************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
                        ReMeK-e-hírlevél
V. évf. 2010/5. szám                                               ISSN 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerem, jelezzek a bakai.magdolna@gmail.com cimen.


TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
- Az Európa 2020 stratégia
- Nemzetközi Alap a Kulturális Sokszínűségért
KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
- Újabb biblioterápiás képzést szervez az RMKE
KÖNYVTÁROSOK KÖZELKÉPBEN
- Nem lett belőle régész, így lehet ma az erdélyi könyvtáros társadalom értékes tagja
PÁLYÁZATOK
- Vissza nem térítendő kulturális támogatás a Országos Kulturális Alapból (FCN)
- Pályázat szülőföldi anyanyelvi táborok támogatására
- A Korunk Széchenyi István-esszépályázata
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
- Gyerekeket ’dolgoztat’ a könyvtáros hétfőnként a kövesdombi könyvtárban
- Székelykeresztúr: Óvodások az OBG könyvtárában
- Hatékony kommunikáció az iskolai könyvtáros munkájában
- Bihar megyei rendezvények
- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
- Könyvtárosok napja a Márton Áron Gimnáziumban
- Könyvtár Hete ötödször a Kájoni János Megyei Könyvtárban
ÉVFORDULÓK
- Márai-nap: Kassától az Óceánig - Márai Sándor városai
ELHALÁLOZÁS
- Elhunyt Popper Péter pszichológus, író
KITEKINTŐ
- Készül a pécsi tudásközpont
- Hatszázan szavaltak együtt Szabadka főterén
- Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája - 2010
- Mesterházi Mónika és Szabó T. Anna Göteborgban
- Türkmenisztánban ismét lehet járni könyvtárba
- Könyvtári tartozása van George Washingtonnak
DÍJAK
- Kulturális Örökség Díj 2010
HAZAI
- Megújúlva tért haza az Apor-kódex
- ’Nyelvet öltünk!’ - erdélyi körúton a PIM mozgó kiállítása
- Nincs miért szégyenkezni az olvasói és könyvvásárlási szokások tekintetében
- Háromezer ember kölcsönzött könyvet a Szatmár Megyei Könyvtárból
- Megbocsátási időszak a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban
- Közkönyvtárosok összetartó és lelkes közössége találkozott az ANBPR-konferencián
- Újabb eredmények a könyvtárdigitalizálás terén a Kájoni János Megyei Könyvtárban
AJÁNLÓ
- Ingyen olvasható a neten Barabási Albert-László új könyve
- Új könyves blog: az olvasoterem.com
- Kiadták az első csángó népmesegyűjteményt
- Az erdélyi magyar pedagógusképzés évszázadai
- Erdélyi eseményportál: nemtv.ro
MOZAIK
- A történelem részei lesznek a Twitter-üzenetek
- Könyvvel büntetik a vétkes német fiatalokat
- A Twilight gyerekek kezébe nem való
- Olvassunk együtt! 2010 - Kampány- és programsorozat
- Dublin Oscar Wilde-ot olvas


HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

- Az Európa 2020 stratégia
2010 márciusában az uniós országok elnökeinek csúcstalálkozóján az Európai Unió elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, az Európa 2020 stratégiát, amely a sokat bírált Lisszaboni Stratégiát váltja fel. Az A European strategy for smart, green and inclusive growth (Egy európai stratégia az intelligens, zöld/fenntartható és befogadó növekedésért) című Európa 2020 stratégia célja, hogy egyesítse az EU gazdasági, szociális és környezeti elveit. A stratégia céljai között szerepel egyebek mellett az oktatás színvonalának növelése és a lemorzsolódás csökkentése is. Az oktatási és szociális célokat az egyes tagállamok maguk határozzák meg az Európai Tanács 2010. június 17-i és 18-i ülésén.
Mivel a stratégia önmagában a kultúra és a kreativitás ügyét nem tartalmazza, az EU kulturális miniszterei a 2010. márciusának végén megrendezett Kulturális ipar európai fórumán szorgalmazták annak belefoglalásáért, így ez az elkövetkező hónapok komoly feladata lesz.
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=24435


- Nemzetközi Alap a Kulturális Sokszínűségért
A kulturális kifejezésmódok sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény értelmében létrehozott Nemzetközi Alap a Kulturális Sokszínűségért célja, hogy elősegítse a kulturális szektor fejlődését. Az International Fund for Cultural Diversity néven, a kulturális kifejezésmódok sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény 18. cikke alapján létrehozott alap forrásai többek között felajánlások, adományok, amelyeket államok, szervezetek, testületek vagy magánszemélyek ajánlanak fel. A források felhasználásáról a Kormányközi Bizottság dönt.
Bővebb információ: ifcd.convention2005@unesco.org, www.unesco.org/culture/culturaldiversity/To_contribute_en_2010, portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=38216&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=24326


KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

- Újabb biblioterápiás képzést szervez az RMKE
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2010. június 14-15. között újabb képzést tart Csikszeredaban. Témája a biblioterápia. Előadó: Bartos Éva, a budapesti Könyvtári Intézet vezetője.
Forrás: Kopacz Katalin, RMKE-elnök


KÖNYVTÁROSOK KÖZELKÉPBEN

- Nem lett belőle régész, így lehet ma az erdélyi könyvtárostársadalom értékes tagja
Okos Rigó Ilona 1952. november 10-én, Tordán született, az érettségi és sikertelen felvételi után jelentkezett egy bukaresti középfokú szakiskolába, amelyben könyvtárosokat és könyvesbolti eladókat képeztek. A két év leforgása alatt elsajátított alapos szakismeret olyan tudásbázist jelentett, amelyből később - Ili önzetlen segítőkészségének és jó pedagógiai érzékének köszönhetően - mások is részesültek.
Pályafutását 1974-ben, a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógustermében kezdte, ahol a szabadpolcos állományt kezelte, valamint olvasószolgálati feladatokat látott el. 1976-tól átkerült a feldolgozó osztály katalogizáló részlegére, ahol 1993-ban - mint egyik legjobb, legtapasztaltabb katalogizálót - megbízták a feldolgozás folyamatának irányításával. 1998-től átkerült a Botanikus Kert szakkönyvtárába, ahol jelenleg is dolgozik. Már a kezdetekben hozzáértő, sok erőfeszítést igénylő munkával újjászervezte a szolgáltatásokat, és a könyvtár működését az olvasók elvárásaihoz igazította. Munkaköre sokkal összetettebb lett, de az eredmények bizonyítják, hogy Ilona rátermett könyvtáros, aki olyan szakkönyvtárban is megállja a helyét, ahol nem csak olvasótermi kiszolgálás és/vagy kölcsönzés zajlik, hanem szakreferenciákkal is ellátják az olvasókat. Saját bevallása szerint ’eddigi pályafutásának legösszetettebb, legbonyolultabb, de talán legszebb szakasza ez utóbbi’. Váltakozva végez rutinszerű technikai munkát és szakreferensi tevékenységgel egybekötött olvasószolgálatot. Mindeközben előszeretettel gondozza virágait, növényeit, de az ifjú emberpalántákat is, józan, gyakorlatias tanácsokkal látva el az arra rászorulókat, legyen szó szakdolgozat elkészítéséről vagy személyes természetű problémáról.
Okos Rigó Ilona sokoldalú szakmai tudásának és tapasztalatának a romániai magyar könyvtárügy is maradandó hasznát látta: könyvtárszakos óraadó tanárként, a 90-es évek második felében gyakorlati órákat tartott a Heltai Alapítvány és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Magyar Tanszéke által közösen szervezett könyvtárszakos képzésen. Lelkes könyvtáralapítóként a Heltai Alapítvány, illetve a Pillich házaspár (Katalin és László) munkája nyomán létrejövő Magyar Házak könyvtárainak létrehozásában segített (a kolozsvári ‘Gróf Mikó Imre’, a tordai ‘Vásárhelyi Géza’ könyvtárak; a zilahi fiókkönyvtár állományának feldolgozásában). Jelen volt a Soros Alapítvány könyvtárának elindításakor - kezdetben az állományba kerülő könyvek katalogizálásában segített, majd a már működő könyvtárban szabadidejében teljesített olvasótermi szolgálatot.
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alapító tagjaként, aktív tagjaként, egyesületi titkáraként és rendezvényszervezőként a kezdetektől lelkesen, önfeláldozóan tevékenykedett, és sokat tett a romániai magyar könyvtárak fejlesztése érdekében. Ilona az egyik leghűségesebb és legaktívabb könyvtáros, aki jelen volt jóformán minden egyesületi rendezvényen, részvevőként vagy szervezőként, legyen az olvasótábor (Ilyefalva, Árkos, Torockó), szakmai továbbképző tanfolyam (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Kolozsvár), egyesületi vándorgyűlés (hazai vagy magyarországi), Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója vagy Kárpát-medencei Magyar Könyvtárosok találkozója. Külön figyelmet szentel arra, hogy a fiatalabb könyvtáros kollégákat is bevonja az egyesület tevékenységeibe, és arra ösztönözze őket, hogy aktívabban vegyenek részt a szakmai találkozókon.
Nem lett belőle régész, így lehet ma az erdélyi könyvtárostársadalom sokoldalú, értékes tagja. Eddigi tevékenysége elismeréseként, az EMKE 125. születésnapját ünneplő díjátadó gálán, 2010. április 17-én, a Kolozsvári Magyar Opera nagytermében, Okos Rigó Ilona vehette át a Monoki-díjat. Laudációt Poráczky Rozália, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár igazgatója tartott.
Forrás: Poráczky Rozália, az EMKE 2010-es díjátadó gáláján elhangzott méltatás


PÁLYÁZATOK

- Vissza nem térítendő kulturális támogatás a Országos Kulturális Alapból (FCN)

A Kulturális és Örökségvédelmi Minisztériumnak alárendelt Országos Kulturális Alap (Fondul Cultural Naţional - FCN) meghirdette idei első pályázati időszakát, amelynek keretében a pozitív elbírálásban részesülő kulturális pályázatok vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.
Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter az Alap működéséről korábban elmondta: a kulturális projektek vissza nem térítendő támogatására elkülönített összegnek gazdasági válság idején sem szabad csökkennie, hiszen a kulturális téren tevékenykedők zömében pályázati úton tudják megszerezni a projektjeik lebonyolításához szükséges támogatást. Az államnak pedig elsődleges kötelessége hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a kezdeményezések létrejöhessenek. ‚Ha szűkösen is, de ilyen úton is igyekszünk anyagiakkal hozzájárulni a fontos kulturális eseményekhez. A közeljövőben pedig kezdeményezzük az Alap rendelkezésére álló összeg növelését, hogy ne csak aprópénzzel fizessük a hazai kultúrát’ - jelentette ki a kulturális és örökségvédelmi miniszter.
A kulturális pályázati kiírás időpontjától (április 20-tól) a szaktárca harminc napos közvitát is meghirdetett az Alap szervezési és működési rendszabályának módosítására.
Az Alap vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályázati kiírási időpontjától 2010. november 15-ig megszervezendő kulturális projektek lebonyolítására. Az Alap rendelkezésére álló, vissza nem térítendő támogatás összértéke 1 900 000 lej, amely kulturális tevékenységi területenként a következőképpen oszlik meg: Múzeumi tevékenységekre - 133 000 lej; Képzőművészetre és építészetre - 256 500 lej; Táncra - 76 000 lej; Kulturális sokszínűségre vonatkozó projektekre - 152 000 lej; Kulturális nevelésre, oktatásra - 190 000 lej; Kulturális hozzájárulás - 76 000 lej; Kulturális menedzsmentre és szakmai képzésre - 152 000 lej; Zenére - 190 000 lej; Nemzeti kulturális örökségvédelemre - 266 000 lej; Nem tárgyi örökség védelmére - 171 000 lej; Színházra - 190 000 lej; Óvásokra - 47 500 lej.
A pályázatok leadásának időszaka: 2010. április 21 - május 20. (16 óra). A pályázati kérelmeket elektronikus formában kell kitölteni. A pályázati űrlapot a következő címen lehet elérni: http://www.afcn.ro/programe/sign_up/. A pályázás feltételei a pályázati útmutatóban találhatók. Jelentkezhetnek fizikai személyek, egyesületek, alapítványok, kulturális közintézmények, olyan kereskedelmi társaságok, amelyek kulturális programokat bonyolítanak le.
Az Országos Kulturális Alap igazgatótanácsa által a 2010-2011-es időszakra meghatározott prioritások szerint olyan kulturális projektek részesülnek támogatásban, amelyek a kreativitást, a szakmai különlegességet és az innovációt népszerűsítik, jelenítik meg, ugyanakkor ösztönzik a kultúrafogyasztást és a kultúrához való hozzáférést. A projekteknek ugyanakkor hangsúlyt kell fektetniük a 2010-es év európai prioritásaira is: a szegénység elleni küzdelemre és a társadalmi befogadás, felzárkóztatás népszerűsítésére, kultúra általi elősegítésére.
Az Országos Kulturális Alap ennek érdekében azoknak a nagyívű, átfogó és integráló jellegű pályázatoknak szentel kiemelt figyelmet, amelyek: az alkotók és szakmai intézmények (civil szervezetek és közintézmények) szervezői készségét, képességét fejlesztik; a pályakezdő alkotókat ösztönzik és támogatják; a képzőművészeti, építészeti, zenei, színházi és táncművészeti kortárs alkotásokat támogatják; a múzeumi tevékenységeket (beleértve a digitalizálást is), valamint az épített, a tárgyi és a szellemi örökség érvényre juttatására vonatkozó kezdeményezéseket ösztönzik; bátorítják az új művészeti kifejezésformák létrehozását és ösztönzik a participatív kifejezésformák használatát; az alkotók, a kulturális szervezetek, a szakmai szervezők folyamatos szakmai képzését bátorítják; a kultúrák közötti párbeszéd különböző formáit ösztönzik: a kulturális sokszínűséget, az oktatást és a kultúrafogyasztó nevelését, a kultúra eszközeivel történő beavatkozásokat, amelyek mentalitásváltozáshoz vezethetnek.
A pályázáshoz kapcsolódó hasznos jogi dokumentáció a következő linken érhető el: http://www.afcn.ro/legislatie_transversala.php. További információ, úttbaigazítás a www.afcn.ro honlapon, a contact@afcn.ro e-mail-címen vagy a következő telefonszámokon igényelhető: 021 230 00 94 vagy 0720 072 067 (Demeter András).
Forrás: Ermacisz-levelezőlista


- Pályázat szülőföldi anyanyelvi táborok támogatására
Pályázatot hirdet az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet horvátországi, szerbiai, romániai, szlovéniai, szlovákiai és ukrajnai szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok támogatására. A pályázat keretében csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön megrendezendő, közoktatási célú szaktáborok költségei támogathatók. A támogatásra a felsorolt országokban működő, oktatási profilú civil szervezetek, oktatási intézmények, egyházak pályázhatnak. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább 60 ezer, de legfeljebb 600 ezer forint. A támogatásra szánt keretösszeg 12 millió forint. Pályázati határidő: 2010. május 20. Bővebb információ: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Balassi Intézet; 1519 Budapest, Pf. 385. - Szécsi Viktória, Varga Attila; htm@okm.gov.hu , viktoria.szecsi@bbi.hu, tel.: (06 1) 666-7983, (06 1) 7954-586, (06 1) 7954-512.
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=24503


- A Korunk Széchenyi István-esszépályázata
A kolozsvári Korunk folyóirat Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet tematikus esszé írására. Az írások kiindulópontja az alábbi két Széchenyi István-idézet valamelyike:
’Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni, »valaha mik voltunk«, de inkább átnézni, »idővel mik lehetünk, s mik leendünk«.’ (Széchenyi István: Hitel)
’A pénznek csak úgy van értéke s becse, ha azért az élet számos javait magunknak meg is szerezhetjük.’ (Széchenyi István: Hitel)
Az idézetek az esszék általános tematikáját jelölik meg, nem pedig Széchenyi életművének értékelésére szólítanak fel. Ajánlott a témák kidolgozásába kortárs gondolatok, példaanyag bevonása. Az írások értékelésében a pályáztató az eredetiségre, a gondolatok aktualitására, az érvelési készségekre fekteti a hangsúlyt. Az írások javasolt terjedelme 10 000 – 15 000 jel.
A pályaműveket elektronikus változatban várják a korunk@korunk.org email-címre, vagy postai úton a Korunk, 400750 Cluj / Kolozsvár, O.P. 1, C.P. 273 címre.
A díjazás két kategóriában zajlik: 1. középiskolás diákok; 2. egyetemista diákok. Mindkét kategóriában három-három díjat osztanak ki (I. díj 500, II. díj 300, III. díj 200 RON). A bírálóbizottságot a Korunk szerkesztőségének tagjai alkotják.
További információk a www.korunk.org honlapon vagy a korunk@korunk.org email-címen találhatók/igényelhetők. A pályaművek beküldési határideje: 2010. június 9. Eredményhirdetés: 2010. szeptember 20.
Forrás:http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/40162


TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

- Gyerekeket ’dolgoztat’ a könyvtáros hétfőnként a kövesdombi könyvtárban
Illyés Claudia könyvtáros tavaly októberben egyedül, saját költségére indította el az alkotóműhelynek nevezett foglalkozásokat, ahol 20-30 óvodás és kisiskolás is összeül. A magyar, román és roma gyerekekből álló vegyes csoportban együtt fejlődik a kicsik kézműves-készsége, képzelőereje és személyisége, de ezáltal közelebb kerülnek a könyvek világához is.
Fél éve még csak tíz gyerek gyűlt össze hétfőnként. Illyés Claudia személyesen beszélt a szülőkkel, és a könyvtár ablakára ragasztott plakátokkal keltette fel az arra járók érdeklődését.
’Az első műhelyek előtt éjjeleket nem aludtam, amíg kitaláltam, mi legyen a foglalkozásokon’ - vallotta be a lelkes könyvtáros. Azóta minden hétfőn van egy-egy újonnan érkezett kisgyerek. A könyvtáros munkája elismeréseként könyvelte el azt, hogy néhány szülő bevallotta: saját gyerekét azzal bünteti leghatásosabban, ha megtiltja neki a hétfői könyvtári alkotóműhelyen való részvételt.
Kevés szülő támogatja anyagilag a foglalkozásokat, a kellékek nagy részét maga a könyvtáros vásárolja meg, aki legutóbb például a mesék világába kalauzolta a gyerekeket. Előbb kartonpapírból kivágták a mesefigurákat, majd egy fehér lepedő mögött az átszűrődő fény segítségével adták elő az emberi butaságról szóló történetet. Ezúttal is, mint minden hétfőn, frissen sült kenyér illata fogadta a kis látogatókat és azt a néhány szülőt, aki elkísérte csemetéjét a könyvtárba. A mese végére az otthonról hozott automata kenyérsütőben készült cipódarabkák és a forró tea is elfogyott.
Van, amikor fakanál-bábut, ujjbábut, tojástartót vagy perselyt készítenek a Maros Megyei Könyvtár kövesdombi székhelyén, máskor pedig kartonpapírból kivágott figurákkal játszanak el egy mesét a gyerekek, akik között 3 évestől 11 évesig minden korosztály képviselteti magát.
Forrás: http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/ha-rossz-vagy-nem-viszlek-konyvtarba


- Székelykeresztúr: Óvodások az OBG könyvtárában
Április 23. a Könyv Napja. William Shakespeare és Miguel de Cervantes halálának dátumát az UNESCO 1995-ben nyilvánította a Könyv, valamint a Szerzői Jogok Napjává, amikor a könyvet, az olvasás szépségét ünnepeljük, és ösztönözzük magunkat és egymást a könyvek forgatására. A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium (OBG) ezt tette április 23-án, a gimnázium dokumentációs és információs központjába invitált egy óvodás csoportot, megismertetni velük a könyveket, az olvasás fontosságát. A székelykeresztúri Tipegő óvodából tizenkét gyermek látogatott a gimnázium könyvtárába, ahol Hatos Melinda könyvtáros elmagyarázta a kicsiknek - számukra is érthető nyelven - a könyv és készítésének történetét. A kérdésekből, hozzászólásokból kiderült, az ovisok már tudják, a könyv néma tanító, hallottak a lexikonokról, és szeretik, ha mesét olvasnak nekik.
A Tipegő óvoda (nagyrészt fogyatékos, nehéz anyagi, szociális helyzetű, állami gondozásban levő gyermekek járnak ide) csoportja örömteljes izgalommal készült a könyvtári látogatásra, mondta el óvónőjük, Szávuly Emese; nemcsak a könyvtáros, az újságíró is virágot kapott tőlük. A máskor hangoskodó, mozgékony gyermeksereg a könyvek között fegyelmezetten, érdeklődő figyelemmel üldögélt, végezetül vendéglátójukkal, óvónőjükkel és az csoportot elkísérő Sánduly Cecilia pszichológussal közösen könyvjelzőket készítettek.
Forrás: http://szh.ro/hirek/muvelodes/ovodasok-a-konyvtarban


- Hatékony kommunikáció az iskolai könyvtáros munkájában
33 jelentkező közül 25 iskolai könyvtáros (3 Kovászna, 4 Maros, 1 Brassó és 17 Hargita megyéből) vehetett részt az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában, április 7. és 10 között, a Hatékony kommunikáció az iskolai könyvtáros munkájában címmel szervezett továbbképző programon. Az első két napon Poráczky Rozália, a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár igazgatóhelyettese a könyvtári menedzsmentről tartott előadássorozatot. Ebben a részben a résztvevők megismerkedtek a könyvtári menedzsment fogalmával, ennek funkcióival, fontosabb jellemzőivel: a tervezés, stratégiai tervezés, marketing, irányítás, szervezés, szervezeti felépítés, vezetés, emberi erőforrás-gazdálkodás, kommunikáció, szervezeti kommunikáció mibenlétével, lényegi tartalmi, elméleti vonatkozásaival.
A továbbképző második részében kommunikációs tréningre került sor, amelyet két képző vezetett: Pöllnitz Ilona, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza módszertanos tanára, valamint Szabó Irén-Ottilia, a Hargita Megyei Pszichopedagógiai Központ munkatársa. A tréning során a hallgatók megismerték a kommunikáció módjait és szerepét a mindennapi munkájukban, valamint különböző konfliktuskezelési módokat is elsajátítottak. A kommunikáció különböző technikáit gyakorlatban, szituációs helyzetekben is megtapasztalhatták. A résztvevők a foglalkozásokon aktivitásukkal és tapasztalataik megosztásával egymást is segítették, támogatták.
A képzés időtartama alatt könyvtárlátogatásra is sort kerítettek a szervezők: a Márton Áron Gimnázium, valamint a Pedagógusok Háza megújult könyvtárát tekinthették meg azok, akiknek erre nem volt eddig lehetőségük. ’Mindenki úgy vélte, hogy a tanfolyam meghatározó mértékben adott segítséget a szakmai továbbhaladásban’ - összegezte beszámolójában Márdirosz Ajka, a képzési program felelőse.
Forrás: Márdirosz Ajka, a Hargita Megyei Pedagógusok Háza könyvtárosa


- Bihar megyei rendezvények
A Könyvtárak Hete alkalmából több rendezvényt szerveztek Bihar megye könyvtáraiban. Nagyszalontán az Arany János Általános Iskola diákjaival Jules Renard francia íróra emlékeztek, halálának centenáriuma alkalmából. A hét fő eseménye a nagyváradi Gheorghe Şincai Megyei Könyvtárban megtartott találkozó volt. Ekkor került átadásra a Trófea, amelyet 2007 óta nyújtanak át, az előző év legjobb könyvtárának. Nagyszalonta, Élesd, Érsemlyén után most Belényes könyvtárosai vehették át a szakmai megbecsülés szimbólumát. Az idén 12 könyvtár nevezett be. Diplomában részesültek még Székelyhíd, Madarász és Feketekápolna könyvtára, könyvtárosai. Ezt egy szakmai megbeszélés követte, több előadással: Kerekes Terézia Székelyhídról a könyvtárpedagógiáról tartott érdekes előadást, power-point bemutatóval; Rugină Irina a nagyszalontai könyvtár új szolgáltatásáról, a Biblionet - A világ az én könyvtáramban programról számolt be, szintén power-point-os bemutató keretében, Geri Judit pedig az érmihályfalvi könyvtár tevékenységét mutatta be eképpen. Előadást tartottak még az élesdi és biharszentandrási kolléganők, a megyei könyvtár laboratóriumának vezetője pedig a könyvek tárolásának körülményeire és megőrzésére hívta fel a résztvevők figyelmét.
A rendezvényekről bővebben a http://bibliotecibihorene.blogspot.com oldalon, román nyelven lehet olvasni.
Forrás: Rugină Irina, Teodor Neş Municipiumi Könyvtár, Nagyszalonta


-A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
Versvilágok találkozása
A Bod Péter Megyei Könyvtár (BPMK) és a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó a Költészet Napja alkalmából író-olvasó találkozót szervezett 2010. április 7-én, a könyvtár Gábor Áron termében. Bemutatásra kerültek Ferencz Imre Verebestől Madarasig, Tenyerem, hazám, Bogdán László: Erdélyi Madonna, Szindbád a taligán és Ricardo Reis Tahitin, valamint Ungvári László Zsolt A megkésett Orpheusz szerelmes éneke és A költő nesztelen ecsetje című kötetei, a versről és annak mai szerepéről szóló beszélgetéssel egybekötve.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2010/04/versvilagok-talalkozasa.html
Bemutatkozott az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság és folyóirata, a Többlet
2010. április 12-én, a  Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében bemutatkozott a 2009 júniusában alakult, kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság és folyóirata, a Többlet. Egyed Péter egyetemi tanár, az EMFT elnöke a belső szabadságról tartott előadást, amelyet élénk beszélgetés követett.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2010/04/erdelyi-magyar-filozofiai-tarsasag-es.html
Szövegjátszmák létközelből
A Bod Péter Megyei Könyvtár és a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja Szövegjátszmák létközelből címmel a pécsi Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat közönségtalálkozóját szervezte meg a Költészet Napja alkalmából. A találkozón a többek által a legjelentősebb magyar irodalmi lapnak nevezett Jelenkorról a lap főszerkesztője, Ágoston Zoltán beszélt, illetve társai, a Jelenkor rendszeres szerzői - Kukorelly Endre, Grecsó Krisztián és Demény Péter - beszéltek találkozásukról a folyóirattal, majd olvastak fel írásaikból.
Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/28200/, http://konyvtarunk.blogspot.com/2010/04/szovegjatszmak-letkozelbol-pecsi.html
A 'fekete márciusról' a könyvtárban
Az utóbbi évek egyik nagyon izgalmas és fontos téttel bíró színházi munkájának adott otthont, két előadás erejéig, a BPMK Gábor Áron terme: a Szent György Napok kulturális előhetének keretében a marosvásárhelyi Yorick Stúdió független társulat 20/20 című produkcióját, Gianina Cărbunariu darabját tekinthette meg a szép számú közönség 2010. április 20-án 17 és 20 órától. A magyar és román színészek közreműködésével készült, többnyelvű, feliratozott előadás az 1990. márciusi marosvásárhelyi tragikus történésekből kiindulva az etnikumközi kapcsolatok, viszonyok és párbeszéd köznapi vetületeinek, apró, jelentéses mozzanatainak elgondolkodtató tanulságait tárja fel, drámai súllyal. fekete humorral, illetve a groteszk és az abszurd felé utalva - maradandó élményt nyújtva.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2010/04/20-2020-2020-pe-20.html
Újító kezdeményezés: a Könyvkelengye-program
A Könyvkelengye-programindító előkészítéseként, a Bod Péter Megyei Könyvtár székhelyén, a gyermekkönyvtár előterében, mini-kiállítás keretében 0-3 éves gyermekeknek szánt, az utóbbi pár évben megjelent könyveket ajánlottak az intézmény munkatársai az érdeklődők figyelmébe a 2010. április 20-23. időszakban. A Szent György Napok keretében pedig következhetett a könyvtár és Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala közös, Könyvkelengye elnevezésű programjának ünnepélyes elindítása április 24-én, Antal Árpád András polgármester és Tamás Sándor megyei tanácselnök jelenlétében.
A 2010. április 20. után született kisbabáknak szóló, több évesre tervezett program lényege: a sepsiszentgyörgyi újszülöttek, illetve szüleik magyar vagy román nyelvű könyvcsomagot kapnak ajándékba, az olvasással kapcsolatos útmutató és könyvtári belépő kíséretében. A jogosultak a polgármesteri hivatal Közösségfejlesztő Igazgatósága közreműködésével értesülnek a nekik járó ajándékról, amelyet a könyvtárban vehetnek át. A program céljai: az olvasásra nevelést szolgálja, a szervezett oktatásba való bekerülés előtti korban; erősíti zsenge kortól a könyv iránti érdeklődést; szorgalmazza az értelmes és kellemes szülő-gyermek együttlétet; érdekeltté teszi a szülőt és távlatilag a gyermeket is a könyvtár szolgáltatásai iránt. A projekt felelőse Hollanda Andrea könyvtáros, a BPMK olvasószolgálatának vezetője.
Forrás: http://www.erdely.ma/kultura.php?id=67814&cim=konyvkelengye, http://konyvtarunk.blogspot.com/2010/04/szent-gyorgy-napi-programunk-programul.html
Könyvbemutató a nosztalgia és az időtállóság jegyében
Veress Zoltán ma is népszerű verses meséit újra megjelentette a tavalyi év végén, átdolgozott és bővített, újraillusztrált kiadásban a kolozsvári Erdélyi Híradó Kiadó (a kötet a következő meséket tartalmazza: Irgum-Burgum Benedek; Rongy Elek, a példakép; Tóbiás és Kelemen; Pinduri, a kis csuri; Veszedelmes Jeromos). A könyvből a Szent György Napok keretében, a BPMK szervezésében, felolvastak Fekete Mária, Diószegi Attila és Erdei Gábor, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művészei.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2010/04/varosnapi-konyvter-bod-peter-megyei.html
'Nyelvet öltött' Háromszék is
A Petőfi Irodalmi Múzeum 'Kazinczy-busza', a Nyelvet öltünk! című mozgó kiállítás 2010. április 29. és május 2. között tartózkodott Sepsiszentgyörgyön, erdélyi turnéjának során, amelynek társszervezője volt a BPMK. A négy nap alatt közel 800 látogatót vonzott, érdemben felvéve a versenyt a majálisra csábító, hétvégi szép időjárással. Sepsiszentgyörgyről a busz Kézdivásárhelyre ment tovább, ahol május 3-4-én örvendezteti meg a közönséget.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2010/04/nyelvet-oltunk-petofi-irodalmi-muzeum.html
Ld. még: http://www.3szek.ro/load/cikk/28676


- Könyvtárosok napja a Márton Áron Gimnáziumban
Április 23-a a Könyvtárosok Napja is Romániában. A Márton Áron Gimnázium könyvtára ez alkalommal - együttműködve a pedagógusokkal - négy órás programot szervezett: az első tanórán a X.D. osztályosok beszéltek a két világháború közötti román regényről és annak kiemelkedő képviselőiről. Második tevékenységként a IX.B osztályosok tartottak kommunikációs órát román nyelvből - a beszélgetés reklámszöveg-értésről, a közírás fortélyairól szólt. A diákok csoportokban is dolgoztak. A harmadik órában András Éva tanító látogatta meg negyedikeseivel a könyvtárat. Ezúttal Borbé Levente könyvtáros hívta meg a gyerekeket egy rövid időutazásra, amelynek során az írás, a könyv és a könyvtárak kialakulásának és fejlődésének fontos állomásairól, mai helyzetéről, és a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumhoz kapcsolódó, ferencesek által létesített nyomdáról, könyvkötő műhelyről és az iskolai könyvtárról értesülhettek.
Az utolsó rendezvény Sturzu Maria román nyelv és irodalom szakos tanárnő vezetésével Szerelmi versek a román és a világirodalomban témában zajlott, a IX.D. osztályos diákokkal. Ők együtt köszöntötték e nap alkalmából a könyvtárost és a dokumentarista kollégát.
A könyvtár mind a négy rendezvényhez anyagot biztosított mind könyvekkel, mind világhálós és más információkkal. A rendezvénysorozat szünetek alatti időszaka is aktívvá tette a könyvtárat és a dokumentációs információs központot, hiszen kiállítás nyílt az utóbbi esztendőkben vásárolt könyvek javából.
Forrás: Borbé Levente, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa


- Könyvtár Hete ötödször a Kájoni János Megyei Könyvtárban
Ötödszörre szervezte meg a Könyvtár Hetét április 20-28. között a Kájoni János Megyei Könyvtár. Könyvbemutatók, kézműves foglalkozások sora, mozgó kiállítás várta a csíkszeredaiakat ezen a héten. A könyvtári hét egyben a Megbocsátás Hete is volt, így a könyvtárat ritkán látogatók, a megkésett olvasók is örülhettek, ugyanis a könyvtár elengedte a késedelmi díjat.
Könyvbemutatók a lokális értékek jegyében
A szervezők egyik szándéka az olvasás, valamint a helyi kulturális értékek iránti érdeklődés felkeltése volt, így a héten Hargita megyei szerzők köteteivel ismerkedhetett meg a csíkszeredai közönség. Április 20-án 18 órától a könyvtár olvasótermében Beder Tibor Apadó fájdalom című kötetét Kelemen Katalin, a könyvtár munkatársa mutatta be, majd a szerző beszélt könyvének üzeneteiről. Beder Tibor a közéletben ma is tevékeny, nyugalmazott földrajztanár és geológus, hetedik kötetében körbejárja a Székelyföldet, történelmi múltunkat térben és időben is bekalandozva, a jelen létfontosságú kérdéseire, önismeretünk, anyanyelvünk megőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet. A könyvbemutatót követően A bujdosók nyomában - Mikes útja című filmet láthatta a közönség. Április 26-án Kisné Portik Irén néprajzkutató Rejtélyes számok a hiedelemvilágban címmel tavaly megjelent újabb kötetét Balázs József képzőművész mutatta be. A néprajzkutató szerző a népi szőttesek és hímzések gyűjtője és kiváló ismerője, de foglalkozik a népi építészet egyes elemeinek, fõként a fenyő székelyföldi feldolgozásának kutatásával, deszkakivágások gyűjtésével is. Jelenleg a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatója, új könyve is néprajzi kiadvány igényével készült. Nincs olyan területe az életnek, ahol ne találkoznánk számokkal, fejti ki könyvének előszavában, és ennek kapcsán beszélt az egyetemes szellemi kultúránk legarchaikusabb rétegéből örökölt számszerűség néprajzi, etnológiai vonatkozásairól, rendkívül érdekes összefüggésekre, egyetemes érvényű törvényszerűségekre világítva rá előadásában. Kötetének többszáz magyar néprajzi és etnológiai hivatkozása alátámasztja azt a gondolatot, miszerint népi kultúránk a számszerűség vonatkozásában is az egyetemes kultúra szerves része.
Kézműves foglalkozások minden korosztálynak
A könyvtárosok április 21-23. között kézműves foglalkozások szervezésével is igyekeztek becsalogatni a könyvek világába azokat is, akik eddig még nem barátkoztak meg vele. A könyvtár audiovizuális termében ügyes kezű, alkotó kedvű könyvtárosok irányításával gyakorlatban sajátíthatták el az érdeklődők a gyöngyfűzés vagy a fonalgrafika technikáját. A Mikó-vár épületében, a gyermekkönyvtárban április 21-én legalább 150 kisiskolás ismerkedett vidám hangulatban az origami rejtelmeivel, a meghívott, Sándor Attila sepsiszentgyörgyi könyvtáros közreműködésével.
'Nyelvet öltünk!'- mozgó kiállítás Csíkszeredában is
A programsorozat záróeseményeként április 27-28-án Csíkszeredában, a Szabadság téren állomásozott a Nyelvet öltünk! játékos címet viselő mozgókiállítás. A Nyelvbusz érkezését nagy érdeklődéssel várták Csíkszeredában is, akárcsak a többi erdélyi helyszínen, a két nap alatt 32 iskolai csoport - több mint 500 tanuló és felnőtt vett részt az élményekben gazdag ismeretterjesztő utazáson.
Forrás: Kájoni János Megyei Könyvtár, http://bibliohr.topnet.ro/ujoldal/index.php?l=hu&m=30&u=35
Ld. még: Csíki Hírlap, 2010. április 16., http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/88280/konyvtar-hete-otodszorre
Új Magyar Szó, 2010. április 22., http://umsz.manna.ro/kultura/bolcso_a_konyvtarakban_2010_04_22.html


ÉVFORDULÓK

-Márai-nap: Kassától az Óceánig - Márai Sándor városai
A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) 2006-ban rendezte meg az első Márai Sándor-napot. A rendezvény óriási sikerére való tekintettel ezt követően még két alkalommal szervezték meg az eseményt. Idén, az író születésének 110. évfordulóját az immár negyedik Márai-nap programsorozatával ünnepelték április 9-én, Kassától az Óceánig - Márai városai címmel. Bővebben minderről a PIM honlapján: http://www.pim.hu/object.3703b84e-0dd1-40c8-abd2-c8614fd09b02.ivy


ELHALÁLOZÁS

- Elhunyt Popper Péter pszichológus, író
2010. április 16-án hajnalban, hetvenhét évesen elhunyt Popper Péter pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár. Az egyik legnépszerűbb magyar pszichológus, a Nol.hu szerint, állandó orvosi kezelésre szorult az utóbbi időben, de közben folyamatosan dolgozott.
Popper fő kutatási területe a pszichoterápia, a társadalmi beilleszkedési zavarok és a valláspszichológia volt. Három színdarab és számos kötet szerzője, az utóbbi években több mint harminc, saját vagy másokkal közösen írt kötete jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik A belső utak könyve, a Fáj-e meghalni? - Az élet dolgai, Az Istennel sakkozás kockázata, a Színes pokol. (mti/index)
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=2498


KITEKINTŐ

- Készül a pécsi tudásközpont
Nincs akadálya annak, hogy két hónap múlva, a tervezett határidőre átadják Magyarország legmodernebb és egyik legnagyobb könyvtárát, az Európa kulturális fővárosa program keretében Pécsen megépülő tudásközpontot. Az egy év alatt elkészülő, ötmilliárdos fejlesztés eredményeként tizenháromezer négyzetméteres könyvtár jön létre. A többfunkciós házban intézmények könyvállományai kapnak majd helyet. Pécs három jelentős könyvtárát - a városit, a Csorba Győző Megyei Könyvtárat és a tudományegyetemét, valamint a jogi kar és a közgazdasági könyvtárait - foglalja magába a készülő épület, amelyben tanulótereket, raktárakat, folyóirat-olvasókat és rendezvények megtartására alkalmas helyiségeket is kialakítanak.
Forrás: http://www.kithirlevel.hu/#a11241


- Hatszázan szavaltak együtt Szabadka főterén
A diákok Kosztolányi Dezső, Hajnali részegség című verséből mondtak részleteket Jordán Tamás Kossuth–díjas színművész vezényletével.
2007-ben Szombathelyről indult a 12 legszebb vers akció. Ott Pilinszky János egy versét, Abdán Radnóti-verset, Drégely várában pedig Arany János Szondi két apródját szavalták a fiatal versmondók, szintén Jordán Tamás vezénylésével.
Első alkalommal szerveztek közös versmondást határon túl. Szabadka volt a rendkívüli irodalomóra hatodik állomása: 'Fontos érzés, hogy magyarul szavalhattunk, itt, Magyarország határain túl, itt, a város központjában és szívesen részt vettem, mert Kosztolányi egy kiváló példát állított mindannyiunknak azzal, amit az irodalomban elért' - nyilatkozta Szávai Attila Csantavérről.
A szabadkai közös versmondást Újvidéken háromnapos konferencia követi, a Hajnali részegségről. A 12 legszebb vers program 2013-ban ér véget.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=67793


- Mesterházi Mónika és Szabó T. Anna Göteborgban
A VI. Göteborgi Magyar Hét keretében két magyar költőnő, Mesterházi Mónika és Szabó T. Anna két alkalommal is találkozott az érdeklődökkel. Az első találkozó a Városi Könyvtárban volt, ahol svéd, illetve angol nyelven folyt a beszélgetés.
2008-ban a lundi Art Factory Kiadó svéd nyelvű válogatást jelentetett meg a költönők verseiből, Två ungerska poeter. Mónika Mesterházi, Anna T. Szabó címmel. A kötet a versek fordítóinak, Anna Svensonnak és Per Svensonnak köszönhető, akik Budapesten éltek egy ideig, és megszerették a magyar költészetet.
Részletesen minderről itt: http://melissaofficinalis.blogspot.com/2010/04/mesterhazi-monika-es-szabo-t-anna.html


- Türkmenisztánban ismét lehet járni könyvtárba
A tekintélyuralmi alapon igazgatott Türkmenisztánban három év szünet után ismét megnyíltak a könyvtárak. A könyvtárak látogatását 2006-ban az időközben elhunyt Saparmurat Nyijazov elnök tiltotta be, azóta csak az iskolákban voltak hozzáférhetők a könyvek. Kivételt képezett a Korán, valamint Nyijazov egy műve, amely az akkori elnök szerint ’minden egyéb könyvet feleslegessé tesz’.
A könyvtárak újranyitását az új elnök, Gurbanguly Berdimukhammedow rendelte el, írta a Ria Novosztyi hírügynökség. Nyijazov haláláig az ország el volt zárva a külvilágtól, de Berdimukhammedow fokozatosan oldja fel elődjének rendelkezéseit. Így például a hónapokat ismét eredeti nevükön emlegetik, nem Nyijazov családtagjainak nevei után. (mti)
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=2427


- Könyvtári tartozása van George Washingtonnak
George Washington nem szolgál jó példával a könyvtárak olvasóinak: egy New York-i könyvtár ugyanis potom 220 éve vár arra, hogy visszakapjon tőle két kikölcsönzött művet.
A néhai elnöknek 1789. november 2-ig kellett volna visszajuttatnia az intézménynek a Law of Nations (Nemzetek törvénye) című könyvet, illetve egy, a brit alsóház vitáiról szóló kötetet.
A késedelmi díj időközben igencsak tetemes összeggé duzzadt. A New York Society Library persze kész önként lemondani a pénzről, a könyveket viszont nagyon szeretné visszakapni - közölte az intézmény vezetője.
Forrás: http://www.fn.hu/kultura/20100419/konyvtari_tartozasa_van_george_washingtonnak/


DÍJAK

- Kulturális Örökség Díj 2010
Az Európai Bizottság és az Europa Nostra nyilvánosságra hozta az Európai Unió Kulturális Öröksége Díj 2010-es díjazottjait. A 15 ország 29 díjazottját 26 uniós tagállam közel 140 nevezett projektje közül választották ki. Az ünnepélyes díjátadót 2010. június 10-én Isztambulban tartják. A szebeni Bruckenthal Múzeum is a díjazottak listáján szerepel. Bővebb információ itt: www.europanostra.org/news/96/
Forrás: www.cultura.ro, http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=24319


HAZAI

- Megújúlva tért haza az Apor-kódex
Megújulva tért haza 2010. április 22-én a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum legnagyobb értéke, az Apor-kódex. Aznap délután a múzeum Bartók Termében Vargha Mihály, az intézmény igazgatója ünnepélyes keretek között átvette a kódexet Boka Lászlótól, a budapesti Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatójától.
Az öt évszázados Apor-kódex egyebek mellett a negyedik magyar irodalmi műnek tekinthető Huszita Biblia zsoltárait tartalmazza. A kéziratot a századok során ért károsodásokat restaurátora sorolja: a kitépett lapok hiánya miatt a könyvtest összeesett, a kódex lapjait többször károsította víz, a beázott lapokon penészgombák telepedtek meg, valószínűleg ezek okozták a tinták kötőanyagainak bomlását is, ami az írás elhalványodásához, a tinták porlásához vezetett. A legjelentősebb pusztítást a tintamarás okozta, vélhetően azért, mert a tinta keverése során az összetevők arányát rosszul választották meg, esetleg pontatlanul követték a receptet. A károsodás során először barna udvar jelent meg az írás körül, majd a betűk vonala és kötései mentén a papír eltört, szétnyílt, ezt követően az írásból betűk, sorok estek ki.
A kódex restaurálását a Román Nemzeti Könyvtárral való partnerség tette lehetővé, és az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló és Kötészeti Osztálya végezte el: Érdi Marianne osztályvezető, valamint Tóth Zsuzsanna restaurátor művész több hónapos, Sepsiszentgyörgyön is végzett munkáját dicséri. Mindezt a 2009-ben tartott Magyar Nyelv Éve programsorozat keretében és költségvetéséből támogatta a budapesti Balassi Intézet, a munkálatok költségei 1,78 millió forintra rúgtak.
A kódexet 1877-ben adományozta a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak báró Apor Zsuzsánna. Szövegét először 1881-ben közölték, majd 1942-ben hasonmás kiadása is elkészült Budapesten. A kódex ott vészelte át a második világháborút, és csak az ötvenes években került vissza Sepsiszentgyörgyre. A mostani hazatérés rangját és ünnepélyességét Boka László tudományos igazgató és Tóth Zsuzsanna restaurátor művész, valamint Egyed Emese, Gábor Csilla és Korondi Ágnes, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének tanárai emelték előadásaikkal. (Közlemény)
Forrás: http://www.sepsiszentgyorgy.info/kepes-kronika/94-szent-gyoergy-napok-2010-fotoriport/396-az-apor-kodex-hazajoett-nemesmasolat-kiallitas-es-konferencia-


- ’Nyelvet öltünk!’ - erdélyi körúton a PIM mozgó kiállítása
A rendhagyó kiállítást 2009-ben indította útjára a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum, Kazinczy Ferenc születése 250. évfordulójának tiszteletére, a Magyar Nyelv Éve keretében. Az ingyenesen látogatható kiállítás a magyar nyelvközösség aktuális nyelvhasználatát és magát a nyelvet helyezte a középpontba, és főleg fiataloknak készült interaktív tárlat. Ötletesen berendezett tárlók, színes dokumentumok, érintőképernyős kvíz, az SMS-nyelvről szóló kisfilm segítségével nyújt élményt és anyanyelvi ismereteket számukra.
A „Nyelvbusz” Szatmárnémetiben vágott neki két sepsiszentgyörgyi intézmény, a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja szervezésében létrejött erdélyi körútjának. Érkezését nagy érdeklődéssel várták minden helyszínen. Nagyvárad (április 14-15.), Kolozsvár (április 16-19.), Marosvásárhely (április 20-22.), Székelyudvarhely (április 23-26. - Városi Könyvtár) után érkezett Csíkszeredába (április 27-28.), majd Sepsiszentgyörgyre (április 29. - május 2.). A busz további állomáshelyei: Kézdivásárhely (május 3-4. - Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár), Brassó (május 5-6. -Áprily Lajos Líceum) és Déva (május 7-9. - Téglás Gábor Iskolaközpont).
Forrás: Kájoni János Megyei Könyvtár, http://bibliohr.topnet.ro/ujoldal/index.php?l=hu&m=30&u=35
Ld. még: http://multikult.transindex.ro/?cikk=11294


- Nincs miért szégyenkezni az olvasói és könyvvásárlási szokások tekintetében
Romániában tavaly mintegy 70 millió euró volt a könyvpiac értéke, 8-10 ezer irodalmi művet adtak ki, azonban ennek jelentős része alig 200-300 példányban jelent meg. A felmérések szerint 2009-ben a lakosság 51 százaléka nem vásárolt könyvet, ez az arány 2008-ban 45 százalék volt. Tehát kb. 10 millió vevő vásárolt meg 70 millió euró értékben könyvet, azaz 2009-ben 7 eurót költöttünk átlagban könyvre - derül ki Sarány Istvánnak a honline.ro-n megjelent cikkéből. A szerző megállapítja: az erdélyi magyar kiadóknál az átlagos példányszám kötetenként 500, esetenként ennek két-háromszorosa a divatos írók - Wass Albert, Nyirő József - műveinek esetén, s ugyancsak ennek többszöröse a szakácskönyvek, turisztikai kiadványok példányszáma. Tehát a mutatók jobbak, mint a román olvasók körében, s nincs miért szégyenkezni a könyvvásárlási és az olvasói szokások tekintetében a magyarországi olvasókkal szemben sem.
Teljes cikk itt: http://erdely.ma/kultura.php?id=66893


- Háromezer ember kölcsönzött könyvet a Szatmár Megyei Könyvtárból
A Szatmár Megyei Könyvtárban tavaly körülbelül 3 ezer olvasó fordult meg. Az olvasóterem közel három éve zárva van, de a városközponti főépület mellett három kirendeltség is működik.
A Szatmár Megyei Könyvtár főépületének sorsa még mindig bizonytalan, az ingatlan ugyanis a Federalcoop tulajdonában van, amiért a Szatmár Megyei Tanács bérleti díjat fizet. A megyei tanács és a Federalcoop közötti pereskedés miatt a könyvtár olvasóterme három éve zárva tart. Ileana Cotan irodavezető elmondta, annak ellenére, hogy az olvasóterem be van zárva - és az ott lévő könyvekhez sem lehet most hozzájutni -, a könyvtár működik. Könyveket nemcsak a gyermekek és diákok, hanem a felnőttek is kölcsönözhetnek mind a könyvtár központi székhelyén, mind a kirendeltségeken. Szatmárnémetiben három fiók működik: a 16-os lakótelepen (Brânduşa utca 17. szám), a Lucian Blaga Általános Iskolában, valamint az Ortodox Teológiai Líceumban, ám ezek mellett a város más pontjain is szükség lenne kirendeltségekre, például a nagyobb lakótelepeken. ’Megpróbálunk minél olvasóközelibbek lenni, nemcsak kötetek révén - minden területen található könyv, nem csak irodalmi kiadványok kölcsönözhetőek -, hanem minél több kihelyezett könyvtárrészleg révén is’ - tette hozzá az irodavezető.
A könyvtárban, valamint a lakótelepi kirendeltségeken nemcsak román, de magyar, francia, olasz, angol, spanyol és néhány orosz nyelvű kiadvány is található. Ileana Cotan elmondta, sajnos a Megyei Könyvtár anyagi kerete csak azt engedi meg, hogy az idehaza kiadott könyveket szerezhessék meg, ám civil felajánlások révén sok értékes könyvre tesznek szert - például egy Magyarországon végzett fiatal ajánlotta fel informatikai könyveit. Emellett a város minden könyvesüzletével tartják a kapcsolatot, az újonnan megjelent és a könyvtárban még meg nem található könyveket megrendelik, de több kiadóval is jó kapcsolatot ápol a könyvtár, amelynek már nagyobb és korszerűbb helyre lenne szüksége. Az irodavezető hozzátette, évente egy könyvtáros körülbelül 10 ezer könyvet ad ki a kölcsönzőknek.
Forrás: http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/haromezer-ember-kolcsonzott-konyvet-a-szatmar-megyei-konyvtarbol/cn/news-20100201-03552282


- Megbocsátás ideje a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban
Megbocsátási időszakra került sor április 19. és 30. között a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban. Ez alkalomból a könyvtár elengedte tagjainak a határidő lejárta után visszavitt könyvekre kiszabott késedelmi díj megfizetését. Az engedmény mind a központi épületben, mind a kari könyvtárakban érvényes volt.
Forrás: www.szabadság.ro


- Közkönyvtárosok összetartó és lelkes közössége találkozott az ANBPR konferencián
Négy napig (2010. április 19-23. között) Gura Humorului volt a Román Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Országos Egyesületének (ANBPR) konferenciáján megjelent több mint 150 könyvtáros házigazdája. A már hagyományosnak számító szakmai találkozón az Egyesület különböző fiókszervezeteiből érkező könyvtárosok rövid időre kiszakadtak a megszokott könyvtári környezetből, hogy saját hivatásukról beszélhessenek és hogy viszontláthassák a más könyvtárakban munkálkodó kollégákat, valamint határon innen és túl tevékenykedő, segítőkész barátokat és munkatársakat.
A konferencia előadói között szerepeltek a könyvtári szakma nagy egyéniségei, egyetemi meghívottak, helyi tisztségviselők, de hallatták hangjukat az információs technológia területének és a civil társadalomnak a képviselői is. Előadásokat tartottak: Hermina Anghelescu PhD, egyetemi docens (School of Library & Information Science, Wayne State University Detroit, Michigan, SUA), Paula Apreutesei (Strategy Business Manager Microsoft Romania), Valentin Negoiţă (A.P.D.E.T.I.C. - Információs és kommunikációs technológiai eszközöket gyártók és forgalmazók szövetsége, elnök, e-Skills in Romania, projekt-koordinátor), Gheorghe Flutur (Suceava megye prefektusa), Marius Ioan Ursaciuc (Gura Humorului város polgármestere), a Romániai Megyei Jogú Városok Szövetsége, valamint a Romániai Községek Szövetsége képviselői, és sokan mások.
Forrás: http://www.anbpr.org.ro/blog/


- Újabb eredmények a könyvtárdigitalizálás terén a Kájoni János Megyei Könyvtárban
A Kájoni János Megyei Könyvtár újabb támogatást nyert, a tavalyi év végén benyújtott pályázata nyomán, a Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és informatikai kollégiumától, amelynek révén idén továbbfejleszthette már elkezdett könyvtárdigitalizálási tevékenységét.
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos könyvtárával együttműködve 2009 októberében kezdte meg a nyomtatott kulturális örökség digitalizálását. A két intézmény azt a közös célt tűzte ki, hogy elősegíti a székelyföldi vonatkozású nyomtatott kulturális értékek megőrzését, védelmét és bevonását a kulturális körforgásba, a hangsúlyt a XVIII-XIX. századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású, illetve helytörténeti kiadványokra, helyi nyomdák kiadványaira helyezve.
A digitalizált dokumentumok tárolása megoldatlan volt egy nagykapacitású szerver hiányában. Ezért ezidáig az OSZK jóvoltából a Magyar Elektronikus Könyvtár szervere biztosította a digitalizált dokumentumok számára a tárhelyet. A Szülőföld Alaptól nyert támogatás eredményeként a könyvtár birtokába került egy nagykapacitású szerver, egy újabb könyvszkenner és karakterfelismerő szoftver. Az informatikai fejlesztés várható eredménye a digitalizálási munkafolyamat felgyorsulása, illetve az adatok helyi tárolásának biztosítása. Természetesen a két együttműködő intézmény továbbra is elhelyezi digitális adatbázisát az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában, ezáltal biztosítva az adatok bekerülését az Európai Digitális Könyvtárba is.
Forrás: Kopacz Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda


AJÁNLÓ

- Ingyen olvasható a neten Barabási Albert-László új könyve
Barabási Albert-László erdélyi származású, az Egyesült Államokban oktató fizikus és hálózatkutató, a Northeastern Egyetem professzora, a Harvard munkatársa és a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Legújabb könyve, a Bursts, ebben az emberi viselkedés és általában a jövő kiszámíthatóságával, megjósolhatóságával foglalkozik. A könyvet ingyen olvashatja a neten az, aki ért angolul, és veszi a fáradságot, hogy egyenként megfejtse a szöveg szavait - a dekódolás ugyanis olyan sok munkával jár, hogy talán érdemes mégis a nyomtatott kiadást választani. A burstbook.com-on regisztráció után az egész, 270 oldalra tördelt könyv megtekinthető, de az egyes szavakat zölddel elfedték. A megfejtést 1-1 pontért meg lehet vásárolni, de a megadott anagrammákból ki is lehet őket találni (ebben sokat segít egy anagramma-dekóder), és minden szó helyes megfejtéséért pluszpont jár, amit el lehet költeni további szavak dekódolására. Egy-egy szót örökbe is lehet fogadni, amiért kinyomtatható tanúsítványt kapnak a felhasználók - a már adoptált szavak pirossal fedték el a szövegben.
Teljes cikk itt: http://index.hu/tech/2010/04/13/a_neten_ingyen_olvashato_barabasi_uj_konyve/


- Új könyves blog: az olvasoterem.com
Az olvasoterem.com oldalt blog formájában indította útjára a szerkesztő, Simon Attila, a http://olvasoterem.com/ webcím alatt elérhető kezdeményezés a könyvek, az olvasás világa iránt érdeklődők számára kínál érdekes információkat. Beharangozó című rovatában például áprilisi könyvújdonságokról értesülhetnek, de minden rovatban találhatnak újdonságot a könyvtárosok is vagy az új könyvek, olvasmányok után keresgélők. A Bejárat rovatban híreket , érdekességeket olvashatunk, például olvasási, könyvtárhasználati szokásokkal kapcsolatos felmérésekről, statisztikákról is. Korábban arról is írtak a rovatban, hogy milyen könyveket kölcsönöztek leggyakrabban a britek 2009-ben a szigetországi könyvtárakból. A Guardian mintáját követve utánanéztek, a Székelyföldön: milyen könyveket keresnek legsűrűbben az emberek a könyvtárakban. A szerkesztő az adatokból levonja a következtetést, hogy az irodalmi művek olvasása háttérbe szorult (http://olvasoterem.com/index.php/2010/04/konyvtarlatogatas-a-szekelyfoldon/).
Az izlandi vulkánkitörés kapcsán pedig összegyűjtötték az irodalom híres vulkánjait. A blog Bestseller című rovatából a legtöbbet kölcsönzött könyvekről, könyesboltok sikerlistáiról is értesülhetünk. A Hollywood rovatban olyan könyveket találunk, amelyekből sikeres filmek készültek. A Könyvek cím alatt pedig különböző támakörökben kapunk olvasmányajánlatot, itt bárki talál magának szórakozást, kikapcsolódást nyújtó vagy hasznos olvasmányt.
Forrás: Kopacz Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda


- Kiadták az első csángó népmesegyűjteményt
Vót, hol nem vót címmel eddig kiadatlan, a múlt század ötvenes éveiben gyűjtött csángó népmeséket tett közzé Zakariás Erzsébet kolozsvári néprajzkutató. Megjelenésük eseményszámba megy, mivel eddig csak elszórtan jelentek meg moldvai meséket tartalmazó kiadványok. A kötet 111 moldvai csángó mesét tartalmaz. Ezeket a Román Tudományos Akadémia Folklór Intézetének a munkatársai és egyetemisták gyűjtötték az 1951 és 58 közötti időszakban. A magyar folklórterület legarchaikusabb pontján fonókban, kukoricahántáskor, határőrzés közben, közös munkaalkalmakkor mondták egymásnak a felnőttek ezeket a történeteket.
A moldvai csángók a magyar nép legkeletebbre élő, a Moldva és a Szeret folyók mentén megtelepült, etnikai csoportját alkotják. Erdélytől elszigetelten, román környezetben élnek. A kultúrájukkal való foglalkozás Romániában az 1989-es rendszerváltásig a hatóságok által rossz szemmel nézett tevékenységnek számított. (Duna TV)
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=67066


-Az erdélyi magyar pedagógusképzés évszázadai
Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadairól jelent meg egy átfogó kötet a marosvásárhelyi Mentor kiadónál. A mű 40 erdélyi magyar oktató-nevelő intézmény évszázadairól rögzít adatokat és elemzéseket. A kötet ötletadója, Szabó K. Attila nyugalmazott székelyudvarhelyi neveléstörténet-tanár a Duna TV stúdiójában elmondta: 23 tagú alkotócsoport munkáját dicséri a munka, és az alkotófolyamat egészében nagy segítségére volt Mészáros István, a budapesti Eötvös Loránt Tudományegyetem professzora. A kiadvány célja az értékmentés, hiszen az erdélyi magyar oktatás a történelem folyamán intézményei nagy részét elveszítette, ráadásul az uniós csatlakozással az oktatásban is új korszak kezdődik.
Forrás: http://www.mediatica.ro/hirek/kultura/45919/az-erdelyi-magyar-pedagoguskepzes-evszazadai-adatok-es-elemzesek-40-intezmeny-mukodeserol.html


- Erdélyi eseményportál: nemtv.ro
A nemrégiben beindult honlap célcsoportja elsõsorban az erdélyi magyarság, így tartalma főleg az erdélyi vonatkozású, őket érintő események (kulturális, szabadidős, sport) gyűjteménye. Célja egy olyan átfogó eseményajánló biztosítása, amelyben nagyon egyszerűen megtalálhatja a böngésző az őt érdeklő programokat, tud szűrni, keresni és feltölteni eseményeket, illetve hírlevél formában értesítést kérni.
Forrás: http://nemtv.ro/main.php?m=20


MOZAIK

- A történelem részei lesznek a Twitter-üzenetek
A világ legnagyobb archívumába, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár dokumentumgyűjteményébe kerül az a több milliárd twitteres üzenet, amelyet a mikroblog-szolgáltatás elindítása óta közzétettek.
A Twitter hozzáférést biztosít csaknem az összes tweethez, azaz bejegyzéshez a 2006. március 21-én elküldött legelső üzenetig visszamenőleg.
A könyvtár a kutatók munkáját akarja megkönnyíteni azzal, hogy az elektronikusan archivált „csiripekkel” újra feleleveníthetik a fontosabb eseményekről folytatott vitákat. Érdekes kordokumentumok lehetnek például a Barack Obama amerikai elnök 2008-ban történt megválasztása után, a tavalyi iráni tüntetések alatt vagy az idei haiti földrengéskor postázott üzenetek. Az utókornak megőrzött bejegyzések között lesz az is, amelyben maga Obama jelentette be - történelmi jelentőségű - választási győzelmét.
Forrás: http://www.sg.hu/cikkek/73793/a_tortenelem_reszei_lesznek_a_twitter_uzenetek


- Könyvvel büntetik a vétkes német fiatalokat
Elzárás és közmunka helyett könyvvel büntetik a jövőben a fiatal bűnelkövetőket Fulda körzetében. ’Az olvasmányok segítségével máshogy tekintenek tetteikre a fiatalok’ - vélekedett Christoph Mangelsdorf, a fiatalkorúak bírája.
Az új intézkedés azokra a fiatalokra vonatkozik, akik először kerülnek szembe a törvénnyel, illetve akik valamilyen egészségügyi okból vagy terhesség miatt nem végezhetnek közmunkát. A súlyosabb bűntények esetében azonban ez az alternatíva nem jöhet szóba - tette hozzá Mangelsdorf.
A fiatalkorúak összesen tizennégy, a szexuális bűncselekmények, a drogok, az alkohol és a mobbing (lelki terror) témájában íródott könyv közül választhatnak. Az olvasmányokat később megbeszélik az ifjúsági segélyszervezet egyik munkatársával. Ezenkívül határidőre különböző feladatokat is teljesíteniük kell. (mti/dpa)
Forrás: http://eletmod.transindex.ro/?hir=13384


-A Twilight gyerekek kezébe nem való
Stephenie Meyer vámpír-témájú ifjúsági bestseller-sorozata, az Alkonyat az ötödik helyre került azon a listán, amelyet az Amerikai Könyvtárszövetség (ALA) készít évente a tartalmuk miatt gyerekek számára kerülendő könyvekről. Korábban a varázslóvilágban játszódó Harry Potter-regényfolyam szerzője, J. K. Rowling is előkelő helyet foglalt el munkáival a nem ajánlott könyvek sorában, de 2009-ben egy könyve sem jutott be a tíz legkárosabbnak tartott közé.
A vámpírokról és kamaszkori szerelemről szőtt Alkonyat-regényeket főként szexuális tartalmuk és természetfölötti szereplőik miatt kifogásolta az ALA.
A tilalmi listára, amely a szülőket és oktatókat inti óvatosságra, 2009-ben 460 kötet került fel. Ez az előző évhez képest több mint ötven könyvvel kevesebb, az összehasonlításból pedig kitűnik, hogy 81 könyv kiesett a kerülendők közül. A könyvtárszövetség számára az iskolák vagy könyvtárak írásban juttathatják el egy-egy könyvvel kapcsolatban felmerült kifogásukat. A tiltólistára elsősorban a szexualitás bemutatása, durva nyelvezet vagy nem kiskorúaknak való tartalom miatt kerülnek fel a könyvek.
A teljes cikk itt olvasható: http://www.konyvkolonia.hu/blog/KoloniaBlog/A-Twilight-gyerek-kezebe-nem-valo


- Olvassunk együtt! 2010 - Kampány- és programsorozat
A Nyílt Társadalom Intézet (OSI Budapest) által kezdeményezett Olvassunk együtt! - kampány és programsorozat célja: ösztönözni és elősegíteni az elszegényedett családok, gyerekek és szülők körében a rendszeres olvasást. Az olvasás mint eszköz és lehetőség segítségével élénkíteni szeretnék a társadalmi párbeszédet, fel akarnak lépni a megosztottság ellen és a megbékélés mellett.
A 2010. április közepén elindult programsorozat központi eleme a közös olvasás: a közismert személyiségek együtt olvasnak a gyerekekkel és szüleikkel akár egy vidéki iskolában vagy egy fővárosi művelődési házban, és ezekhez az alkalmakhoz, lehetőség szerint, egy-egy kortárs magyar író is csatlakozik. Közösen választhatják ki az elolvasandó könyvrészleteket, hiszen a kapcsolatfelvétel már a találkozás előtt megvalósul, és a program alatt játékokra is sor kerül. Az eseményt bábelőadás egészíti ki, amely a mese segítségével hívja fel a gyerekek figyelmét a toleranciára és az együttélés fontosságára. Egy-egy program végén a vendégek és a szervezők könyvcsomagot adományoznak a helyieknek, amely a biztatáson túl kiindulópontja lehet egy kezdődő gyűjteménynek is.
Bővebben erről a program blogján: http://olvassunkegyutt.blog.hu/


- Dublin Oscar Wilde-ot olvas
Bár már 110 éve halott, Oscar Wilde ír születésű író még mindig gondoskodik az olvasóközönség szórakoztatásáról: a dubliniak ebben a hónapban Wilde-művet olvasnak. Az ír fővárosban minden év áprilisában One City One Book (Egy város, egy könyv) címmel rendeznek kampányt az olvasásért. 2010 áprilisában Oscar Wilde-ra emlékezve azt kérték a város lakóitól, hogy a Dorian Gray arcképét olvassák el.
Forrás: http://www.ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=5727, http://www.kithirlevel.hu/#a11246


Szerkesztők:

Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu