*********************************************************************

ReMeK-e-hírlevél
2. évf. 2007/7. szám ISSN 1842-7448
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************

TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-A könyvtári fejlesztésekről a Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáján
-A könyvtárügy stratégiája
-MultiMédia az oktatásban
-Látogatás a Fogyatékkal Élők Szatmárnémeti Központjában
-Nyílt földrajzinév-szótár

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
-Egyetem indul Árkoson

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
-Új könyvtár Baróton
-Könyvtárosok tapasztalatcseréje Pakson
-Esterházy és Dés, író-zenész páros a Törzsasztalnál
-Könyvtárak éjszakája a KSZK-ban
-Helyismereti konferencia Kiskunhalason
-Európa nap és városnapok Beregszászon - könyvtár és ifjúsági
ház-avatóval
-'Könyvek birodalma' - nyílt nap Gyergyóremetén
-Fiatalok a drogok és szenvedélybetegségek kereszttűzében
-Nyitott könyvek éjszakája Székelyudvarhelyenv -MKE Vándorgyűlés Szegeden

PÁLYÁZATOK
-Pályázati felhívás a határon túli magyar közösségek közművelődési
tevékenységének támogatására

KITEKINTŐ
-Online kölcsönzés a német könyvtárakban
-A jövő interaktív könyvtárai közösséggé formálják a használóikat

DÍJAK
-A magyar könyvszakma díjai
-Díjnyertes az Északi fény - Philip Pullman könyve kapta a Carnegie
jubileumi érméjét
-Wessely-díj
-Szépirodalmi Figyelő-díj
-Angolai szerző a díjazott
-Dr. Domokos Ernő világcsúcsa

AJÁNLÓ
-Gyergyói örmények könyve
-Könyv Marosvásárhely múltjáról
-Magyar Zoltán: A Szilágyság mondahagyományav
ELHALÁLOZÁS
-Elhunyt K. Jakab Antal
-Elhunyt Domokos Géza

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-A könyvtári fejlesztésekről a Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáján

A kulturális tárca 2013-ig tartó fejlesztési programjainak egyik
célja, hogy minden településen legyen egy 'porta', ahol a könyvtári
szolgáltatások elérhetők, ez lehet akár igazi könyvtár vagy kisebb
települések esetében könyvtárbusz - közölte Schneider Márta, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára június 4-én
Csongrádon.
Ehhez olyan szolgáltatáshálót is ki kell alakítani, amely elérhetővé
teszi a legkisebb településeken akár az Országos Széchényi Könyvtár
valamely dokumentumát is digitalizált formában - tette hozzá a
kulturális szakállamtitkár a Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáján. Schneider Márta beszámolt arról, hogy 2001 és 2005
között folyamatosan, 1,9 millióról 2,15 millióra emelkedett a
regisztrált könyvtári olvasók száma.
Hangsúlyozta: a növekedést elsősorban a nagy budapesti, valamint a
megyei és a városi könyvtárak érték el, a községi tékák olvasóinak
számában azonban visszaesés mutatkozott.
Némileg növekedett a könyvtári látogatások száma is; a tendencia ebben
az esetben is hasonló, az emelkedés a nagyobb könyvtárakban
tapasztalható, a községekben pedig lassú csökkenés figyelhető meg -
fogalmazott a kulturális szakállamtitkár.
A kölcsönzések száma az elmúlt években csökkent, viszont emelkedett a
helyben használt dokumentumok száma, és még ennél is jobban, több mint
másfélszeresére növekedett a könyvtárközi kölcsönzések gyakorisága.
A könyvtári szférában jelentős informatikai fejlesztések zajlottak le.
A községi könyvtárak esetében a látogatók számára fenntartott
internet-hozzáférések száma több mint kétszeresére bővült - tette
hozzá a szakállamtitkár.
Forrás:http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1437&articleID=229331&ctag=articlelist&iid=1

-A könyvtárügy stratégiája

A Könyvtári Intézet az OKM Könyvtári osztályának megbízásából
A könyvtárügy stratégiája 2008-2013. Portál program címmel, munkaanyag
formájában közzéteszi a stratégiai dokumentum tervezetét, amelynek
tartalmáról a szakmai szervezetekkel jelenleg is egyeztetés folyik.
Forrás:http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?item.163

-MultiMédia az oktatásban

2007. augusztus 23-24-án rendezik meg a 13. MultiMédia az oktatásban
konferenciát a Budapesti Műszaki Főiskolán. A konferencia célja, hogy
elősegítse az oktatás, a kutatás és a média előállítás különböző
területein dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjét, találkozásukat a
jól bevált és új technológiákkal, azok alkalmazóival, illetve
gyártókkal, forgalmazókkal.
Jelentkezni lehet a konferencia honlapján
http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/index.html
vagy a
geczy.laszlo@nik.bmf.hu e-mail címen.
Forrás: Moldován István (KATALIST)

-Látogatás a Fogyatékkal Élők Szatmárnémeti Központjában

A helyi tájékoztatási kampány keretén belül, a Szatmári Európa
Információs Központ információs tanácsadói a Fogyatékkal Élők
Szatmárnémeti Központjában tettek látogatást június 14.-én. Sor került
a szatmári A.H.F. központ épületében elhelyezett szpeciális infokioszk
bemutatására, kipróbálására; kötetlen beszélgetések alakultak ki,
melyekben felvetődött a jövőbeli szoros együttműködés lehetősége az
A.H.F. központ és a Szatmári E.I.K. között. Az információs tanácsadók
és a jelenlévők közösen azonositották a Fogyatékkal Élők Szövetségének
információs szükségleteit, valamint körvonalazódtak a jövőbeli közös
tervek, melyekben résztvesz mindkét központ.
Forrás: Szabó Kinga-Júlia, Európai Információs Központ, Szatmárnémeti

-Nyílt földrajzinév-szótár

Több tízezer szócikket tartalmaz a Magyar földrajzi névi adatbázis,
amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Térképtudományi és
Geoinformatikai Tanszékén néhány egyetem kutatóival együttműködve,
kétéves munkával hoztak létre.
A gyűjtés a Kárpát-medencére és környékére terjedt ki. A történelmi
nevek kutatása is fontos vonulata a munkának, történelmi térképek,
történelmi iratok felhasználásával dolgoztak. 'Teljesen nyílt, szabad
hozzáférést tervezünk. Azzal lesz igazából használható ez az
adatbázis, ha bárki továbbfejlesztheti' - mondta az MTI-nek Guszlev
Antal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának
adjunktusa. Mint mondta, a földrajzi nevek gyűjtése, tárolása
valójában állami feladat, s létezik ilyen adatbázis. Kiemelte: a
helybeliek sokszor egészen másképp nevezik településüket, mint ahogy
az hivatalosan szerepel, rengeteg példájuk van arra, hogy egy adott
településre a helyi lakosok három különbözo névvel utalnak. Ezért
nyelvészekkel, térképészekkel működnek együtt, hogy a különféle, nem
hivatalos névváltozatok is bekerüljenek az adattárba. Az adjunktus
szerint az adatbázis a hétköznapi
életben is hasznos lehet. A program nemrég indult honlapja a
http://geo.organic.hu címen érhető el.
Forrás: http://maszol.ro/kultura/6765

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

-Egyetem indul Árkoson

Szeptembertől művelődésszervező és személyügyi szervező szakot indít
az árkosi központban a Pécsi Tudományegyetem (PTE) felnőttképzési és
emberierőforrás-fejlesztési kara. A hét végi programmal működő
hároméves képzést a pécsi egyetem tanárai tartják, félévenként öt-hat
alkalommal. A tandíjas képzésről bővebb tájékoztatást Orosz Attilától
lehet kérni a 0749-707426-os telefonon. Július másodikától szintén
tőle szerezhető be a jelentkezési ív, amit július 28-ig lehet
benyújtani.
Forrás: Háromszék független napilap 2007. június 23.

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

-Új könyvtár Baróton

Június 2-án avatták fel az új városi könyvtárat Baróton. 'Kiszabadult
fogságából közel harmincezer kötet, most már könyvnek és embernek való
körülmények között lehet olvasgatni, tanulni' - hangzott el az
avatóünnepségen. Nagy István polgármester kifejtette, az önkormányzat
által megvásárolt és felújított ingatlanban korszerű létesítménnyel
lett gazdagabb a város.
Ezzel az eseménnyel véget ért a baróti téka ötéves kálváriája. 2002
óta ugyanis a városi könyvtár egyetlen szobányi felületre zsugorodott,
a közel hatvanezres könyvállománynak több mint felét zsákokba
csomagolva a mozi gépházában tárolták. Az új könyvtárban szabadpolcok,
olvasó- és kutatóterem, világhálós hozzáférés várja az olvasókat,
egyszóval a búvárkodásnak minden lehetősége adott. Moroianu Réka
könyvtárvezető a baróti olvasóegylet történetét, Deák Vilma
nyugalmazott könyvtáros a közelmúlt eseményeit elevenítette fel,
Lokodi Anna pedig a Kovászna Megyei Bod Péter Könyvtár jókívánságait
tolmácsolta.
Forrás: http://erdely.ma/kisregio.php?id=25273
Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&what=12095

-Könyvtárosok tapasztalatcseréje Pakson

Június 17-20 között a kézdivásárhelyi könyvtárosok szakmai
tapasztalatcserén vettek részt Pakson. A rendezvényen Paks város több
testvérvárosának könyvtárosai is jelen voltak, így képviselve volt
Zenta, Szabadka, Visk és Galánta is.
A testvérvárosok könyvtárosainak találkozója Könyves Hetek Paks 2007
rendezvénysorozat utolsó állomása volt. A paksi téka munkatársai már
mindegyik város társintézményét meglátogatták, s ily módon viszonozták
az akkori vendégszeretetet. Gutai István igazgató elmondta, azon túl,
hogy a szakmai együttműködésről váltottak szót, s hallgatták szakértők
előadását, irodalmi programcsokrot is összeállítottak a kollegáknak.
A vendégek megismerkedtek a környékbeli irodalmi emlékhelyekkel, költői
esten vettek részt, valamint városnézésen.
Forrás: Vántsa Judit, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár.
Kézdivásárhely

-Esterházy és Dés, író -zenész páros a Törzsasztalnál

Zsúfolásig telt a nagyváradi bábszínház terme a Törzsasztal című
irodalmi beszélgetéssorozat évadzáró estjén. A Várad folyóirat és a
Bihar Megyei Gheorghe Şincai Könyvtár meghívottja ezúttal Esterházy
Péter író és Dés László dzsesszmuzsikus, az est házigazdája Szűcs László,
a Várad főszerkesztője volt. Az író-zenész páros közös
fellépései - melyeken hasonlóságuk miatt néha össze is tévesztik őket
-, még Esterházy 1990-ben megjelent Hrabal könyve bemutatójához
kapcsolódnak.
A Törzsasztalnál új írásaiból felolvasó szerző előadását Dés László
zenei improvizációi egészítették ki. A zenész szerint a kis országból
érkező művész mindig nehezebben érvényesül. Bár a magyarországi sajtó
gyakran hazafiatlannak tartja a külföldön is sikereket elérő alkotót,
ő büszke az idegenben elért díjakra. 'Legújabb lemezeimet Amerikában
is terjesztik, és mi lehet nagyobb elismerés annál, mint a dzsessz
hazájában magyarként elismert dzsesszmuzsikussá válni' - fogalmazott
Dés. Esterházy Péter szerint míg húsz évvel ezelőtt a világ semmit sem
tudott a magyar irodalomról, mára - főként Márai Sándor nemzetközi
sikerének köszönhetően - megváltozott a helyzet. Magyarország arcát
nem a politikusok, hanem Bartók Béla, Kertész Imre és a többi,
világhírűvé vált személyiség tette ismerté - jelentették ki a
vendégművészek.
Forás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=12614

-Könyvtárak éjszakája a KSZK-ban

Június 23-án négy híján 700 látogatót regisztrált a Könyvtörténeti
és Könyvtártudományi Szakkönyvtár a könyvtári éjszakán. Az érdeklődők
délután hattól éjjel kettőig folyamatosan jöttek, láttak, és győztek.
Nemcsak arra volt ugyanis lehetőségük, hogy megnézzék a 'Kódfejtők
éjszakája' kiállítást, hanem egy ahhoz szorosan kapcsolódó 13+1
kérdésből álló tesztet is kitölthettek, amit örömmel tett meg több,
mint 550 vendég. (Ez a tavalyinak 165%-a.) 72-en a vendégkönyvbe is
beírták véleményüket a kiállításról. Így például, hogy jónéhányan
már tavaly is jártak itt, és kedvező tapasztalataik alapján döntöttek úgy,
hogy idén is eljönnek. Ebben a kiállításon és teszten kívül a kedves
és barátságos fogadtatásnak is része volt. Olyan olvasó is akadt, aki
bár az OSZK-nak rendszeres látogatója, de nem tudta, hogy a nyolcadik
emeleti könyvtárat is bátran használhatja. Mostantól ő is
gyakrabban tér majd be a Szakkönyvtárba. A sikerre való tekintettel
- valamint a látogatók kifejezett biztatására - a Kódfejtő-kiállítás
július 13-ig továbbra is megtekinthető. További részletek:
www.ki.oszk.hu a Szakkönyvtár dobozban, a Faliújságon.
Forrás: KIT 2007/26., jún. 26.

-Helyismereti konferencia Kiskunhalason

Az MKE Helyismereti Szervezetének 14. Országos Konferenciája július
l8-20 között lesz Kiskunhalason. A konferencia programja és a
jelentkezési lap a kiskunhalasi Martonosi Pál könyvtár honlapján -
http://www.vkhalas.hu - található.
Forrás: Varga-Sabján Gyula (KATALIST)

-Európa nap és városnapok Beregszászon - könyvtár és ifjúsági
ház-avatóval

2007 június 9.-én a Szatmárnémeti Európa Információs Központ
információs tanácsadói, Banu Bogdana és Szabó Kinga-Júlia látogattak
az ukrajnai Beregszászra, ahol a város napja, valamint az Európa
napjának szentelt rendezvényeken vettek részt. A rendezvénysorozat
keretén belül sor került egy könyvtár és ifjúsági ház felavatására,
melynek szolgáltatásait a jövőben igénybe vehetik úgy a magyar, mint
az ukrán anyanyelvű diákok és ifjak. Este helyi és magyarországi
együttesek koncertje tette színesebbé a rendezvényt.
Forrás: Szabó Kinga-Júlia, Európai Információs Központ, Szatmárnémeti

-'Könyvek birodalma' - nyílt nap Gyergyóremetén

Változatos programokban, tartalmas kikapcsolódásban volt részük
azoknak a gyerekeknek, és felnőtteknek, akik június 9-én részt vettek
a gyergyóremetei dr. Balás Gábor községi könyvtár nyílt napján,
amelyet 'Könyvek birodalma' címmel az Együtt a Jövőnkért Egyesület
kezdeményezésére szerveztek. A helyi művelődési házban összesereglett
népes közönség délelőtt közös szabadtéri játékkal hangolódott rá az
előttük álló napra, ezután megtekintették a Könyvtárunk büszkesége
című kiállítást, melynek anyaga a községi könyvtár legérdekesebb
könyveiből, valamint a résztvevő diákok saját könyveiből állt össze.
A leghűségesebb könyvtárlátogató osztályok jutalmat kaptak, kiosztották
a Könyvajánló című irodalmi pályázat nyerteseinek járó díjakat is, a
pályázati munkákat Kovács Erzsébet és Máthé Izabella, a Hargita Megyei
Könyvtár könyvtárosai értékelték és a megyei könyvtár
különdíjaival jutalmazták a szerzőket. Volt irodalmi vetélkedő is,
melyen a benevezett csapatok összemérhették tudásukat és
kreativitásukat. Az eseménydús napot népmesék és a Vuk című rajzfilm
vetítésével zárták.
Forrás: Kovács Erzsébet. Hargita Megyei Könyvtár
Forrás: Hargita Népe, 2007. június 14.
http://www.hhrf.org/hargitanepe/index.htm

-Fiatalok a drogok és szenvedélybetegségek kereszttűzében

A szenvedélybetegségek és megelőzésük volt a témája a Hargita Megyei
Könyvtár június 12-én Drogstop! címmel szervezett rendezvényének,
amellyel a június 26-i Drogellenes Világnap figyelemfelhívó akcióihoz
kívántak csatlakozni a szervezők. Fiatalok a drogok és
szenvedélybetegségek kereszttűzében mottóval filmeket vetítettek
délelőtt 10 órától, valamint délután 15 órától, a könyvtár
audiovizuális terme zsúfolásig megtelt érdeklődő középiskolai
osztályokkal, 14 órától Kádár Enikő pszichológus tartott előadást és
válaszolt a kérdésekre. A témához kapcsolódó könyvkiállítást egész
nap megtekinthették a könyvtár audiovizuális termébe ellátogatók.
Forrás: Kelemen Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

-Nyitott könyvek éjszakája Székelyudvarhelyen

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár túl azon, hogy folyamatosan
kiszolgálja olvasóit, számos rendezvény, program szervezője és
házigazdája. A könyvtár kölcsönző részlegén napi kétszáz körüli a
látogatók száma, akiknek 50-60%-a iskoláskorú. Továbbá az
Olvasóteremben, illetve a Látvány- és hangzóanyag részlegen is
megfordul mintegy napi 100-150 látogató. A korábbi évekhez hasonlóan
az idei év folyamán is már számos könyvbemutatónak, tárlatmegnyitónak
és gyermekeknek szóló rendezvénynek volt szervezője a könyvtár.
A vakáció beálltával sem csendesedik el túlságosan az élet, bár a
látogatókat hétköznap 9 és 17 óra között fogadja az intézmény.
'Szerencsére elmondhatom, hogy nagyon sok gyerek rendszeres
látogatója a könyvtárnak, sőt, az örömolvasás is létezik még.
A középiskolások és fiatalok többnyire tudásszomjból és általános
műveltségük bővítéséért térnek be gyakran a könyvtárba'
-nyilatkozta a könyvtár mb. igazgatója, Szabó Károly a Hargita Népének.
A gyermeknap alkalmából fogadott falusi - miklósfalvi és nagymedeséri
- kisiskolásoknak a Kuckó Egyesülettel közösen szervezett
kézműves-foglalkozáson született munkákból nyílik kiállítás július
elején. Továbbra is működik szerda esténként az alkotói filmet
kedvelők számára a G.Caffeval közösen szervezett filmklub. Ugyanakkor
a hagyományos Míves Emberek Sokadalma és a Székelyudvarhelyi Ünnepi
Játékok rendezvénysorozatába is bekapcsolódik a könyvtár. A tervek
szerint augusztus 10-én, a péntekről szombatra virradó éjszakán
vetítéssel egybekötött Nyitott könyvek éjszakájára várják a könyv-és filmbarátokat.
Forrás: http://www.hhrf.org/hargitanepe/

-MKE Vándorgyűlés Szegeden

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 39. Vándorgyűlésére kerül sor
Szegeden, július 12-14 között Partnerek vagyunk címmel. A szervezők
és közreműködők: a MKE, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára,
a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, és a MKE Csongrád Megyei
Szervezete tisztelettel meghívja az érdeklődőket, melynek helyszíne az
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központja és az Egyetemi
Könyvtár. Bővebb információ: http://www.mke.oszk.hu/

PÁLYÁZATOK

-Pályázati felhívás a határon túli magyar közösségek közművelődési
tevékenységének támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a határon
túli magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési
tevékenységének támogatására.
Pályázni az alábbi témákban lehet:
-hagyományőrző rendezvények és képzések (népzene, néptánc)
-amatőr művészeti rendezvények és képzések (színjátszás,
kóruséneklés, bábjátszás)
-tudománynépszerűsítő (ismeretterjesztő) rendezvények
-a magyar humán kultúrával (történelem, irodalom) kapcsolatos
versenyek, vetélkedők
-a magyar kultúra jeles évfordulóinak megünneplését célzó
rendezvények, ünnepségek, emlékjelhagyások
Határidő: 2007.július 25.
Forrás: PONT.web

KITEKINTŐ

-Online kölcsönzés a német könyvtárakban

A fiatalokat próbálják magukhoz csalogatni, valamint internetes
könyvkereskedőkkel akarnak szembe szállni a németországi könyvtárak új
szolgáltatásukkal. Az olvasók internetes kiszolgálását Hamburgban és
Würzburgban már bevezették, Kölnben júniusban indult, Münchenben pedig
ebben a hónapban kezdődik. Ez azt eredményezi, hogy tízezer kötetnyi
digitális könyv lesz éjjel-nappal elérhető.
A kölcsönzés nagyon egyszerűen zajlik: a letöltés elott a felhasználó,
akárcsak egy internetes boltban, beleolvashat, vagy belehallgathat a
kiválasztott műbe. Ha ki akarja kölcsönözni, akkor beleteszi a
kosarába.
A visszaadás automatikus, mert az adatok egy hét után
használhatatlanná válnak, így elmaradnak a késésért járó bírságok.
A kölcsönzésért a szokásos díjat kell fizetni, egyéb költség nincs.
A szolgáltatást elsősorban olyan diákoknak szánják, akik egy
előadáshoz, vagy dolgozathoz keresnek információkat. Az online
kölcsönzőben leginkább szakkönyveket és ismeretterjesztő irodalmat
lehet találni. Regényekből viszont kevés lesz, mert a hosszú szövegek
nehezen olvashatók a képernyőn.
Forrás: http://index.hu/kultur/khirek/?main&314649

-A jövő interaktív könyvtárai közösséggé formálják a használóikat

Jött a számítógép, az internet, a web 2.0 - a könyvtárosok fiatal
generációja pedig ma arról vitázik a neten, hogy hogyan tudnának ők is
alkalmazkodni az új világhoz. Az interneten van olyan írás, amelynek
szerzője katalóguscédulát mutatott a többieknek. Ezen könyvészeti
adatok mellett egy olvasói bejegyzés is szerepelt már, mely szerint a
könyv - szerinte - vacak. Lehet, hogy nemsokára a virtuális kartonok
olvasói véleményeket és vitákat is tartalmaznak majd.
Ez az egyik feltehetően népszerűvé váló új szolgáltatás. De nem ez
lesz a legfontosabb a könyvtár 2.0-ból, hanem az, hogy sokkal élőbbé
válik a kapcsolat a felhasználók és a könyvtárak között. Erre ma még
kevés példa van Magyarországon, de például Szegeden egy iskolai
könyvtáros tanár az iwiwre fölvitte a könyvtárát is, és azon keresztül
üzen a gyerekeknek, hogy lejárt a határidő, hozzátok vissza a
könyveket, bejött valami újdonság, ami biztos érdekelni fog
benneteket. Ez a lényeg ebből, hogy a könyvtáraknak meg kell találniuk
azokat a módszereket, ahol a legszívesebben és a legkönnyebben elérik
a felhasználók a könyvtárat, és a könyvtár a felhasználókat.
Forrás: http://www.radio.hu/read/224594/2007-05-30_11:44:07

DÍJAK

-A magyar könyvszakma díjai

A XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál zárónapján átadták Az év
kiadója és Az év kereskedője díjakat, amelyeket a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők Egyesülése tagjai titkos szavazás alapján ítélnek
oda. Idén az év kiadója az Európa könyvkiadó lett, Az év kereskedője
címet a Libri Kft. érdemelte ki.
További díjazottak: Kiadók: 2. Magvető Kiadó, 3. Kossuth Kiadó, 4.
Ulpius-ház Kiadó, 5. Vince Kiadó. Kereskedők: 2. Bookline Kft., 3.
Pécsi Direkt Kft., 4. Líra és Lant ZRt., 5. Könyvtárellátó Kht.
Az IBBY - a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete -
a fordítói díját Metényi Ágnes, a legjobb mesekönyvnek járó díját
Baranyai András kapta Kiss Ottó Szerintem mindenki maradjon otthon
vasárnap délután című könyvéhez készült illusztrációjáért.
A kiadói díjat kilenc mesés gyermekkönyv egyidejű megjelentetéséért a Naphegy
Kiadó kapta. Az életműdíjat pedig G. Szabó Judit a Macskát visszafelé
simogatják, Barbara, ez több a soknál és az Ez mindennek a teteje című
kötetek szerzője kapta.
Forrás: Új Könyvpiac 2007. június

-Díjnyertes az Északi fény - Philip Pullman könyve kapta a Carnegie
jubileumi érméjét

Az elmúlt 70 év legjobb gyermekkönyvének járó elismerést vehette át
Philip Pullman június 21-én. A magyarul is olvasható Sötét
Anyag-trilógia első kötete, az Északi fény nagy fölénnyel utasította
maga mögé a többi jelöltet. A multiverzum átjárhatóságával is
foglalkozó streampunk meseregény egy 12 esztendős kislány, Lyra
Belacqua hősies történetét meséli el.
A Carnegie-érmét a skót filantróp Andrew Carnegie (1835-1919) emlékére
- aki az angolszász világban több mint 2.800 könyvtárat hozott létre -
alapította az egyesült királyságbeli Könyvtárosok Szervezete 1936-ban.
Az elismerést a gyermekkönyvek és az ifjúsági regények szerzői kapják.
A Carnegie zsűrije 13 gyermekkönyvtárost is magábafoglal, akiket a
Fiatal Könyvtárosok Klubja (Youth Libraries Group) delegál.
Forrás: http://www.litera.hu/object.e521dbb6-8ac8-40e3-b143-b7671c175e68.ivy

-Wessely-díj

Az Európa Könyvkiadó által alapított Wessely László műfordítói díjat
az idén Murányi Beatrixnak ítélte a szakmai zsűri. A műfordító
elsősorban Stanislaw Lem és Slawomir Mrozek kíváló tolmácsolójaként
vált ismertté.
Forrás: Új Könyvpiac 2007. június

-Szépirodalmi Figyelő-díj

A Szépirodalmi Figyelő szerkesztősége 2004-ben díjat alapított,
amelyet az előző évben a folyóirat által szemlézett művek szerzői
kaphatnak. Az idén Temesi Ferencnek és Rentz Mátyásnak ítélte a díjat
a kuratórium.
Forrás: Új Könyvpiac 2007. június

-Angolai szerző a díjazott

Angolai szerző nyerte a legjobb külföldi regénynek járó díjat, amelyet
a The Independent alapított. José Eduardo Agualusa a The Book of
Chameleons (Kaméleonok könyve) című művéért május elsején vehette át
a tízezer fontos díjat a londoni National Portrait Galleryben, amelyen
angol fordítójával, Daniel Hahnnal osztozik. Ő az első afrikai
születésű író, aki ebben az elismerésben részesül.
Forrás: Új Könyvpiac 2007. június

-Dr. Domokos Ernő világcsúcsa

Újabb nemzetközi elismerésben részesült Dr. Domokos Ernő, a
Babeş-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi karának professzora.
Az Amerikai Életrajzi Intézet (American Biographical Institute) kimagasló
életművét világcsúcsnak minősítette. A cím odaítélését több
mennyiségi és minőségi kritérium együttes teljesítése alapozta meg: 36 tudományos
és egyetemi tankönyv, több mint 500 cikk és tanulmány közzététele négy
nyelven (magyar, román, angol, spanyol), az informatikai értékelmélet
megalkotása és közzététele (1998-ban), valamint több mint ötven
nemzetközi cím, díj és nevesítés odaítélése.
Forrás: Háromszék független napilap 2007. június 27.

AJÁNLÓ

-Gyergyói örmények könyve

Garda Dezső legújabb, 13. könyve érdekes, csak a forrásokra hagyatkozó
olvasmány, mellyel egy sokat üldözött, üldöztetésével és
szenvedéseivel nem kérkedő, de azt felejteni nem tudó nép Gyergyóba
szakadt ágát mutatja be. A szerző a bevezetőben azt is sugallja, hogy
tévhitek lebontására szánta munkáját. A két kötet nem csak
forrásmunkaként ajánlható, de felépítésének köszönhetően igen
könnyen áttekinthető: pontos fejezetcímek segítenek a tájékozódásban.
A könyv az örmény nép történelmének rövid ismertetésével kezdődik,
hogy könnyebben megérthesse az olvasó a gyergyói és erdélyi
letelepedésük, valamin sajátos viselkedésük okát. Kimutatások,
grafikonok, táblázatok, magyarázatok teszik teljessé, de családnév
magyarázatra is futja a szerző figyelméből. Hitélet, gazdaság, oktatás
és közművelődés, szórakozás, szociális vonatkozású adatok gondos
rendszere, egy tiszteletre méltó társközösség pontos leírása, a
település életében betöltött szerepének tárgyilagos feltárása, mítosz
és meseoszlató munka.
Garda Dezső: Gyergyói örmények könyve - Budapest: Hadimúzeum
Alapítvány, 2007. - 2 kötet. - ISBN 978-963-87484-0-9, 50,00 lej
Forrás: Bajna György, Gyergyószentmiklós

-Könyv Marosvásárhely múltjáról

A Mentor kiadó Erdély emlékezete sorozatában jelent meg a
Marosvásárhely múltjával foglalkozó legújabb tanulmánykötet, melynek
gerincét a 2005 novemberében tartott helytörténeti konferencia
tudományos előadásai képezik.
A Pál-Antal Sándor és Novák Zoltán Csaba által szerkesztett könyvet a
szerzők jelenlétében, a Bolyai Farkas Gimnázium dísztermében mutatták
be. Pál-Antal Sándor a Krónikának elmondta, Marosvásárhely
történetéről eddig nem született átfogó monográfia, a most megjelent
kötet az előtanulmányok egyike. 'Ezek a tanulmánykötetek a város
múltjának különböző területeire vonatkoznak, és alapjai lehetnek egy
mindent átfogó kötetnek' - fogalmazott, hozzátéve, hogy a számos
tanulmány, kutatás ellenére sincs a város múltja teljesen feltárva.
Fehér foltnak számít például a 19. század második felétől a 20. század
elejéig, a Bernády koráig terjedő periódus.
A Marosvásárhely történetéből című kötetben tizennégy szerző a
várostörténet utolsó száz-százötven évére vonatkozó kutatásainak
eredményeit közli, adatokkal a két világháború közti irodalmi életről,
a város 19. századi vasúti forgalmáról, a valamikori törvényes
prostitúcióról, az 1944-48 közötti politikai átmenetről, a Református
Kollégium tanári karáról. A kötet szerzői közt szerepel Stefano
Bottoni olasz történész, Gagyi József, Soós Zoltán, Koszta István,
Simon Zsolt és Sebestyén Mihály.
Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=12008

-Magyar Zoltán: A Szilágyság mondahagyománya

Magyar Zoltán budapesti néprajztudós 1999-ben indult el, hogy a
Kárpát-medence területén bejárja azt a 'fehér foltot', melyet
évszázadok óta Szilágyság néven emlegetnek. Közel hatvan magyarlakta
település tornácaira, portáira kérezkedett be, elbeszélgetett az
emberekkel, így gyűjtve össze a Szilágyság suttogva mesélt mondáit,
regéit. Külön nyelvjárással van megörökítve a magyarok bejövetele, a
szilágysági pogányok emléke, de fejedelmekről, királyokról, szóló
legendákat is olvashatunk a közel hatszáznyi oldalon. Ritkaságnak,
egyedinek számítanak Blidar betyár antikommunista, milicista-verő
tetteiről szóló történetek, de olvashatunk különleges történeteket
Rózsa Sándorról is. Fontos elemei a könyvnek a helységmagyarázó
mondák, külön kellemes részek az adomák és anekdoták.
A szerző hitelesen sorolja fel a mondák gyűjtési helyeit, az
adatközlők névsorát és fényképeit, megörökíti a könyv utolsó lapjain
a Szilágyság tájait utakkal, szőlőhegyekkel, templomokkal...
Magyar Zoltán egy ábrándos, fantázia-dús, letűnt világnak egyedi,
talán egyedüli, ki nem fosztott, el nem feledett gazdaságát tárta fel,
és tette közkinccsé A Szilágyság mondahagyománya című könyvben, amely
a Balassi Kiadónál jelent meg, a Magyar Népköltészet Tára sorozat VII.
köteteként.
Források: Árkád, 25. sz., 2007. június 21., http://www.arkad.ro,
http://www.szakkonyv.hu/portal.aspx?/portal.aspx/product/show/107232a5-2134-418a-b48e-58b7bc3694fb

ELHALÁLOZÁS

-Elhunyt K. Jakab Antal

Június 20-án elhunyt K. Jakab Antal kolozsvári idodalomtörténész, a
Helikon folyóirat irodalmi szerkesztője. A romániai magyar kritikus
és esszéíró 1942-ben Marosvásárhelyen született, pályafutása során
az Utunk, a Korunk és a Helikon munkatársa volt. A magyar nyelv és
irodalomtörténész nevéhez fűződik más munkák mellett A névmás
éjszakája esszékötet, az Irodalmi Nobel-díj 1901-1990 antológia, egy
Dsida Jenő válogatáskötet, valamint több irodalmi szöveggyűjtemény.
Forrás: Háromszék független napilap 2007. június 22.

-Elhunyt Domokos Géza

Június 26.-án Marosvásárhelyen hetvenkilenc éves korában váratlanul
elhunyt Domokos Géza író, szerkesztő, politikus, az RMDSZ alapító
elnöke. 1969-1990 között a Kriterion Könyvkiadó igazgatója volt,
irányítása alatt a kiadó a magyar szépirodalom és tudományosság
tekintélyes műhelyévé vált. 1989 decemberében az RMDSZ egyik
alapítója, az érdekvédelmi szövetség első elnöke, 1992-ig parlamenti
képviselője, azután nyugdíjba vonult, hátralevő éveit szülőföldjén,
Sepsiszentgyörgyön, Papolcon töltötte. Kiemelkedő szerepet játszott
a szervezet országos és helyi intézményeinek kiépítésében, a román
politikai pártokkal folytatott párbeszéd elindításában, az RMDSZ
külföldi megismertetésében. Halálával megszakadt önéletrajzi
köteteinek sorozata. Az RMDSZ saját halottjának tekinti. Temetése
a Kovászna megyei Zágonban, június 30-án volt.
Forrás: Háromszék független napilap 2007. június 27.

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

Ha az ékezetes betűk miatt nem olvasható, kérem jelezzék a
vantsajudit@yahoo.com címre.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A lap megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevel-subscribe@yahoogroups.com,
vagy jelezze megrendelési szándékát a vantsajudit@yahoo.com címen.