*********************************************************************

ReMeK-e-hírlevél
2. évf. 2007/8. szám ISSN 1842-7448
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************

TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-Erdélyi magyar hírkereső az interneten
-Uniós források könyvtárfejlesztésre
-Új rendelet a felsőoktatásban dolgozók kitüntetéseiről
-Metaadat letöltés HTML táblázatként
-EU-terminológiai adatbázis
-IFLA-Hun levelezőlista
-Kiállítják Magyarország első nyomtatott térképét
-Az ötezredik e-könyv a MEK-ben

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDZVÉNYEKRŐL
-Partnerség - az MKE 39. vándorgyűlésének mottója
-Minőségbiztosítás a könyvtári szolgáltatásban
-Határokon túl ívelő együttműködés
-Otthonra talált a Kászonaltízi Községi Könyvtár
-Kilyénfalvi könyvtáralapítás
-Sürgés-forgás az új baróti könyvtárban
-Civil Konferencia Háromszéken

PÁLYÁZATOK
-Pályázat a csángó magyarok identitásának megőrzéséért
-Pályázat családközpontú életszemléletet bemutató irodalmi művek alkotására
-Megjelentek az eContentPlus 2007-es pályázati felhívás tervezetei
-Több mint 40 millió forint kis pályázatokra

KITEKINTŐv -'Olvas a város'
-Megijedtek az internettől a német napilapok
-Minden rekordot megdöntött az új Harry Potter
-Astrid Lindgren ma is él
-Könyvkölcsönző a 'párizsi tengerparton'

DÍJAK
-Európa legjobb regénye magyar

AJÁNLÓ
-Egy könyv az írás-olvasás régi magyar évszázadairól
-Örökségünk -új történeti, néprajzi ismeretterjesztő folyóirat
-Képes várostörténet
-Gazda József interjúkötete

ELHALÁLOZÁS
-Elhunyt Tábori György magyar születésű író, rendező

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-Erdélyi magyar hírkereső az interneten

Új magyar nyelvű médiaportál indult http://www.hirkereso.ro, amely valamennyi romániai magyar nyelvű
internetes- és nyomtatott sajtótermék híreit közli nyitólapján és rovataiban. A weblapot magyarországi
és erdélyi magánszemélyek alapították. Munkatársai a nap 24 órájában pásztázzák a magyarnyelvű
oldalakat, és rögtön közlik a legfrissebb híreket. Az oldalon helyet kapnak az erdélyi közélettel
kapcsolatos vélemények, publicisztikák, tanulmányok is.

A honlap az országos médiák mellett a regionális sajtó, így valamennyi partiumi, székelyföldi napilap
híreit is közzéteszi, emellett ismerteti a magyarországi újságok Romániával kapcsolatos legfrissebb
cikkeit.

A weblapot előállító Kárpátbox Média azt közölte: a lényeg, hogy az erdélyi és romániai hírekre,
szolgáltatásokra magyar nyelven kíváncsi közönség minél áttekinthetőbben és gyorsan jusson
információhoz. 'A kezdeti oldalletöltések jelentősen felülmúlják a terveinket, így nagy a
valószínűsége, hogy rekord időn belül Erdély leglátogatottabb hírportálja lesz a hirkereso.ro.
A legfontosabb, hogy ezen keresztül más internetes oldalak látogatottságát is jelentősen növelni lehet'
- áll a közleményben. Hozzátették: távol tartják magukat a politikai erőktől. Ugyanakkor hangsúlyozták:
az erdélyi civil közösségi ügyeket kifejezetten pártfogolják, ilyen típusú közleményeknek, akár ingyen
is helyet biztosítanak

Forrás: http://www.erdely.ma/erdelyinaplo.php?sz=818#14

-Uniós források könyvtárfejlesztésre

Mintegy húszmilliárd forint jut a magyarországi könyvtárak fejlesztésére uniós pályázati forrásokból a
2008-2013 közötti időszakban, öt év alatt 16,67 milliárd forint jut a könyvtári terület fejlesztésére,
ezen felül pedig 4,25 milliárd forint a könyvtári állomány digitalizálására fordítható - jelentette be
Hiller István oktatási és kulturális miniszter július 5-én Budapesten.

A program kidolgozottsága jó esélyt ad arra, hogy a pályázat útján elérhető húszmilliárd forintot
kitevő uniós források teljes összege lehívható legyen - emelte ki. A források szakszerű felhasználása
érdekében a miniszter vitát kezdeményez az értelmiségiek és a szakma körében a magyar olvasási és
könyvtárhasználati szokások, trendek feltérképezésére. A vita alapjául szolgáló statisztikai adatokat
ismertetve kiemelte, hogy az olvasás tekintetében 2005-ről 2006-ra a korábbi éveket jelentősen
meghaladó bővülés figyelhető meg: a regisztrált könyvtárlátogatók száma 400 ezer fővel, 2,5 millióra
nőtt, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele hárommillióval bővült, a könyvtárközi kölcsönzések száma
pedig háromszorosára emelkedett. A kulturális modernizáció fő irányairól szóló javaslatok között helyet
kapott Portál program célja a digitalizálás, és a könyvtári szolgáltatások internetes elérése, azaz
hogy 'megkönnyítse és helybe hozza az olvasás élményét' - mutatott rá.

A 'kiemelkedő korszakot élő kortárs irodalom', valamint az olvasók közötti kapcsolat megteremtése
érdekében civil szervezetekkel és a szakmával is tárgyalni kíván - mondta a miniszter. A könyvtárak
állománybővítését központilag támogató, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által is
ajánlott úgynevezett skandináv modellt 'behatóan tanulmányozza' a tárca. A köteles példányhoz hasonló
rendszerrel kapcsolatban az értékelés után várhatóan ősszel állnak elő konkrét tervezettel.

Forrás: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1437&articleID=229503&ctag=articlelist&iid=1

-Új rendelet a felsőoktatásban dolgozók kitüntetéseiről

Megjelent a román oktatási, kutatási és ifjúsági miniszter 1305/13.06.2007-es számú rendelete, a
romániai állami felsőoktatásban dolgozó pedagógusoknak és könyvtárosoknak odaítélhető kitüntetésekről
és díjakról. A dokumentum elektronikus formában elérhető az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium
honlapján (http://www.edu.ro/index.php/articles/8092).

Forrás: BIBLOS

-Metaadat letöltés HTML táblázatként

A Magyar Elektronikus Könyvtárban MEK-ben található valamennyi dokumentum bibliográfiai információi
(metaadatai) egyetlen nagy HTML táblázatként is letölthetőek ezentúl a https://www.mek.oszk.hu/html/export.html
oldalról. A mek2excel.htm fájl lementés után akár Excelbe is beolvasható, ahol azután rendezni lehet
bármelyik oszlop szerint, keresni lehet benne, és természetesen bármelyik dokumentum elérhető az ID/URL
oszlopban levő azonosítóra kattintva. Az Excelben megnyitott táblázat optimális külalakra való
formázásához letölthető továbbá egy mek2excel-makro.xls nevű makrófájl.

Forrás: https://mek.oszk.hu/html/export.html, MEK hírlevél - 2007. Június

-EU-terminológiai adatbázis

23 nyelven vált elérhetővé egy egyedülálló EU-terminológiai adatbázis. Hivatalosan 2007. június 28. óta
kereshet jelszó nélkül bárki az Európai Unió nyelvi szolgáltatásai által fejlesztett, összesített
terminológiai adatbázisában. A hivatalos megnyitóünnepséget az Európai Parlament és a Bizottság
rendezte meg. Az IATE nevű adatbázis különböző uniós intézmények és testületek terminológiai
adatbázisainak kombinációjaként jött létre, 8,7 millió szócikket tartalmaz, és elérhető az EU
valamennyi hivatalos nyelvén. Az IATE-rendszer alapvető szerepet játszik az uniós intézmények írásos
kommunikációjának minőségbiztosításában. A rendszerben a szakszavak mellett 500 000 rövidítés és
100000 szakkifejezés is kereshető. A hosszú távú cél, hogy minden hivatalos nyelven elérhetővé váljon
ugyanaz a tartalom. Az uniós szervek bármely fordítói frissíthetik az adatbázis tartalmát. Az 1999 és
2003 közötti időszakban az IATE fejlesztésére 1,41 millió eurót költöttek, 2007-ben az éves fenntartás
költsége 627 000 euró.

Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=14377

Forrás: KIT Hírlevél 2007/28

-IFLA-HUN levelezőlista

Többéves szervező munka eredményeként az IFLA-val közösen 2007. júliusában indította útjára a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete a Magyarországon, a szomszédos országokban, Európa többi országaiban, Észak- és
Dél-Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában élő magyar és magyarul értő könyvtárosok, információs
szakemberek, művelődésszervezők, hungarológusok, a magyar kultúra terjesztői számára létesített
internetes levelezőfórumot.

A levelezőlista alpötlete a Magyar Könyvtárosok VI. Világtalálkozóján abból az igényből született, hogy
teremtsen az MKE olyan fórumot, ahol mód nyílik a határokon átnyúló szakmai eszmecserére. A lista az
IFLA szerverén fog üzemelni, magyar és (igény szerint) angol nyelven. A szakmai lista tartalma egyrészt
irányított lesz, másrészt az eseti közlési, tájékozódási igényekből fakad. Az MKE és délvidéki,
erdélyi, kárpátaljai és felvidéki testvérszervezetei (KAPOCS Csoport, RMKE, KMKE, SZMKE) híreket,
felhívásokat, meghívásokat, szakmai érdekességeket tesznek közzé, s ugyanezt megtehetik az önálló
szervezettel nem rendelkező osztrák, szlovén és horvát kollégák is. Elsősorban a testvérszervezetek
bemutatkozását/bemutatását, majd a területükön működő magyar könyvtárak és/vagy magyar vonatkozású
gyűjtemények bemutatását várják a lista megálmodói, valamint az ott dolgozó kollégák személyes
(ha lehet fényképes) bemutatkozását is lehetővé teszik. A tartalom következetes, de befogadhatóan elosztott
megjelenését a lista moderátora irányítja majd, az irányítottság egyetlen kritériuma a szakmaiság.
A lista tagjaiban, szakmai környezetükben felmerülő kérdések, közölni valók ideális helye lehet az
IFLA- HUN levelezőlista.
Elérhetőség: http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/ifla-hun

Forrás: Bakos Klára, Haraszti Pálné, Sophie Felföldi beköszöntő levele, IFLA-HUN levelezőlista

-Kiállítják Magyarország első nyomtatott térképét

Magyarország első nyomtatott térképét, a Tabula Hungariaet, avagy Lázár-térképét állítják ki augusztus
17-20. között az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) nemzeti ereklyéket bemutató kiállítóterében.
A Magyarország Mohács előtti állapotát rögzítő, felbecsülhetetlen értékű térképet - amely csupán egyetlen
példányban létezik - júniusban vették fel az UNESCO világörökség-listájára. A térkép kézirata egy
bizonyos Lázár nevű secretarius nevéhez fűződik, aki Bakócz Tamás (1442-1521) esztergomi érsek mellett,
a királyi kancellárián dolgozott. "Lázárról szinte semmit sem tudunk, mindenesetre művelt személy
lehetett. A térkép névanyaga magyar származású alkotóra utal" - áll az OSZK közleményében. A Petrus
Apianus ingolstadti nyomdájában metszett és sokszorosított térképet 1528-ban adták ki Johannes
Cuspinianus német tudós és diplomata költségén, Georg Tanstetter, a bécsi egyetem tanárának
közreműködésével. A térképet évszázadokon keresztül csak leírásokból ismerték a kutatók és az
érdeklődők, míg 1880-ban váratlanul elő nem bukkant. A híres bibliofil, gróf Apponyi Sándor vásárolta
meg, és 1925-ben az ő adományaként került az OSZK régi és ritka könyveket őrző gyűjteményébe.
A térképet - amely a XVI. század elejére kialakult és a 150 éves török uralom alatt részben elpusztult
magyarországi településszerkezetet mutatja be - fekete színnel nyomták, és kézzel festették ki a
készítő utasítása alapján. Eltérő színnel jelölték például a keresztények, illetve a törökök uralta
területeket.

Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=26489
Forrás: http://inforadio.hu/hir/kultura/hir-137652

-Az ötezredik e-könyv a MEK-ben

Július 26-án felkerült a MEK-be az ötezredik digitális kiadvány: "Barátja, Kossuth" : Forráskiadvány
Kossuth Lajos Hadtörténelmi Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból / szerkesztő
Solymosi József. - Bp. Petit Real Könyvkiadó, 2003. Elérhetősége: URL: https://mek.oszk.hu/05000/05065
A MEK felhasználja az önkéntes digitalizálók lelkesedését, de emellett gyűjti a ma már eleve számítógépes
formában keletkező dokumentumokat a szerzőktől, a kiadóktól vagy magáról az internetről, és miután
szervezetileg az Országos Széchényi Könyvtárhoz került, annak - általában képként digitalizált -
muzeális ritkaságaival is bővíti az állományát.

A sokféle forrásnak köszönhetően, amióta elindult a MEK 2.0-ás változata, folyamatosan napi 4-5
könyvvel - regényekkel, verseskötetekkel, szakmunkákkal, lexikonokkal stb. - bővült a gyűjtemény.
A gyarapodást az érdeklődők RSS csatornán is figyelemmel kísérhetik

Forrás: Roth András Lajos, rmke levelezőlista
Forrás:
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20070724-magyar-elektronikus-konyvtar-digitalizaltak-az-otezredik-konyvet-is.html

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

-Partnerség - az MKE 39. vándorgyűlésének mottója

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 39. Vándorgyűlését 2007. július 12. és 14. között Szegeden
rendezték meg. Az esemény mottója a partnerség volt. Bakos Klára, az egyesület elnöke ezzel
kapcsolatban elmondta: folyamatos partnerséget szeretnének kialakítani a kormányzattal, az
önkormányzattal és a felsőoktatási intézményekkel egyaránt. A rendezvény támogatja a kulturális
miniszter törekvését, amely az olvasás felé fordulást célozza, és olyan szolgáltatások létrehozására
irányul, amelyek akár otthonról is elérhetők - hangsúlyozta. Emellett rámutatott arra, hogy az MKE
programjában kiemelt helyen szerepel az esélyegyenlőség és a vidékfejlesztés. Ezt a bibliobusz-
szolgáltatás segítené, amely olyan területekre vinné el a dokumentumokat és más könyvtári
szolgáltatásokat, ahol nincs könyvtári épület. A másik formája az úgynevezett mozgó szolgáltatás, amely
ott segít, ahol van épület, de az önkormányzatnak nincs pénze a könyvtár fenntartására. A program
harmadik elemeként az országos dokumentumellátó rendszerben szereplő könyvtárakat fejlesztenék.
A http://konferencia.klog.hu/?p=11 címen olvasható az MKE Szegedi Vándorgyűléséről Dávid Boglárka
MKE elnökségi tag tudósítása.

Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=14617&PHPSESSID=13073e350e57cc3a5380e31cbb43f72d

-Minőségbiztosítás a könyvtári szolgáltatásban

A minőségbiztosítás volt a 14. Országos Helyismereti Konferencia témája, melyre július 18-20 között
került sor Kiskunhalason a Martonosi Pál Városi Könyvtárban. A Csipkeházban tartott megnyitón
dr. Várnai László polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd sor került a Kertész Gyula emlékérem
átadására. A tanácskozáson elhangzott előadások olyan fontos témákat érintettek mint a
teljesítménymérés módszertana és gyakorlata, a használói igényfelmérés a helyismereti gyűjteményekben,
nemzetközi könyvtári tendenciák.

Kulturális programról is gondoskodtak a házigazdák: a 'Kitekintő'-ben a résztvevők meglátogatták és
megkoszorúzták Kiskőrösön Petőfi szülőházát, Kecelen megnézték a hadtörténeti kiállítást, majd Hajóson,
a pincefaluban zárult a kirándulás.

A halasiak új szint vittek a konferenciasorozat életébe azzal, hogy testvérkönyvtáraikat felkérték,
vegyenek részt a tanácskozáson. Ennek köszönhetően Magyarkanizsa és Gyergyószentmiklós mutatkozhatott
be a Magyarország különböző pontjairól érkezett helyismereti könyvtárosoknak, valamint a külföldi
meghívottaknak. Ez kuriózumnak számított, amint azt Varga-Sabján Gyula, a kiskunhalasi könyvtár
igazgatója nyilatkozta.

A három élményteli és forró nap felejthetetlen emlék marad résztvevő és szervező számára egyaránt,
ugyanis Magyarországon ezekben a napokban Kiskunhalason mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 42 Celsius
fokot.

Forrás: Varga-Sabján Gyula, Martonosi Pál Városi Könyvtár, Kiskunhalas
Forrás: Csergő Aliz, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós

-Határokon túl ívelő együttműködés

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE - Magyarország), és a Romániai magyar Könyvtárosok Egyesülete
(RMKE) iskolai könyvtáros tagozata közösen szervez konferenciát 2007. augusztus 8-10 között, Magyar
Iskolai Könyvtárak Együttműködése Sepsiszentgyörgyön címmel. Ez az első MIKES-konferencia, amelynek a
sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum ad otthont. Résztvevők romániai iskolai könyvtárosok,
magyarországi, felvidéki, erdélyi, szerbiai, szlovéniai és kárpátaljai meghívott előadók

A konferencia szakmai célja a Kárpát-medencei iskolai könyvtárak szélesebb körű összefogása és szakmai
tapasztalatcseréje. Az augusztus 8-i megnyitón Kiss Jenő az RMKE elnöke és Bondor Erika a KTE elnöke
beszél az együttműködés kereteiről, majd Kiss László az RMKE iskolai könyvtáros tagozatának vezetője
bemutatja az erdélyi iskolai könyvtárak helyzetét, szakmai szerveződésük lehetőségeit. Augusztus
tizedikén Paszternák Ádám (Budapest, Országos Idegennyelvű Könyvtár - OIK, tájékoztató könyvtáros),
tart előadást a könyvtárostanárok új infokommunikációs lehetőségeiről.

Forrás: http://sajto.klog.hu/2007/07/01/hatarokon-tul-ivelo-egyuttmukodes/

-Otthonra talált a Kászonaltízi Községi Könyvtár

Kászonaltíz központjában, a régi községháza épületében avatták fel június végén, a falunapok keretében,
azt a könyvtárat és képtárat, amely tíz évig kényszerlakhelyre volt ítélve.

A fűtetlen, villany nélküli épületbe száműzött könyvtár használhatatlanná vált, meghalt az olvasók
számára. A helyi önkormányzatnak köszönhetően az egykori községháza régi, leromlott épületét példásan
felújították, itt talált végre méltó otthonra a tizenháromezer kötetes gyűjtemény. András Zoltán
polgármester szerint ennek a vállalkozásnak a nyeresége 10-15 év múlva fog megmutatkozni, 'ez valóban a
helyi közösség nyeresége, amit nem lehet pénzben mérni'. A könyvek szakszerű elrendezése a polcokon, a
Hargita Megyei Könyvtár munkatársai, Kovács Erzsébet és Máthé Izabella által vállalt rendszerező munka
eredménye is. Az átköltöztetést hosszas munka követi még, a rendszerezést követően számítógépes
adatbázis is készül az állományról, hogy korszerű körülmények között vehessék birtokukba az olvasók a
könyvtárat. Az ünnepélyesen felavatott könyvtár az egykori iskolaigazgató, kiváló tanító és népnevelő,
Miklós Márton nevét vette fel.

Forrás: Kovács Erzsébet, Hargita Megyei Könyvtár
Forrás: http://www.hhrf.org/hargitanepe/
Forrás: Csíki Hírlap, 2007.június 25.

-Kilyénfalvi könyvtáralapítás

Gyergyókilyénfalván 2007. július 1-én könyvtárat avattak. A könyvtáralapítás a kilyénfalvi gyökerekkel
is rendelkező Varga Gabriellának köszönhető, az Új Katedra és az Óvodai Élet szerkesztőjének, aki -
miután Szilágyi Lőrinctől, a helyi plébánostól értesült arról, hogy nincs a községnek könyvtára -
februárban kezdeményezett gyűjtést az alapítandó könyvtár részére. 2000 kötet gyűlt össze
kezdeményezése nyomán. A könyvek az egyház által visszakapott, 1888-ban épült iskolaépületben kaptak
helyet, amelyet a községi önkormányzat segítségével tettek rendbe és bútoroztak be. 'Nem olyan könyvek
kerültek ide, amelyektől csak meg szerettek volna szabadulni. Értékes valmennyi. Az osztályozásuk még
hátra van, de tudok könyvtárosok igéretéről, ezért bízom abban, hogy a kilyénfalviak a hosszú téli
estéken e könyvtárból kivett könyvekkel fogják mulatni az időt' - mondta Varga Gabriella a Hargita
Népe újságírójának, Bajna Györgynek az avatóünnepség után. Terveiről is beszélt, folytatni szeretné a
megkezdett munkát, alapítványi háttérrel programot indít 'Egy év -egy könyvtár' címmel.

Forrás. Hargita Népe. 2007. július 6.

-Sürgés-forgás az új baróti könyvtárban

A Baróti Napok alkalmával új székhelyre költözött városi könyvtár kezd magára találni, a
könyvkölcsönzés mellett az internet-hozzáférés is biztosított, illetve tanfolyamok is indulnak.
Moroianu Réka könyvtárvezető számolt be az intézmény életéről a Háromszéknek.

A baróti erdő-közbirtokosság által visszaigényelt, majd bérelt ingatlanból zökkenőmentesen költöztek
ki, így első pillanattól kezdve elérhető volt a könyvtár tulajdonában levő 45 000 kötet. Az állomány a
Bod Péter Megyei Könyvtár segítségével összeállított pályázat nyomán tovább bővült: tizenhat kiadó
kétszáz kötetet adományozott, s nemsokára Barót testvértelepülésétől, Dabastól is megérkezik a
könyvajándék.
Az érettségit megelőző napokban leginkább a kötelező olvasmányokat kölcsönözték, a középkorúak és
nyugdíjasok a könnyed irodalmat részesítették előnyben. Az elmúlt hat hét alatt nagy volt a sürgés-
forgás a könyvtárban: nem kevesebben, mint 473-an iratkoztak be, a fiatalság pedig az internetért
kereste fel sűrűn a közművelődési intézményt. A könyvtár a szabadságok időszakában naponta 9-16 óráig
látogatható, de szeptember elejétől már 19 óráig lesz nyitva.

Forrás: http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=1513

-Civil Konferencia Háromszéken

A Háromszéki Magyarok Világtalálkozója alkalmából 2007. augusztus 18-ára szervezett Civil Konferenciára
várják a civil szervezetek képviselőinek jelentkezését az előadásokon való részvételre. A konferencia
programja elérhető a www.civek.extra.hu vagy www.vilagtalalkozo.ro honlapokon. Jelentkezni lehet e-
mail-en civilekharomszekert@..., vagy a 351959, 0742148702 telefonszámokon, a CIVEK irodában Amőba
Oktatási Központ Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1A szám, naponta 9-17 óráig. A Háromszéki Magyarok
Világtalálkozója alkalmából megjelenő civil szervezetek katalógusába várják egyesületek, alapítványok,
más civil szervezetek jelentkezését. A kitöltendő adatlap letölthető a www.civek.extra.hu honlapról,
letölthető dokumentumok címszó alatt, vagy igényelhető a CIVEK irodában, naponta 9-17 óráig.

Forrás: http://www.erdely.com/ajanlo.php?id=26198

PÁLYÁZATOK

-Pályázat a csángó magyarok identitásának megőrzéséért

A Csángó Tanácsadó Testület és a Miniszterelnöki Hivatal 'Petrás Incze János' pályázatot hirdet, mely
során a csángó magyarok identitásának és magyar nyelvének megőrzését célzó kulturális, oktatási és
kutatási programok szervezésére, valamint a területen működő intézmények fenntartására nyújtanak
támogatást.
Pályázati határidő: 2007. augusztus 15.

Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=14628

-Pályázat családközpontú életszemléletet bemutató irodalmi művek alkotására

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) május-júniusban vetélkedőt szervezett Adj, király, katonát! címmel,
melynek célja az volt, hogy a 10-14 éves résztvevőkben az összeállított szöveggyűjtemény és a verseny
próbái során felértékelődjék a család szerepe. Az egy hónappal ezelőtt lezajlott országos döntőt
követően ezúttal a MIT pályázatot hirdet olyan irodalmi művek (novellák, versek, mesék stb.),
kisdolgozatok, riportok megírására, melyek a család és gyermekek témaköréhez kapcsolódnak, a
családközpontú életszemléletet közvetítik. A legsikeresebb alkotások bekerülnek a jövő évi Adj, király,
katonát! vetélkedő szöveggyűjteményébe. A nyertes alkotás díja: 100 euró. A pályázatra életkortól
függetlenül várják a jelentkezőket. Az alkotásokat 2007. szeptember 10-ig lehet eljuttatni a MIT
elektronikus vagy hagyományos postacímére (mit@..., avagy 400083 Kolozsvár, Petőfi/Avram Iancu u. 27.).
További információk kérhetők a 0264-590718-as irodai telefonszámon, valamint a fenti elektronikus
postacímen.
Forrás: http://www.erdely.com/palyazatok.php?id=26005

-Megjelentek az eContentPlus 2007-es pályázati felhívás tervezetei

Az Európai Unió közzétette a földrajzi, oktatási, kulturális, valamint a digitális könyvtárak számára
meghirdetett eContentPlus program 2007. évi pályázati kiírás tervezeteit. A pályázat 149 millió eurót
biztosít elektronikus tartalomfejlesztésre. 2007-ben a pályázható összeg 47 millió euró.

A 2005-2008 közötti időszakra biztosított 149 millió eurós összköltségvetésű közösségi program célja a
digitális tartalom fejlesztése, a közérdekű információk terjesztése és a digitális tartalmak
minőségének javítása.

A program előnyben részesíti az együttműködésről tanúbizonyságot tévő pályázatokat. A pályázatok
benyújtásai határideje: 2007. október 4.

Bővebb információval a hazai programkoordinációért felelős Magyar Tartalomipari Szövetség szolgál.
Cím: H-1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13. Telefon: (+36-1) 213-5089, (+36-1) 214-0419
Fax: (+36-1) 375-9722 E-mail: info@...

-Több mint 40 millió forint kis pályázatokra

Meghirdeti kulturális és művelődési pályázatait az Eurotrans Alapítvány, mely a Szülőföld Alap romániai
lebonyolítójaként több mint 40 millió forintot oszt szét nyílt pályázatok keretében. Nem sokkal ez után
várhatók az oktatási, önkormányzati és informatikai pályázatok kiírásai is.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke Szász Attila államtanácsos, a kurátorok Bíró Rozália nagyváradi
alpolgármester, Szepessy László, az RMDSZ elnöki hivatalának igazgatója, Csutak István, az integrációs
minisztérium volt államtitkára, Horváth Réka, a BBTE Politika, Közigazgatás és Kommunikációtudományi
Karának a tanársegédje, Lakatos András, az RMDSZ oktatási alelnöke, illetve Seres Dénes képviselő.
Ami a pályázatok elbírálását illeti, az az Illyés Közalapítványhoz hasonlóan fog működni: a kuratórium
által felkért, 5-7 fős szakértői csoportok döntenek majd - mondta a Transindexnek Tibád Zoltán, az
Eurotrans Alapítvány irodavezetője. Hogy a szaktestületek kikből állnak, egyelőre még nem tudni: a
beérkezett pályázatok függvényében keresnek majd szakértőket az elbírálásra.

Forrás: Transindex hírlevél 2007. 07.21. http://belpol.transindex.ro/?hir=14892

KITEKINTŐ

-'Olvas a város'

'Olvas a város' címmel program indul a könyvforgatás népszerűsítésére és az olvasás fejlesztésére
Pécsett. A tapasztalatok szerint a lakosság nagy része alig vagy egyáltalán nem vesz a kezébe könyvet.
Egy nemzetközi felmérés, a PISA-kutatás szerint a 15 évesek körében rendkívül magas a szövegértési
problémákkal küszködők aránya. Ezen is kíván változtatni a tervek szerint ősszel induló helyi program.
Keszi Erika Zsuzsanna, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pécsi és Baranyai Szervezete elnöke
elmondta, összesen öt korcsoportban kívánják népszerűsíteni az olvasást, az óvodásoktól egészen a
felnőtt lakosságig. A munkában részt vesz a pécsi önkormányzat, a könyvtárak, az egyetem, a média, és a
diszlexiás gyermekek egyesülete is. A program összefogója, Keszi Erika Zsuzsanna elmondta, bíznak
abban, hogy a kezdeményezés követendő példa lesz más városok számára is. A szakemberek szerint nemcsak
az idősebbekkel kell megszerettetni az olvasást, hanem a diákokkal is. Sokan ugyanis közülük
kényszerolvasók: a kötelező olvasmányokat 'átrágják', de szórakozást nem találnak az olvasásban.

Forrás: http://dunantulinaplo.hu/index.php?apps=hirek&a=5&f_id=158002
Forrás: http://sajto.klog.hu/2007/07/12/olvas-a-varos/

-Megijedtek az internettől a német napilapok

Németországban 352 napilap jelenik meg, ezek példányszámai először estek 21 millió alá. A kiadók az
internetet okolják, és előre menekülnek: újabb portálokat indítanak, pedig már internetes hirsite-ból
is több mint hatszáz próbál megélni a piacon.
Forrás: http://index.hu/kultur/media/nemet248/

-Minden rekordot megdöntött az új Harry Potter

Az első napon becslések szerint csaknem egymillióval többet adtak el a Harry Potter hetedik részéből,
mint az előzőből.

A Blommsbury, a hivatalos brit kiadó első összesítése hárommillió értékesített példányról szól 24 óra
alatt, vagyis -ha az adat helytállónak bizonyul- óránként 125 ezer, másodpercenként csaknem 35 kötet
fogyott a szombat hajnalban megjelent utolsó Harry Potterből.

A legnagyobb brit könyváruház-lánc, a Waterstone's, amelynek üzletei előtt 250 ezren várták a
Harry Potter and the Deathly Hallows - Harry Potter és a halálos szentek címet viselő kötet megjelenését,
csak az első két órában 100 ezret adott el a könyvből, és a napközbeni értékesítési átlag is óránként
40 ezer példány volt.
Forrás: http://index.hu/kultur/klassz/hp070722/

-Astrid Lindgren ma is él

Idén novemberben lenne 100 éves a svéd gyermekirodalom legismertebb írónője, Astrid Lindgren. Könyveit
több mint 90 nyelvre fordították le, meséin több generáció nőtt fel és kapott kedvet az olvasáshoz.
Harisnyás Pippit, Juharfalvi Emilt és Háztetey Károlyt az egész világon ismerik és szeretik.
Az évforduló tiszteletére készült el az "Astrid Lindgren ma is él" című kiállítás 11 példányban. A magyar
nyelvű változat a nyár elején érkezett meg Budapestre. A kiállítás a tájékoztató anyagon kívül puha
játékfigurákból, kirakós és társasjátékokból áll. A tablókon Astrid Lindgren életéről, gyermekkoráról
és munkásságáról olvashatók szövegek. Harisnyás Pippit külön tabló mutatja be. Egy másik tablón más,
igen kedvelt svéd mesefigurák láthatók, mint például Alfons Aberg vagy Pettson és Findusz. A szöveg
egyszerűen és közvetlenül szólítja meg az olvasót, így a felnőttek és a gyerekek számára egyaránt
érdekes. A vándorkiállítást 2007. június 11-étől, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos
Gyerekkönyvtárában lehetett megtekinteni, következő állomása 2007. július 23 és augusztus 11 között a
Kőbányai Könyvtár, (Pataky Művelődési Központ, Szent László tér 7-14), majd további hat helyszínen
tekinthető meg az év folyamán. További információk Astrid Lindgrenről az alábbi honlapokon találhatók:
www.astridlindgren.se (svéd, angol és német nyelven) www.alma.se The Astrid Lindgren Memorial Award
(Astrid Lindgren Emlékdíj)

Forrás: http://www.erikanet.hu/oldal.php?cikk_id=12997

-Könyvkölcsönző a 'párizsi tengerparton'

Hűvös, borongós időben nyílt meg a francia fővárost hatodszorra tengerparti pihenőhellyé varázsló
Párizs Plázs. A hagyományosnak számító két Szajna-parti helyszín mellett idén először csónakokkal,
vízibiciklikkel, kajakokkal és kenukkal a Párizsi keleti részén található La Villette park egykilométer
hosszú víztározója valóságos akvaparkká alakult, ahol ötezer négyzetméteren a vízisportok kedvelőit
várja a párizsi önkormányzat. A gyerekek egy homokba fúrt tengeralattjárót is kipróbálhatnak. Párizs
központjában, a Szajna alsó rakpartjának háromkilométeres szakaszát a Louvre és a Sully-híd között
pedig hatodik alkalommal kétezer tonna tengerparti homokkal borították be, és hatalmas ládákba ültetett
Dél-Amerikában nevelt óriáspálmákkal díszítették fel. A tavalyi siker után idén másodszor a Francois
Mitterrand Nemzeti Könyvtár aljában is kialakított egy külön "entellektüel pihenőszakaszt" az
önkormányzat. A nyugágyakkal ellátott rakparton könyvkölcsönző működik, ingyen lehet újságot olvasni és
wifi-kávézóban internetezni, a művészetek iránt érdeklődőknek pedig festészeti és meseíró tanfolyamok
indulnak. Napközben a Joséphine Bakerről elnevezett önkormányzati hajóuszoda 25 méter hosszú
medencéjében hűsölhetnek a szellemi napozásban kifáradtak. Az augusztus 19-ig működő Párizs Plázson
péntek és szombat esténként ingyenes rock- és világzenei koncertek kerülnek megrendezésre.
Forrás: http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=929683

DÍJAK

-Európa legjobb regénye magyar

Katalin utca című regényéért Szabó Magdának ítélték a legjobb európai regény jutalmazására alapított
Cévennes-díjat, amelyet idén először ítéltek oda Franciaországban.

Az Európa Tanács negyvenhat országában élő nyolcvanhat szerző regényei közül független francia
könyvesboltok választották ki azt a tizenegyet, melyek közül a nemzetközileg elismert írókból és
könyvkiadókból álló szakmai zsűri Szabó Magda regényének ítélte oda a dél-franciaországi Ales-Cévennes
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által kezdeményezett elismerést. Szabó Magda 1969-ben írt regénye
először 1974-ben jelent meg franciául a Seuil kiadó gondozásában. A Viviane Hamy kiadó tavaly új
fordításban jelentette meg a regényt. A Katalin utca a gyermekkor utáni nosztalgiáról, a gyermekkorban
létrejött kapcsolatok továbbéléséről és szétroncsolódásáról szól, egy budai utcában élő három család
történetén keresztül. Az egyik zsűritag, Pierre-Yves Pétillon egyetemi tanár szerint pedig a múló
időről és a múltról szól, amely nem múlik. Szintén a Viviane Hamy kiadónál jelent meg 2003-ban
Szabó Magda 1987-ben írt, önéletrajzi ihletésű regénye, Az ajtó, amely abban az évben megkapta az év legjobb
külföldi regényének járó Femina díjat.

Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=26301
Forrás: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=14657

AJÁNLÓ

-Egy könyv az írás-olvasás régi magyar évszázadairól

Csapody Miklós szerkesztésében jelent meg egy különleges kiadvány a magyar könyvszeretetről és -
gyűjtésről. Hapák József remek reprodukciói- és a könyveket szinte háromdimenziósan láttató
fotókavalkádja, valamint Gregor László szabadon szárnyaló fantáziájú tipográfiája a kiadványt a magyar
bibliofília képeskönyvévé emeli. A fegyelmezett fogalmazású szöveg Monok Istvánnak és Buda Attilának
köszönhető. A szerzők a munka elején jobbára könyvről könyvre - az egyebeken kívül színes Szent
István-ábrázolásáról nevezetes Thuróczy-krónikától a Mátyást és Beatrix királynét megörökítő Ransanus-
kódexig - később inkább bibliotékáról bibliotékára haladva mutatják be az először főképpen latin, utóbb
egyre gyakoribb magyar nyelvű műveket.

Forrás:http://www.nol.hu/cikk/452174/
Forrás: KIT Hírlevél 2007/27 . júl.7.

-Örökségünk -új történeti-néprajzi ismeretterjesztő folyóirat

Örökségünk címmel negyedévente megjelenő ismeretterjesztő jellegű folyóiratot indított a
székelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont. A történelem, a népélet és néphagyomány
tárgykörébe tartozó tanulmányokat olvashatunk a lapban, az első szám hangsúlyosan udvarhelyszéki
témákkal foglalkozik. Hermann Gusztáv Mihály, az intézmény vezetője sikernek tartja a folyóirat első
számának megjelenését, 'határozottan pozitív fogadtatásról' számolt be a Hargita Népének: ' az igényes
szakmai körök és a célbavett széles olvasóközönség is nagyon elismerően reagált.' A lap megjelenése
költségvetésileg biztosított volt, de a siker kulcsát a kemény munkában látja az igazgató, amelynek fő
motorja a lap főszerkesztője, Kolumbán Zsuzsánna volt. A második, július végére várható szám tartalmát
is ismertette Hermann Gusztáv Mihály: sajtótörténet (az udvarhelyi Baloldal című lap ismertetése),
társadalom- és mentalitástörténet (Kolumbán Zsuzsánna Asszony a vétek forrása című cikke), történeti-
földrajz (Vofkori László írása) társadalomnéprajz (Miklós Zoltán írása), népi mesterségek ismertetése
(Balázsi Dénes cikke az archaikus faesztergálásról), Róth András Lajos összefoglalója a hajdani
Székelység című lap néprajzi tárgyú cikkeiről, ismertető a már működő kápolnásfalusi és a születő
homoródalmási tájházról, továbbá régi útleírás (mely Székelykeresztúr és London közt von kissé bizarr
párhuzamot), valamint Székely Mózesnek, Erdély egyetlen székely fejedelmének életútját ismertető cikk,
interjú Dávid Lászlóval, Udvarhelyszék középkori művészetének kutatójával. Oláh Sándor a népi zálogjog
kérdéseiről ír, Róth András Lajos Kolumbán-Antal József székely őstörténettel kapcsolatos kis könyvét
elemzi, P. Buzogány Árpád 2007 augusztusának és szeptemberének székelyföldi vonatkozású évfordulóit
sorjázza, Szőcs Lajos pedig a firtosváralji ereklyés országzászlóról ír.

Forrás: Hargita Népe. 2007. július 10.
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=26181

-Képes várostöténet

A székelyföldi városokról szóló képes történetek sorozatának ötödik darabjaként jelent meg Vofkori
György Csíkszereda és Csíksomlyó képes története című könyve a békéscsabai Typografika gondozásában.
Gyulán a Mogyoróssy János Könyvtárban mutatták be elsőként.

'Kézikönyvnek ugyan nehezen nevezhető ez a több mint másfél kilós, térképekkel is ellátott 360 oldalas
munka, de arra mindenképpen alkalmas, hogy fényképek, tanulmányok, dokumentumok, újságcikkek és nem
utolsósorban az emlékezők segítségével sikerrel mutassa be azt a városkát, majd várost, amely
meghatározó szerepet játszott Csíkszék és Székelyföld északkeleti szeletének történelmében.' -írja
Bajna György a Hargita Népében közölt ismertetőben. A könyv kis történelmi előzetes után a fényképek
segítségével mutatja be a kezdetben egyutcányi , több mint 450 éves mezővárost, amely 'lassan, de
folytonosan változtatta arcát. És ezen az arcon mindig ott volt Csíksomlyó szellemisége'- olvasható a
szerző ajánlásában. Nem véletlen, hogy már a kötet címében is hangsúlyt kap Csíksomlyó, és ötven
oldalban mutatja be a szerző. Ahogy Bajna György írja:' Történelem, kultúrtörténet, fotótörténet,
ipar, gazdasági élet, politikai élet... egy város vérkeringésének mindene megjelenik. Vofkori György
pedig mindent megtesz azért, hogy kitapinthassa az erekben vért áramoltató szív lüktetését is...'

Csíkszeredában a városnapok keretében, augusztus 3-án 18 órától kerül sor a kötet bemutatójára a
Sapientia-EMTE nagy aulájában.
Forrás: Hargita Népe. 2007. június 7.

-Gazda József interjúkötete

Gazda József 'A tűz októbere' című interjúkötetét júniusban mutatták be a Bulgakov kávéház irodalmi
szalonjában. A szerzővel Benkő Levente beszélgetett június 15-én este. Elmondása szerint a kötet egy
olyan munka, amely teljességre törekszik, alulnézetből láttatja a kommunista megtorlást, elhelyezi
térben és időben, ami történt. Egy olyan munkáról van szó - tette hozzá Benkő- amely kiegészíti az '56-
os szabadságharc krónikáját, nem hallgat el semmit, nincsenek benne kertelések.A meghívott beszámolt
utazásairól, élményeiről a magyar emigránsokkal való kapcsolatteremtésről. Állítása szerint 1956 élete
legnagyobb, legmegrendítőbb élménye. A téma már az 1970-es években foglalkoztatta, a gyűjtési folyamat,
a beszélgetés emberekkel ekkor kezdődött el. 2004-ben Ausztráliában, Új-Zélandon szólaltatott meg
magyar emigránsokat, majd a Kárpát-medence nyolc országában folytatta a gyűjtést. Svédországtól Dél-
Amerikáig mindenütt barátsággal, bizalommal fogadják a magyar nemzetiségű embert, könnyen kap
munkalehetőséget is.

Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=25637

ELHALÁLOZÁS

-Elhunyt Tábori György magyar születésű író, rendező

Kilencvenhárom éves horában elhunyt Berlinben Tábori György (George Tabori) magyar születésű író,
színházi rendező. Tábori, aki hosszú élete során újságíró, műfordító, forgatókönyvíró is volt, még a
legutóbbi időkben is állított színre új darabokat a Berliner Ensemble-ban.

Díjak: A Német Nyelvi és Költészeti Akadémia Büchner-díja 1992; Osztrák Érdemrend a Tudományért és a
Művészetért 1997.

Forrás: http://index.hu/kultur/khirek/321674/, https://mek.oszk.hu/00000/00019/html/t/i013071.htm

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

Ha az ékezetes betűk miatt nem olvasható, kérem jelezzék a
vantsajudit@yahoo.com címre.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A lap megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevel-subscribe@yahoogroups.com,
vagy jelezze megrendelési szándékát a vantsajudit@yahoo.com címen.