************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

            ReMeK-e-hírlevél

 

III. évf. 2009/6. szám                                                ISSN 1842-7448

************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele

Megjelenik havonta

************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

 

Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerem, jelezzek a bakai.magdolna@gmail.com cimen.

 

TARTALOM

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

-Könyvtári jubileum Szilágysomlyón

-Térképtárlat a Telekiben

-A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

-60 éves a szentegyházi Városi Könyvtár

-Ismét látogatható az újaradi könyvtár

-Örökbefogadás a Teleki Tékában

-Páskándi Gézáról szóló állandó kiállítás Szatmárhegyen

-Csillagászati nap a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban

ÉVFORDULÓK

-Kányádi Sándor 80 éves

-Száz éve született Radnóti Miklós

KITEKINTŐ

-Tréfára kész embert láthatunk az OSZK-ban

-Európai elektronikus könyvtárhálózat

-Irodalmat ünnepeltek

-MyLibrary - információforrások és könyvtárosok együttműködése

DÍJAK

-Kitüntetést adtak át Szőcs Géza költőnek Bécsben

-Díszpolgári címet adományoztak Kányádi Sándornak

-Gundel-díj Böszörményi Zoltánnak

-Bookline: az év könyvkereskedője

-A Petőfi Irodalmi Múzeum lett Az Év Múzeuma

HAZAI

-Lottópénzre váró tékák

-Könyvvásár Kolozsváron

AJÁNLÓ

-Könyv-e.hu -Elektronikus könyvek

-Kuszálik Péter Kós Károlyról szóló kötetével bővült az Adatbank

-eMagyarul – Tíznyelvű szótárral

-Május végén jelenik meg a könyvek iPodja

MOZAIK

-A nők többet olvasnak, mint a férfiak

-225 éve született Kőrösi Csoma Sándor – Az Alexander-könyvekről

-Romantikus írónak készült Bonaparte Napóleon

-Nem sért jogokat a digitalizált olvasóterem

-Mindenki meghal, bukás a vége

-Ismeretlen Tolkien-eposz került elő

 

 

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

 

-Könyvtári jubileum Szilágysomlyón

„Kétszáz esztendeje annak, hogy Kazinczy Ferenc elindította azt a mozgalmat, amelynek köszönhetően ma egységes magyar nyelvet beszélünk, s amelynek köszönhetően ma itt magyar nyelvű könyvtárban lehetünk” – így köszöntötte Szilágysomlyón a Báthory István Alapítvány könyvtára fennállásának tizenegyedik évfordulóján rendezett ünnepségen a hallgatóságot Szabó Zsolt egyetemi tanár. A Művelődés kulturális havi folyóirat főszerkesztője a magyar nyelvújítóról tartott előadásában egyebek mellett azokról a kötődésekről beszélt, amelyek Kazinczyt Erdélyhez, ezen belül a Szilágysághoz fűzik.

Szilágyi Domokos-emlékestet mutatott be az Alteregó Irodalmi előadócsoport a szilágysomlyói Magyar Házban május 22-én, a Báthory István Könyvtár Napján. A könyvtárnapi ünnepségen az olvasóközönség találkozhatott Jancsó Noémi költőnővel, a Bretter György Irodalmi Kör elnökével is, valamint Szabó Zsolttal, a Művelődés folyóirat főszerkesztőjével, aki Kazinczy Erdélyben címmel tartott rövid előadást.

„Négyezer kötettel indultunk, ma már tízezer címnél tartunk, ebből természetesen a magyar tannyelvű Báthory István Általános Iskolának is bőven jutott olvasnivaló” – magyarázta Nagy Andrea könyvtáros.

(Forrás: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=28560

http://multikult.transindex.ro/?hir=1263)

 

 

-Térképtárlat a Telekiben

Régi térképek kiállítása látogatható Marosvásárhelyen a Teleki-Bolyai Könyvtár ideiglenes kiállítótermében. Petelei Klára, a tárlat ötletgazdája és szervezője elmondta, a Tékának sok térképe van, a most látható kiállítás tulajdonképpen a felmérés kezdetét jelenti. Mivel a kötetek térképmellékletei nem szerepelnek külön nyilvántartásban, ezt ezután kell megvalósítani. A földszinti ideiglenes kiállítóterem tárlóiban látható térképek Erdélyt mutatják be térben és időben, az ókortól egészen a 20. század közepéig.

(Forrás: Új Magyar Szó, 2009. május 4.)

 

 

-A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

Koncertek

Május közepén ismét a minőségi zene otthona volt könyvtárunk Gábor Áron terme. 16-án a helybeli Eufónia Kulturális Egyesület szervezésében csíkszeredai, miskolci, szászrégeni, székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi fiatal zenészek léptek fel, az Ifjúsági Kamaraegyüttesek Fesztiválja nyolcadik kiadásának keretében. 18-án, a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja szervezésében, Demény Balázs elismert fiatal kolozsvári zongoraművész koncertjére került sor, előadásában elhangzottak: L. v. Beethoven - É-dúr szonáta op. 109, Bartók B. – Szvit op. 14, C. Debussy - Hommage à Rameau (Images I.), Liszt F. - Dante-szonáta (Fantasia quasi sonata, après une lecture de Dante).

(Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2009/05/zene-es-konyv-ideje.html)

Bemutatták Markó Béla könyvét

A nyolcvanesztendős Kányádi Sándort köszöntő verssel kezdődött 2009. május 21-én este Markó Béla Egy irredenta hétköznapjai című könyvének bemutatója Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban, majd a beszélgetés során szinte észrevétlenül elevenedett meg a nyolcvanas évek lehallgatásokkal, szekustisztekkel, jelentésekkel, beszervezési és megfélemlítési kísérletekkel teli világa. A Bogdán Lászlóval folytatott beszélgetése során Markó megjegyezte: a lehallgatási jegyzőkönyveket tartalmazó kötetben látott egyfajta torz irodalmi érdekességet is. A lehallgatott beszélgetések kétharmadáról ma már nem tudni, miért voltak fontosak, hiszen legtöbbjük banális, hétköznapi dolgokról - benzinjegy, kávé - szól, a lehallgatást jegyző tisztnek azonban igazolnia kellett munkáját, sokszor bizarr kommentárokat fűzött a jegyzőkönyvekhez - a könyvből pedig kiderül, értékelték munkáját, hiszen elő is léptették. Markó Béla hangsúlyozta azonban: nem egyedi jelenségről van szó, hasonló könyvet sokan kiadhatnának.

(Forrás: http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=19477)

Könyv-tér, hang-tár

Könyvtárunk májusban péntek délutánonként, 15 és 18 óra között „kiszállt” az Erzsébet-parkba. A Könyv-tér, hang-tár programba illeszkedő újabb akciók során a pavilonban lehetőség volt az állományunkban lévő hangoskönyvek „kóstolgatására”, gyermekkönyvek böngészésére, érdekes könyvek, albumok lapozgatására, és helyben beiratkozhattak az érdeklődők.

(Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2009/05/zene-es-konyv-ideje.html)

 

 

-60 éves a szentegyházi Városi Könyvtár

A szentegyházi Városi Könyvtár fennállásának 60. évfordulóját ünnepelték 2009. május 21-én. A Városnapokat a könyvtár emlékünnepségével nyitották meg a felújított Gábor Áron Művelődési Ház nagytermében. Meghívottak voltak Lőrincz György író és Lövétei Lázár László költő. A lelkes könyvbarátok és irodalomkedvelők mellett Kopacz Katalin, a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója és annak két könyvtárosa is részt vett a rendezvényen. A házigazda, Finta Erika könyvtáros rövid könyvtártörténettel indított, ezt követően Szabó Klára könyvtáros a könyvtárban eltöltött 46 év legszebb emlékeit osztotta meg a résztvevőkkel. Ünnepi beszédet mondott Kopacz Katalin és Lövétei Lázár László. A tartalmas délutánt verssel és népdallal tették színesebbé, a legjobb helyi szavalók előadásában hangzottak el Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban, valamint Szilágyi Domokos Hogyan írjunk verset című költeményei. Zenei anyanyelvünk, a magyar népdal üzenetét az ünnepségen egy V. osztályos tanuló csodálatos népdalcsokorral tolmácsolta. Az ünnepi műsor Szentegyháza polgármester asszonyának biztató szavaival zárult. Végül a jelenlevők megtekinthették a könyvtár legszebb és legértékesebb könyveiből, valamint régi fotókból készült házi kiállítást. E jeles alkalmat egy népi motívumokkal díszített emlékplakett őrzi.

Forrás: Finta Erika, Szentegyházi Városi Könyvtár

 

 

-Ismét látogatható az újaradi könyvtár

Hivatalosan újranyílt az A. D. Xenopol Arad Megyei Könyvtár újaradi részlege. A korábbi épületből, amelyet 2006-ban visszakapott egykori tulajdonosa, mintegy másfél éves, politikai csatározásoktól sem mentes hercehurca után átköltözött, a megyei tanács kedvező döntése után, a Temesvári út 58 szám alattiba. A belső berendezési munkálatok (tatarozás, festés, parkettázás, vízbevezetés, mellékhelyiség-felújítás stb.) tavaly decemberben kezdődhettek el, idén februárban nekiláthattak a mintegy 25 ezer kötet átköltöztetéshez is. Az új helyen a könyvtár internet-hozzáférhetőséget biztosít az olvasói igazolvánnyal rendelkezőknek, és a két termen kívül egy terasz is rendelkezésre áll, akár olvasásra, akár gyermekeknek szánt rendezvényekre. A könyvkínálat gazdag, remélik, hogy a korábbi, közel 400-as létszámú olvasótábor nem csak visszatér, hanem bővül is: román, magyar és német nyelvű könyvek is várják őket.

(Forrás: http://www.nyugatijelen.com/kultura/ismet_latogathato_az_ujaradi_konyvtar.php)

 

 

-Örökbefogadás a Teleki Tékában

A marosvásárhelyi Teleki Tékában általános épület-tatarozás folyik. Amire nem volt pénz előirányozva, az a különféle műtárgyak és régi bútorok, például a díszszékek restaurálása.

Lázok Klára, aki a Teleki történésze, könyvtárosa, a gyerekeknek múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervez, kitalálta, támogatást szerez a díszszékek rendbetételére. Tíz nap alatt gyűlt össze a 14 szék restauráláshoz szükséges összeg - pedig az akció híre jórészt informális úton terjedt, és sokan előre borítékolták eredménytelenségét. Klára mindössze elkezdte mesélni az ismerőseinek, hogy létezik ez a kezdeményezés, hogy milyen vagány dolognak tartja és mekkora megtiszteltetés egy vásárhelyinek, hogy hozzájárulhat egy szék helyrehozatalához - ami által egy kicsit ő is részévé válhat a Tékának. Nem kért, csak lelkesen mesélt, és végül az akció egyfajta civil mozgalommá alakult. Nem volt benne marketing, nem kellett szórólapokat osztogatni, plakátokat és szpotokat nyomni. Persze, a helyi média is besegített a népszerűsítésbe. Az összeg végül jórészt magánszemélyektől gyűlt össze. És minden örökbefogadónak és széknek megvan a maga kedves története.

Az akció sikerét látva a bázeli Teleki Förderstiftung Alapítvány magára vállalta a székekhez tartozó nagyasztal és két korhű kisasztal restaurálásának költségeit, ezzel kiteljesítve az akciót. A tervek szerint az épület felújítása után berendeznének egy Teleki Sámuel-emlékszobát, ez lenne a székek és asztalok új helye is. És itt lesz kitéve az a réztábla, amin az örökbefogadók nevei szerepelnek, és az is, hogy pontosan melyik szék kinek köszönhető. A következő akció a baglyos cégér örökbefogadása lenne, ami a Téka szimbóluma, és jelenleg szintén elég rozoga állapotban van. Ugyanakkor restaurátorokkal felmérették a festmények állapotát, és a nyár folyamán ezek számára is szeretnének támogatókat találni, akár a turisták bevonásával is. Minden hónapnak meglesz a maga festménye, amelynek rendbetételére újabb műértő, lelkes vagy akár lokálpatrióta örökbefogadókra számítanak.

A civil kurázsiért Kiwi-díj jár - így döntött a Transindex muratórium.

(Forrás: http://multikult.transindex.ro/?cikk=9476)

 

 

-Páskándi Gézáról szóló állandó kiállítás Szatmárhegyen

Páskándi Géza életével kapcsolatos dokumentumokból nyílt Szatmárhegyen állandó kiállítás a költő emlékére. A május 15-re tervezett Páskándi-megemlékezésen a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnökségének együttműködése révén Szatmárhegyen, a költő, író, drámaíró szülőfalujában is megnyílt a „… méltó túlélés a boldogság maga” című emlékkiállítás.

A tárlatot Páskándi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából még 2003-ban nyitották meg először, s azóta több településen is - így csupán az utóbbi két esztendőben Tokajban, Kolozsváron, Hatvanban, Salgótarjánban és Miskolcon is - bemutatták. A kiállított anyagot 2008 decemberében Muzsnay Árpád EMKE-alelnök szorgalmazására azzal a céllal adományozta a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnökségének, hogy a költővel kapcsolatos eredeti dokumentumok hiteles másolatai felhasználásával Szatmárhegyen állandó Páskándi Géza-kiállítást alakítsanak ki a nagyközönség számára.

A Budapestről most Szatmárhegyre kerülő anyag a helység újonnan kialakított könyvtárában kap elhelyezést, s az EMKE Partiumi Alelnökségének a Petőfi Irodalmi Múzeummal kötött együttműködési megállapodása értelmében a tárlat megnyitását követően a felek szeptember 30-ig visszatérnek a tapasztalatok értékelésére, s azok ismeretében döntenek az emlékkiállítás további sorsáról, esetleges bővítéséről.

(Forrás: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=28218

http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6595&cikk_id=19127)

 

 

-Csillagászati nap a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban

Május 4-én a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban Halász Gyöngyi és Nagy Antal fizikatanárok irányításával az iskola diákjaiból és alkalmazottjaiból álló csoport berendezte a gimnázium fizikalaborját a csillagászati napra, amely esemény együtt volt tartva a Természet Világa folyóirat 140 esztendős jubileumának ünneplésével. A Természet Világa folyóirat számaiból válogatott anyag nagy része a gimnázium könyvtárából származik, a többi Nagy Antal magángyűjteményéből volt válogatva. Jelentős segítséget nyújtottak a kiállítás elrendezésében Ferencz Kinga fizikalaboráns és Borbé Levente könyvtáros. A diákok tanári irányítással több szemléltető eszközt készítettek erre az alkalomra.

(Forrás: http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2009/05/csillagaszati-nap-marton-aron.html)

 

 

ÉVFORDULÓK

 

-Kányádi Sándor 80 éves

Kányádi Sándor 1929. május 10-én született Nagygalambfalván. Édesapja Kányádi Miklós gazdálkodó, édesanyja László Julianna, akit korán, 11 évesen (1940) vesztett el. Az elemi iskola öt osztályát szülőfalujában végezte. A középiskolát a székelyudvarhelyi református kollégiumban (1941-1944), a Római Katolikus Főgimnáziumban (1944-1945) és a fémipari középiskolában (1946-1950) végezte. Ezt követően beiratkozott a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színházművészeti Főiskolára, de a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karán szerzett magyar-irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben, azonban soha nem dolgozott tanárként, életét az irodalomnak szentelte.

Költői tehetségét Páskándi Géza (1933-1995) fedezte fel. Ő közölte 1950-ben első versét a bukaresti Ifjúmunkás című lapban. 1951-1952-ben az Irodalmi Almanach segédszerkesztője, ezzel egyidőben néhány hónapig az Utunk, 1955-1960-ban a Dolgozó Nő munkatársa, 1960-tól 1990-ig pedig a Napsugár című gyermeklap szerkesztője.

Bécsben 1967-ben előadást tartott Líránkról Bécsben címmel. 1984-ben egy hosszabb, észak- és dél-amerikai előadó körúton vett részt. 1987-ben meghívták a rotterdami Nemzetközi Költőtalálkozóra, de mivel útlevelet nem kapott, tiltakozásul kilépett a Román Írószövetségből.

(Forrás: http://www.nyugatijelen.com/kultura/kanyadi_sandor_ma_80_eves.php )

 

 

-Száz éve született Radnóti Miklós

Száz éve, 1909. május 5-én született Budapesten Radnóti Miklós költő, műfordító, a XX. századi magyar líra egyik meghatározó alakja. Korai költészetét a szabadvers, a lázadó expresszionista hang jellemzi, az egyre fenyegetőbb létben megszülető művei azonban már kiérlelt, klasszikus formát mutatnak. Prózai írásai közül kiemelkednek kortársairól írott tanulmányai, valamint az 1937-től 1943-ig vezetett Naplója, amely értékes alkotáslélektani dokumentum is.

Születése anyja és ikertestvére életébe került, e súlyos örökség későbbi költészetére is hatással volt. Tizenegy évesen teljes árvaságra jutott, ettől kezdve anyai nagybátyja nevelte, aki kereskedelmi pályára szánta. A csehországi Reichenberg (Liberec) textilipari szakiskolájában tanult, majd 1928-1930-ban nagybátyja cégénél dolgozott. Az irodalom azonban sokkal inkább vonzotta, már kamaszkorától verselt. 1929-30-ban részt vett a Kortárs folyóirat szerkesztésében, 1930-ban megjelent első kötete, a Pogány köszöntő. Beiratkozott a szegedi egyetem magyar-francia szakára, ahol a katolikus tudós-költő Sík Sándor egyik legkedvesebb tanítványa lett.

Bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tevékenységébe, falukutató utakon, a munkásotthon kulturális életében vett részt, kapcsolatba került az illegális kommunista párttal is. 1931-es kötetét elkobozták, izgatással, vallásgyalázással vádolták. 1934-ben doktorált, Kaffka Margitról írta disszertációját. Feleségül vette Gyarmati Fannit, aki ihletője volt a magyar költészetben ritka hitvesi líra gyengéd hangú darabjainak.

Származása miatt nem jutott katedrához, magánórákból, szerény tiszteletdíjakból élt. 1937-ben Baumgarten-jutalmat kapott, a harmincas évek derekán többször járt Párizsban. Egymást követően több kötete is megjelent, 1936-ban a pályája fordulópontjának tartott Járkálj csak, halálraítélt!, majd a Meredek út, az Ikrek hava, gyermekkorának prózai összegzése. Közben műfordításain is dolgozott, Vas Istvánnal közösen Apollinaire válogatott verseit jelentette meg, majd La Fontaine meséit fordította. 1940-ben még napvilágot látott Válogatott verseinek kötete, de ettől kezdve élete folyamatos rettegés lett.

Többször behívták munkaszolgálatra, szolgált Szamosveresmarton, Margittán, Királyhágón, Élesden, közben hosszabb-rövidebb időt otthon tölthetett. 1944 májusában a szerbiai Bor melletti lágerbe került, onnan indították utolsó útjára 1944 szeptemberében. Gyalogmenetben hajtották a Győr melletti Abdáig, ahol a már járásképtelen költőt november 9-én a keretlegények agyonlőtték. Utolsó verseit tartalmazó noteszát, a Bori noteszt, exhumálásakor kabátjának zsebében találták meg.

(Forrás: http://www.nyugatijelen.com/kultura/szaz_eve_szuletett_radnoti_miklos.php)

 

 

KITEKINTŐ

 

-Tréfára kész embert láthatunk az OSZK-ban

Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában őrzik a világ legnagyobb, elsődleges forrásnak tekinthető Haydn-kéziratgyűjteményét, ezekből válogatott Mikusi Balázs osztályvezető a nemrég megnyílt kamarakiállításhoz. A Haydn hétszer Haydn személyiségét mutatja be a következő hét szempont köré csoportosítva: Az újító, Az udvari karmester, A humorista, A hívő, A magánember, A híresség, A gyűjtő.

A Haydn halálának 200. évfordulójához kapcsolódó tárlatot megnyitó beszédében Somfai László akadémikus, Haydn-kutató kiemelte: sűrű, szinte csak eredeti kottákat, feljegyzéseket mutat be a kiállítás. Az anyag Haydn különféle arcait illusztrálja: az operadirektorét, a tréfára kész emberét, az Esterházy-hercegek alkalmazottjáét, a sok műfajú zeneszerzőét, a szonáták, a szimfóniák, a vonósnégyesek alkotójáét.

A május 15-től július 9-ig látható Haydn hétszer fontos újdonsága emellett, hogy a nagyközönség most először tekintheti meg a zeneszerző korábban elveszettnek hitt, de egy tavalyi árverésen a gyűjtemény számára megvásárolt saját műjegyzékét, az úgynevezett Haydn-Verzeichnist. Somfai László emlékeztetett arra, hogy mivel Haydn műveit a hercegi gyűjteményben őrizték, három-négy emberöltőn át a fontos források jelentős része kutathatatlan volt. Ezt azonban kompenzálta, hogy az anyag egyben maradt. Amikor 1945-ben Vécsey Jenő átvette az OSZK Zeneműtárának vezetését, majd 1949-ben állami tulajdonná vált a gyűjtemény, megindulhatott a kutatás, amelyben a zenetörténésznek kiemelkedő szerepe volt kutatóként is és úgy is, hogy megteremtette a lehetőséget mások munkájához.

Így az 1959-es Haydn-évre páratlan eredmények láttak napvilágot, köztük Rajeczky Benjamin tanulmánya az egyházi művekről vagy Ujfalussy József elemzése. A Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában Kodály Zoltán felhívta a figyelmet arra: Haydn szerzeményeiben jelenik meg először az all, ongarese jelzés, amellyel világszerte hirdette, hogy itt egy sajátos, minden mástól elütő zenei kifejezésmód él. 1960-ra pedig elkészült Bartha Dénes átfogó könyve Haydnról, az operakarmesterről, amely sajnos ma is csak németül olvasható.

Vécsey Jenő számtalan ismeretlen vagy elfelejtett remekművet tett újra közkinccsé: Michael Haydn, Werner, Albrechtsberger és Druschetzky alkotásait emelte ki a feledésből. A Haydn-operák az ő munkája nyomán váltak kiadhatóvá és előadhatóvá - mutatott rá Kárpáti János.

(Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=959&articleID=283825&ctag=articlelist&iid=1

http://kultura.hu/main.php?folderID=1300&articleID=283680&ctag=articlelist&iid=1 )

 

 

-Európai elektronikus könyvtárhálózat

Az Európai elektronikus könyvtárhálózat című program 1,8 millió euró támogatást kapott az EU Kultúra programjának 2009-re szóló felhívásában. A projekt célja a történelmi könyvekhez való online hozzáférés elősegítése; magyar résztvevői a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchenyi Könyvtár.

Az E-könyvek igény szerint - Európai könyvtárhálózat (EOD) az 1500 és 1900 között Európában kiadott könyvekhez való szakmai és magáncélú hozzáférés elősegítésére törekszik. Az eBooks-on-Demand (EOD) hálózat a könyvek digitális formában való elérhetőségét szorgalmazza, amely lehetővé teszi a felhasználó igénye szerinti felhasználást mérsékelt illeték ellenében, néhány napon belüli eljárással. A projekt fő céljai közé tartozik az EOD-hálózat bővítése új európai tagok bevonásával, a történelmi könyvek olvasói és felhasználói közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, valamint egy egész Európára kiterjedő modell gyakorlati alkalmazása révén felkészíteni az érintett múzeumokat, könyvtárakat és más kulturális szereplőket a korszerű információs technológián alapuló, interkulturális szolgáltatás működtetésére. A programban 9 európai ország 20 nagy könyvtára és intézménye vesz részt. A projekt az Európai Unió Kultúra keretprogramjában 1 815 226 euró támogatást nyert 2009-ben. A projekt megvalósulásának időszaka 2009. május 1. - 2013. május 1.

(Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=22041 )

 

 

-Irodalmat ünnepeltek

Május 13-án Európa-szerte több országban is a modern európai irodalom került a középpontba, a csehek által szervezett irodalmi eseményeken. A cseh EU-elnökséget ünnepelte Csehország a nem mindennapi irodalmi eseménysorozattal, amelynek londoni programjába a Londoni Magyar Kulturális Központ is bekapcsolódott.

Ahogy a The London Paper londoni napilap is hirdette a különleges eseményt, Európa egy estére összefogott, hogy az európai irodalmat ünnepelje. Május 13-án egyszerre 10 nagyvárosban, köztük Bécsben, Münchenben, Prágában és Párizsban is megrendezték az európai irodalmi eszmecserének teret adó Európai irodalmi estet.

Londonban a Cseh Kulturális Intézet és az Európai Bizottság brit képviseletének együttműködésében a neves British Library-ben találkoztak több száz fős közönség előtt a neves írók. Az est során 7 ország 7 írója kapott szereplési lehetőséget: Magyarország képviseletében az Angliában élő, számos díjra jelölt, magyar származású író, Fischer Tibor beszélgetett Jessica Duchen angol kritikussal, íróval. Fischer Tibor legújabb könyve mellett a nagysikerű A béka segge alatt című, magyar gyökereiről szóló regényről is beszélt a brit közönségnek.

(Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=283766&ctag=articlelist&iid=1 )

 

 

-MyLibrary - információforrások és könyvtárosok együttműködése

A My Netscape, My Yahoo és hasonló népszerű alkalmazások mintájára hozták létre a nyílt forráskódú MyLibrary-t 1997-ben, a North Carolina State University Library-ben. Célja adatbázisok, elektronikus szövegek és könyvtári linkek felhasználóbarát módon hozzáférhetővé tétele volt. A bejelentkezett használó az őt érdeklő tudományterületet kiválasztva használhatta és saját kedvenc linkjeivel társíthatta ezeket a forrásokat. A rendszert kb. kéttucatnyi könyvtár vette át részben, egészben vagy saját elképzelései szerint átalakítva. A MyLibrary lényege a használók, az információforrások és a könyvtárosok együttműködése. – F.: MyLibrary: digitális könyvtári eszköztár (ref.: Fazokas E.), Humanus, http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?serial&1item=34

(Forrás: KIT Hírlevél 2009/21)

 

 

DÍJAK

 

-Kitüntetést adtak át Szőcs Géza költőnek Bécsben

Nagydíjával tüntette ki a Bécsi Európai Akadémia Szőcs Géza erdélyi költőt. Az 1962-ben alapított társaság az európai integráció, együttműködés és oktatás elősegítésére jött létre, és támogatja az Európai Unióról szóló ismeretek terjesztését. A szervezet évtizedek óta évente egy alkalommal kitüntetéssel jutalmazza Közép-Európa politikai és szellemi életének kiválóságait.

Csak akkor maradhat Európa az, amire eddigi teljesítménye predesztinálja, ha bízik magában, és hisz a szeretetben - mondta Szőcs Géza a díjátadó ünnepségen elhangzott köszönőbeszédében.

A felszólalók megemlékeztek arról, hogy idén húsz éve szűnt meg a határzár Magyarország és Ausztria között.

(Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=283751&ctag=articlelist&iid=1 )

 

 

-Díszpolgári címet adományoztak Kányádi Sándornak

Budapest I. kerületi önkormányzata Budavár visszafoglalásának 160. évfordulóján, a Kerület Napja alkalmából díszpolgári címet adományozott a Kossuth-díjas költőnek, műfordítónak. Az erdélyi irodalmár azt vallja: a magyar költészet egyetlen fa, gyökere és koronája egyetlen egység. „A fának a gyökere, a lombja és a koronája egy kiterjedésű és egy közös törzs, nem tehet a fa arról, hogy közben kerítés van körülötte, tehát ez egyazon fa" - mondta el az ünnepségen Kányádi Sándor.

(Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=52251 )

 

 

-Gundel-díj Böszörményi Zoltánnak

Gundel Művészeti Díjat kapott Böszörményi Zoltán Az éj puha teste című regényéért irodalom kategóriában. A kategória másik két jelöltje Krasznahorkai László Seiobo járt odalent és Grecsó Krisztián Tánciskola című művei voltak.

A Gundel Művészeti Díjat Láng György, a Gundel Étterem tulajdonosa alapította az ezredforduló tavaszán. Az első díjátadásra 2001 májusának első hétfőjén került sor, majd ez után minden évben 2004-ig a Gundel Étterem kertjében, májusban adták át eleinte 10, majd 14 kategóriában a különböző művészeti ágak legjobbjainak. 2005-ben a Gundel és a Budapesti Operabál Kft. újjászervezte a kuratóriumot és magát a díjátadást is.

(Forrás: http://www.nyugatijelen.com/kultura/gundel_dij_boszormenyi_zoltannak.php )

 

 

-Bookline: az év könyvkereskedője

A XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Bookline internetes áruház elnyerte az Év kereskedője díjat.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) 2001-ben alapított díjának különleges értékét az adja, hogy a kereskedők és a kiadók titkos szavazással döntik el, szerintük melyik kiadó, illetve kereskedő érdemelte ki az előző év teljesítménye alapján ezt az elismerést. A Bookline már több alkalommal is a második helyen végzett, és a díjat most első alkalommal ítélték az erdélyi és a felvidéki oldallal (www.bookline.ro, www.bookline.sk) is rendelkező cégnek a kiadók.

Starcz Ákos, a Bookline.hu Nyrt. vezérigazgatója történelmi pillanatnak nevezte, hogy a magyar könyvszakmai szervezetek titkos szavazással az internetes könyváruházat választották az Év kereskedőjének. A több évszázados múltra visszatekintő könyvszakma fejlődésének, a vásárlási szokások változásának, a mai kor követelményeinek és nem utolsósorban a Bookline múlt évi teljesítményének esszenciájaképpen az elismerés kifejezi a kiadók bizalmát a legújabb kereskedelmi forma iránt. A díj ünnep az internetnek, ünnep a könyves szakmának – mondta Starcz Ákos a díj átvételekor.

(Forrás: http://multikult.transindex.ro/?cikk=9488 )

 

 

-A Petőfi Irodalmi Múzeum lett Az Év Múzeuma

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) vehette át Az Év Múzeuma díjat a múzeumok majálisán, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

A PIM a Nyugat-évforduló és a Reneszánsz Évhez kapcsolódó tevékenységek, az elmúlt év programjainak, kiállításainak ötletgazdag, példamutató megvalósításáért érdemelte ki az elismerést - hangsúlyozta Deme Péter, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal társadalmi kapcsolatok igazgatóságának vezetője.

Forrás: http://kultura.hu/main.php?folderID=948&articleID=283850&ctag=articlelist&iid=1

 

 

HAZAI

 

-Lottópénzre váró tékák

Várhatóan csak a magánadományokból származó könyvek gazdagíthatják ebben az évben a városi és községi közkönyvtárakat, ha a román művelődési és vallásügyi minisztériumnak nem sikerül előteremtenie a könyv- és folyóirat-vásárlásra szánt támogatási összeget. Nemrég Mircea Staicu, a szaktárca főtitkára aligha örvendeztette meg a romániai kiadókkal lezajlott találkozóján részt vevőket, amikor szembesítette őket azzal a ténnyel, hogy a szaktárca kasszájában egyelőre nincs anyagi forrás a közkönyvtárak könyv- és folyóirat-beszerzési programjának finanszírozására - ez pedig nagy érvágásnak számít mind a kiadók, mind pedig a könyvtárak és azok olvasótábora számára. Az évi nettó profitjának 0,4 százalékát erre fordító Román Lottótársaság pedig még nem közölte, mennyivel támogatja a programot, így a tékák meglévő állományukból gazdálkodhatnak.

Nagyon súlyos dolog lenne, ha a minisztérium valóban nem találna forrást erre a támogatásra. Eddig minden évben jutott pénz könyvbeszerzésre, és ennek köszönhetően olyan községi könyvtárakba is jutottak új könyvek, amelyek amúgy régóta nem engedhették meg maguknak, hogy ilyesmit vásároljanak - magyarázza lapunknak Benedek Csilla, aki tavaly még a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (RMKE) képviselőjeként vett részt Bukarestben azon a találkozón, amelyen a megyei könyvtárak küldöttei választják ki, milyen címeket szereznek be az adott évben, azt követően, hogy a kiadók ajánlatot nyújtanak be a minisztériumhoz új köteteikről. - Idén még nem hívtak, de remélem, végül csak késik a program, nem pedig megszűnik - mondja az RMKE titkára, aki szerint a könyvtárak egyesületei korábban többször próbálták rávenni a minisztériumot, hogy a programra szánt összeget egyenesen a könyvtáraknak utalja át, azok pedig majd kiválasztják maguknak a szükséges köteteket.

A közkönyvtáraknak pedig önerőből is gazdagítaniuk kell állományukat, igaz, ennek kisebb-nagyobb részét adományok képezik. Hargita megye esetében ez a mennyiség jelentősen hozzájárul a Kájoni János Megyei Könyvtár (KJMK) 230 ezer kötetet számláló állományának és a további 49 városi és községi könyvtár köteteinek a gyarapítására, magyarázta Bedő Melinda, a megyei könyvtár aligazgatója. A bővülő kínálat ugyanakkor több olvasói igénynek kedvez, véli Bákai Magdolna, a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatója, aki szerint annak ellenére, hogy - akárcsak a KJMK-nál - a könyvkölcsönzés mellett számos egyéb rendezvény várja a felnőtteket és gyerekeket, az intézkedés mindenképpen negatívan befolyásolná az intézményt. Nem úgy Székelyudvarhelyen, ahol Szabó Károly igazgató szerint a 280 ezer kötettel és 11 ezer fős beiratkozott olvasótáborral büszkélkedő könyvtár a helyi önkormányzat „gyermeke”, így azt nem érintik a minisztériumi határozatok, 500 ezer lejes idei költségvetésük pedig „túlélő költségvetés”. Ebben az évben például mindössze ezer lejre vásároltak könyvet, miközben tavaly ez az összeg az egyhavi könyvállomány-gyarapításra fordított pénzmennyiség volt.

(Forrás: http://honline.ro/?action=hon&phase=1803 )

 

 

-Könyvvásár Kolozsváron

Akár 70 százalékos kedvezménnyel is vásárolhattak könyveket a Francia Kulturális Központ által a Mátyás-ház előtti téren szervezett tavaszi könyvvásáron. Az immár hagyományossá vált vásáron több romániai könyvkiadó kínálatából válogathattak az ide ellátogatók. A magyar kiadók közül a Kriterion, a Koinónia és a Korunk Komp-Press képviseltette magát. A Komp-Press esetében újdonságnak számított, hogy standjánál Ajtay Ferenc Kolozsvár környékének kirándulóhelyei című kötetének nemrégiben kiadott változatát is megtalálhatták az érdeklődők.

(Forrás: http://erdely.ma/ajanlo.php?id=52280 )

 

 

AJÁNLÓ

 

-Könyv-e.hu - Elektronikus könyvek

Ezen az oldalon (www.konyv-e.hu) ingyenesen letölthető vagy akár közvetlenül olvasható elektronikus könyveket, tanulmányokat, dokumentumokat, folyóiratokat találhatnak az érdeklődők. A honlap nemcsak elektronikus kiadványok kiadója, hanem könyvtárként egyedülálló módon elérhetővé teszi a világháló kínálkozó lehetőségeit. Az állomány-katalógus átlagosan naponként egy-két elektronikus kiadvánnyal bővül, amelyek túlnyomórészt az Adobe-féle PDF-formátumban érhetőek el. (Az állomány-katalógus május 20-án 1844 tételből állt.)

Amennyiben valaki ingyenesen közzé szeretné tenni valamely könyvét vagy tanulmányát az elektronikus könyvtárban közvetlenül, úgy azt egy nyilatkozat társaságában a kiadvány kész elektronikus változatával együtt megteheti! A elektronikus könyvtárban a jelzett dátumon 798 könyvet, 425 tanulmányt vagy dokumentumot, 161 'kötetnyi' szótárt, lexikont vagy kereshető adatbázist, 77-féle folyóiratot (375 számát közvetlenül is) lehetett 'kikölcsönözni' ingyenesen. Továbbá a könyvismertetéseket 7 témafotó-sorozat és 4 honlapajánló-gyűjtemény gazdagítja! Az elektronikus könyvtár levélcíme: level@konyv-e.hu

(Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=52172 )

 

 

-Kuszálik Péter Kós Károlyról szóló kötetével bővült az Adatbank

E kötet Kós Károly születésének 120. évfordulójára készült. A szokással ellentétben nem a kortársak emlékezéseiből vagy építészek értékeléseiből, irodalomtudósok tanulmányaiból állt össze, és nem az író munkáinak válogatását tartalmazza. A könyv összeállítója nem építész és nem irodalmár, hanem publicista és sajtóbibliográfus. Kós Károly életének, munkásságának azokat a mozzanatait emeli ki - és esetenként kommentálja -, amelyek a mai olvasó számára is érdekesek vagy sokatmondóak lehetnek. A kiadó úgy véli, Kós Károly művészete további, feltáratlan titkokat sejtet, erdélyisége, politikai magatartása pedig még sok nemzedék számára lesz követendő példa. Teljes kötet letöltése: [pdf, 1073.8k]

(http://adatbank.ro/cedula.php?kod=844 )

 

 

-eMagyarul - Tíznyelvű szótárral

Az eMagyarul kezdő szintű, e-learning megvalósítására alkalmas magyar nyelvoktató tananyag a Balassi Intézetben készült ebben a tanévben a Pécsi Tudományegyetem közreműködésével, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, és elérhető a www.nemzetpolitika.gov.hu oldalon.

A szakmai kérdésekre Gremsperger Lászlótól, a Balassi Intézet oktatási igazgatójától kaptak tájékoztatást az érdeklődők, a program gyakorlati használatát pedig a szerkesztő, Nádor Orsolya nyelvész, az intézet szakértője mutatta be.

Az eMagyarul fantázianévre keresztelt multimédiás, e-learning módszerrel is használható tananyag célja az, hogy a kezdő nyelvtanulókat könnyedén, szórakoztató és játékos feladatok megoldásával elindítsa a magyar nyelv megtanulásához vezető úton.

A tizenkét modulba rendezett anyag a fonetikai alapoktól a mindennapi beszédhelyzeteken át, animációk, aktív táblázatok és sok-sok feladat felkínálásával mind több és több hasznos nyelvtani ismeret birtokába juttatja a magyar nyelvvel ismerkedő nyelvtanulót. A nyelvtanuló egyik jutalma az, ha a tanult nyelven olvasott vicceket megérti, és még nevetni is tud rajtuk. Ezért a modulok után egy képes-hangos viccgyűjtemény is található.

Angolul, németül, spanyolul, szlovákul, ukránul, románul, szerbül, horvátul, szlovénül lehet keresni a szótárban, összesen 20 000 lexikai egység között. A keresést bármelyik két nyelv között lehetővé teszi a szótár, ezt a függőlegesen és vízszintesen is megtalálható zászlók jelzik.

A szótár különlegessége, hogy az egyes szavak jelentését képek is szemléltetik. A 10 nyelvű szótár jelenleg egyedülálló a szótári kínálatban, a benne található nyelvek összessége és a nyelvtanulókat segítő szándék miatt. Az informatikai megoldás lehetővé teszi a további nyelvekkel való kiegészítést is.

(A teljes írás itt olvasható: http://erdely.ma/kultura.php?id=52094 )

 

 

-Május végén jelenik meg a könyvek iPodja

Az e-könyvek iPodját tervezi piacra dobni az Interead nevű cég. A már nevében is a menőségre utazó, hathüvelykes e-papír kijelzővel és 1 gigabájt memóriával szerelt COOL-ER 250 dollár körüli áron kerül forgalomba május végén - adta hírül az Engadget.

Kétség nem fér ahhoz, hogy az ár lesz a Cool-er legnagyobb vonzereje. A kütyü weboldala szerint a május legvégétől forgalomba kerülő e-könyv-olvasó 249 dolláros áron, azaz körülbelül 54 ezer forintért lesz megvehető. A versenytársnak számító berendezések legalább száz dollárral kerülnek többe, így az olcsó berendezés jelentős előnnyel indul.

A vidám színekben érkező Cool-er egy gigabájt beépített memóriáját SD-kártyával lehet bővíteni. A weblap nem szolgál arról információval, hogy a nagyobb kapacitású SDHC kártyákat támogatja-e az olvasó. Az viszont biztos, hogy legalább négy gigabájttal ki lehet bővíteni a Cool-er memóriáját. Az e-könyv-olvasóba lítium-polimer akkumulátor került, ami egy feltöltéssel nyolcezer lapozást bír ki. A készüléken csak a mobiltelefonokról ismert, legkisebb jack csatlakozó van, ám minden példányhoz adnak átalakítót, hogy a hagyományos fülhallgatókkal is lehessen használni.

A kütyü csak egy maréknyi formátumot fog támogatni, mindösszesen a TXT, az ePub és a PDF formátumú könyveket, a JPEG képeket, valamint az mp3-makat tudja megnyitni. A csekély formátumválasztékért kárpótol, hogy kétfajta jogvédelmet is ismer az eszköz, így a nagy digitális könyvesboltok is nyitva állnak az olvasók előtt, nem csak a CoolerBooks-ról vásárolhatnak olvasnivalót a felhasználók.

A készülék felszereltsége spártainak is nevezhető, azonban mindent tartalmaz, ami az olvasáshoz szükséges. Nincs benne se mobilnetes modem, se wifi kártya, könyvet csak a számítógéphez kapcsolva vagy SD-kártyán lehet az olvasóra juttatni. A Cool-er billentyűzettel sem rendelkezik, helyette csak az iPodok kezelőtárcsájára hasonlító négyirányú gomb található a készüléken. A szoftverekkel már nem spóroltak ennyire a kütyü tervezői, az mp3-lejátszó mellett egy Sudoku programot is mellékeltek a géphez. Könyveket bármilyen Mac-ről vagy Windows-t futtató PC-ről fel lehet tölteni a készülékre.

(Forrás: http://www.origo.hu/techbazis/hightech/20090515 )

 

 

MOZAIK

 

-A nők többet olvasnak, mint a férfiak

Egy közzétett kutatás eredményei szerint a brit nők sokkal lelkesebben és kitartóbban olvasnak, mint az ellenkező nem képviselői. Míg a nők közel fele szinte falja a könyveket, addig ez a szokás a férfiaknak csak a negyedére jellemző - írja a Telegraph Online.

A kutatók a válaszok alapján négy jól elkülönülő kategóriába tudták besorolni a megkérdezetteket. Mohó olvasóknak tekintették azokat, akik gyakorlatilag nem bírják letenni a könyvet, amíg be nem fejezik, és akik ilyenformán hosszú listát írhatnának azokról a címekről, amelyeket egy év alatt elolvasnak. A válaszok alapján a nők közel fele, 48 százaléka tartozik ebbe a kategóriába, míg ez a szokás a férfiaknak csak 26 százalékára jellemző. Lassú olvasóknak minősítették a kutatók azokat, akik alig egy-két könyvet olvasnak el egy évben. Ezek a személyek általában lassan, megfontoltan olvasnak. Ebbe a kategóriába közel kétszer annyi férfi, mint nő tartozik. A válaszok alapján a férfiak 32, a nők 18 százalékát sorolták ide. A harmadik kategóriát azok képezték, akiknek a könyvespolca tele van ugyan könyvekkel, de a nagy részüket soha nem olvasták el. Ez a szokás hasonló arányban jellemző a két nemre, a nők 17, a férfiak 20 százaléka sorolható ide. Végül pedig egyező arányban (12-12 százalék) vannak azok a férfiak és nők, akik elkezdenek egy könyvet, majd a felénél egy másikba fognak bele.

(Forrás: http://hvg.hu/kultura/20090507_olvasas_nok_ferfiak_szokas.aspx )

 

 

-225 éve született Kőrösi Csoma Sándor – Az Alexander-könyvekről

Az UNESCO Világ Emlékezete programjának ez évi jelölőlistájára fölvették az Alexander-könyveket - összesen nyolc füzetet -, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjteményének darabjait, amelyeket tudós lámák írtak Tibetben az 1830-as években, Kőrösi Csoma Sándornak a tibeti irodalmat, vallást, orvoslást, filozófiát firtató kérdéseire válaszolva. Csoma vélhetően még első, zanglai tanulmányútja során készíttette el őket. Mivel a könyvek többnyire nagyobb, jól ismert munkák kivonatai, a tibetisztika számára meglehetősen kevés tudományos értékkel bírnak, s az őket összeállító lámák maguk is, némiképp méltatlankodva a rájuk bízott feladaton, a szövegek kolofonjaiban - Terjék József fordulatával szólva - afféle „csacska tanulmánynak” nevezik munkáikat, amelyek sem „a szellemet nem örvendeztetik meg”, sem „hírnévre s mások csodálatára nem számítanak”. Értéküket elsősorban az adja, hogy egyediek, mert személyesen Csoma számára készültek, s ezért életének és munkásságának fontos mozzanatait megörökítő forrásoknak tekinthetjük őket.

A könyveket Csoma 1839-ben ajándékozta a Bengáli Ázsiai Társaság főtikárának, S. C. Malannak, akit akkoriban tibeti nyelvre tanított. Mivel az ajándékozás magánjellegű volt, a könyvek létezéséről egészen addig nem volt tudomása senkinek, amíg 1883-ban Duka Tivadar Kőrösi Csoma Sándor életrajzának kapcsán fel nem kereste Malant Londonban. Talán Duka rábeszélésének, talán a Csoma iránt érzett baráti kegyeletnek köszönhetően Malan Dukának ajándékozta az anyagot, ő pedig 1885-ben a Magyar Tudományos Akadémiának adományozta.

(Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=51709  

http://csoma.mtak.hu/hu/csoma-gyujtemeny.htm )

 

 

-Romantikus írónak készült Bonaparte Napóleon

Bonaparte Napóleont minden idők egyik legnagyszerűbb katonai vezetőjeként ismerik, azt azonban csak jóval kevesebben tudják, hogy egy romantikus szösszenet is köthető a nevéhez, amely idén ősszel első ízben jelenik meg angolul.

A Bookseller magazin beszámolója szerint a Clisson et Eugénie című alkotás idén ősszel első alkalommal jelenik majd meg angolul. A novella szövege nem sokkal azután került elő, hogy a férfi 51 éves korában meghalt Szent Ilona szigetén. A rövidke írás lapjait azonban szuvenírként széthordták, és a töredékeket csak az elmúlt évek folyamán, hosszadalmas munkával sikerült összegyűjteni a különböző aukciókról.

A kéziratot Napóleon még 26 évesen, nem sokkal az 1795-ös királypárti puccskísérlet szétverése előtt írta, amellyel egyébként hírnevét is megalapozta. A rövidke sztori egy tehetséges ifjú katonát mutat be, aki szerelmes lesz, csalódik, majd később hősies halált hal. A történetet minden bizonnyal Napóleonnak Bernardine Eugénie Désirée Clary iránt érzett szerelme és a nővel folytatott viszonya ihlette, akinek nővére egyébként Napóleon fivéréhez, Joseph-hez ment feleségül.

A rekonstrukciót eredeti nyelven tavaly már megjelentették, ám Peter Hicks és Emily Barthet fordításában most az angol olvasóközönség is örvendezhet az egykori vezető sorainak, amelyeket Armand Cabasson pszichiáternek Bonapartéról írt esszéje egészít majd ki.

(Forrás: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=24443 )

 

 

-Nem sért jogokat a digitalizált olvasóterem

Bírósági döntés szerint nem sérti a könyvkiadók szerzői jogait a könyvtárakban található elektronikus olvasótermek működése Németországban - határozott a frankfurti törvényszék.

A bíróság gyorsított ügymenetben tárgyalta az Eugen Ulmer Verlag által benyújtott keresetet. A kiadó a darmstadti műszaki egyetemet akarta visszatartani attól, hogy továbbra is ingyenesen elérhető elektronikus formában kínálja az általa kiadott tudományos műveket a könyvtártagok számára. A bírák ugyanakkor a szerzői jogok megsértésének látják azt a lehetőséget, hogy a könyvszövegek és -tartalmak részben, illetve egészében kimenthetők adathordozóra. Ebben a pontban helyt adtak a kiadó keresetének.

A tanács elnöke az ügy során már korábban is utalt arra, hogy a könyvek tartalmának elektronikus formában való felhasználása szerzői jogi szempontból mindaddig lehetséges, míg nem születik ellenkező tartalmú szerződés. A jelenlegi álláspont szerint csak a könyvek letöltése és másolása érinti a szerzői jogokat.

Az ügy tárgya egyébiránt Winfried Schulze történész Einführung in die neuere Geschichte (Bevezetés az újkori történelembe) című munkája volt.

(Forrás: http://www.kulturpart.hu/index.php?menu=2&rov=6&alrov=61&cikk=11700 )

 

 

-Mindenki meghal, bukás a vége

A brit Tim Collins nagy fába vágta a fejszéjét és elhatározta, például Shakespeare Hamletjét ő mindössze 140 karakterben megírja. A The Little Book Of Twitter című könyv nem kevesebbel próbálkozik, mint a világ leghíresebb regényeit foglalja össze egyenként 140 karakterben.

A könyv 166 oldalon keresztül rövidíti le a legérdekesebb és leghíresebb regények történetét, amellyel kedvet is adhat azok elolvasásához. A könyvhöz mintegy 1000 forint (+ postaköltség) áron lehet hozzájutni.

(Forrás: http://www.kulturpart.hu/index.php?menu=2&rov=6&alrov=61&cikk=11957)

 

 

-Ismeretlen Tolkien-eposz került elő

Nagy irodalmi szenzációt keltett egy ötszáz versszakból álló elbeszélő költemény megjelenése Londonban: a Sigurd és Gudrun legendája, amely most került a könyvesboltokba, J.R.R. Tolkien eddig ismeretlen műve.

A művet a szerző fia, Christopher Tolkien jelentette meg. A 84 éves, Franciaországban visszavonultan élő utód a The Guardian on-line kiadásának faxon adott interjújában elmondta, hogy apja a poémát valószínűleg az 1930-as évek elején írta, amikor irodalmat tanított az oxfordi egyetemen, bár létezését nem jelzi egyetlen megőrzött levél vagy dokumentum sem. A kéziratban alig van javítás, ami azt jelenti, hogy végleges változatról van szó.

A költemény „szenvedélyes és titokzatos északi legendát” dolgoz fel: Sigurd történetét, a Nibelungok bukását és Brünnhilde walkür szabadulását meséli el. A művet Christopher Tolkien magyarázatokkal, apja nagyszerű, a középkori északi költészetről szóló előadásával együtt jelentette meg. Véleménye szerint a költemény nem könnyű olvasmány - ezt a kiadó is megerősítette -, de élvezettel fogják olvasni azok, akik értékelik és csodálják A Gyűrűk Urának alkotóját.

Christopher Tolkien 1973-ban elhunyt apja kifejezett kérésére foglalkozik az irodalmi hagyaték gondozásával. Két évvel ezelőtt jelentette meg a Hurin fiai című művet apja feljegyzései és nem publikált szövegei alapján. A könyv egymillió példányban fogyott el.

Maga soha nem írt regényt, de büszke arra, hogy segített apjának a kéziratok javításában. Kiskorában két pennyt kapott minden olyan hibáért, amelyet A hobbitban talált. Amikor pedig két évig Dél-Afrikában részt vett harcipilóta-kiképzésen, apja fejezetenként megküldte neki A Gyűrűk Urát, és tanácsait is kikérte. Végül a fiú több javaslata is bekerült a regényfolyamba.

(Forrás: http://www.kulturpart.hu/index.php?menu=2&rov=6&alrov=61&cikk=11783)

 

 

Szerkesztők:

 

Bákai Magdolna (Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató), bakai.magdolna@gmail.com

Hubbes László Attila hubbeslaszlo@gmail.com

Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk

Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com , vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com  címen.