←Vissza

***************************************************

ReMeK-e-hírlevél

II. évf. 2007/12. szám ISSN 1842-7448

***************************************************
Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
***************************************************
 
TARTALOM
 
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--ReMeK az EPA-ban
--Német tanulmány Bulgária és Románia könyvtárügyéről
--2.0-ás alkalmazás az ANBPR honlapján
--Zenei könyvtáros blog
--Krónikás könyvtármustra
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
--Testvérvárosi együttműködés intézmények szintjén
--Kortárs magyar írók Sepsiszentgyörgyön
--A könyvesboltban az író a fontos - a könyvtárban az olvasó
--EU lehetőségek könyvtárak számára
--Információs és Dokumentációs Központok Hargita megyei iskolákban
--Az erdélyi iskolai oktatás története
--Nevet változtatott a Hargita Megyei Könyvtár
--Leltározás és állományellenőrzés a Tékában
--'Könyvek által a világ...' Hargita megyei községi könyvtári vetélkedő díjazása
PÁLYÁZATOK
--Bill Gates támogatja a romániai közkönyvtárakat
--NKA Közművelődési Kollégium pályázata
--Benedek Elek meseíró-pályázat
--Fotópályázat az olvasásról
KITEKINTŐ
--Dánia és az északi országok közkönyvtárai a tudástársadalomban
--Könyvtáravató tudásgyarapítással
--Hangoskönyv - avagy ’olvasás’ házimunka közben
--Carlo zsiráfka a könyvtárban
DÍJAK
--Akadémiai Nívódíj régi kéziratok kutatóinak
AJÁNLÓ
--Új könyv a Teleki Tékáról
--Itthon és otthon – Vencser László hatvan éve
ÉVFORDULÓK
--130 éve született Ady Endre
--Bolyai emlékszoba a temesvári Magyar Házban
MÚLTIDÉZŐ
--Erdély története - inkább csempészárú, mint olvasmány?
--Hargita megyei iskolai könyvtárak 15 éve
ELHALÁLOZÁS
--Elhunyt Szabó Magda
 
 
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
 
--ReMeK az EPA-ban
 
Moldován István kezdeményezésére, a ReMeK-e-hírlevél bekerült az OSZK Elektronikus Periodika Adatbázis Archívumba. A hírlevél régebbi számait az OSZK munkatársa, Gáspár Istvánné dolgozta fel és tette elérhetővé a http://epa.oszk.hu/remek_e címen. A kiadvány HTML állományának teljes szövegében lehet keresni, de érdekesség az EPA-ban az is, hogy minden archivált folyóiratnak van egy ’beszélő’ címe.
Forrás: ReMeK szerkesztőség, Moldován István, OSZK
 
 
--Német tanulmány Bulgária és Románia könyvtárügyéről
 
Bulgária és Románia könyvtárügyéről jelent meg tanulmány a német BuB Forum Bibliothek und Information című lapban az országok uniós csatlakozása kapcsán. A tanulmány szerint közös mindkét országban, hogy a korábban egységes, szocialista könyvtári rendszer, amely közvetlen állami irányítású volt és a kommunista ideológiát szolgálta, 1990 után összeomlott. Bulgáriában háromezer könyvtárat bezártak, a személyzet jelentős részét elbocsátották. Mindkét országban a könyvtárügy újjászervezése, állami stratégia kialakítása, a törvényi szabályozás megteremtése és a szabványosítás a legfontosabb feladat. A részletek Bulgáriáról megtalálhatók a http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/%5Bin=ref1.in%5D/?07/158*58666, Romániáról pedig a http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/%5Bin=ref1.in%5D/?07/159*58657 címen.
Forrás: MANCI
 
 
--2.0-ás alkalmazás az ANBPR honlapján
 
Már megjelenésekor vállalta a Web 2.0-t a Romániai Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Egyesülete (ANBPR) - olvashatjuk honlapjukon, az www.anbpr.org.ro -n. Az első alkalmazás, melynek a Web 2.0 alapja az a blog, amely itt a honlapon kapott helyet, és az ANBPR-Blog -ra kattintva. máris az adminisztrátor, Liviu-Iulian Dediu sorait olvashatjuk, aki tájékoztat a blog-ról, és az azon való közlés feltételeiről.
Forrás: www.anbpr.org.ro
 
 
--Zenei könyvtáros blog
 
Hangtárnok címmel indították útjára az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei részlegének blogját. Az érdeklődők megtalálják a http://hangtarnok.klog.hu címen.
Forrás: Zsoldos Marianna, Bródy Sándor Könyvtár, Eger
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=15857
 
 
--Krónikás könyvtármustra
 
Finanszírozási bizonytalanságról, a technikai felszereltség elégtelenségéről, de stabil és érdeklődő olvasótáborról számol be az a könyvtármustra, amelyet a Krónika munkatársai Erdély és Partium nagyvárosainak könyvtáraiban végeztek abból a célból, hogy megvizsgálják az olvasói és könyvtárhasználói szokásokat, az irodalmi preferenciákat. A begyűjtött adatok alapján részletes elemzés jelent meg október 26-án a Krónika napilap hasábjain. Az írás végén arról is olvashatunk, hogy Kolozsváron útjára bocsátották az ország első bibliobuszát, melynek célja, hogy olvasnivalóval lássa el a vidék lakosságát.
Forrás: www.kronika.ro
 
 
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
 
--Testvérvárosi együttműködés intézmények szintjén
 
Eger testvérvárosainak szervezett szakmai konferenciát a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár november 8-9 között. A regionális könyvtári ellátás tapasztalatai az EU tagországaiban címmel megtartott konferencián Gyergyószentmiklósról, Kutná Hora-ból (Csehország) és Przemysl-ből (Lengyelország) érkeztek résztvevők. A szakmai napon a kistelepülések magyarországi tapasztalatairól, csehországi, lengyelországi és romániai könyvtári tapasztalatokról számoltak be az előadók. Tőzsér Isvtánné, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója előadásában elmondta, hogy intézményük 50 településen lát el mozgókönyvtári szolgálatot. A négy országból jelen lévő könyvtárak vezetői együttműködési megállapodást is aláírtak, melynek értelmében együttműködnek közös projektek megvalósításában, közös konferenciák, rendezvények, tanulmányutak szervezésében.
Források: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, Hargita Népe, 2007-11-14, www.hhrf.org , www.brody.iif.hu
 
 
--Kortárs magyar írók Sepsiszentgyörgyön
 
A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei könyvtárban 2007. november 9-én szervezett irodalmi esten öt kortárs magyar: Szabó T. Anna, Dragomán György, Várady Szabolcs, Závada Pál és Tarján Tamás volt a meghívott. A zsúfolt Gábor Áron Teremben középiskolás fiataloktól felfelé minden korosztály egyszerre tapsolt vagy fojtotta vissza lélegzetét is a felolvasott művek hatására, eleven cáfolatául annak a vélekedésnek, hogy a kortárs irodalom érthetetlen, emészthetetlen és unalmas, és manapság már nem olvas senki.
Forrás: Kiss Jenő, Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy
 
 
--A könyvesboltban az író a fontos - a könyvtárban az olvasó
 
Könyvtárvezetők részére szerveztek olvasásfejlesztési tréninget a budapesti Szabó Ervin Könyvtárban november 15-én a British Council és a Könyvtári Intézet közös szervezésében. A tréninget Rachel Van Riel, az Opening the Book Nagy-Brittaniában sikeresen működő, országos olvasásfejleszési vállalkozás igazgatója irányította, a csoportmunkákat pedig azok a magyar könyvtáros szakemberek vezették, akik már korábban részt vettek olvasásfejlesztési tréningen.
Az előadáson szó volt az emberekben kialakult első könyvtári képről, a könyvtári terek kialakításának fontosságáról, a szolgáltatások reklámozásáról, mindent az olvasó szemszögéből vizsgálva, és törekedve az olvasóközpontúságra: míg a könyvesboltban az író a fontos az író-olvasó találkkozók esetén, addig a a könyvtárban az olvasó. ’Bátoríthatjuk például az olvasót
ismeretlen szerzők műveinek elolvasására, de nem kötelező elolvasni egy művet, ha nem tetszik - egy közkönyvtárban minden lehetséges!’ - osztotta meg velünk frissen szerzett tapasztalatait Vántsa Judit, a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár igazgatója, aki résztvevője volt az olvasásfejlesztési tréningnek, és egyuttal reményét is kifejezte, hogy ’sikerül elérni a romániai British Council jóvoltából, hogy erdélyi könyvtárosoknak is tartsanak olvasásfejlesztő tréninget’.
Forrás: Vántsa Judit, BMVK Kézdivásárhely
 
 
--EU lehetőségek könyvtárak számára
 
’Európai Unió - lehetőségek a könyvtárak számára’ címmel szervezett konferenciát Kolozsváron a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, valamint a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum november 16-án. Az előadások arról szóltak, hogy milyen újdonságokat nyújt az informatika és a digitalizálás könyvtárak és könyvtárosok számára, felvázolva egyúttal azokat a lehetőségeket, amelyek az Unióhoz való csatlakozás jelent programok, projektek, pályázatok formájában. Dippold Péter, az OSZK tudományos igazgatója elmondta, hogy az Unió szorgalmazza a közgyűjteményi területek összefogását, és nagy hangsúlyt fektet a digitalizálásra, ezért remény van arra, hogy létrejön egy határokon átívelő, európai kulturális tartalmakat átfogó Európai Digitális Könyvtár, amely magába foglalja az összes nemzeti könyvtárat.
Forrás: ÚMSZ, 2007.nov.19. www.maszol.ro
 
 
--Információs és Dokumentációs Központok Hargita megyei iskolákban
 
Információs és Dokumentációs Központot (IDK) avattak november 16-án Gyergyócsomafalván a Köllő Miklós ltalános Iskolában. Burus Siklódi Botond, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója megnyitó beszédében szólt a IDK fontosságáról, ezután után pedig egy DVD-lejátszót adott át Antal Teréz iskolaigazgatónak. A 100 000 lejes beruházással megvalósított Köllő Miklós IDK létrehozásához a helyi önkormányzat 80 000 lejjel járult hozzá, a megyei pedagógusok házának 20 000 leje mellett pedig a holland Die Heltender Hand Alapítvány is kilenc számítógépet ajándékozott a központnak. 142 négyzetmétert újítottak így fel, de továbbra is nagy szükség van új bútorzatra, újabb generációs számítógépekre, telefonra, világhálós hozzáférésre, anyagi alapokra, ismeretterjesztő anyagokra, didaktikai adathordozókra, s nem utolsósorban egy olyan személyre, aki a központ működését biztosítja. - számolt be Lőrincz Edit tanár, könyvtáros. A központot össze fogják kapcsolni a Művelődési Ház alagsorában most készülő információs központtal, ami az Informatikai és Távközlési Minisztérium programjának támogatásából jön létre.
Korábban Korondon adtak át hasonló központot a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, de hasonló központ működik már a remetei Fráter György általános isko
lában, ahol 18000 kötetet költöztettek más helyre az egykori iskolai könyvtárból, hogy átadják helyüket négy számítógép, fénymásoló, nyomtató, DVD-lejátszó és egy színes televízió számára.
Forrás: Hargita Népe, 2007-11-19, 2007-11-01, www.hhrf.org
 
 
--Az erdélyi iskolai oktatás története
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (2007. november 24) 6. fórumán, Kolozsvárt, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály plenáris ülésén ’Az erdélyi (a magyar) iskolai oktatás története’ című program keretén belül Róth András Lajos, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának vezetője előadást tartott ’Iskolatörténeti rekonstrukciós adatbázis - az iskolai értesítő’ címmel.
A rendezvény keretet teremtett az erdélyi oktatás- és iskolatörténettel kapcsolatos kutatási eredmények bemutatására (az oktatást ért szellemi áramlatok, a kollégiumok szellemi kisugárzása, meghatározó pedagógus-egyéniségek, a pedagógusok társadalmi helyzete és presztízse, az iskolaválasztás motivációi, az oktatás dokumentumai –tankönyvek, tantervek, értesítők, rendeletek).
Forrás: Roth András Lajos, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely
 
 
--Nevet változtatott a Hargita Megyei Könyvtár
 
Kájoni János nevét viseli ezen túl a Hargita Megyei Könyvtár. A névváltoztatás szándéka már korábban megfogalmazódott az intézmény vezetősége és munkaközössége részéről, az intézmény új nevének hivatalos jóváhagyása azonban hónapokig váratott magára.
Hargita Megye Tanácsának 2007. évi 138. számú határozata hagyta jóvá a könyvtár új nevét.
Kájoni János nevének felvételével a csíkszeredai könyvtár az általa szolgált közösség számára is jelezni kívánja azonosulását azzal a kulturális eszménnyel, amelyet Kájoni humanista személyisége képvisel, az egyetemes kulturális és emberi értékek szolgálatával. Kájoni János ferencrendi szerzetes (bizonytalan adatok szerint 1629 v. 1630 - 1687) sokoldalú tudományos, irodalmi és zenei munkásságával, felekezeti türelmességével jelképes személyiséggé vált Erdélyben, az építő, közjóért munkálkodó szellemi ember példaképévé. Kájoni tevékenysége elválaszthatatlan Csíksomlyótól, de Szárhegyen is tevékenykedett (itt halt meg 1687-ben), a Hargita megyéhez kötődő személyiségek legnagyobbjai közé sorolható.
Forrás: Kelemen Katalin. Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
 
 
--Leltározás és állományellenőrzés a Tékában
 
Az előjelzések szerint január 15-ig zárva tart a marosvásárhelyi Teleki Téka leltározás és állományellenőrzés miatt, emiatt sem olvasókat, sem látogatókat nem tudnak fogadni.
Forrás: Bányai Réka, Teleki Téka, Marosvásárhely
 
 
--'Könyvek által a világ...' Hargita megyei községi könyvtári vetélkedő díjazása
 
Az olvasás népszerűsítése, a könyvszerkesztéssel való ismerkedés és az olvasói igényeknek megfelelő könyvtári állományalakítás voltak a “…könyvek által a világ…” című, Hargita megye községi könyvtárai számára meghírdetett vetélkedő legfontosabb célkitűzései.
A szabályzatnak megfelelően, május végéig megalakultak a községi könyvtárakat képviselő, gyerekekből és felnőttekből álló csapatok, melyek tagjai november közepéig irodalmi élménybeszámolókat és könyvajánlásokat közöltek a helyi sajtóban (Csíki Hírlap, Udvarhelyi Híradó, Gyergyói Kisújság, Informaţia Harghitei), szavazószelvények kíséretében. Az olvasók a szavazószelvények kitöltésével támogathatták a könyvtárak csapatait, ugyanakkor, az írásokat könyvtárosokból és tanárokból álló zsűri is kiértékelte.
A csapattagok saját írásaikból könyvet szerkesztettek, a benevezők könyvei a könyvszerkesztés alapkövetelményei szerint voltak kiértékelve, és együtt kerültek kiállításra a Hargita Megyei Könyvtár olvasótermében.
Az eredeti célkitűzéseknek megfelelően történt a legsikeresebb csapat kiválasztása, a közölt írások alapján (a végső pontszám 40%-a), a szerkesztett könyv (további 40%), valamint az olvasói szavazatok (20%-os arány) szerint. Az első helyezett könyvtár 1200 lej értékű könyvvásárlási utalványt nyert, amelyet a könyvtáros és a csapat tagjai a könyvtári állomány gyarapítására fordítottak.
Az írások és a szerkesztett könyvek szerint Parajd, Gyergyótölgyes, Csíkszentdomokos, Vasláb és Gyergyószárhegy községi könyvtárak csapatai számítottak a legesélyesebbeknek, a végeredményt az olvasói szavazatok döntötték el Gyergyótölgyes javára.
Forrás: Bedő Melinda,
Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
 
 
PÁLYÁZATOK
 
--Bill Gates támogatja a romániai közkönyvtárakat
 
A 'Bill and Melinda Gates' alapítvány 1,4 millió dollárral járul hozzá az ország 5 megyéjében lévő könyvtárak informatizálásához. A kiválasztott megyékben - Hunyad, Szilágy, Iasi, Ilfov és Tulcea - működő fiókkönyvtárakban a Bill Gates alapítvány képviselői egy évig tájékozódtak a helyszínen a szükségletek felmérésére. A 'Global Libraries' program keretében, a Kulturális Minisztérium együttműködésével nyújtott támogatást a könyvtárak számítógépes könyvtári programok megvásárlására használhatják fel.
Az öt kísérleti könyvtárban szerzett tapasztalatok után a többi közkönyvtár számára is elérhetővé válnak a 'Global Libraries Romania' keretén belül nyújtott támogatások. A programról bővebben olvasható és a pályázat letölthető a www.anbpr.org.ro/blog/ címről.
Forrás: www.nyugatijelen.com , www.kronika.ro, www.irex.org, www.anbpr.org.ro
 
 
--NKA Közművelődési Kollégium pályázata
 
A 2008-as közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására hirdetett pályázatot a NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma. Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=16285
Forrás: Kultúrpont Hírlevél, 212. sz. 2007-11-21
 
 
--Benedek Elek meseíró-pályázat
 
Nemzetközi Benedek Elek Meseíró-pályázatot hirdet a Boldog Jövőnkért Alapítvány. Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=16351
Forrás: Kultúrpont Hírlevél, 212. sz. 2007-11-21
 
 
--Fotópályázat az olvasásról
 
Könyv és ember címmel fotópályázatot hirdet a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár. Bár a pályázat a Győr-Moson-Sopron megyében élőknek szól, ötletet meríthetnek belőle az itthoni könyvtárak. Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=16344
Forrás: Kultúrpont Hírlevél, 212. sz. 2007-11-21
 
 
KITEKINTŐ
 
--Dánia és az északi országok közkönyvtárai a tudástársadalomban
 
A skandináv országokban1980-ban elkezdődött paradigmaváltásának első lépésként megjelentek az adatbázis-szolgáltatások és az online katalógusok. A kilencvenes években az internet már előrelépést jelentett a hibrid könyvtár felé. A könyvtárak feleslegessé válásáról, stagnálásáról és kihalásáról szóló jövendölések hiába keltek szárnyra mert Skandináviában változatlanul magas marat a könyvtárak látogatottsága, a kölcsönzések száma, és új vonzó könyvtárak is épültek.
A könyvtárosok új utakat kerestek, szükségesnek tartják a hibrid könyvtár és elektronikus könyvtári szolgáltatások kifejlesztését, a cél pedig, hogy a könyvtár elektronikus formában őrzött szövegeihez vagy zenei anyagaihoz éjjel nappal hozzáférhessen a használó, és tervezik a videoanyagok hasonló hozzáférhetővé tételét is.
Forrás: http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?07/183*58659
 
 
--Könyvtáravató tudásgyarapítással
 
900 négyzetméteres új könyvtárat adtak át a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán 2007. október 26-án. A megnyitón elhangzott ünnepi beszédek után a közel kétszáz résztvevő az építés fázisait is megismerhette, Pintér László ’Kazánháztól a könyvtárig’ című prezentációjából, aki néhány szóban a további terveket is ismertette. Az ünnepséget könyvtárszakmai nap követte, ahol előadások hangzottak el a számítógépes adatbázisok könyvtári felhasználásának módszereiről, de szó volt az Európa Kulturális Fővárosa projektjei között kiemelt fontosságú Tudásközpontról is. Az ünnepség és a tudásgyarapító előadások után az érdeklődők megtekintették az idén elkészült nagy pécsi régészeti föltárást a Cella Septichora-t.
Forrás: Pintér László, KATALIST
 
 
--Hangoskönyv - avagy ’olvasás’ házimunka közben
 
Magyarországon a hangoskönyv-kiadás az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. Felmérések azt igazolják, hogy azok a művek kelendők hangzó változatban, amelyeket korábban már megismertek nyomtatásban is az olvasók. A tartalom a befogadóhoz olyankor is eljut, amikor nyomtatott szöveg olvasása nem lehetséges: 34% házimunka közben, 29% autózás közben hallgatja.
Forrás: KIT hírlevél, 2007/43., nov. 21.
 
 
--Carlo zsiráfka a könyvtárban
 
Könyvtári témájú angol nyelvű gyerekkönyv jelent meg www.amazonon.com -on. Carlo, a bébizsiráf állandó szereplő Jessica Spanyol gyerekirodalmi szerző műveiben. A nagycsoportos óvodáskorúaknak szóló, ’Carlo és a nagyon kedves könyvtáros’ című, 32 oldalas keménykötésű, gazdagon illusztrált könyv 2004-ben jelent meg, Most az amazon 11 dollárért árulja. Carlo és cicatársa, Crackers ellátogatnak az új könyvtárba. Minden tetszik nekik, csak a könyvtárostól, Mrs. Chincától szeppennek meg egy kicsit. Nem csoda, hiszen az alligátor-könyvtároshölgynek hegyes fogai és éles karmai vannak. De félelmük szertefoszlik, mikor kiderül, hogy Mrs. Chinca szinte mindent tud, és ő is szereti a könyveket…
Ne kérdezzék, miért épp egy krokodil személyesíti meg a könyvtárost - nem tudom-:)
Forrás: Bánhegyi Zsolt, http://digbig.com/4wanj
 
 
DÍJAK
 
--Akadémiai Nívódíj régi kéziratok kutatóinak
 
Az Akadémiai Kiadó tizenhárom kiadványának szerzője, szerkesztője részesült az idén Akadémiai Nívódíjban. A díjakat a magyar tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvénysorozat keretében november 21-én adták át a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) budapesti székházában. A kitüntetésben részesítettek 2007-ben két középkori kéziratokkal foglalkozó kutatót: Madas Edit a Soproni Levéltárban és az evangélikus gyűjteményekben őrzött 406 kódexlapot dolgozta fel, Vizkelety András pedig az Országos Széchényi Könyvtár latin kódexgyűjteményét katalogizálta.
Forrás:
http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=OnlineCikk.asp&ArticleID=977682
Forrás: KIT Hírlevél 2007/43 nov. 21.
 
 
AJÁNLÓ
 
--Új könyv a Teleki Tékáról
 
Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából címmel jelent meg a Pallas-Akadémia kiadó Bibliotheca Transsylvanica sorozatában Deé Nagy Anikó új könyve. Könyvtárosként, régi könyvek kutatójaként Deé Nagy Anikó évtizedeket dolgozott a Teleki–Bolyai Könyvtárban. Kutatásainak egy részét teszi közzé e kötetben: a könyvtáralapító Teleki Sámuelről, a mai gyűjtemény kialakulásáról, nyomdászjelvényekről, 18. századi könyvgyűjtő asszonyokról, ex librisekről, az értelmiségi lét jellemzőiről, könyvtárörökségünk jelentőségéről.
(Dée Nagy Anikó: Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából: tanulmányok, előadások, cikkek. Csíkszereda: Pallas Akadémia. 434. old. (Bibliotheca Transsylvanica) ISBN 978-973-665-190-8) Ár: 23.00 lej).
Forrás: http://www.pallasakademia.ro/konyvek.php?id=411
 
 
--Itthon és otthon - Vencser László hatvan éve
 
Varga Gabriella, a Budapesten élő, gyergyói gyökerekkel rendelkező újságíró legújabb könyve több, mint dr. Vencser Lászlóval készült interjúkötet: kordokumentum, melynek tartalma túlmutat az interjúalany szűkített életén. ’Nem tartom magamat olyan személynek, aki történelmet írt, de történelmi időket éltem meg, és meggyőződésem, hogy a történelmi korok fehér foltjainak megszüntetéséhez minden ember hozzájárulhat’ – vallja Vencser László a kötet elején az olvasóknak szánt soraiban.
Dr. Vencser László Gyergyóditróban született, Márton Áron püspök szentelte pappá 1971-ben, morálteológiából szerzett doktorátust Rómában, és ezt a tárgyat tanította 1991-ig a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. Jelenleg Linzben él, ahol az Osztrák Püspökkari Konferencia keretében működő Idegen Nyelvű Pasztoráció Országos igazgatója.
Itthon és otthon: Vencser László 60 éve: beszélgetés / Varga Gabriella. Csíkszereda: Státus Könyvkiadó, 2007. 203 p. + 21 f. pl. : il. col. ISBN-978-8973-1764-18-4
Forrás: Bákai Magdolna. Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós
 
 
ÉVFORDULÓK
 
--130 éve született Ady Endre
 
Ady Endre, a magyar irodalom egyik legjelentősebb költője. 1877 november 22-én született Érmindszenten. 1906-ban publikált harmadik verseskötetével, az Új versekkel tört be a köztudatba, az igazi hírnevet pedig negyedik kötete, a Vér és arany hozta meg számára. 1908-tól az akkor induló Nyugat folyóirat munkatársa volt, amely 1912-től nevét szerkesztőként is feltüntette, így a magyar irodalmat meghatározó lap szimbólumává nőtte ki magát.
A költő születésének 130-ik évfordulója alkalomából az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör rendezvénysorozatot szervezett Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Érmindszenten.
Forrás: www.hirextra.hu , Szatmári Magyar Hírlap, 2007-11-14, www.hirlap.ro
 
 
--Bolyai emlékszoba a temesvári Magyar Házban
 
A Magyar Tudomány Napja (november 3.), a Tudomány Világnapja (november 10.) és Bolyai János APPENDIX című műve megjelenésének 175. évfordulója alkalmából tartott előadást november 19-én, hétfőn Toró Tibor temesvári atomfizikus, az MTA külső tagja a temesvári Magyar Ház Civil termében. 'Magyar javaslatra az UNESCO a Tudomány Világnapjává nyilvánította november 10-ét, a Tudományos Világfórum (WSF) idején pedig, amit idén harmadszor tartottak meg Budapesten, a magyar főváros a világ tudományának fővárosa, mint Davos a világgazdaságé' - mondta Toró Tibor, aki szerint a világ nagy kérdéseit csak a tudománnyal lehet megoldani.
Forrás: www.nyugatijelen.com
 
 
MÚLTIDÉZŐ
 
--Erdély története - inkább csempészárú, mint olvasmány?
 
Az Erdély történetét ‘89 előtt a legtöbb romániai magyar értelmiségi család beszerezte, átcsempészte a határon, vállalva a kockázatot is, hogy ha elkapják, az elkobzás csak a legkisebb büntetés érte. Az 1986-ban megjelent három kötetet presztízs volt megvenni, ’rövid idő alatt 120 ezer példányban jelent meg, de nem olvasta senki’ - idézi a Transindex hírportál Szász Zoltánt, egyik szerkesztőjét, aki a nemrég Marosvásárhelyen tartott kisebbségtörténeti konferencián beszélt a kötetek megírásának előzményeiről, következményeiről és kontextusáról. A román sajtót, persze, érdekelte, sokat idéztek belőle, s az 1940 oldalt teljes terjedelmében le is fordították. A fordítás könyv formájában nem jelent meg.
Forrás: http://lektur.transindex.ro/?cikk=6398
 
 
--Hargita megyei iskolai könyvtárak 15 éve
 
A kilencvenes években lelkes csapat vezette a Hargita megyei Romániai Iskolai Könyvtárosok Szövetségét, Juhász Erzsike néni a pedagógusok házától, Péter Rozália a Márton Áron Gimnáziumból és Léstyán Ildikó a Kájoni János Kereskedelmi Iskolaközponttól. Igyekeztek összehangolni programjukat, megoldást próbáltak találni a könyvtárosok mindennapi problémáira. Kitűnő előadókat szerveztek be a sikeresen kivitelezett gyűlésekre, akik szakmai téren nyújtottak segítséget. Mindig napirenden voltak a könyvtárosi törvényekkel és egyéb változásokkal, amelyek a könyvtárosi tevékenységek gördülékeny munkáját segítették elő. 1999-ben még egy könyvtárosi továbbképzőt is szerveztek, amelynek segítségével sokan megkaphatták az addig nem létező szakmai elismerést, amelyet egy tanúsítvány igazolt. A csapathoz hozzájárult Busuioc Stelian Hargita megyei iskolai könyvtárosokért felelős tanfelügyelő, valamint azok a könyvtárosok, akik véleményükkel, észrevételükkel segítették az összejövetelek alatt a gondok megoldását, tisztázását. További részletek a http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2007_11_01_archive.html címen.
Forrás: www.hriskkonyvtaros.blogspot.com
 
 
ELHALÁLOZÁS
 
--Elhunyt Szabó Magda
 
Kilencvenéves korában, november 19-én elhunyt Szabó Magda Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas író. A világon a legjobban ismert modern magyar író könyveit 42 nyelvre fordították le. 1949-ben megkapta a Baumgarten-díjat, de még abban az évben visszavonták tőle, állásából elbocsátották és nem publikálhatott 1958-ig, amikor az eredetileg költőként induló Szabó Magda már regény- és drámaíróként tért vissza. A Freskó és Az őz című regények hozták meg számára az országos ismertséget. Számos önéletrajzi ihletésű regényt írt, az Ókút, a Régimódi történet és a Für Elise saját és szülei gyermekkorát valamint a 20. század elejének Debrecenjét mutatja be. Sok írása foglalkozik női sorsokkal és kapcsolataikkal, például a Danaida vagy a Pilátus.
Forrás: http://www.fn.hu/kultura/0711/elhunyt_szabo_magda_176518.php
 
 
Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató),
bakai.magdolna@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kkelemen@bibliohr.topnet.ro
 
E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.
A hírlevél megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevelsubscribe@yahoogroups.com
vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

__._,_.___
.

__,_._,___