************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
********* ********* ******
           ReMeK-e-hírlevél
III. évf. 2009/1. szám
ISSN 1842-7448
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
********* ********* ******
Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
********* ********* ******
 
Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerem jelezzek
a bakai.magdolna@ gmail.com cimen.
 
Itt az Újév, új jót hozzon,
Régi jónktól meg ne fosszon.
Hogyha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!
(Háromszéki rigmus)
 
TARTALOM
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-Kultúrsokk
-Újra megnyílt az Europeana
-Nem jár jogdíj a kölcsönzött könyvek után
-Az átkos képekben - on-line fototéka a romániai kommunizmusról
-Átfogó néprajzi bibliográfiával bővült az Adatbank
-Határon túli magyarságot érintő jogszabályokTUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI
RENDEZVÉNYEKRŐL
-Páskándi Gézáról neveznek el könyvtárat Szatmárhegyen
-Szombathelyi könyvtárosok Déván
-Aranylapok a Bethlen Dokumentációs Könyvtárban
-Képes-zenés téli esték a Bod Péter Megyei Könyvtárban
-Hargita megyei községi könyvtárak hírei
-Iskolai könyvtárak híreiből
KITEKINTŐ
-Ne lopj! Olvass! - Veszíts el egy könyvet! - mozgalom
-Száműzik az ukránokat sértő könyveket Ukrajna közkönyvtáraiból
DÍJAK
-Életműdíjakat adtak át
-Irodalmi díjat alapít az Európai Unió
-Román Kultúra-díjat kapott Dragomán György
HAZAI
-Új miniszter - új remények
-Emil Cioran kéziratai a megtalálónál maradnak?
-Betűk ajándékba - mozgó könyvtárakat kaptak a falusi iskolák
AJÁNLÓ
-Emlékkönyv jelent meg Kós Károlyról
-Elejtett szavak - világkép szólásból
ELHALÁLOZÁS
-Elhunyt Györfi József EMKE díjas könyvtáros
-Elhunyt Láng István erdélyi származású író
-Elhunyt Harold Pinter drámaíró
MOZAIK
-J. K. Rowling új műve 2008 leggyorsabban fogyó könyve
-Provokáció a modern könyvégetések ellen
-Könyvtári lopások
-Könyvtár a hotelben, az ottfelejtett kötetekből
-Végtelenített internetes könyv
 
 
*HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK*
 
*-Kultúrsokk*
2009-re százmilliókkal csökkenhet a színházak támogatása, hangversenyek
maradnak el, kevesebb könyv lát napvilágot a pénzügyi megszorítások miatt. A
multik is visszafogják a szponzorációt, a fogyasztás csökken, ezért kevesebb
lesz a befizetett kulturális járulék, így a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
pályázati kerete is szűkül. 2009 valószínűleg a kultúra sötét éve lesz.
Teljes cikk: http://www.hetivalasz.hu/cikk/%200811/kultursokk
 
 
*-Újra megnyílt az Europeana*
Újra elérhetővé vált az Europeana, az európai digitális multimédia-könyvtár,
miután a 2008. november 20-i megnyitás utáni órákban a szerverek nem bírták
az érdeklődők hatalmas rohamát, és a számítógépes rendszer összeomlott.
Brüsszeli bejelentés szerint az elmúlt hetekben megnégyszerezték a
szerverkapacitást. Az informatikai hátteret a Koninklijke Bibliotheek, a
holland nemzeti könyvtár hivatott biztosítani, ám percekkel az indítás után
kiderült, hogy alaposan elszámították magukat. Óránként ötmillió látogatót
még képesek lettek volna kiszolgálni, de miután óránként 10-20 millióan
próbáltak kattintani az Europeana internetes címére, világossá vált, hogy a
számítógépes kapacitást nagyságrendekkel kell bővíteni. Ez hetekig, akár
december közepéig is eltarthat - közölték másnap. Később arról adtak
tájékoztatást, hogy csak valamikor januárban lesz elérhető az Europeana.
December 22-én azonban közölték, hogy immár ismét hozzá lehet férni a
tartalomhoz. A www.europeana.eu címen elérhető portál egyelőre kétmillió
'tételt' - könyveket, térképeket, hangfelvételeket, fényképeket, levéltári
anyagokat, festményeket, filmeket - tesz hozzáférhetővé az Európai Unió
országainak nemzeti könyvtáraiból, illetve egyéb kulturális intézményeiből.
Forrás: http://www.undock.eu/HU/Hir/2773.aspx
 
 
*-Nem jár jogdíj a kölcsönzött könyvek után*
A szerzői jogi törvény módosításának 2008 december elsejei végszavazásában
már nem szerepeltek azok  a módosító javaslatok, amelyet a kikölcsönzött
könyvek szerzőinek fizetendő jogdíj bevezetésének időpontjára vonatkoznak.
Az Európai Írószövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a
közkönyvtári kölcsönzési jogdíj európai uniós direktíva. Azon országok
ellen, akik a jogdíj bevezetését elodázzák, az Európai Bíróság
kötelezettségszegési eljárást indít.
Forrás: Magyar Nemzet, dec. 2.
http://www.zoom.hu/belfold/nem-jar-jogdij-a-kolcsonzott-konyvek-utan-33135.html;
KIT 2008/44., dec. 3.
 
 
*-Az átkos képekben -on-line fototéka a romániai kommunizmusról*
19 év telt el az 1989-es romániai események óta, a kommunizmus történelme
azonban még mindig kevéssé ismert. Ez annak is köszönhető, hogy e majdnem
két évtizedes időszak alatt a történészek nehezen fértek hozzá a kommunista
időszak dokumentumaihoz, és a levéltárak anyagai is csak az utóbbi években
váltak hozzáférhatővé a különböző intézmények számára.
Bár sokakat érdekelt volna e korszak, a kommunista időszak képanyagához
lehetetlen volt hozzáférni. Ennek a problémának az orvoslását tűzte ki célul
a  A román kommunizmus online fotótékája
című projekt, mely azután vált megvalósíthatóvá , miután 2007 júliusában a
Román Nemzeti Levéltár hozzáférhetővé tette a kommunizmus időszakáról a
tulajdonában levő állományt.
2008. november 14-én a Román Nemzeti Levéltár, valamint a Romániai
Kommunizmus Bűneinek Kutatóintézete egy protokollumot írt alá a Romániai
kommunizmus on-line fototékájának létrehozása céljából. Ez az első és
legnagyobb romániai adatbázis, mely interneten ingyenesen hozzáférhetővé
teszi az 1945-1989-es, valamint 1921-1944-es időszak kommunizmushoz fűződő
képanyagát.
Az archívum mindkét intézmény honlapjáról elérhető 2008. december 11-étől,
tartozik hozzá keresőmotor és adatbázis is. Első körben mintegy 1500 fénykép
érhető el, ezek számát fokozatosan bővítik majd tízezerre. A legfontosabb
fotóarchívum, amelyet a projekthez felhasználtak, az egykori Párttörténelmi
Intézeté, de ott vannak (vagy lesznek) a Román Kommunista Párt Központi
Bizottságának fényképei is.
 
Forrás: http://fototeca.arhivelenationale.ro/despre_proiect/
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?cikk=8643
 
 
*-Átfogó néprajzi bibliográfiával bővült az Adatbank *
Az Erdélyi Magyar Adtbankban elérhető a Romániai magyar néprajzi
bibliográfia, a Kriza János Néprajzi Társaság adatbázisa több mint 15 ezer
tételt tartalmaz. Az adatbázis összeállítását végző Jakab Albert Zsolt, a
KJNT munkatársa a bibliográfiáról elmondta: A KJNT korán felismerte a
romániai magyar néprajzi és antropológiai kutatásokra vonatkozó szakszerű
bibliográfia és tudománytörténeti, kutatástörténeti szintézis
szükségességét. Noha az erdélyi néprajzi szakirodalomban történtek
kísérletezések egy-egy szűkebb szakmai terület és régió könyvészetének
összeállítására, vagy egy-egy jelesebb néprajzi kutató szerzői
bibliográfiájának összegyűjtésére és kiadására, az igazán nagy vállalkozás
mostanig elmaradt. A dr. Pozsony Ferenc által irányított Előmunkálatok a
romániai magyarság néprajzához projekt keretében vállalta ennek a
részfeladatnak az elvégzését. A Romániai magyar néprajzi bibliográfia
munkacím, Jakab Albert Zsolt szerint ez több is, kevesebb is, mint amit
valójában takar: romániai, mert tartalmazza az erdélyi anyag mellett a
bánsági, bukovinai, moldvai, a román országrészek kutatási eredményeit is,
de a szerzők egyrésze külföldi; magyar, mert a magyarság kutatásának adatait
öleli fel, de tartalmazza a szász, örmény, zsidó, cigány stb. etnikummal
kapcsolatos - magyar, román, német, angol nyelvű - tételeket is; néprajzi,
mert főleg ennek a tudományterületnek a szakkiadványaiból építkeztem, de
kitekintéssel a társadalomtudományok (szociológia, kulturális antropológia,
a történettudományok és a társadalomföldrajz) eredményeire is.
'Szeretném hangsúlyozni, hogy amellett, hogy ez egy folyamatban lévő
vállalkozás, egy olyan adatbázis is, amely kötetként még nem jelent meg.
Ebből a szempontból is az egyik debüt-bibliográfiának számít.' nyilatkozta
Jakab Albert Zsolt
Teljes cikk: http://multikult.transindex.ro/?cikk=8665
 
*-Határon túli magyarságot érintő jogszabályok*
A Könyvtári Intézet honlapjára felkerültek a határon túli magyarokat érintő
jogszabályi rendelkezések, melyekTóth Judit és Ugróczky Mária szerzőpáros,
'Kézikönyv a határon túli magyarokat érintő jogszabályi rendelkezésekről'
című 2008-ban a Magyar Országgyűlés kiadásában megjelent könyv mellékletét
képezik. A kézikönyv elektronikus változata a Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet honlapján érhető el.
Forrás: Könyvtári Intézet http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?list.72
 
 
*TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL*
 
*-Páskándi Gézáról neveznek el könyvtárat Szatmárhegyen*
A szatmárhegyi helyi tanács RMDSZ frakciója kezdeményezte, hogy Páskándi
Gézáról, a falu híres szülöttjéről nevezzék el a községi könyvtárat.
Múzeumot is berendeznének a településen, melyhez kiállítás céljából, a
Petőfi Irodalmi Múzeumtól kapnák meg az író személyes tárgyait. A hivatalos
névadó ünnepséget az idei Páskándi-emlékünnepség alkalmával tervezik
megtartani. 'A községnek különben új könyvtára van' - tájékoztatta Szűcs
Szabolcs, a község alpolgármestere a szatmar.ro-t. -  'A helyi önkormányzat
megvásárolta a községházával átellenben lévő, volt szövetkezeti épületet, és
azt teljesen felújította - hamarosan a 12 000 kötetes helyi könyvtárat
teljesen átköltöztetik ide.'
Forrás: http://www.szatmar.ro/index.php?p=news&act=show&cid=19782
 
 
*-Szombathelyi könyvtárosok Déván*
Érdekes színfoltot képviselt a dévai Vox Libri könyvszalon 2008. december
2-i rendezvényeinek sorában a házigazda szerepét betöltő Hunyad Megyei
Könyvtár munkatársainak és a szombathelyi Berzsenyi Dániel könyvtár
vezetőinek szakmai megbeszélése.
A két intézmény közötti kapcsolat 2008 nyarán indult el, amikor a
szombethelyiek meghívták a dévaiakat az ott megrendezett országos
könyvtárosi vándorgyűlésre. Akkor olyan nyitottságot tapasztaltunk magyar
vendéglátóink részéről, melyet mindképp viszonozni akarunk - mondta Gabriela
Marcu, a Hunyad megyei könyvtár igazgatója. Pallosiné, dr. Toldi Márta
hasonlóan pozitívan nyilatkozott a kibontakozóban lévő kapcsolatról. Vas és
Hunyad megye már jónéhány éve testvérmegyei kapcsolatot ápol. Ezt szeretnénk
kiterjeszteni a könyvtárainkra is, hiszen hasonló feladatokat kell ellátnunk
és minden bizonnyal a szakmai tapaszalatcsere mindkét félnek hasznára válik
majd - fogalmazott dr. Toldi Márta, aki Nagy Éva könyvtári igazgatóhelyettes
társaságában érkezett Dévára. Mint mondta az első konkrét lépés már meg is
történt, az alig hat éve teljesen felújított Berzsenyi Dániel városi és
megyei könyvtár vezetősége már átküldte dévai kollégáinak a jól bevált
betelepítési alaprajzokat, melyek nagy segítséget nyújthatnak a szintén
átrendezés, felújítás alatt álló Hunyad megyei könyvtárnak. A továbbiakban
sokféle együttműkődési elképzelés körvonalazódott. Mindenekelőtt olyan,
lehetőleg interneten lebonyolítható közös programok, melyek a két megye,
illetve a két nemzet irodalmának kölcsönös megismertetését, elfogadását
szolgálná.
Teljes cikk:
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/vilaghalon_epitenek_az_egyuttmukodest.php
 
 
*-Aranylapok a Bethlen Dokumentációs Könyvtárban*
Győrfi Dénes a nagyenyedi Bethlen Dokumentációs Könyvtár főkönyvtárosa újabb
'aranylapos' novemberi előadásában a könyvtár olvasótermében az Alsófehér
című független és negyvennyolcas politikai hetilap (Nagyenyeden a Keresztes
Nagy Imre könyvnyomdájában nyomták) 1918-as számai alapján próbálta
felidézni a viszonylag csendes kisvárosi vidéki társadalmat, a benne
megjelenő háborút a maga borzalmaival, tragédiáival, áldozataival és
következményeivel.
Teljes cikk :
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/18429
 
 
*-Képes-zenés téli esték a Bod Péter Megyei Könyvtárban *
December 10-én, 17 órakor kezdődött a kézműves foglalkozás a
sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. Öt
műhelyben gyertyákat és karácsonyi díszeket készítettek a gyermekek - de a
szülők is, ezen kívül kartonból, krep-papírból, hungarocell-golyóból,
drótból, csillogó ragasztóból angyalkák készültek,  kartontányérokat
díszítettek szalvétatechnikával, üdvözlőlapok készültek kartonból sokféle
díszítéssel, lampionokat is készítettek. Ezekben az órákban 64 gyerek
dolgozott az asztalok körül, s legtöbbnek a kísérője sem akart kimaradni a
munkából, tehát mintegy 130 ember távozott valamilyen saját kezűleg
készített dísszel, gyertyával, üdvözlőlappal - legtöbben azonban mindent
kipróbáltak.
December 11-én, 17 órától, az animációs filmek vetítésén mintegy 40 gyermek
vett részt kísérőjével. Az egyórányi vetítést követően Kisvakondos
színezőket színezhettek, vagy akár le is rajzolhatták kedvenc
rajzfilmfigurájukat. Eközben az előtérben tea és ropi várta a kicsiket és a
nagyokat egyaránt. December 12-én, az ünnepi hangverseny napján már négy óra
körül a könyvtárosok főzték a teát, szeletelték a citromot, tányérokra
rakták a ropit, hogy a később fellépőket legyen mivel megkínálni. A koncert
17 órakor kezdődött a Református Kollégium kórusának fellépésével, majd a
Mihai Viteazul Főgimnázium IV-V. osztályosokból álló kórusa énekelt
kolindákat. A két kórust követően a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai
léptek fel, majd a brassói zeneakadémia és konzervatórium hallgatói
játszottak karácsonyi számokat. A koncertet a Mikes Kelemen Főgimnázium 50
tagú kórusa zárta, Szőcs Dániel vezényletével.Minden fellépő köszönet
gyanánt egy-egy könyvet kapott emlékbe. Mindhárom nap a rendezvények
résztvevői egy-egy 2009-es könyvjelző formátumú naptárt kaptak ajándékba, a
gyermekek pedig a cukorkás kosárba is belemarkolhattak.
Forrás: Bod Péter Megyei Könyvtár blogja
http://konyvtarunk.blogspot.com/search/label/gyermekk%C3%B6nyvt%C3%A1r
 
 
*-Hargita megyei községi könyvtárak hírei *
Lörincz György új könyvét szülőfalujában is bemutatták
2008. december 18-án, csütörtökön délután  Kápolnásfalu községi könyvtárában
is bemutatták a községben született, Székelyudvarhelyen élő Lőrincz György
író Besúgó voltam, szívem című új regényét.
Új otthont kapott a Lövétei községi könyvtár
December 19-én délután könyvtáravató ünnepséget tartottak Lövétén, új
otthont kapott a község könyvtára. A könyvtáravató ünnepségen a község
polgármestere, és Kovács Erzsébet, a Kájoni János Megyei Könyvtár
szakirányítója mondott köszöntő beszédet. Méltó körülmények közt működhet
mostantól a könyvtár, amely a község tulajdonában levő új épületbe
költözhetett. A könyvtár számítógépekkel is rendelkezik, közelebbről az
internet is elérhető lesz használói részére, így lehetőség nyílik arra, hogy
a község igazi információs központjává váljon.
Forrás: Kovács Erzsébet. Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár
 
 
*-Iskolai könyvtárak híreiből*
*Diákok beiratkozási szokásai a Márton Áron Gimnázium könyvtárába*
A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárának blogján olvashatunk a
gimnázium diákjainak könyvtári beiratkozási szokásairól:
A beiratkozáshoz hozzájárul az a tény is, hogy a diákoknak van-e otthon házi
könyvtáruk, esetleg be vannak-e iratkozva abba a könyvtárba, amelyik
helységben laknak.
A dolog teljesen átlátható, hiszen azok a diákok, akik nagyon távol esnek
otthonuktól és bentlakásban laknak, tehát főleg a vidékiek, sokkal hamarabb
beiratkoznak, mint a helybéliek, akiknek van idejük délután is kölcsönözni
könyvet a megyei könyvtárból. Őket az ingázó diákok követik a sorban, és
végül maradnak a helybéliek. Tehát, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek milyen
lehetőségük van a beiratkozásra.
Az sem elhanyagolható , hogy fokozatosan észreveszik, mennyire megkönnyíti
tanulásukat, ha az iskolában lévő könyvtárat választják az információhoz
jutás végett.
A teljes cikk itt olvasható:
http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2008/12/dikok-beiratkozsi-szoksai-mrton-ron.html
*Lapozd a régit és nyerj egy újat! *
A Márton Áron Gimnáziumban 2007-ben megszervezett évkönyves vetélkedő
2008-ban is folytatódott. A vetélkedőt a 2007-2008. tanév gimnáziumi
évkönyvének megjelenése alkalmából rendezték meg.
A versenyt az új évkönyv bemutatása előzte meg. Ifjú Borsodi László, az
évkönyv szerkesztője, nemcsak az évkönyvben lévő cikkek tartalmának
ismertetésére tért ki, hanem a szerkesztésre is. A vetélkedőn
részt vett osztályonként egy-egy három fős csapat. A rendszerváltás utáni
iskolai évkönyvekből kaptak kérdéseket a csapatok. A diákok a könyvtárban
kutathattak az évkönyvek között. Segítségükre volt Balázs-Bécsi Enikő
dokumentarista és Borbé Levente könyvtáros. A díjazásra az iskola
dísztermében 2008. december 18-án, csütörtökön került sor. A nyertes csapat,
a XI.A osztály visszakapta az osztály által az évkönyvekre összegyűjtött
összeget. Minden egyes versenyző Antal Imre Tisztesség adassék című, a
gimnázium történetéről szóló könyvet kapta jutalmul.
Forrás: Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtára
*Maratoni olvasás a Mikes Kelemen Főgimnázium könyvtárában*
A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium könyvtára és német katedrája
2006 decemberében szervezte meg először ezt a tevékenységet. Ma már tradició
lett belőle. A maratoni olvasást 2008 decemberében a hatodikos-nyolcadikos
diákok körében hirdették meg. Tekintélyes számú olvasóközönség gyűlt össze,
több mint kétszázan. Az olvasási idő 2 perctől 3, 3.5 percig terjedhetett. A
könyvtár négy termében szervezték meg az olvasást -a gimnáziumi osztályoknak
és a líceumistáknak két-két teremben kb. 15 fős csoportokban - a német
tanárok és a könyvtáros jelenlétében. A diákok egymás után olvastak műveket,
szünetek és megszakítás nélkül. Távozáskor mindenki a könyvtár jóvoltából
egy-egy német-angol nyelvű diákmagazint kapott.
Forrás: http://mikeskonyvtar.blogspot.com/
Kiss László, Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Főgimnázium Könyvtára
 
 
*KITEKINTŐ*
 
*-Ne lopj! Olvass! - Veszíts el egy könyvet! mozgalom*
2008 márciusában indították el az orosházi Just Zsigmond könyvtárosai a
Veszíts el egy könyvet olvasásnépszerűsítő mozgalmat. Az ötlet nem eredeti,
angol nyelvterületen már játsszák, de annál hasznosabb. A játék szabályai
roppant egyszerűek: valaki, valahol, akárhol elhagy egy könyvet. A parkban
egy padon, a vonaton, metrón, buszon vagy villamoson, egy vendéglő asztalán
vagy színházban, moziban, mindegy. Ami fontos, hogy a könyv tartalmaz egy
elveszítési nyilatkozatot - letölthető a könyvtár blogjáról - , amelyből
kiderül: a könyv szándékosan - és nem lekvárosan - lett elveszítve. A
megtalálót felkérik a levélben, hogy miután megtalálta és esetleg elolvasta,
veszítse tovább. E mellett, akár kezdeményezhet további elveszítéseket,
hiszen akárki, aki a mozgalomba be szeretne kapcsolódni, leemelhet a
polcáról egy könyvet, és elveszítheti egy neki tetsző helyen. Természetesen
miután ellátta egy elveszítési nyilatkozattal.
Még egy kérés a megtalálóhoz: részvételét jelezze a könyvtár honlapján, hogy
így nyomon lehessen követni a könyvek útját. Az eltelt pár hónap alatt már
Ausztráliába is jutottak el így könyvek. A szervezők most dolgoznak egy
megfelelő honlap kifejlesztésén, a mozgalom egyelőre a www.justhvk.hu címen
érhető el. Szerzők is segítik a játékot. Eddig olyan neves magyar írók
ajánlották fel elveszítésre dedikált könyveiket mint Karinthy Márton, Kiss
Ottó, Lénárt 'Léna' Ferenc, Vámos Miklós, Závada Pál, és olyan ismert
személyiségek mint Mácsai Pál vagy Vitray Tamás.
A Kossuth rádió számára Ránki Júlia készített interjút a fő szervezővel,
Buzai Csaba könyvtárossal. A beszélgetés december 3-án hangzott el a Mecénás
napról szóló összeállításban.
Forrás: http://www.undock.eu/HU/Hir/2549.aspx
 
 
*-Száműzik az ukránokat sértő könyveket Ukrajna közkönyvtáraiból*
Ukrajna kulturális minisztériuma körlevélben szólította fel megyei
hivatalait, hogy vizsgáltassák át a közkönyvtárak könyvállományát, és
vitessék archívumba az úgymond kommunista és orosz soviniszta tartalmú
köteteket - írta szerdán a kijevi Szegodnya című napilap online kiadása. Az
utasítás kapcsán Tina Pereszunyko, a kulturális tárca sajtótitkára az orosz
nyelvű újságnak elmondta, hogy az intézkedés 'az ukránellenes állami
ideológia népszerűsítésének megszüntetésére irányul". A cikk ugyanakkor azt
állítja, hogy a minisztérium a sztálini totalitariánus rezsimet igazoló, az
ukrán államiság eszméjéhez, valamint az ukrán mentalitáshoz és nyelvhez nem
kellő tisztelettel viszonyuló, továbbá az ukránokban kisebbrendűségi érzést
keltő irodalmat minősíti sovinisztának. Ilyennek értékeli a tárca azokat a
műveket is, amelyek kommunista szemszögből ábrázolják az ukrán történelmet,
és az oroszokat az egykori Szovjetunió más népeihez képest haladóbbnak
tüntetik fel - mutat rá az írás, amely szerint ebbe a kategóriába klasszikus
szerzők irodalmi alkotásai is besorolhatók. A lapnak nyilatkozó Natalja
Morozova, a Vinnyica megyei tudományos könyvtár igazgatója kifejtette, hogy
a minisztériumi körlevél nem tartalmazza a polcokról eltávolítandó könyvek
címeinek és a nemkívánatos szerzőknek a listáját, sem pedig a 'soviniszta
irodalom' pontos meghatározását, ezért akár Majakovszkij, Bulgakov vagy
Tolsztoj művei is zár alá kerülhetnek. Ugyanakkor Jekatyerina Szamarec, a
Dnyipropetrovszk megyei kulturális főosztály vezetője azt közölte, hogy a
minisztériumi levél azoknak a köteteknek az eltávolítására helyezte a
hangsúlyt, amelyekben előfordul a Sztálin, a Lenin és a Marx név, vagy
amelyek tartalmazzák a Szovjetunió Kommunista Pártjának programját,
kongresszusi határozatait. A pénzügyi-gazdasági világválság miatt ugyanakkor
Ukrajnában is egyre keresettebb könyv Marx Tőkéje, és a közkönyvtárak
olvasóinak körében nő az érdeklődés a szovjet korszakban kiadott művek
iránt. (mti)
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=798
 
 
*DÍJAK*
 
*-Életműdíjakat adtak át*
*Életműdíjat kapott: Drótos László és Moldován István *
A Magyar Tartalomipari Szövetség által a 8. alkalommal megrendezett
eFestival-on számos díjat osztottak ki. Életműdíjat kapott:Drótos László és
Moldován István (az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai), a megosztott
életműdíjat a Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu)
létrehozásáért, tartalomfejlesztésével kapcsolatos munkásságáért érdemelte
ki. Az ünnepélyes Díjkiosztó Gálát 2008. december 2-án a DAT'2008
konferencia záróakkordjaként tartották a Magyar Telekom Székház Tölösi
Konferencia Központjában.
Forrás: Zimányi Magdolna, IFLA-HUN levelezőlista
*Táncsics Mihály-életműdíj Kányádi Sándornak *
Kányádi Sándor költő, Ádám Ottó rendező és Kaján Tibor grafikus kapták idén
a Táncsics Mihály-életműdíjat, amelyet Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és
Lamperth Mónika, a Táncsics Alapítvány kuratóriumának elnöke adott át a
díjazottaknak 2008. december 7-én Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott: 'áldott az a
nemzet, amelynek ilyen fiai vannak'. Az életműdíjat 2004-ben azzal a céllal
alapították, hogy felhívják a figyelmet az igazi kulturális értékekre és
mintákra.
Forrás: http://www.dunatv.hu/kultura/tancsicsdij.html
 
 
*-Irodalmi díjat alapít az Európai Unió*
Irodalmi díjat alapít az Európai Unió - jelentette be december 2-án
Brüsszelben Ján Figel kulturális biztos. Az először 2009-ben odaítélendő
kitüntetéssel elsősorban fiatal, újonnan feltűnő tehetségeket szeretnének
jutalmazni, akik munkásságukkal hozzájárulnak az EU sokszínűségének
megőrzéséhez vagy fokozásához. A díjazottak műveit hazájukon kívül is
segítenek majd terjeszteni. A pályázati kiírás pontos részleteiről és az
anyagiakról később döntenek - jelezte az Európai Bizottság.
Forrás: http://erdely.ma/palyazatok.php?id=45927
 
 
*-Román Kultúra-díjat kapott Dragomán György*
December 15-én a Budapesti Román Kulturális Intézet a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében nyújtotta át 2008-as díjait. A díjak a párbeszéden és
kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést szolgálják Románia és
Magyarország között, melyeket 2008-ban is kiemelkedő magyarországi
személyiségek vehettek át: Kocsis Zoltán zongorista, karmester és zeneszerző
Kulturális Nívódíjvban részesült. A Kultúra-díjat Dragomán György,
marosvásárhelyi születésű író kapta. Dragomán többek közt A fehér király
című önéletrajzi regény szerzője, amelyben felidézi erdélyi gyermekkorát és
amelyet már számtalan nyelvre, így románra is lefordítottak; az európai
fiatal írók egyik legígéretesebbje. A Média-díjat Sükösd Miklós,
médiakutató, egyetemi tanár, a Közép-európai Egyetem Média és Kommunikációs
Központjának akadémiai igazgatója vehette át. A díjakat a két ország
meghatározó személyiségei támogatják: Horia Roman Patapievici a Román
Kulturális Intézet elnöke, Marius Sala, a Román Akadémia alelnöke, Horia
Andreescu a Román Rádió Zenekarának vezető karnagya, a Bukaresti
Konzervatórium professzora, Jecza Péter szobrászművész, Somfai László
akadémikus és zenetudós, valamint Kányádi Sándor, Herder-díjas költő. A
bronztrófeák Jecza Péter alkotásai, aki a Romániai Művészeti Akadémia
valamint a Magyar Képzőművészeti Akadémia tagja.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=46357
 
 
*HAZAI*
 
*-Új miniszter - új remények*
Theodor Paleologu (az ismert román esszéíró, politikus, diplomata Alexandru
Paleologu fia), volt dániai és izlandi nagykövet, került a Művelődési,
vallás és nemzeti örökség Minisztériumának élére. Theodor Paleologu 1973-ban
született Bukarestben, itt érettségizett a német tannyelvű líceumban, majd a
Sorbonne-on tanult politika tudományokat és filozófiát. 2001-ben doktorált a
Müncheni Egyetemen. Európai és amerikai egyetemeken tanított, 2005-2008
között pedig Románia dániai és izlandi nagyköveteként teljesített
szolgálatot.
'Nekem szerény terveim vannak, kulturális miniszterként nem akarok
forradalmár lenni, belső alkatomból adódóan konzervatív-reformer vagyok,
olyan ember, aki kis lépésekben halad, és remélem, jól és helyesen fogom
vezetni, ahogy nagykövetként is tettem, ezt a hazánk számára fontos
alapintézményt.' - mondta az új miniszter kinevezésének érvényesítése után.
Elmondta azt is, hogy folytatni szeretné az Adrian Iorgulescu minszter
mandátuma alatt elkezdett projekteket, nevesítve a Bukaresti Nemzeti Színház
székházának rehabilitációját, valamint a Román Nemzeti Könyvtár új
épületének befejezését. Van remény, tehát arra, hogy az a 80-as években
elkezdett épület a Román Nemzeti Könyvtár új otthona legyen.
Forrás:
http://www.mediafax.ro/cultura-media/theodor-paleologu-avizat-ca-ministru-al-culturii-de-comisiile-de-specialitate-din-parlament.html?1706;3674535
 
 
*-Emil Cioran kéziratai a megtalálónál maradnak?*
A francia igazságszolgáltatás döntött decemberben Emil Cioran román
filozófus, író 37 kéziratos füzetének sorsáról. A Jacques-Doucet irodalmi
könyvtár szerint Cioran 1995-ben bekövetkezett halálakor felesége, Simone
Boué, a teljes román és francia nyelvű kéziratos irodalmi hagyaték jogát
rájuk bízta, amit a család is megerősít. A feleség halála után 1998-ban egy
lomtalanító cég ürítette ki a számára ismeretlen házaspár eladásra szánt
párizsi lakását. A cég képviselőjének állítása szerint csak nemrégiben
fedezte fel a szótárban, hogy ki is volt Emil Cioran. A lakásból kiürített
és megőrzött füzeteket ennek ellenére gondosan megőrizte. A magát a hagyaték
tulajdonosának tartó párizsi közkönyvtár ellenkezése ellenére a jelenleg egy
millió euróra becsült füzeteket a lomtalanító cég árverésre bocsátotta
Párizsban 2005-ben.
A Jacques-Doucet könyvtár fenntartójának számító Párizsi Egyetemek
igazgatósága azonnal bírósághoz fordult. 2008 decemberében a bíróság a
megtaláló cég tulajdonosána Simone Bauleznek itélte a 37 kéziratos füzetet,
ugyanis az örökösök és a cég közti szerződés értelmében, minden, a
lomtalanítás során a lakásban talált tárgy a céget illeti. A Jacques Doucet
könyvtárat, amely beperelte Baulezt, mintegy 5 000 eurós kártérítés
fizetésére kötelezi a bíróság. A kéziratok végleges sorsa azonban még nem
dőlt el, a könyvtár várhatóan fellebbezni fog. A román állam érdekelt a
kéziratok megvásárlásában, amennyiben azok Baulez tulajdonában maradnak.
Forrás:
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/830965/Caietele-lui-Cioran-raman-la-menajera/
 
 
*-Betűk ajándékba - mozgó könyvtárakat kaptak a falusi iskolák*
Decemberben karácsonyi adományozó akciót szervezett a Libri könyvesbolt, a
Little People Alapítvánnyal és számos más partnerrel közreműködve. A három
hetes rendezvénysorozat alatt összesen mintegy 1100 könyvet ajándékoztak
beteg és egészséges gyerekeknek, könyvtárakat hoztak létre, de főződélutánt
is szerveztek. Az onkológián kezelt gyerekek, a válaszúti kollégium tanulói
és több Kolozs megyei település iskolásai is könyvtárat kaptak ajándékba a
Libritől és a Little People Alapítványtól.
December 15 és 17 között így százhúsz, Kolozs megyei településeken élő
gyerek látogathatott el könyvtárba Kolozsvárra. Sokuk számára ez volt az
első alkalom nem csak a könyvtárba menést, de a Kolozsvárra utazást illetően
is. Amellett, hogy megtudhatták: hogyan működik egy könyvtár, a kicsiknek
meséket olvastak fel, átváltoztatták őket kedvenc mesefiguráikká,
karácsonyfadíszeket készíthettek és ajándékkönyveket meg édességet kaptak a
Mikulástól. Az ajándékozás során három hordozható könyvtár is gazdára
talált. Az egyiket a válaszúti szórványkollégiumnak adják át, a másikat a
kolozsvári fogyatékkal élők óvodájába járó gyerekek kapják meg, a harmadik
Mákófalvára, az általános iskolába kerül. A kolozsvári Happy Kids Nemzetközi
Iskola és a Business-szakos Diákok Szövetsége segítségével elkészült három
könyvtárat pedig Kackó, Kolozsborsa és Magyarszentpál iskolája kapta
ajándékba. A könyvtárakat a diákok adományozta könyvekkel töltötték meg.
Forrás: http://eletmod.transindex.ro/?cikk=8589
 
 
*AJÁNLÓ*
 
*-Emlékkönyv jelent meg Kós Károlyról *
Kós Károly 125 címmel emlékkönyv jelent meg az építész, író, grafikus,
könyvkiadó, politikus születésének 125. évfordulója alkalmából; a Kós Károly
Általános Iskola gondozásában napvilágot látott kiadványban versek,
interjúk, rajzok, levelek, visszaemlékezések idézik fel a művész alakját.
A teljes írás itt olvasható: http://erdely.ma/kultura.php?id=46282
 
 
*-Elejtett szavak - világkép szólásból*
Az újonnan alapított csíkszeredai székhelyű Bookart kiadó decemberben
mutatkozott be a közönségnek igényes kivitelezésű, szemnek tetsző könyveivel
Ajánlónkban a bemutatott könyvek közül Tánczos Vilmos néprajzkutató,
egyetemi tanár Elejtett szavak című könyvét emeljük ki, amelynek alcíme Egy
csíki székely ember nyelve és világképe. Könyvéről az előszóban ezt írja a
szerző: 'Az a világ, amiről ez akönyv szól, egy 20. századi csíki székely
ember világa, akiről talán elmondható, hogy még a hagyományos keretek között
élte le életének első felét, majd fokról fokra találkozott a modernitással,
és végül a posztmodern korban lett öregemberré.' A szerző édesapjáról van
szó, aki Csíkszentkirályon született és nyolcvanadik életévében jár.
A könyv néprajzi gyűjtés eredményekényt született és néprjazi tárgyról szól,
mégsem igazi tudományos könyv Tánczos Vilmos szerint, hanem 'csak' esszé,
ami tudvalevőleg kissé a szépirodalom felé kacsint.
Az Erdély FM Szabadsággyakorlatok c. műsorában Patkó Katalin beszélgetett
Tánczos Vilmossal új könyvéről. 'Ezért az a címe a könyv második részének,
hogy A világkép narratívákban, mert a történetben próbáltam elmesélni a
történelmet is, tehát a paraszti világnak a történeti tudatát is.
Történetekben próbáltam elmesélni a hiedelmeket, a népi világnak ezeket a
nem vallásos, hanem mitikus, mágikus képzeteit. Azt, hogy mit gondol az
ember a nyelvről, mit gondol a házasságról, a nőről, a férfiról, a
közösségről, mit gondol a falut környező térről, mit gondol az idő
múlásáról, a születésről, a halálról, a betegségről, a másvilágról - ezekhez
mind történetek társulnak. A történetnek mindig bizonyító ereje van.'
vallotta könyvéről az interjúban Tánczos Vilmos. A könyv Belső képek című
harmadik részében a nyelvi képekre irányítja figyelmünket a szerző.
Jelentésmagyarázatokkal, példamondatokkal, valamint néprajzi megjegyzésekkel
kísért proverbium szótárat állított össze, amely 730 nyelvi képet,
állandósult szószerkezetet tartalmaz.
(Tánczos Vilmos: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és
világképe. Bookart. Csíkszereda, 2008. 350 p. ISBN 978-973-88358-6-3).
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?cikk=8497
 
 
*ELHALÁLOZÁS*
 
*-Elhunyt Györfi József, EMKE díjas könyvtáros*
2008.december 11-én, 65 éves korában elhunyt Györfi József, EMKE- és
Udvarhely Pro Urbe-díjas nyugalmazott könyvtárigazgató. Élete és munkássága
elválaszthatatlanul összefonódott azzal a kulturális intézménnyel, amelynek
1979-től munkatársa, 1990-1999 között igazgatója volt, a Székelyudvarhelyi
Városi Könyvtárral. 1993-ban megalapította a Bibliofil Alapítványt, amelynek
tevékenységében, hirtelen bekövetkezett haláláig aktívan részt vállalt. Az
udvarhelyi könyvtárlátogatók, természetbarátok, ismerősök és barátok 'Jocó
bácsija' igazi könyvtáros volt. A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
jelenlegi igazgatója, Szabó Károly megrendülten emlékezett rá: 'Életét a
könyvtár jelentette ...nyugdíjba vonulása után is aktív könyvtáros,
könyvtárlátogató maradt. Nem tudok nála bölcsebb és haladóbb gondolkodású,
előítéletektől mentesebb embert. Mindig tanult, és mindig lehetett tőle
tanulni valami újat. Jóska bácsi gyermeki őszinteséggel tudott örvendeni
minden kis előrelépésnek: a számítógépes rendszernek, az általa kigondolt
audiovizuális részlegnek, minden egyes kötetnek, megnyert pályázatnak. A
jövőben igyekszem tenni arról, hogy neve és munkássága ne menjen feledésbe.'
Forrás: http://www.hhrf.org/hargitanepe/
 
 
*-Elhunyt Láng István erdélyi származású író*
Elhunyt Láng István erdélyi származású író, aki életének utolsó három
évtizedében Hollandiában alkotott és Stephan Lang néven vált közismertté. Az
Erdélyi menyegző és A vakondvadász című regények Hágában letelepedett
szerzőjét 63 esztendős korában, 2008. december 13-án érte a halál. Láng
István 1945-ben született a Szatmár megyei Kálmándon. (A magyar falut a
második világháború után csatolták Romániához, és a Camin nevet kapta.) A
pályakezdő írót, filozófiahallgatót letartóztatta a román titkosrendőrség, a
Securitate. Szabadon bocsátása után nem engedték publikálni. Ceausescu
diktatúrájából 1974-ben menekült a Vasfüggönyön túlra. Hollandiában talált
új otthonra, forgatókönyveit, esszéit, regényeit holland nyelven írta. Az
Erdélyi mennyegzőben, amely 1997-ben jelent meg Hollandiában, megírta
szökésének viszontagságait és emigráns éveinek kezdetét. A 2001-ben kiadott
A vakondvadászban pedig szülei életéhez nyúlt vissza. A kötetek magyarul is
megjelentek. Az író hamvasztására december 19-én, pénteken került sor
Hágában - tudatta az MTI-hez eljuttatatott közleményében Walter van
Teeffelen, a holland Avanti Productions kulturális szervezet igazgatója.
Forrás: http://www.undock.eu/HU/Hir/2705.aspx
 
 
*-Elhunyt Harold Pinter drámaíró*
2008. december 25-én, 78 éves korában elhunyt Harold Pinter Nobel-díjas brit
drámaíró, rendező.
Pinter a II. világháborút követő drámaíró nemzedék egyik nemzetközileg is
legismertebb képviselője. Az irodalmi Nobel-díjat 2005-ben ítélték oda neki.
Legismertebb művei A születésnap (The Birthday Party, 1958) és A gondnok
(The Caretaker, 1965). Drámáit az elmúlt évtizedekben folyamatosan
játszották Magyarországon is. Halálát gégerák okozta. A modern abszurd
komédia angliai úttörőjeként is számon tartott író - aki pályafutása alatt
költészettel, színházi rendezéssel és színészettel is foglalkozott - 1930.
október 10-én született Londonban. Kisebb-nagyobb kitérőkkel tarkított
drámaírói pályájának fontos állomásai voltak a Hazatérés, a Csönd, a Régi
idők, a Senki földje és az Árulás, amelyeknek mindegyike a sajátos, csak
Pinterre jellemző új drámai stílusban fogant. A neves alkotóművész
Nagy-Britanniában közéleti szereplőként - emberi jogi aktivistaként - is
ismert személyiség volt. Tiltakozott többek között az 1999-es szerbiai NATO
bombázás, az Egyesült Államok afganisztáni és iraki hadművelete ellen. 2005
tavaszán Wilfred Owen-díjjal tüntették ki a War (Háború) című 2003-as
verseskötetéért, amely az iraki háború ellen szóló verseit tartalmazza.
(mti)
Forrás: http://www.undock.eu/HU/Hir/2779.aspx
Forrás: http://www.fn.hu/kulfold/20081225/elhunyt_harold_pinter/
 
 
*MOZAIK*
 
*-J. K. Rowling új műve 2008 leggyorsabban fogyó könyve*
Nem egészen két hét alatt több mint 2,6 millió példányban kelt el
világszerte J. K. Rowling brit írónő új könyve, a Bogár Bárd meséi, amely
így az idei év leggyorsabban fogyó könyve lett az Atlanti-óceán mindkét
partján.Az új könyvéért kapott tiszteletdíjat a szerző egy kelet-európai
árvákat támogató alapítványnak ajánlotta fel. Az öt mesét tartalmazó
mesekönyvről említést tesznek az utolsó Harry Potter-könyvben: a könyvet
Albus Dumbledore, a varázslóiskola igazgatója hagyja örökségül Hermionéra.
Minden idők leggyorsabban fogyó könyve a legutóbbi Harry Potter-regény, a
Harry Potter és a halál ereklyéi volt, amelyet 2007-ben Amerikában a piacra
kerülése első napján 8,3 millió példányban adtak el. A Harry
Potter-könyveket 67 nyelvre fordították le. (mti)
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=797
 
*-Provokáció a modern könyvégetések ellen*
Megérkezett a világ leggyönyörűbb és legdrágább könyvének tartott, kézzel
készült, márványborítású kötet a világ egyik legnagyobb közkönyvtárába, a
New York Public Librarybe, ahol bárki megnézheti a 31 kilogramm súlyú
alkotást. A Michelangelo munkásságát bemutató kötet a bolognai FMR kiadónál
jelent meg. Hat hónapig készült, alkotói a reneszánsz Itáliában kidolgozott
könyvművészeti technikákat alkalmazták. Papírja az egyik legrégibb olasz
papírmalomból származik, ahonnan Picasso rendelte a vázlattömböt és a
festőpapírt. Fedőlapja egy dombormű fehér márványból, abból a carrarai
fajtából, amely Michelangelo kedvence volt. A kötéshez használt másik anyag
kézi munkával készült vörös selyembársony egy dél-olaszországi műhelyből,
ahonnan egyebek között a New York-i Metropolitan és a milánói Scala
vásárolja a színpadi függönynek való anyagot. A könyv címe Michelangelo - La
Dotta Mano (kb. Michelangelo - A bölcs keze). A reneszánsz mester keze alól
kikerült valamennyi művet - szobrot, rajzot, festményt, épületet és
költeményt - bemutatja. A több száz kép közé szerkesztett szöveg Giorgio
Vasari, a művészettörténet-írás megalapítójának, Michelangelo kortársának és
életrajzírójának, illetve Antonio Paluccinak, a vatikáni múzeum jelenlegi
igazgatójának a munkája. Mostanáig összesen húsz példány készült a kötetből.
Ára 130 ezer dollár (26,3 millió forint), a New York-i főközkönyvtár - a
világ öt legnagyobb könyvtárának egyike - azonban ajándékba kapta a
kiadótól. A madridi Prado múzeum és Bologna városa is kapott egy-egy
példányt a kiadótól. 'Provokációnak szántam ezt a könyvet' - mondta Marilena
Ferrari, a művészeti albumokra szakosodott FMR alapító-tulajdonosa. 'Az
internet tönkreteszi a könyvet. Az internet miatt a könyv elveszíti az
önazonosságát, az identitását. Az internet a könyvégetés modern formája,
megrövidíti a könyvek életét, eltünteti őket, alighogy megjelennek' - mondta
a kiadó vezetője, aki a provokáció részeként 500 évre szóló garanciát vállal
a vaskos kötetre.
Forrás: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=19121
 
*-Könyvtári lopások*
*Megtalálták az ellopott Váradi Bibliát *
Visszavásárolták a 17. században nyomtatott Váradi Bibliát, amelyet a
nyolcvanas években loptak el a Ráday Gyűjteményből - számolt be róla Bogárdi
Szabó István református püspök. A Dunamelléki Református Egyházkerület
püspöke elmondta: ezt a könyvritkaságot a Ráday Gyűjteményben őrizték,
ahonnan eddig tisztázatlan körülmények között eltűnt, minden bizonnyal
valaki ellopta.
A teljes írás itt olvasható:
http://erdely.ma/kultura.php?id=46480<http://erdely/>
*Könyvtárból lopott a milliomos *
Lebukott Farhad Hakimzadeh iráni milliomos, aki rendszeresen lopkodott a
londoni British Library könyveiből. A könyvtárosok jól ismerték a hatvanas
éveiben járó disztingvált urat, aki az iráni sah bukása után emigrált
Nagy-Britanniába és az Iranian Heritage Foundation igazgatója volt. A
16.-17. századi könyvek közül azokat lapozgatta előszeretettel, amelyeket
nyugati utazók írtak közel-keleti élményeikről. Egy másik olvasó vette
észre, hogy az általa olvasott középkori kéziratból több oldal hiányzik. A
könyvtárosok a rendelkezésükre álló olvasói listán azonosították azokat a
látogatókat, akik ezeket a könyveket kikölcsönözték, és a nyomok Farhad
Hakimzadehhez vezettek. Ő mindent tagadott, de tettének bizonyítékait, a
kitépett lapokat megtalálták lakásán, tekintélyes könyvtárának könyvei közé
rejtve. További nyomozás során kiderült, hogy az iráni úr hét évig
fosztogatta ezt a könyvtárat, valamint az oxfordi Bodleian könyvtárat.
Mintegy 150 könyvből szedett ki lapokat egy orvosi szikével. A lapokon
értékes térképek, metszetek, szövegek szerepeltek. Az egyik térképet az ifjú
Hans Holbein reneszánsz festő készítette. A kárt a könyvtárak 400 ezer
fontra becsülik. Kristian Jensen, a British Library antik
könyvgyűjteményének igazgatója szerint a legfájdalmasabb az ügyben, hogy az
iráni pontosan tudta, mit csinál: 'Bár szakember és rendkívül gazdag, de
önző módon tönkretett egy köztulajdont, amelyet generációk gyűjtöttek
össze'. Farhad Hakimzadeh bíróság előtt felel tettéért. (mti)
Forrás: http://eletmod.transindex.ro/?hir=11523
 
 
*-Könyvtár a hotelben, az ottfelejtett kötetekből *
Mivel a sietős utazók gyakran ottfelejtik könyveiket a szállodában, az egyik
madridi hotel könyvtárat hozott létre 250, a szobákban talált kötetből. A
spanyol főváros központjában található Conde Duque hotel különleges
könyvtárában főleg angol nyelvű zsebkönyveknek vannak, de akadnak spanyol,
japán, görög, kínai és holland nyelvű úti-, illetve művészeti könyvek is,
összesen tíz nyelven. Az ottfelejtett könyvek tárában a hagyományos római
szakácskönyv békésen megfér a Michael Jackson táncát elemző írással, a
spanyol bikaviador, José Ortega Cano emlékirataival és természetgyógyász
könyvekkel. Aki vallásos irodalomra vágyik, szintén talál magának
olvasnivalót. A könyvek tára egy évvel ezelőtt Paloma Cabreras kereskedelmi
igazgató ötlete alapján jött létre, aki egy kis vitrinben őrizte a
hotelszobákban felejtett első negyven könyvet. Egyesek elfelejtik visszaadni
a kölcsönvett könyvet, főleg az útikönyveket, a szállodának pedig nincs
kölcsönzési rendje, nem ellenőrzik a könyvtár használóit. De vannak olyan
vendégek is, akik szándékosan feledékenyek, hogy gyarapítsák a készletet: az
egyik vendég például verseskötetet ajándékozott a hotelkönyvtárnak. (mti)
Forrás: http://eletmod.transindex.ro/?hir=11522
 
 
*-Végtelenített internetes könyv*
Visszautasította egy nagy kiadó ajánlatát egy 1943-ról szóló könyv
megjelentetéséről Sergio Lepri, az ANSA olasz hírügynökség egykori
igazgatója, aki ehelyett interneten, a blogján teszi közkinccsé a könyvet,
interaktív formában, azaz írhat hozzá mindenki, akinek a témában van
mondanivalója. A könyvnek így végtelen lehet az élete és ha a szerző meghal,
folytathatja a válogatást és a szerkesztést valaki más - mondta Lepri a La
Repubblica című olasz lapnak. A könyv témája a Benito Mussolini 1943. július
25-én történt leváltása körüli feszült időszak, de nemcsak a
nagypolitikában, hanem az emberek mindennapi életében is. A szerző
elbeszélését eddig írók, újságírók, politikusok egészítették ki, de Lepri az
'utca emberének' csatlakozását is várja. Nemcsak a szemtanúkét, akik immár
70-75 éves emberek, hanem fiaikét, hozzátartozóikét, akik közkinccsé
szeretnék tenni az elődök által elmondottakat. Miért fordul egy 89 éves író
kizárólag az internethez? 'A nyomtatott könyvet a szerzőnek kinyomtatása
előtt be kell fejeznie. Majd a művet kinyomtatják, aztán könyvesboltba
kerül. Ha nem írnak róla recenziót, csak azok fedezik fel, akik be-bejárnak
a könyvesboltokba. Ezren-kétezren lehetnek azok, akiket érdekel az ilyen
típusú könyv. Ők megveszik, elolvassák, aztán felteszik a polcra és
elfelejtik. Ezzel szemben egy internetes könyvet nem kell szükségképpen
befejezni közzététele előtt. Javíthatja, gazdagíthatja a szerző utána is,
különböző ihletei vagy új elemek megjelenésekor' - szól a válasz. Az
internetes könyvét Lepri azért indította útjára, mert aggódik, hogy hamuvá
válhat azoknak az emlékezete, tapasztalata, akik végigéltek a 20. századot
és a 21. elejét. (mti)
Forrás: http://tech.transindex.ro/?hir=6401
 
 
Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmikló s, könyvtárigazgató ),
bakai.magdolna@gmail.com
Hubbes László Attila (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy,
könyvtáros) hubbeslaszlo@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros),
kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy,
könyvtáros), twsa@freemail.hu
E lapszám felelõs szerkesztõje: Kelemen Katalin
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.
A hírlevél megrendelhetõ a következõ címen: ReMeK-e-hirlevelsub
scribe@yahoogrou ps.com vagy jelezze megrendelési szándékát a
bakai.magdolna@gmail.com címen.