*********************************************************************

ReMeK-e-hírlevél
2. évf. 2007/10. szám ISSN 1842-7448
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************
E lapszám felelős szerkesztője: Vántsa Judit


TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve 2008
-Teljesen ingyenes lett az Interneten a The New York Times
-Új elnök a Magyar Írószövetség élén
-A Kolozs megyei önkormányzattól függ a Művelődés folyóirat sorsa

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDZVÉNYEKRŐL
-Erdélyi magyar könyvtárosok IV. Vándorgyűlése
-Népmese Napja 2007
-Új könyvtár adományokból
-Könyvtári rendezvények Kézdivásárhelyen
-A Magyar Könyvtárosok Egyesületének konferenciasorozata
-A könyvtáros és olvasó a változó világban -konferencia Nyíregyházán
-Veszedelmes olvasmányok az OSZK-ban
-Tüntettek a kultúra napszámosai

PÁLYÁZATOK
-Szülőföld Alap - második kiírás
-Kortárs szépirodalmi művek pályázata
-A Kossuth Kiadó regényírói pályázata

KITEKINTŐ
-Ifjúsági online tájékoztatás - dániai könyvtári projektek
-Esztétika a könyvtárban
-ENSZ békekövet lett Paulo Coelho
-A Sátán Bibliája Prágában

DÍJAK
-A HunTéka könyvtári szoftver Magyar Termék Nagydíjas
-Díjak a Magyar Dráma Napján
-Magyar örökség-díjak 2007
-Faludy György Tiszteletbeli Székely lett

AJÁNLÓ
-Mítoszok és otthonok
-Dobai István: Múlandó Szilágyság

ELHALÁLOZÁS
-Elhunyt Polcz Alaine

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve 2008
Elérhető a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének hivatalos
honlapja, ahová a szerkesztők várják a közreműködő szervezetek
regisztrációját. Ifjúsági szervezetek, pedagógiai intézetek és
művészek is segítik a párbeszédet az Európai Unió által a Kultúrák
Közötti Párbeszéd Európai Évének (EYID 2008) nyilvánított 2008-as
évben, amelynek immár elérhető a hivatalos honlapja. Az egyelőre
ízelítőül szolgáló weboldal része lesz majd az EYID 2008 program
későbbi, civil szervezetekkel közösen kidolgozott honlapjának, amely
két szempontból mutatja majd be a programot. A honlap már működő
partner-részlege az EYID 2008 civil partnereinek szól, segítséget
nyújtva egy nemzetközi együttműködési hálózat kialakításához. Az
egyelőre csak angol nyelvű információkat a következő hetekben az EU
mind a 22 hivatalos nyelvén elérhetővé teszik a szerkesztők, akik
várják a közreműködő szervezetek regisztrációját. A honlap másik
szekciója az EYID 2008 programmal kapcsolatos általános információkat
mutatja majd be a nyilvánosságnak 2007 novemberétől, a program
hivatalos startjától kezdődően. Bővebb információ:
http://www.interculturaldialogue2008.eu
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=14728

-Teljesen ingyenes lett az Interneten a The New York Times
A The New York Times (http://www.nytimes.com ) bejelentette,
ingyenessé teszi teljes internetes kiadását, megváltoztatva két évvel
ezelőtt kidolgozott marketingstratégiáját. Két év óta eddig évi 49,95
dollárt vagy havi 7,95 dollárt kellett fizetnie annak, aki olvasni
akart a New York-i lap portálján bizonyos vezércikkeket,
háttéranyagokat és elemzéseket. Ezentúl a teljes internetes kiadás
ingyenesen hozzáférhető lesz. A lap archívumának egyes anyagaiért
továbbra is fizetni kell majd, de ingyenesek lesznek az archívum
anyagai 1987-ig visszamenőleg. Az 1923 és 1986 közötti időszak egyes
anyagai ingyenesek lesznek, másokért fizetni kell.
A lap vezetőinek reményei szerint a teljesen ingyenessé váló netes
kiadás olvasóinak várhatóan megnövekedő számával összefüggésben
emelkednek az online hirdetések bevételei, s pótolják az előfizetések
most kieső jövedelmeit.
Forrás: Transindex hajnali hírlevél, 2007.09.20

-Új elnök a Magyar Írószövetség élén

Több mint kétszáz tag vett részt a Magyar Írószövetség szeptember
22-i tisztújító közgyűlésén Budapesten, melyen a választmány Vasy Géza
irodalomtörténészt választotta három évre az írószövetség új elnökévé.
Vasy Kalász Márton költőt váltotta fel a vezetésben, aki 2001 óta, két
cikluson keresztül volt a szervezet elnöke; az írószövetség titkára
továbbra is L. Simon László költő marad.
A közgyűlésen a szervezet új örökös tagjaivá Kalász Mártont, Rába Györgyöt,
Vasadi Pétert, Sánta Ferencet és Kányádi Sándort választották.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=28123

-A Kolozs megyei önkormányzattól függ a Művelődés folyóirat sorsa

A Kolozs megyei önkormányzat támogatná 2008 januárjától a

Kolozsváron megjelenő Művelődés című közművelődési folyóiratot.
A szeptemberi tanácsülésen napirendre kerülő határozattervezet szerint
az önkormányzat a több mint ötven éves havilap kiadási költségeit
finanszírozná.
A Művelődés folyóirat megjelenéséhez szükséges összeg 18
százalékát korábban a kulturális minisztérium állta, azonban a múlt évben
megvonták a támogatást. A lap igen nehéz anyagi helyzetbe került:
jelenleg mindössze egy állandó alkalmazottja van, honoráriumot pedig
legalább tíz éve nem tudott fizetni.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=27998

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDZVÉNYEKRŐL

-Erdélyi magyar könyvtárosok IV. vándorgyűlése

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének IV. vándorgyűlését
idén október 12-13-án Csíkszeredában, a Hargita Megyei Könyvtárban
szervezik meg.
A kétnapos konferencián a könyvtáros szakma neves erdélyi és a
magyarországi képviselői, valamint más szakemberek, szociológusok,
egyetemi tanárok tartanak előadásokat. Az első nap délelőttjén két
szekcióülés keretében zajlanak a munkálatok. A megyei- , városi-,
iskolai- és egyetemi könyvtárosok szekciójában Tóth Szabolcs Barnabás,
a Kovászna Megyei Tanács Európa Információs Központjának vezető
tanácsosa az európai uniós pályázatokról tart tájékoztatót, Vántsa
Judit, a kézdivásárhelyi könyvtár igazgatója, a romániai magyar
könyvtári szaksajtó történetét ismerteti, dr. Hermann Gusztáv Mihály
a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont igazgatója az
Örökségünk című folyóiratot mutatja be. A községi könyvtárosok
szekciójában Ferencz Angéla társadsalomkutató és Kiss Jenő, a
sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója tartanak
előadást, valamint Kovács Erzsébet és Máthé Izabella, a Hargita Megyei
Könyvtár módszertani szakirányítói, Hargita megye községi
könyvtárainak helyzetét és stratégai tervét mutatják be. Délután
közös program keretében Moldován István, az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársa, és Róth András Lajos a Székelyudvarhelyi
Haáz Rezső Múzeum Dokumentációs Könyvtárának vezetője a digitalizálás
problémáiról beszélnek.
A szakmai program után a vendégek lírai esten vehetnek részt,
Ferenczi Enikő ausztráliai írónő A kert című könyvét Oláh Gál Elvira
újságíró mutatja be, fellépnek Nagy Mihály és Farkas Szabolcs
gitárművészek. A konferencia második napján Kolumbán Gábor, a
Sapientia EMTE előadó tanára a kultúrának a globális korban játszott
szerepéről beszél, Spielmann Sebestyén Mihály, a marosvásárhelyi
Teleki-Bolyai Könyvtár munkatársa, a XXI. század könyvtárosának
léthelyzetéről értekezik, valamint dr. Bartos Éva, az OSZK Könyvtári
Intézetének igazgatója a könyvtárügy aktuális kérdéseiről tart
előadást.
A konferencia szervezői kérik a részvételi szándék jelzését
legkésőbb október 2-áig, e-mail: info@bibliohr.topnet.ro,
tel. 0040-266-371790; tel/fax.:0040-266-371790.
Forrás: Kopacz Katalin, RMKE alelnök. Hargita Megyei Könyvtár

-Népmese Napja 2007

A Népmese Napjának 2007-es központi rendezvényét Salgótarjánban
szervezi meg a Magyar Olvasástársaság, de a tavalyi nagysikerű
megmozduláshoz hasonlóan idén is országossá bővítették a programokat.
A könyvtárosokhoz, óvónőkhöz, pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberekhez, valamint a meseszerető gyerekekhez és felnőttekhez
intéztek felhívást, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Számos
magyarországi intézmény csatlakozott a felhíváshoz, de Szabadkán is
több helyen szerveznek népmese napi rendezvényeket. Erdélyben
Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és
Gyergyószentmiklóson lesznek népmeséhez kapcsolódó könyvtári
rendezvények.
Dr. Nagy Attila, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
nyugalmazott tudományos kutatója, a HUNRA tiszteletbeli elnöke az
ünnep kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy '2009. szept. 30-án
ünnepeljük Benedek Elek 150. születésnapját, s ebből az alkalomból
kiemelkedően fontos rendezvények szervezésére készülünk. Időben
kezdjük a programok összeillesztését. Kisbacon nem maradhat ki, meg
Sepsiszentgyörgy sem.'
Forrás: www.hunra.hu, Bákai Magdolna, Városi Könyvtár,
Gyergyószentmiklós

-Új könyvtár adományokból

Hargitafürdőn Csíkszereda önkormányzatának tulajdonába került a
Szarvas villa, amelynek egyik termében könyvtárat rendeztek be, a
könyvtáravatóra szeptember elején került sor. A gyergyóditrói
születésű Hompoth Zoltán, a Magyarok Világszövetségének Pest megyei
elnöke Hargitafürdő gyakori vendégeként a helyi körülményeket látva,
egy kis könyvtár létesítésébe kezdett. Kérésére több magyarországi
kiadó szép számban adományozott köteteket a leendő könyvtárnak,
Vecsésen gyűjtést rendeztek, de a csíkszeredai Pallas-Akadémia
Könyvkiadó is pozitívan reagált a felkérésre. Ugyanakkor a Magyarok
Világszövetsége is partner volt a könyvek összegyűjtésében, így annak
kiadványa, a Honlevél is fellapozható lesz a könyvtárban.
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere arról tájékoztatta a
jelenlevőket, hogy a városháza a hargitafürdői munkakörre egy személyt
fog alkalmazni, aki elsősorban a turisztikai tájékoztatásért lesz
felelős, de az újonnan létesült könyvállományt is gondozni
fogja. A jelenleg mintegy 650 kötetet tartalmazó kis könyvtár
állománya a későbbiekben bővülni fog, hamarosan újabb 500 könyv
érkezik. Harmincöt-negyven évvel ezelőtt több ezer könyvet sorjázó
szakszervezeti könyvtára volt a településnek. A Kővilla alatt működő
ifjúsági klubra és könyvtárra még sokan emlékeznek, de azoknak nehéz
lenne a nyomukba eredni. Gergely András, a Szakszervezetek Művelődési
Házának ny. igazgatója sem tudott útbaigazítót adni. Sajnálatos tény,
hogy az összesen 116 szakszervezeti, jól felszerelt könyvtár a
vállalatok megszűnésével eltűnt.
Forrás: http://www.hhrf.org/hargitanepe/

-Könyvtári rendezvények Kézdivásárhelyen

Szeptember 13-15. között Kézdivásárhelyen az Őszi Sokadalom keretén
belül a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár érdekes programmal
várta az érdeklődőket.
Szeptember 13-án 9-16 óra között kérdőívet tölthettek ki az
érdeklődők Kézdivásárhellyel kapcsolatosan. A helyesen kitöltők egy
évre szóló ingyenes könyvtári tagságot, vagy 2 óra ingyenes internet
hozzáférést nyerhettek. Szeptember 14-16-án 10-18 óra között a
könyvtárat a könyvek mellett a babák vették birtokba babakiállítás
alkalmával. Szeptember 15-én 10-18 óra között az olvasni kedvelőknek
olvasásmaratont szerveztek.
Forrás: Vántsa Judit, BWVK Kézdivásárhely

-A Magyar Könyvtárosok Egyesületének konferenciasorozata

A könyvtáros szakma új kihívásainak feltárása, összegzése és a
kormányzat könyvtárfejlesztési programjába való beépítése a célja a
'Versenyképes ország - versenyképes könyvtáros' című
konferenciasorozatnak, amely 2007. szeptember 12-én kezdődött
Budapesten. A találkozókat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezi
meg az ország hat területi központjában, Budapesten kívül Debrecenben,
Szolnokon, Szegeden, Győrben és Kecskeméten. A városok egyben a
jövőben kialakítandó országos könyvtári hálózat központjai is.
A 2008 májusáig lezajló konferenciákon felmérik azokat a
kompetenciákat és értékeket, amelyekre a könyvtárosoknak szükségük van
ahhoz, hogy az új elvárásoknak megfelelő szolgáltatásokat tudjanak
nyújtani. Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke
szerint a szakma számára a legnagyobb kihívást a könyvtárak új,
elektronikus szolgáltatásai jelentik, de új feladatuk az olvasás
népszerűsítése, a könyvtárak közösségi térré alakítása is.
A rendezvénysorozat célja továbbá, hogy a humánerőforrás-fejlesztés
szempontjából alapot nyújtson kormányzat által meghirdetett Portál
programhoz, mely a 2008 és 2013 közötti időszakban uniós forrásból
mintegy húszmilliárd forintot juttat a magyarországi könyvtárak
fejlesztésére.
A budapesti nyitókonferenciát az Országos Széchényi Könyvtárban
tartották, ahol Bakos Klára ismertette a 'Versenyképes ország -
versenyképes könyvtáros' című projektet, majd Grebot Ágnes, a francia
könyvtáros egyesület projektmenedzsere számolt be a franciaországi
projekt eredményeiről. Az utolsó találkozót a tervek szerint a
Parlamentben rendezik meg, ahol elemzik az eredményeket, és megosztják
azokat a kormányzat illetékeseivel.
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=15234

-A könyvtáros és olvasó a változó világban -konferencia Nyíregyházán

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban 2007.
október 7-11. között konferenciát szerveznek A könyvtáros és olvasó a
változó világban címmel, amelyre határon túli kollégák jelentkezését
is várják.A konferencia keretében továbbképzésen vehetnek részt a
jelentkezők, a részvétel feltétele saját településük és könyvtáruk
rövid írásos bemutatása. Az Országos Könyvtári Napok keretében
kiállítást is terveznek Könyvtárosaink másik arca címmel, ahol olyan
könyvtárosok mutatkozhatnak be, akik mindennapi hivatásukon túl
valamilyan más területen is tevékenykednek, most például két olyan
kolléganőt szeretnének bemutatni, akik gyöngyfűzésben és
selyemfestésben jeleskednek. Régi tervük, hogy határon túli kollégákat
is bemutassanak ezen a kiállításon, ezért arra kérik azokat a
kollégákat, akik e területeken tevékenykednek, ajánlják fel
alkotásaikat, vagy azok közül a legkedvesebbet a kiállítás
gazdagítására. Természetesen ezen kollégák a képzésre automatikusan
meghívást kapnak. A program felelőse Dr. Vraukóné Lukács Ilona.
Elérhetőség: vraukone@mzsk.nyirbone.hu.
Forrás: Nagy László. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

-Veszedelmes olvasmányok az OSZK-ban

Veszedelmes olvasmányok címmel 18. századi francia erotikus
könyvekből álló tárlatot nyitottak meg szeptember 15-én Budapesten,
az Országos Széchényi Könyvtárban. 'Az Országos Széchényi Könyvtár
célja, hogy egyre nagyobb közönséget vonzó témákat jelenítsen meg falai
között, így már három évvel ezelőtt elhatározta, hogy 2007 őszén egy
francia erotikus könyveket bemutató szép, színvonalas és ízléses
kiállítást rendez' - mondta Monok István főigazgató a megnyitón.
A Veszedelmes olvasmányok így hosszas tárgyalások és sikeres
együttműködések után megérkeztek a Budai Várba és egészen december
16-ig ott is maradnak.
A kiállított művek Európa legnagyobb erotikus gyűjteményével
rendelkező intézményeiből érkeztek; a külföldi kölcsönadók között
szerepel az osztrák és a francia nemzeti könyvtár, valamint Tony
Fekete magánygyűjtő, de az aradi könyvtár is részt vesz jó néhány
kötettel. 'Eddigi karrierem során ez a kiállítás a legfontosabb
esemény, hiszen mindenkori célunk - a régi muzeális értékek
feltárásával - nyitni Európa felé. Nagy megtiszteltetés itt lenni és
bemutatni 26 könyvet, valamint egy kéziratot, de nekünk ennél jóval
több erotikus tematikájú művünk van, amit az aradiaknak is szeretnénk
megmutatni az október 22-én Romániában nyíló tárlaton.'- nyilatkozta
Florin Didilescu, az Arad megyei könyvtár igazgatója az ÚMSZ-nek.
Forrás: http://www.hirado.hu/cikk.php?id=229192,
http://maszol.ro/kultura/kis_konyv_nagy_elvezet_2007_09_18.html

-Tüntettek a kultúra napszámosai

Szeptember 21-én Bukarestben és a megyeközpontokban a kultúra
különböző szakterületein dolgozók tüntetést szerveztek
munkakörülményeik és bérezésük javítása érdekében.
Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Tamási Áron
Színház, az Andrei Mureşanu Színáz, a Kovászna Megyei Művelődési
Központ, a városi kultúrház, a Háromszék Táncegyüttes és a
Székely Nemzeti Múzeum mintegy félszáz munkatársa vonult a prefektúra
elé. Követeléseik: a kultúrának juttatott költségvetés növelése a
nemzeti össztermék egy százalékára, fizetéseik emelése, ételjegyek,
bolcsődejegyek megadása, a kollektív munkaszerződésben rögzített
pótlékok kifizetése, bérezési besorolásaik átalakítása a kulturális
intézmények körülményeinek megfelelően.
Forrás: Vántsa Judit BWMVK, Háromszék 2007.szept.22.

PÁLYÁZATOK

-Szülőföld Alap - második kiírás

Megjelent a Szülőföld Alap Kulturális és Egyházi Kollégiumának
második kiírása a 2007-es évre. Vissza nem térítendő támogatás
igényelhető a következő célok megvalósítására: művészeti,
közgyűjteményi, közművelődési intézmények és szervezetek működési-
és programtámogatása; hivatásos színházak, táncszínházak és az opera
országon belüli tájolási programjainak és új produkciók
megvalósításának támogatása, magyar könyvkiadás támogatása, magyar
nyelvű kulturális folyóiratok támogatása; dokumentum- és rövidfilmek
készítése; határon túli magyar kulturális szellemi örökség
digitalizálásával és internetes megjelenítésével kapcsolatos programok
támogatása; a romániai magyar egyházi tulajdonban levő épített örökség
feltárási, inventarizációs és felújítási programjainak támogatása.
A 2008. május 31-ig Románia területén megvalósuló programokra
pályázhatnak romániai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező
intézmények, szervezetek. A pályázat postai feladásának határideje:
2007. október 5.
Forrás: http://www.szulofold.hu
-Kortárs szépirodalmi művek pályázata

A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt pályázatot hirdet
kortárs szépirodalmi alkotások és műfordítások létrehozására. Kész
művel vagy alkotói tervvel-ötlettel részt vehetnek rajta mindazok,
aki magyar nyelven alkotnak. Az elfogadott alkotói elgondolások
megvalósítását és a beküldött művek közzétételét az alapítvány
megbízásából a Napkút Kiadó által kiadott Napút folyóirat 2008. évi
évfolyamában az alapítvány a létrehozott pályázati alapból ösztönzi.
A pályamunkák beadása (elektronikus vagy gépelt változatban) 2007.
november 1-jéig folyamatos. A folyóirat arculatához illő, megfelelő
esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem tett eredeti
alkotásokat várnak. Bemutatkozó levelet és a pályamunkák esetleges
megelőző elektronikus közzétételéről tájékoztatást kérnek.
Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb munkákra. Előnyben
részesülnek olyan (kb. száz-százhúszezer karakter terjedelmű) vers-
és novellaciklusok, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék,
fordítás-összeállítások, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk,
naplók, vallomások, amelyek jellegük szerint külön mellékletbe
kívánkoznak. A legjobb ilyen alkotások lehetőség szerint helyet
kapnak a folyóirat Káva Téka füzetsorozatában. A könyvnyi terjedelmű
pályamunkákat a Napkút Kiadó bírálja el.
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj nincsen.
Bővebb információt a http://www.napkut.hu oldalon találnak.
A pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton
(napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím: 1014 Budapest,
Szentháromság tér. 6)
Forrás: http://www.erdely.com/palyazatok.php?id=27851
-A Kossuth Kiadó regényírói pályázata

A Kossuth Kiadó fordulatos bűnügyi regények megírására hirdet
pályázatot, melyek a modern tudományok legújabb eredményeivel
kapcsolatosak. A regények műfaja lehet a cyber-fiction és a
techno-thriller, melyhez Michael Crichton és Robin Cook művei
szolgálhatnak alapul.
A kiadó olyan pályaműveket vár, melyek cselekménye és a szereplői
kitaláltak, de a történet tudományos elméleteken és eredményeken
alapszik. A regények témái lehetnek többek között a következők:
csúcstechnológiák, orvostudomány, géntechnika, klónozás,
gyógyszerkutatás, biológiai fegyverek, ökológiai katasztrófák,
telekommunikáció, űrkutatás, internet, haditechnika, atomkutatás,
bűnüldözés, globalizáció, terrorizmus.
A tehetségkutató regényírói pályázatra olyan művekkel lehet
jelentkezni, melyek terjedelme négyszázezer és hétszázezer leütés
között van, megfelelnek a regény vagy a kisregény irodalmi
kritériumainak, valamint még nem publikálták őket. Minden pályázó
tetszőleges számú pályaművet küldhet be. A legjobbnak ítélt regények
pénzdíjban részesülnek, valamint a kiadó megjelenteti őket.
A pályaművek beérkezési határideje: 2007. december 31.
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=15221

KITEKINTŐ

-Ifjúsági online tájékoztatás - dániai könyvtári projektek

Dániában két olyan projekt is indult ami a tinédzser korosztály
mindennapi tájékozódás igényét elégíti ki ( Olivia egy kedves fiktív
tinédzser rajzfigura, akit dél-dániai könyvtárosok találtak ki, a háta
mögött valódi hús-vér könyvtárosok állnak. Olivia közvetítő
tinédzser figurája biztosítja azonban az utat a fiatal korosztály felé,
habár persze tudják, hogy ő személyében nem létezik). Az online chat,
illetve e-mail segítségével zajló anonimitást biztosító kommunikáció
egyrészt teret ad bizalmas beszélgetéseknek (általános életviteli
témákban is!) másfelől pedig hatékonyan hozzájárul a "könyvtáros
aki csak a könyvekkel foglalkozik" toposzának átértékeléséhez is.
Az aalborgi egyetemi és városi könyvtárak hasonló kísérleti
kezdeményezése (NEED2KNOW néven) is fényes sikert aratott.
A könyvtáros mindkét esetben a mindennapok fontos segítőtársává vált.
Így a két kísérleti szolgáltatás tapasztalatainak ötvözéséből
születik majd meg a speciális ifjúsági online könyvtári
tájékoztató országos szolgáltatás, valószínűleg a már létező a mi
Libinfónkhoz hasonló Biblioteksvagten program keretei között.
Forrás: http://nemethmarton.klog.hu/

-Esztétika a könyvtárban

Az új-zélandi könyvtárosok vándorgyűlésén az esztétika állt a
középpontban, legalábbis egy előadás erejéig: a meghívott előadó, egy
divat-szakértő hölgy telt házat vonzott a könyvtárosi hacukáról szóló
előadásán. A 'munkaruha' fontosságát hangsúlyozó interjúját így
fejezte be: 'azt mondják, nem a borítójáról ítélünk meg egy könyvet.
De szerintem: igen!'
Forrás: Bánhegyi Zsolt (Katalist)

-ENSZ békekövet lett Paulo Coelho

Coelhot hosszú évek óta foglalkoztatja a hátrányosan
megkülönböztetett társadalmi csoportok helyezete hazájában,
Brazíliában. 1996 óta az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete, az UNESCO rendkívüli követeként a kultúrák közötti
párbeszéd elősegítője.
Paulo Coelho első - az 1986-ban megjelent A zarándoklat című - művén
kívül eddig 11 alkotása látott napvilágot, a legutóbbi A portobellói
boszorkányok.
A világ egyik legismertebb kortárs szerzője, akinek könyvei 66
nyelven jelentek meg, és több mint 95 millió példányban keltek el.
Forrás: http://www.litera.hu

-A Sátán Bibliája Prágában

A világ egyik legnagyobb kéziratát állítják ki Prágában. A Codex
Gigas-t (Óriás Könyv), más néven a Sátán Bibliája 624 oldalas óriás
fóliáns 75 kilogrammot nyom, elkészítéséhez 160 szamár bőrét
használták fel. A kézírásos Bibliát, amely tartalmazza az Ó- és az
Újszövetséget, a XIII. század elején egy cseh bencés rendi szerzetes
készítette, kiegészítve feljegyzéseivel, amelyből az utolsó 1229-ben
született. A Sátán Bibliája elnevezést a kódex a gonoszt ábrázoló
illusztrációnak köszönheti. A Codex Gigas január elejéig lesz látható
a prágai Klementinumban.
Forrás: http://maszol.ro/kutyu/kiallitjak_a_codex_gigast_2007_09_17.html,
Új Magyar Szó, 2007-09-17.

DÍJAK

-A HunTéka könyvtári szoftver Magyar Termék Nagydíjas

A Parlamentben 2007. szeptember 5-én adták át a 2007. évi Magyar
Termék Nagydíjat, melyet idén huszonkét termék kapott meg.
A díjazottak között szerepel többek között az MTA SZTAKI Internet
Alkalmazások Osztály által fejlesztett HunTéka integrált könyvtári
rendszer is. A HunTéka könyvtári szoftvert elsősorban közepes és nagy
könyvtárak igényeit elégíti ki, katalogizáló-, kölcsönző-, olvasói
katalógus-, szerzeményezési- és folyóirat-kezelő modult tartalmaz, és
rendszert használó a könyvár csatlakozhat a virtuális
katalógus-szolgáltatásokhoz is. A fejlesztők célja az, hogy a szoftver
hozzásegítse a könyvtárakat ahhoz, hogy a kor követelményeinek
megfelelően információ-tárrá alakuljanak.
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=15255
-Díjak a Magyar Dráma Napján

Esterházy Péter, Hubay Miklós és Parti Nagy Lajos is díjat vehetett
át pénteken szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján. Az Új Színház
stúdiójában adták át a Szép Ernő-jutalmat, a Színházi Dramaturgok
Céhének díját és a Bálint Lajos-vándorgyűrűt.
Szép Ernő-jutalmat: életműdíjat kapott Hubay Miklós drámaíró, a
színpadi beszéd megújításáért pedig Parti Nagy Lajos író, drámaíró
részesült az elismerésben.
A Színházi Dramaturgok Céhének díját a 2006/2007-es évad legjobb
magyar drámájáért Esterházy Péter írónak ítélték oda, a Rubens és a
nemeuklideszi asszonyok című drámájáért.
A Bálint Lajos-vándorgyűrűt Veress Anna dramaturg, fordító, író kapta.
A Magyar Dráma Napját Madách Imre Az ember tragédiája című művének
1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendezik meg,
hogy a magyar drámairodalom értékeire irányítsák a figyelmet a s új
művek születését ösztönözzék.
Forrás: http://www.litera.hu

-Magyar örökség-díjak 2007

Hét személyiségnek, illetve intézménynek ítélte oda a Magyar
Örökség-díjat a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért
bizottság. A kitüntető címet bizonyító oklevelek átadására a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor 2007. szeptember 22-én.
A kitüntetettek között szerepel: a Békéstarhosi Énekiskola, Járai
Zsigmond közgazdász, Buday György erdélyi származású fametsző, Dsida
Jenő költő (posztumusz), Bakay Kornél régész, a Toldy Ferenc Gimnázium
és a Magyar Huszár.
A száz éve született Dsida Jenőről Petrik Béla ügyvéd, jogász
a felolvasott laudációban, felvázolta a költő életútját, majd
rámutatott: Dsidáról, az erdélyi líra 'második nemzedékének'
kiemelkedő alakjáról, akihez kivételes nyelvkészség társult -
a magyaron kívül nemcsak hét nyelven beszélt, de fordított is -,
s szerkesztői munkája során a magyar nyelv tisztaságának és
helyességének hangsúlyozására is különös figyelmet fordított,
Magyarország valahogy méltatlanul elfeledkezett. Egyszer ennek
az időnek is véget kell érnie - mondta az előadó.
Forrás: http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=3087,
http://www.erdely.ma/kultura.php?id=28122

-Faludy György Tiszteletbeli Székely lett

A Kossuth-díjas író, az 1938-ban Franciaországba emigrált, majd
Marokkóba, az Amerikai Egyesül Államokba menekült, Magyarországra
időlegesen visszatért, 1956 után egy újabb emigrációba kényszerült
ember, aki megjárta a munkatáborok keserves hétköznapjait, aki
Londonban, Firenzében, Máltán és Torontóba élt, '89 után ismét
visszatért Magyarországra.
A költőt 1991-ben a Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített
Zászlórendjével, 1993-ban Budapest Főváros Díszpolgára címmel,
1994-ben Kossuth-díjjal, 1998-ban Pulitzer-emlékdíjjal, 2000-ben
Aranytollal tüntették ki, most, halálának egyéves évfordulóján (post
mortem) a Tiszteletbeli Székely címet is megkapta.
Erre a jeles alkalomra 2007. szeptember 14-én, pénteken 18 órakor, a
Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István dísztermében, a
Faludy-nap keretében került sor.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=27815

AJÁNLÓ

-Mítoszok és otthonok

Bangha Imre Mítoszok és otthonok: India 2002-2003 című könyvét,
amely a Pallas-Akadémia Kiadó Utak, tájak, emberek sorozatának
harmadik köteteként látott napvilágot, szeptember 14-én író-olvasó
találkozó keretében ismerhették meg az érdeklődők a csíkszeredai
Sapientia - EMTE kisaulájában. A könyvet Cseke Gábor író mutatta be, a
szerzővel Kozma Mária, a Pallas-Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője
beszélgetett. A könyv három indiai út leírását tartalmazza. Írója a
Kőrösi Csoma Sándor Keletkutató Központ vezetője, aki tanít az Oxfordi
egyetemen, valamint a csíkszeredai Sapientia - EMTE-n. Az esemény
pedig egyben nyitánya annak az új hindi nyelvtanfolyamnak, amit a
Kőrösi Csoma Sándor Keletkutató Központ indít az egyetem keretén
belül, immár nem először. A hindi az angol és a kínai után a világ
harmadik legnagyobb nyelve. Ismerete rendkívüli módon hozzájárul az
indiai világ megértéséhez. A nyelvtanfolyam a nyelv mellett
megismerteti a hallgatót a nyelvet használók kultúrájának
alapvető elemeivel. A hindit országunkban a Bukaresti Egyetemen kívül
csak a Kőrösi Csoma Sándor Keletkutató Központ oktatja. Az egyéves
tanfolyamon való részvételi díj 200 lej.
Cseke Gábornak a Hargita Népében megjelent cikkét idézve:
'Kőrösi Csoma Sándor szelleme tartja ébren mindazt, ami az ő
nevében és az ő úttörő munkája nyomán mifelénk a keleti kultúrák
megismerése terén megvalósul. Bangha Imre tanár úr, aki példájával többek
elindítója és gyámolítója volt ezen az úton, indiai útikönyvével
talán újabb híveket szerez a kultúrák közeledésének'
Forrás: http://www.hhrf.org/hargitanepe/

-Dobai István: Múlandó Szilágyság

A Szilágyság vidéknév legtágabb földrajzi értelemben az Alföld
északkeleti peremvidékének Sebes-Körös és Szamos, illetve Nagyvárad és
Szatmár közötti területét jelenti. A Múlandó Szilágyság című könyv a
hajdani Szilágy vármegye emlékezetét kívánja szolgálni, azét a Szilágy
vármegyéét, amely 1876-ban Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék
egyesítéséből létesült, és amelyet 1948-ban a román kommunista
diktatúra törölt el a térképről. A könyv bemutatja a vidék egyik
jellegzetes települését (Ákos temploma és népe), a népesedéstörténet
sajátosságait (Szilágysági népesedéstörténeti adalékok), valamint nagy
szülötteinek Wesselényi Miklósnak (Wesselényi Miklós és az erdélyi
kérdés), Ady Endrének (Ady Endre társadalmi és eszmei gyökerei)
munkásságát, csakúgy, mint olyan más személyiségekéit, akik talán nem
lettek világhírűek, de a szilágyságiak számon tartják őket. Így
Csáti Demetert, a legelső magyar nyelvű költemény - Ének Pannónia
megvételéről - szerzőjét, Fülöp Áront, az utolsó
magyar hegedőst, Szekeresi Nagy Józsefet és Kertész Gábort 1956
erdélyi mártírjait, valamint Felvinczi Takács Lászlót, szatmári
történelemtanárt (Emlékezzünk régiekről, magyaroknak eleiről).
Nemcsak a világban bárhol élő szilágyságiak, hanem minden magyar
érdeklődésére számíthat a magyar művelődéstörténetnek ez a sajátos
hangulatú színfoltja.
A könyv Baki József RegunPress Kiadójánál jelent meg (2225 Üllő,
Malom u. 4. Telefon: 00-36-20-9246689, e-mail: bakijozsi@gmail.com ).
Forrás: Világszövetség Erdélyi Társasága (ermacisz)

ELHALÁLOZÁS

-Elhunyt Polcz Alaine

Szeptember 20-án 85. életévében hosszú betegség után elhunyt
Polcz Alaine, a tanatológia, a halállal és gyásszal foglalkozó
tudomány hazai úttörője.
Polcz Alaine 1922. október 7-én született Kolozsváron. 1949- től
Mészöly Miklós íróval élt házasságban, Mészöly 2001-es haláláig.
Íróként több elismerésben részesült: Asszony a fronton című
dokumentumregénye 1991-ben az év könyve lett, 1992-ben pedig
Déry Tibor-díjat kapott.
Forrás: http://index.hu/kultur/klassz/alaine070920/

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A hírlevél megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevel-subscribe@yahoogroups.com,
vagy jelezze megrendelési szándékát a vantsajudit@yahoo.com címen.