*********************************************************************

ReMeK-e-hírlevél
2. évf. 2007/11. szám ISSN 1842-7448
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************

TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-Digitális világkönyvtárat tervez az UNESCO
-Gyermekirodalmi adatbázis
-Új könyvtárat kap Kézdivásárhely?!
-Megalakult a Hargita megyei iskolai könyvtárosok blogja
-Az Audiovizuális Örökség első Világnapja
-Reneszánsz Év kezdődik 2008-ban a magyar kultúra napján

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
-Gyulai Líviusz nevét vette fel szülővárosa könyvtára
-Háromezer látogató a Könyves Vasárnapon Kecskeméten
-Erdélyi Magyar Könyvtárosok vándorgyűlése Csíkszeredában
-Kelemen Lajos és Bajor Andor emlékkiállítás a Lucian Blaga egyetemi könyvtárban
-Ingyenes beiratkozás az Octavian Goga Megyei Könyvtárba
-'A Zrínyiek és Európa'- kamarakiállítás
-Dsidára emlékeztek Kézdivásárhelyen is
-Rendezvények a Szilágy megyei könyvtárban
-Iskolai Könyvtári Világnap
-Korszerű könyvtári székhely avatója Nagyváradon
-Játék és tudástár a könyvtár

PÁLYÁZATOK
-Pályázat informatikai hálózatokra
-Pályázati felhívás Ady Endre születésének 130. évfordulója alkalmából
-Gyerekirodalmi pályázat

KITEKINTŐ
-Hangfájlba rögzíthető elektronikus könyvtár vakok számára

DÍJAK
-2007 irodalmi Nobel-díjasa Doris Lessing brit írónő
-'Év könyvtára 2007'
-EMIA díjak átadása

AJÁNLÓ
-Újabb Márai regény románul
-Ferenczi Enikő: A kert
-Jakabffy Elemér életmű-bibliográfiája az Adatbankban

ÉVFORDULÓK
-A 90 éves Szabó Magda köszöntése
-Günter Grass 80 éves

ELHALÁLOZÁS
-Elhunyt Létay Lajos

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-Digitális világkönyvtárat tervez az UNESCO

Digitális világkönyvtárat hoz létre az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos
és Kulturális Szervezete az amerikai Kongresszusi Könyvtár és több más ismert
könyvtári intézmény együttműködésével. A projekt célja az, hogy digitális
formába öntve ingyenesen az internetezők rendelkezésére bocsássa az egész világ
könyvtáraiban fellelhető ritka könyveket, dokumentumokat, filmeket, fotókat,
hangfelvételeket és ezzel elősegítse a kultúrák közötti megértést. A digitális
világkönyvtár hét - angol, arab, kínai, spanyol, francia, portugál és orosz -
nyelven biztosít majd keresési lehetőséget. Az amerikai Kongresszusi
Könyvtárral, a projekt egyik kezdeményezőjével 2007. október 17-én írták alá
Párizsban a megállapodást. A világkönyvtár prototípusának kidolgozásában
egyiptomi, orosz és brazil könyvtárak is részt vettek.A digitális világ könyvtár
adatbázisába kerülő műveket a tervek szerint mobiltelefonokkal is el lehet majd
érni. (reuteres/afp)
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=15857
Forrás: Transindex Hírlevél 2007.10.22

-Gyermekirodalmi adatbázis

Elkészült és a Magyar Olvasástársaság (http://www.hunra.hu), valamint a
Könyvtári Intézet (http://www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom/) honlapján már működik
a Gyermekirodalmi adatbázis.
Forrás:http://www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom/bong.php

-Új könyvtárat kap Kézdivásárhely?!

Kézdivásárhelyen a képviselő testület úgy döntött a kulturális bizottság
októberi ülésén, hogy a volt Petőfi Sándor iskola épületének egy részét,
raktározás céljából, átadja a helyhiánnyal küszködő könyvtárnak. A több éves
kérés orvoslását az tette lehetővé, hogy az iskola idén ősztől új épületbe
költözött, így a felszabadult épületrészeket és az udvart egy óvoda, a
református kollégium és a könyvtár kapta. Tervek szerint a patinás épület
feljavítása és átalakítása után a könyvtár teljesen átköltözik majd az Európai
normáknak és előírásoknak megfelelő új épületbe.
Forrás: Vántsa Judit, Kézdivásárhely

-Megalakult a Hargita megyei iskolai könyvtárosok blogja

Októberben indult a Hargita megyei iskolai könyvtárosok blogja. 'Lehet, hogy nem
lehet annyira csemegézni belőle, de idővel beindul' reménykedik a blog
tulajdonosa, Borbé Levente a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium fiatal
könyvtárosa, aki a saját honlapját is feltette, hiszen van benne bőven
könyvtáros rész. A www.hriskkonyvtaros.blogspot.com címen megtalálható blogon
böngészve olvashatunk az aktuális könyvtáros rendezvényekről, de boncolgat olyan
kérdéseket is, mint például: létezik-e Romániában könyvtáros tanár?
Forrás: Borbé Levente, Csíkszereda, Márton Áron Gimnázium könyvtára

-Az Audiovizuális Örökség első Világnapja

Október 27-e 2007-től kezdődően az Audiovizuális Gyűjtemények Világnapja, az
UNESCO 2005-ös, 33. közgyűlésének döntése értelmében. Az UNESCO a Világnappal
kívánja felhívni a figyelmet e gyűjtemények helyzetére. Az indoklás szerint a
mozgóképi és hangdokumentumok (közel)múltunk eseményeit őrzik, illetve
bepillantást engednek a múltbeli hétköznapokba. E gyűjtemények igen
sérülékenyek, megóvásuk, helyreállításuk ugyancsak költséges lehet, néhány állam
esetében önállóan nem is megoldható. Az audiovizuális örökség megőrzése
egyébként is komplex feladat, mely jogi, intézményi, technikai és pénzügyi
intézkedések sorát feltételezi. Az UNESCO főtitkára, Koichiro Matsuura ezért
felkéri a kormányokat, nemzetközi szervezeteket, a civil társadalmat és a
magánszektort, adják meg az audiovizuális örökségnek az őt megillető figyelmet,
elismerést - és ami a fő, a megfelelő forrásokat, hogy a jövő generációk is
élvezhessék azt.Bővebb információk:
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=25553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=15956

-Reneszánsz Év kezdődik 2008-ban a magyar kultúra napján

Mintegy százötven program, köztük számos kiállítás, tudományos konferencia,
gasztronómiai esemény várja az érdeklődőket a 2008. január 22-én, a magyar
kultúra napján kezdődő Reneszánsz Év keretében Magyarországon. A programsorozatot
Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából
rendezik meg. Thuróczy Zoltán, a Reneszánsz Programiroda vezetője közölte, a
megszokottól eltérő programok egyrészt visszatekintenek a reneszánsz
hagyományokra, másrészt bemutatják a modern reneszánszot. A kiállítások sorát a
Szépművészeti Múzeum kezdi a Mediciek korát bemutató átfogó tárlattal.
Bekapcsolódik a programokba az Országos Széchényi Könyvtár is, a Lux Pannoniae;
Vitéz János és a magyarországi humanizmus kezdetei című kiállításával. A Mátyás
király trónra jutása után Magyarországon meghonosodott reneszánsz képzőművészet
emlékeit mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria tárlata. Az Iparművészeti Múzeum
kiállítása az itáliai reneszánsz majolikaművészet emlékeit vonultatja fel.
Az emlékévben kiemelt szerep jut a tudományos programoknak is, köztük 2008
májusában a világ vezető kutatóinak részvételével nemzetközi konferenciát
tartanak a reneszánsz koráról Magyarországon. Kolozsváron Mátyás koráról és a
Hunyadi családról rendeznek tudományos tanácskozást
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=28193.

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

-Gyulai Líviuszról nevezték el szülővárosa könyvtárát

Gyulai Líviusz Kossuth-díjas könyvgrafikusról és animációsfilm-rendezőről
nevezték el szülővárosában, Baróton a könyvtárat. 'Furcsa lehet, hogy valakiről
éltében neveznek el intézményt, de úgy gondoltuk, hogy ilyen rendkívüli eset
rendkívüli embernek kijár' - magyarázta a városi téka nem mindennapi
keresztelőjét Nagy István polgármester.
Az idén 70. születésnapját ünneplő Gyulai Líviusz életét mindig is meghatározta
a könyvhöz, valamint a szülővárosához való kötődés; ezt igazolja egyebek mellett
az is, hogy mindjárt az 1989-es rendszerváltozás után a művész Barótról
készített grafikákkal ajándékozta meg a várost, újabban pedig animációs filmeket
és általa illusztrált könyveket hozott el az erdővidéki tékába -mondta el a
polgármester. Az 1860-ban alapított baróti könyvtár mai vezetője, Moroianu Réka
emlékeztetett: már a 2000-es évek elején felmerült a névadás gondolata, de az
akkori körülmények ezt nem tették lehetővé. A 47 ezer kötetes tékának ugyanis
akkor kellett kiköltöznie székházának kétharmadából, a kötetek nagy része pedig
éveken át zsákokban hevert a mozigépházban, és csak idén nyáron került méltó
helyre, miután az önkormányzat a városi könyvtárnak otthont vásárolt. A mostani
könyvtárkeresztelő mellett az olvasó-, valamint a számítógépterem avatójával
egybekötött ünnepségen Gyulai Líviusz átadta a tékának a Bacsó Zoltán
operatőrrel és Tolcsvay László zeneszerzővel készített legújabb, De Ronch
kapitány naplója című filmjének DVD-változatát. Gyulai Líviusz 1937-ben
született Baróton. Gyermekkorában Sopronba került, ahol a képzőművészeti
gimnáziumban, majd a képzőművészeti főiskolán tanult. Főként
könyvillusztrációkat és animációs filmeket, ironizáló, archaizáló tollrajzokat,
linómetszeteket, litográfiákat és rézkarcokat készít. 1959 óta több mint ötszáz
könyvet illusztrált.
Forrás:http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=15624

-Háromezer látogató a Könyves Vasárnapon Kecskeméten

A Nagy Olvashow című országos könyvtári programsorozatban 347 település 417
intézménye vett részt október 2-12-e között, bizonyítva azt, hogy a különböző
fenntartású intézmények együtt tudnak működni és el tudják érni a családokat -
mondta el Ramháb Mária, a programtanács elnöke a programsorozat kecskeméti záró
rendezvényén október 12-én. A programsorozat több mint kétezer rendezvénye a
babáktól a nagyszülőkig minden korosztályt bevont a könyvtárlátogatók táborába -
fűzte hozzá Ramháb Mária, aki az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényének is
helyt adó Katona József Könyvtár igazgatója is egyben. Értékelőjében felidézte,
hogy a program négy részre épült: a Baba-olvashow keretében a legfiatalabbakat
és a szülőket invitálta a könyvtárba, a Kölyök-olvashow a 3-12 év közötti
korosztályt szólította meg, a Tini-olvashow a korosztály szokásait figyelembe
véve kínált lehetőségeket, míg a Nagyi-olvashow a nagyszülőket célozta meg.
Ramháb Mária hangsúlyozta: a könyvtárak megváltozott feladatához megfelelő
tereket kell kialakítani bennük. Különösen sikeresnek ítélte az október 7-én
megrendezett Könyves Vasárnapot, amikor több tízezer olvasó és érdeklődő
látogatott el a kapuit kinyitó 226 könyvtárba. Ramháb Mária beszámolt arról,
hogy a Könyves Vasárnapon több mint négyezren iratkoztak be a hazai
könyvtárakba. Külön kiemelte a kecskeméti könyvtárat, amelyik több mint
háromezer látogatót fogadott azon a napon, és 800 új érdeklődő váltott
olvasójegyet. Skaliczky Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
főosztályvezető-helyettese szólt arról, hogy az európai uniós projektbe sikerült
beemelni az "Olvass te is" programot, mely az olvasáskultúra fejlesztésére, a
hátrányos helyzetben élők között az olvasást népszerűsítő programokra biztosít
1-2 milliárd forintot.
Forrás: http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=OnlineCikk.asp&ArticleID=964627
Forrás: K I T - Könyvtár - Információ - Társadalom (2007/38., okt. 17.)

-Erdélyi Magyar Könyvtárosok vándorgyűlése Csíkszeredában

Negyedik alkalommal szervezte meg vándorgyűlését a Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesülete. A kétnapos szakmai találkozónak - amelyen mintegy hetven erdélyi
magyar könyvtáros vett részt- a Hargita Megyei Könyvtár adott otthont, 2007.
október 12-13-án. 'Konferenciánk fontos témája, hogy szakmánknak milyen új
kihívásokkal kell szembesülnie a 21. század állandóan változó, globalizálódó
világában' - hangzott el a házigazda intézmény igazgatója, az RMKE alelnöke,
Kopacz Katalin köszöntőjében. A tanácskozás első napján külön szekcióülésként
zajlott a Hargita megyei községi könyvtárosok szakmai tanácskozása. Ferencz
Angéla társadalomkutató vázolta fel a Hargita megyei falusi kultúrházak
helyzetét, arra is figyelmeztetve, szerencsés lett volna a falusi teleházak és
könyvtárak összekapcsolása, hiszen mindkettő a tanulást és továbbtanulást
segíti. Kiss Jenő, egyesületi elnök előadásában a könyvtáros iránt támasztott
elvárásokra tért ki. Kovács Erzsébet és Máthé Izabella a Hargita megyei községi
könyvtárak helyzetét vázolták fel, amely alapul szolgál a községi könyvtárak
egységes fejlesztését célzó stratégiai terv kidolgozásához. A könyvtárnak meg
kell találnia helyét, szerepét a közösség életében -vált egyértelművé a
résztvevők számára.
A megyei, városi, egyetemi és iskolai könyvtárosok szekcióülésén jelenlevők
tájékozódhattak az európai uniós pályázatokról Tóth Szabolcs Barnabás
előadásából, a romániai magyar könyvtári sajtó történetét Vántsa Judit
ismertette, majd az Örökségünk című folyóirat bemutatója (dr. Hermann Gusztáv
Mihály), és egy kiadványszerkesztő szoftver ismertetése (Németh Péter)
következett. A délutáni előadások hallgatói számára Moldován István - az OSZK
munkatársa- a digitalizálás hasznát világította meg, nemzetközi projekteket is
ismertetve, Róth András Lajos a digitalizáló könyvtáros örömöket és buktatókat
rejtő mindennapi tapasztalatait osztotta meg kollégáival. A konferencia
zárónapján Kolumbán Gábor egyetemi tanár a kultúrának a globális korban játszott
szerepéről értekezett. Aktuális kérdések a könyvtárügyben címmel dr. Bartos Éva,
az OSZK Könyvtári Intézetének igazgatója, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
alelnöke, ismertette a magyarországi könyvtárügy aktuális prioritásait, valamint
2008-2013 közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervét, amelynek legfontosabb
célkitűzései összhangban állnak az európai alapelvekkel és a külföldi
trendekkel. Bartos Éva tolmácsolta Monok Istvánnak, az OSZK főigazgatójának
üzenetét a konferencia résztvevői számára: Magyarország nemzeti könyvtára keresi
a lehetőségeket a határon túli intézményekkel való kapcsolattartásra, ennek
jegyében koncepciót fognak kidolgozni erre a területre. Ugyanakkor kitért arra
is, hogy ebbe a koncepcióba a Könyvtári Intézet tervei is bekapcsolódnak: a
könyvtári szakemberképzés, a szakmai szervezetek együttműködése, valamint közös
kultúránk megőrzése, szétsugárzása képezik a KI programjának kulcsterületeit.
Forrás: Kelemen Katalin, Bedő Melinda. Hargita Megyei Könyvtár
Forrás: Hargita Népe 2007. október 13. http://hhrf.org/hargitanepe/

-Kelemen Lajos és Bajor Andor emlékkiállítás a Lucian Blaga egyetemi könyvtárban

Bajor Andor és Kelemen Lajos műveiből nyílt kiállítás októberben Kolozsváron, a
Lucian Blaga központi egyetemi könyvtár földszintjén. A két egykori szellemi
kiválóság tevékenységét dr. Sípos Gábor történész és dr. Balázs Imre József
méltatta. A kiállítás apropója, hogy szeptember 30-án Kelemen születésének
130-ik, míg Bajor születésének 80-ik évfordulójára kívánt emlékezni az egyetemi
könyvtár. A rendezvényt szervező Tamás Kinga könyvtáros elmondta, az év elején
kérte fel az intézmény vezetősége a fiatal magyar könyvtárosokból álló csapatot,
hogy magyar rendezvényt szervezzenek a könyvtárban. A kiállítás ötlete ezúttal
Kovács Mária és Meister Éva könyvtárosoktól származik, ugyanakkor csapatmunka
előzte meg a kiállítás előkészítését. A megnyitón részt vett Bajor Andor özvegye
is. Az érdeklődő közönség október 12-ig hétköznaponként tekinthette meg a
kiállítást.
Forrás: Paprika Rádió http://www.paprikaradio.ro/hirek.php?hir=3882

-Ingyenes beiratkozás hónapja az Octavian Goga Megyei Könyvtárba

A kolozsvári Octavian Goga Megyei Könyvtár mozgalmat indított annak érdekében,
hogy a gyerekek és fiatalok ismét közel kerüljenek a könyvekhez, az olvasáshoz
és a könyvtárhoz. Ezért októbert kinevezte a díjmentes beiratkozások hónapjának,
ami azt jelenti, hogy 1-je és 31-e között a diákok és egyetemisták ingyenesen
iratkozhattak be a könyvtár bármelyik részlegébe, ezzel pedig 5 évre szóló
belépő kártyát kaptak. Bővebb információk a www.bjc.ro honlapon találhatók, vagy
a 430-323-as telefonszámon.
Forrás:Szabadság. http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070928#E14E35
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=28271

-'A Zrínyiek és Európa'- kamarakiállítás

A budapesti Egyetemi Könyvtár 'A Zrínyiek és Európa' című kamarakiállítása
egyszerre mutatja be a két Zrínyi, a szigeti Zrínyi Miklós, valamint a költő és
hadvezér Zrínyi Miklós alakját, tevékenységének hazai és európai visszhangját.
Az Egyetemi Könyvtár immár tíz évre visszatekintő gyakorlatához igazodva, a
kiállított dokumentumokat kivétel nélkül a könyvtár állományából válogatták.
Ezek az évszázadok óta a könyvtárban őrzött kéziratok, nyomtatványok és
sokszorosított grafikák több tekintetben reprezentatív módon képviselik az
1568-1907 közötti időszak magyarországi és európai Zrínyi-hagyományát.
A Zrínyiek és Európa című kiállítás megnyitójára 2007. október 11-én került sor az
Egyetemi Könyvtár Dísztermében. A kiállítást rendezte és megnyitotta Knapp Éva
osztályvezető Köszöntőt mondott Dr. Szögi László az Egyetemi Könyvtár
főigazgatója. A kiállítás október 11-től november 16-ig munkanapokon 10 és 18
óra között tekinthető meg.
Forrás: http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/index.html#hir071004
Forrás: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.3377

-Dsidára emlékeztek Kézdivásárhelyen is

Ahogyan Erdély-szerte, Kézdivásárhelyen is megszervezték Dsida Jenő születésének
100. éves évfordulójára a Psalmus Hungaricus című olvasásmaratont. Az október
12-én zajló rendezvényt a városi könyvtár és az Erdélyi Magyar Ifjak szervezték
a könyvtárban. A résztvevők lelkesen olvastak fel Dsida verseket, műfordításokt
és publicisztikai írásokat, közben meghallgattak egy-egy zeneművet a Misztrál
együttes által feldolgozott Dsida versekből. A résztvevők pozitív
visszajelzéséből arra lehet következtetni, hogy lesznek még a könyvtárban
hasonló olvasásmaratonok.
Az EMI Erdély több városában (Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen,
Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Nagyenyeden, Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön)
emlékezett egyidőben a 100 éve született Dsidára.
Forrás: Vántsa Judit, Kézdivásárhely
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=28663

-Rendezvények a Szilágy megyei könyvtárban

Két napos könyvvásár nyílt október 2-án Zilahon, a III. Megyei Könyvtárnapok
alkalmából. A rendezvényen felsorakoztak az ország nevesebb kiadói mellett a
Szilágy megyei lap- és könyvkiadók is. 'A megnyitón elhangzott szép szavak nem
fedik a valóságot, mivel a magyar nyelvű könyvek a megye könyvtárainak polcain
elférnek egy sarokban. Sajnos, olykor még a kötelező, háziolvasmány jellegű
könyveket sem tudják beszerezni a tanulók számára' - olvashattuk a rendezvényről
megjelent összegzésben az Árkád szilágysági hetilap hasábjain.
Október 13-án magyar vonatkozású rendezvényre került sor, amikor a szilágysági
származású Szabó Tibor, Jászai Mari díjas színész 50 éves születési évfordulóját
ünnepelték a zilahi könyvtárban. Szabó Tibor a Szilágy megyei Kárásztelken
született, 1990-től a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház színésze,
1996-től 2003-ig igazgatója, majd 2004-től 2005-ig megbízott igazgatója a Figura
Stúdió Színháznak. Jelenleg művészeti aligazgatója a Sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színháznak.
Források: Árkád, 2007. október 4, http://www.arkad.ro, http://www.tamasitheatre.ro, http://www.bjs.ro.


-Iskolai Könyvtári Világnap

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche
Wolls 1999-ben intézett felhívást az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésére,
azóta minden év októberének negyedik hétfőjére (2007. október 22.) meghirdetik
ezt a napot.
Csíkszeredában a Márton Áron Gimnáziumban az Iskolai Világnap alkalmából Borbé
Levente iskolai könyvtáros 'Az én könyvtáram' címmel, másodikosok számára
szervezett, október 23-án, könyvtárlátogatással egybekötött képzőművészeti
versenyt. Mivel a gyerekek első alkalommal találkoztak a könyvtárral, rövid
bemutatás és részletes tájékoztatás után kötetlen beszélgetésben ismerhették meg
az iskola könyvtárának múltját, a könyvtárosi munka titkait. Ezután munkába
fogtak a gyerekek: rajzolva, mázolva, festve készítették 'Az én könyvtáram' című
alkotásaikat. András Éva tanítónő és Borbé Levenete segítettek a gyerekeknek,
ötleteket adtak, elmondták, hogy nem csak az iskolai könyvtárról lehet szó,
hanem egy otthoni könyvtárról, de sok más lehetőségről is. Az első három legjobb
rajz alkotója díjat vehetett át, de mindenkit kis ajándékkal leptek meg a
szervezők.
A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola egy kiállítást készített az
iskolai könyvtár fontosságáról, hasznáról, a könyv szeretetéről, a
szaktanárokkal való közreműködésről, a könyvtárban található újdonságokról.
A kiállítás anyagába betekintést nyerhettek az Iskolai Könyvtári Világnapon az
iskola diákjai, tanárjai és más alkalmazottjai. Nagy Imecs Zsuzsanna gazdag
szemléltető anyaggal tette színessé a kiállítást.
Székelykeresztúron az Orbán Balázs Gimnázium könyvtára egy versenyfelhívást tett
közzé. Az elemi tagozaton I-II és III-IV osztályosok vettek részt. Nekik
rajzolni kellett egy olyan könyvtárat, ahol jól érzik magukat. Már a
legkisebbeknek se volt új a gyermekkönyvtár, hiszen a Népmese napján ők is itt
voltak. Az V-VIII osztályosok körében könyvjelző készítésre és szlogenek
szerkesztésére került sor, amelyek felhívják a figyelmet az olvasás szépségére,
az iskolai könyvtárak fontosságára. A legjobb munkákat könyvvel jutalmazták.
Ennek a folyamatnak az elindítója volt a plakátkészítés, amit az iskolai
Diáktanáccsal karöltve szervez majd a könyvtár a téli vakáció után.
Az Iskolai Könyvtári Világnap közelebb hozta a gyerekekhez a könyvtárat,
otthonos légkört teremtve a sulis hétköznapok világában.
Forrás: Borbé Levente, Csíkszereda, Márton Áron Gimnázium könyvtára
http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2007_08_01_archive.html

-Korszerű könyvtári székhely avatója Nagyváradon

Erdély egyik legmodernebb könyvtárépületének bizonyulhat a nagyváradi Gheorghe
Sincai Bihar Megyei Könyvtár új székhelye, melynek ünnepélyes megnyitóját
október 25-én tartották. A Rulikovszky (Armatei Romane) utcai egykori laktanya
két évig tartó korszerűsítése mintegy 90 millió lejbe került, a beruházás során
nemcsak az épület újult meg: új bútorzattal és ultramodern elektronikai
felszereléssel is berendezték. Belépéskor információs pult várja a látogatót,
ahol internetezhet is, és egy tea-kávé mellett a napi sajtót is elolvashatja.
Az olvasótermek mellett egy játszóház működik majd a gyerekek számára, ahol - míg
szüleik olvasnak - a csöppségek mesét hallgathatnak, játszhatnak a könyvtárosok
felügyelete alatt. Az épületben ugyanakkor több konferenciaterem, amfiteátrum is
van. Traian Stef igazgató szeretné, ha az intézmény nemcsak könyvtárként
működne, de Nagyvárad kultúrközpontjává válna. A folyosókon tárlatokat lehet
rendezni, míg az amfiteátrumok konferenciáknak, szemináriumoknak adnak helyet.
A könyvkiadók külön teremben népszerűsíthetik új kiadványaikat, és a
könyvbemutatókon kívül író-olvasó találkozókat tartanak. A könyvtár vezetősége a
városrész térképét is tartalmazó szórólapok segítségével keltené fel a váradiak
érdeklődését az új székhely iránt. Megkeresték továbbá az iskolák vezetőségét,
hogy diákjaikkal látogassák meg az új intézményt. A könyvtár 20 ezres
olvasóközönségének 75 százaléka ugyanis diák és egyetemista. Az igazgató
sajnálattal említette, hogy bár a 300 ezer kötetes közgyűjtemény jelentős részét
a magyar könyvek teszik ki, a magyar ajkú olvasók aránya még a 10 százalékot sem
éri el. Az olvasók naponta 8 és 19.30 óra között vehetik birtokba az új székhelyet.
Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=16037
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=29057

-Játék és tudástár a könyvtár

2007. november 9-10-én országos gyermekkönyvtáros konferenciát szervez az MKE
Gyermekkönyvtáros Szekciója és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, Játék és tudástár a könyvtár
címmel
A konferencia alapötletét a tavalyi év során átalakított, megújult nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár adta, ahol a kuriózumként működő
Csiriptanya Játéktár található. Különlegesség, mert az országban egyedül itt
találkozhatnak a gyerekolvasók, szülők, óvónők, pedagógusok ilyennel.
Határontúli könyvtárosokat is meghívnak, várnak, érdekes kitekintés lesz az ő
módszereikkel, ötleteikkel is megismerkedni.
A konferencia helyszíne: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza
Szabadság tér 2. Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza, Luther u. 7.
Információ: Budavári Klára szekcióelnök: Tel: 06/1 291-2575 /FSZEK, Lőrinci
Nagykönyvtár/ Mobil: 06 30 236 5685, email: bongyole@freemail.hu
Forrás: Dr. Vraukó Tamásné. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

PÁLYÁZATOK

-Pályázat informatikai hálózatokra

Az informatikai és kommunikációs infrastruktúra kialakítására, megerősítésére
pályázhatnak kis- és közepes vállalkozók, civil szervezetek, illetve
önkormányzatok a távközlési minisztériumnál - jelentette be Sepsiszentgyörgyön
Winkler Gyula, a szaktárca vezetője. A minisztérium összesen 380 millió eurót
fordít a célra, és november elején a vállalkozók és szervezetek számára írják ki
a pályázatot, jövő év első felében pedig az önkormányzatok, illetve a központi
közigazgatási intézmények számára. Igen fontos a jól működő informatikai hálózat
kiépítése - vélte Winkler. Ez egyrészt eszközt ad az érintettek kezébe, hogy
hatékonyan hívják le más programok pályázatait, de az önkormányzatok,
közintézmények esetében segíthet, hogy szolgáltatásaikat minél közelebb vigyék
az emberekhez.
Forrás: Háromszék 2007. október 2.
Forrás: http://www.erdely.com/palyazatok.php?id=28379

-Pályázati felhívás Ady Endre születésének 130. évfordulója alkalmából

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Pro Universitate Partium
Alapítvány és a Partiumi Magyar Művelődési Céh nyílt pályázatot hirdet
középiskolai tanulók. A bibliás Ady címmel meghirdetett pályázatra dolgozatokat
várnak az egész magyar nyelvterületről. Egy-egy dolgozat terjedelme nem
haladhatja meg a hét gépelt oldalt (210 sort). A dolgozathoz kérik mellékelni a
pályázó személyi adatait (név, életkor, tanintézetének neve stb.).A beérkezett
pályaműveket szakavatott zsüri értékeli. Első díj: 500 lej Második díj: 300 lej
Harmadik díj: 200 lej. Beküldési határidő: 2007. november 10.Cím: Pro
Universitate Partium Alapítvány, 410209 Oradea, Str. Primariei nr. 27., jud.
Bihor. Eredményhirdetés: 2007. november 17-én, az érmindszenti református
templomban. A borítékra kérik írják rá: Ady-pályázat.
Forrás: http://www.erdely.com/palyazatok.php?id=28396

-Gyerekirodalmi pályázat

A No-Ko Sat Bt. Kiadó gyermekirodalmi pályázatot hirdet. A pályázat célja: a ma
gyerekei minél érdekesebb és számukra izgalmasabb olvasmányokhoz juthassanak.
Ezért keresik azokat - az eddig még nem publikált műveket -, melyek
gazdagíthatják a gyerekek olvasmányélményeit. A pályázók köre: Magyarországon és
a határokon túl élő magyar nyelven írók - amatőr írók is - kortól és
foglalkozástól függetlenül bárki, kizárólag magyar nyelvű pályázati anyaggal.
Postázási határidő : 2008. március 31. Kategória: irodalmi, vers és próza.
További információk a kiadó honlapján: a http://www.nokosatkiado.ini.hu, vagy a
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/a6e91643684beefec125734b00315383?OpenDocument címen.
Forrás: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.3332

KITEKINTŐ

-Hangfájlba rögzíthető elektronikus könyvtár vakok számára

Budapesten világújdonságnak számító, úgynevezett Dramatizált
elektronikuskönyv-szerkesztő és hangoskönyv-konvertáló szoftvert mutattak be
október 12-én, a Fehér Bot nemzetközi napja alkalmából. A DEX lehetővé teszi az
Internetről letöltött dokumentumok hangfájlba rögzítését, a számítógépes
felolvasást, ezáltal hordozhatóvá, bármikor meghallgathatóvá teszi az
elektronikus szövegeket. Az 'Informatika a látássérültekért' Alapítvány
fejlesztői által kifejlesztett rendszert a T-Online 7 millió forinttal támogatta.
Forrás: K I T - Könyvtár - Információ - Társadalom (2007/38., okt. 17.)
http://www.sg.hu/cikkek/55523

DÍJAK

-2007 irodalmi Nobel-díjasa Doris Lessing brit írónő

Doris Lessing brit írónő 88 éves, a tizenegyedik nő, aki átveheti az 1901 óta
évente odaítélt irodalmi Nobel-díjat - a Svéd Akadémia indoklása szerint 'női
tapasztalatokkal rendelkező író, aki kétkedéssel és látnoki erővel vizsgálja a
megosztott civilizációt'. Az indoklás szerint 'az emberiséget a primitívebb
életformához visszakényszerítő globális katasztrófa látomása különösen
foglalkoztatja Doris Lessinget, és ez újra és újra felbukkan az utóbbi években
írt könyveiben'.
Lessing - lánynevén Doris May Tayler,1919. október 22-én született a perzsai
Kermansahban, brit szülőktől. Családja 1925-ben Dél-Rodéziába költözött (az
akkori brit gyarmat a mostani Zimbabwe). Lessing, bár nem volt katolikus, egy
katolikus leányiskolába járt 15 éves koráig, onnantól autodidakta módon képezte
magát. Kétszer házasodott, mindkétszer elvált: 1945-től 1949-ig pedig Gottfried
Lessing felesége volt, aki később Uganda kelet-német nagykövete lett. Három
gyermeke van. 1949-ben jelent meg Londonban első regénye, A fű dalol, ezután
Európába költözött. Regényei közül Magyarországon több is megjelent, az Énekel a
fű mellett például Az ötödik gyermek, Az arany jegyzetfüzet, valamint Eldorádó
címmel kisregények.
Doris Lessing számos műve az Afrikában tapasztaltakat dolgozza fel: írt a
kultúrák összecsapásáról, a faji megkülönböztetésről, illetve az egyén és
közösség konfliktusáról. Szókimondását azzal jutalmazták, hogy 1956-ban
kitiltották Dél-Rodéziából és Dél-Afrikából.
'Doris Lessing az 1950-es évek óta sokat írt nőkről, alkotó, válságba került,
rossz házasságban élő vagy az önállóságot kedvelő, és alkalmasint sok
erőfeszítéssel meg is valósító nőkről: így lett erős nőfiguráival sokat idézett
feminista szerző a regényszerzők és karakterek maszkulin világában'- írja róla
Sándor Bea az Élet és Irodalomban.
Forrás: http://index.hu/kultur/klassz/nobel1011

-'Év könyvtára 2007'

Az idén először egy főiskolai könyvtár a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára
nyerte el az 'Év könyvtára 2007' címet. A díj odaítélésében nagy szerepe volt a
telematikai fejlesztéseknek, a mennyiségileg és minőségileg is megváltozott
szolgáltatásoknak, a korszerű, új épületnek. Az elismerő oklevelet, és az ezzel
járó díjat Hiller István oktatási és kulturális miniszter megbízásából Dr. Skaliczki Judit
adta át. A díjat Barki Katalin könyvtárigazgató a Könyvtárak
összefogása a társadalomért országos programsorozat 'Könyves Vasárnap' című
rendezvényén, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csepeli Fiókkönyvtárában,
2007. október 7-én vette át.
Forrás: http://www.bdf.hu/konyvtar/
Forrás: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.3345

-EMIA díjak átadása

Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 2007. október l2-14 között tartotta a
már hagyományos díjátadó ünnepségét, amelyen sor került a hetven éves írók,
költők köszöntésére, valamint az Életmű- és Hídverő díjak átadására. Az idei év
EMIA díjasai: Fábián Sándor, Kántor Lajos, Lászlóffy Aladár, Életmű-díjas: Dávid
Gyula, Hídverő-díjas: Szakolcay Lajos. A díjak ünnepélyes átadására október
13-án este került sor.Köszöntőt mondott Gálfalvi György, Gálfalvi Zsolt, Balázs
Imre József, Pomogáts Béla, Fekete Vince.
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=28721

AJÁNLÓ

-Újabb Márai regény románul

Márai Sándornak egy újabb nagysikerű regénye, az Eszter hagyatéka jelent meg
nemrég román fordításban Mostenirea Eszterei címen a Curtea Veche bukaresti
könyvkiadó gondozásában. A fordító ezúttal is Anamaria Pop, aki az előző
Márai-könyv, A gyertyák csonkig égnek román fordítását is jegyezte (Lumânările
ard până la capăt, Humanity Könyvkiadó 2004). A Mostenirea Eszterei is egy új
sikertörténetnek ígérkezik, ahogy azt Radu Ciobanu neves irodalomtörténész
méltatja a România Literară című irodalmi hetilap egyik augusztusi számában,
amelyben egy egész oldalt szentel Márai második román nyelven megjelent
regényének. Az Eszter hagyatéka német és olasz fordítását 2000-ben az év
könyvének nyilvánították Németországban és Olaszországban. Anamaria Pop nemcsak
a Márai-regények kitűnő román tolmácsolója, hanem a kortárs magyar irodalom
elkötelezett népszerűsítője is. Nemrég jelent meg az ő fordításában Esterházy
Péternek A szív segédigéi című könyve (Verbele auxiliare ale inimii) a
jászvásári (Iasi) Európai Intézet kiadásában. Szintén az ő fordításában adta ki
a Pitesti-i Paralela 45 Könyvkiadó a nálunk sajnos kevésbé ismert
marosvásárhelyi születésű Magyarországon élő Bartis Attila (a nemrég elhunyt
erdélyi író, Bartis Ferenc fia) A nyugalom című regényének román változatát
(Tihna). Bartis Attila ma az egyik legtöbb nyelvre lefordított kortárs magyar
író, aki a Déry Tibor- és József Attila-díjak mellett 2002-ben éppen a
Márai Sándor nevét viselő irodalmi díjat is megkapta.
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=28567

-Ferenczi Enikő: 'A kert'

Ferenczi Enikő 'A kert' című regényét október 12-én Csíkszeredában az Erdélyi
Magyar Könyvtárosok IV. vándorgyűlésére egybegyűlt közönség is megismerhette.
Az Ausztráliában élő és alkotó, Kolozsváron született írónő könyvét Oláh Gál Elvira
újságíró mutatta be. A könyv a 'Magyar Nyelvért' Alapítvány kiadásában, az
Erdélyi Műhely Könyvek sorozatban jelent meg. 'Regényemmel az értelmetlen
nemzeti és egyéni felaprózódás lelki élményeit óhajtom megosztani az olvasóval'
- írja ajánló szavaiban a szerző, aki végigvezeti olvasóját a kivándorlás
emberpróbáló útján, megmutatja a 'menekült' státus nem egyszer megalázó
valóságát. Ferenczi Enikő, húsz év után, regényével tér vissza a szülőföldre,
'batyujában letisztult gondolatok, kikristályosodott anyanyelv, tántoríthatatlan
hovatartozási tudat. Regényének sajátos világa, hőseinek egyénisége,
mondanivalójának mélysége elgondolkoztat. Cselekményének fordulatai,
szerkezetének sajátos kétsíkúsága (az új világ jelene és a szülőföld emlékei), a
leírtak hitelessége igazi olvasmányélményt nyújt az olvasónak. Ferenczi Enikő
regénye - mondhatjuk - későn született, de olyan ez, mint az igazgyöngy, amely
annál értékesebb, minél hosszabb ideig csiszolgatja a természet homokszemből
gyöngyszemmé.' -írja ajánlójában Oláh Gál Elvira. A kötet megvásárolható a
Corvina Könyvesboltban és megrendelhető a www.bookline.ro, vagy www.bookline.hu
honlapon.
Forrás: http://erdely.ma/ajanlo.php?id=28793

-Jakabffy Elemér életmű-bibliográfiája az Adatbankban
Az erdélyi közíró, kisebbségi politikus Jakabffy Elemér(1881-1963) magyarországi
országgyűlési és romániai kamarai képviselő, a romániai Országos Magyar Párt
alelnöke, a Magyar Kisebbség szerkesztője volt. Az Erdélyi Magyar Adatbank 951
tételből álló bibliográfiáját közli. http://jakabffyelemer.adatbank.transindex.ro/
Forrás: Transindex hírlevél, 2007.10.,04.

ÉVFORDULÓK

-A 90 éves Szabó Magda köszöntése

Október 5-én ünnepelte születésének kilencvenedik évfordulóját Szabó Magda író,
műfordító, költő, a magyar irodalom élő legendája. Megkapta a legmagasabb állami
kitüntetést, ami egy életmű összegzéséért adható, a Magyar Köztársaság
Érdemrendjének Nagykeresztjét. Szabó Magda 'rendkívül műfajgazdag, az ifjúsági
irodalomtól a színpadi alkotásokig terjedő, a magyar és a világirodalmat
egyaránt gazdagító, határainkon túl is nagyra becsült munkássága' elismeréseként
részesült a kitüntetésben. Kiadója szerint nincs nála magyarabb és magyarságában
európaibb író. Ő a legtöbbet fordított magyar író, műveit negyvenkét nyelvre
ültették át. Írásművészetéért mindeddig számos elismerésben részesült. Kétszeres
Kossuth- és József Attila-díjas, a Corvin lánc kitüntetettje, megkapta a Prima
Primissima-díjat, legutóbb pedig a Tőkés László Alapítvány díját - a magyarság
érdekében kifejtett tevékenységéért (felajánlotta határon túli magyar fiatalok
továbbtanulására), 2003-ban Az ajtó című regényével elnyerte a Femina francia
irodalmi díjat, idén a legjobb európai regénynek járó Cévennes-díjjal
jutalmazták Párizsban a Katalin utca című kisregényéért.
Gazdag életművéből néhány cím : Freskó, Az őz, Pilátus, A Danaida, Katalin utca,
Abigél, Ókút, Régimódi történet, Tündér Lala, Megmaradt Szobotkának, A csekei
monológ, Mondjátok meg Zsófikának, Für Elise... Több regényének elkészítette
színpadi változatát, másokat megfilmesítettek. Legutóbb 2005-ben jelent meg
Szüret címmel verseskötete és A macskák szerdája című dráma, s tavaly adták ki
összegyűjtött hangjátékait Békekötés címmel. A Magyar Televízió A nagy könyv
című műsorában Szabó Magda négy könyve is bekerült a 100 legnépszerűbb alkotás
közé, s az Abigél bejutott a hármas döntőbe is.
Szeretett szülővárosa, Debrecen a Macskák szerdája bemutatásával és egy
virtuális kiállítással köszöntötte a 90 éves Szabó Magdát, akiről a városban
könyvesboltot is elneveztek.
Forrás: http://www.ujkonyvpiac.hu/info.asp?id=2545
Forrás: Hargita Népe 2007. Október 12
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=28695

-Günter Grass 80 éves

Németország legtekintélyesebb vezetői köszöntötték október 9-én a Nobel-díjas
Günter Grasst 80. születésnapja alkalmából. A méltatásokból kicsengett: Grass a
háború utáni Németország legfontosabb irodalmi személyisége, akinek hangjára
nemcsak az ország, hanem az egész világ odafigyel. Ahogy Horst Köhler államfő
fogalmazott: Grass a német irodalom 'arcává' vált, aki hozzájárult ahhoz, hogy a
német kultúra a Harmadik Birodalom és a háború után ismét tekintélyt vívjon ki
magának. Életművét méltatta Angela Merkel kancellár is, kiemelve Grass politikai
szerepvállalását. A hivatalos ünnepséget október 27-én Lübeckben tartották meg,
ahol Grass életének több évtizedét töltötte. Günter Grass 68 évesen költözött a
városba, hogy - mint egyszer nyilatkozta - közel lehessen az általa leginkább
tisztelt, két Nobel-díjas 'kollégájához', Thomas Mannhoz és Willy Brandthoz.
Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=15815

ELHALÁLOZÁS

-Elhunyt Létay Lajos költő

Szeptember 26-án, nyolcvannyolc éves korában Kolozsváron elhunyt Létay Lajos
költő, szerkesztő, publicista. A hajlott kora ellenére mindvégig fiatalos
lendületet és világszemléletet őrző Létay Aranyosrákoson született, lírikusként
indult az Erdélyi Helikon hasábjain. Az 1950-es években tanárként, majd az
Irodalmi Almanach szerkesztőjeként, a Dolgozó Nő belső munkatársaként és a
Kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgjaként dolgozott. 1956-tól az Utunk
szerkesztője, később főszerkesztője lett. Volt parlamenti képviselő, a RKP
Központi Bizottságának tagja. Életművét tucatnyi verseskötet őrzi, gyermekversei
népszerűek voltak. A költőt október 3-án búcsúztatták a Házsongárdi temetőben.
Forrás: Krónika. 2007 október 1. http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&what=15382


Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A hírlevél megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevel-subscribe@yahoogroups.com,
vagy jelezze megrendelési szándékát a vantsajudit@yahoo.com címen.