrgy-550-percben.html
„Családias” felolvasások
Könyvtárunk is bekapcsolódott a Zibo portál által kezdeményezett, Tévémentes családi hét elnevezésű országos akcióba, amely 2011. április 11-16. között zajlott. A könyvtárban felolvasás volt három napon, meghívottakkal: április 13-án, szerdán kicsiknek, óvodásoknak (magyarul) Pál Ferenczi Gyöngyi színművész, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház tagja olvasott fel; április 14-én, csütörtökön óvodásoknak és iskolásoknak (románul) Camelia Paraschiv Katai színművész, a szintén helybeli Andrei Mureşanu Színház tagja; április 15-én, pénteken kisiskolásoknak Sztakics Éva-Judit, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere olvasott. A rendezvény egy új program indítását is jelentette: április 18-tól minden kedden és csütörtökön 16,30 órától gyermekkönyvtárunkban intézményünk munkatársai felolvasnak gyermekeknek, nagyrészt a kortárs gyermekirodalom alkotásaiból, illetve új gyermekkönyveket ismertetnek. A program a(z) (fel)olvasás fontosságát kívánja tudatosítani a családok számára, és kapcsolódik más olvasásnépszerűsítő programjainkhoz (Könyvkelengye, mozgókönyvtár, olvasómaraton).
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2011/04/csaladias-felolvasasok-lecturi.html
Fotók: http://konyvtarunk.blogspot.com/2011/04/harom-nap-felolvasassal-trei-zile-cu.html
Mentor-könyvek bemutatója
Lajstromokból és testamentumokból kiolvasható erdélyi és háromszéki történelem találkozott az érdeklődőkkel könyvtárunkban, a marosvásárhelyi Mentor Könyvkiadó estjén, 2011. április 27-én, az Erdélyi testamentumok IV. - Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei 1661-1723 és a Székely székek a 18. században IV. - Háromszék 1701-1722 között című könyvek bemutatóján.
A közönségtalálkozón jelen voltak: Káli Király István, a Mentor igazgatója, Tüdős S. Kinga történész, Pál-Antal Sándor történész levéltáros, Gálfalvi Ágnes szerkesztő. A találkozó házigazdája Szonda Szabolcs könyvtárigazgató volt.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2011/04/mentor-konyvek-bemutatoja.html
Ld. még: http://www.3szek.ro/load/cikk/38689/a_vilag_legszorgalmasabb_torteneszei


- Író-olvasó találkozó Vámos Miklóssal
Május 1-jén, vasárnap 19 órától a székelyudvarhelyi Gondűző Étteremben rendezett író-olvasó találkozó meghívottja Vámos Miklós budapesti író, forgatókönyvíró, dramaturg, kiadóigazgató, műsorvezető volt.
Az est házigazdája, Szabó Károly, a Városi Könyvtár igazgatója mutatta be a vendéget, aki - miután magához ragadta a szót - másfél órán át valósággal bűvölte előadásával a közönséget. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár kezdeményezésére, a huszadik Szent György Napok égisze alatt létrejött közönségtalálkozó-sorozat keretében az író április 30-án, a Partium Alapítvány rendezésében Nagyváradon találkozott a közönséggel, május 2-ra pedig Sepsiszentgyörgyön várják.
Forrás: http://www.biblioudv.ro/rendezvenyeink.html; Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy


ÉVFORDULÓK


- Csukás István 75 éves
Csukás István író, a jól ismert mesehősök, Mirr-Murr, Pom-Pom és Süsü szülőatyja 1936. április 2-án, Kisújszálláson született. Felmenői kétkezi munkás emberek voltak.
Írói munkásságát számos nemzetközi és hazai kitüntetéssel is elismerték. Kétszeres József Atilla- és Déry Tibor-díjas alkotó, az 1999-ben kapott Kossuth-díjra pedig az egész magyar közösség büszke lehet. 75. születésnapja alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban április elsején köszöntötték 'az életöröm poétáját'.
Források: http://www.vfmk.hu/node/1322, http://konyves.blog.hu/2011/04/08/az_eletorom_poetaja_csukas_istvan_75_eves


KITEKINTŐ

- Nemzeti könyvtárak találkozója - magyar résztvétellel
A Török Nemzeti Könyvtár alapításának 65. évfordulója tiszteletére Ankarában találkoztak a világ nemzeti könyvtárainak képviselői. Tuncel Acar, a Török Nemzeti Könyvtár igazgatójának meghívására Dr. Sajó Andrea, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója április 15-17. között hivatalos látogatást tett Törökországban. Az ünnepi rendezvénysorozaton részt vett - többek között - Deanna Marcum, a Library of Congress szolgáltatásokért felelős igazgatója, Andy Stephens, a British Library nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, Fedorov Viktor Vasziljevics, az Orosz Állami Könyvtár elnöke, Vlagyimir R. Firsov, az Orosz Nemzeti Könyvtár főigazgató-helyettese.
Forrás: http://irodalmijelen.hu/node/9605


- Kárpát-medencei könyvtárosok találkoznak Csongrádon
2011. május 29-31. között kerül sor Csongrádon a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájára, amelyre Magyarországról, Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából várnak résztvevőket. A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete részéről tizenöt személy vehet részt a szakmai rendezvényen. Az Informatikai Könyvtári Szövetség és a Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ szervezésében tizedik alkalommal kerül sor a konferenciára, amelynek több programpontja is érinti a határon túli könyvtárakkal való kapcsolattartást: Dr. Horváth József igazgató a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és a kisalföldi könyvtárosok határon túli kapcsolatairól beszél majd, különös tekintettel a szlovákiai könyvtárakra, Dr. Szabolicsné Orosz Hajnalka, a pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója Határon innen és túl - kulturális kapcsolatrendszerek a Baranya háromszögben címmel tart előadást, Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár igazgatója pedig bemutatja a Csongrád megyei könyvtárak határon túli kapcsolatait, azaz a Szabadka és Szeged között működő 'CSÁTH-er járat'-ot'. A rendezvény teljes programja a http://www.konyvtar.csongrad.hu/ címen olvasható.
Forrás: Kopacz Katalin, RMKE-elnök; http://www.konyvtar.csongrad.hu/


-
Muzeális értékű cédulakatalógus digitalizálása és publikálása
2011. március 29-én sikeresen befejeződött a budapesti Egyetemi Könyvtár és az Arcanum Kft. 2010 decemberében megkezdett, Magyarországon egyedülálló digitalizálási projektjének első része, a könyvtár muzeális értékű alapkatalógusának digitalizálása. A munka során 3300 dobozban tárolt kb. 1 100 000 cédula került számítógépes bevitelre. A projekt második része, amely az alapkatalógus digitalizálásának végleges célja, a katalógus internetes publikálása és hozzáférhetővé tétele minden felhasználó számára. Ennek előkészítése, a digitalizált adatok feldolgozása, már folyamatban van.
Az alapkatalógus digitalizálásán kívül 2011. március 30. - április 4. között lezajlott a Könyvtár folyóirat-katalógusának digitalizálása is. A projektről az Egyetemi Könyvtár részéről Cséka György projektvezető tartott előadást a XVIII. Nemzetközi Könyvfesztiválon az Arcanum Kft. által április 15-én 'Digitális közgyűjtemények a Web-en' címmel szervezett szakmai konferencián. A konferencia előadásainak Power Point bemutatói megtalálhatók a http://www.arcanum.hu/ címen.
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, http://www.arcanum.hu/


- Könyvadomány Bácsgyulafalvának
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel történt előzetes egyeztetéseknek megfelelően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet egy korábbi könyvtár felszámolásából származó könyvadományát, 2506, főleg szépirodalmi művekből álló könyvcsomagot kézbesített a bácsgyulafalvi Magyar Művelődési Egyesületnek. Az egyesület szándéka szerint a helyi közkönyvtárban kívánja elhelyezni az értékes adományt, hogy az így mindenki számára elérhetővé váljon.
Forrás: Kormányos Mária, könyvtáros, Bácsgyulafalva, Szerbia


- A Minősített Könyvtár címre pályázhatnak a magyarországi könyvtárak
A Minősített Könyvtár Díj odaítélésére hirdetett pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. A címet azoknak a könyvtáraknak és könyvtári tevékenységet folytató szervezeteknek ítélik meg, amelyek korszerűek, felhasználóközpontúak és minőségszemléletűek. Pályázati határidő: 2011. május 22.
Forrás: http://palyazatok.org/palyazat-minositett-konyvtar-cim-elnyeresere/


DÍJAK

- Irodalmi díj Bodor Ádámnak
A magyarországi Artisjus Irodalmi Alapítvány irodalmi nagydíját vehette át Bodor Ádám író Budapesten: a szerző Az utolsó szénégetők című novelláskötetével érdemelte ki az alapítvány kuratóriumának elismerését. - A tárca legyen tömör, plasztikus, titokzatos, mulatságos, elgondolkoztató, különös. Történet mindenképpen legyen benne, de ne hasonlítson senki másnak a történeteire. Villantson fel teljes világot - magyarázta a díjazottat méltató Spiró György, aki szerint Bodor Ádámnak 'feltűnően gyakran sikerül' megfelelnie írásaiban ezeknek a követelményeknek.
Az Artisjus Irodalmi Nagydíj célja, hogy jutalmazza az előző év kiemelkedő, különösen értékes alkotását. Emellett másik öt, ösztöndíj-jellegű díjat is kiosztanak évente, hogy a jeles művészeket ezáltal is ösztönözzék munkájuk folytatásában.
Az ösztöndíj-jellegű Artisjus Irodalmi Díjat Borbély Szilárd (A testhez című verseskötetéért), Győrffy Ákos (Havazás Amiens-ben című verseskötetéért) és Tverdota György (kétrészes Németh Andor-monográfiájáért) vehette át Rátóti Zoltántól, az alapítvány kurátorától.
Dr. Szinger András, az Artisjus Egyesület főigazgatója adta át a könnyűzenei díjakat (az év könnyűzeneszerzője: Szűcs Norbert, az év könnyűzenei szövegírója: Czutor Zoltán, az év könnyűzenei produkciója: Szörényi Levente Hattyúdal című búcsúkoncertje, könnyűzeneszerzői életműdíj: S. Nagy István, az év magyarnóta-szerzője: Vargáné Veinczi Irma („Cila mama”). Az Artisjus vezetősége a 80 éves Szokolay Sándor Télvégi tavaszváró című oratórikus látomásainak adta az év komolyzenei alkotása díjat.
Forrás: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/56728

-
Esterházy Péteré az idei AEGON Művészeti Díj
Esti című kötetéért Esterházy Péter kapja ebben az esztendőben az AEGON Művészeti Díjat. Az indoklás szerint Esterházy Péter Esti című könyve a tavalyi év legizgalmasabb irodalmi vállalkozása: 'Kosztolányi Dezső Esti Kornél-szövegeire rájátszva, azt kifordítva, átértelmezve, nagy írói szeretettel továbbírva beszél egy mai, Kosztolányinál nem kevésbé játékos és elegáns író a saját mesterségéről, az öregedésről, a halálról és a mai életről, Istenről-hazáról-családról'.
Részletek a http://erdely.ma/kultura.php?id=89076 címen.


- Kitüntették Máté Angit
Volt egyszer egy című könyvéért az Év Gyermekkönyve 2010-díjat kapott Máté Angi: az elismerést a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon adták át. - Máté Angi éppen úgy csinál költészetet a meséből, mint Andersen - méltatta a szerzőt Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke. Hangsúlyozta: az író tizenkilenc gyönyörű mesén keresztül vezeti végig az olvasót egy furcsa helyen; a különös világban az almafa megtanulja szeretni az őt rágó hernyót, a kő pedig párnának képzeli magát. Gombos Péter úgy vélte, a könyv elolvasásával a felnőttek és a gyermekek szókincse gazdagabb lesz, és többet megtudhatnak a világ apró és nagy dolgairól.
Életműve, munkássága elismeréseként Év Gyermekkönyve 2010 díjat kapott továbbá a tavaly elhunyt Békés Pál, Módra Ildikó Trapp című kötetének illusztrálásáért Szalma Edit, Rudyard Kipling Hogyvolt-mesék című könyvének fordításáért Elekes Dóra és Greskovits Endre, a Csodaceruza című folyóirat pedig ismeretterjesztő tevékenységéért részesült a kitüntetésben.
Az IBBY Honour List oklevelet Czigány Zoltán vehette át Csoda és Kósza című könyvéért, a Pozsonyi Pagony e kötet kiadójaként, Békés Rozi Pásztori Árpád Muzi - A múzeumkerti fiúk című kötete illusztrálásáért, Pacskovszky Zsolt az Ágrólszakadt Tóbiás fordításáért és a Móra Könyvkiadó e két utóbbi kiadvány kiadójaként.
Forrás: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/56727


HAZAI


- Könyvtártól könyvtárig - szolgáltatások átjárhatósága / hálózata erdélyi könyvtárakban
2011. május 26-28. között nyolcadik alkalommal kerül sor a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlésére, amelynek ezúttal a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár lesz a házigazdája. A szakmai találkozó témája idén: Könyvtártól könyvtárig - szolgáltatások átjárhatósága / hálózata erdélyi könyvtárakban, és az alábbi három szélesebb témában várnak előadásokat, hozzászólásokat, beszámolókat, jógyakorlat-példákat a szervezők: könyvtári érdekképviselet, fundraising (partnerségek, együttműködések, megtakarítási intézkedések stb.); virtuális erőforrások, digitális gyűjtemények fejlesztése (digitalizálási programok, informatikai műveltség és digitális kompetenciák fejlesztése közkönyvtárakban stb.); kutatás és tudománytermelés erdélyi könyvtárakban (szaktájékoztatás, kiadványok, tudománynépszerűsítés stb.).
A vándorgyűlés alatt poszterkiállítás keretében teszik hozzáférhetővé a nagyközönség számára az erdélyi könyvtárak seregszemléjét, a 'kulturális börze' pedig a könyvtárakban zajló kulturális és közművelődési tevékenységekre irányítja majd a figyelmet.
Aki szeretné intézményét képviseltetni ezen a kiállításon, küldje el a bemutatásra szánt anyagot (szöveget, képeket, plakátokat stb.) e-mailen a kolozsvári szervezőknek, hogy összeállíthassák poszterét. A vándorgyűlés ideje alatt zárható kiállítási tárlókat is biztosítanak azon résztvevőknek, akik (kézműves) tárgyakat, köteteket, más anyagokat szeretnének kiállítani.
A Vándorgyűléssel kapcsolatos információk megtalálhatók az Egyetemi Könyvtár honlapján (http://bcucluj.ro/hu/rendezvenyek/vgy/meghivo.php), ahol regisztrálhatják is magukat azok, akik jelen szeretnének lenni az eseményen.
A Vándorgyűlésen kerül sor Az év fiatal konyvtárosa díjazására is, amelyre május 5-ig lehet küldeni javaslatokat - indoklással egyetemben - Kopacz Katalinnak, az RMKE elnökének, a bibliohr@gmail.com címre.
Forrás: http://bcucluj.ro/hu/rendezvenyek/vgy/meghivo.php, Kopacz Katalin, RMKE elnök


- Gyermekprogram Csíkszeredában a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napján
A csíkszeredai Gutenberg Kiadó és a Csíki Anyák Egyesülete egésznapos rendezvénysorozattal várta a kicsiket és a nagyokat a Mikó-várba a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából, 2011. április 2-án. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját (ICBD) világszerte 1967 óta április 2-án tartják. A Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapjához kapcsolódó ünnep a könyvek megszerettetését, az olvasás népszerűsítését, a kíváncsiság, az olvasási vágy felkeltését célozza meg.
Bővebben az eseményről itt: http://www.szekelyhon.ro/magazin/idoutazas-matyas-kiraly-udvaraba
Forrás: http://tunderorszag-meseorszag.blogspot.com/2011/04/mesedelutan-gyerekkonyvek-nemzetkozi.htm


- Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is volt Élő könyvtár
'Az olvasók a könyvet ugyanabban a fizikai és mentális állapotban kell visszavigyék, amelyben kikölcsönözték. Tilos a könyvet bántani, kitépni a lapjait, összemaszatolni étellel és itallal, vagy megsérteni emberi mivoltában. Az olvasó felel azért, hogy a könyvet ugyanabban az állapotban vigye vissza, amelyben kapta.’ - olvasható az Élő könyvtár szabályzatában, ahol az olvasónak azt a tényt is el kell fogadnia, hogy 'a könyv visszamehet a könyvespolcra', amennyiben úgy érzi, hogy nem tartják őt tiszteletben, és megsértik emberi mivoltában. Az Élő könyvtár program székelyudvarhelyi állomásán, 2011. április 15-17. között könyvtárost, ügyvédet, operatőrt, fogorvost, pszichológust, orvost, tanárt, projektvezetőt, újságírót, rádióst, politikust, állatorvost, rendőrt, színészt, rendezőt, tűzoltót, arculattervezőt, építészt, lelkészt, menedzsert, vállalkozót, kozmetikust, zenészt, kertészt, környezetvédőt kölcsönözhettek az 'olvasni' vágyók. * Sepsiszentgyörgyön az Élő könyvtár akciót a Szentgyörgyi Ifjúsági Klub szervezte meg 2011. március 31. – április 2. között, ennek keretében 32 „könyv” volt „fellapozható”, köztük pszichológus, újságíró, politikus, de roma, szőke nő és fegyenc is.
Forrás: http://masradio.ro/index.php/hirek/kultura/2732-koelcsoenoezz-ki-egy-tanart-egy-orvost-radiost-vagy-szineszt.html
http://www.szekelyhon.ro/magazin/elo-konyvtarral-hivjak-fel-a-figyelmet-a-sokszinusegre
http://www.szekelyhon.ro/magazin/oriasi-siker-az-elo-konyvtar-sepsiszentgyorgyon


- Európa-napi vetélkedőt szervez a Kolozs megyei könyvtár
Az Octavian Goga Megyei Könyvtár 2011. május 9. és 11. között kilencedik alkalommal szervez Európa-napi vetélkedőt. Az idei kiírás az Ismerd meg és használd a jogaidat! címet viseli. A versenyre Kolozs megyei oktatási intézmények nevezhetnek be, mindegyikük egy-egy háromfős csapattal, és szándékukat május 6-ig jelezhetik a könyvtár titkárságán, a Honvéd (Dorobanţilor) utca 104. szám alatt. A vetélkedőt három korcsoportban rendezik: az I-IV. osztályosok május 9-én művészeti verseny, az V–VIII. és a IX–XII. osztályosok május 10-én, illetve 11-én irodalmi verseny keretében mérik össze tudásukat.
Forrás: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/57265


AJÁNLÓ

- Készülőben az RMKE-portál
A kolozsvári Vándorgyűlesen kiemelt helyet szánnak a szervezők egy lehetséges RMKE-portál kérdésének. Vitainditóul egy tesztverzió is elkészült, amelyet a http://bcucluj.ro/rmke/ címen lehet megtekinteni. Az oldal megálmodói és -alkotói, Kovács Eszter és Bodnár Róbert, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársai arra törekedtek, hogy a portál interaktív és könnyen áttekinthető, illetve tagjai által szerkeszthető legyen, fenntartása pedig ne terhelje meg nagyon az egyesületet. Véleményeket, javaslatokat, feltöltendő anyagokat lehet küldeni a marketingbcu@yahoo.com címre.
Forrás: RMKE-levelezőlista


MOZAIK


- Milyen lesz a jövő könyvtára? - Megkérdezték a gyermekeket
Rita Meade New York-i könyvtáros felmérte, mit is gondolnak az amerikai gyermekek a könyvtárak jövőjéről. Őt is meglepte, hogy a beérkezett válaszok között mennyi digitális vonatkozású volt. Néhány a válaszok közül: - A jövő könyvtára űrhajóban kap helyet. Kék asztalok lesznek benne és lila székek. - A könyvtáraknak repülő asztalaik lesznek és mindenki iPad-et fog benne használni. (ref.: M.G.)
Forrás: KIT hírlevél, 2011/17, http://www.kithirlevel.hu/#a12662

- Könyv, blog, wikipédia - mit olvas az online-generáció?
A 2010 tavaszán lezajlott 'Netgeneráció 2010' kutatás tapasztalatai azt mutatják, hogy a szövegértés-szövegalkotási kompetenciát megalapozó olvasás terén jelentős hiányok mutatkoznak a 10-25 évesek körében. A legfrissebb PISA 2009 mérés eredményei javulásról számolnak be a 15 éves populáció tekintetében - vajon a többiekkel mi a helyzet?
Kutatásunkban vizsgáltuk az olvasással töltött időt, az internethasználati szokásokat (weblapok és blogok olvasása/írása) és az olvasott művek népszerűségét. Előadásunkban ismertetjük az említett kutatás eredményeit, valamint a legfrissebb vizsgálatok által jelzett tendenciákat.
Többet olvasnak, csak mást? Képesek az internetes tartalmak valóságtartalmának megítélésére, kritikus értékelésére? Ilyen és hasonló kérdésekkel kell szembenézni és megoldást találni az online-generáció pedagógusainak.
(Fehér Péter és Hornyák Judit előadása a HUNRA szombathelyi konferenciáján - 2011. máj. 13-14. - hallgatható meg.)
Forrás: KIT hírlevél, 2011/17, http://www.kithirlevel.hu/#a12609


-
Folyamatosan bővülő örökségtár
Folyamatosan kell bővülnie az elektronikus örökségtárnak - mondta Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára egy március végi budapesti tanácskozáson. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának székházában tartott konferencia résztvevői a magyarországi kisebbségek elektronikus adatbázisaként is szolgáló 'Örökség-kultúra' program eddigi eredményeit ismertették és vitatták meg.
Az Örökség-kultúra oktatási e-könyv és médiatár elnevezésű adatbázis 'soha véget nem érő kezdeményezés', folyamatosan bővülő adatbázis, a támogatását ezért 'stratégiailag kell végiggondolni' - mondta el Latorcai Csaba.
A négy éve működő honlap a www.sulinet.hu/oroksegtar címen érhető el, és aloldalán könyvek, tanulmányok, folyóiratok digitalizált változatait tartalmazza magyarul és a magyarországi kisebbségek nyelvén. Latorcai Csaba közölte azt is, hogy kész az egyeztetésre a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőivel. 'Le kell ülni, meg kell tennünk a magunk vállalásait' - jelentette ki, hozzátéve, eddig nem keresték meg a nemzetiségek képviselői a kormányt. Ha ezt megteszik, és a nemzetiségek képviselői megfogalmazzák igényeket és vállalásaikat, 'ahhoz képest tud majd adni a kormány' - mondta.
A tanácskozáson, amelyen a magyarországi kisebbségek képviselői és a kisebbségekkel foglalkozó szakemberek vettek részt, a felszólalók hangsúlyozták: a honlap a legjobb lehetőség arra, hogy a kisebbségeket megismerhesse a többségi társadalom, a kisebbségek tudomást szerezzenek más kisebbségek tevékenységéről. Emellett hasznos az oktatásban, és a kutatók munkáját is segíti.
Barna Gábor, az Örökség-kultúra, a nonprofit oktatási e-könyvtár szerkesztőségének irodavezetője és felelős szerkesztője a tanácskozáson elmondta: a kisebbségeknek kell eldönteniük, áldoznak-e pénzt a kiadványaik lapozható, gyorsan kezelhető digitális átalakítására, ahhoz, hogy a gyűjtőoldalon minél nagyobb közönséghez eljussanak az esetenként néhány száz példányban megjelenő kiadványaik. Hangsúlyozta, hogy a legolcsóbban elektronikus úton érhetőek el a kisebbségekről szóló tartalmak az olvasók számára.
A honlap előnyei közé sorolta, hogy nagy adatmennyiség gyors letöltését is lehetővé tették. Ezzel például az iskolai oktatásban az internet bekapcsolása nélkül is felhasználhatóak az információk.
Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=1300&articleID=311620&ctag=articlelist&iid=1


-
Irodalmi cserebere-piac
Megosztanád olvasmányélményeidet másokkal? Van olyan könyved, amit kétszer is megkaptál? Esetleg meguntad, százszor olvastad és továbbadnád? Akkor ott a helyed a ROHAM első irodalmi csere-bere piacán! - ezzel a felhívással csalogatta 2011. április 17-re a budapesti Roham kávézó és bár az érdeklődőket, akikből nem volt hiány az eseményen. Az érkezők a hozott kötetekért cserébe kupont kaptak, és hajszálra annyi könyvet vihettek haza, amennyit magukkal hoztak. Már a nyitásnál sor állt, főleg fiatalok cipelték a stócokat. Volt, aki több mint kétszáz kötetet vitt magával. A válogatók nagy része tizen-huszonéves volt, de akadt köztük nyugdíjas korú is, és a gyerekek is elmélyülten kutattak a friss és szüleik, nagyszüleik gyerekkorában megjelent mesék között. “Itt garantáltan nem mondja azt senki, tedd vissza, ez túl drága. Maximum annyit: ez már megvan otthon.” - hangzott el.
Élménybeszámoló az eseményről a http://culture.hu/main.php?folderID=887&articleID=312253&ctag=articlelist&iid=1 címen.
Forrás: http://www.roham.hu/hirek.php?cmd=view&id=248
http://culture.hu/main.php?folderID=887&articleID=312253&ctag=articlelist&iid=1


KÉRDŐJEL- Mi lesz veled, EKKA?
Ünnepélyesen indult útjára egykor az Erdélyi Közös Katalógus - erről számolt be honlapján az e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., a program megvalósításának egyik szereplője, 2006-os hírei között. 'Az EKKA lehetővé teszi a könyvtárak katalógusainak internetes elérését, megkönnyíti a felhasználóknak egy könyv keresését. Mindemelett egy településen, régión belül elősegíti a könyvtárak célirányos gyarapítását, egymás közötti kapcsolattartást, erdélyi könyvtárszinten egységesíti a katalogizálást és a keresést. Elősegíti, hogy az Erdélyben megjelent magyar kiadványok is megjelenjenek a magyar közös katalógus rendszerben, a Mokkában, szolgálva így is az összmagyar kultúrát, az erdélyi magyar szervezetek együttműködését.' - állt a reménykeltő hírben. A tervekben az is szerepelt, hogy a későbbiekben további erdélyi könyvtárak fognak csatlakozni az EKKA-hoz. A program egyik eredménye a http://www.konyvtar.ro/, amely azonban már régóta nem szolgál új információkkal. Legalábbis ami a Könyvtárak listája menüpontot illeti, ahol csupán ennyit közöl a kattintás után: 'Nem találtam semmit'.
Forrás: http://www.e-corvina.hu/?q=node/78, Bákai Magdolna

 

Szerkesztők:

Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna