←Vissza ReMeK-e-hírlevél III. évf. 2008/1. szám - EPA

************************************************************

ReMeK-e-hírlevél

III. évf. 2008/1. szám                                         ISSN 1842-7448

************************************************************

Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele

Megjelenik havonta

************************************************************

 

 

'Kormosan, de tiszta szívvel,

A füst barna fiai

Beköszönünk ma hozzátok,

Házak boldog urai.

És kívánunk, és óhajtunk

Újnál újabb esztendõt,

Szerencsével rakodottat,

Nem is egyet, sem kettõt,

Hanem igen, igen sokat,

Annyit, mint a kis világ,

Mennyi csillag van az égen,

Régi fákon mennyi ág.'

(Vörösmarty Mihály)

Forrás: http://www.citatum.hu/kategoria/Szilveszter Vörösmarty Mihály

 

 

Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerem jelezzek a bakai.magdolna@gmail.com cimen.

 

 

TARTALOM

 

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-’Együtt a sokféleségben’ - a kultúrák közötti párbeszéd európai éve

-Az Európa Tanács új egyezménye a szellemi tulajdonjogokért

-Nehezen és keveset olvasnak a romániai tanulók

-Magyarország és a Mediciek - a Reneszánsz Év római nyitánya

-A Székely Kultúra Napja

-Erdélyi Honismereti Könyvtár az Adatbank.ro-n

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

-Reneszánsz táncok tanítása

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRÕL

-Oklevél és díj a könyvtár barátainak

-Felújított szakkönyvtár Csíkszeredában

-Könyvbemutató a Kájoni János Megyei Könyvtárban

-Könyvtári szolgáltatások az esélyegyenlõségért

-Az eltérített múlt - könyvbemutató a székelyudvarhelyi könyvtárban

-Utazó film.dok Székelyudvarhelyen

-Évkönyves vetélkedõ a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban

-Felolvasóest Budapesten, a Goethe Intézet könyvtárában

PÁLYÁZATOK

-Ösztöndíjpályázat hungarológiai képzésre

KITEKINTÕ

-’Egy város, egy könyv’ - ingyenkönyv akció Bécsben

-EU-s lakossági felmérés a kulturális sokféleségrõl

-Új műfaj: a mobilregény

-Szerzõi jogvédelem és az elektronikus könyvtárak

DÍJAK

-Julianus-díjak

-Kriterion Koszorú Dávid Gyulának

-Francia professzort díjaztak a csángókról és székelyekrõl írt könyvért

-Román nívódíj Esterházy Péternek

-E-MIL díjak korhatár nélkül

-Portugál újságírónõ nyerte az EU idei sajtódíját

AJÁNLÓ

-Találkozások II. - a Salamon Ernõ Irodalmi Kör antológiája

-Kányádi Sándor elsõ életmű-kötete

ÉVFORDULÓK

-A nyolvcvanéves Fodor Sándor köszöntése

MÚLTIDÉZÕ

-Nagy becsben a ’régi’ tankönyvek

 

 

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

 

-’Együtt a sokféleségben’ - a kultúrák közötti párbeszéd európai éve

 

Az ’Együtt a sokféleségben’ jelmondattal indították útjára a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének (2008) kommunikációs kampányát. A 2007. december 4-én Brüsszelben tartott eseményen jelen volt Ján Figel’, az oktatásért, kultúráért, képzésért és ifjúságért felelõs európai biztos, a kultúrák közötti párbeszéd európai nagykövetei (például Paolo Coelho író és Jordi Savall katalán zeneművész) és a világ kulturális életének egyéb ismert szereplõi is. A rendezvényen különbözõ etnikai hátterű brüsszeli tanulók is részt vettek, együtt kifejezve a sokféleség elõnyeit. Az egész éven át tartó programsorozat az Európai Unió, a tagállamok és az európai civil társadalom közös kezdeményezése, célja pedig a kölcsönös megértés és az egymás mellett élés elõsegítése; valamint az európai összetartozás érzésének megerõsítése.

Az eseménnyel egyidõben indították el civil szervezetekkel együttműködve az év honlapját, amelynek célja, hogy közös európai teret alkosson a kultúrák közötti párbeszédnek. A folyamatosan frissülõ, kiegészülõ honlapon az EU 23 hivatalos nyelvén találhatók információk az év közös európai és nemzeti szintű eseményeirõl, programjairól.

A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének hivatalos megnyitója 2008 januárjában lesz Ljubljanában, a szlovén EU-elnökség égisze alatt.

Bõvebb információ: Európai Unió; www.dialogue2008.eu

Forrás: Kultúrpont Hírlevél 214/2007.12.06. http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=16574

 

 

-Az Európa Tanács új egyezménye a szellemi tulajdonjogokért

 

Az Európa Tanács egyezményt kíván létrehozni a közvetítõ csatornák szellemi tulajdonjogának védelméért.A közvetítõk szellemi tulajdonával kapcsolatban kíván nemzetközi jogszabályt létrehozni az Európa Tanács médiáért és az új kommunikációs szolgáltatásokért felelõs bizottsága. Az új egyezmény megvédené a közvetítõ csatornák szellemi tulajdonjogát, és megakadályozná az azzal és az audiovizuális kalóztermékekkel kapcsolatban egyre gyakrabban felmerülõ problémákat.

A bizottság az egyezményben hangsúlyozná az internet szűrésének emberi jogi szempontjait is, és olyan intézkedéseket vezetne be, melyek segítségével a gyermekeket megvédheti az új információs környezet veszélyeivel szemben. A médiabizottság az Európa Tanács negyvenhét tagállamának szakértõivel, a tagállamokon kívüli megfigyelõkkel, a civil szervezetekkel és a kormányközi szervekkel együttműködve fogja kidolgozni az egyezményt. Bõvebb információ: Európa Tanács; - Jaime Rodriguez E: jaime.rodriguez@coe.int, www.coe.int, T: +33 390 214-704

Forrás: Kultúrpont Hírlevél 214/2007.12.06. http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=16509

 

 

-Nehezen és keveset olvasnak a romániai tanulók

 

45 országból 36. helyen áll Románia, a 10 éves gyerekek olvasáskészségét illetõen. Az olvasás ellenségei az internet, a játékok, a tévé, a szülõk és a tanárok által tanúsított érdektelenség, derül ki a The Progress in International Reading Literacy Study felmérésbõl, amelyet a Boston College készített egy több mint 200.000 fõs mintán. Az eredmények szerint a romániai gyerekek egynegyedének kevesebb, mint 10 olyan könyve van otthon, amelyet az õ korosztályának írtak. Margareta Modrea pszichológus szerint a gyerekek azt mondják, hogy napi egy órát töltenek olvasással, szabad idejük maradék részét barátaikkal töltik.

A felmérés szerint Oroszország van az elsõ helyen, õt követik sorrendben Hong Kong, Kanada, Szingapúr. Magyarország a kilencedik helyen áll. Romániát még megelõzik többek között Bulgária, Franciaország, a Moldovai Köztársaság és Norvégia is. A tanárok szerint a helyzeten irodalmi táborokkal, író-olvasó találkozókkal lehetne segíteni.

Források: www.evz.ro, http://ahet.ro/content/view/3396/50/

 

 

-Magyarország és a Mediciek - a Reneszánsz Év római nyitánya

 

A Római Magyar Akadémia 2007. december 4-én a Magyarország és a Mediciek a 15. században címmel kulturális és tudományos napot rendezett - mintegy olaszországi felvezetéseként a magyarországi Reneszánsz Év 2008 eseménysorozatának.

Az RMA egész napos programja a 15. század történelmi, irodalomelméleti és -történeti, valamint művészettörténeti kérdéseire koncentrált, amely az olasz-magyar kapcsolatok történetének leggazdagabb periódusa. A rendezvényen részt vettek a római tudományos élet képviselõi, valamint a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként kutató doktoranduszok.

A Római Magyar Akadémia reneszánsz-programját 2008-ban további rendezvények követik, amelyek illeszkednek a gondolkodást és mentalitást alapvetõen megváltoztató reneszánsznak szentelt magyarországi évad eseménysorozatába.

2008. január 24-én Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban nyílik a Mediciek fénykorát bemutató nagyszabású tárlat. A kiállítás közel 200 - fõként firenzei és toszkánai múzeumokból származó - műtárgy (rajzok, festmények, kódexek, szobrok, iparművészeti tárgyak) segítségével mutatja be a Mediciek fénykorát, a XV.-XVI. századbeli virágzó firenzei kultúrát és művészetet.

Forrás:

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=771&articleID=230312&ctag=articlelist&iid=1

 

 

- A Székely Kultúra Napja

 

Gyergyószárhegyen találkoztak - Szentegyháza és Árkos után - 2007 december elején a Hargita és Kovászna megyei közművelõdési szakemberek. A tanácskozásnak a Gyergyószárhegyi Megyei Kulturális és Művelõdési Központ, valamint a gyergyószárhegyi Kulturház adott otthont, a szervezésben azonban részt vállaltak más intézmények is: a Kovászna Megyei Művelõdési Központ, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Székelyföldi Közművelõdés-szervezõk Egyesülete (SZEME). A találkozó céljai közt a jövõ évi szakmai együttműködés megtervezése és egy közös székelyföldi közművelõdési koncepció kidolgozása szerepelt. A fórum résztvevõi kielemezték az Árkoson kijelölt munkacsoport által kidolgozott közművelõdési koncepció tervezetét, és egyezség született arról, hogy a következõ találkozón már konkrét stratégiát készítenek. Igény szintjén fogalmazódott meg a kulturális termékek adatbázisának létrehozása, amely megkönnyítené a turnék szervezését. A fórum résztvevõi javasolták a Székely Kultúra Napjának megünneplését, olyan ünnepként, ’mint a Magyar Kultúra Napja, vagy a Népmese Napja’ – nyiltakozta Kassay Péter, a gyergyószárhegyi alkotóközpont igazgatója a Krónika napilapnak. A Székely Kultúra Napjának szeptember 19-éá, Tamási Áron születésnapját javasoltáka kulturális szakemberek, és 2008-ra tervezik az elsõ ünnepséget.

Forrás: www.kronika.ro, http://www.erdely.com/kultura.php?id=30337

 

 

-Erdélyi Honismereti Könyvtár az Adatbank.ro-n

 

Három kötettel indul az új kordokumentum-sorozat. Közöttük Mikó Imre Huszonkét év - az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1.-tõl augusztus 30-ig című műve.

http://adatbank.transindex.ro/belso.php?k=28#alk56

Forrás: Transindex hírlevél 2007.nov.29

 

 

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

 

-Reneszánsz táncok tanítása

 

A 2008-as Reneszánsz Év jegyében a Hargita Megyei Kulturális Központ reneszánsz táncházat szervez, ahol az érdeklõdõk francia, olasz, angol történelmi társastáncokat

tanulhatnak a XV−XVII. századból. A rendezvény olyan műhelyt hozna létre, ahol a szórakozás révén valósulhat meg a reneszánsz életszemlélet és embereszmény megismerése. Az érdeklõdõk a régi táncoknak és a régi zenének eredeti elõadásmódjával ismerkedhetnek meg. A táncházak során szórakoztató történelmi és művészettörténeti témájú elõadásokat tartanak meghívott szakértõk, amelyek révén a táncok történelmi és művészettörténeti környezetérõl tájékozódhatnak a résztvevõk. A táncházat. minden második hét keddjén szervezik meg. Táncot Tóth Márta és Kovács Áron tanít. Zenei kíséretet Kovács László és Kovács Éva biztosít. Helyszín a Hargita Megyei Kulturális Központ székhelyének alagsora, Temesvári sugárút 4. szám. Az érdeklõdõk elsõ alkalommal, december 18-án, Bíró Emese történész A reneszánsz világa című bemutatóját hallgathatták meg.

Forrás: http://www.ccenter.ro/index.php?action=elso&sid=keres1&lng=1&id=4899 Hargita Megyei Kulturális Központ.

 

 

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRÕL

 

-Oklevél és díj a könyvtár barátainak

 

A Szatmár Megyei Könyvtár 2007. december 10-én 14 órától díjkiosztót tartott a szatmárnémeti Ioan Slavici Fõgimnázium dísztermében. A rendezvény elsõ felében a fõgimnázium Adagio kórusa mutatkozott be Ioan Petrovici karmester vezetésével. Ezután került sor a díjak kiosztására. Ileana Cotan, a Szatmár Megyei Könyvtár felnõtt részlegének vezetõje elmondta, hogy díjazták azokat a tanárokat és diákokat, akik évek óta együttműködnek a könyvtárral, nemcsak hűseges olvasók, hanem közös rendezvényeket is szerveznek velük. De nem csupán néhány tanárt és diákot akartak megtisztelni, ezért díjazták az egész iskolát is. ’Könyv és könyvtár barátai’ címen okleveleket osztottak ki, valamint könyvekkel is kifejezték elismerésüket.

Forrás: http://www.szatmar.ro/content/view/14198/

 

 

-Felújított szakkönyvtár Csíkszeredában

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgõsségi Kórház frissen felújított könyvtára felvette Dr. Kelemen József nevét. Az új könyvtár átadása a kórház feljavítási programjának elsõ fontos megvalósítása, amelynek névadó ünnepségére december 5-én került sor. Fordítófülkével is ellátták a könyvtártermet, így konferenciák szervezésére is alkalmas lesz. A Sapientia egyetem könyvtárával és annak munkatársaival együttműködve sikerült a kórház könyvtárának könyvállományát átszervezni, rendszerezni. Öt számítógép is helyet kapott itt, ezek segítségével a kórház orvosai Internet- kapcsolatba léphetnek hazai és külföldi szakkönyvtárakkal, hozzáférhetnek azok könyvállományához. Arra a kérdésre, hogy miért éppen dr. Kelemen József kórboncnok fõorvos nevét adták a könyvtárnak, dr. Bachner István menedzser elmondta: a kórház alkalmazottai közül Kelemen fõorvosnak a legátfogóbb a tudományos munkássága, kutatások, új módszerek kidolgozása, tudományos dolgozatok és egészségnevelõ írások megjelentetése fűzõdik a nevéhez.

Forrás: Hargita Népe, 2007. december 6. http://www.hhrf.org/hargitanepe/

 

 

-Könyvbemutató a Kájoni János Megyei Könyvtárban

 

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban már hagyománnyá vált a könyvtár hűséges olvasóinak év végi köszöntése. Ezúttal 2007. december 7-ére könyvbemutatóra hívták meg azokat az olvasókat, akik az egész év folyamán hűségesen látogatták a könyvtárat.

Békés Enikõ A bíboros című könyvét Tamás József római katolikus püspök mutatta be a könyvtár olvasóinak. A könyv Jean-Marie Carol Lustiger párizsi érsek életét tartalmazza. 2007-ben a budapesti Kairosz kiadó gondozásában második átdolgozott, bõvített kiadásban jelent meg. Tamás József püspök könyvismertetõje Lustiger bíboros életútjának ismertetése után körvonalazta, milyen meghatározó szerepe volt az érsek személyének, munkásságának a huszadik századi francia egyház és az egyetemes egyház történetében. Lustiger katolikus egyházi vezetõként sohasem tagadta meg zsidó származását, a zsidók és keresztények közelítésén dolgozott fáradhatatlanul. A csíkszeredai születésű, Magyarországon élõ Békés Enikõ könyve a Lustiger bíborosról szóló máig legteljesebb magyar nyelvű bibliográfiát is tartalmazza. Alapos jegyzetei számos egyházi fogalom magyarázatát adják. Nagy örömet jelentett a szerzõ számára, hogy szülõvárosa könyvtárában kerülhetett sor könyvének harmadik bemutatójára.

Forrás: Kelemen Katalin. Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

 

 

-Könyvtári szolgáltatások az esélyegyenlõségért

 

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár közösségi szolgáltatásaival az egyenlõ esélyek biztosítására törekszik. A ’Könyvet házhoz’ szolgáltatást néhány éve kezdeményezte a könyvtár. Ezáltal lehetõséget biztosít a mozgáskorlátozottak és idõs személyek számára is az olvasásra, a művelõdésre és a kikapcsolódásra, közönségszolgálati részlegei ugyanis jelenleg nem érhetõk el akadálymentesen. A könyvtárosok heti egy alkalommal díjmentesen szállítják házhoz a kért köteteket, emellett el is beszélgetnek a helyhez kötöttekkel. Új könyvtári szolgáltatásként indul a hangoskönyvek kölcsönzése. Jelenleg a könyvtár csak két tucat magyar nyelvű hangoskönyvvel rendelkezik, ezért egyelõre ezeket csak a nemlátók és gyengénlátók kölcsönözhetik A Kájoni János Megyei Könyvtár felvette a kapcsolatot a Hargita Megyei Nemlátók Szövetségével, háromhetente a szövetség klubjában ismertetik és kérésre kölcsönzik a hangoskönyveket. Azok számára pedig, akik nem rendelkeznek a meghallgatáshoz szükséges felszereléssel, a könyvtár MP3-as CD-lejátszókat is kölcsönöz. A szövetség ugyanakkor a könyvtár használatára bocsátott egy olvasást megkönnyítõ betűnagyító berendezést, segítségével az olvasóteremben most már azok is használhatják a kézikönyveket, vagy olvashatják a sajtót, akik eddig ezt nem tehették.

Források: Kelemen Katalin. Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, Csíki Hírlap. 2007. december 10., Hargita Népe. 2007. december 8.

 

 

-Az eltérített múlt - könyvbemutató a székelyudvarhelyi könyvtárban

 

December 12-én, szerdán délután 5 órától a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár Látvány- és hangzóanyag részlegén mutatták be Hermann Gusztáv Mihály Az eltérített múlt - Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében című könyvét. A kiadványt Róth András Lajos történész, könyvtáros mutatta be.

Forrás: Szabó Károly, Városi Könyvtár, Székelyudvarhely

 

 

-Utazó film.dok Székelyudvarhelyen

 

’Utazó film.dok’ címmel maratoni dokumentumfilm vetítést tartottak december 19-én délután 4 órától a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár Látvány- és hangzóanyag részlegén. A rendezvényen vetített filmek a 2007-es Film.dok fesztivál anyagából a Mazsola Film Bt., Transikon Egyesület valamint a Városi Könyvtár közreműködésével kerültek a nézõk elé. A filmek között székelyudvarhelyi érdekeltségű filmek is szerepeltek.

Forrás: Szabó Károly, Városi Könyvtár, Székelyudvarhely

 

 

-Évkönyves vetélkedõ a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban

 

A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban ’évkönyves’ vetélkedõt szervezett Varga László igazgató. A versenyt 2007. december 20-án az iskola dísztermében tartották meg. A vetélkedõ anyagát az évkönyvekbõl válogatták össze az 1991-1992-es tanévtõl kezdõdõen egészen a 2005-2006-os tanévvel lezárva. A vetélkedõ nagyon sikeresnek bizonyult, a tanulók megismerkedhettek iskolájuk történetével, a kommunista korszak utáni idõszakban zajló események sorával, és más érdekfeszítõ anyaggal. A XII.B. osztály csoportja vitte el a pálmát. Jutalomként minden egyes csoportbeli résztvevõ egy ’Tisztesség Adassék’, a Gimnázium történetérõl szóló Antal Imre (az iskola volt tanára) által szerkesztett könyvbõl plusz a nyertesek a legújabb évkönyvbõl is kaptak egy-egy példányt. Bõvebben: http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2007/12/vknyves-vetlked-cskszeredai-mrton-ron.html.

Forrás: Borbé Levente, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda

 

 

-Felolvasóest Budapesten, a Goethe Intézet könyvtárában

 

Íróknak és olvasóknak rendeznek közös felolvasóestet 2008. január 18-án este Budapesten, a Goethe Intézet Könyvtárában. 2008-ban egész Európában számtalan program és kezdeményezés zajlik az olvasásfejlesztés terén. A Goethe Intézet ehhez járul hozzá, amikor olvasói és munkatársai közösen olvasnak fel német irodalmi művekbõl.

Forrás: www.kulturpont.hu

 

 

PÁLYÁZATOK

 

-Ösztöndíjpályázat hungarológiai képzésre

 

Ösztöndíj-pályázatot hirdet nem magyar anyanyelvűeknek szóló magyar nyelvi és hungarológiai képzésre az Oktatási és a Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet.

A tíz hónapos komplex magyar nyelvi és hungarológiai kreditrendszerű részképzésre olyan külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók, legfeljebb 35 éves diplomások jelentkezhetnek, akik hungarológiai vagy azzal érintkezõ tanulmányokat folytatnak vagy folytattak, és a jövõben is azzal szeretnének foglalkozni. A program célja, hogy a hallgatók jelentõs lépést tegyenek a magyar nyelv elsajátításában. A hungarológiai kurzusok elvégzését az egyetem tanúsítvánnyal igazolja, a nyelvi képzés pedig államilag elismert közép, illetve felsõfokú nemzetközi ECL nyelvvizsgával zárul. Az ösztöndíj egészségbiztosítást, kollégiumi elhelyezést, diákigazolványt, valamint havi 16 ezer forintot foglal magában Jelentkezési határidõ: 2008. március 30. Bõvebb információ: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Balassi Intézet; 1519 Budapest, Pf. 385. - Szentesi Adrienn, e-mail: adrienn.szentesi@bbi.hu, honlap: www.bbi.hu, tel.: (06 1) 381-5180, (06 1) 381-5149

Forrás: Kultúrpont Hírlevél 216. http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=16759

 

 

KITEKINTÕ

 

-‘Egy város, egy könyv’ - ingyenkönyv akció Bécsben

 

2007 novemberében százezer ingyenkönyvet osztottak ki Bécsben - az ’Egy város. Egy könyv’ program keretében. A mintegy 150 osztrák, német és svájci kiadó által megjelentetett kortárs művek bemutatása mellett a szervezõk immár hatodik esztendeje egy különleges akcióval színesítik a bécsi könyvhetet: az ’Egy város. Egy könyv’ program keretében 100 ezer példányban ingyenkönyvet osztanak szét. Az ajándék olvasnivaló nagy része a könyvhét rendezvényein talál gazdára, de jut belõle könyvesboltokba, kávéházakba, a kerületi önkormányzatokhoz, népfõiskolákra is. A 2007-es ingyenkönyv a brit sikerszerzõ, Nick Hornby 1992-ben írt, Fever Pitch (Fociláz) című műve volt.

Forrás: http://hunra.klog.hu/

 

 

-EU-s lakossági felmérés a kulturális sokféleségrõl

 

Az európai lakosság közel háromnegyed része véli úgy, hogy a különbözõ nemzetiségű, illetve különbözõ etnikai és vallási hátterű emberek gazdagítják országuk kulturális életét - derül ki a Bizottság kulturális sokféleségrõl szóló lakossági felmérésébõl, amelynek kérdéseit 2007. november 13. és 17. között tették fel Európa-szerte a több mint 27 ezer véletlenszerűen kiválasztott, 15 évnél idõsebb európai lakosnak. Többek között a kulturális sokféleséghez való hozzáállásukról, a más kultúrájú emberekkel való kapcsolataikról és a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évérõl (2008) tettek fel kérdéseket a felmérésben részt vevõ lakosoknak.

A megkérdezettek kétharmada a felmérés elõtti hét napról fel tudott idézni olyan eseményt, amely során eltérõ nemzetiségű, etnikai, vagy vallási hátterű személlyel kerültek kapcsolatba. Legnagyobb arányban (82%) Luxemburgban tudtak említeni ilyen eseményt, legritkábban pedig az észt válaszadók (43%). A megkérdezettek közel kétharmada értett egyet azzal, hogy a különbözõ nemzetiségű, illetve különbözõ etnikai és vallási hátterű emberek gazdagítják országuk kulturális életét. Legkevesebben Máltán, Cipruson, Bulgáriában és Romániában értettek ezzel egyet a válaszadók, ám ezekben az országokban is a válaszadók több mint 50%-a értett egyet a kérdésben megfogalmazottakkal. A felmérés eredményei szerint az Unió lakosságának közel kétharmada érdeklõdik a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének programja iránt. Bõvebb információ: Európai Unió; ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Forrás: Kultúrpont Hírlevél 214/2007.12.06. http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=16573

 

 

-Új műfaj: a mobilregény

 

Japánban, a high tech hazájában a legjobban fogyó regények felét 2007-ben mobiltelefonon írták. Az új műfaj, a ’mobilregény’ jellemzõi, hogy szerzõjük elsõkönyves, egytagú álnevet használ, a történet pedig fiatal nõknek-lányoknak szól - ugyanis õk használják legtöbbet a telefonjukat. 2007 elsõ félévének eladási statisztikái szerint Japánban a legjobban fogyó regények felét mobiltelefonon írták. A mobilregény (keitai shousetsu) még a technikailag rendkívül fejlett országban is új jelenség, de növekvõ népszerűségét jelzi, hogy a Koizora című regényt 1,2 millió példányban adták el.

A mobilon írt könyvet nemcsak hagyományos formában lehet megvenni, hanem le is lehet tölteni; ami szintén egyre népszerűbb megoldás. Technikailag elsõsorban a mobilinternet elterjedése tette lehetõvé az új műfaj sikerét, melynek kialakultak a szabályai is: fejezetenként lehet letölteni a könyvet. A jelenségre érdemes odafigyelni, hiszen jelentõsen megváltoztathatja olvasási szokásainkat, és egyúttal komoly alternatíváját jelenti az e-book platformoknak - például az Amazon által nemrég bemutatott Kindle-nak.

Forrás: http://ahet.ro/content/view/3492/84/

 

 

-Szerzõi jogvédelem és az elektronikus könyvtárak

 

A Kossuth Kiadó 2007-ben levetette Rejtõ Jenõ hangoskönyveit a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) ’polcairól’. József Attila alkotásai két éve tűntek el az internet magyar szegletébõl, amikor egy örökös letiltatta a költõ összegyűjtött műveinek további közzétételét az elektronikus könyvtár oldalain. József Attila halála után (1937. december 3.) 2007-ben telt le a 70 éves jogvédettséget biztosító idõszak, így 2008. január 1-tõl műveit bárki szabadon közölheti - a MEK-re is visszakerülhetnek hát a versek. A fentiek természetesen nemcsak a https://www.mek.oszk.hu honlapon elérhetõ legnagyobb magyar elektronikus könyvtárat érintik, hiszen bárki, akinek vállalkozó kedve és pénze van rá, könyvet adhat ki, vagy honlapján is közölhet írásokat a már nem védett szerzõk műveibõl. Amíg tart a szerzõi jogvédelem - ami Magyarországon 70 év - addig csak a jogokat birtoklók engedélyével használható fel a mű. A jogok birtokosa sokszor magánszemély (például az örökös), de lehet egy alapítvány, vagy más szervezet (jogkezelõ) is, amely a közlési engedélyt legtöbbször csak valamilyen ellentételezésért adja meg.

Működési elve szerint a MEK nem fizet azért, ha valaki digitalizálja a műveket, de a közzétételért sem kér pénzt, így inkább eltávolítják - vagy eleve közzé sem teszik - a jogvédett műveket. Magyarországon is ismert az értesítési-eltávolítási eljárás (notice-and-takedown), mely azt jelenti, hogy ha egy tartalomszolgáltató oldalán olyan művet tesznek közzé, amely sérti valakinek az érdekeit, akkor a tartalomszolgáltató az értesítés után el kell, hogy távolítsa az internetrõl az érintett alkotást. A MEK oldalain is találni számos, még jogvédett művet, sorsuk azonban bizonytalan, lekerülhetnek egyik pillanatról a másikra is.

A Digitális Irodalmi Akadémia - mely 66 magyar költõ és író teljes életművét szolgáltatja, a még élõ alkotóknak, vagy örököseinek fizet tisztes összeget a digitális közlésért - mindaddig, amíg a költségvetésben biztosítanak erre pénzt a fenntartó Neumann János Digitális Könyvtárnak.

Forrás:http://www.origo.hu/techbazis/internet/20071204

 

 

DÍJAK

 

-Julianus-díjak

 

Tizenötödik alkalommal adták át 2007 decemberében a csíkszeredai református templomban a Juliánusz-díjakat. Az öt kitüntetett a magyarság érdekében kifejtett tevékenységével érdemelte ki a kuratórium elismerését. A díjazottak: Ahmet Aygün, Tekirdag (Rodostó) polgármestere (méltatta Ali Kabul, a Rodostói Rákóczi Múzeum igazgatója), Farkas Árpád sepsiszentgyörgyi költõ, a Háromszék napilap fõszerkesztõje (méltatta Sylvester Lajos), Farkas Ernõ nyugalmazott marosvásárhelyi tanár, dr. Papp Kincses Emese csíkszeredai író, egyetemi tanár és dr. Papp Lajos pécsi szívsebész, klinikaigazgató, egyetemi tanár. A kitüntetetteknek a díjat - Pálffy Árpád Julianus-szobrát és egy-egy festményt - Beder Tibor, a Julianus Alapítvány elnöke és a szobor alkotója nyújtotta át.

Források: http://www.erdely.com/kultura.php?id=30541, http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=5347

 

 

-Kriterion Koszorú Dávid Gyulának

 

Domokos Gézának, a csíkszeredai székhelyű Kriterion Alapítvány alapító elnökének óhaját és más, elõterjesztett értékeléseket figyelembe véve, az alapítvány kuratóriuma Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténésznek, szerkesztõnek adományozta a 2007. évi Kriterion Koszorút. Az alapítvány ezzel a díjjal Dávid Gyulának azt a több évtizedes munkásságát jutalmazta, amellyel felbecsülhetetlen értékű irodalomtörténeti könyvek, lexikonok, monográfiák, tankönyvek és tanulmányok, valamint irodalmi válogatások sokaságát jelentette meg, nagy gondot fordítva ugyanakkor arra is, hogy a kölcsönös megismerés jegyében az erdélyi magyar irodalom értékeit román, fontosabb román eszmetörténeti munkákat pedig magyar nyelven is tolmácsoljon. Dávid Gyula még korántsem lezárt, tovább gazdagodó életműve, a legnehezebb idõkben is áldozatvállaló és példaértékű közösségi magatartása olyan értéke Erdélynek és a magyarságnak, amelyet határokon innen és túl egyaránt számon tartanak. A Kriterion Koszorút 2007. december 14-én 17 órától a csíkszeredai Kriterion Házban adták át a kitüntetettnek, Dávid Gyula munkásságát Gálfalvi Zsolt irodalomkritikus és Zöld Lajos nyugalmazott újságíró-szerkesztõ méltatta. Az alapítvány a Kriterion Koszorút 1995-ben alapította és 2007-ben tizenharmadszor nyújtotta át.

2008-tól az alapítvány Domokos Géza emlékére is díjat készül létrehozni, olyan személyeket szándékszanak kitüntetni, akiknek alkotása európai mércével mérhetõ. Természetesen figyelembe veszik a szakmai körök javaslatát. A Domokos Géza-díjat május 18-án, az író, szerkesztõ, műfordító és politikus születésnapján adják át.

Források: http://www.erdely.com/kultura.php?id=30447, http://www.erdely.com/kultura.php?id=30750, Csíki Hírlap. 2007. december. 14.

 

 

-Francia professzort díjaztak a csángókról és székelyekrõl írt könyvért

 

A Francia Földrajzi Társaság (Société de Géographie - 1821) 2007. november 24-én nagydíjával tüntette ki Bernard le Calloc’h orientalista professzort. A Társaság tanulmányi utak, missziók és feladatok nagydíját, amelyet 1830-ban alapítottak, Bernard le Calloc’h professzor a moldvai csángókról és az erdélyi székelyekrõl írt könyveivel érdemelte ki. (Les Csángós de Moldavie, Armeline Kiadó, Brest, 2005, Les sicules de Transylvanie, Armeline kiadó, Párizs, 2006) A professzort az idén a Magyar Nemzetért ezüstéremmel tüntette ki a Magyarok Világszövetsége.

Forrás: http://ujkelet.ro/index.php?option=content&task=view&id=8406&Itemid=33

 

 

- Román nívódíj Esterházy Péternek

 

Esterházy Péter író kapta a Budapesti Román Kulturális Intézet kulturális nívódíját, melyet 2007. december 11-én osztottak ki elõször. Az írótól a Kis magyar pornográfia, az Egy nõ, A szív segédigéi című művei olvashatók román nyelven, a Harmonia caelestist pedig a közeljövõben jelentetik meg. Médiadíjat is elõször osztott a Román Kulturális Intézet, melyet Cselényi László, a Duna TV elnöke és Simon Éva, a gyulai Foaia Noastrã folyóirat fõszerkesztõje vehetett át.

Források: www.kronika.ro , http://erdely.ma/kultura.php?id=30689

 

 

- E-MIL díjak korhatár nélkül

 

Bogdán László kapta Brassóban a 2007-es év irodalmi elismerését az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (E-MIL) gálaestjén. Orbán János Dénes költõ, az E-MIL elnöke tréfás-ironikus megjegyzéssel az erdélyi magyar irodalom Oscar-díjátadójának nevezte az évente megtartott estet, amelynek közeledtével hirtelen felélénkül az íróliga 9 országban élõ 151 tagjának tevékenysége. A brassói Áprily Lajos Gimnáziumban tartott ünnepségen közel hetven résztvevõ tapsolta meg azokat a szerzõket, akik munkájukért az E-MIL- gálán az irodalompártoló mecénások vagy a szakmai folyóiratok elismeréseiben részesültek. A Méhes Györgyrõl elnevezett nagydíjat, amelyet az elhunyt író felajánlására Kossuth-díjának összegébõl alapítottak, ezúttal Bogdán László író, költõ kapta 2007-ben megjelent, Hutera Béla utolsó utazása című regényéért. De a kétezer eurós elismerés egyben fõhajtás Bogdán eddigi, közel harminc kötetre rúgó életműve elõtt is. Farkas Árpád költõ betegsége miatt nem méltathatta személyesen a díjazottat, levelében viszont szeretetteljes és elismerõ képet vázolt. Az ezereurós Méhes-debütdíjat a székelyudvarhelyi születésű Bálint Tamás vehette át, akinek A pap leánya, birtokostul című verseskötete alig pár nappal a díjátadó elõtt jelent meg. Az Aradon szerkesztett Irodalmi Jelen folyóirat három díjat osztott, irodalomtudomány és kritika kategóriában Pécsi Györgyi, lírájáért Muszka Sándor költõ vehette át az elismerést. A lap prózadíját egy tízéves kézdivásárhelyi kislány, Veress Anna kapta. A Márkus Barbarossa János író által létrehozott Avantgarderobe-díjat Murányi Sándor Olivér érdemelte Felnyomták szentnek című elsõ szépirodalmi kötetéért. Ugyanebben az elismerésben részesült Kiss-Budai Tibor is, az E-MIL rendezvényeinek mesterszakácsa - nemcsak kiváló fõztjéért. A harmadik Avantgarderobe-díj a tehetségkutatással foglalkozó Bretter György Irodalmi Körhöz került. Különdíjat kapott továbbá Mátis Jenõ Kolozs megyei tanácsos a liga népszerűsítését segítõ szervezõi munkájáért. Az E-MIL gálaestjét Mikó András szellemének emlékében tartott irodalmi délután elõzte meg. A gázmérgezésben 19 évesen elhunyt fiatal, szikrázó tehetségű költõ emlékére alapított Mikó András-díjat Magyari Ágnes prózaíró kapta.

Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=17416

 

 

-Portugál újságírónõ nyerte az EU idei sajtódíját

 

Maria do Céu Neves portugál újságíró nyerte az EU ’A sokszínűségért - a diszkrimináció ellen’ újságírói versenyének elsõ díját a migráns munkavállalók által Hollandiában tapasztalt diszkriminációról szóló cikkével.

Forrás: www.kulturpont.hu

 

 

AJÁNLÓ

-Találkozások II. - a Salamon Ernõ Irodalmi Kör antológiája

 

Találkozások II. címmel jelent meg a gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ Irodalmi Kör második antológiája, melyet a Helyi Önkormányzat, a Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete és a SEIK közösen adott ki Gyergyószentmiklós várossá nyilvánításának centenáriumán és a kör megalakulásának 45 éves évfordulóján, az F&F International Kiadó és Nyomda gondozásában. A huszonhat szerzõ között van olyan tollforgató, aki nem él a városban (Váli József, Csata Ernõ, Kamenitzky Antal), de a kör tagjai úgy vélték, hogy nem maradhatnak ki a kötetbõl. Ajánlásféle című elõszavában Bajna György a kör születésérõl, növekedésérõl, izmosodásáról is beszámol. A borítót Karácsony János gyergyószentmiklósi festõművész Selyem utcarészlet festményének felhasználásával Gál Éva Emese tervezte, a könyvet illusztráló rajzokat és linómetszeteket szintén a költõ-képzõművész készítette.

A kötetet október 29-én, rendhagyó irodalmi kör keretén belül mutatták be a Szilágyi vendéglõben barátok és irodalomkedvelõk jelenlétében. A könyv megrendelhetõ a bakai.magdolna@gmail.com címen.

Találkozások: A Salamon Ernõ Irodalmi Kör antológiája / Szerkesztették: Gál Éva Emese, Bajna György, Bákai Magdolna. - Gyergyószentmiklós: F&F International Kiadó és Nyomda, 2007. 167 p.: ill. ISBN 100-973-8387-39-6; ISBN 13-978-973-8387-39-3.

Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós

 

 

-Kányádi Sándor elsõ életmű-kötete

 

Kányádi Sándor Kossuth-díjas romániai magyar költõ életművének elsõ darabját Budapesten, a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikváriumban mutatták be december 10-én. A Tűnõdés csillagok alatt - Egyberostált versek és műfordítások címet viselõ kötet a költõ 1952 és 1978 között írt 276 művét tartalmazza. A gyűjtemény mottóverssel indul, majd ciklusokba rendezett költeményekkel, versátültetésekkel folytatódik.

’Én ezzel a kötettel, akárcsak az elõzõekkel, a magyar olvasókhoz kívánok szólni, ahol magyar közösségek élnek és olvasnak, azoknak írok én’ - mondta Kányádi. A kötetet megjelentetõ Helikon Kiadó irodalmi vezetõje, Ambrus Éva az Új Magyar Szónak elmondta,

hogy több kötetben, szerkesztett formában tervezik kiadni Kányádi Sándor teljes életművét.

’Három, egymást követõ kötetet tervezünk, melyekbõl nem hiányoznak majd a gyermekversek sem, de ha prózáit is összegyűjtjük, akkor négy kiadvány lesz.’ Az elsõ kötetbe vegyesen kerültek saját versek, illetve nagyobb lélegzetű műfordítások: az erdélyi szász népköltészet 52, az erdélyi jiddis népköltészet 62 magyarra fordított darabja.

Az erdélyi olvasók Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen is megvásárolhatják a kötetet.

Forrás: http://maszol.ro/index.php?menu_id=255&cikk=15251

 

 

ÉVFORDULÓK

 

-A nyolcvanéves Fodor Sándor köszöntése

 

A 2007.december 7-én nyolcvanadik évét betöltõ Fodor Sándor író tiszteletére születésnapi ünnepséget szerveztek Kolozsváron. A meglepetés-ünnepséget az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) készítette elõ a Communitas Alapítvány segítségével, az ünnepelt családját is beavatták a tervbe. Így december 8-án a Toldi vendéglõbe belépõ írót családtagjain kívül mosolygó barátai és tisztelõi fogták körbe. Az est házigazdája, Orbán János Dénes költõ, az E-MIL elnöke köszöntötte nyolcvanadik születésnapján – amint mondta, ’az emberélet felénél’ – az ünnepeltet, kívánva, hogy még sok kerek születésnapon gratulálhassanak neki barátai. Szép Gyula, az RMDSZ művelõdési ügyvezetõ alelnöke emléklapot nyújtott át az írónak.

Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=30559

 

 

MÚLTIDÉZÕ

 

-Nagy becsben a ’régi’ tankönyvek

 

Bár 1989-es fordulat után kicserélték országunkban a tankönyveket, sem formai, sem külalaki, sem tartalmi szempontból nem volt lényeges a változás: megrostálták egy kicsit a szöveget a kommunista demagóg tartalomtól, néhány esetben változtattak a tankönyv szerkezeti felépítésén, új fejezetekkel és kimaradt ’fontos’ adatokkal bõvítve. (Fontos adatok alatt a ’nem szabad róla beszélni’ anyagra értendõ.) 1999-ben újabb tankönyvcsere következett, s jött a börze, melynek eredményeként tankönyvek sokasága jelent meg, új tantárgyak is napvilágot láttak. A tankönyvlisták késõbb (2005 után) valamelyest moderálódtak.

A tankönyvek helyzete azonban mára sem oldódott meg: nemegyszer hibás szerkesztésű anyagrészeket tartalmaznak, de vannak köztük helyesírási hibákkal kiadottak is, az újonnan megjelenõ tankönyvek pedig nem érkeznek meg idejében az iskolákba. Ráadásul, évente módosítanak a tananyagon, ami nehézkessé teszi a tanárok számára az adott szakon belüli gördülékeny tevékenységet. A magyar anyanyelvű diákok amiatt is hátrányban vannak, hogy a minisztérium által jóváhagyott tankönyveket rendszerint késõn fordítják le magyarra. A tanárnak tehát más lehetõségekhez kell nyúlnia. Bizony jó elõvenni a régi ’leírt’ tankönyveket. Vannak tankönyvek, amelyek részben helyettesíteni tudják a szöveggyűjteményt vagy a példatárat, de akad köztük olyan is - egyes tanárok véleménye szerint -, amelyben a ma is érvényes tananyagrészek sokkal érthetõbbek, mint a mostaniakban. A régi tankönyvek nagy becsben vannak sok iskolánál.

Forrás: Borbé Levente, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda

 

 

Szerkesztõk:

Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató), bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kkelemen@bibliohr.topnet.ro

 

E lapszám felelõs szerkesztõje: Kelemen Katalin.

 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthetõ.

A hírlevél megrendelhetõ a következõ címen: ReMeK-e-hirlevelsubscribe@yahoogroups.com vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.