←Vissza *********************************************************************************************

*********************************************************************************************

        ReMeK-e-hírlevél

 III. évf. 2008/3. szám                         ISSN 1842-7448

*********************************************************************************************

Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele

Megjelenik havonta

*********************************************************************************************

 

Köszöntés - és egy kis tavaszi dícséret március 8-ra...

 

'A nő: tetőtől talpig élet.

A férfi: nagyképű kisértet.

 

A nőé: mind, mely élő és halott,

úgy, amint két-kézzel megfoghatod;

a férfié: minderről egy csomó

kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva

                                                szó.'

                                (Weöres Sándor)

 

TARTALOM

 

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-Folyóiratcikkek közt igazít el a Humanus - 2.0 az OSZK-tól?

 

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

-A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

-Lapok a nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának múltjából

-Bővíti elektronikus könyvtárát a BBTE

-Kájoni János szellemében továbblépni

-Diákok szerelmes leveleinek könyvtári vetélkedője

-Kézdiszentléleki hírek

-A kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár hírei

-Kiss György fafaragó kiállítása az érmihályfalvi könyvtárban

-Szatmári biblioszemle

-Táncház az illyefalvi könyvtárban

 

PÁLYÁZATOK

-Pályázat falvak honlapjának elkészítésére

-OKM pályázatok a Reneszánsz Év - 2008 keretében

 

KITEKINTŐ

-Erdély kincsei Ausztráliában

-Versenyképes ország - versenyképes könyvtárosokkal

-Shakespeare tragédia az olvasás terápián

 

DÍJAK

-Bárka-díjak

-Bibliotéka Emlékérem

-Márai Sándor-díjak

 

AJÁNLÓ

-Megindult az Élet Eniklopédiája

 

ÉVFORDULÓK

-Száztíz éve született Brecht

-Száznyolcvan éve született a jövőbe látó író, Verne

-Wass Albert író emlékévébe léptünk

 

HAZAI

-Érvénybe lépett a román könyvtárosok etikai kódexe

-A Román Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesületének (ANBPR) honlapja

és blogja

-A globalizálodás irányába segítik a román könyvtárosokat

 

MOZAIK

-Felolvasó mobil vakoknak és látássérülteknek

-Nagy a kereslet a Biblia iránt

-Az olvasó dönt, megveszi-e, vagy letölti

-Feléledő Apor-kódex

 

 

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

 

- Folyóiratcikkek közt igazít el a Humanus - 2.0 az OSZK-tól?

A Humanushoz ma egyelőre négy intézmény társul: az MTA Irodalomtudományi és

Politikai Tudományok Intézete, az Országos Idegennyelvű Könyvtár, valamint az

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Ők azt vállalták, hogy a számukra

jelszóval hozzáférhetővé tett rendszert saját szakterületükön maguk is

fejlesztik, illetve rendszerükből áttöltenek adatokat az új tárba. A program

felelősei - a Széchényi könyvtárban - eddig próbaképpen az előző öt év

folyóirataiból, évkönyveiből, tanulmányköteteiből kilencezer cikket dolgoztak

fel. A jövőben kiadók, szerkesztőségek, kutatóintézetek és szerzők segítségére

is számítanak: azaz, hogy az általuk írt, szerkesztett, kiadott cikkeket

tárgyszavakkal ellátva beépítik az adatbázisba. Az oldal több, felvázolt

tudományterület kapcsán 'fejlesztés alatt'-at ír ki, ami fejlődőképes, használói

tudásra építő web2.0-s rendszer esetén nem meglepő. A szájton van is mód arra,

hogy kutatók saját publikációs listájukat bejelentsék a szerkesztőségnek.

Forrás: NOL, http://www.nol.hu/cikk/480131

 

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

 

- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei

Szóra kapott a Bod Péter Megyei Könyvtár: február 18-án Dombi Helga

szerkesztésében elindult a könyvtár blogja, ami a következő címen érhető el:

http://www.konyvtarunk.blogspot.com/. A szemrevaló blog naprakészen követi az

intézmény híreit, rendezvényeit, újabb szerzeményeit, és bevallott célja az

olvasókkal való kapcsolattartás megkönnyítése.

 

Könyvbemutatók

Dr. Szőcs Géza A lélek hangja című kötetét Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei

Könyvtár olvasótermében mutatta be február 13-án. Többszöri Kézdivásárhely

környéki bemutató után ezúttal is Sylvester Lajos beszélgetett a szerzővel, és a

könyvből is több szemelvényt hallhatott a népes közönség. A lélek hangja

magánkiadásban jelent meg, de aki belelapoz, már az első sorok olvasása után

rájön arra, hogy nem magán-, hanem köz- és közös ügyeinkről van benne szó.

Bővebben: http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=6997 és

http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=5108.

 

Kevés az a nép, melynek sorsa tragikusabb lenne a mienknél, talán csak az

örményeké jelentette ki Beder Tibor Megidézett múlt című könyvének február 21-i

telt házas bemutatóján a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Beder Tibor legújabb

könyvében örmény dédanyjának emlékét idézi fel. A kötet azonban nem

családregény, a dédanya emléke csupán ürügy arra, hogy a szerző nemzetről,

nemzetiségről, hovatartozásról, szétszóratásról a megmaradás nehéz feladatáról

szóljon. Bővebben az alábbí címeken olvashat:

http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=7211 valamint

http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=7244

 

Február 26-án egy író-olvasó találkozó keretében mutatták be Hermann Gusztáv

Mihály Az eltérített múlt című kötetét. A könyv azokkal a székelyekkel

kapcsolatos oklevél- és krónikahamisítványokkal, sajtóban megjelent szándékos

történelmi tényferdítésekkel foglalkozik, amelyek hatással voltak a székelység

történelmi tudatára, az összmagyarság vagy más népek (mindenekelőtt a románok)

székelység-, illetve Székelyföld-képére. 'Nem kell lerombolni a mítoszokat,

csupán helyükre kell tenni őket' - hangsúlyozta dr. Herman Gusztáv Mihály

történész. A mítosz is a történelmi tudat része, így akként kell viszonyulni hozzá.

 

Kiállítás

A Nyugat jubileumi éve alkalmából kiállítás nyílt a Bod Péter Megyei Könyvtár

előcsarnokában. A nemrégiben elkészült vitrines asztalsort a száz éve indult

rangos irodalmi folyóirat tiszteletére rendezett kiállítással avatták fel.

'Kiállítóasztalokat készítettünk a könyvtár előterébe, úgy elhelyezve, hogy

útjukban legyenek az embereknek, hogy kénytelenek legyenek átnézni most például

a száz évvel ezelőtt indult Nyugat történetét' - nyilatkozta Kiss Jenő igazgató

a Háromszéknek.

Forrás: http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=7226

 

-Lapok a nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának múltjából

Rendkívüli érdekes előadás keretén belül mutatta be Győrfi Dénes a Bethlen

dokumentációs könyvtár könyvtárosa, a Kollégium főgimnáziumi és tanítóképzői

intézet tanári karai közös értekezleteinek jegyzőkönyveit az 1934-44-es

időszakból. Mostanáig ezek nem nagyon voltak ismeretesek az olvasóközönség

előtt, az iskola korabeli történetével foglalkozók kizárólag a kinyomtatott

értesítőkre alapoztak, nem tudván, hogy sok jegyzőkönyv csak az akkori román

hatóság szigorú ellenőrzése és cenzúrázása után láthatott nyomdafestéket. Ezért

fontos és szükséges részleteiben is föltárni azokat az eseményeket,

dokumentumokat amelyek meghatározták a kollégium két világháború közti életének

mindenapjait és sorsát, oktatói és nevelő szerepe a tanári gyűléseken került

megvitatásra, elfogadásra. Az intézmény könyvtárának múltjából is sok érdekes

részlet került elő: például az 1938. december 19-i értekezlet jegyzőkönyvéből

megtudhatjuk, a kollégium anyagi helyzete megkívánta, hogy a nagykönyvtár

könyvbeszerzési átalánya kevesebb legyen, mint az előző időszakban: 'a

könyvtáros csak a tanárok által előterjesztett és elfogadott könyveket

rendelheti meg, amennyiben a kiküldött bizottság azt véleményezi és jóváhagyja.'

Ugyanakkor azt is eldöntötték, hogy az ifjúsági könyvtárból nem igényelt régi

folyóiratok a nagy könyvtárba kerüljenek át.

Forrás: http://www.nyugatijelen.com/jelenido/aranylapok_a_bethlen_konyvtarba.php

 

-Bővíti elektronikus könyvtárát a BBTE

Bővíti elektronikus könyvtárát a Babes-Bolyai Tudományegyetem, jelentette be dr.

Szamosközi István rektorhelyettes a BBTE csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A rektorhelyettes a sajtótájékoztatót követően a Paprika Rádiónak elmondta: 'Az

elektronikus könyvtár a jelen pillanatban működik, olyan szempontból, hogy

valamennyi szillabusz, azaz tanulmányi útmutató, a távoktatási központ

elektronikus könyvtárában hozzáférhető, felhasználói név és jelszó alapján. De a

központi egyetemi könyvtárban nagy adatbázisokhoz is biztosítjuk a hozzáférést.

Ezt most az egyetem kibővíti úgy, hogy valamennyi szakon tanuló diák valamennyi

alapvető nemzetközi folyóirathoz illetve alapkönyvekhez elektronikus formában

férjen hozzá.'

Forrás:

http://www.figyelo.ro/szorvany-es-partium/boviti-elektronikus-konyvtarat-a-bbte.html

 

-Kájoni János szellemében továbblépni

2008. február 21-én névadó ünnepséget tartott a csíkszeredai Kájoni János Megyei

Könyvtár. Az ünnepi eseményen Bunta Levente, Hargita Megye Tanácsának elnöke,

köszöntőbeszédében megkövette a könyvtár munkaközösségét. A megyei tanács nem

tudott eddig jó gazdája lenni az intézménynek - mondta a tanácselnök, ugyanakkor

azt a reményét fejezte ki, hogy a jövőben méltó helyet tudnak biztosítani az

intézmény számára, javasolta, hogy a város vezetőségével közösen keressenek az

intézménynek saját ingatlant, hiszen a jelenlegiért bért kell fizetni. Ferencz

Angéla, az ünnepség társrendező intézményének, a Hargita Megyei Kulturális

Központnak igazgatója is köszöntötte a jelenelevőket: 'A névadás gesztusával

helyet keresünk annak, ami teret kér magának az életünkben. Azt gondolom, hogy a

könyvtár egy ilyen hely' - mondta a HMKK igazgatója. Kopacz Katalin

könyvtárigazgató köszöntőjében kiemelte, olyan intézményi arculatot próbálnak

kialakítani, amelynek Kájoni János lenne az igazi szellemi atyja. 'Széles

látókörű intézménnyé szeretnénk válni' - indokolta a névadást Kopacz Katalin.

Majd az eredményekről és a tervekről beszélve, hangsúlyozta, hogy már sikerült

elindulni ezen az úton, hiszen a könyvtár folyamatosan igyekszik korszerűsíteni

szolgáltatásait. Az ünnepség résztvevői ezután P. Pap Leonárd ferencrendi atya

előadását hallgatták meg, aki Kájoni Jánost 'sokoldalú tudással megáldott

személyiségként' polihisztorként, jellemezte, 'Kájoni elfogadta a más

nemzetiségűeket, a velük való együttélést, a vallások kibékülésének, az

ökumenizmusnak egyik előfutára. Tartozunk neki azzal, hogy emlékét, munkásságát

felelevenítsük'.

Róth András Lajos, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának munkatársa,

Kájoninak a világhálón való megjelenítéséből szemlézett. Előadásának

bevezetőjében hangzott el: Kájoni János neve méltó név egy 'kultúrértékeket

őrző, mentő, továbbító, terjesztő, bővítő intézmény' homlokzatán, 'igazi

humanista volt, aki fel tudott emelkedni valláson, nemzetiségen, öntelt

hiúságon, aki úgy tudott az egyetemesség szolgálatába állni, hogy

átmentette-rögzítette saját nemzeteinek kulturális vagyonát. S amikor a többes

számot használom, tudatosan teszem. Ő is úgy érezhette, úgy gondolhatta, de

mindenképpen úgy tette. Igazi európai alkat volt, és nem mondvacsinált. Latin

neve századokon át azt a tudományosságot, azt az egyetemes kultúrát jelentette,

amely a kontinens ezen részét teljes jogú és egyenrangú részévé tette Európának.

Ő a miénk, ő mindenkié, és mostantól kezdve ő ezen könyvtáré is'. A Codex

együttes hangversenye zárta az ünnepséget, Kájoni korának zenéjéből adva ízelítőt.

Forrás: http://www.hhrf.org/hargitanepe/, http://www.csikihirlap.ro/

 

-Diákok szerelmes leveleinek könyvtári vetélkedője

Február 21-én kora délután az A. D. Xenopol megyei könyvtár multimédia termében

immár második alkalommal rendezték meg aradi középiskolás diákok számára az

általuk írt szerelmes levelek vetélkedőjét. A négy aradi iskola lány- és

fiútanulói részvételével megtartott verseny végén a résztvevők ajándékokat

kaptak, de a legnagyobb elismerés számukra az lesz, hogy a harmadik hasonló

erőpróba után a könyvtár a legjobbaknak ítélt szerelmes leveleket kötetben adja ki.

Forrás: http://www.nyugatijelen.com/jelenido/diakok_szerelmes_levelei.php

 

-A Kézdiszentléleki Könyvtár hírei

A New York-i Hungarian TV Magazine karöltve az '56 Lángja Alapítvánnyal, nyílt

fotópályázatot hirdetett 'A magyar trikolór tizenkét hónapja' címmel, melynek

eredményeként született meg a 2008-as esztendőre készült kiadvány.

A Zsigmond Vilmos magyar származású, Amerikában élő, Oscar-díjas operatőr

elnökletével zsűrizett kiírás első helyét Kaleha Zsolt, budapesti fiatalember

nyerte el. Címlapra került képén az Erdély 'legtávolabbi szegletében' megbúvó

perkői Szent István kápolna látható.

A nyertes az első díjjal járó pénzjutalmat még egy ugyanakkora összeggel

kiegészítve felajánlotta a kézdiszentléleki közösségnek és január 20-án,

vasárnap a szentmise után ünnepélyes keretek között át is adta Csiby József

plébános úrnak.

A nyertes köszönetét fejezte ki az itteni székely közösségnek, amely a káponát

felújította, alkalmassá téve a piros, fehér, zöld téma bemutatására.

Forrás: Csüdör Katalin, Kézdiszentlélek

 

-A kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár hírei

Új programokkal várja olvasóit a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár. Nemrég

fejezték be az Emil Racoviţă olvasóterem felújítását, amely hónapokat vett

igénybe. Tamás Kinga tájékoztató könyvtáros lapunknak elmondta: a restaurálási

munkálatokkal szeretnék felidézni az 1909-ben épült intézmény eredeti állapotát,

a 312 férőhelyes olvasóterem falfestése is az eredeti színösszeállítást őrzi.

Újdonságnak számít az asztali lámpák elhelyezése is, ezek szintén a régi darabok

hasonmás példányai. Lehetőség nyílik arra is, hogy az olvasók behozzák a terembe

saját laptopjukat, számukra ingyenes internet-hozzáférést biztosítanak. Nagy

hangsúlyt fektetnek a magyar diákok kiszolgálására is, ennek érdekében magyar

nyelvű számítógépes keresőrendszer áll az érdeklődők rendelkezésére. A jövőben

képzést is indítanak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a felhasználók számára

a könyvtár sokrétű adatbázisában való tájékozódást. Ez szintén hagyományos

szolgáltatás, amely azonban az utóbbi néhány évben szünetelt. Most azonban két

nyelven is újra indítják, akik magyarul szeretnék igénybe venni az útmutatást,

azok fordulhatnak Tamás Kingához a https://www.webmail.oszk.hu/src/compose.php?send_to=tamask%40bcucluj.ro vagy a

https://www.webmail.oszk.hu/src/compose.php?send_to=marketingbcu%40yahoo.com e-mail címen, vagy megkereshetik őt személyesen is a

Katalógusteremben. A képzés kezdési időpontja március 10., a program keretében

az érdeklődők betekintést nyerhetnek a könyvtár különböző részlegeibe,

kipróbálhatják a keresőrendszereket, kérdéseket tehetnek fel bármilyen felmerülő

problémával kapcsolatban. A képzésre a jelentkezés folyamatos.

Forrás: Tamás Kinga, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár

 

-Kiss György fafaragó kiállítása az érmihályfalvi könyvtárban

A Magyar Kultúra Napjának megünneplése idején objektív okok miatt elmaradt a

Bihar megyei Érmihályfalván Kiss György helyi fafaragó kiállítása. Ennek

pótlására került sor csütörtökön, február 14-én 15:30 órakor, amikor megnyílt a

tárlat a városi könyvtárban.

Forrás:

http://www.erdon.ro/hirek/im:erdon:events/cikk/bepotoljak-a-kiallitast/cn/news-20080211-09451491

 

-Szatmári biblioszemle

A nagy gonddal megrendezett találkozón 197 olyan kötetet mutattak be, amelyek

2007-ben itteni szerzők 'tollából' vagy Szatmár megyével kapcsolatban jelentek

meg, ebből azonban alig harminc volt magyar nyelvű. Még rosszabb a helyzet az

időszaki kiadványok dolgában: a megyében megjelenő 12 folyóirat között egyetlen

magyar nyelvű nincs - enyhe vigasz, hogy egy mezőgazdasági témájú

román-magyar-német nyelvű szemle főszerkesztője Solcz Béla. Azonban Hírlap

Könyvek néven új magyar könyvsorozat jelentkezett, melynek egyik első darabját,

Veres István Tollhegy című publicisztikai kötetét máris díjazták. A magyarok

közül a legnagyobb elismerést Muzsnay Árpád tanár-újságíró, az Erdélyi Magyar

Közművelődési Egyesület partiumi alelnöke könyvkiadói szervező munkájáért kapta.

Forrás: http://maszol.ro/index.php?menu_id=255&cikk=18014

 

-Táncház az illyefalvi könyvtárban

Az illyefalvi Fábián Ernő Községi Könyvtár szervezésében, a helyi Önkormányzat

anyagi támogatásával, havi egy alkalommal szerveznek táncházat a helyi

kultúrotthonban. A Folker Együttes pezsdítő muzsikájának köszönhetően február

15-én vibrált a levegő a IV. illyefalvi táncházban. A fotos-martonosi és

szentgyörgyi barátokkal együtt közel ötvenen ropták a táncot. Az aprók tánca is

egyre közkedveltebb, harminckilenc gyerek ugrált a muzsikaszóra. Ki egyedűl, ki

szülői kezet szorongatva leste István Ildikót és Virág Endrét, hogy mi lesz a

következő játék.

Forrás: Henning Emese, Községi Könyvtár, Illyefalva

 

 

PÁLYÁZATOK

 

-Pályázat falvak honlapjának elkészítésére

Az erdélyi rurális települések szakszerű honlapjának ingyenes megépítésére,

állandó szakmai segítségnyújtásra annak továbbfejlesztésében, frissítésében,

többnyelvű tartalmakkal való feltöltésében pályázhatnak Netkaláka program

keretén belül az önkormányzatok, helyi non-profit szervezetek, egyházi

intézmények, helyi vállalkozók, oktatási intézmények, vagy magánszemélyek,

amelyek/akik vállalják a szükséges szöveg- és képanyagok folyamatos begyűjtését

valamint a honlap által elfoglalt tárhely díjának megtérítését legalább az első

évre. Bővebb információ: http://startlap.falu.ro/.

 

-OKM pályázatok a Reneszánsz Év - 2008 keretében

A Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján február 12-én tették

közzé a Reneszánsz Év - 2008 keretében meghirdetett közgyűjteményi és

közművelődési pályázatokat - 1.260.000.000 Ft összértékben. A könyvtári

területet érintő pályázatok:

Közkincs - 320.000.000 Ft összértékben. A pályázat célja: a közösségi értékek

ápolása, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének

javítása.

Magyar Digitális Képkönyvtár - 220.000.000 Ft összértékben. A pályázat célja: a

könyvtárakban őrzött magyar képörökség digitalizálása és a lehető legszélesebb

körű hozzáférésének támogatása.

Megújuló gyűjtemények - 100.000.000 Ft összértékben. A pályázat célja: az

egyházi közgyűjteményekben fellelhető, a magyar és az egyetemes kultúra részét

képező könyvtári dokumentumok és múzeumi tárgyak állományvédelmének támogatása.

A pályázati kiírások és pályázati űrlapok letölthetők az OKM honlapjáról:

Forrás: Könyvtári Intézet

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1&ctag=articlelist&iid=1&articleID=230622

http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?extend.288

 

 

KITEKINTŐ

 

-Erdély kincsei Ausztráliában

Három nap alatt közel kétezer látogatója volt február elején a Melbourne-i

Magyar Központban szervezett Hungarofest 2008-nak, ahol Erdély kincsei címmel

kiállítást tekinthettek meg a résztvevők. A kiállítás anyagát az Ausztráliai

Erdélyi Magyar Szövetség gyűjtötte össze (a népművészeti gyűjtemény

kivételével). A kiállítás erdélyi anyagát a szövetség tagjainak és baráti

körének gyűjteményéből állították össze. 'Szerény véleményünk szerint ez a

legnagyobb erdélyi anyag bemutatása és kiállítása a földteke déli oldalán' -

nyilatkozta Pelle Lajos, az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség elnöke. Az

Erdély kincsei elnevezésű anyag mellett a kiállítás több más témával

foglalkozott: Az 1848-49-es a szabadságharc 160.-évfordulója, Melbourne-ben élő

magyar művészek festményeinek és fényképeinek kiállítása, a magyar Szent-korona,

- valamint a magyar népművészet és kézimunka széleskörű bemutatása - Mrena Teréz

és barátainak a munkája és kiállitása. A kiállítás keretén belül a teremben

színes filmbemutató volt Erdély tájairól, természeti szépségeiről, de volt

mesemondás is a kicsik részére. A három nap alatt volt még népi és modern

táncbemutató, zene, ráadásul pedig a magyar gasztronómia legjavát szolgálták fel

a látogatóknak.

Forrás: Pelle Lajos, Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség

A rendezvénnyel kapcsolatban hanganyag hallgatható meg a következő webcímen:

http://www20.sbs.com.au/podcasting/index.php?action=feeddetails&feedid=59&catid=5

 

-Versenyképes ország - versenyképes könyvtárosokkal

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete - a Nemzeti Kulturális Alapprogram

támogatásával- az egész könyvtáros szakmát átfogó projekt megvalósítását

határozta el. A projekt címe: Versenyképes ország - versenyképes

könyvtárosokkal. Célja elősegíteni a könyvtáros kompetenciák fejlesztését,

alkalmassá tenni a könyvtárosok személyiségét arra, hogy megfeleljenek a

legkorszerűbb szolgáltatási (információszolgáltatási) kihívásoknak, ezzel

hozzájárulni a könyvtáros szakma európai színvonalú hazai műveléséhez. A program

2007. szept. 12.-én indult az OSZK konferenciatermében, majd 2008. jan.

28-29.-én, folytatódott a Békéscsabai Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató

Centrumban. A konferencián elhangzott több színvonalas előadás közül itt az

alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet: Dr. Hangodi Ágnes a Könyvtári és

információs szakemberek kompetenciái, tulajdonságai, minősítési szintjei című

előadásában az európai normákat mutatta be, amelyekről a CERTIDoc honlapján

magyarul a http://www.certidoc.net/fr1/euroguide_hungarian.pdf címen

tájékozódhatnak. Payer Barbara pedig a Könyvtárak új utakon című előadásában a

Könyvtári Intézet E-tanácsadó képzéséről beszélt.

Forrás: Tamás Kinga, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár

 

-Shakespeare tragédia az olvasás terápián

Platontól származik az a felismerés, hogy az irodalom érzelmi és fizikai erőt

ad. Azt a feltételezsét pedig, hogy a gyógyításnak és irodalomnak vannak közös

gyökerei, arra is alapozhatjuk, hogy Apollón, az orvostudomány görög istene

egyben a költészet patrónusa is volt. A liverpooli egyetem Reader Centerének

kutatói biblioterápiai kísérletet indítottak el: betegek részvételével közös

felolvasásokat szerveznek pszichiátriai klinikákon, neurológiai rehabilitációs

központokban és alkohol-, valamint drogelvonókban. Az eredmények biztatóak, a

résztvevők felolvassák Shakespeare tragédiáit, majd elemzik az egyes

szereplőket, érzéseiket a féltékenységtől a szabadságig.

Forrás: http://www.informed.hu/friss_hirek/?article_hid=106200&_voteadmin_site=2615

 

 

DÍJAK

 

-Bárka-díjak

Irodalmi est keretében január 25-én átadták a Bárka-díjakat. Az est

fénypontjaként Elek Tibor színpadra szólította a Bárka-díj idei két

jutalmazottját, Banner Zoltán költőt, művészettörténészt és Bogdán László

(Sepsiszentgyörgy) írót, költőt. A főszerkesztő rövid, de meleg hangú laudációk

után átadta Kiss György kisplasztikáját az ünnepelteknek (a díj emellett szerény

pénzjutalommal jár).

E kitüntetést 2000-ben alapították, és eddig mások mellett olyan rangos alkotók

kapták meg, mint Vámos Miklós, Tarján Tamás, Varró Dániel és Tandori Dezső.

Banner Zoltán esetében a nagyon sokoldalú, mindig magas minőséget felmutató

életpályát méltányolták, míg Bogdán Lászlóról úgy fogalmazott laudációjában Elek

Tibor, hogy a kortárs magyar próza egyik legjelentősebb alkotója. (Ez azért nem

kis szó.) Mindketten sokat publikáltak 2007-ben a Bárkában.

Forrás:

http://bekescsaba.hir6.hu/cikk/4847/080126_banner_zoltan_es_bognar_laszlo_kapta_a_barka_dijat

 

-Bibliotéka Emlékérem

Hiller István miniszter és Schneider Márta kulturális szakállamtitkár Bibliotéka

Emlékérem elismerést adományozott azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító,

elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar

könyvtári kultúra fejlődéséhez:

Csirmazné Cservenyák Ilonának, a mezőkövesdi Városi Könyvtár igazgatójának;

Dékány Zoltánnénak, a lakiteleki községi könyvtár vezetőjének;

Hölgyesi Györgyinek, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet vezetőjének;

Kovács Évának, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dél-pesti régió igazgatójának;

Körmendy Kingának, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tudományos

munkatársának; Moldován Istvánnak, az Országos Széchényi Könyvtár

osztályvezetőjének; Radnai Margitnak, az Országos Idegennyelvű Könyvtár

nyugalmazott főigazgató-helyettesének; Szabó Jánosné Taczman Máriának, a

jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatójának; Venyigéné

Makrányi Margitnak, a tiszaújvárosi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

igazgatójának; Vraukóné Lukács Ilonának, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár könyvtárosának.

Forrás:

http://www.kultura.hu/main.php?folderID=911&articleID=265887&ctag=articlelist&iid=1

 

-Márai Sándor-díjak

Hiller István miniszter és Schneider Márta kulturális szakállamtitkár Márai

Sándor-díjat adományozott: Bogdán László erdélyi költőnek és prózaírónak

szerteágazó irodalmi munkássága elismeréséül; Darvasi László prózaírónak

műveivel elért nemzetközi sikerei elismeréséül; Petőcz András költőnek,

prózaírónak Idegenek című kiemelkedő regényéért.

Forrás:

http://www.kultura.hu/main.php?folderID=911&articleID=265887&ctag=articlelist&iid=1

 

 

AJÁNLÓ

 

-Megindult az Élet Eniklopédiája

Február 27-én útjára indították az angol nyelvű Encyclopedia of Life (EOL)

honlapot. A wikipédiához hasonlóan nyílt tudástárnak meghirdetett többnyelvű

enciklopédia a föld élővilágának teljes feltérképezését, leírását, bemutatását

tűzte ki célul - elsősorban jeles szaktudósok munkájára támaszkodva, de amatőr

kutatók hozzájárulására is számítva.

Forrás: http://www.eol.org/

 

 

ÉVFORDULÓK

 

-Száztíz éve született Brecht

Bertolt Brecht német drámaíró, költő, az epikus színház megteremtője száztíz

éve, 1898. február 10-én született Augsburgban. A Müncheni Egyetem orvosi

fakultására iratkozott be 1917-ben, de 1923-ban abbahagyta orvosi tanulmányait,

és a Müncheni Kamaraszínház dramaturgja lett. A Kleist-díjas, közönségsikert

arató darabját, a Dobszó az éjszakábant itt mutatták be. 1924-ben Berlinbe

költözött, ahol a Deutsches Theater dramaturgjaként dolgozott. A világhírnevet

az 1928-ban színpadra került, Kurt Weill zenéjével készült groteszk hangvételű

Koldusopera című darabja hozta meg számára. Németországból Hitler hatalomra

jutása után menekülnie kellett, a darabjait is betiltották hazájában.

Emigrációban írta legjelentősebb drámáit: a Galilei életét, a Kurázsi mamát, a

Szecsuáni jóléleket és az Állítsátok meg Arturo Uit! című szatírát. 1941-ben a

Szovjetunión át az Egyesült Államokba menekült, s kevés sikerrel Hollywoodban

próbált szerencsét. Megírta az ősi kínai történetet feldolgozó Kaukázusi

krétakört, majd 1947-ben visszatért Európába - 1949-ben az NDK-ba utazott, s

feleségével, Helene Weigel színésznővel Kelet-Berlinben létrehozták színházukat

Berliner Ensemble néven. A keletnémet kommunista rendszer kezdetben ünnepelte,

később azonban már nem tartotta eléggé balosnak, formalistának titulálták. 1956

augusztusában éppen a Galileit próbálták, amikor rosszul lett, s 14-én

szívinfarktusban meghalt.

Forrás:

http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=266394&ctag=articlelist&iid=1

 

-Száznyolcvan éve született a jövőbe látó író, Verne

A tudományos-fantasztikus irodalom korszakalkotó francia alakja, Jules Verne,

1828. február 8-án látta meg a napvilágot Nantes-ban. A kalandvágyó fiút

édesapja parancsolta le 11 éves korában egy Indiába tartó vitorlásról, amelyen

szándéka szerint hajósinasnak állt volna. Ezután apja megígértette Vernével,

hogy ezentúl csak képzeletben utazik. Párizsban jogot tanulva került kapcsolatba

irodalmi és színházi körökkel, így nem csoda, hogy az ügyvédi hivatás helyett a

színházat választotta. A Théatre-Lyrique titkára lett, s ontotta a könnyed és

sikeres bulvárdarabokat. 1857-es nősülése után a kor tudományos-technikai

felfedezései nyűgözték le. Hatalmas könyvtára és dokumentációja volt. 1862-ben

évente két regényre kötött szerződést, a következő évben látott napvilágot és

aratott példátlan sikert Öt hét léghajón című műve, ezt követte gyors

egymásutánban a Hatteras kapitány és az Utazás a Holdba. 1870-ben Amiens-ben

telepedett le, ahol városi tanácsos is volt, 1872-ben neki ítélték a Francia

Akadémia díját (bár e neves testületbe sohasem juthatott be), 1892-ben megkapta

a Becsületrendet. 1886-ban elmebeteg unokaöccse két lövéssel megsebesítette a

lábát, ettől kezdve egészsége egyre romlott. Szülei, majd szeretett öccse halála

után kedélyállapota elkomorult, szemét hályog gyötörte, utolsó éveiben már alig

látott, Michel fia segített neki az írásban és a művek gondozásában. 1905.

március 24-én halt meg Amiens-ben. Egy UNESCO-statisztika szerint a Biblia és

Marx-Engels művei után Verne regényei jelentek meg a legnagyobb példányszámban a

világon.

Forrás:

http://kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=266347&ctag=articlelist&iid=

 

-Wass Albert író emlékévébe léptünk

Születése 100. és halála 10. évfordulóján Wass Albert emlékévébe léptünk. Jó

tudni, hogy sokan ünnepelünk. Ez azt jelenti, hogy a hányattatott sorsú erdélyi

író végre megbecsülésben részesül, s hogy nem hontalan többé, mert a 'nagy a

család' szívében ünnepi helyet kapott.

A Kráter Műhely Egyesület Wass Albert-emlékkonferenciát rendezett febr. 15-én,

az író születésnapjának 100. jubileuma alkalmából Pomázon, a

Teleki-Wattay-kastélyban. A rendezvényre írók, irodalomtörténészek, nyelvészek,

költők és doktoranduszok kaptak meghívást.

Forrás: http://www.ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=2998

 

 

HAZAI

 

-Érvénybe lépett a román könyvtárosok etikai kódexe

Január elsejétől érvénybe lépett a Romániai Könyvtárosok Etikai Kódexe, amit

legutóbb a Romániai Könyvtárosok Egyesülete (ABR) közölt újra a blogján. Az

etikai kódex teljes szövege:

http://proiectabr.wordpress.com/2008/01/07/codul-deontologic-al-bibliotecarului-din-romania/

Az alig egyéves szakmai blog egyébként is figyelemreméltó médium, igényes módon

tudósít a hazai könyvtáros élet eseményeiről, professzionális és közérdekű

dokumentumokat tesz elérhetővé az érdeklődők számára.

 

-A Román Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesületének (ANBPR) honlapja

és blogja

Hátha valaki nem ismeri... Az ANBPR a romániai könyvtárosok egyik legnagyobb

köztestülete, több mint 2500 taggal. A 2005-ben létrehozott saját honlapján -

http://www.anbpr.org.ro/index.htm - a szakmai jellegű információk minél

szélesebb körű ismertetésére törekszik, hazai könyvtárak rendezvényeire

vonatkozó tudósításokkal, a nagy fontosságú események elemzésével, mindemellett

pedig folyamatos blogot működtet az alábbi címen: http://www.anbpr.org.ro/blog/

 

-A globalizálodás irányába segítik a román könyvtárosokat

Bill és Melinda Gates Alapítványa: a Global Libraries a román kormánnyal

karöltve átfogó projekttel igyekszik segíteni a romániai könyvtárak fejlődését.

Az alapítvány által fenntartott honlapon:

http://biblioteca.ro/index.php?sid=ae8bbddd8eb2371a8ddd6f15a1c6a2a6& érdemes

figyelemmel követni a könyvtárak modernizálására folyamatosan meghirdetett

pályázatokat. Ennek érdekében ajánlatos feliratkozni a honlap hírlevelére, mely

két nyelven: angolul és románul jelenik meg havi rendszerességgel - jóllehet az

utóbbi két hírlevél, a decemberi és a januári csak angolul került ki egyelőre.

 

 

MOZAIK

 

-Felolvasó mobil vakoknak és látássérülteknek

Felolvassa a közelükben levő szöveget a vakoknak egy új mobil. A KNFB Mobile

Reader a vakoknak és a látássérülteknek, míg a KReader a nehezen olvasó vagy

látó emberek számára készült. A két új szoftvert a Kurzweil Technologies és az

Amerikai Vakok Szövetsége (NFB) szakemberei közösen fejlesztették ki. Az

alkalmazásokat a Nokia N82-es mobiltelefonokra lehet telepíteni, segítségükkel a

készülék egy szövegfelolvasó eszközzé válik. Az új eszköz nem csak újságok,

étlapok vagy telefonkönyvek információinak beolvasására képes, hanem akár

papírpénzek felismertetésére is használható. A készülék számára egyedüli

problémát csak a nagy méretű betűk vagy a színes szövegek jelentenek. A

felhasználó a felvételre kiválasztott szöveg későbbi megjelenítési paramétereit

beállíthatja, ebben egy külön alkalmazás is segít neki. Ráadásul bárki külön

kereshet a szövegekben vagy akár egyetlen mondatban meghatározott szavak vagy

fogalmak után, akár a szöveg felolvasása közben is. A szakemberek szerint a

jövőben a programok arcok felismerésére is képesek lesznek, és később akár mobil

fordítógépekként is megállhatják a helyüket. Az új KNFB Mobile Reader

szoftvernek egyelőre csak az angol nyelvű verziója lesz elérhető, ezt pedig még

az idén más nyelvi kiadások is követik majd. A megoldás egyetlen hátránya, hogy

a KNFB Mobile Reader szoftver 1600 dollár, ehhez jön még a Nokia N82, ami

szintén nem olcsó, Európában átlagosan 440 euróba kerül.

Forrás: http://www.sg.hu/cikkek/57811/szoveget_olvaso_uj_mobil

 

-Nagy a kereslet a Biblia iránt

A Biblia éve éppen csak elkezdődött, de máris elmondható, hogy a történelmi

egyházak kezdeményezésére sokan felfigyeltek. Soha ennyien nem vásároltak

Szentírást, és országszerte sok plébánia, oktatási és művelődési intézmény

alakította ki saját Biblia évi programját. A bibliakiadások iránti nagy

érdeklődést az is elősegíti, hogy most nagy kedvezménnyel kínálja Szentírásait

mindkét bibliaforgalmazással foglalkozó katolikus kiadó, a Szent Jeromos

Katolikus Bibliatársulat és a Szent István Társulat A Szent Jeromos társulat

elnöke, Tarjányi Béla tájékoztatása szerint három-négyszer annyi Bibliát adtak

el az elmúlt hónapban, mint máskor, és igen nagy a kereslet minden Bibliával

foglalkozó egyéb kiadványaik iránt is. Náluk a hiánycikk az úgynevezett

Aranybiblia, amely nagyméretű díszkiadás, gyönyörű kötésben, ötvös által

készített aranyozott sarkokkal. A mesterek nem győznek eleget tenni a

megrendeléseknek, így most két hónapos előjegyzéssel lehet példányhoz jutni.

Forrás: MKPK Sajtóiroda, http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=996

 

-Az olvasó dönt, megveszi-e, vagy letölti

A könyvek ingyenes terjesztése mellett foglalt állást a világhírű író, Paulo

Coelho. Mivel kiadói nem voltak hajlandóak ingyenes példányok terjesztésére, a

szerző a fájlcserélő szolgáltatásokat kihasználva teszi elérhetővé regényeit.

Ezzel szerinte akár százszor nagyobb eladásokat is el lehet érni. Coelho a

müncheni Digital, Life, Design konferencián tartott beszédében tért ki arra,

hogy miután Az alkimista című regényének orosz fordítását elérhetővé tette az

interneten, évi ezer példány után sikerült hamar évi tízezer, majd évi százezer

példányos eladásokat generálnia. 'Azt gondoltam, ez valami hihetetlen. Megadjuk

az olvasóknak a lehetőséget arra, hogy elolvassák a könyveinket és eldöntsék,

megveszik-e maguknak vagy sem. Úgyhogy elkezdtem kalózmásolatokat csinálni a

könyveimből és feltöltöttem őket a BitTorrentre, meg csináltam egy weboldalt

magamnak erre' - nyilatkozta a szerző. Számára a probléma inkább a szerzői jogok

megkerülése, kérdéses ugyanis, hogy fordítói engedélyek nélkül hogyan tudja

terjeszteni regényeinek nem eredeti nyelven írt verzióit.

Forrás: http://hvg.hu/Tudomany/20080128_paulo_coelho_bittorrent_eladas.aspx

 

-Feléledő Apor-kódex

Úgy tűnik, végre rendeződhet a rendkívül rossz állapotban lévő, ötszáz éves

Apor-kódex sorsa. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban őrzött, a

Huszita Biblia egyes részeit is tartalmazó könyvet a múzeumigazgató

tájékoztatása szerint csíkszeredai szakemberek fogják felújítani.

A Székely Nemzeti Múzeum legértékesebb tárgyaként emlegetett Apor-kódex

rendkívül rossz állapotban van, szakemberek szerint a savtartalmú tinta miatt

szó szerint potyognak ki belőle a betűk. 'Korábban többször kiállították az

eredeti példányt, de ma vétek elővenni, hacsak nem restaurálásról van szó' -

mondta az értékes ereklyéről Boér Hunor, Bár a Huszita Biblia - melyet nevével

ellentétben nem husziták írtak, Pécsi Tamás és Újlaki Bálint szerémségi pap

fordította ugyanis az első magyar nyelvű bibliát - sajnos nem maradt fenn,

azonban bizonyos részletek megtalálhatóak néhány kódexben: a Müncheni-

(eredetileg Jászay-) és a Bécsi- (Révay-) kódexben, valamint az Apor-kódexben.

'Az Apor-kódexben zsoltárok, himnuszok és szerzetesi szabályok is vannak,

melyeket többen másoltak egybe. Férfiak és nők egyaránt voltak közöttük, ez jól

látszik a különböző kézírásokból is. Végül Margit-szigeti premontrei apácák

köttethették be a könyvet' - mondta Boér Hunor.

A kódex már az imecsfalvi gyűjteménynek is részét képezte, Pünkösti Gergelyné

báró Apor Zsuzsanna 1877-ben adományozta azt a múzeumnak, melynek értékére

hamarosan a tudósok is felfigyeltek.

Az Erdélyi Múzeum könyvtárosa, Szabó Károly javaslatára kérte ki feldolgozásra a

kötetet a Magyar Tudományos Akadémia, 1878-ban. Az eredeti kötetet ekkor

Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem intézetében restaurálták, ott is

élte túl a háborút, s végül 1953-ban hozták haza Sepsiszentgyörgyre.

Forrás: http://www.szekelyhirmondo.ro/article.php?id=6857

 

 

Szerkesztők:

Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató),

https://www.webmail.oszk.hu/src/compose.php?send_to=bakai.magdolna%40gmail.com

Hubbes László-Attila (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros)

https://www.webmail.oszk.hu/src/compose.php?send_to=hubbeslaszlo%40gmail.com

Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros),

https://www.webmail.oszk.hu/src/compose.php?send_to=kkelemen%40bibliohr.topnet.ro

Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros),

https://www.webmail.oszk.hu/src/compose.php?send_to=twsa%40freemail.hu

 

 

E lapszám felelős szerkesztői: Tóth-Wagner Anikó és Hubbes László-Attila