************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

        ReMeK-e-hírlevél

 

IV. évf. 2009/10. szám                                  ISSN 1842-7448

 

************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

 

A romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele

 

Megjelenik havonta

 

************ ********* ********* ********* ********* ********* *********

 

Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerjuk, jelezzek a bakai.magdolna@gmail.com cimen.

 

TARTALOM

 

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

- Kétmillió digitális könyvet nyomtatna ki a Google

- Reding és McCreevy biztos nyilatkozata a könyvdigitalizálásról

- Szómentők

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

- Biblis-felhasználók képzése Hargita megyében

PÁLYÁZATOK

- A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának pályázati kiírásai

- SMS pályázat - meghosszabbították a határidőt

- Minőségi blogok egy helyen

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

- Háromszéki rendezvények Benedek Elek emlékére

- Benedek Elek születésnapja a Magyar Népmese Napja - emlékünnepség az OSZK-ban

- Elek apóra emlékeztek Csíkszeredában is

- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

- ANBPR-konferencia - Szervezeti fejlődés a Biblionet program vonatkozásában

- Iskolai Könyvtári Világhónap

ÉVFORDULÓK

- Kálvin-év 2009

- Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 150 éve

- Száz éve született Kertész Erzsébet

- Kovács András Ferenc 50. születésnapját ünnepelték

- Kalász Márton 75 éves

KITEKINTŐ

- Százéves a Kínai Nemzeti Könyvtár

- Százmilliós informatikai fejlesztés Debrecen könyvtáraiban

- Az internet-generáció eléréséhez újra kell gondolni a könyvtárat

- Nyelvek Európai Napja

DÍJAK

- A Lázár-kastélyban adták át a 2009-es MÚRE nívódíjakat

- Uniós irodalmi díjat kapott Szécsi Noémi

HAZAI

- Bárki lehet újságíró - közösségi média itthon

- Örökségünk védelmében - a Kulturális Örökség Napjai Erdélyben

- A legnívósabb a BBTE

AJÁNLÓ

- Amikor fordul az ezred

MOZAIK

- E-könyveket lapoznak az USA-ban

- Harry Pottert olvasnak a guantánamói foglyok

- Kétmillió példányt adtak el Dan Brown új regényéből az első héten

 

 

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

 

- Kétmillió digitális könyvet nyomtatna ki a Google

A rengeteg oldalról érkező támadások ellenére úgy tűnik, hogy a Google állja a sarat és kész bármi áron keresztülvinni könyvdigitalizálási projektjét, és mind az Egyesült Államokban, mind Európában uralni kívánja a digitális könyvpiacot.

A Google-féle Könyvmegállapodás sikere most mégis megtorpanni látszik egy csöppet, mert az amerikai Igazságügyi Minisztérium hivatalosan is az ellenzők pártjára állt. A minisztérium, és így kvázi az amerikai kormány szerint is aggályosak a megállapodás körüli jogi feltételek, ezért további részletes tárgyalásokra van szükség a kiadók, a szerzők és a Google között, így újra késhet a végleges megállapodás megszületése. A kőkemény elutasítókkal szemben viszont a minisztérium kiemelte a megállapodás pozitív oldalait és reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások során sikerül olyan megállapodást kötni, amellyel ezek a jó dolgok - sok millió régi, ritka könyv újra elérhetővé lesz - megvalósulhatnak. A Google és szövetségesei végső soron üdvözölték a minisztérium állásfoglalását, ígéretet tettek arra, hogy átgondolják a kifogásokat és ők is tárgyalásokat sürgetnek.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium döntése mellett történt még egy igen fontos esemény a könyvdigitalizálási 'harcban': a Google megállapodást kötött az Espresso Book Machine forgalmazóival, az On Demand nevű céggel, amelynek értelmében akár kétmillió régi, nyomtatásban már nem megtalálható, szabad szerzői jogú könyv kelhet új életre. Az Espresso Book Machine egy olyan mini-nyomda, amely egymaga végzi el néhány perc alatt egy könyv kinyomtatásával és bekötésével járó teljes munkát. Egyelőre ‘csak’ kétmillió könyvről van szó, ám, ha egyszer megszületik a Könyvmegállapodás, nemcsak ezek a régi könyvek, hanem rengeteg, homályos szerzői joggal rendelkező, vagy a kiadó által engedélyezett régi könyv kerülhet nyomtatásba.

Forrás: http://konyves.blog.hu/2009/09/21/ketmillio_digitalis_konyvet_nyomtatna_ki_a_google

 

 

- Reding és McCreevy biztos nyilatkozata a könyvdigitalizálásról

A könyvdigitalizálás fontosságáról és a szerzői jog rendezésének szükségességéről tett közzé közös nyilatkozatot Reding és McCreevy európai biztos. Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztosa és Charlie McCreevy belső piaci biztos 2009. szeptember 7-én közös nyilatkozatban vázolta fel az európai könyvdigitalizálással kapcsolatos kulturális és gazdasági kérdéseket. A biztosok a nyilatkozatban rávilágítottak arra, mekkora szükség van egy egységes, európai szerzői jogi szabályozásra.

A két biztos nyilatkozata az Európai Bizottság, a kulturális intézmények és szervezetek több konferenciájának folytatása, amelyeket a Google digitális könyvkeresőjével kapcsolatban indított amerikai per váltott ki. Az Egyesült Államokban a Google megállapodást kötött a szerzőkkel és a kiadókkal, hogy a Google által digitalizált könyvek forgalmazásából származó bevétel 63%-a a szerzőt illeti meg. Ehhez hasonló megoldás az Európai Unióban mindmáig nem született, ezért az Európai Bizottság vitákat kezdeményezett a könyvdigitalizálással kapcsolatos problémák megoldása érdekében. Reding és McCreevy biztosok a nyilatkozatban abbéli reményüknek adtak hangot, hogy az EU-ban is nemsokára hasonló megoldás születik, mint az Egyesült Államokban.

Az Európai Bizottság az Europeana digitális könyvtár létrehozásával támogatja az európai kulturális örökség digitalizálását. Az Europeana állománya jelenleg 4,6 millió tételt tartalmaz, de a szerzői jogi védelem közösségi rendezetlensége hátráltatja a digitalizálási munkát. A Bizottság 2009. augusztus 28-án indított nyilvános konzultációt a kérdésről.

Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id= 22954

 

 

- Szómentők

Az egykori kodályi, bartóki népdalgyűjtésekhez hasonló jelentőségűnek tartják nyelvészek azt a kutatást, amely a modern korban kivesző tájnyelvi szavakat rendezi atlaszba. 'Nálunk akkora a beszédbeli különbség, a polgár a paraszttól, a kalábriai és a toszkánai annyira távol áll szavaiban, hogy csak a legnagyobb nehézséggel értik meg egymást’ - jegyezte meg Galeotto Marzio Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás tetteiről és mondásairól című könyve egyik fejezetében. A 15. századi olasz humanista számára minden bizonnyal különleges felismerést jelentett, hogy 'a magyaroknál (...) ugyanaz a beszédforma van, vagy csak nagyon kicsi a különbség. Innen következik, hogy a magyar nyelven szerzett dalt paraszt, polgár és főúr egyformán megérti.' Éppen a magyar nyelv e 'nagyon kicsi különbségeinek', vagyis nyelvjárásainak a helyzetét szándékozik feltérképezni egy alig két éve indult - de az adatgyűjtésnek már csaknem kétharmadánál járó - akadémiai kutatási program. Az új magyar nemzeti nyelvatlasz létrehozásán dolgozó Geolingvisztikai Kutatócsoport kitaposott úton jár: az első próbagyűjtésekkel hatvan éve indították el a Magyar Nyelvjárások Atlaszának munkálatait. A mostani, közel hatvan év után, mintegy kétszáz helyszínen (korántsem mechanikusan) megismételt anyaggyűjtés a nyelvi állapotfelmérésen túl már a változásokra is figyel.

Forrás: http://hvg.hu/hetilap/200938

 

 

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

 

- A BIBLIS szoftver felhasználóinak képzése Hargita megyében

Október 9-11. között kerül sor Csíkszépvízen arra a továbbképző tanfolyamra, amely elsősorban a BIBLIS könyvtári rendszert már használó könyvtárosok ismereteinek bővítését, elmélyítését célozza. A tanfolyam keretében a könyvtári szoftver új, grafikus felületű változatának megismertetése, használatának elsajátítása a cél. A 18 órás tanfolyam résztvevői felhasználói tankönyvet és részvételi oklevelet kapnak, a képzés költségeit a szervező Bitlib Kft állja, a program szervezésében részt vesznek a Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársai.

Forrás: Jakab Anna, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

 

 

PÁLYÁZATOK

- A Szülőföld Alap Kulturális Egyházi és Média Kollégiumának pályázati kiírásai

A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet.

A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának 1. számú pályázati felhívása a romániai pályázók számára:

1. Művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények és szervezetek működési- és programtámogatása; 2. Hivatásos színházak, táncszínházak és az opera országon belüli tájolási programjainak és új produkciók megvalósításának támogatása; 3. Magyar könyvkiadás támogatása; 4. Magyar nyelvű kulturális folyóiratok támogatása; 5. Határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internetes megjelenítésével kapcsolatos programok támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre: romániai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek. A pályázat megvalósulásának helye: Románia területe.

A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2009. szeptember 14.

A pályázatok postai feladásának vagy elektronikus benyújtásának határideje: 2009. október 15.

A pályázatok megvalósulásának kezdő időpontja: 2009. szeptember 14.

A pályázatok megvalósulásának végső határideje: 2010. május 31.

A pályázatok elszámolási határideje: 2010. június 30.

A pályázatokat (a Szülőföld Alap honlapján megtalálható pályázati adatlapot) egy eredeti példányban, postai küldeményként a Szülőföld Alap Iroda, 1357 Budapest. Pf. 1. címre kérjük eljuttatni, vagy elektronikus pályázat formájában benyújtani.

További részletek a Szülőföld Alap honlapján:

http://www.szulofold.hu/id-208-megjelentek_kulturalis_egyhazi_es.html

Forrás:

http://www.erdely.ma/palyazatok.php?id=57959&cim=a_szulofold_alap_kulturalis_egyhazi_es_media_kollegiumanak_palyazatai

 

 

- SMS pályázat - meghosszabbították a határidőt

A Hadarva írok - sms-történetek címmel meghirdetett jeligés civil pályázat beadási határidejét a pályázat kiírója, a Balassi Intézet október 30-ra módosította. Magyarul beszélő magánszemélyek pályázhatnak, két kategóriában: az ifjúsági kategóriában (18 éves korig) fél millió forintos, a felnőtt kategóriában 1 millió forintos fődíjjal. A pályázat témája: az sms nyelvén rövid prózai, valamint poétikai alkotások írása. A pályaművek terjedelme nem haladhatja meg az 5000 karaktert, ami kb. 50 sms terjedelmének felel meg. Ebben a terjedelemben kell irodalmi művet létrehozni.

Amikor Örkény István az 1960-as évek közepén kitalálta a ‘hadarva’ írt levelet, eszébe sem juthatott, hogy egy emberöltővel később mindez hétköznapi valóság lesz. Az sms része életünknek, ahogy az általa életre hívott nyelv is beépült mindennapi nyelvhasználatunkba. Az sms a nyelvi játékosság, a nyelv kifejező erejének a legjobb példája. Olyan kihívás, amely egyre gyakrabban és egyre intenzívebben fogja próbára tenni nyelvünket.

Bővebb információ a Magyar Nyelv Éve 2009 honlapon: http://kazinczy2009.hu/hadarva-irok-sms-tortenetek

Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=290321&ctag=articlelist&iid=1

 

 

- Minőségi blogok egy helyen

Tizenöt év alatt több mint százmillió blog keletkezett a világhálón, mióta Justin Hall 1994-ben elkezdte írni az első blogot. A blogolók legnagyobb kihívása jelenleg kitűnni a milliók közül, miközben olvasói oldalról egyre nagyobb az igény a minőségi írások iránt. A Blogter és a Magyar Író Akadémia Blogakadémia néven szakmai együttműködést indított, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő írásokra, és felfedezze a tehetségeket a magyar bloggerek között.

A Blogakadémia mindenki számára nyitott, tartalmi megkötések nincsenek, de a szervezők jelzik, hogy szívesen olvasnának irodalomhoz, színházhoz, kultúrához kapcsolódó bejegyzéseket, ajánlókat, helyszíni beszámolókat, kritikákat, olvasói/hallgatói/nézői véleményeket, vagy akár önálló irodalmi alkotásokat is. A blogok első megmérettetése már el is kezdődött, november 17-ig a szervezők a témafelvetést, az íráskészséget, a gondolatmenetek követhetőségét, az eredetiséget, a helyesírást értékelik majd, de a közönség szavazatai alapján is kihirdetik a legjobb blogot.

A Blogakadémiával kapcsolatban bővebb információk a www.iroakademia.hu  és a www.blogter.hu  honlapokon olvashatók.

Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/74862/

Forrás: KIT hírlevél 2009/33, szeptember 23.

 

 

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

 

- Háromszéki rendezvények Benedek Elek emlékére

Százötven éve született, és nyolcvan éve hunyt el a nagy székely meseíró, lapszerkesztő és irodalomszervező, Benedek Elek, a szülőfalujában, Kisbaconban működő emlékház pedig negyven esztendővel ezelőtt létesült. E hármas évforduló alkalmából Háromszéken ezt az évet Benedek Elek- emlékévnek nyilvánították 2009 januárjában, és az emlékév keretében szeptember 25-30. között Benedek Elek-emlékünnepségek sorozata zajlott a régióban. A Bod Péter Megyei Könyvtárban tartott megnyitón Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke elmondta: 15 millió magyar ismeri Benedek Elek meséit, generációk nőttek fel ezeken az alkotásokon. Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója a Gyermek a képzelet és valóság határán, a mese, az olvasás és a tanulás kapcsolódási pontjai napjainkban című szakmai konferenciát nyitotta meg. ‘A mese varázslat, segítségével azok a meghitt pillanatok idézhetők fel, amikor szüleink nekünk mondtak mesét, vagy amikor mi mondtunk mesét gyerekeinknek, unokáinknak’ - fogalmazott.

A konferencián és a kapcsolódó rendezvények keretében néhány nap alatt a mesével kapcsolatos kérdéseket járták körbe a résztvevők, és újabb kérdéseket fogalmaztak meg a témakörben. Az emlékünnepség keretében szervezett könyvvásáron 13 hazai és magyarországi kiadó kínálatából származó gyermek- és ifjúsági könyveik kerültek bemutatásra. A háromszéki önkormányzat támogatásával jelent meg a Benedek Elek-mesekönyv, amelynek 36 meséjét a könyvtár által lebonyolított gyermekrajzpályázatra beérkezett alkotásokkal illusztrálták. A könyvtár munkatársai az eredeti Cimbora lapszámaiból válogatva állítottak össze igényes antológiát. Adventre kiadják a Benedek Elek-emlékkönyvet is.

Győri Lajos, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének elnöke Mint a mesékben címmel fotókiállítást nyitott meg pénteken a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Szombaton szintén a könyvtár épületében a gyermekfolyóiratok szerkesztőinek kárpát-medencei szakmai találkozója zajlott, ahol a Kolozsváron megjelenő Napsugár és Szivárvány, a vajdasági Jó Pajtás, a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Cimbora, a pozsonyi Kincskereső és Tücsök, az eszéki Barkóca, a kárpátaljai Irka folyóiratok szerkesztői mutatták be kiadványaikat. Az ünnepségsorozat szerdán Kisbaconban Benedek Elek szobrának avatójával ért véget, amelyen Berecz András mesemondó is részt vett.

Forrás: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=31856

http://umsz.manna.ro/kultura/a_mese_a_kapocs

Forrás:

http://erdely.ma/kultura.php?id=58305&cim=a_benedek_elek_emlekev_csucsrendezvenyei

 

 

- Benedek Elek születésnapja a Magyar Népmese Napja - emlékünnepség az OSZK-ban

2009. szeptember 26-án Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban A népmese napja rendezvénysorozat alkalmából ünnepélyes körülmények között emlékeztek meg Benedek Elek születésének 150. évfordulójáról. A program részleteiről a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) honlapján tájékozódhatunk, a következő linkekre kattintva:

http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=50

http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Ann2009-program&Itemid=50

A megemlékezés két párhuzamos szekcióban zajlott. Az OSZK VI. emeleti előadótermében bevezetőként Gazda István országos hírű professzor méltatta Benedek Elek művelődéstörténeti szerepét, majd a népmesék lélektani, pedagógiai jelentőségéről, szimbolikájáról neves tudósok, pszichológusok (Benedek Katalin, Antalfai Márta, Szőnyi Magdolna, Stiblár Erika, Koszecz Sándor) szóltak, a mesemondás művészetéről pedig Agócs Gergely tartott eszmefuttatást. Végül a mese varázslatos hatását - mások után - Berecz András, alternatív Kossuth-díjas mesemondó jóvoltából élvezhették a jelenlévők.

A fenti programmal jórészt párhuzamosan a Nemzeti Könyvtár VIII. emeleti társalgójában sok és avatott mesemondó jóvoltából folyamatosan mesét hallgathattak, alkothattak az óvodáskorúaktól a szülőkig, nagyszülőkig 50-60 fős csoportokban.

Forrás: http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=142

 

 

- Elek apóra emlékeztek Csíkszeredában is

Szeptember 30-án Benedek Elek születésének 150. évfordulójára emlékeztek a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban nyílt kiállítással és gyerekek számára szervezett foglalkozásokkal. A nagy meseíró életét és munkásságát könyvek, fényképek és meseillusztrációk segítségével felidéző tárlat október folyamán ingyenesen látogatható. A Kájoni János Megyei Könyvtár 2006-ban csatlakozott a HUNRA felhívásához a Népmese Napjának megünneplésére. Idén szeptember 30-án - a Népmese Napján - egész napos foglalkozással elevenítették fel Elek apó emlékét, és a népmesék máig érvényes üzeneteit. A könyvtárba látogató kisiskolások elmondhatták vagy felolvashatták kedvenc népmeséjüket, rajzban eleveníthették meg a népmesék egy-egy jelenetét, mesehőseit, Benedek Elek életéhez kapcsolódó vetélkedőn vehettek részt. Ezen a napon minden, könyvtárba látogató gyerek egy népmesét vihetett haza ajándékba.

Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

Forrás: http://honline.ro/?action=esemeny&phase=2670

 

 

- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

Ötéves a Varázskuckó

Öt éve született meg a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlegén a Varázskuckó ötlete egy nagyobb átrendezés, helyfelszabadítás során, amikor a legkisebbeknek való kötetek külön helyiségbe kerülhettek. A meséskönyvek, színes leporellók költöztetése után természetesnek tűnt, hogy játékok is kellenének oda. Csomagoltunk hát otthonról, a rokonságtól is: a megunt játékok nem kis rábeszélés után a könyvtárban leltek új otthonra. Nem sok idõ múltán már a kollégák is szerre hozogatták nagy megkönyebbüléssel a ’már-nem-tudom-hová-tenni’ játékszereket. S ha már lett külön helyiség a legkisebbeknek a nekik szánt könyvekkel, játékokkal, mi sem volt egyszerűbb, mint életre hívni a Varázskuckót. Hétfõnként, mivel ez az egyetlen nap, amikor délután nincs nyitva a könyvtár. És kezdtek jövögetni a gyermekek, kettesével, hármasával, mígnem 2004 karácsonya elõtt annyian voltunk, hogy két óvodai csoport is kitelt volna a jelenlévõkbõl...

Mint öt évvel ezelõtt, most is minden Varázskuckó szabad játékkal kezdõdik, a könyvekkel való ismerkedéssel (nyilván ez óriási rendetlenséget eredményez, de megéri!), amíg mindenki meg nem érkezik, úgy fél ötig, aztán folytatódik a mesehallgatással. Ezt követõen pedig - kissé szerénytelenül nevezzük így: - kézműves tevékenységgel töltjük az idõt. Azzal dolgozunk éppen, amink van: papírral, kaviccsal, fonallal, ronggyal, gyönggyel, de felhasználjuk a vécépapír, kéztörlõ kartonhengerét is... És tavalyra kinõtt a Varázskuckóból egy nemzedék, egy része ötödikes lett, jöttek helyettük kicsik, nagyon kicsik, másfél évestõl úgy három, négy évesig. S mire felészlelünk, õk is kinõnek. Így lett észrevétlenül ötéves a Varázskuckó!

Forrás: Éltes Enikő, Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy

Mai gyermekirodalom élőben

A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében 2009. szeptember 25-én, pénteken 19 órától író-olvasó találkozóra került sor.

Meghivottak voltak: Fekete Vince (1965, Kézdivásárhely): költő, szerkesztő, műfordító, előbb a Helikon, majd az Előretolt Helyőrség munkatársa, 1999-től pedig a Székelyföld szerkesztője és főszerkesztő-helyettese; László  Noémi (1973, Kolozsvár), költő, műfordító; Mezey Katalin (1943, Budapest): író, költő, 1989 óta az elsősorban kortárs szerzők kiadására létrehozott Széphalom Könyvműhely alapító vezetője, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, a Magyar Művészeti Akadémia tagja; dr. Nagy Katalin egyetemi tanár, műfordító, a Nemzetközi Finnugor Írószövetség elnökségének tagja, több kötet szerkesztője, fordítója, a Rokon népek költészete fesztivál és versmondó verseny szellemi megteremtője, valamint Rigó Béla (1942, Kolozsvár): költő, műfordító, szerkesztő. 1975-től többek között a Móra és az Unicornis Kiadó szerkesztője, majd főszerkesztője volt. 1995-től a Kincskereső folyóirat főszerkesztője, gyermekverseket, meséket ír, verseket, ifjúsági regényeket, színjátékokat fordít, rádió, televízió- és színpadi átdolgozásokat készít.

A találkozó moderátora dr. Vasy Géza irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnöke volt.

Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2009/09/mai-gyermekirodalom-eloben.html

 

 

- ANBPR-konferencia - Szervezeti fejlődés a Biblionet program vonatkozásában

A Gyergyószentmiklós város közigazgatási területéhez tartozó Gyilkos-tón rendezik meg a Román Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Országos Egyesületének (ANBPR) őszi konferenciáját. Az október 29-30. között zajló eseményen a következő főbb témák kerülnek napirendre: szervezeti fejlődés az Egyesületben - a fogalom ismertetése; kommunikáció és szervezeti együttműködés az ANBPR fiókszervezetei között; az ANBPR szerepe a Biblionet program fenntarthatóságában.

A rendezvénynek magyarországi vonatkozása is lesz: az egy nappal korábban érkezők Kutas László soproni képzőművész kisplasztikáit tekinthetik meg a gyergyószenmtiklósi Pro Art Galériában. A kiállítás egyben jó példa a könyvtárak közötti együttműködésre, a kisplasztikák ugyanis a Medgyesi Városi Könyvtár segítségével, a Testvérkönyvtárak 2009 együttműködési megállapodás egyik eredményeként kerülnek Gyergyószentmiklósra. A tanácskozás alkalmat kínál majd szakmai vitára és könyvtárlátogatásra, de bizonyára kikapcsolódásban és csodálatos élményben is lesz része annak, aki - engedve a hely csábító varázsának - a sejtelmesen csillogó tó körül vagy a Békási-szoros hatalmas sziklái között tesz majd sétát.

Forrás: Bákai Magdolna, ANBPR, Hargita megyei fiókszervezet

 

 

- Iskolai Könyvtári Világhónap

A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtára, valamint az iskola diákjai és pedagógusai, a Könyvtárostanárok Egyesülete felhívással fordul Magyarország iskoláinak könyvtáraihoz, könyvkiadókhoz, az iskolák és óvodák diák- és tantestületéhez. Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett felhívást a Nemzetközi Iskolai Könyvtári Nap megszervezésére. Erre 1999. október 18-án került sor. 2008 óta október hónap lett az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja, amelyet évente más-más szlogennel hirdetnek meg.

Ebben az évben ezzel: 'Iskolai könyvtár, ahol képben vagy!' A világ különböző iskoláiban a diákok, a tanárok, a szülők, az iskolafenntartók, az önkormányzati képviselők, a sajtó stb. számára szervezett programokkal irányítják rá a figyelmet az iskolai könyvtárakra, amelyek fontos szerepet töltenek be az információszerzés és -feldolgozás módszereinek megtanításában, hogy azután az egész életen át történő tanulás, a szüntelen megújulás nélkülözhetetlen eszközeivé váljanak. Ezt a törekvést az Európai Unió is támogatja. Az iskolai könyvtár a család után - vagy helyett - teremt lehetőséget az információs társadalommal való ismerkedésre, és a szellemi munka szépségeinek ízlelgetésére. Mindemellett hátrányokat kompenzáló és közösségformáló erő. Nemzetközi összefogással, mások tapasztalatainak, ötleteinek megismerésével az iskolai könyvtárosok munkája is eredményesebbé, közös projektek végzésével pedig sokkal érdekesebbé válhat.

A világ számtalan országának iskolai könyvtára kapcsolódott már be a programba, és ez a kör minden évben bővül, a határon túli magyar iskolák is aktív résztvevői, koordinálói (pl. Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kassa) a programoknak. A résztvevő iskolai könyvtárak visszajelzései alapján sikeres, érdekes, hasznos programokat szerveztek a kollégák, és kialakult a magyarosított elnevezés is: Iskolai Könyvtári Világhónap. Aki az előző években már csatlakozott vagy ebben az évben szeretne csatlakozni a programhoz, a hivatalos magyar oldalon regisztrálhat: http://www.ktep.hu

További információkért a program felelőséhez fordulhatnak az érdeklődők: Seressné Barta Ibolya (biboly.s@gmail.hu ). Elérhetőség: Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtára, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.

A szervezők a következő oldalakat ajánlják az érdeklődők figyelmébe: Könyvtáros Tanár blog: http://konyvtarostanar.klog.hu, a világhónap hazai weblapjának oldalai: http://www.ktep.hu/node/23 , a nemzetközi weboldal: http://www.iasl-online.org/events/islm , illetve a www.vorosmarty-debr.extra.hu  könyvtári aloldalai.

Forrás: Borbé Levente, Hargita megyei iskolakönyvtárosok blogja, http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2009/09/iskolai-konyvtari-vilaghonap.html

 

 

ÉVFORDULÓK

 

- Kálvin-év 2009

Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepeljük az idén. A Kálvin-emlékévben a Magyarországi Református Egyház felekezeti rendezvényekkel, kiállításokkal, konferenciákkal, kiadványokkal emlékezik Kálvin János életére és életművére.

A modern Európa úgy tekint a reformációra, mint a felnőtt kor kezdetére. A középkor szűkre szabott látóhatárát a reformáció hirtelen a végtelenig tágította ki - olvasható az NKA KincsTár oldalán. Tekintettel az európai reformáció jelentős, magyar kultúrát átható szerepére, az egyházi programok mellett a reformáció szellemiségét, örökségét és kulturális hatásait feltáró rendezvények is szerepelnek a programok között, megjelentek, illetve még ez évben megjelennek kiadványok, CD-k, sőt, egy ritkaságokat tartalmazó, oktatóanyagként is használható multimédiás DVD is.

A Litera irodalmi portált a reformáció egyik jelentős alkotása, Heltai Gáspár Száz fabula című, 1566-ban megjelent műve inspirálta a Nemzeti állatkert című sorozat indítására. Az ezópuszi fabulák nyomán született, tanulságos állatmesék szépprózai feldolgozásai termékeny műfaji mintának ígérkeznek. A Litera nemrég indított szériájában játékra hívja a kortárs szerzőket és a még fel nem fedezett tehetségeket. A felkért íróknak, illetve a hamarosan meghirdetendő pályázatra jelentkezőknek a Heltai-fabulák mintájára mai, aktuális tanulsággal szolgáló kisprózai művet, modern állatmesét kell írniuk, amely ötvözi a mesék, a közéleti tárgyú írások, tárcák, jegyzetek vagy más publicisztikai műfajok sajátosságait. A tehetségkutató pályázatot szakmai zsűri bírálja majd el, de a pályaművek között nem csak a zsűri rangsorol, a munkákról közönségszavazás is dönt majd.

Október a Reformáció Hónapja mottóval idén is színes programsorozatot indít útjára a négy magyarországi történelmi protestáns egyház, Biztonság - Bizalom - Bizonyosság címmel. Egész hónapban és azután is egyházi és kulturális programok várják az érdeklődőket országszerte.

A Kálvin-évre idén jelenteti meg az Országos Széchényi Könyvtár és a Balassi Kiadó Kálvin János: Institutio Christianae religionis című művét hasonmás kiadásban. A kálvinizmus alapműveként számon tartott, 1500 lapot meghaladó tanítás négy könyvből áll, amelyek Istenről, a Megváltó Jézusról, a Szentlélekről és az egyházról szólnak. Az 1624. évi hanaui kiadás egyedülálló címlappal jelent meg, amelyről temérdek értelmezés született a magyar szakirodalomban.

A Kálvin Emlékév további aktuális programjaival kapcsolatban információk a http://kalvinev2009.reformatus.hu/  holnapon olvashatók.

Forrás: http://www.nka-kincstar.hu/kincstar_olv.html?id=476&pid=0

Forrás: http://www.litera.hu/hirek/kalvin-ev-2009

 

 

- Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 150 éve

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 150 éve címmel emlékkiállítás nyílt szeptember 10-én az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) Budapesten. A megnyitón az OSZK és az EME együttműködéséről és közös digitalizálási projektjéről is beszámoltak az intézmények vezetői.

Az EME és az OSZK között 2004 óta folyamatos az együttműködés a digitalizálás terén is - mondta el a megnyitón Káldos János különgyűjteményi igazgató. Tájékoztatása szerint a Romániai magyar irodalmi lexikon négy kötete és Jakab Elek műve Kolozsvár történetéről voltak az első digitalizált könyvek. Jelenleg 84 ezer körül van a digitalizált oldalak száma. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott tavalyi pályázat célja is az volt, hogy az EME összes kiadványa digitálisan megjelenjen az interneten. Az EME célja, hogy a magyar nemzeti örökséghez tartozó tudományos és kulturális értékeket átmentse, gyűjtse, megőrizze és kutathatóvá tegye - fogalmazott az egyesület főtitkára, Bitay Enikő. Elmondta: az adattár létrejötte lehetőséget teremt az elkobzott gyűjtemények feldolgozására, a forrásdokumentumok feltárására, megjelentetésére s egy olyan adathalmaz gyűjtésére, amely az oktatást és kutatást is szolgálja.

Egyed Ákos, az EME elnöke szerint az egyesület igyekszik betölteni a tudományos akadémia szerepét Erdélyben, de kettős feladatot vállalt, hiszen gyűjteményi múzeum is egyben. A 150. évfordulót egyebek mellett könyvkiadással, rendezvényekkel, előadásokkal ünneplik.

Az október 22-ig ingyenesen látogatható emlékkiállítás 17 tárlóban, illetve fali tablók segítségével mutatja be Erdély legrégebbi tudományos egyesületének történetét. A kolozsvári központú Erdélyi Múzeum-Egyesületet gróf Mikó Imre alapította 1859 novemberében. Az EME céljai között szerepelt a múzeumi gyűjtés, a gyűjtött tárgyak megőrzése, az anyag feldolgozása és a tudományok magyar nyelven való művelése. Az egyesület fő szervezője és támogatója, Mikó Imre gróf a múzeumnak adományozta kolozsvári nyári kastélyát a hozzá tartozó kerttel. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületet 1949-ben felszámolták, majd 1990 októberében alakult újra, azóta a korábbi alapszabályok szerint folytatja tevékenységét. (MTI)

Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=959&ctag=articlelist&iid=1&articleID=28944

Forrás: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=31405

Forrás: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/30758

 

 

- Száz éve született Kertész Erzsébet

Emléktáblát avattak a száz éve született Kertész Erzsébet József Attila-díjas író tiszteletére szeptember 22-én, kedden Budapesten, a XIII. kerületben, az alkotó egykori lakóházánál. Kertész Erzsébet igényes, 'állandóan gondolkodó ember' volt - fogalmazott Tóth József polgármester az emléktábla felavatása előtt tartott beszédében. Mint mondta, az írónő elsősorban hölgyeknek szánta regényeit, és több korosztály nevelkedett fel a ‘csíkos könyveken’.

A Móra Könyvkiadó nyugalmazott főszerkesztője, Balassa Anna arról beszélt, hogy Kertész Erzsébet élőszóban is színes elbeszélő volt, nagyon pontosan fogalmazott, és a történetei mindig csattantak. Kitért arra, hogy szívesen beszélt saját életéről, utolsó regényének hőse ő maga lett, a modern, független szellemű íróasszony, aki végigélte a XX. századot. Balassa Anna hangsúlyozta: Kertész Erzsébet be tudta fejezni a munkát, így megmaradt az utókornak a leghitelesebb biográfia, amelynek a Fiút vártak, lány született címet adta.

Kertész Erzsébet első regénye, A júliusi szerelem 1936-ban jelent meg, és igazi közönségsikert aratott. Ezt követően ajánlották neki, hogy írjon a múlt, a XIX. század nagy alakjairól, az lesz az ő világa. Így születtek meg a történelmi életregények nagy nőalakokról, akik a férfitársadalom rácsait feszegették, nem fogadták el a számukra kijelölt babaszobát, volt céljuk és tudtak cselekedni a cél érdekében. Nevéhez kötődik egyebek mellett a Teleki Blanka, a Szendrey Júlia, a Csipkebolt Brüsszelben, a Kossuth Zsuzsanna és a Zrínyi Ilona című könyv, írt regényt a világ első matematika-professzorasszonyáról, Szonya Kovalevszkáról, Magyarország első orvosnőjéről, Hugonnay Vilmáról és Elisabeth Barrett Browning költőnőről.(MTI)

Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=290138&ctag=articlelist&iid=1

 

 

- Kalász Márton 75 éves

A Magyar Írószövetség klubjában köszöntötték a 75 éves Kalász Mártont. A Magyar Napló Kiadó erre az alkalomra rendhagyó meglepetéssel, egy gyűjteményes kötettel rukkolt elő. A Kalász Márton Összes verse című kötet tisztelgő főhajtás egy jelentős költő életműve előtt. Az ünnepeltet, a szelídségnek, a keresztényi megértésnek és megbocsátásnak ezt a ‘példaemberét’ Vasy Géza, az Írószövetség elnöke köszöntötte.

Forrás: http://www.litera.hu/hirek/kalasz-marton-75

 

 

- Kovács András Ferenc 50. születésnapját ünnepelték

Kovács András Ferenc 50. születésnapját ünnepelték az Új Színházban. Az Új-Ararát Estek első előadásán költők, írók, színészek köszöntötték a Marosvásárhelyen élő költőt, a Látó című szépirodalmi folyóirat főszerkesztőjét. A rendezvényről beszámoló cikk az alábbi linken olvasható: http://www.litera.hu/hirek/hagytam-magamat-meglepodni

 

 

KITEKINTŐ

 

- Százéves a Kínai Nemzeti Könyvtár

Százéves lett szeptember 9-én a világ harmadik legnagyobb könyvtára, a Kínai Nemzeti Könyvtár, amelyet a Csing dinasztia utolsó császára, Pu Ji (Pu Yi) alapított. A 27 millió dokumentummal rendelkező intézmény Ázsia legnagyobb könyvtára. A világon csak a washingtoni Kongresszusi Könyvtár és a moszkvai Nemzeti Könyvtár előzi meg. A könyvtár eredetileg a történelmi Kuanghua (Guanghua) templomban kapott helyet, a császári palota közelében, és csak a múlt év szeptemberében került új és nagyobb helyére. A könyvtár modern épületét a német KSP Engelmann és Zimmermann építészstúdió tervezte.

A centenáriumi ünnepségek keretében szimpóziumok és kiállítások sora mutatja be az intézmény történetét és az első száz év érdekességeit. A kiállított dokumentumok között megtalálható Mao Ce-tung könyvtári belépője, amely a szimbolikus egyes számot viseli, bár a kommunista vezető sohasem látogatta az intézményt. A történészek szerint Mao Ce-tung belépőjét titkára használta gyakran, hogy könyvet kölcsönözzön Mao elnök számára. A könyvtár a klasszikus kínai kultúra több mint 1 640 000 relikviáját és dokumentumát őrzi. A gyűjtemény részét képezik olyan értékes történelmi kincsek, mint az i.e. XVIII-XII. század között uralkodó Sang dinasztia idejéből származó írások teknőscsontokon és -páncélokon, VI. századi buddhista szövegek vagy császári dokumentumok. (MTI)

Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=289429&ctag=articlelist&iid=1

 

 

- Százmilliós informatikai fejlesztés Debrecen könyvtáraiban

Fésüs László, a Debreceni Egyetem (DE) rektora az idevágó egyezmény aláírását megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: csak konzorciumi keretek között lehetett pályázni a forrásokra, így fogott össze a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtára a Tiszántúli Református Egyházkerület két könyvtárával. Ennek következtében nemcsak az egyetemi állomány, hanem a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Könyvtára és az Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár összesen csaknem 7 milliós könyv- és forrásanyagának digitalizálása kezdődhet meg.

Balogh Árpád, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) támogatáskezelő főigazgatója ismertette: könyvtári és közművelődési fejlesztési célokra összesen 2 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre az NFÜ-nél, a most aláírt 100 milliós, 75 százalékban uniós forrást biztosító támogatási szerződés az első ezen a területen. A beruházás végeztével a debreceni felsőoktatási intézmények hallgatói olyan virtuális környezetben tanulhatnak, ahol komplex e-learning módszerek és különböző oktatási anyagok, kötelező olvasmányok lesznek elektronikus formában elérhetők. A projekt további célja a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása, további néhány éven belül pedig az aktív könyvtárbajárók számának 40 százalékos növelése.(MTI)

Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=911&articleID=289448&ctag=articlelist&iid=1

 

 

- Az internet-generáció eléréséhez újra kell gondolni a könyvtárat

A szakirodalom és mindenféle szakmai fórum egyre többet foglalkozik az ún. 'internet-generációval', vagyis az 1990 után született fiatalokkal. ... Más elvárások és más magatartásformák jellemzik őket, mint az eddigi vagy már felnőtt könyvtárhasználókat. Ők nem értik és nem fogadják el a könyvtárak megszokott, számukra 'retro', avítt rendjét, a könyvtárosok pedig nem értik őket. Pedig tudomásul kellene venni, hogy e generáció életében a képernyő jelentős szerepet töltött és tölt be minden téren: általánosan vett napi életükben, szabadidejükben, tanulásukban. Tanulmányok sora igazolja, hogy sokféle módon használják a digitális világot, másképpen élnek és másképpen gondolkodnak, mint a régebbi generációk. A szövegekben képekre van szükségük a figyelem fenntartásához és a megértéshez, nem viselik el a csak lineáris szöveget, ebbe is úgy kívánnak belépni, mintha hypertext lenne, a folyamatos szövegolvasással nem tudnak megbirkózni. Életük a hálózaton folyik, ott sokkal erősebbek, de ott is csoportosan. Csak a videojátékok motiválják őket. Párhuzamos cselekvésformák jellemzik őket: egyszerre játszanak, tanulnak, zenét hallgatnak, és más cselekvéseket művelnek. Mindezt a tanárok nem értik meg. Óriási szakadék tátong a jelenkor tanára és diákja között, mivel a felnőttek nem hiszik el, hogy mindezek együttes művelése nem akadályozza meg őket a tanulásban. A kérdés annyira jelentős, hogy antropológusok, könyvtárosok, tanárok sorra szervezik a konferenciákat világszerte az új tanulási-tanítási módszerek megismertetésére és az új típusú tanítási tapasztalatok kicserélésére. ... Úgy tűnik, ahhoz, hogy közelebb kerülhessenek a könyvtárak a fiatalokhoz, a hagyományos könyvtárkép megváltozását kell elérni az olvasók és a professzionális felhasználók fejében is. (Az internet-generáció könyvtárhasználati szokásai, amelyek új kihívást jelentenek a könyvtárak számára, ref.: Pajor E.)

Forrás: Humanus, 2009. szeptember 15.

Forrás: KIT, 2009. szept. 16. (32. szám)

 

 

- Nyelvek Európai Napja

Idén csaknem egy teljes héten át ünnepelte az Európai Bizottság szeptember 26-át, a Nyelvek Európai Napját. Európa-szerte rendezvények széles választékával készült a nyelvi és kulturális sokszínűség megünneplésére, valamint a gyermek- és felnőttkori nyelvtanulás ösztönzésére.

Brüsszelben a 2009-es ünnepségeket a Jourdan téren rendezték szeptember 25-én, pénteken 9 és 17 óra között. A rendezvény a történetmondás témáján keresztül világított rá Európa nyelvi sokszínűségére. A programok az ünnepség alkalmából felállított sátrakban zajlottak, amelyekben szívesen fogadták a környéken lakókat, dolgozókat és járókelőket. A látogatók történeteket hallgathattak meg és énekeket tanulhattak különböző nyelveken, elkészíthették saját képregényüket egy általuk választott idegen nyelven, és háromnyelvű sétára indulhattak egy mesefigura-kiállításon. A téren található kávéházakban lehetőség nyílt új nyelvek megízlelésére.

Szeptember 24-25. között Brüsszelben konferenciát rendeztek a korai nyelvtanulásról. A bizottság Piccolingo elnevezéssel a 2-6 éves gyermekek szüleit célzó kampányt indít, amelynek középpontjában az áll, hogy a gyermekek milyen előnyöket élvezhetnek a korai életkorban megkezdett nyelvtanulás révén, illetve hogy a szülők miként juthatnak információkhoz és támogatáshoz.

A konferencia célközönségét az e területen működő szakértők, valamint oktatók és szülők alkották. A legfontosabb témák: a korai gyermekkorban történő nyelvtanulásról folyó kutatás jelenlegi állása, a korai nyelvtanulás terén bevált gyakorlatok, valamint a sajátos nevelési igényű nyelvtanulók.

Magyarország könyvtáraiban is zajlottak a jeles naphoz kapcsolódó események:

A Somogyi-könyvtár a Nyelvek Európai Napja alkalmából ebben az évben is programsorozattal várta az érdeklődőket 2009. szeptember 24-én, amelynek keretében bemutatkozott az Olasz Kulturális Központ.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nyílt napot szervezett 2009. szeptember 25-én, a program részletei itt olvashatók: http://www.oik.hu/meghivok/2009/20090925_oiknap/20090925_program.htm

Forrás: http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3622_hu.htm

Forrás: http://www.figyelo.ro/eu-rovat/a-nyelvek-europai-napjat-unnepli-az-europai-bizottsag.html

Forrás: http://www.sk-szeged.hu/programok/rendezvenyek/828-nyelvek-europai-napja-2009-olasz-nap.html

 

 

DÍJAK

 

- A Lázár-kastélyban adták át a 2009-es MÚRE nívódíjakat

Szeptember 18-án és 19-én a gyergyószárhegyi kulturális központban tanácskozott a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének mintegy 50 tagja. A hagyományos évi rendezvényre ezúttal nemcsak magyarországi, hanem vajdasági és muravidéki vendégek is eljöttek. A szervezet közgyűlését és a szakmai tanácskozást követően a Lázár-kastély Lovagtermében, illusztris vendégek társaságában kiosztották az erdélyi magyar sajtó nívódíjait.

Ambrus Attila MÚRE-elnök és Karácsonyi Zsigmond ügyvezető elnök adta át az elismeréseket. Az írott sajtó kategóriában Szabó Zsolt, a Művelődés főszerkesztője, nemcsak több évtizedes sajtó- és szerkesztői munkája elismeréseként kapta meg a nívódíjat, hanem azért az oktatói tevékenységért, amelyet a Babeş-Bolyai Egyetem újságírói karán végez,. A díjazott, jelképes stafétabotként, a Művelődés folyóirat könyvajándékát adta át Antal Ildikónak, a Hargita Népe szerkesztőjének.

Az audiovizuális kategóriában a Román Televízió magyar adásának szerkesztő-műsorvezetője, Mosoni Emőke vehette át a díjat, a gyergyószárhegyi kulturális központ érdemoklevelét az anyanyelvi kultúra megőrzése terén végzett munkájáért a Kolozsvári Rádió munkatársának, Orbán Katalinnak adományozták. Az idén az Oltyán László családja által alapított díjat, amely az egykori marosvásárhelyi újságíró nevét viseli, Csibi Márta kapta oknyomozó írásaiért.

Teljes cikk: Népújság

http://www.erdely.ma/kultura.php?id=58119&cim=pres_alatt_a_sajto_nivodijakat_osztott_a_m%D

 

 

- Uniós irodalmi díjat kapott Szécsi Noémi

Átadták szeptember 28-án, hétfőn az Európai Unió újonnan alapított irodalmi díját tizenkét írónak, köztük a magyar Szécsi Noéminek. A díj reflektorfénybe állítja az ismeretlenségből kiemelkedő tehetségeket, és könyveik Európa-szerte történő terjesztését próbálja elősegíteni, valamint hozzájárul ahhoz, hogy - figyelemfelkeltés és tájékoztatás révén - megváltozzon a külföldi irodalomhoz való hozzáállás, és az uniós nagyközönség nyitottabbá váljon a határokon túlról érkező művek iránt. Az uniós tagállamok és néhány EU-n kívüli ország szerzőit (minden országból egy-egy írót) három hullámban tüntetik ki. Szécsi Noémi mellett idén az osztrák Paulus Hochgatterer, a francia Emmanuelle Pagano, az ír Karen Gillece, az olasz Daniele Del Giudice, a litván Sintija Cerniauskaite, a lengyel Jacek Dukaj, a portugál Dulce Maria Cardoso, a szlovák Pavol Rankov, a svéd Helena Henschen, a horvát Mila Pavicevic és a norvég Carl Frode Tiller vehette át a díjat, amellyel ötezer euró pénzjutalom is jár, valamint az, hogy az Unió kiemelt figyelmet szentel a mű idegen nyelvekre való lefordítására. A díjazottak kilétét a brüsszeli EU-bizottság már júliusban nyilvánosságra hozta. Akkor jelentették be, hogy Kommunista Monte Cristo című művéért Szécsi Noémi nyerte az elismerést Magyarországról.

Forrás: http://index.hu/kultur/blog/2009/09/28/unios_irodalmi_dijat_kapott_szecsi_noemi/

 

 

HAZAI

 

- Örökségünk védelmében - a Kulturális Örökség Napjai Erdélyben

Tanulmányút, kiállítások, kapunapok várták az érdeklődőket a Hargita, Kolozs és Kovászna megyében megszervezett Kulturális Örökség Napjain. Kolozsváron a Szabók bástyájában tartottak előadást az épített örökségről. Hargita megye először csatlakozott az Európa több országában már hagyományosnak számító rendezvényhez. Épített örökségünk védelmében címmel szakmai tanácskozással alapozták meg a szeptember 18-án szervezett tanulmányút résztvevőinek ismereteit. Az előadásokon rámutattak az értékmegőrzés fontosságára, a helyi önkormányzatok szerepére a műemlékvédelemben, a már aktív programokra (A hagyományos falukép és a Székelykapu), ismertették a műemlék-tulajdonosok jogait és kötelezettségeit, valamint a műemlékekre, kulturális turizmusra vonatkozó pályázatokat.

Amint a tanácskozáson is elhangzott, ahhoz, hogy felismerjük, óvjuk és megbecsüljük kulturális örökségünket, először is mentalitásváltásra lenne szükség. Mert, amint azt a bemutatott programok is mutatták, mindig a 'lentről építkező', tehát magánszemélyek kezdeményezte mozgalmak voltak sikeresek, amelyek mögé aztán felzárkóztak az intézmények is. A kétnapos rendezvény olyan tanulmányúttal zárult, amely a résztvevőknek ingyenes hozzáférést biztosított a csíki térség néhány középkori templomához.

Kovászna megye székhelyén, Sepsiszentgyörgyön, szeptember 18-án, szombaton nyílt meg a helyi Székely Nemzeti Múzeum és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum közös néprajzi kiállítása, amelyet először tavaly nyáron mutattak be Veszprémben.

Szőcsné Gazda Enikő, a sepsiszentgyörgyi múzeum néprajzos szakembere, az Ünnepek és találkozások II. című tárlat helyi kurátora elmondta, ezt a kiállításmegnyitót és a hozzá kapcsolódó rendezvényt azért időzítették a Kulturális Örökség Napjaira, mert a két országban, Romániában és Magyarországon ettől az évtől törvény szabályozza a kulturális örökség szellemi részének védelmét is. A szellemi örökség gyakran sérülékenyebb, mint az épített, egy modern áramlat nyomtalanul eltörölhet egy régi szokást, magyarázta a szakember.

A Balaton-felvidék és Székelyföld szokáshagyományait összehasonlító néprajzi kiállításon a veszprémiek a térség nagyrészt már kihalt magyar, német és szlovák hagyományait elevenítettek fel, a sepsiszentgyörgyi múzeum szakemberei a ma is élő magyar szokásokat gyűjtötték be erre a tárlatra.

A kiállítás mellett ingyenes, egésznapos családi program várta az érdeklődőket.

Forrás: http://umsz.manna.ro/kultura/oroksegunk_vedelmeben_2009_09_21.html

 

 

- Bárki lehet újságíró - közösségi média itthon

Új és egyben érdekes kezdeményezés indult pár erdélyi fiatal részéről, egy nem mindennapi közösségi oldal formájában, amely a YouReport.ro nevet kapta. A fiatalok úgy gondolják, hogy a jelenlegi média túl sok érdeket próbál képviselni, ezért gyakran nem tényszerű adatok jelennek meg benne; elég, ha csak a politikai érdekeltségű lapokra gondolunk. Az általuk indított közösségi oldal a hétköznapi emberek kezébe adja az újságírói tollat.

Az oldalon egy rövid regisztráció után máris közölhetjük saját híreinket vagy egyéb írásainkat a divat, zene, ifjúság, Unió, technika és még számos egyéb témakörben. Az oldal ugyanakkor lehetőséget nyújt más online médiák által közölt hírek linkelésére is, a felhasználók véleményüket szavazással is kifejthetik, bármely írásra lehet szavazni, így a legnépszerűbb cikkek a toplisták élére kerülhetnek, amelyeket nagyobb valószínűséggel fognak elolvasni az oldalra látogatók.

A Youreport felettébb érdekes elgondolás, de semmiképp sem mondható újkeletűnek. Hasonló oldallal próbálja népszerűsíteni magát a CNN is, amely saját közösségi médiaoldalt indított iReport néven. A Twitter, Facebook és hasonló közösségi oldalak is már-már ezt a célt szolgálják, hiszen a Twitter megmutatta, hogy napjaink embere inkább tájékozódik ezekről az oldalakról, mintsem a hagyományos médiából. A grúziai konfliktus is megerősítette, hogy az emberek hajlamosabbak a saját meglátásaikat és véleményüket népszerűsíteni a hasonló közösségi oldalakon. A világsajtó bizonyos oknál és érdeknél fogva nem tájékoztatott vagy csak felületesen a grúziai eseményekről, ezért a legtöbben a Twitteren keresztül tudták meg, mi zajlik ott egész pontosan.

Mindezek mellett a Youreporthoz hasonló oldalak ki vannak téve annak a veszélynek, hogy számos valótlan és megalapozatlan hír láthat napvilágot rajtuk, amelyet az emberek saját érzelmeik tükrében írnak, nem objektíven közelítve meg a témát. Ugyanakkor paradox módon talán épp ez teszi valóságossá az egészet, ha hétköznapi emberek tudósítanak. A CNN például számos ötletet merít saját tudósításaihoz az iReportról, ‘több szem többet lát’ alapon. Vannak olyan írások is, amelyeket egy kis utánajárás után egy az egyben átvesznek és közölnek. Tehát a veszélyei mellett számos előnye is van a közösségi médiának.

Forrás: http://www.erdely.ma/kultura.php?id=57493&cim=matol_barki_lehet_ujsagiro

 

 

- A BBTE-t tartják a legnívósabbnak

A kolozsvári székhelyű Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) a legnívósabb romániai felsőoktatási intézmény - mutat rá a Capital üzleti és pénzügyi hetilap, valamint a német Kienbaum Management Consultants által készített toplista. A szinte valamennyi akkreditált romániai egyetemet összemérő rangsorban a vidéki felsőoktatási intézmények egyértelműen megelőzték a fővárosiakat.

A University Ranking tulajdonképpen egy felmérésen alapszik, amelynek során 84 egyetem kapcsán kérték ki az üzleti szféra és az egyetemet végzettek véleményét. Összesen 35 hazai és nemzetközi cég 395 képviselőjét és 3131 olyan, egyetemet végzettet kérdeztek meg, akiknek zöme 1995 után szerzett oklevelet. A munkáltatókat arra kérték, hogy vezető beosztásban lévő alkalmazottaik által az elvégzett egyetemről mondottak vagy a tapasztaltak alapján nyilatkozzanak. Ez pedig igen fontos mutató, hiszen az oktatás hatékonyságának ez az egyik legkitűnőbb fokmérője.

A kutatás szeptember 22-én nyilvánosságra hozott következtetései rámutatnak, valamennyi vizsgált területen a kolozsvári székhelyű BBTE bizonyult a legnívósabbnak, az összesítésben 2,30 pontot kapott. Bár a második 2,33 ponttal a Bukaresti Egyetem lett, Maria Smid, a projekt bécsi koordinátora elmondta, a fővárosi intézmény kapcsán a cégek képviselői igazából csak a társadalomtudományi karokat és a jogot említették.

Minimális különbséggel, 2,36 ponttal a harmadik helyre szintén egy erdélyi felsőoktatási intézmény került, a brassói Transilvania Egyetem. Az első húszban még hat erdélyi egyetem kapott helyet, ötödik a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem (2,44 pont), tizenegyedik a kolozsvári Műszaki Egyetem (2,59 pont), tizenkettedik a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem (2,68 pont), tizennegyedik a temesvári Nyugati Egyetem (2,68 pont), tizenhatodik a szintén temesvári Műszaki Egyetem (2,75 pont), míg tizenhetedik a nagybányai Északi Egyetem (2,9 pont).

A két magyar tannyelvű, magánkézben lévő felsőoktatási intézmény, a kolozsvári székhelyű Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, illetve a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem nem is szerepelt a vizsgált tanintézetek listáján. Viorica Ana Chişu, a Capitalnak az egyetemi rangsorért felelős szerkesztője a Krónikának elmondta, két szempontot vettek figyelembe az egyetemek listájának összeállításakor: elsősorban a felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kellett a román állami akkreditációval, másodsorban az egyetemek és az üzleti szféra közötti kapcsolatot is szem előtt tartották.Chişu szerint mindkét magyar tannyelvű egyetem megfelel e második kritériumnak, azonban egyik sem található meg az oktatási minisztérium honlapján - www.edu.ro  - szereplő akkreditált felsőoktatási intézmények listáján.

Teljes cikk: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=31711

 

 

AJÁNLÓ

 

- Amikor fordul az ezred

Ez a címe Szőcs Géza és Farkas Wellmann Endre műfajteremtő, úgynevezett beszélgetőkönyvének (Ulpius, 2009, 383 oldal), amelyet a Litea könyvesboltban szeptember 16-án mutattak be.

Az erdélyi származású szerzőpáros különleges irodalmi- és kordokumentumok, versek és párbeszédek segítségével eleveníti fel a XX. század történelmének magyarokat érintő, meghatározó eseményeit. A könyv elnyerte az Európai Akadémia Díjat 2009-ben.

’Sem az élet, sem a történelem nem szereti a műfaji szigorúságot. A dráma, líra, narratíva együtt alkotja az életünket, ilyen ez a könyv is, sokszínű. Egy próbálkozás arra, hogy az ezredfordulót megelőző és követő néhány évet olvasmányos formába öntsük. A könyv úgy született, hogy Farkas Wellmann Endre diplomamunkáját korábbi verseimből írta, és kihasználta a lehetőséget, hogy feltehette azokat a kérdéseket, amelyek felmerültek benne a szövegek olvastán.’ - mondta el Szőcs Géza.

Forrás: http://www.erdely.ma/kultura.php?id=57902&cim=amikor_fordul_az_ezred

A kötetről az alábbi linken olvasható recenzió: http://www.litera.hu/hirek/szavak-szovegek-elethelyzetek

 

 

MOZAIK

 

- E-könyveket lapoznak az USA-ban

Rekordot döntött az Egyesült Államokban az e-könyvek forgalma a nyáron - közölte az Amerikai Kiadók Szövetsége (AAP). Az elektronikus könyvek forgalma júniusban elérte a 12 millió dollárt, ez több mint 150 százalékos növekedés az egy évvel korábbi adathoz képest. Ugyancsak tekintélyes eladásokról számolnak be a kézben tartható digitális könyvolvasó készülékek gyártói. Az Amazon.com internetes kereskedelmi portál készülékére, a 2007-ben piacra dobott Kindle-ra is várakozáson felüli a kereslet. A digitális olvasók képernyőjén azonnal láthatóak a fogyasztók által online vásárolt és letöltött e-könyvek. A vékony, hordozható készülékeken több száz kötetet lehet tárolni. Egyes készülékek még fel is olvassák tulajdonosuknak a szöveget. Az AAP szerint mind az e-könyvek, mind a digitális olvasók piaca bővül; a fogyasztók azokat a termékeket keresik, amelyek beilleszthetők egyre mobilabb, számítógépesített életmódjukba.

Az Amazon.com oldalán több mint 300 ezer könyvcím közül lehet választani. A szolgáltató 10 dollárt kér minden kötetért, legyen szó sikerkönyvről vagy a legújabb kiadványokról, ez sok esetben csak töredéke a nyomtatott változatú könyvek árának. Az Egyesült Államokban már több szerző és kiadó teljesen átállt a digitális könyvkiadásra, ezzel ugyanis megtakarítható a nyomtatás, szállítás és tárolás költsége, amely a hagyományos könyvek árának több mint 12 százalékát teszi ki.(MTI)

Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=289486&ctag=articlelist&iid=1

 

 

- Harry Pottert olvasnak a guantánamói foglyok

Harry Potter a legnépszerűbb olvasmány a guantánamói fogvatartottak körében - írja blogjában a brit The Times vezető publicistája, Daniel Finkelstein. A bejegyzés idézi a londoni székhelyű arab Al-Hayat napilap riporterét, aki nemrég a guantánamói börtön könyvtárosával készített interjút.

Eszerint a rabok leggyakrabban a Harry Potter sorozat egyikét kölcsönzik ki, amelyet Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha című regénye, illetve Barack Obama Dreams from my Father című könyve követ. A The Times egyik korábbi cikke szerint a guantánamói fogvatartottak azért tudnak könnyen azonosulni J. K. Rowling népszerű regényének hőseivel, mert párhuzamot vonnak George W. Bush és Harry Potter legfőbb ellensége, Voldemort között. A foglyok a Times riporterének elmondták, hogy Guantánamót a könyvbeli Azkaban börtönnel azonosítják, ahol a fogvatartottak kegyetlen bánásmódban részesülnek.

Forrás: Transindex, Hajnali hírlevél, 2009. szeptember 10.

 

 

- Kétmillió példányt adtak el Dan Brown új regényéből az első héten

A szeptember 22-én közzétett adatok szerint megjelenése után egy hét alatt 2 millió példány kelt el Dan Brown The Lost Symbol című misztikus regényéből. Az adatok a nyomtatott, audió és e-book-formátumban egyaránt kapható regény amerikai, kanadai és angliai eladásait összegzik.

A regény a hat évvel ezelőtt megjelent, világszerte több mint 80 millió példányban elfogyott A Da Vinci-kód folytatása. Kiadója - s a recesszió miatt aggódó könyvpiac minden résztvevője - nagy bizakodással tekintett a mű szeptember 15-i bemutatkozása elé. Ám miután már forgalomba kerülése első napján elérte az egymilliós eladott példányszámot, a kedélyek kissé megnyugodtak. A nagy érdeklődésre való tekintettel az eredetileg ötmilliós első kiadást azóta további hatszázezer kötettel toldották meg.

A szimbólumkutató Robert Langdon professzor legújabb kalandjai Washingtonba vezetik az olvasót, a mű szabadkőművesek körüli cselekménye mindössze 12 órát ölel fel.

A regény magyar kiadása a GABO kiadónál készül, a megjelenés dátuma még nem ismert.

Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=290216&ctag=articlelist&iid=1

 

 

Szerkesztők:

 

Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk

Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu

 

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

 

E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin