←Vissza

******************************************************************
    ReMeK-e-hírlevél 
 
III. évf. 2008/2. szám             ISSN 1842-7448 
******************************************************************
Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele 
Megjelenik havonta 
******************************************************************
 
Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerem jelezzek a
bakai.magdolna@gmail.com cimen. 

TARTALOM 
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK 
--Különleges kódex érkezett a Reneszánsz Év megnyitójára
--Biblia Éve: Szentírás a kisiskolásoknak és ötlettár az érdeklődőknek 
--A Kultúra Magyar Városa 2008
--Elkészült a 2007-2008-as Világörökség Térkép
--Néprajzi fotóarchívum a Transindex adatbankban
--Dokumentációs és információs központok országszerte
--Olvasásban negyedikek a magyarok 
--Az olvasás világa 
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKROL 
--Magyar Kultúra Napja Sepsiszentgyörgyön a reneszánsz jegyében
--Névadó ünnepség a Kájoni János Megyei könyvtárban
--100 kötettel bővült a Bunyitai könyvtár 
--Német nyelvű maratoni olvasás
--Újabb egyeztetések Szatmárnémetiben a könyvtár helyzetéről
--Mátyás király könyvtára. A Corvinák kötései
--A maroshévízi könyvtár az eltelt évek során
PÁLYÁZATOK 
--Pályázat a reneszánsz évében
--NKA pályázatok
KITEKINTO 
--Kedvelik az sms-ben írt szerelmes regényeket Japánban
--A használók 75%-a böngészik
--Fiatalok a könyvtárban
--Mesemondás a svéd börtönökben - könyvtárosok segítségével
--2007-es összefoglaló a magyarországi könyvtárakról
DÍJAK 
--Kányádi Sándor a Magyar Kultúra Követe
--Napút díj Lászlóffy Aladárnak
--Látó nívódíjak
--RMKE ajánlás az EMKE Monoki-díjára
AJÁNLÓ 
--Megújult a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros weboldala
--Rafi Lajos: Földhöz vert csoda
ÉVFORDULÓK 
--100 éve született Wass Albert
--Nyugat-év a neten: 100 éves a NyugatHASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK 

--Különleges kódex érkezett a Reneszánsz Év megnyitójára

Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Kultúra Napja eloestéjén a
Néprajzi Múzeumban nyitotta meg a Reneszánsz Év - 2008 programsorozatot. A
történelmi hátterében az tény áll, hogy idén ünnepeljük Hunyadi Mátyás trónra
lépésének 550. évét, ugyanakkor Vitéz János esztergomi érsek elott is tiszteleg aki
éppen 600 éve született. A programsorban szerepel a Vitéz János korát és a
magyarországi reneszánsz hajnalát bemutató kiállítás is az Országos Széchényi
Könyvtárban - a 4x a reneszánszról című kiállítássorozat keretében - 'Csillag a
Holló árnyékában' alcímmel március 14-tol.
A Reneszánsz Év - 2008 megnyitójára felbecsülhetetlen értékű, különleges kódex is
érkezett - különleges biztonsági körülmények között. Az Opera című kódex Caecilius
Cyprianus (?258), Szent Ciprián karthágói püspök teológiai műveit tartalmazza. Ma
18. századi francia borkötése van, de a lapoknál látható színes festésű aranymetszés
alapján feltételezheto, hogy eredetileg selyem- vagy bársonykötése volt.
Mátyás címere az úgynevezett 'második címerfesto' munkája. A kódexet a 18. században
Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes francia foúr könyvtárában orizték,
majd Sir Thomas Phillips gyűjteményébe került, amelyet az örökösök a 19. század
közepén elárvereztek. Az Országos Széchényi Könyvtár 1964-ben vásárolta meg a
kötetet a Sotheby's cég aukcióján. (Firenze, 1450-1470)
Forrás: http://www.reneszanszev.hu/ 
 

--Biblia Éve: Szentírás a kisiskolásoknak és ötlettár az érdeklődőknek 
 
Az általános iskolák könyvtárai számára ingyenesen osztja a Szentírást a Magyar
Bibliatársulat a Biblia Éve alkalmából; további kezdeményezésük az 'Ajándékozz egy
Bibliát 2008-ban!' akció, valamint az Újszövetség után az Ószövetség mp3 formátumú
kiadása - tájékoztatott Pecsuk Ottó, a szervezet főtitkára. A Művészetek Palotájában
bibliai ihletésű kórus és orgonaművekből rendeznek szeptember végén koncertet, majd
novemberben megnyitják az Országos Széchényi Könyvtárban a bibliafordításokról és
kiadásairól szóló kiállítást, amely előreláthatóan 2009 márciusáig lesz látogatható.
Ez utóbbit filmekkel, képzőművészeti alkotásokkal igyekeznek interaktívvá tenni -
jegyezte meg. 
Forrás: HVG.hu, jan. 3., http://hvg.hu/print/20080103_biblia.aspx
Forrás: KIT hírlevél 2008/2 január 9.


--A Kultúra Magyar Városa 2008
 
Tokaj, Gyula és Miskolc nyerte el a Kultúra Magyar Városa 2008 címet. Az elismerést
olyan városok önkormányzatai kaphatják meg, melyek a kulturális, művészeti életüket
kiemelkedően fejlesztik, támogatják, kulturális értékeiket példaértékűen mutatják
be. A városok képviselői a kitüntető címet 2008. január 18-án vették át Schneider
Márta kulturális szakállamtitkártól. 
Forrás: www.okm.hu
 

--Elkészült a 2007-2008-as Világörökség Térkép
 
Elkészült, és hozzáférhető már a harmadik, a 2007-2008-as évekre vonatkozó
Világörökség Térkép az UNESCO, a National Geographic és a Hewlett Packard
együttműködésének köszönhetően.
A 2005 végén 3 évre tervezett együttműködés célja az, hogy felhívják a figyelmet a
Világörökség Egyezményre az örökségi helyszíneket jegyző világtérkép segítségével. A
National Geographic felülmúlhatatlan térképészeti ismeretei és a HP magas színvonalú
nyomtatási technológiái szükségesek voltak ahhoz, hogy megfelelő minőségben tudják
ábrázolni a világörökségi helyszíneket a térképen.
A térkép hasznos vizuális oktatási segédanyag és fontos eszköze a kommunikációnak
is. 851 örökségi helyszínt ábrázol, és röviden bemutatja a Világörökségi Egyezményt
és a megőrzési program lépéseit. A térkép angol, francia és spanyol nyelven is
elkészült.
Bővebb információ: whc.unesco.org/en/news/409
Forrás: Transindex Hírlevél, 2008.01.22.


--Néprajzi fotóarchívum a Transindex adatbankban

A világhálón is elérhető az erdélyi és a moldvai magyarság vizuális kultúráját
bemutató néprajzi fotóarchívum. Pozsony Ferenc néprajzkutató, az erdélyi Kriza János
Néprajzi Társaság (KJNT) elnöke az MTI-nek elmondta: a kolozsvári székhelyű
intézmény birtokában van egy több mint 15 ezer negatívot és diapozitívot magában
foglaló fotóarchívum, amely az 1910-es évektől napjainkig készült felvételeket
tartalmaz, többek között Kós Károly és Vámszer Géza felvételeivel.
Az erdélyi magyar néprajzkutatók gyűjteményeiből származó fotók eddig csak az
intézmény kolozsvári székhelyén voltak megtekinthetők, de mostantól a széles
közönség is hozzáférhet ezekhez interneten keresztül a digitalizálásuknak
köszönhetően. A 20. század elejétől létrehozott gyűjtemény szakszerű konzerválására
és digitalizálására nagy figyelmet szentelt a társaság, ugyanis nagyon értékes
adalékait tartalmazza annak a társadalomnak és kultúrának, amelynek vizuális elemeit
ma már más forrásokból nemigen ismerhetjük meg. A digitalizálás a Transindex
Adatbank keretében valósult meg. (a kolozsvári portál és a Jakabffy Elemér
Alapítvány közös digitalizálási projektje keretében). Ennek célja olyan szakmai,
társadalomtudományi könyvtár létrehozása, amelyet a kutatók, de a szélesebb közönség
is könnyen használhat. Az Adatbankban eddig szótárak, kutatók publikációit és írók
műveit tartalmazó úgynevezett vendégoldalak, valamint térképtárak érhetők el, de
megtalálható a 150 legnagyobb magyar lélekszámmal bíró romániai település adatlapja
is. A fotóarchívum a www.transindex, vagy a www.kjnt.ro honlapról érhető el.
Forrás: Hargita Népe, 2008. január. 15, http://www.hhrf.org/hargitanepe/
 

--Dokumentációs és információs központok országszerte
 
Több éve dokumentációs és információs központokat alakítanak ki országszerte főleg
vidéki iskolákban. A központok létrehozása a 'Nevelés az Információért' című
francia-román kétoldalú együttműködési program keretein belül valósult meg, melynek
lebonyolításában részt vállaltak a Megyei Pedagógusi Házak is.
A dokumentációs és információs központok létrejöttét egy néhány napos képzés előzi
meg, ahol csoportokban képzik ki a pedagógusokat a 'dokumentarista' tanár szerepre.
Legtöbb iskolában ezt a szerepet a könyvtáros tölti be, jelenleg kevés helyen tudnak
külön személyt alkalmazni erre a feladatra. Az új szakma megjelenése magával vonja a
szakképzés szükségességét is.
A dokumentációs és információs központok működési szabályzata a Tanügy Minisztérium
honlapján 2005 januárjában jelent meg, alapját a 334/2002-es - módosított és
2004-ben újra kiadott Könyvtári törvény, valamint a 84/1995-ös Tanügyi törvény
képezik. A működési szabályzat magába foglalja a dokumentációs központ
létrehozásához legszükségesebb intézkedéseket. Az intézményen belüli helyiség
kialakításától a felavatás, a működés elkezdésén, túl egészen a pedagógusokkal és az
intézmény vezetőségével való kapcsolattartásig. A dokumentarista pedagógus
programja: könyvtáros egy egész normával - azaz heti 40 órával teljesíti
szolgálatát, amelyből 18 óra pedagógiai és 22 óra kulturális (21 cikkely).
Több megoldás született a dokumentációs központ kialakításában. Az iskolai
könyvtárat átalakítva bele lehet olvasztani a központba vagy egy egészen új
központot lehet létrehozni. Az új központ létrehozása nagyobb előnyökkel jár, mert
együttműködve a könyvtárral új lehetőségek nyílnak meg a munka gördülékenyebb
végzésére, és a két típusú, jól körülhatárolt teendők végzése nem okoz akadályt
egyik munkakörnek sem.
A dokumentarista könyvtárosnak alapképzése után jó, ha elvégez egy könyvtárosi
főiskolát-egyetemet, vagy mesterit tesz le. Dokumentarista szak, egyelőre csak
Bukarestben létezik, az is egyetem utáni szakképzés, de mindazoknak, akik felsőfokú
könyvtárosi végzettséggel rendelkeznek, lehetőségük nyílik az elkövetkezendőkben egy
dokumentarista továbbképző elvégzésére.
A dokumentációs és információs központok működtetése nagy igénnyel megszervezett
munkát követel. A kialakított terek használatára a használóknak idejében fel kell
iratkozniuk, mindez segíti a gördülékeny tevékenységet. 
A dokumentarista feladata az említetteken kívül - az információtudás és feltárás,
kalauzolás, tervezés és szervezés mellett -, elengedhetetlen a segítő és
empátiakészség, valamint az a képesség, hogy minél otthonosabbá varázsolja a benti
légkört.
Forrás: Borbé Levente, Márton Áron Gimnázium, iskolai könyvtáros


--Olvasásban negyedikek a magyarok 
 
Egy nemzetközi felmérés szerint a szabadidő eltöltésének legkedveltebb módja
világszerte a zenehallgatás. A megkérdezettek 46 százaléka a zene iránt érdeklődik
leginkább - derül ki a globális fogyasztói trendeket vizsgáló és a globális
fogyasztó életmódjába, attitűdjeibe, értékeinek világába és viselkedésébe
bepillantást engedő GfK Roper Jelentésből.
A világ több mint 30 országában mintegy 30 000 megkérdezésre kapott válaszokat
összegző jelentés eredményei azt mutatják, hogy a 13 évesnél idősebbek főbb
kulturális érdeklődési köreinek sorában második helyen a mozi és filmek állnak (35
százalék), amivel közel annyian szeretik tölteni idejüket, mint olvasással (34
százalék). 
Könyvolvasásra globálisan a válaszadók 37 százaléka adja a fejét hetente. E téren,
ha hajszálnyival is, de jobb eredményt mondhat magáénak a kelet- és közép-európai
(38 százalék), mint a nyugat-európai régió (37 százalék). Legnagyobb arányban a
svédek (46 százalék), a britek (44 százalék), az oroszok (42 százalék) és mi,
magyarok (41 százalék) olvasunk legalább hetente egy alkalommal könyvet.
Forrás: http://www.fn.hu/magazin/20080116/tobbet_olvasunk_mint_nemzetkozi/
 

--Az olvasás világa 
 
A szükségszerűség elvezet mindig a legelemibb dolgokig, ahhoz a felismeréshez, hogy
egyáltalán mi is a jó, a sajátosan egyedi megoldás a személyiségfejlesztés
érdekében, figyelembe véve a társadalomhoz való kötődést és építő jellegű
viszonyulást is. Ennek tükrében esik a választás azokra a könyvekre, amelyek
meghatározzák az egyén fejlődését. Egyesek szeretnek megborzongani, mások a
tanulságos történeteket csípik, vagy az egyetemes emberit keresik, s így lehetne
folytatni tovább. Azonban, akármilyen olvasói stílus alakul ki, az olvasási kultúra
mindig magával vonja a relaxációt is. Nem kell föltétlenül mindig
tanulságos-sokatmondó, léleképítő tudatos könyveket böngészni, bizony megesik, hogy
szükség van a 'könnyebb' műfajra. Így teljesedhet ki az olvasás művészete. 
A könyv kiválasztása függ attól, hogy milyen kultúrában született az ember. A
kultúra egyik fontos velejárója az olvasás szempontjából a nyelv. Egy magyar nyelvű
közegben elsősorban az ember a magyar kultúrát szívja magába, még akkor is, ha
idegen nyelvű szerzőktől olvas anyanyelvén. A fordítások csak részlegesen tudják
visszaadni az eredetit. 
Az a kor, amelyben élünk szintén rányomja bélyegét az olvasásra, és sok esetben
eszerint ítéljük meg az elolvasott művet. Ilyen helyzetben a jobb megértést
elősegítő szakkönyvek segíthetnek az olvasmány valódi képi-szellemi és
időbeli-kulturális régiójának feltárásában-megértésében. 
Hogy melyik könyv jó, nehéz lenne meghatározni. Vannak egyetemes, nagy közösségek,
kisebb csoportosulások, és egyéni karakterek által elfogadott sémák. Az egyéni az,
ami továbbjuthat a megszabott régiókba, csak hitelt kell nyernie a felkínált könyv
világának, értékének. Az olvasómesternek pedig erre kell törekednie.
Forrás: Borbé Levente, Márton Áron Gimnázium könyvtára


TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKROL 

--Magyar Kultúra Napja Sepsiszentgyörgyön a reneszánsz jegyében
 
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én indult Reneszánsz Év jegyében szerveztek
rendezvényeket Sepsiszentgyörgyön is. Ezek sorában kiemelt jelentőségű a Magyar
Köztársaság Kulturális Koordinációs Központjának szerepe, a sepsiszentgyörgyi iroda
ezúttal is a már bevált partnerekkel, a Kovászna Megyei Művelődési Központtal és a
Bod Péter Megyei Könyvtárral közösen szervezte a Magyar Kultúra Napjának előestéjén
az altorjai reneszánsz Apor-kastély falfestményeiről szóló, vetítéssel egybekötött
előadást, ezt követően pedig Mátyás, az igazságos címmel mutatott be reneszánsz
táncjátékot a Passamezzo Historikus Együttes a Gábor Áron Teremben. A Magyar
Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja reneszánsz év indítását öt helyszínes
erdélyi koncertsorozattal és reneszánsz táncházzal indította.
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=31868
 

--Névadó ünnepség a Kájoni János Megyei könyvtárban

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár Hargita Megye Tanácsának határozata
alapján, tavaly év végén vette fel új nevét. Az intézmény névadó ünnepségére 2008.
február 21-én 17 órakor kerül sor a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házának
márványtermében. A könyvtár új nevével az általa szolgált közösség számára is
jelezni kívánja azonosulását azzal a kulturális eszménnyel, amelyet Kájoni János
ferencrendi szerzetes képvisel. A nagy tudású XVII. századi ferences személyisége
elválaszthatatlan Csíksomlyótól, de Szárhegyen is tevékenykedett, tudományos,
irodalmi, zenei és építő munkásságával, felekezeti türelmességével a közjóért
munkálkodó szellemi ember példaképévé vált Erdélyben. A névadó ünnepségen elhangzó
előadások megemlékeznek munkásságának jelentőségéről. Életútját P. Pap Leonárd
ferencrendi atya foglalja össze, Róth András Lajos, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeum Tudományos Könyvtárának könyvtárosa 'Kájoni a digitális világban' címmel tart
előadást. A Codex Régizene Együttes koncertje Kájoni korának zenéjéből ad ízelítőt.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda.

 
--100 kötettel bővült a Bunyitai könyvtár 
 
Nagyváradi látogatása során egy tavalyi ígéretét teljesítette Szili Katalin a Magyar
Országgyűlés elnöke, aki újabb száz kötettel gazdagította a Bunyitai Vince könyvtár
könyvállományát.
Szili Katalin 2007-ben, szintén a Magyar Kultúra Napja - ünnepség sorozat egyik
eseményén, a Bunyitai Vince könyvtár felújítását követő ünnepélyes átadásán vett
részt, amikor ígértet tett arra, hogy száz kötet ajándékoz a könyvtár számára. 
Az elnökasszony most a megígért kötetekkel érkezett Nagyváradra, melyekből egyet
jelképesen a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett gálaműsoron adott át a
könyvtár vezetőjének. 
A Bunyitai Vince könyvtárat 1990-ben a Kanonok soron létesítette és azóta is
működteti az RMDSZ. A könyvtárban jelenleg közel ötvenezer kötetet számlálnak.
Az évek során számos hazai és külföldi intézménnyel lépett kapcsolatba a Bunyitay
könyvtár, amely ma már a Nemzeti Kulturális Örökség határon túli listáján is
szerepel, szinte egyediként Erdély szerte.
Forrás: http://www.nagyvarad.ro/content.php?goto=news&do=show_news&news_id=34754 

 
--Német nyelvű maratoni olvasás
 
A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum német katedrája 2006 decemberében
szervezett először német nyelvű maratoni olvasást, a másodikra pedig 2007 december
6-án, az iskola könyvtárában került sor. Mikulás napján még hangulatkeltő jellegű is
volt kellemes környezetben, jó melegben, bensőséges csendben, szép könyvek
társaságában olvasni. A maratoni olvasáson 2006-ban a IV.-XII. osztályos diákok,
2007-ben pedig a VI.-XII. osztályos diákok vehettek részt. Az olvasási idő 2 perctől
3, 3.5 percig terjedhetett. A diákok maguk válogattak az olvasnivalóban, ők
választották ki a változatos szövegeket: versek, prózai és sajtószövegek, humoros
történetek kerültek felolvasásra. A diákoknak alkalmuk volt német nyelvű könyveket
forgatni a tananyagon kívül, törekedtek arra, hogy igényesen, minél jobb kiejtéssel,
minél folyékonyabban, kifejezőbben olvassanak, és sikerült legyőzni a fennhangon
való olvasási gátlást. Technikailag a könyvtár három termében történt az olvasás - a
gimnáziumi osztályoknak egy, a líceumi osztályok pedig két teremben kb. 15 fős
csoportokban - a német tanárok és a könyvtáros jelenlétében. A diákok egymás után
olvasták fel a műveket, szünetek és megszakítások nélkül. Távozáskor mindenki a
könyvtár jóvoltából egy-egy német-angol nyelvű diákmagazint kapott a részvételért. A
szervezők sikeres, tömegméretű tevékenységnek tekintik a Kovászna megyében egyedinek
számító rendezvényt, és tovább szeretnénk folytatni - olvashatjuk Gajai Mária
katedrairányító beszámolójában a Mikes Kelemen Líceum könyvtárának blogján.
Forrás: http://mikeskonyvtar.blogspot.com/
 
 
--Újabb egyeztetések Szatmárnémetiben a könyvtár helyzetéről
 
A számos visszajelzés eredményeként, a Szatmár Megyei Tanács ismét tárgyalást
kezdeményezett a Federalcoop vállalat vezetőségével, annak érdekében, hogy feloldják
a Szatmár Megyei Könyvtár stagnáló helyzetét. A január 14-i találkozón jelen volt a
megyei tanács elnöke, Gheorghe Ciocan, a Federalcoop elnöke, Teodor Giurgiu, illetve
a könyvtár igazgatója, Voicu D. Rusu is. 
A felek egyetértettek abban, hogy tisztázásra szorul a könyvtár épületének a
helyzete, hogy mielőbb normális körülmények között működhessen az intézmény.
Megegyezés született arról, hogy a következő tanácsülésen napirendre tűzik a
Federalcoop azon javaslatát, mely szerint a Megyei Tanács lemondana a konfliktus
jogi rendezéséről, és egy protokollumban rögzítenék a felek feltételeit - derül ki a
tanács közleményéből. 
Forrás: https://www.szatmar.ro/content/view/14708/9/
 

--Mátyás király könyvtára. A Corvinák kötései

Kedden, január 29-én 13 órakor a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében Érdi
Marianne, az Országos Széchényi Könyvtár restauráló osztályának vezetője, tartott
előadást 'Mátyás király könyvtára. A Corvinák kötései' címmel. A nagy számú
érdeklődő ízelítőt kapott a magyar reneszánszról, megismerhette a Corvina könyvtár
kialakulásának előzményeit, fejlődésének szakaszait, széthordásának körülményeit,
részleges hazatérésének viszontagságait. Az előadás részletesen ismertette a
Corvinák készítésének technikáját, a sajátos díszítő motívumok szemléltetését pedig
a kivetített képek segítették. A könyvtár együttes állománya körülbelül 3000
kötetből állt, ma 216 hiteles Corvinát tartanak számon, ebből 53 található
Magyarországon.
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós


--A maroshévízi könyvtár az eltelt évek során

1902-ben a maroshévízi könyvtár az akkori színház terem mellett tevékenykedett, az
Urmánczy palota bejárata melletti bal feloli részen. 1928 december 6-án kap
különálló helységet az akkori polgármesteri hivataltól. 1931-ben a 'Cetatea' bank
egy különálló helyiséget biztosított e célra. A könyvtár többször költözésre
kényszerül, 1983-tól napjainkig a Borszéki út 1-es szám alatti épületben van.
1952-tol lett városi könyvtár, míg 1969-ig rajoni könyvtár szerepét töltötte be.
2002-es évtol municipiumi könyvtár lett. 
1931-ben 550 könyvet tartottak nyilván, 1950-ben 10.000 könyvet és dokumentumot. Az
állomány folyamatosan növekedett, 2006-ban meghaladta a 60.000 könyvet és
dokumentumot.
50 évvel ezelott 800 olvasója volt a könyvtárnak, míg ma 3.000-nél többen olvassák
az itt megtalálható könyveket. Naponta átlagban százan látogatják a könyvtárat,
évente 25.000-nél többen.
Az eltelt évek során olyan nevezetes emberek látogatták meg ez az intézményt, mint:
Vasile Netea - író, történész (1977), Haralamb Zinca - író (1980), Nicolae Dunăre -
kutató (1982), Romulus Guga - író (1982), Ileana Vulpescu - íróno (1982), Adrian
Păunescu - író (1983), Radu Rey - író (1986), Constantin Cublesan - író (1986),
Vasile Avram - író (2000). 
Forrás: http://www.toplita.info/varosikonyvtar.php 


PÁLYÁZATOK 

--Pályázat a reneszánsz évében
 
A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság pályázatot hirdet a
Varadinum 2008-as ünnepségekre. A pályázat témája: A reneszánsz éve. Ezen belül a
következő témaköröket jelöli meg:
Reneszánsz a Partiumban és a Bánságban (történelem, tudomány, művészet); Mátyás
király és kora; Vitéz János és váradi udvara.
A pályázat másik témája: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékeinek nyomában.
A pályázat beküldési határideje: 2008. április 15. A pályázó pontosan tüntesse fel a
nevét, foglalkozását, postacímét. A pályamunkákat ifjúsági és felnőtt kategóriában
díjazzák, 200 lej, 150 lej és 100 lej, illetve 150, 100 és 50 lej értékben.
Ezenkívül díszoklevél és számos könyv a jutalom.
Postacím: Eparhia Reformata de pe lânga Piatra Craiului, 410210, Oradea, str. Calvin
nr. 1 vagy: Episcopia Romano-Catolica, Oradea, 410407, str. Sirul Canonicilor nr. 7,
vagy: Dukrét Géza 410404, Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36., Bloc C8, ap. 8. tel:
0259-266-191 
Forrás: http://www.erdely.com/palyazatok.php?id=31336
 

--NKA pályázatok

Megjelent az NKA Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása az alábbi
témakörökben: 1. Könyvtári innovációs projektek (1.1. Könyvtári minőségfejlesztés,
1.2. A használói elégedettség vizsgálata); 2. Könyvtárszakmai kiadványok
előkészítése; 3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése 4. Szakmai programok
kötelező önrésszel; 5. Szakmai programok (5.1. Országos, regionális és megyei
rendezvények, 5.2. Szakmai továbbképzések); 6. Szakmai eszközfejlesztés,
korszerűsítés. Részletek az NKA honlapján:
http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsession.
Pályázatok 2008. február 28-ig beérkezően nyújthatók be, kizárólag postai úton az
NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82). 
Az NKA Közművelődési Kollégiuma Három témakörben hirdette meg pályázatát a 2008-as
évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából: 1.
Közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatása, 2. A hazai
cirkuszművészet fejlesztése, 3. Közművelődési programok tájoltatása 
Pályázatok 2008. február 22-ig beérkezően nyújthatók be, kizárólag postai úton az
NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82). 
Forrás: www.nka.hu 
 
 
KITEKINTO 

--Kedvelik az sms-ben írt szerelmes regényeket Japánban
 
A japán piacon: tavaly 5 sms-ben írt regény kinyomtatott változata került be az év
10 legkeresettebb könyve közé - adta hírül az International Herald Tribune. Az első
egy tizennégy éves lány, Mika, 'Love Sky' című alkotása, melynek sms, illetve
on-line változatát mintegy húszezren olvasták a Maho no i-rando oldal információi
szerint. Egy másik lány, a 21 éves Rin könyve, az 'If You...' nyomtatott változata
pedig négyszázezer példányban kelt el.
'A tinik nagy része nem olvas szépirodalmat, mert az számukra túl elvont stílusú,'
mondja Rin. Az sms-regény általában szerelmes témájú, egyszerű stílusban és első
személyben íródik, és a blogokhoz hasonlóan komment-lehetőséget tartalmaz. Habár a
legtöbb ilyen sztori neten is olvasható, sokan a személyes telefonjukra érkező
változatot részesítik előnyben. 'Az sms-regényt önálló irodalmi műfajjá kellene
nyilvánítani' - teszi hozzá Rin.
Az sms-regény-műfaj fogalma 2000-ben került a köztudatba, amikor a Maho no i-rando
odal készítői, és a partner telefontársaságok felismerték a szájt blogjain megjelent
személyes történetek telefonos műfajba való átültetésében rejlő lehetőségeket. Mika,
Rin és társaik a letöltésekért nem kapnak járulékot - az oldalak ingyenesen, vagy
havi 1-2 dolláros díj fejében látogathatóak. 
Forrás: Transindex hajnali hírlevél, 2008.01.22.


--A használók 75%-a böngészik
 
Nagy-Britanniában végzett felmérések tanúsága szerint a könyvtárba érkezők felét
azok teszik ki akik egy konkrét műért jönnek. A látogatók másik felének nincs
pontosan megfogalmazott igénye. Az első csoportba tartozóknak mindössze fele lesz
az, aki meg is találja a keresett könyvet, vagyis a könyvtárba betérőknek mindössze
negyedéről mondható el, hogy azzal a könyvvel távozik, amiért jött. Tehát 75
százalékot tesznek ki a böngészők. Vagy eleve így érkeztek, vagy azzá váltak. Ez a
75 százalék is fog kölcsönözni, de csak abban az esetben, ha ajánlanak neki, ha
megkönnyítik a dolgát azalatt, míg ő ott jól érzi magát. Mert fontosabb számukra,
hogy olyan helyen töltsék el az idejüket, ahol ezt az érzést megkapják, ahol
kellemes a környezet, mint az, hogy könyvvel távozzanak. (Olvasásközpontú
olvasásfejlesztés / Péterfi R., In: Könyvtári Figyelő, 2007/3.)
Forrás: KIT hírlevél, 2008.01.24.


--Fiatalok a könyvtárban

Egy felmérés szerint tavaly az amerikaiak több mint fele látogatott el egy
könyvtárba, de többségüket nem a könyvek, hanem az ott lévő számítógépek vonzották.
A Pew Internet & American Life Project felmérésében az Egyesült Államokban lévő
felnőttek 53%-a nyilatkozta azt, hogy volt könyvtárban a 2007-es év folyamán. Az
igennel válaszolók legnagyobb része 18 és 30 év közötti fiatal volt, az un.
Y-generáció. 'Ez a következtetés a feje tetejére állítja azt, amit a könyvtárakról
eddig hittünk' - válaszolta a Reuters kérdésére Leigh Estabrook, az Illinois Egyetem
professzora, a kutatás társszerzője. 'Az internethasználat információéhséget okoz,
ezért legfőképp az információfüggő fiatalok csoportja jár könyvtárakba.' Estabrook
kiemelte azt is, hogy megmaradt a könyvtárak közösségi csomópont szerepe, és
találkozási helyet jelent a közelben lakó emberek számára. 'Nagyon meglepődtünk a
felmérés eredményén, különösképpen az Y-generációt illetően' - nyilatkozta Lee
Rainie, a felmérés másik szerzője, a Pew igazgatója. 1996-ban még egy alapítvány
által támogatott kutatás azt hozta ki eredményként, hogy a fiatal felnőttek a
jövőben egyre kevésbé tartják majd fontosnak a könyvtárak használatát. 'Ezzel
szemben eltelt tíz év, és megállapíthatjuk, hogy a mai leggyakoribb
könyvtárlátogatók a fiatalok.' - tette hozzá
Források: http://www.sg.hu/cikkek/57135, 
http://www.reuters.com/article/technology-media-telco-SP-A/idUSN2849864420071231
 

--Mesemondás a svéd börtönökben - könyvtárosok segítségével
 
A svéd börtönökben büntetésüket töltő elítéltek gyermekei mostantól nem lesznek
megfosztva az esti meséktől. Egy januárban indult hároméves program révén a
távollevő szülők CD-re mondhatják a meséket, amelyeket elküldhetnek gyermekeiknek.
Az elítéltek maguk választják ki a felolvasni kívánt szöveget, maguk szerkesztik és
készítik a felvételt. Azoknak, akiknek esetleg gondot okoz az olvasás, könyvtárosok
segítenek majd a mesemondásban. 
Svédországban mintegy tízezer olyan kiskorú van, akinek anyja vagy apja épp a
börtönbüntetését tölti - olvasható a RIA Novosztyi orosz hírügynökség honlapján. 
Korábban hasonló projekt indult Nagy-Britanniában. Az angol kezdeményezés bevált,
népszerűségre tett szert mind az elítéltek, mind családtagjaik körében. 
Forrás: Transzindex hílevél, 2008.01.10.


--2007-es összefoglaló a magyarországi könyvtárakról
 
2007. legnagyobb eredménye, hogy elkészült az új könyvtári stratégia, a Portál
program, amely a következő 5 év fejlesztési irányait határozza meg a könyvári
területen - olvasható az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a könyvtárak
helyzetét érintő 2007. évi összefoglalójában. A program kialakítását a magyar
könyvtári rendszer jelenlegi helyzetének feltárása, illetve több év statisztikai
adatainak elemzése és szakmai egyeztetések előzték meg. Az összefoglaló a program
mellett beszámol többek között a könyvtári rendszer általános helyzetképéről, az
érdekeltségnövelő támogatásról, a nyilvános könyvtárak jegyzékéről, a könyvtári
szakfelügyeletről, a tartalomszolgáltatás fejlesztéséről és a minőségmenedzsmentről.

Forrás: KultúrPont


DÍJAK 

--Kányádi Sándor a Magyar Kultúra Követe
 
Idén Kányádi Sándor költő, Eötvös Péter zeneszerző-karmester, Esterházy Péter író,
Julia Marton-Lefevre magyar származású környezetvédelmi és tudományos szakdiplomata,
Palya Bea énekes és Schiff András zongoraművész-karmester kapta a második alkalommal
odaítélt Magyar Kultúra Követe címet. A Hiller István szakminiszter által tavaly
alapított elismerést azoknak a kimagasló tehetségű embereknek adományozzák, akik a
magyar kultúrát, Magyarországot külföldön képviselik. Az elismeréssel járó oklevelet
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Kultúra Napja, január 22.
alkalmából adta át a hat személyiségnek a Magyar Tudományos Akadémián.
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=31962
 

--Napút díj Lászlóffy Aladárnak
 
Elsőként részesült a Cédrus Művészetéért Alapítvány Napút-díjában Lászlóffy Aladár,
a Kossuth-díjas kolozsvári költő, író, műfordító. A Napút-éremből és Napút-levélből
álló elismerést a Napút folyóirat szellemiségének megfelelő, és a laphoz kötődő
alkotóknak adnak. Lászlóffy Aladár az indulás, 1999 óta a lap konzulense, tavaly óta
pedig 'Innen nézek szerteszét' címmel saját rovata van a folyóiratban. A Napút című
lap a 2007-es év kilencedik számát az idén hetvenéves alkotónak szentelte, melyben
harminckét alkotó köszönti verssel, tanulmánnyal, karcolattal az ünnepeltet.
Forrás: Krónika


--Látó nívódíjak

Idén tizenhetedik alkalommal osztotta ki a Látó Irodalmi Színpad - a folyóiratban
publikált szerzők közül válogatva - nívódíjait. Tizenhat év alatt 46 alkotó vehette
át a vers, próza, esszé és debüt kategóriában az elismerést. 
2008. január 26-án Marosvásárhelyen, az Ariel Bábszínházban, délután 6 órakor Bálint
Tamás (debüt), Fekete J. József (esszé), Lövétei Lázár László (vers) és Zalán Tibor
(dráma) vehette át a Batsányi- emlékplakettet és a díjjal járó pénzjutalmat.
Laudációt mondott: Gálfalvi György, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt és Vida Gábor. 
Forrás: www.erdely.ma
 

--RMKE ajánlás az EMKE Monoki-díjára
 
Györffi Dénest, az enyedi Református Kollégium könyvtárvezetőjét ajánlja az RMKE
vezetősége az EMKE Monoki-díjára. A jelöléssel kapcsolatos észrevételeket, esetleg
más javaslatokat február 15-ig lehet küldeni a biblio@kmkt.ro címre.
Forrás: Kiss Jenő, RMKE elnök
 

AJÁNLÓ 

--Megújult a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros weboldala
 
A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című folyóirat elektronikus változata a 2007. évtől
kezdődően a Könyvtári Intézet új honlapjához igazodik. Bár az elektronikus folyóirat
tartalmában nem történt változás (továbbra is csak válogatott cikkanyagot közöl), az
új honlap a tartalomkezelő rendszere révén 2007-től, tehát a 16. évfolyamtól a 3K
anyagában teljes szövegű keresést biztosít. A 3K korábbi számai ugyancsak erről az
oldalról, de a régi felületen, a régi formában érhetők el. A szerkesztők úgy látják,
ez a megoldás a korábbinál lényegesebben bővebb, sokrétűbb keresési lehetőséget
biztosít minden használónak. 
A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros weboldalának http://www.ki.oszk.hu/3k/news.php új
szolgáltatásai: A cikkek teljes szöveggel visszakereshetőek, e-mailben
továbbíthatóak.
Forrás: Könyvtári Intézet 2008. január 14.
http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?extend.269
 

--Rafi Lajos: Földhöz vert csoda

Földhöz vert csoda címmel Budapesten, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával jelent meg Rafi Lajos, a gyergyószárhegyi cigány-költő első
verseskötete. Rafi 1970-ben született Marosvásárhelyen, egy éves korától
Gyergyószárhegyen él, itt végezte az általános iskolát, majd a gyergyószentmiklósi
Mezőgazdasági Líceumban érettségizett. Ifjúkori versei napilapokban jelentek meg, a
Salamon Ernő Irodalmi Kör tagjai között tartották számon. A hat gyermek édesapja
jelenleg ősei mesterségéből, a bádogosságból él. 
'A Rafi-versekre úgy (is) kell nézni, mintha Berzsenyi, Petőfi, Vörösmarty kortársát
olvasnánk. Mintha egy régi magyar költőt fedeznénk fel - aki történetesen ma él.' -
írja Kemény István író, a kötet végén található méltatásában. 
A kötet bemutatójára január 4-én Szárhegyen került sor, január 28-án pedig a
gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban a Salamon Ernő Irodalmi Kör vendége volt Rafi
Lajos.
Rafi Lajos: Földhöz vert csoda. - Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2007. - 65 p. - ISBN
978-963-236-054-6
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós


ÉVFORDULÓK 

--100 éve született Wass Albert
 
Világszerte megemlékeztek Wass Albertről, az író születésének 100 éves, halálának 10
éves évfordulója alkalmából. Műsoros napokat tervezett a dél-floridai magyarság,
melyre az író öt fiát is meghívták. Január 8-án a Magyarok Világszövetsége az alkotó
budapesti szobránál tartott megemlékezést, a Kráter Műhely Egyesület kulturális
gálaestet rendezett a fővárosban, Sárospatakon kihirdették a Wass Albert-pályázat
eredményét, Szolnokon emléktáblát avattak, Bonyhádon pedig megkoszorúzták az alkotó
szobrát. A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban felolvasóestet tartottak ezen a
napon, melyen a résztvevők verseket, rövid prózai írásokat és regényrészleteket
olvastak fel. A rendezvények sora később is folytatódott: a Bukaresti Petőfi Házban
január 10-én irodalmi színpad keretében emlékeztek az erdélyi íróra, Érmihályfalván
január 15-én a Bartók Béla Művelődési Házban a GGG Irodalmi Stúdió a Wass Albert
verseiből összeállított műsorát adta elő. Nagyváradon január 25-én a Megyei
Könyvtárban, a Törzsasztal második évadának nyitórendezvényén Kőrössi P. József
Ágoston Vilmos íróval beszélgetett Wass Albert munkásságáról. Marosvásárhelyen, az
EMKE megyei szervezete január 30-án a Kultúrpalotában ünnepelte az évfordulót: Simó
József, a magyarországi Czegei Wass Alapítvány elnöke ekkor mutatta be Maradnak az
igazak című eloadóestjét.
Wass Albert Válaszúton született. A debreceni gazdasági akadémián és a párizsi
Sorbonne-on tanult, majd birtokán gazdálkodott. A háború után emigrált, 1952-ig
Németországban, ezután az Egyesült Államokban élt. A floridai egyetemen európai
irodalmat és történelmet tanított, megalapította az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet,
lapokat szerkesztett, hangadó szerepet töltött be a magyar szellemi emigráció
életében. 
Pályáját versekkel kezdte. 1934-ben Farkasverem című regényéért Baumgartner-díjat
kapott. 
Források: http://www.petofihaz.ro/page3.html, www.kronika.ro,
http://www.wassalbert.eu/, 
http://www.erdon.ro/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:erdon:news-erdely/cn/news-20080124-04204202,
http://wassakarat.multiply.com/calendar
 

--Nyugat-év a neten: 100 éves a Nyugat

Az idei évben számos programmal, eseménnyel ünneplik Magyarországon a Nyugat
folyóirat megalapításának századik évfordulóját. Az Országos Széchényi Könyvtár
indította el a Nyugat-évvel kapcsolatos honlapot, melyet a www.nyugat.oszk.hu címen
érhetnek el az érdeklődők.
A lap egyik szerkesztője, Mann Jolán a honlap céljairól, a honlap építéséről
elmondta, a nyugat.oszk.hu honlap nem az egész Nyugat-év honlapja, de szervesen
kapcsolódik az ünnepi rendezvényekhez. Természetesen a Nyugat népszerűsítése és a
honlap tartalmának gyarapítása érdekében együtt kívánnak működni más intézményekkel
is. E célból még tavaly megkeresték a Petőfi Irodalmi Múzeumot, hiszen a Nyugatra
vonatkozó dokumentumok leggazdagabb gyűjteményei valószínűleg éppen az OSZK és a
PIM. Az évforduló kapcsán éppen ezért kézenfekvő volt a két intézmény - egyébként is
indokolt - együttműködésének kezdeményezése. Az együttműködés többek között
dokumentumok virtuális cseréje mellett egymás programjainak népszerűsítéséből
állhat. A nyugat.oszk.hu honlap külön menüpontja ad hírt folyamatosan a PIM nyugatos
rendezvényeiről, a Galériák menüpont pillanatnyilag 173 képi eleme között pedig 22
olyan digitális fotómásolat is található, melyeket a PIM bocsátott a
rendelkezésükre. 
A NYUGAT 100. születésnapjával kapcsolatos hírekről, eseményekről, rendezvényekről
tematikus@oszk.hu mail-címre lehet küldeni híreket.
Forrás: http://mek.niif.hu/nyugat/html/nyugat100_pim.htm
Forrás: litera, jan. 17.,
http://www.litera.hu/object.1d51f41e-e2de-4a72-953b-8ade3b887340.ivy 
http://mek.niif.hu/nyugat/html/ujdonsagok.htm
 


Szerkesztok: 
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató),
bakai.magdolna@gmail.com 
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros),
kelemen.katalin@yahoo.co.uk 
 
E lapszám felelos szerkesztoje: Bákai Magdolna.