************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
         ReMeK-e-hírlevél
III. évf. 2009/4. szám                                ISSN 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
 
Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerem jelezzek
a bakai.magdolna@gmail.com cimen.
 
 TARTALOM
 HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
- 'Intelligenssé' válik a keresés a Google-ön
- Új vezetőség az RMKE élén
KÉPZÉSEK
- Továbbképző program iskolai könyvtárosok számára
PÁLYÁZATOK
- A Communitas Alapítvány Sajtó Szaktestületének pályázati felhívása
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
- Az RMKE VI. Vándorgyűléséről - összefoglaló
- A kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár újdonságai
- 1848-ra emlékeztek a könyvtárak is
- Kinyitott a Teleki-Bolyai könyvtár
- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
- A Kájoni János Megyei Könyvtár tavaszi rendezvényei
- A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár hírei
ÉVFORDULÓK
- Kőrösi Csoma Sándorra emlékeztek Kalkuttában
KITEKINTŐ
- Szabó Magda volt a legnépszerűbb a Nagy Könyvelhagyó Napon
- Andersen éjszakája 2009
- Könyvtári Éjszaka Szegeden az Egyetemi Könyvtárban
- Digitalizált korvina a belgáktól
- Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja
- Változott a gyerekek érdeklődése - megváltozik a dán könytár is
DÍJAK
- Kányádi Sándor kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét
- Magyar Örökség-díj Elek apónak
HAZAI
- A BIBLIONET ROMANIA program bemutatása Hargita megyében
- Életet lehelni a Gutenberg-galaxisba - egy községi könyvtár
mindennapjaiból
- Otthon érzik magukat a diákok az új dokumentációs központban
- Romániai magyarok olvasási szokásai - egy internetes felmérés szerint
AJÁNLÓ
- Könyvbemutatók a Ferenc-rend 800. évfordulóján
- Bálint István János: Örök Szilágy
MOZAIK
- Születésnapi újságot csinál bárkinek a szegedi könyvtár
- 'Lány madárral' a könyvtárparkban
- Klasszikus regények, interaktív honlapon elmesélve
- Tintaszív - mozi
 
 
 *HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK*
**
 *- 'Intelligenssé' válik a keresés a Google-ön*
A világ legnépszerűbb internetes keresőlapja, a Google megváltoztatta
keresési technikáját, hogy - megértve a szavak közti (szemantikai)
kapcsolatot is - még jobban segítse a felhasználókat.
Működtetői arra törekednek, hogy a hosszabb keresőszavak alkalmazásával az
emberek tényleg azt kapják, amit keresnek. Mindezt úgy érik el, hogy a
szavak jelentését is figyelembe veszik. 'Kidolgoztunk egy olyan
technológiát, amelynek a segítségével jobban megértjük a keresésekben
szerepet játszó kapcsolatokat és az összefüggéseket' - olvasható a Ken
Wilder mérnök és Ori Allon, a minőségi keresés kutatócsoportjának technikai
vezetője által írt blogbejegyzésben. Az internetes keresőszolgáltatások
hagyományosan azon az eljáráson alapulva működnek, hogy egyszerűen a beírt
szóra keresnek rá honlapokon vagy más online adatokban. Egyre növekvő az
érdeklődés a szemantikus keresés iránt, amelynek során nemcsak a megegyező
szóra keres rá a program, hanem megérti a mondat vagy a szókapcsolat
jelentését is. Az ily módon 'új' Google 37 nyelven működik.
Forrás:
http://www.erdon.ro/hirek/multimedia/cikk/intelligensse-valik-a-kereses-a-google-on/cn/news-20090325-03524293
 
 
 *- Új vezetőség az RMKE élén*
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) március 27-28-án
Csíkszépvízen szervezte meg a hazai magyar könyvtárosok szakmai
találkozóját, a Romániai Magyar Könyvtárosok VI. Vándorgyűlését, amelynek
házigazdája és társszervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár volt. A
rendezvényt a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.
Kiss Jenő, a Bod Péter Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója
megalakulásától kezdve tizenkilenc évig állt elnökként a Romániai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete élén. A vándorgyűlésen a tisztségből leköszönő elnök
előadásában beszámolt az egyesületi tevékenység keretében elért eddigi
eredményekről, megvalósításokról, többek között a magyarországi
könyvtárakkal való szakmai és intézményi kapcsolatok kialakításáról, a
romániai magyar könyvtárosképzésről, a Könyvesház című szakmai folyóirat
szerkesztéséről, az RMKE érdekvédelmi szerepéről. A vándorgyűlésen sor
került az RMKE tisztújító közgyűlésére. Kiss Jenőt a közgyűlés tiszteletbeli
elnökké választotta, továbbra is számítva tudására és tapasztalataira. A
tisztújításon az elnöki tisztségbe Kopacz Katalint, a csíkszeredai Kájoni
János Megyei Könyvtár igazgatóját választotta a közgyűlés, amely két új
alelnököt is választott: Róth András Lajost a közművelődési könyvtárak
részéről (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára) és Kiss
Lászlót (Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Elméleti Líceum), a tanügyi
könyvtárak képviseletében. Az új vezetőség további tagjai: titkár
Csergő-Benedek Csilla (Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár),
cenzorok pedig Okos-Rigó Ilona (Kolozsvár, Lucian Blaga Központi Egyetemi
Könyvtár), Csíki Emese (Marosvásárhely, Maros Megyei Könyvtár), Szabó Károly
(Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár). A közgyűles javasolta az egyesület
szabályzatának módosítását, szükség van ugyanis területi képviselőkre, akik
az egyes régiók, különösen a szórványvidékek magyar könyvtárosaival való
kapcsolattartást vállalják majd.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
 
 
 *KÉPZÉSEK*
**
 *- Továbbképző program iskolai könyvtárosok számára*
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kara
könyvtártudományi továbbképző programot szervez iskolai könyvtárosok
számára. A képzés céljai közt szerepel a könyvtármenedzsment és az
információmenedzsment területén elengedhetetlen ismeretek elsajátítása,
különböző speciális, a könyvtárak számára kifejlesztett számítógépes
programok megismerése (ALEPH, Corvina), a multimédia könyvtárban való
alkalmazáshoz szükséges ismeretek elsajátítása (digitális dokumentumok,
hipertext, digitalizálási technikák), a könyvtárak finanszírozásához
szükséges projektek megírásának alapjai, az erdélyi könyv- , könyvtár- és
nyomdatörténet. A képzés időtartama 60 óra, időpontja július 19-25., a
helyek száma 25, az előadások nyelve magyar. Jelentkezési feltétel: a
jelentkező általános vagy középiskolában legyen könyvtáros. A szállást és az
étkezést, valamint a segédanyagokat a szervezők biztosítják a Kolozsvári
Magyar Egyetemi Intézet által nyújtott támogatásból. Részletes információk
és jelentkezés az nrobert70@yahoo.com címen.
Forrás: RMKE levelezőlista
 
 
 *PÁLYÁZATOK*
 
*- A Communitas Alapítvány Sajtó Szaktestületének pályázati felhívása*
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány pályázatot
hirdet már működő magyar sajtótermékek megjelentetésének támogatására két
kategóriában: művelődési, művészeti, irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő,
ifjúsági, gyerek, szórvány lapok, folyóiratok, illetve napilapok művelődési,
művészeti, irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő, ifjúsági és
gyerek-mellékleteire a Kisebbségi Tanács 2009. évi alapjából. Pályázni
kifejezetten a kiadvány előállításának költségeire lehet.
http://communitas.ro/kiirasok_reszletes.php?id=67
Határidő: 2009. április 6., 16 óra.
Forrás: http://erdely.ma/palyazatok.php?id=49386
 
 
 *TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL*
**
 *- Összefoglaló az RMKE VI. Vándorgyűléséről*
 Hatodik Vándorgyűlésének keretében Kihívások előtt a könyvtári szakma
címmel szervezett szakmai értekezletet a Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesülete március 27-28-án Csíkszépvízen. Az értekezleten romániai magyar
közkönyvtárak munkatársai, valamint egyetemi és iskolai könyvtárosok, a
Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagjai vettek részt.
A konferencia előadásai, beszélgetései a romániai magyar könyvtárügy
aktuális problémái köré szerveződtek. A szakma jelenlegi kihívásairól,
könyvtári feladatokról, új lehetséges megoldásokról, kezdeményezésekről,
vonzó könyvtári szolgáltatások kialakításáról is beszélgettek a résztvevők.
Az előadók sorában a szakma neves magyarországi képviselői mellett
lehetőséget kaptak a bemutatkozásra hazai könyvtáraink munkatársai. Dr.
Bartos Éva, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének igazgatója,
a magyarországi könyvtárügy időszerű kérdéseiről tartott előadásában, a
2008-2013 időszak magyarországi könyvtárfejlesztési stratégiájának
irányelveit ismertette. Dr. Hangodi Ágnes a szakmai továbbképzés
lehetőségeiről beszélt, a Könyvtári Intézet által szervezett akkreditált
tanfolyamokat is bemutatta, amelyeket Romániába is sikerült elhozni
(Csíkszeredában már több alkalommal szerveztek ilyen képzést).
Kárpátok Eurorégió: eredmények és lehetőségek című előadásában dr. Vraukóné
Lukács Ilona (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Városi Könyvtár) határokon átívelő
kapcsolatok kialakításáról, lehetőségeiről beszélt. Az előadó bemutatta a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Városi Könyvtárnak az interregionális
együttműködés területén végzett tevékenységét, eredményeit is.
A konferencia további előadói romániai magyar könyvtárak munkatársai voltak.
A jelenlegi találkozón, a korábbi vándorgyűlések gyakorlatától eltérően, a
mindennapi könyvtári gyakorlatban megvalósult eredményekről,
tapasztalatokról, sikeres kezdeményezésekről számoltak be a felszólalók. A
megyei könyvtárak közül a zilahi, a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi
könyvtár számolt be sikeres projektekről, rendezvényekről. A városi
könyvtárak közül a gyergyószentmiklósi, a székelyudvarhelyi és a nagykárolyi
könyvtár munkatársai mutattak be nagyszerű megvalósításokat. Vetélkedők,
olvasótáborok, gyerekeknek szánt rendezvények szervezésének
tapasztalatairól, hanglemezdigitalizálásról is hallhattak a résztvevők. A
csíkszentdomokosi községi könyvtár vezetője beszámolt arról, hogy sikeres
pályázat révén a község könyvtárában működik a helyi újság szerkesztősége.
Az iskolai könyvtárosok közül a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti
Líceum és a szovátai Domokos Kázmér Iskolacsoport könyvtárosának beszámolói
is abban erősíthették meg a konferencia résztvevőit, hogy lelkesedéssel, jó
ötletekkel és kitartó munkával be lehet csalogatni a gyerekeket, a
fiatalokat is a könyvtárba. A kolozsvári egyetem botanikai tanszékének
könyvtárát, a Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár egyik részlegét is
megismerhették a jelenlévők.
A találkozó második napján a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületével
kapcsolatos szervezési kérdések kerültek a középpontba, a ReMeK-e hírlevelet
Bákai Magdolna ismertette, beszámoló hangzott el az egyesület képviseletéről
a Könyvtárak Országos Bizottságában, a Román Kulturális Minisztérium
közkönyvtáraknak szóló könyvbeszerzési programjáról, a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem keretében zajló könyvtárosképzés és -továbbképzés formáiról
Az egyesület tisztújító közgyűlésével zárult az esemény.
A sajtóban az eseményről: Csíki Hírlap, 2009. 03. 30.
http://www.csikihirlap.ro/index.php?id=17439&menu=aktualis_olvas#top
Forrás. Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
 
 
 *- A kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár újdonságai*
 *Új székhelyen a Filozófia kari könyvtár*
Mácius 16-án 13 órakor nyitották meg a Központi Egyetemi Könyvtár kari
könyvtári hálózatába tartozó Filozófia Könyvtár új székhelyét, ahol sor
került az átszervezett könyvtári állomány bemutatójára is. A két hónap alatt
lefolytatott átszervezés következtében a raktári kiszolgálás rendszere
helyett sikerült szabadpolcos rendszert bevezetni a tágas és hangulatos
helyiségekben, a tematikus elrendezés pedig a könnyebb eligazodást
szolgálja.
Az 1950-ben alapított Filozófia Könyvtár jelenleg mintegy 24 000 kötettel
rendelkezik (ebből 2500 folyóirat), elsősorban a BBTE Történelem és
Filozófia Karának diákjait szolgálja ki, de a karon folyó
interdiszciplináris jellegű oktatás következtében a gyűjtemény a szélesebb
társadalomtudományok területéről (társadalom- és politikatudományok,
történelem, pszichológia és neveléstudomány, újságírás) is értékes
kiadványokkal büszkélkedhet.
A megnyitó a Központi Egyetemi Könyvtár és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
hosszú távú, stratégiai együttműködésének egyik állomását képezi, amelynek
értelmében a teljes kari könyvtári hálózat folyamatosan, az információhoz
való hozzáférés minél szélesebb körű lehetőségeivel ellátott,
felhasználóbarát információs bázissá alakul (egyfajta szakkönyvtári
hálózatként egészítve ki az Egyetemi Könyvtár enciklopédikus jellegét).
 *Magyar folyóiratok - on-line hozzáféréssel is*
 Március 23-tól szabadon böngészhetőek a kolozsvári Központi Egyetemi
Könyvtárban a Magyar Tudományos Akadémia Kiadványai (a hagyományos
nyomtatott forma mellett most már teljes szövegű on-line hozzáféréssel is,
ez mind a kurrens számokban, mind az archívumban történő böngészést
jelentősen megkönnyíti).
A nemzetközi könyvtári csere révén beérkezett magyar folyóiratok között
olyan címeket találhatunk, mint Acta Antiqua Academiae Scientiarum
Hungaricae, Acta Archaeologica ASH, Acta Biologica Hungarica, Antik
Tanulmányok - Studia Antiqua, Archaeológiai Értesítő, Építés-
Építészettudomány, Hungarian Studies, Magyar Pszichológiai Szemle,
Művészettörténeti Értesítő.
 *'Liliputi' könyvek kiállítása*
 Március 23. és április 4. között látogatható a kolozsvári Egyetemi Könyvtár
földszinti kiállítóhelyiségében a Liliputi kiadványok a Lucian Blaga
Központi Egyetemi Könyvtár gyűjteményeiben című kiállítás, amely a könyvtár
kisméretű kiadványait gyűjtötte össze és bocsátotta közszemlére (a legkisebb
kiállított példány mérete 2,5 x 3 cm, a legnagyobb köteté 12 x 10 cm). A
tárlat csak a kötelespéldány formájában beérkezett, újabb kiadványokat
tartalmazza, a teljes 'liliputi' gyűjteményt a könyvtár Különgyűjtemények
részlegén lehet tanulmányozni. A kiállított sorozatok között fellelhetők
irodalmi sorozatok (román és magyar próza- és versantológiák, többek között
Berzsenyi-, Vörösmarty-, Juhász Ferenc- és Dsida Jenő-kötetek)
gyermekirodalmi vagy imádságos sorozatok, iskolai tanuláshoz való
segédeszközök.
Forrás: Kovács Eszter, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár.
 
 
**
*- 1848-ra emlékeztek a könyvtárak is*
 *Kokárdakészítés és ünnepélyes díjkiosztás*
'Emlékezzünk régiekről' mottóval a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár
gyermekrészlege és a Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete az 1848-as magyar
szabadságharc és forradalom tiszteletére idén is rendezvényeket szervezett.
A már hagyományossá vált kokárdahajtogató rendezvényre általános iskolás
gyermekek jelentkeztek, akik kokárdák mellett huszárkatonákat is
készítettek, az ügyesebbek pedig nemzeti színű szalagból varrták a kokárdát
március 13-án.
Az V-VI. osztályos tanulók számára még februárban hirdettek
Könyvtárhasználati és Műveltségi Vetélkedőt, amelyre háromfős csapatok
jelentkezhettek. A csapatok munkafüzetben kapták meg a feladatokat - ezek a
szabadságharc eseményeit és nagy alakjait elevenítették fel. Március 17-én
ünnepi rendezvény keretében értékelték ki a gyerekek munkáit, eredményeit.
Az első helyezést a Honvédek csoportja, a másodikat a Fáklya-láng csoport, a
harmadik helyezéseket a Könyvmolyok március 15 és a Lányok a Pilvaxban
elnevezésű csoportok nyerték el, további öt csapat pedig dicséretben
részesült. A díjazottak könyvjutalmat vehettek át, de a benevezett 20
csoport mindegyike kapott emléklapot és édességet.
Forrás: Kovács Klára, Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós.
 *1848 hőseire emlékeztek a Szatmár Megyei Könyvtár kiállításával*
Méltón emlékezett idén a Szatmár Megyei Könyvtár az 1848-as szabadságharc
hőseire. Első alkalommal nyílt kiállítás magyar nyelvű könyvekből a könyvtár
felnőtt részlegén. A kiállítás ötletét a március 15-i nemzeti ünnep
szolgáltatta. Veres Erzsébet és Mitrasca Kinga könyvtárosok magyar
klasszikus és erdélyi magyar írók műveiből szerveztek kiállítást, ahol
kizárólag történelmi témájú regényeket kívántak bemutatni. A könyvtár saját
gyűjteményéből körülbelül 40-50 művet válogattak ki, olyan alkotóktól, mint
Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza vagy Wass Albert.
Forrás: http://www.szatmar.ro/index.php?p=news&act=show&cid=21263
 **
**
*- Kinyitott a Teleki-Bolyai könyvtár*
Nyolc hónap után, márciusban újra megnyitotta kapuit Marosvásárhelyen a
Teleki Téka. A látogatók számára új, tematikus kiállítás megnyitását is
tervezik: hamarosan térkép- és térképtörténeti tárlat lesz látható a
földszinti kiállítóteremben. Az augusztusban elkezdődött felújítási
munkálatok során kicserélték a teljes villamoshálózatot, korhű, ugyanakkor
modern világítótesteket helyeztek el a termekben és a folyósókon,
 felújították az épület fűtésrendszerét is. A látogató továbbra is
ugyanazokat a helyiségeket látogathatja, bár a könyvtár alapterülete
megnövekedett, miután visszakapta a régi épületszárnyat, amelyben újabb
raktárakat rendeznek be a könyveknek, gyűjteményeknek. A nyitás óta
érezhető, hogy a város közönsége kíváncsi a könyvtárra, iskolák jelentkeztek
be, csoportok, szervezetek, egyéni látogatók nyitogatják az intézmény
kapuját. A Teleki-Bolyai Könyvtárban újdonságnak számít a múzeumpedagógia,
amely révén általános iskolásokat avatnak be a könyves szakmába, ismertetnek
meg egy-egy jelentősebb kiadvánnyal és sok más érdekességgel.
Az élményszerű foglalkozások célja a könyv és az írott kultúra
megkedveltetése, egy új, érdeklődő olvasóközönség kinevelése. Az ötlet Lázok
Klárától, a Téka munkatársától származik, aki a megvalósításához szükséges
anyagiakat pályázaton nyerte el. Ugyancsak pályázati pénzekből sikerült
felújítani az eredeti berendezést is, illetve a Fogadj örökbe egy széket a
Teleki Tékából felhívásnak köszönhetően a város lakói egy-egy antik szék
javítását finanszírozzák. A közeljövőben újból megnyílik az olvasóterem,
külön a kutatók és külön a diákok számára. Bár az épület külső javításai még
tartanak, remélhető, hogy a pünkösdi időszakra a látogatók már a kívül-belül
megújult , modern könyvtárban gyönyörködhetnek.
Forrás:
http://umsz.manna.ro/kultura/kinyitott_a_teleki_bolyai_konyvtar_2009_03_25.html
 
 
*- A* *Bod Péter Megyei Könyvtár hírei*
**
*'Mindennapi maceráink' - adalékok az európai viselkedéskultúrához*
Görög Ibolya magyarországi protokollszakértő tartott átfogó, több órás
előadást a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, a Tudás - Élmény -
Tapasztalat mottóval zajló Háromszéki TÉT-estek sorozatba illeszkedő
rendezvényen. Az előadó 1987 és 1999 között a magyar Miniszterelnöki Hivatal
protokollosa, majd protokollfőnöke volt. 2008-tól a Szegedi Tudományegyetem
és az egri Eszterházy Károly Főiskola címzetes előadótanára, 1999-től
felnőttképzést, -oktatást és szakmai tanácsadást nyújt minisztériumok,
önkormányzatok és cégek számára. A nagyszámú, változatos összetételű
közönség előtt tartott előadás során kifejtette, segítséget szeretne
nyújtani, nem kioktatni, hogy mi illik és mi nem. Az európaiság száz éve
rakódott le a génjeinkbe, tudjuk, ha akarjuk, ha nem, és nemzetközi szinten
is ezt várják el tőlünk, fogalmazta meg Görög Ibolya.
Forrás: http://umsz.manna.ro/index.php?menu_id=2104&cikk=89586
 *Beethoven a könyvtárban*
Újabb egy órás hangverseny volt március 18-án, szerdán a Gábor Áron
teremben, a zongorára és csellóra írt Beethoven-szonátákat és -variációkat
közönség elé hozó sorozatban. A marosvásárhelyi vendégművészek, Ávéd Éva
(zongora) és Kozma Péter (cselló) a következő darabokat adták elő: C-dúr
szonáta zongorára és csellóra (op 102., no. 1); Esz-dúr variációk Mozart
Varázsfuvola című operájának egy témájára; D-dúr szonáta zongorára és
csellóra (op 102., no. 2).
 *Történelem emberközelben*
A Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület és a Bod Péter Megyei
Könyvtár, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója
alkalmából, a Történelem emberközelben című februári előadássorozat
záróakkordjaként rendezett 2009. március 14-én helytörténeti kirándulást a
szabadságharc háromszéki emlékhelyeihez, felelevenítve az azokhoz kötődő
történéseket, csatákat, ütközeteket, megemlékezve a jeles személyiségekről
és elhelyezve a tisztelet koszorúit. Az emlékműveknél Demeter Lajos
helytörténész, a könyvtár munkatársa ismertette a helyszínhez kötődő
eseményeket, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium diákjai, Inczeova
Nicole, Kovács Andor és Módi András (Nagy Enikő tanárnő tanítványai) mondtak
verset, valamint a Keresztes Enikő vezette uzoni Szivárvány Asszonykórus
énekelt.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/search/label/rendezv%C3%A9nyek
 *Székely szövegszerda*
A Gábor Áron teremben Székely szövegszerda címmel közönségtalálkozót
tartottak 2009. március 25-én a csíkszeredai Székelyföld kulturális
folyóirat szerzői, szerkesztői. Volt hangulatos felolvasás, könyvbemutató,
beszélgetés irodalomról és környékéről Fekete Vince, Lőrincz György, Lövétei
Lázár László és Molnár Vilmos társaságában.
Forrás: *
http://konyvtarunk.blogspot.com/2009/03/kozonsegtalalkozo-szekelyfold.html*
 *Áprilisi programelőzetes*
A Bod Péter Megyei Könyvtár meghívására többhelyszínes előadássorozatra
Erdélybe érkező Schäffer Erzsébet író, publicista, a Nők Lapja főmunkatársa
2009. április 21-én, kedden 17 órakor, a városnapok kulturális
előrendezvényei keretében találkozik a sepsiszentgyörgyi közönséggel, majd
22-e és 24-e között Brassó, Csíkszereda és Székelyudvarhely vendége lesz. *
Az idei Szent György Napok hétvégi kavalkádjában, a Könyv és a Könyvtárosok
Nemzetközi Napja alkalmából is, a Bod Péter Megyei Könyvtár hangoskönyveket
és más médiatéka-anyagokat felvonultató sátorral lesz jelen a város központi
parkjában 2009. április 24-én és 25-én. A hangzóanyagokkal való ismerkedés
mellett, azok hallgatása közben, gyerekek és felnőttek ex librist és
noteszméretű olvasónaplókat készíthetnek maguknak kézműves tevékenység
keretében, a könyvtár munkatársainak közreműködésével, illetve a könyvtár
internetes katalógusát böngészhetik.
Forrás: Szonda Szabolcs, Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy
 
**
*- A Kájoni János Megyei Könyvtár tavaszi rendezvényei*
 *Iskolatörténeti kiállítás és rendhagyó helytörténeti órák a könyvtárban*
A Kájoni János Megyei Könyvtár a csíkszeredai Mikó várban található
dokumentációs részlegén iskolatörténeti kiállítást nyitott, amelyet március
17-től április 11-ig lehet megtekinteni.
A Lapok a csíksomlyói iskolák múltjából című kiállítás Bándi Vazul
(1847-1909) iskolatörténetíró munkásságát is felidézi, halálának
centenáriumán. A kiállítás elkalauzolja látogatóit a korabeli kiadványok és
képdokumentumok segítségével a XIX. századi Csík művelődési életébe.
Tekintélyes évkönyv- és tankönyv-gyűjtemény látható az egykori Csíksomlyói
Római Katolikus Gimnázium könyvtárából. A Márton Áron Gimnázium két
kilencedik osztálya osztályfőnökeik vezetésével tekintette meg a kiállítást,
így a diákok tartalmas iskolatörténeti előadás részesei is lehettek. Szőcs
János, a Csíki Székely Múzeum történésze  Csík iskolatörténetéről beszélt a
diákoknak. A kiállítás kivitelezése Kelemen Katalin, Vitos Mária és Vitos
Zsófia könyvtárosok munkája. A 'rendhagyó iskolatörténeti óra' szervezésében
a megyei könyvtár munkatársai egyttműködtek Borbé Leventével, a Márton Áron
Gimnázium könyvtárosával és az iskola vezetőségével.
Az eseményről részletesen beszámol Borbé Levente, a Hargita Megyei Iskolai
Könyvtárosok blogján.
Forrás: Kelemen Katalin. Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
Forrás: Borbé Levente http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/
 *Te is tehetsz érte - kérdőíves környezetvédelmi vetélkedő*
A Kájoni János Megyei Könyvtár és a  Zöld SzékelyFöld Egyesület vetélkedőt
hirdet a csíkszeredai általános iskolák IV. osztályos tanulói számára. A
kisiskolások április 6-10. között tölthetik ki a feladatlapokat, minden
osztályból négytagú csapatok vehetnek részt. A vetélkedő célja tudatosítani
már ifjúkorban a környezet megóvásának, védelmének, az értelmetlen
környezetrombolás megakadályozásának fontosságát, összekapcsolva a
könyvtárhasználat gyakorlásával. Április 22-én, a Föld napján kerül sor a
díjazásra, a Kájoni János Megyei Könyvtár Gyermekrészelgén ezen a napon
különböző foglalkozásokat, játékkészítést szerveznek, amelybe minden
érdeklődő bekapcsolódhat. A rendezvény támogatója és partnere Csíkszereda
Polgármesteri Hivatala.
Forrás: André Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
 *A Könyvtár Hete rendezvénysorozat*
Negyedik alkalommal szervezi meg a Könyvtár Hetét a Kájoni János Megyei
Könyvtár. Az immár hagyománnyá vált eseménysorozatra évente a Könyv és
könyvtárosok nemzetközi napja, április 23-a tájékán kerül sor. Az idei
rendezvényekkel a szervezők szándéka az olvasás, valamint a helyi kulturális
értékek iránti érdeklődés felkeltése. Április 23-án 18 órától a könyvtár
olvasótermében Schäffer Erzsébettel, a Nők Lapja közkedvelt szerzőjével
találkozhatnak a könyvtár olvasói és minden érdeklődő. A Mesélő utcák -
képzeletbeli séta a régi Csíkszeredában című tematikus helytörténeti
kiállítás április 23-29. között tekinthető meg az  Mikó-vár épületében, a
könyvtár Dokumentációs részlegén.
Játékos kreatív könyvtári fogalkozást is szerveznek a könyvtárosok Üdvözlet
Csíkszeredából címmel, amelynek témája képeslapkészítés a régi
Csíkszeredáról; a legjobb munkákat díjazzák április 30-án. Április 24-én a
Péntek esti találkozások keretében a könyvtár által megrendelt tudományos és
természettudományi témájú folyóiratokat mutatják be az olvasóteremben 18
órától. Az érdeklődők beszélgetésen vehetnek részt a szerkesztőkkel és
megtekinthetik a folyóiratokból készült kiállítást. Április 30-án,
csütörtökön a könyvtár vendége Cseke Gábor író, újságíró, akivel egy csésze
tea mellett beszélgethetnek a találkozó résztvevői a könyvtár
olvasótermében.
Ugyanakkor a Megbocsátás hete lesz a könyvtárban , a kölcsönzött
dokumentumok visszaszolgáltatásával megkésett olvasóknak elengedik a
késedelmi díjat a jelzett hét folyamán.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
 
 
 *- A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár hírei*
2009. április 1-jén, szerdán 16 órától a Meseklub tevékenysége a Nemzetközi
Gyerekkönyvnaphoz (április 2.) kapcsolódik, ez alkalommal Hans Christian
Andersen dán meseíróra emlékeznek. A klubtagok azt is megtudhatják a
rendezvényen, hogy honnan ered a 'Bolondok Napja'?
Április 1-22. között könyvkiállítást rendeznek a könyvtár állományában lévő,
húsvéti témájú dokumentumokból.
A 'Jeles évfordulókra emlékezzünk játszva' című kérdőíves játék áprilisi
témája Bod Péter egyházi író, irodalomtörténész élete és munkássága
(halálának 240. évfordulóján).
Forrás: Vántsa Judit, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely
 
 
 *ÉVFORDULÓK*
**
 *- Kőrösi Csoma Sándorra emlékeztek Kalkuttában*
Tíz ország harmincöt tudósa előadásokkal emlékezett Kőrösi Csoma Sándor
életére, munkásságára, születésének 225. évfordulóján, Kalkuttában, az
Ázsiai Társaság székházában. Lázár Imre, a Delhi Magyar Tájékoztatási és
Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy a március 12-i megnyitón, amely
a március 15-ig tartó 6. Nemzetközi Kőrösi Csoma Sándor-konferencia nyitánya
volt, az Ázsiai Társaság dísztermében legalább kétszázan zsúfolódtak össze,
hogy tisztelegjenek Csoma emléke előtt. A kelet-kutató erdélyi magyar tudós
1831 és 1842 között ott élt az Ázsiai Társaság vendégeként, és ott
készítette el fő művét, a tibeti-angol szótárat. A szobácskát, ahol lakott,
múzeummá alakították át, s a konferencia valamennyi résztvevője ott is
lerótta kegyeletét. Kiállítást is összeállított a társaság, bemutatták Csoma
ott őrzött kéziratait és a róla szóló könyveket. A tudós társaság a
nemzetközi tanácskozást a nyugat-bengáliai Sántiniketanban folytatta, mert a
megemlékezés másik szervezője - a kalkuttai Ázsiai Társaságon és a magyar
intézeten kívül - az ottani egyetem indo-tibeti tanulmányok tanszéke.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=49343
 
 
*KITEKINTŐ*
 
*- Szabó Magda volt a legnépszerűbb a Nagy Könyvelhagyó Napon*
Sikeresnek ítélték a szervezők a március 25-én, szerdán Budapesten
megszervezett Nagy Könyvelhagyó Napot. Ennek lényege, hogy a résztvevők az
internetről (http://veszitsel.konyvtar.hu/) letöltött, elveszítési
nyilatkozattal ellátott könyveket egy-egy forgalmas helyen hagyják. A cél
az, hogy a megtaláló elolvasás után ugyanígy elhagyja majd a kötetet - vagy
egy másikat.
Az olvasók országszerte közel 250 kötetet 'veszítettek el', ezek szerzői
közül a legnépszerűbbnek Szabó Magda bizonyult, de Gárdonyi Gézától, Jókai
Mórtól, Agatha Christie-től, Moldova Györgytől és Rejtő Jenőtől is több
könyvet veszítettek el szándékosan tulajdonosaik.
Forrás: http://www.metropol.hu/kultura/cikk/381832
 
 
*- Andersen éjszakája 2009 az InfoLib szlovák könyvtári honlapon*
Április 2-a a nagy dán mesemondó, Hans Christian Andersen születésnapja és
Nemzetközi Gyerekkönyv Nap. Ennek tiszteletére immár tizedik alkalommal
szervezik meg az ANDERSEN ÉJSZAKÁJA című rendezvényt. A programról a
http://www.knihovnabbb.cz/cz/node/1122 címen olvasható angol nyelvű
információ.
A kezdeményezés a cseh Uherské Hradište város könyvtárából indult. Az ottani
könyvtárosok 20 gyereket hívtak egész éjszakan át tartó kalandra:
meseolvasás, versenyek, játékok és meglepetések. A mesélés késő éjszakába
nyúlt, így a gyerekek a könyvtárban hajtották álomra a fejüket. Az
internetnek köszönhetően az éjszakai mesélés ötlete szárnyra kelt, és
2001-ben már 40 könyvtárban meséltek és aludtak a gyerekek. 2003-ban pedig
már 153 könyvtár vett részt a rendezvényen Csehországból, Szlovákiából és
Lengyelországból. Később Szlovénia is csatlakozott. Az idén eddig 748
könyvtár jelentkezett, hogy részt vegyen az eseményen, amely, úgy tűnik,
főleg a szláv nyelvterület könyvtárait vonzza.
Az idei rendezvényre 2009. április 3-án, pénteken kerül sor, s még mindig
lehet csatlakozni.
Forrás:IFLA-HUN levelezőlista
Forrás: http://melissaofficinalis.blogspot.com/
 
 
*- Könyvtári Éjszaka Szegeden az Egyetemi Könyvtárban*
Immár negyedik alkalommal várta rendhagyó módon éjszaka is az érdeklődőket
március 18-án este fél nyolctól másnap hajnali kettőig a szegedi Egyetemi
Könyvtár. A korábbi évek figyelemkeltő Könyvtári Éjszakáinak témáihoz
hasonlóan az idén is igyekezett megfelelni a rendezvény a várakozásoknak,
"Ég és Föld" címmel szervezett programjaival. Csillagászat, földrajz,
térképek és földgömbök, felfedezések és felfedezők vették birtokukba egy
éjszakára a Tanulmányi és Információs Központ épületét - hihetetlenül
gazdag programkínálattal. - Forrás: Szeged Ma, márc. 19.,
http://szegedma.hu/hir/2009/03/konyvtari-ejszaka-konyvtar-ahogy-maskor-nem/
Forrás: KIT hírlevél 2009/12.
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista
 
 
 *- Digitalizált korvina a belgáktól*
Virtuális formában tért haza Mátyás király díszes misekönyve, a Missale
Romanum: a Belga Királyi Könyvtárban őrzött korvina nagy felbontásban
digitalizált változatát Patrick Lefevre, az intézmény igazgatója adta át
Monok Istvánnak, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) vezetőjének, Pierre
Labouverie belga nagykövet jelenlétében.A gazdagon díszített misekönyv
digitális hazatérése ünnepi pillanat, hiszen az OSZK csaknem 10 éve
folytatja Mátyás nevezetes könyvtára, a Bibliotheca Corviniana virtuális
újraegyesítését - fogalmazott Monok István. Mint hozzáfűzte, céljuk, hogy a
világban fellelhető összes korvinát összegyűjtsék a
www.corvina.oszk.huinternetes oldalon. A főigazgató úgy vélte, Európa
igazi ereje a közös
kultúrkincs lehet, ezért is van szimbolikus üzenete a Belga Királyi Könyvtár
gesztusának; ezt az OSZK öt belga vonatkozású könyvének digitalizálásával
viszonozta. Patrick Lefevre elmondása szerint a két intézmény baráti
kapcsolata hosszú múltra tekinthet vissza, többek között mindketten részt
vettek az európai virtuális könyvtár, az Europeana megalapításában és annak
előkészítésében.
A teljes cikk itt olvasható: http://www.undock.eu/HU/Hir/3851.aspx
 
 
*- Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja*
Idén kilencedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivállal egyidőben, azonos helyszínen, az Európai Elsőkönyvesek
Fesztiválját, amelyre Szlovéniából, Spanyolországból, Lengyelországból,
Romániából, Szlovákiából, Bulgáriából, Ausztriából, Horvátországból,
Belgiumból, Olaszországból, Angliából, Dániából, Csehországból,
Portugáliából, Franciaországból, Németországból és Lettországból várnak
vendégeket.
A rendezvény magyar résztvevője idén Vincze Ferenc, aki 1979-ben született
Marosvásárhelyen, és 1989 óta él Magyarországon. Tanulmányait magyar, német
és összehasonlító irodalomtörténet szakon végezte az ELTÉ-n. Diplomaszerzés
után, 2005-ben kezdte el a doktori képzést szintén az ELTÉ-n,
komparatisztika szakirányon. 2005-től a Napút irodalmi folyóirat kritika
rovatának a szerkesztője. 2008-ban a Nemzeti Tankönyvkiadó szerkesztőjeként
is dolgozott. Írásai több irodalmi folyóiratban is napvilágot láttak.
2008-ban Junior Prima díjat kapott Magyar irodalom kategóriában. Első kötete
A macska szeme címmel 2007-ben jelent meg a Napkút és a Fiatal Írók
Szövetsége közös kiadásában.
Vincze Ferenc A macska szeme című kötetében a történések két síkon mozognak.
Az egyikben a nagyvárosi bérházban élő Marosán Tihamér újságíró és a gangos
körfolyosón megforduló emberek mindennapjait követhetjük nyomon, míg a
másikban személyes hangvételű, néhol látomásos elbeszéléseket olvashatunk. A
két sík nem választható el egymástól, folyamatos váltakozásuknak
köszönhetően meghökkentő történetfolyam rajzolódik ki az olvasó előtt.
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=49744
 
 
*- Változott a gyerekek érdeklődése - megváltozik a dán könytár is*
A gyerekek ügye a dán könyvtárügy prioritási listáján régóta előkelő helyet
foglal el, az anyagilag jól ellátott ottani könyvtárakban a munkát
szakszerűen végző személyzet foglalkozik a fiatalokkal. A gyerekek 80%-a
könyvtárhasználó. Az utóbbi években azonban ott is problémák mutatkoztak,
1998-2004 között a könyvtárat havonta legalább egyszer felkereső gyerekek
aránya 51%-ról 39%-ra csökkent. Ez a jelenség a dán könyvtárügyet új
stratégia kidolgozására késztette a könyvtárhasználó gyerekek
lemorzsolódásának megakadályozására. Az új koncepció abból indul ki, hogy a
gyerekek szabadidős és médiahasználati szokásai alapjaiban megváltoztak, a
gyerekek kultúrája mára médiakultúrává vált. Az olvasásszociológiai
vizsgálatok 'normálisnak' tekintik, hogy fiatalkorban az olvasási kedv
alábbhagy (többnyire csak átmenetileg) és más médiák válnak kedveltebbé, pl.
az internet vagy a zenei CD. A könyvtáraknak, ha nem akarják elveszíteni
kiskorú olvasóikat, a jelenleginél határozottabban kell alkalmazkodniuk
ehhez a változáshoz. A nyomtatott dokumentumokat a mainál rendszeresebben
kell kombinálniuk az audiovizuálisokkal és a digitálisokkal, a
gyermekkönyvtárosoknak pedig kompetenciával kell rendelkezniük nemcsak a
hagyományos, hanem az online kommunikáció terén is. Így lehet és kell
elérni, hogy a gyermekkönyvtárak a jövőben is a fiatalok központi kulturális
intézményei maradjanak. A fenti elvek megvalósításának jó példája Arhus
városi könyvtára, ahol 'Mindspot' névvel 'könyvmentes zónát' alakítottak ki,
ahol az AV- és digitális eszközök változatos gazdagsága csábítja be az
olvasástól ódzkodó 13-16 éveseket. - Forrás: A Google-generáció. Innováció
és trendek a dán gyermek- és ifjúsági könyvtárakban / ref.: Katsányi S., In:
Könyvtári Figyelő, 2008/4., Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?08/237*60952<http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/%5Bin=ref1.in%5D/?08/237*60952>
Forrás: KIT hírlevél, 2009/10. 2009. március 11.
 
 
 *DÍJAK*
**
 *- Kányádi Sándor kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét*
'Nagy meglepetésként' érte a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje
kitüntetés Kányádi Sándort, aki a magyar irodalom közösségi elvű
hagyományainak folytatásáért, az erdélyi kisebbségi lét mindennapjait az
anyanyelv megtartó erejével ábrázoló irodalmi munkássága elismeréseként
vette át a díjat 2009. március 15-én. (A teljes írás itt olvasható:
http://erdely.ma/kultura.php?id=49377)
 **
**
*- Magyar Örökség-díj Elek apónak*
Újabb hét kitüntetettnek, köztük - posztumusz díjként - Benedek Eleknek
(1859-1929) ítélték oda a Magyar Örökség-díjat. A Magyar Örökség és Európa
Egyesület elismeréseit március 23-án adták át Budapesten, a Magyar
Tudományos Akadémia épületében. Szabó Réka, Elek apó kisbaconi dédunokája, a
nagybaconi Benedek Elek Általános Iskola magyartanára Budapestre utazott a
rangos díj átvételére. Az Elek apó nevét viselő iskolában megkezdték az
előkészületeket a Benedek Elek-emlékév helyi rendezvényeinek
megszervezésére.
Forrás: http://www.dunatv.hu/kultura/benedekelekmodij.html
Forrás: http://www.erdely.ma/kultura.php?id=49631
 
 
*HAZAI*
 
*- A BIBLIONET ROMANIA program bemutatása Hargita megyében*
2009. április 3-án 10 órától a Kájoni János Megyei Könyvtár olvasótermében
Közkönyvtárak az információs társadalomban címmel szerveznek szakmai
értekezletet, amelynek központi témája a BIBLIONET ROMANIA című program
bemutatása. A program keretében a számítógépekkel és felhasználói
szoftverekkel ellátott közkönyvtárak ingyenes internet-hozzáférést
biztosítanak a könyvtárhasználók számára. A Romániai Közkönyvtárak Országos
Szervezete Hargita megyei szervezetének meghívottjai a rendezvény keretében
a települések polgármesterei és helyi közkönyvtárak képviselői. A rendezvény
szervezői: Hargita Megyei Tanács, Kájoni János Megyei Könyvtár, IREX
ROMANIA, Romániai Közkönyvtárak Országos Szervezete (ANBPR).
Forrás: Bedő Melinda, Máthé Izabella, Kájoni János Megyei Könyvtár
 
 
 *- Életet lehelni a Gutenberg-galaxisba - egy községi könyvtár
mindennapjaiból*
'Általában, ha egy községi könyvtárról van szó, akkor egy lestrapált, csak
néhány helyi értelmiségi által látogatott, télen hideg és füstös, egy
teremből álló könyvraktárra gondolunk. Kellemes meglepetés ért a minap,
amikor az interneten navigálva rátaláltam Csíkszentdomokos könyvtárának
honlapjára (http://www.csikszentdomokosikonyvtar.eoldal.hu). Gondoltam,
megéri a fáradságot Domokosra utazni, egy jól működő könyvtár titkait
felfedni.' Az idézett sorok a Csíki Hírlapban megjelent, a csíkszentdomokosi
könyvtárban folyó változatos tevékenységet bemutató cikk bevezetőjéből
valók. Sándor Edittel, a községi könyvtár vezetőjével Szőcs Lóránt
beszélgetett. 'A könyvtár nem kiszolgáló egység, hanem egy szellemi
találkozóhely kell, hogy legyen' - fogalmazta meg ars poeticáját Sándor
Edit. Különféle stratégiákat dolgozott ki, hogy becsalogassa az olvasókat.
Főleg a gyerekek és a fiatalok használják a könyvtárat, a számukra
kialakított részleg a leggazdagabb. Ők kapják a könyvtárostól a legtöbb
útmutatást, hogy leckéikhez olvasmányt vagy a lexikonokból megfelelő
információt találjanak.
A könyvtárnak honlapja is van, olyan könyvajánlókat lehet olvasni azon,
amelyeket az olvasók maguk írtak, de megtalálhatjuk a könyvtár nyitvatartási
programját, a házi olvasmányok jegyzékét vagy a rendezvényeket is, például,
hogy versíró pályázatot hirdetnek. Ezenkívül olvashatunk néhány hasznos
információt Domokosról is. A könyvtárban működik a helyi újság, a Domokosi
Kitekintő szerkesztősége, innen a lap nyomtatásra kész állapotban kerül az
Alutus nyomdába, de újabban a honlapon is olvasható.
A teljes cikk itt olvasható: http://www.csikihirlap.ro/#top Csíki Hírlap,
2009 február 26.
 
 
**
*- Otthon érzik magukat a diákok az új dokumentációs központban*
A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium minden egyes tanévben tekintélyes
csapatot toboroz az országos tantárgyversenyekre. A tantárgyversenyeken való
megmérettetés sok diák számára elhozza a sikert, s azt a lehetőséget, hogy
az érettségi után egyetemet, s azon belül szakot is válasszon. Az e tanévi
tantárgyversenyre való felkészülés az iskola falai között valamelyest
különbözött az elmúlt esztendőkétől, ugyanis a felújított és átalakított
könyvtár olvasó- és szomszédos termében működő dokumentációs központ sokkal
több lehetőséget nyújtott, mint a "régi" olvasóterem.
A dokumentációs és információs központ már megfelel azoknak az elvárásoknak,
amelyek megfogalmazódnak az ilyen és ehhez hasonló megmérettetések kapcsán.
Az otthonos és praktikusan berendezett termek átalakíthatók az igényeknek
megfelelően. A diákok és tanárok is szívesebben veszik birtokukba és élnek a
központ lehetőségeivel. A versenyeken kívül tanórákat és különböző
rendezvényeket tartanak ott. A használó könnyebben el tud igazodni a
dokumentumok között, mint egy hagyományos olvasóteremben. Fontos szerepet
tölt be a meglévő anyagok kiegészítőjeként az internetkapcsolat, amelyet 6
számítógép biztosít, valamint a tananyaggal kapcsolatos filmek megnézésére
alkalmas vetítőgép is ehhez járul hozzá. A központot a Segítő Mária
Katolikus Gimnázium tanulói is használják. Tényként könyvelhetjük el, hogy
az új központ megnyitása után megháromszorozódott a könyvtárlátogatók száma.
Olimpiászokra is szívesebben készültek a diákok a könyvtár dokumentációs
részlegén. Tekintélyes számú diákcsapat jutott tovább az országos
tantárgy-olimpiászokra és más tantárgyversenyekre. Ez a siker részben az új
központ otthonos légkörének is köszönhető.
Forrás: Borbé Levente, a csíkszeredai MÁG könyvtárosa, Hargita Megyei
Iskolakönyvtárosok Blogja
http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2009/03/tantargyversenyekre-valo-felkeszules.html
 
 
*- Romániai magyarok olvasási szokásai - egy internetes felmérés szerint*
Jelentősen befolyásolja olvasási szokásainkat az internet elterjedése,
ugyanakkor az e-könyvek nem helyettesíthetik a könyveket - ez derül ki az
egyik erdélyi hírportál által készített felmérésből.
3060 személy interneten történt megkérdezése alapján, a válaszadók 91
százaléka véli úgy, hogy az internet befolyásolja az olvasási szokásait,
ennek ellenére 90 százalékban úgy látták, az e-könyvek nem helyettesíthetik
a hagyományos könyveket. A kérdőívet kitöltők 92 százaléka válaszolta, hogy
szokott könyveket vásárolni, közülük 2694-en vásárolnak könyvesboltból is,
de 30 százalékuk az internetet is megjelölte, mint könyvvásárlási
lehetőséget. Az antikváriumok is kedveltek, a válaszadók 37 százalékánál
jelenik meg mint lehetséges könyvvásárlási helyszín.
Jókai Mór a legnépszerűbb magyar író a romániai magyarok körében - őt
445-en, vagyis a válaszolók 14,5 százaléka említette kedvenc írójaként, míg
Wass Albertet 358-an, vagyis 11,7 százalék. A magyar költők közül József
Attila és Ady Endre a legkedveltebbek, a felmérés eredményei alapján.
Kedvenc magyar regényükként a legtöbben Jókai Mór Arany ember című művét
említették, de szintén sokan kedvelik Gárdonyi Géza Egri csillagok és Wass
Albert A funtineli boszorkány, valamint Márai Sándor A gyertyák csonkig
égnek című regényét.
A külföldi regények terén eléggé eltérnek a vélemények, legtöbben a Száz év
magány, az Elfújta a szél, a Mester és Margarita, a Büszkeség és balítélet,
A kis herceg, valamint Az alkimista mellett tették le voksukat. A külföldi
írók-költők kategóriájában a legtöbben (a válaszolók 7,6 százaléka) Paul
Coelhót jelölték meg kedvencükként, de Gabriel Garcia Marquez, Jules Verne,
Dosztojevszkij és Hemingway is sokak kedvelt külföldi szerzője. A kedvenc
műfajok tekintetében a legtöbben a történelmi témájú könyveket és a
szépirodalmi témájú írásokat választották, de népszerűek a kaland- és
romantikus regények is.
A felmérésben részt vevők 29,78 százaléka válaszolta, hogy heti
rendszerességgel olvas, 14,15 százalékuk havonta legalább egyszer, 9,16
százalék évente, a legtöbben pedig naponta, a válaszadók 46,88 százaléka. A
válaszadók 61 százaléka 18-35 év közötti, 19 százalékuk 36-45 év közötti,
13,5 százalékuk 46 év fölötti, míg 6,5 százalékuk 18 év alatti. (szatmar.ro)
Forrás: http://www.erdely.ma/kultura.php?id=48992
 
 
*AJÁNLÓ*
 
*- Könyvbemutatók a Ferenc-rend 800. évfordulóján*
A ferences rend alapítása 800. évfordulójának tiszteletére a Csíki Székely
Múzeum, a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a Segítő Mária Római Katolikus
Gimnázium könyvbemutatóval egybekötött koncertet szervezett március 26-án 18
órától a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium dísztermében.
Medgyesi-Schmikli Norbert A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai,
művelődés- és lelkiségtörténeti háttere című monográfiáját Kilián István
színház- és drámatörténész, professor emeritus mutatta be. Steingart Renáta
és Szabó Anita (hegedű) előadásában Luigi Boccherini: Esz-dúr duó I. tétele
csendült fel, az Ómagyar Mária-siralomból pedig részletet hallhattak a
jelenlevők Mikó Zsófia előadásában. A hangversenyen az Organo-Missale
gyűjteményéből és a Kájoni-kódexből hangzottak el művek. A budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlévő tanárai és növendékei Tomás Luis de
Victoria, Montserrat és Kodály műveiből adtak elő részleteket. Vezényelt
Kővári Réka.
Székelyudvarhelyen és a csíksomlyói ferences kolostorban is bemutatták P.
Pap Leonárd Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok című kötetét. A
Pallas-Akadémia kiadó Bibliotheca Transsylvanica sorozatában megjelent
kötetet a szerző 80. születésnapján Sas Péter művelődéstörténész ismertette.
Forrás: http://erdely. ma/ajanlo. php?id=49791
Forrás: http://www.erdely.ma/ajanlo.php?id=49438
 
 
*- Bálint István János: Örök Szilágy*
Bálint István János 1977 óta Magyarországon élő, zilahi születésű tudományos
kutató, történész és könyvtáros, aki március idusára értékes munkával lepte
meg az erdélyi olvasókat. A szerző az OSZK-ban eltöltött két évtized alatt
igyekezett összegyűjteni szülőföldjéről, a Szilágyságról fellelhető
dokumentumokat, kiadványokat - ezekből állt össze a több mint 1000 oldalas
kötet, az Örök Szilágy. Ebben a válogatásban "feltárul a Szilágyság
politikatörténete, teljes művelődéstörténete az elbeszélő források,
oklevelek, királyi rendeletek és konventi jelentések, adásvételi
szerződések, jogszabályok, összeírások, emlékiratok, naplók, útirajzok,
végrendeletek, művészeti és egyéb emlékek tükrében" - vallja a szerző
könyvéről. Az óriási anyag (50 térkép, több száz archív műemlék- és
műtárgyfelvétel, pecsétek és címerrajzok, együttvéve másfélezer
illusztráció, a tartalomjegyzék 17 oldal, a forrásanyagjegyzék 26 oldal, a
kötet teljes terjedelme 1074 oldal) érdekes olvasmány, sok tanulsággal
szolgál az átlagos olvasó és a kutatni vágyó történész számára is.
Forrás: Árkád, 4. évf., 11. sz., 2009. március 13. www.arkad.ro
 
 
 *MOZAIK*
 
*- Születésnapi újságot csinál bárkinek a szegedi könyvtár*
A születés dátuma alapján készítenek sajtószemlét a szegedi könyvtárban a
régi országos és megyei lapokból. Az így elkészült munkát akár díszdobozban
is hazavihetik a megrendelők. Több mint száz évre visszamenőleg minden lapot
megőriz a könyvtár, most használják is őket valamire.
Nincs olyan élő ember, akinek a szegedi Somogyi-könyvtár ne tudna
Születésnapi Újságot készíteni. Az új szolgáltatás első két napja alatt fél
tucat érdeklődő jelentkezett, hogy elkészíttesse családtagjának saját
évfordulójához kapcsolódó újságcikkgyűjteményét.
Az ötlet egy régi olvasói igény volt. Korábban ugyanis már többen is
jelentkeztek a könyvtárban, hogy hozzátartozójuk ünnepére, például
születésnapjára különleges ajándékként, az egykori nagy nap újságcikkeiből
kérjenek összeállítást. A munkatársak szívesen vették a különleges kihívást
és azonnal az ügyfelek elé helyezték a keresett időpont napilapjait,
amelyből ők kiválasztották az emléknek szánt részeket. Ezek másolatai a
kiválóan felszerelt könyvtári kötészetbe kerültek, ahol elkészült a mű.
Havonta egy-két olvasó érkezett a különleges kívánsággal. Ezt a lehetőséget
azonban most bárki számára elérhetővé tette a könyvtár. Az ajándékozónak nem
kell mást tennie, mint meghatározni a dátumot, illetve, hogy melyik
újságokból szeretne szemezgetni. A könyvtár ugyanis több mint száz évre
visszamenőleg rendelkezik az összes Csongrád megyei, illetve országos
napilappal.
Forrás: http://index.hu/kultur/media/2009/03/23/
 
 
*- 'Lány madárral' a könyvtárparkban*
Újra meg lehet csodálni a Lány madárral című szobrot a kiskunhalasi
Martonosi Pál Városi Könyvtár előtti parkban. Az újraöntött alkotást március
15-én leplezte le Varga-Sabján Gyula címzetes könyvtárigazgató. A Simon
Ferenc szobrászművész által készített alkotás 1975 óta díszítette a
könyvtárparkot, egy évvel ezelőtt azonban ismeretlenek az éj leple alatt
ellopták a bronz szobrot. A rendőrség alig egy héttel később elfogta a
feltételezett elkövetőket, mint kiderült, a tolvajok szétdarabolták a bronz
műalkotást, és darabjait egy Kalocsa melletti csatornában rejtették el. Az
eset hatalmas felháborodást okozott. Az önkormányzati döntést követően a
hivatal szakemberei felvették a kapcsolatot az alkotóval, szerencsére még
megvolt az eredeti öntőforma, így lehetőség nyílt az újraöntésre. A
munkálatok több mint három millió forintba kerültek. A szobor ünnepélyes
avatóján Dr. Várnai László polgármester elmondta, amit a barbár kezek
tönkretettek, az most újra itt áll, és szépségével ismét megörvendezteti a
város lakosságát. Több környékbeli lakos könnyes szemmel csodálta meg az
újraöntött szobrot, és köszönetet mondtak a támogatóknak és az
önkormányzatnak. A képek megtekinthetők a
http://www.halasmedia.hu/alap.php?inc=galeria_details&kat_id=232 címen.
Forrás:
http://www.halasimedia.hu/alap.php?inc=hirek&almenu_id=&menu_id=5&hirid=6552
 
 
*- Klasszikus regények, interaktív honlapon elmesélve*
Interaktív történetmesélésre specializálódott a We Tell Stories brit honlap
(http://wetellstories.co.uk): az oldalon klasszikus regények olvashatók,
úgy, hogy a látogató különféle, a sztorihoz kapcsolódó, eredeti
kezelőfelületeken a megfelelő pontokra klikkel. A honlapot a Six to Start
elnevezésű brit cég fejlesztette: rajta a befogadó a sztoriba bármikor
interaktív módon is bekapcsolódhat. Ráadásul ha többen vannak egyszerre a
rendszerben, akkor egymással kapcsolatba is léphetnek. Dan Hon,a cég egyik
alapítója unalmasnak tartja az elektronikus könyveket. 'Tulajdonképpen nem
csináltak mást vele, mint a könyvek kéziratát pdf-formátumba másolták. Ezzel
nem használják ki sem a számítástechnikát, sem az internetet' - mondta. Hon
szerint a mai középkorosztály már a számítógépes játékokkal nőtt fel,
emellett pedig manapság az internet már mindenhol jelen van - e két médium
lehetőségeit ötvözi honlapjuk. A cég rendszere bizonyos könyveknél úgy
működik, mint a Google Maps, másoknál inkább a Facebook és a Twitter
közösségi portálok rendszerét használták fel. A Nicci-French írópáros
például kipróbálta, hogy élőben írják regényeiket, úgy, hogy az olvasók
azonnal elolvashatták a fejükben megszületett és a rendszerbe beírt
mondatokat. 'Félelmetes volt számukra. Az írás alapvetően magányos
tevékenység, ezúttal viszont úgy érezték magukat, mintha előadóművészek
lennének' - mesélte Hon a szerzőkről. (mti)
Forrás: Transindex hírlevél, 2009. 03. 19.
 
 
 *- Tintaszív - moziajánló*
Meggie világéletében könyvek között élt: apja, Mortimer (Brendan Fraser)
könyvkötő, nénikéje, a titokzatos Elino (Helen Mirren) hatalmas könyvtárban
él. De a kislány nem is sejti, hogy a poros lapok között igazi kalandok
várnak rá. Mert Mortimernek van egy rendkívüli tulajdonsága: ha hangosan
olvas fel egy történetet, az valóra válik, és szereplői átkerülnek ebbe az
életbe - de cserébe valaki más átkerül innen a betűkalandok közé. Talán
ebben rejlik a magyarázata annak, hogy Meggie édesanyja (Sienna Guillroy)
egy évtizeddel ezelőtt eltűnt. Talán ez az oka annak, hogy a férfihoz
fölöttébb különös vendégek érkeznek néha. Először Porkéz (Paul Bettany), aki
közelgő nagy veszélyre figyelmezteti őket, azután egy csapat felfegyverzett
bandita, akik elrabolják a lányt, hogy a gonosz Kaprikorunusz elé hurcolják.
Pedig a félelmetes ismeretlenek mind csak egy régi könyv szereplői: a
Tintaszívből kerültek elő. - Forrás: Somma, 2009. március 20.
http://www.somma.hu/kultura/film/mozimusor090320/
Forrás: KIT hírlevél 2009/12.
 
 
 Szerkesztők:
 Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató),
bakai.magdolna@gmail.com
Hubbes László Attila
hubbeslaszlo@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros),
kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros),
twsa@freemail.hu
 
E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin
 
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár,
Sepsiszentgyörgy, igazgató)
szonda_szabolcs@kmkt.ro
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.