*********************************************************************

ReMeK-e-hírlevél
2. évf. 2007/9. szám ISSN 1842-7448
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************

Kedves Olvasó!

Egy éves lett a romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele, a ReMeK-e-hírlevél.
Egy emberöltőben az első év a legfontosabb az információ- és tapasztalatszerzés
szempontjából. Ez az év hírlevelünk számára is fontos volt a megerősödés szempontjából.
Szerkesztőkként megtapasztalhattuk ennek a munkának a szépségeit és nehézségeit is,
ugyanakkor éreztük munkánk felelősségét, és - mint akik krónikásaivá szeretnének válni - az
erdélyi magyar könyvtárügynek, morzsánként gyűjtöttük és rakosgattuk össze a könyvtári
eseményekről szóló híreket. Most, amikor képzeletbeli születésnapi tortánkon elfújjuk a
képzeletbeli gyertyát, köszönetet mondunk mindazoknak, akik eddig segítettek és bíztattak
bizonygatva azt, hogy szükség van erre az információs lehetőségre. Reméljük, sikerült
megfelelni elvárásaiknak.
E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna
Ha az ékezetes betűk miatt nem olvasható, kérem jelezzék a
bakai.magdolna@gmail.com címre.

TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-Könyvtárközi kölcsönzés és előjegyzés az Interneten
-Romániai könyvtárstratégia - hozzá lehet szólni

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
-Művelődésszervező és humánerőforrás-menedzser képzés

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDZVÉNYEKRŐL
-Háromszéki Magyarok Világtalálkozója
-Könyvtár négy keréken Kolozs megyében
-ABR konferencia Brassóban
-Átköltözés miatt záróra a nagyváradi könyvtárban
-Mesés foglalkozások
-Bábelőadás a nagykárolyi városi könyvtárban
-Magyar Népmese Napja
-Könyvbemutató Gyergyószárhegyen új könyvtárépületben
-Itt a kezem, nem disznóláb
-Nem írták ki az új versenyvizsgát

PÁLYÁZATOK
-Az Eurotrans alapítvány pályázati felhívása
-NKA pályázatok
-Wass Albert pályázat

KITEKINTŐ
-MultiMédia az oktatásban - nemzetközi konferencia Budapesten
-Az amerikaiak negyede nem olvas könyvet
-A Gates-házaspár tovább támogatja a közkönyvtárakat
-'Könyvtárszaggal' próbálják eladni az e-könyveket
-Németországban börtönkönyvtár 2007-ben az 'Év Könyvtára'

DÍJAK
-Magyar állami kitüntetés erdélyi könyvtárosnak

AJÁNLÓ
-Új digitális szolgáltatások a köz- és a magánszféra partnerségében

ÉVFORDULÓK

-450 éves a Református Kollégium Marosvásárhelyen
-Harminc éve hunyt el Kós Károly

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-Könyvtárközi kölcsönzés és előjegyzés az Interneten

A www.biblacad.ro honlapon a Szolgáltatások (SERVICII) menüpont alatt tájékozódni lehet a
Román Akadémiai Könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos szolgáltatásairól.
Ugyanitt lehetőség van az internetes előjegyzésre, amely főként a vidéki olvasók számára
hasznos.
Forrás: Dr. Mariuca Stanciu, Román Akadémiai Könyvtár

-Romániai könyvtárstratégia - hozzá lehet szólni

A Könyvtárak Országos Bizottsága elkészítette a romániai könyvtári rendszer stratégiáját
2008-2010-re, és hamarosan közzéteszi azt a Biblos levelezőlistán. A Romániai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete szeptember 15-ig várja a stratégiával kapcsolatos véleményeket és
észrevételeket, hogy szeptember 20-ig kialakíthassa saját álláspontját.
Forrás: Bedő Melinda, Hargita Megyei Könyvtár

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

-Művelődésszervező és humánerőforrás-menedzser képzés

A Kovászna Megyei Tanács és a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberierőforrás-
fejlesztés Kara felsőfokú alapképzettséget (BA) biztosító alapszakokat indít
művelődésszervező és humánerőforrás-menedzser szakirányokkal. Az oktatás levelező
tagozaton zajlik, a képzési idő hat félév. Az oktatás helyszíne: Európai Oktatási Központ -
Árkos. Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 9-16 óra között Orosz Attilánál (Kovászna Megyei
Tanács, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám).
További információk kérhetők a 0749-041797-es, valamint a 0749-707426-os telefonon.
Forrás: Háromszék független napilap 2007.aug. 27.

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

-Háromszéki Magyarok Világtalálkozója

Nagy sikernek örvendett a HMV, amelynek eredményeképpen -a szervezők reménye szerint-
a több ezer résztvevő megértette: nagyon komoly összefogás szükséges ahhoz, hogy a
székelyföldi magyarság megfelelő életminőséget teremtsen magának. Az először
megrendezett eseményre augusztus 17-20. között került sor, melyre a világ számos országából
hazalátogattak a történelmi Háromszékről elszármazott székelyek, akik az otthon
maradottakkal együtt, az esemény záróakkordjaként 20-án este látványosan fejezték ki
összetartozásukat. A hajdani lármafák mintájára láncban gyújtottak tüzet, amely körülbelül 50
településen égett egyszerre. A legalább 425 programot felsorakoztató rendezvény
csúcspontjának bizonyult a háromszéki magyarok emlékparkjának a felavatása, illetve az azt
követő színpadi bemutató: Szörényi Levente 'Egy a nép, egy a magyar' című rockoperája,
amelyet több mint százezren tekintettek meg.
A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár ez alkalomra helytörténeti
kiállítást rendezett.
Forrás: http://www.hirek.ro/news.php?categoryid=3,
Vántsa Judit B.W.M.Városi Könyvtár Kézdivásárhely

-Könyvtár négy keréken Kolozs megyében

Országos szinten egyedülálló szolgáltatással bővíti tevékenységét a kolozsvári Octavian Goga
Megyei Könyvtár ez év őszétől. A Kolozs Megyei Tanács egy könyvtárbusz beszerzését
tervezi, francia segítséggel. A közel 50 ezer eurós befektetést igénylő könyvtárbusz
működtetésére különleges személyzetet képeznek ki, ennek költségeit a franciaországi
külügyminisztérium 13 ezer euróval támogatja. A guruló könyvtár Kolozs megye
elszigeteltebb településeire visz majd ki könyveket, kiegészítve a helyi könyvtár állományát
egyes helységekben.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=26937

-ABR konferencia Brassóban

Szeptember 19-21 között Brassóban kerül sor a Romániai Könyvtárosok Egyesületének
(ABR) újabb konferenciájára, melynek témája: 'A könyvtárosi szakma státusa Romániában'.
Újdonságnak számít, hogy ebben az évben több franciaországi résztvevője is lesz a
rendezvénynek, közöttük Dominique Arot, a Franciaországi Könyvtárosok Egyesületének
elnöke.
Forrás: Robert Coravu, ABR

-Átköltözés miatt záróra a nagyváradi könyvtárban

Átköltözés miatt nem fogadnak olvasni vágyókat június 2-tól a nagyváradi Gheorghe Şincai
Megyei Könyvár December 1. park 12. szám alatti részlegén. A kikölcsönzött könyveket
ugyan vissza lehet vinni a parkban lévő könyvtárba, új olvasnivalót azonban csak a Rogériuszi
negyedben, az Őssi negyedben, a Decebal téren, Biharpüspökiben és a Felix Fürdőn lévő
kirendeltségeknél lehet. Legkésőbb november 1-ig megnyitják a könyvtár új székhelyét a
Rhédey park mellett, ahol egy modern, minden szükséges eszközzel felszerelt könyvtárat
vehetnek majd birtokba az olvasás szerelemesei.
Forrás: http://www.nagyvarad.ro/content.php?goto=news&do=show_news&news_id=26323

-Mesés foglalkozások

A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár 'Mese, mese, mátka...' címmel idén is olvasótábort
szervez I-VI osztályos gyerekeknek. Ez alkalommal a meseolvasás mellett, környékbeli
legendák, mondák felolvasására, megbeszélésére és ezekhez fűződő illusztrációk készítésére
is sor kerül, de lesz mesedoboz készítés, papírragasztás, különböző ügyességi- és
társasjátékok. A foglalkozásokat szeptember 3-tól 7-ig a Városi Könyvtárban tartják, naponta
10-13 óra között.
Forrás: Szakács Rita, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós

-Bábelőadás a nagykárolyi városi könyvtárban

A nagykárolyi városi könyvtár '101 szünidei mese' programjának keretében került sor a
szatmárnémeti Brighella bábszínház előadására. A szatmári társulat a Rigócsőr király darabbal
érkezett, és akárcsak néhány hete a nagyváradi Arcadia bábcsoport, ők is nagy sikert arattak a
gyerekek és a szülők körében.
Forrás: Szatmári Magyar Hírlap 2007.08.27, http://www.hirlap.ro

-Magyar Népmese Napja

'Legkedvesebb népmesehősöm' címmel gyermekrajzpályázatot hirdet a Hargita Megyei
Könyvtár I-IV osztályos tanulók részére, melynek témája: kedvenc népmesehős megjelenítése
képzőművészeti alkotásban, szabadon választott technikával. Az alkotásokat 2007.
szeptember 26-ig, a gyermekkönyvtárban (Mikó-vár) lehet leadni. A pályázatra érkezett
rajzokból kiállítást rendeznek a Magyar Népmese Napja tiszteletére, melynek megnyitóját
október 1-én 16 órakor tartják a Hargita Megyei Könytár olvasótermében. Ekkor kerül sor a
legjobb alkotások díjazására is.
A kiállítás megnyitó után kisiskolás csoportok vetélkedőn vehetnek részt 'Mesét játszunk'
címmel. A négytagú gyerekcsoportoknak népmese vagy meserészlet dramatizált bemutatása
lesz a feladata. Természetesen, itt is díjazzák a legjobbakat.
Forrás: Kopacz Katalin, Hargita Megyei Könyvtár

-Könyvbemutató Gyergyószárhegyen új könyvtárépületben

A Szárhegyi Napok ünnepségsorozat keretében könyvbemutatót tartottak a könyvtárban
augusztus 18-án, 15 órakor. Kisné Portik Irén 'Gyergyó és a fenyő' című könyvét Bartis Edit
házigazda ismertette. A rendezvény résztvevői között magyarországi testvértelepülésekről
érkezett vendégek is voltak, akik abbeli csodálkozásuknak adtak hangot, hogy mennyire mély
fenyőtiszteletről állít emléket a könyv. A könyvbemutató volt az első rendezvény, amelyet a
május hónapban elfoglalt új, modern könyvtárépületben rendeztek Gyergyószárhegyen.
Forrás: Bartis Edit, Községi Könyvtár Gyergyószárhegy

-Itt a kezem, nem disznóláb

A balatonfüredi Városi Könyvtár gyermekkönyvtára, illetve a gyergyószentmiklósi Városi
Könyvtár és a Támasz Klub nem mai keletű ismeretsége tovább gazdagodott. Közös program
is fűződik már együttműködésükhöz, az 'Itt kezem, nem disznóláb' elnevezésű, amely
keretében sérült és ép gyermekek együtt munkálkodásához teremtettek lehetősséget.
A balatonfürediek azóta bejegyeztették a Disznóláb Alapítványt, így alkalmuk nyílt a város
polgárainak és vállalkozóinak támogatásával augusztus elején erdélyi kirándulást szervezni 8
gyermek és 3 kísérő számára. A hatnapos kirándulás 4 napját Gyergyóban töltötték, a tavalyi
kellemes élményeknek köszönhetően.
A Gyilkos-tó és a Békás-szoros, illetve a környék megismerése mellett ellátogattak a helyi
Tarisznyás Márton Múzeumba, ahol a Játszóház is működik. Itt találkoztak Bíró László
meseíró tanító bácsival is, aki osztályával részt vesz a Támasz Klub és a Könyvtár által
szervezett közös 'disznóláb' tevékenységeken.
Forrás: http://www.hhrf.org/hargitanepe/2007/aug/hn070814.htm,
Bákai Magdolna, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós

-Nem írták ki az új versenyvizsgát

Annak ellenére, hogy még áprilisban új pályázati kiírásról döntött az illetékes bizottság a
székelyudvarhelyi városi könyvtár igazgatói tisztségének ügyében, a - sokak által
feleslegesnek tartott - versenyvizsga meghirdetésére mai napig nem került sor. Az igazgatói
teendőket a korábban meghirdetett versenyvizsga győztese, Szabó Károly, az intézmény
audiovizuális részlegének vezetője látja el.
Amint Szász Jenő polgármester tudatta, csak a nyár lejárta után, az őszi hónapokban írnak ki
versenyvizsgát a könyvtárigazgatói állásra, a tékavezetői teendőket mindaddig Szabó Károly,
a korábbi pályázat győztese teljes hatáskörrel látja el.
Forrás: Hargita Népe, 2007.08.18. http://www.hhrf.org/hargitanepe

PÁLYÁZATOK

-Az Eurotrans alapítvány pályázati felhívása

Az Eurotrans Alapítvány Kulturális szaktestülete, a Szülőföld Alap támogatásával pályázatot
hirdet kulturális intézmények rendezvényeinek és működésének részleges támogatására a
2007-es évre. A működési támogatási kérelemhez mellékletként csatolni kell a szervezet előző
évi tevékenységi beszámolóját (max. két A4-es oldal). A pályázatok leadási határideje: 2007.
szeptember 10. (postabélyegző dátuma). További útmutatás, valamint a pályázatkitöltő
program elérhető a http://www.eurotrans.org.ro honlapon. Érdeklődni a 0264-442084-es
telefonszámon lehet.
Forrás: Tibád Zoltán, Eurotrans Alapítvány

-NKA pályázatok

Négy témakörben hirdetett pályázatot a Könyvtári Szakmai Kollégium 2007. II. félévében.
A pályázatok megvalósításának tervezett időtartama: 2007. november 1.-2008. október 31.
Támogatás kérhető könyvtári dokumentumok állományvédelmére: egyedi muzeális könyvtári
dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására, muzeális gyűjtemények védelmét
szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása,
javítása). Állománybővítésre azon főiskolai és főiskolai kari könyvtárak pályázhatnak,
amelyek szakterületi állományuk rendelkezésre bocsátásával jelentősen hozzájárulnak az
országos dokumentum-ellátáshoz. A pályázat 2007. október 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A Közművelődési Szakmai Kollégium a 2008. évi közművelődési szakmai tevékenységek
fejlesztése és megújítása céljából szervezett, 2008. február 19. és 2008. november 1. között
megrendezésre kerülő városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai
rendezvények, nem hivatásos művészeti találkozók támogatására hirdetett pályázatot.
Előnyben részesülnek: a 'Reneszánsz Év' című programsorozathoz ('Magyar reneszánsz -
modern reneszánsz') kapcsolódó rendezvények; az innovatív, új kezdeményezések,
mintaértékű közművelődési projektek; azok a hagyományosan megrendezésre kerülő
események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett; a felmenő rendszerű, megyei,
regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események, amatőr művészeti találkozók;
nemzetközi programhoz kapcsolódó, vagy határmenti együttműködésekben megvalósuló
rendezvények. A pályázat beérkezési határideje: 2007. szeptember 21.
Forrás: http://www.nka.hu

-Wass Albert pályázat

Wass Albert kortárs magyar írófejedelem születésének 100. és halálának 10. évfordulója
alkalmából a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek
Nagykönyvtára pályázatot hirdet Wass Albert életművének és életének feldolgozására.
A négy kategóriában kiírt pályázat mindegyikén egyaránt lehet pályázni ismeretterjesztő
dolgozattal, tudományos igényű tanulmánnyal, vagy irodalmi értékekre törő szépprózai, ill.
lírai, valamint képzőművészeti alkotásokkal. A terjedelem egyik műfajban sem megszabott,
de a szélsőségek ( a témához méltatlan, túlságosan rövid, vagy végtelen hosszúságú művek)
kerülendőek. A Pályázati Felhívás ajánl témákat, de a pályázók bármilyen egyéb témát
kifejthetnek, melyet a Bíráló Bizottság - az előzetes, szóbeli vagy írásbeli egyeztetés során -
jóváhagyott.
A dolgozatot jeligésen kell elküldeni (és zárt borítékban mellékelni hozzá a szerző pontos
nevét és olvasható címét)a következő címre: Sárospataki Nagykönyvtár H - 3950 Sárospatak,
Rákóczi út 1. (Felvilágosítás /Bíráló Bizottság / ugyanitt: Kiss Endre József -
T./ Fax : 06 -47-311-057, 06-47 -314-119. Villámposta (e-mail): nagykonyvtar@gmail.com).
A pályázat beadásának végső határideje: 2007. december 31.
Forrás: http://www.erdely.ma

KITEKINTŐ

-MultiMédia az oktatásban - nemzetközi konferencia Budapesten

13. alkalommal került sor a MultiMédia az oktatásban nemzetközi konferenciára, melynek
házigazdája ebben az évben a Budapesti Műszaki Főiskola volt. A konferenciát azzal a céllal
szervezték, hogy elősegítse az oktatás, a kutatás és a média előállítás különböző területein
dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjét, találkozásukat a jól bevált és új technológiákkal,
azok alkalmazóival, illetve gyártókkal, forgalmazókkal, valamint bemutatkozási és publikálási
lehetőséget adjon a hazai és a határon túli oktatóknak, kutatóknak, szakembereknek és
hallgatóknak az új eredmények széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására
előadások, poszterek, kiállítások, kiadványok és bemutatók segítségével. Új elem volt a
konferencián a multimédia-technológia kapcsolódása a különböző tudományterületekkel, a
legkülönbözőbb technológiák új eredményein át a műszaki, művészeti, módszertani
megvalósításokig, azok bemutatásáig.
Forrás: http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007

-Az amerikaiak negyede nem olvas könyvet

Az amerikai felnőttek egynegyede 2006-ban egyetlen könyvet sem olvasott el. A leginkább
könyvet forgató réteget a nők és az idősek alkotják, a legnépszerűbb olvasmányok pedig a
vallásos témájú és népszerű ponyvaregények - derült ki az AP/Ipsos friss felméréséből. Sok
amerikai bevallottan hozzá sem fog egy könyvhöz, mert elálmosodik, ezért inkább valami
könnyedebb elfoglaltságot keres. Ez a jellemző attitűd tükröződik az évek óta pangó amerikai
könyvpiacon, amelynek fellendülésére egyetlen szakértő sem számít. A könyvek iránti
közömbösségben a kutatások szerint persze szerepet játszik az internet és a média támasztotta
verseny, valamint a bizonytalan gazdasági kilátások is. A Gallup 2005-ös felmérése a
mostanihoz hasonló eredményt produkált, akkor az derült ki, hogy az emberek évente
átlagban öt könyv olvasásába fognak bele. Ez a szám 1999-ben még tíz volt...
Forrás: http://www.hirado.hu/cikk.php?id=226405

-A Gates-házaspár tovább támogatja a közkönyvtárakat

A Gates-házaspár alapítványa (Bill & Melinda Gates Foundation) 7,7 millió dolláros
támogatást ítélt meg a közkönyvtári egyesületnek (Public Library Association), hogy a
következő három évben a könyvtárosok még többet tehessenek a helyi igények kielégítése
céljából. (ref.: SP)
Forrás: K I T (2007/31., aug. 29.), http://www.libraryjournal.com

-'Könyvtárszaggal' próbálják eladni az e-könyveket

Egy e-könyveket árusító 'Cafe scribe' (www.cafescribe.com) szájt minden vásárlójának a
letöltött e-book mellé egy régi könyvek szagával átitatott öntapadóst küld postán. Az akció
szeptembertől indul.
Mint a szájt tulajdonosa, Bryce Johnson elmondta, egy 600 diákon elvégzett kutatás
eredményei szerint a megkérdezettek 43 százaléka kedveli az elolvasott könyvek szagát, és
általában fontos számukra a tárgyak illata.
Tíz egyetemi hallgató közül hat inkább használt, antikvár könyveket vásárol szívesebben az új
kiadványok vagy az elektronikus könyvek helyett annak ellenére, hogy az e-book-ok
rendszerint jóval olcsóbbak a papírra nyomott változatoknál.
Forrás: Transindex hajnali hírlevél 30.08.2007

-Németországban börtönkönyvtár 2007-ben az 'Év Könyvtára'

A münsteri börtön könyvtárát nyilvánították a 2007-es 'Év Könyvtárának' Németországban.
A döntés indoklásául a zsűri egyebek mellett a börtönkönyvtár 'magas színvonalú szakmai
képzettségét' emelte ki és rámutatott: ennek köszönhető, hogy az 528 férőhelyes börtön férfi
elítéltjeinek 80 százaléka rendszeresen olvas a harminc különböző nyelven rendelkezésre álló
könyvekből. A kitüntető cím - és az ezzel járó 30 000 euró pénzjutalom - odaítéléséért folyó
vetélkedésben a münsteri börtönkönyvtár maga mögé utasította többek közt Karlsruhe
egyetemi könyvtárát és a müncheni városi könyvtárat. 'A münsteri a legkorszerűbb
börtönkönyvtár Németországban' - jelentette ki Gabriele Beger, a Német Könyvtárak
Szövetségének elnöke. Hogy milyen nagyra értékelik a rabok a könyvtárt, azt jól mutatja a
szabadidő kihasználását tudakoló felmérés eredménye. Ezek szerint az elítéltek 79,1 százaléka
első helyen említette az olvasást, ami így maga mögé utasította a televíziózást (71,8 százalék).
Beger ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy 'amikor rács mögött élő emberek a kultúrával
foglalkoznak, az új lehetőségeket nyit az életükben'. Nem a joggal foglakozó irodalom a
legnépszerűbb az elítéltek között...
Forrás: K I T - Könyvtár - Információ - Társadalom (2007/30., aug. 15.)

DÍJAK

-Magyar állami kitüntetés erdélyi könyvtárosnak

Erdélyi könyvtárost is kitüntetésben részesítettek Budapesten augusztus 20-án, Államalapító
Szent István király ünnepe alkalmából. Hiller István miniszter 'Wlassics Gyula'-díjat
adományozott Pillich Lászlónak, a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány
igazgatójának. Wlassics Gyula díjat azok a közművelődésben dolgozó szakemberek kaptak,
akik az iskolán kívüli művelődésben elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával
szolgálták a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését. Pillich László betegsége
miatt a díjat Dr. Tánczos Vilmos egyetemi tanár vette át.
Forrás: http://www.okm.gov.hu

AJÁNLÓ

-Új digitális szolgáltatások a köz- és a magánszféra partnerségében

Két 'régi-új' tájékoztatási forrás jelent meg a nyár folyamán az interneten a német nyelvterület
könyvtárai és könyvkiadói együttműködésének eredményeként. Az érdeklődők részletesebb
ismertetést találhatnak a Könyvtári Intézet honlapján (http://www.ki.oszk.hu), a jobb oszlopban a
Szakkönyvtár menüpont Faliújságján.
A Fachdatenbank Buchwissenschaft (www.buchwissenschaft.info) nagy tradícióval
rendelkező nyomtatott bibliográfiák és egy könyvtári katalógus adatait egyesíti és teszi
közösen kereshetővé (az időhatár: 1840-tól napjainkig).
A Handbuch der historischen Buchbestaende című, nemzetközi összefogásban készült
kézikönyv digitalizált változata (www.b2i.de/fabian) kibővült az Ausztriára és az európai
országokra vonatkozó résszel. A teljes szövegű keresési lehetőségen kívül az összeállításban
szereplő könyvtárak lehetőséget kapnak arra, hogy jelszavas hozzáféréssel wikipedia-szerűen
frissítsék a róluk szóló részt.
A digitalizálási vállalkozás a Német Nemzeti Könyvtár, a Georg-Olms kiadó és az Alsó-
Szászországi Tudományügyi és Kulturális Minisztérium támogatásával zajlott (a program
neve: 'Újszerű digitális szolgáltatások építése a köz- és a magánszféra partnersége keretében').
Forrás: Hegyközi Ilona, KSZK
http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.1748

ÉVFORDULÓK

-450 éves a Református Kollégium Marosvásárhelyen

Augusztus 24-én, 18 órakor a Teleki Téka épületében került sor a '450 éves a Református
Kollégium' című kiállítás megnyitójára. A Teleki-Bolyai Könyvtár és Teleki Téka Alapítvány
által szervezett rendezvény kapcsolódott a Bolyai Kollégium ünnepi rendezvényeihez.
A kiállított anyag nagy része az iskola életére vonatkozó dokumentumok, iskolai értesítők, a
kollégium nyomtatási termékei, tankönyvek, diákköri önképző körök naplói, könyvtári
katalógusok és múzeumi tárgyak (például diákláda). A kiállítást fél éven keresztül
látogathatják az érdeklődők.
Forrás: Bányai Réka, Teleki-Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely

-Harminc éve hunyt el Kós Károly

30 éve, 1977. augusztus 25-én hunyt el Kolozsvárott Kós Károly építész, író, grafikus,
könyvkiadó, politikus.
A budapesti Műegyetem mérnöki, majd két év után építész szakán tanult. 1907-ben
lediplomázott, s ösztöndíjasként Székelyföld, Torockó és Kalotaszeg építészetét és néprajzát
tanulmányozta. Így alakította ki sajátos stílusát, amelyben a szecesszió és az erdélyi népi
építészet, díszítőművészet elemei keverednek.
Aktívabb szerepet vállalt az erdélyi magyarság politikai és kulturális életének
megszervezésében. 'Az országépítő' című történelmi regényéért, Baumgarten-díjat kapott.
1940-ben - az erdélyi magyarságért végzett munkájáért - Corvin-koszorúval tüntették ki.
Emlékére 1988-ban díjat alapítottak, amelyet december 16-án, születésnapján adnak át
azoknak, akik különösképpen sokat tesznek településük arculatának formálásáért vagy
kiemelkedő építészeti tevékenységet végeztek. Nevét számos iskola őrzi, emlékezetére alakult
a Kós Károly Egyesülés, s az általa működtetett Kós Károly Alapítvány.
Forrás: http://www.erdely.ma

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A hírlevél megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevel-subscribe@yahoogroups.com,
vagy jelezze megrendelési szándékát a vantsajudit@yahoo.com címen.