*********************************************************************

ReMeK-e-hírlevél
2. évf. 2007/4. szám ISSN 1842-7448
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************

TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-Új könyvtáros egyesület alakult
-Három hónapja igazgató nélkül a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
-Fiókszervezetet alakít a Romániai Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Országos
Egyesülete
-Panaszkezelés a könyvtárakban
-Veszely Károly-díjat kapott a Székelyföld folyóirat
-Másodszor ünnepelte 50 éves évfordulóját a Korunk

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
-Ingyenes on-line számítógép-kezelői tanfolyamot végezhetnek
-Közművelődési szakemberek találkozója Árkoson

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKROL
-Hargita megyei községi könyvtárosok szakmai értekezlete
-Nyílt napok a Bod Péter Megyei Könyvtárban
-A könyvtár hete - rendezvénysorozat a Hargita Megyei Könyvtárban
-Húsvéti tojáskiállítás a gyermekkönyvtárban
-Rendezvények a kézdivásárhelyi könyvtárban
-Arany Jánosra emlékeztek a Gheorghe Sincai Megyei Könyvtárban
-Vendégeskedik a SEIK
-Közösen a klímaváltozás ellen

PÁLYÁZATOK
-Lázár Ervin színes írói világa
-Szülőföld Alap

KITEKINTŐ
-Lukas-puding könyvtár épül Prágában
-Tágul a digitális szakadék Nagy-Britanniában
-CeBIT: IT-Nobel a digitalizáló robotnak

AJÁNLÓ
-Kúriák földje
-Tücsök koma, gyere ki!
-Balladák és népdalok a Hunyad megyei székely telepekről
-Halálraítéltek buborékai
-Könyv az EU következő 50 évéről
-Marci öröksége - folytatásos kalandregény, játék és nyeremény
-Rekord példányszámban kerül a boltokba július 21-én a hetedik Harry
Potter-könyv

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-Új könyvtáros egyesület alakult

Március 19-én délelőtt 11 órakor a Román Akadémiai Könyvtár aulájában
tartotta alakuló ülését a Romániai Könyvtárosok Egyesülete (ABR -
Asociaţia Bibliotecarilor din România). A novemberben közétett
felhívásra mintegy 800-an jelezték csatlakozási szándékukat az új szervezetbe,
melynek elnöke Mircea Regnelă, a Bukaresti Központi Egyetemi Könyvtár
igazgatója lett. Az ABR egyesíteni kívánja a különböző
könyvtártípusokban tevékenykedő könyvtárosokat, ezért több szakosztályt
hoztak létre: külön szakosztálya van a Nemzeti Könyvtárnak, valamint az
egyetemi, az iskolai, szak- és közkönyvtáraknak. Az ABR alakulását a
http://proiectabr.wordpress.com oldalon követhetik nyomon az
érdeklődők, ugyanitt lehet elolvasni a szervezet alapszabályzatát is.
Bár több közkönyvtár csatlakozott az új szervezethez, 2500 taggal még mindig a
Romániai Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Országos Egyesülete (ANBBPR) a
könyvtárosok legnagyobb civil képviselete Romániában.
Források: http://proiectabr.wordpress.com, http://www.anbpr.org.ro

-Három hónapja igazgató nélkül a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár éléről tavaly év végén távozott
dr. Hermann Gusztáv Mihály, aki a Hargita Megyei Hagyományőrzési
Forrásközpont vezetését vállalta el. A megüresedett könyvtárigazgatói tisztségre
még az elmúlt év decemberében meghirdette a versenyvizsgát a polgármesteri
hivatal, a január végére kiírt meghallgatást azonban elnapolták. Az új kiírás
szerint február 23-ig lehetett leadni a pályázati anyagot, a határidőig
három jelölt nyújtotta be a szükséges dokumentációkat: Lőrincz György
író, Kovács Csaba újságíró, valamint Szabó Károly, a városi könyvtár látvány- és
hangzóanyagtárának vezetője. A pályamunkák elbírálását, illetve a
jelöltek meghallgatását a városházán, a polgármester által kinevezett tizenkét
tagú szakmai bizottság végezte március 6-án. A bizottság többsége (nyolc
személy) az intézmény alkalmazottját, az ideiglenesen igazgatói feladatokat is
ellátó Szabó Károlyt javasolta a tisztségre, néhányan pedig Lőrincz György írót.
Öt munkanappal a versenyvizsgát követően, Szász Jenő
polgármester sajtótájékoztató keretén belül jelentette be, hogy elfogadja a
bizottság javaslatát, és Szabó Károlyt bízza meg az igazgatói
teendőkkel. A másik két jelöltnek három nap állt rendelkezésére, hogy
megfellebbezze a döntést. Lőrincz György író fellebbezett a döntés
ellen, ezért tovább késik az új igazgató kinevezése.
Forrás: http://www.hhrf.org/hargitanepe/
Hargita Népe. 2007. március 9, 2007. március 14, 2007 március 20.

-Fiókszervezetet alakít a Romániai Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Országos
Egyesülete

A Hargita Megyei Könyvtárban április 19-én kerül sor a Romániai Közkönyvtárak
és Közkönyvtárosok Országos Egyesülete (ANBBPR) Hargita megyei fiókszervezetének
alakuló ülésére, amelynek napirendje: szervezési tevékenységek, a helyi vezetés
megválasztása, ANBBPR projektek, kollektív munkaszerződés a Kolozsvári
Megyei Könyvtárban - előadó Doina Popa, ANBBPR-elnök.
Forrás: Bedő Melinda, Hargita Megyei Könyvtár

- Panaszkezelés a könyvtárakban

A könyvtári menedzsment fontos területe a könyvtárral szemben
felmerülő olvasói panaszok helyes kezelése. A "panaszmenedzsment"
kulcskérdése a könyvtáros és a panasztevő közötti helyes kommunikáció
kialakítása. A panaszosnak érzékelnie kell, hogy a könyvtáros figyelmesen
hallgatja a történtek elbeszélését, nem burkolódzik névtelenségbe,
egyenlő partnerként, udvariasan és nyitottan foglalkozik az üggyel.
Ez a szituáció gyöngíti az ?ellenségkép? hatást. A könyvtárosnak aktív hallgatóként
kell viselkednie, aki hagyja partnerét beszélni, és célzott kérdésekkel
irányítja a dialógust. A panaszokat a könyvtári szolgáltatások rendjében
jelentkező különféle hibák váltják ki, ennek alapján
megkülönböztethetjük: 1. a félreértésből vagy tévedésből
eredő panaszokat, ezekre egyszerű helyesbítéssel reagálhatunk,
2. a szolgáltatás menetében előforduló hibákat, ezeket korrigálnunk
kell és 3. ha az olvasó számára megígért szolgáltatások a
könyvtár hibájából nem teljesülnek (pl. előjegyzés,
internethely-biztosítás esetén.). Ezek mindkét fél számára a legkellemetlenebb
esetek, ilyenkor, ha az olvasó hátrányt szenvedett, valamilyen formában
elégtételt kell kapnia, súlyosabb esetekben kvázi-anyagi elégtételt,
pl. kedvezményes könyvtárhasználatot.
A panaszt tevő olvasóval tárgyaló könyvtáros egyrészt az olvasó,
másrészt a könyvtár érdekeit képviseli, szükségszerűen
szerepkonfliktusba kerül. Szakmai kompetenciára van szüksége, szak- és
helyzetismeretre, ismernie kell az intézmény szabályait, gyakorlatát és az
ebből adódó mozgásteret, és tisztában kell lennie saját mozgásterének
határaival is. Végső soron az olvasói panaszok helyes kezeléséhet két
dolog szükséges: egyrészt a könyvtáros szakmai kompetenciája, másrészt
olvasóbarát beállítottsága. A vizsgálatok (pl. a müncheni városi könyvtárban
folytatottak) az utóbbit tartják meghatározónak.
Forrás: Becker: Beschwerdemanagement in Bibliotheken. Gesprächsverlauf &
Problemelösung an der Theke. In: Bibliotheksdienst 2006/6. Referálva: Könyvtári
Figyelő, 2006/4. ref.: Katsányi Sándor. Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?06/350*56119

-Veszely Károly-díjat kapott a Székelyföld folyóirat

A Székelyföld folyóirat és Graur János, a temesvári Heti Új Szó főszerkesztője
kapta a Veszely Károlyról elnevezett, idén alapított erdélyi
sajtószabadság-díjat. A Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központ
támogatásával létrehozott díjat romániai magyar szerkesztőségek és újságírók
nyerhetik el kiváló teljesítményük elismeréseként. A díjat a világ legrégebbi,
ma is megjelenő magyar lapjának a Brassói Lapoknak első főszerkesztőjéről,
Veszely Károlyról nevezték el, akit hírlapszerkesztői munkája miatt az
1848-49-es forradalom és szabadságharc után halálra ítéltek, s csupán nemzetközi
nyomásra kegyelmeztek meg. A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE)
Igazgatótanácsa és Becsületbírósága javaslatára ebben az évben Graur Jánosnak és
a Székelyföld szerkesztőinek kiváló teljesítményük elismeréseként ítélték oda.
A Veszely Károly-díjat a Magyar Sajtó Napjának alkalmából 2007. március 10-én 11
órakor a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtárban adta át Ambrus
Attila, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke és Hadnagy Miklós, a
Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központjának igazgatója.
Források: http://erdely.ma/kultura.php?id=23183, http://www.mkk.ro/nd.php?name=ShowOferta&what=118

-Másodszor ünnepelte 50 éves évfordulóját a Korunk

Második alkalommal ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját a Kolozsváron
megjelenő Korunk folyóirat, mivel az 1926-ban alapított ? akkor tizenöt
évig működő ? majd 1957-ben újraindított folyóirat
szerkesztői 1976-ban is megemlékeztek az évfordulóról. A Széchenyi- és
Pulitzer-díjas irodalomtörténész, kritikus Kántor Lajos 1959-től a
Korunk szerkesztője, 1990-től főszerkesztője. Az évforduló kapcsán a Krónika
szerkesztőjének kérdésére válaszolva elmondta:
"Az 1957-es újraindulást az" 56-os nyári, őszi remények jegyében
tervezték meg, de amire az első lapszám megjelent, már leverték a
forradalmat, és a pártpolitika jegyében az akkori szerkesztőkre
olyanfajta hangvételt erőltettek rá, amely teljesen ellentétes volt
azzal a szándékkal, amit eredetileg érvényesíteni akartak. Gáll Ernő, a
Korunk egykori főszerkesztője Számvetés című
könyvében ezt ki is fejti. Ma teljesen más a helyzet, és nemcsak
politikailag."57-ben a folyóiratnak nagy hiátust kellett betöltenie, hiszen
akkor nem volt ilyen típusú folyóirat Erdélyben, amelyben az irodalom mellett a
művészet, a tudományos és közéleti kérdésekről szóló írások is
helyet kaptak." Az 50. évforduló alkalmából tartott ünnepségen Egyed Ákos
emlékeztetett, hogy akkoriban a történészek számára a magyar nyelvű
közlés egyetlen lehetőségét jelentette a Korunk. A folyóirat
olvasottságáról Kántor Lajos elmondta: a példányszám
1000?1200 körülire tehető, de az olvasótáboruk ennél jóval nagyobb,
hiszen a Korunknak előnyére vált az internet megjelenése. Az on-line
változatnak meglehetősen nagy a látogatottsága, továbbá sokkal korábban
olvassák így a határokon túl is, ahová szintén eljut nyomtatott formában. 1990
óta tematikus lapszámokat is szerkesztenek.
Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=9529

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

-Ingyenes on-line számítógép-kezelői tanfolyamot végezhetnek

Közintézmények alkalmazottai ingyenes, on-line számítógép-kezelői
tanfolyamot végezhetnek el a román kormány és a Microsoft egyezménye alapján a
Software Assurance program keretében. Az e-learning kurzus a Microsoft programok
felhasználását segíti, amely egyben felkészítő is a Microsoft
hitelesítő vizsgára. Több mint 200 angol nyelvű kurzus
elérhető a program keretén belül, továbbá személyre szabottan lehet a
tanulás menetét kialakítani. A Távközlési és Informatikai Minisztérium, a
Microsoft nemrég megnyíló, bukaresti Globális Terméktámogató Központjával
közösen 97665 felhasználói jogot (account) bocsát rendelkezésre. Ebből
47510-zel a számítógép-felhasználói kurzusra jelentkezhetnek be az érdeklődők,
47510-zel az operációs rendszerekről szóló modulra, 2645 felhasználói névvel a
szerverekről szóló kurzus érhető el. További információk:
[*[link mailto="support@supportms.ro"]*]support@supportms.ro[*[link-end]*]
(hírszerk.)
Forrás: Transindex hírlevél 2007.03.14.

- Közművelődési szakemberek találkozója Árkoson

Kovászna és Hargita megyei közművelődési szakemberek
találkozójára került sor március 9-11 között az árkosi Európai Oktatási
Központban, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a
Székelyföldi Közművelődés-szervezők Egyesülete
(SZEME) közös szervezésében. Hasonló jellegű találkozó a tavaly március
10-11-én volt Szentegyházán, amelynek célja volt a hargitai és háromszéki
kulturális szakemberek, szervezők kapcsolatteremtése. Az idei találkozó
célja a szakmai együttműködések lehetőségeinek kidolgozása
volt 2007-2008-ra, valamit a szakmai közös jövőkép végiggondolása.
A bemutatkozást a programszervezési börze követte, amelynek keretében a
résztvevők bemutathatták szervezetük, intézményük, településük
kulturális kínálatát és keresletét, aztán ?kultúrbiznisz? címszó alatt
nekifoghattak konkrét megyeközi projektötletek kitalálásához.
Szombat délután 3 témakörben zajlottak a műhelymunkák: a kulturális
turizmus lehetőségei és kihívásai; az ifjúság helyzete és
művelődésszervezés-közösségfejlesztés vidéken. A műhelymunkák
célja a vélemények ütköztetése és a közös álláspont
kialakítása volt. Az álláspontok és az abból következő javaslatok
vasárnap kerültek a plénum elé, ahol kiderült, hogy ezek a kérdések mindenki
számára fontosak, időt és teret kell biztosítani a kibontásukra, ezért
az erre vonatkozó közös gondolkodás a következő találkozók tárgyköre lesz.
A találkozót minden résztvevő hasznosnak minősítette, és a
folytatásra vonatkozó javaslatok összegzésénél az derült ki, hogy már
novemberben újra összeül a két megye közművelődését
szervezők csapata.
Forrás: Péter Orsolya, Kovászna Megyei Művelődési Központ.

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKROL

-Hargita megyei községi könyvtárosok szakmai értekezlete

'A községi könyvtár és a számítógép' címmel szervezett szakmai értekezletet a
Hargita Megyei Könyvtár március 26-án Kápolnásfaluban, a megye tizenegy községi
könyvtárosának részvételével. Az egész napos rendezvény délelott 10 órakor Becze
István előadásával kezdődött, aki a Hargita Háló programot
ismertette, ezt követően a megyei könyvtár szakemberei ismertették a
számítógépes könyvtári adatfeldolgozás és nyilvántartás előnyeit,
bemutatták a BIBLIS könyvtári szoftvert, amelyet jelenleg 24 községi
könyvtár használ a megyében. Majd a résztvevő könyvtárosok gyakorlatban
sajátíthatták el a program használatát, illetve mélyíthették el eddigi
tudásanyagukat, lehetőségük nyílt a felmerülő problémák
megbeszélésére is.
Forrás: Kovács Erzsébet, Máthé Izabella. Hargita Megyei Könyvtár.

-Nyílt napok a Bod Péter Megyei Könyvtárban

Nyílt napokat szervezett a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár.
Február 26-án könyvkereső játékkal indult a rendezvénysorozat, a
Varázskuckóban pedig mesét hallgathattak, gyöngyöt fűzhettek az apró
látogatók.
Február 27-én két kis tárlatot mutattak be a könyvtárban. Az olvasóterem
ex libris tárlatán a "teremtett értéket", a kölcsönzőben a "széttiport
értéket" tárták a könyvtárlátogatók elé, az olvasók által megrongált
könyvekből nyílt "tárlat",
A Bod Péter Megyei Könyvtár elég gazdag ex libris-gyűjteménnyel
rendelkezik, részint a nyolcvanas évek közepén megvásárolt darabok, részint
a beragasztott ex librises könyvek beszerzése révén. A kis tárlatot - a
gyűjtemény bemutatásának szándékán túl - az is indokolja, hogy
Háromszéken nem csak hagyománya van az ex libris-készítésnek, de jövője
is, március 1-én az exlibris-készítés technikáját lehetett elsajátítani Hervai
Katalin képzőművésztől.
A nyilt napok rendezvényei között Az Európai Unió és a fiatalok címmel
tartottak előadást, a könyvtár belső rendjébe is bepillanthattak az
érdeklődők, Péter Alpár műhelybeszélgetést tartott Hogyan lesz a kéziratból könyv?
címmel. Március 2-án 17 órától olvasómaraton
kezdődott, amelyen emigráns írók és költők műveiből helyi színművészek olvastak fel.
A nyilt napok ideje alatt ingyenesen lehetett beiratkozni, és késedelmi díjat sem
kellett fizetni, az "eltűnt" könyveket pedig az előtérben elhelyezett
dobozba lehetett "becsempészni".
Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=9512
Forrás: http://www.3szek.ro/nd.php?name=Oldal&id=40014

-A könyvtár hete - rendezvénysorozat a Hargita Megyei Könyvtárban

Rendezvények sorozatával ünnepli A könyvtár hetét a Hargita Megyei Könyvtár
április 16-23. között, a hagyományossá vált Országos Könyvtári Hét
rendezvényeihez is kapcsolódva, amely országszerte április 23-án,
A könyvtárosok napján veszi kezdetét.
Egész héten változatos programokon vehetnek részt mindazok, akik ellátogatnak
a könyvtár részlegeire. Már április 2-ától Neves Csíkiak címmel
kérdőíves honismereti vetélkedő indul, az érdeklődők a kérdőíveket a könyvtár
művészeti-történelmi részlegén megtalálható könyvek segítségével
tölthetik ki, a helyesen válaszolókat sorsolás alapján könyvekkel díjazzák
április 19-én, csütörtökön. Az Újságolvasási memóriajátékon a sajtórészleg
olvasói vehetnek részt 16-ától kezdődően, az olvasott
újságokból összeállított kérdésekre válaszoló legjobb játékosok díjazására
20-án, pénteken kerül sor.
16-án és 17-én az óvodások és kisiskolások a gyermekkönyvtárban
lerajzolhatják, vagy megformálhatják gyurmából, origamiból kedvenc
mesehősüket. Szerdától péntekig, április18-20. között kézműves
foglalkozásokat szerveznek a könyvtár audiovizuális termében, ahol a
résztvevők ügyes kezű könyvtárosok irányításával sajátíthatják
el a gyöngyfűzés, a makramé vagy a szalvétatechnika titkait, majd a
legsikerültebb munkákat kiállítják a könyvtárban.
Az utolsó napon, április 23-án Olvasó és alkotó könyvtárosok címmel az
olvasóteremben nyílik kiállítás a könyvtárosok kedvenc olvasmányaiból és
alkotásaiból.
Ez a hét a Megbocsátás hete is a Hargita Megyei Könyvtárban, hiszen a
kölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatásával megkésett olvasóknak elengedik
a késedelmi díjat a hét folyamán.
Forrás: Kelemen Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

-Húsvéti tojáskiállítás a gyermekkönyvtárban

A Hargita Megyei Könyvtár április 6-án, nagypénteken Írott tojás, hímes tojás
címmel húsvéti tojáskiállítást szervez a gyermekkönyvtárban (a Mikó-vár épületében).
A gyermekkönyvtárosok szeretettel várják minden óvodás és kisiskolás gyermek
jelentkezését. A festett, írott vagy bármilyen technikával készült húsvéti
tojásokat a gyermekkönyvtárban lehet leadni április 2-5. között,
naponta 17 óráig.
Forrás: Kelemen Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

-Rendezvények a kézdivásárhelyi könyvtárban

-Március 15 tiszteletére kétnapos játszóházat szervezett a Báró Wesselényi
Miklós Városi Könyvtár. A kézműves tevékenység alatt zászlókat és
kokárdákat készítettek az érdeklődők a könyvtárosok
segítségével. Az elkészült munkákat kiállították a könyvtárban március 15-én.
-Április 4-én 16 órától Szabó Erzsébet éltműdíjas népművész
irányításával húsvéti díszeket készítenek az érdeklődők.
-Április 10-13 között a tavaszi vakáció idején minden délelőtt
10 órától különböző tevékenységekre várják a diákokat a könyvtárba.
Lesz mesedélelőtt, puzzle kirakós verseny, kézműves foglalkozás,
rejtvényfejtés. Természetesen díjazás is lesz: beiratkozott olvasó két óra
ingyenes internethasználatot, vagy ajándékkönyvet; nem könyvtári tag egy évi
ingyenes beiratkozást nyerhet a könyvtárban. A vakáció ideje alatt
lehetőség lesz visszacsempészni a határidőre vissza nem hozott könyveket.
Forrás: Vántsa Judit, BWM Városi Könyvtár. Kézdivásárhely

-Arany Jánosra emlékeztek a Gheorghe Sincai Megyei Könyvtárban

Arany János születésének 190. évfordulójára emlékeztek március első
hétvégéjén Nagyváradon és a költő szülővárosában,
Nagyszalontán. A partiumi fővárosban első ízben szerveztek
Arany-megemlékezést, amelynek ötlete Tódor Albert alprefektustól származik.
Külön érdekességnek számított, hogy az ünnepségen román nyelvű
előadások, szavalatok is elhangzottak. Az alprefektus a Gheorghe Sincai
Megyei Könyvtárban tartott eseményen elmondta, Arany János Bihar leghíresebb
szülöttjének számít, ezért tartotta fontosnak, hogy a megye román ajkú lakói is
megismerjék életútját, munkásságát, amelyet Dánielisz Endre hajdúvárosi
Arany-kutató ismertetett a jelenlévőkkel. A római katolikus püspöki
palotában a Szent László és az Ady Endre Gimnázium diákjai és tanárai
gyűltek össze a fiatalok verses műsorára. A költő pályájáról ezen
a helyszínen is Dánielisz Endre értekezett, aki hosszú időn át
vezette a nagyszalontai Arany János-emlékmúzeumot, majd tanárként
is a költő munkásságát kutatta.
Előadásában a tankönyvek által nem ismertetett életrajzi adatokról
beszélt: arról például, hogy miként került az Arany család a Szilágyságból
Nagyszalontára.
Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&what=9665
Forrás: http://www.erdely.com/multidezo.php?id=22948

-Vendégeskedik a SEIK

Borszéki irodalomkedvelőket és irodalmárokat fogad vendégül április
10-én délután 5 órától a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Irodalmi Kör
a Városi Könyvtárban. A Magyar Költészet Napja alkalmából szervezendő
rendezvénysorozat a Pro Art Galériában folytatódik, ahol Dévai Nagy Kamilla
estjét tekinthetik meg az érdeklődők. Csere-találkozóra is sor
kerül április 24-én Borszéken a Városi Könyvtárban, ahol a SEIK tagjai tartanak
majd felolvasást délután 5 órától.
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós

-Közösen a klímaváltozás ellen

Papírgyűjtési akciót szervez a Föld Napja alkalmából a
gyergyószentmikósi Amőba Öko Központ és a Városi Könyvtár, a "Te is
tehetsz valamit! - Közösen a klímaváltozás ellen." kampány keretében.
Azok a gyerekek, akik legalább 1 kg papírhulladékot hoznak be a könyvtárba
április 16-20 között, matricát kapnak ajándékba, a begyűjtött papírhulladék
árából vásárolt könyvek pedig a gyermekkönyvtár állományát bővítik majd.
Hasonló akciót 2005-ben szervezett a könyvtár, az akció eredményeként
állománya 9 meséskönyvvel bővült, a könyvek első oldalán pedig
rövid emlékeztető szöveg hirdeti, hogy papírhulladék árából vásárolták.
Ebben az évben a szervezők arra is felhívják a gyerekek figyelmét, hogy
az összegyűjtött papírral fák életét menthetik meg.
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós

PÁLYÁZATOK

- Lázár Ervin színes írói világa

"Hajnaldarabok, pitymallatrongyok, derűfoszlányok..." címmel Lázár Ervin
születésnapjának tiszteletére hirdet rajzpályázatot az Országos Széchényi
Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtára. A rajzpályázatra 4 témakörben várnak
alkotásokat: Lázár Ervin mesevilágának különös figurái, csodás átváltozások
Lázár Ervin meséiben, a szépség megjelenése Lázár Ervin írásaiban, legkedvesebb
jelenetem Lázár Ervin műveiből.
A pályázatra minden felső tagozatos és középiskolás diák. (5-12. osztályig)
legfeljebb 2 pályamunkával nevezhet be. Beküldési határidő: 2007. április 16.
A pályázat részletes leírása megtalálhtó a https://mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/html/palyazat.htm címen.
Forrás: KATALIST

-Szülőföld Alap

Megjelentek a Szülőföld Alap pályázati felhívásai. A részletek a
http://www.szulofold.hu/palyazatok.html honlapon olvashatók.
Forrás: http://www.szulofold.hu

KITEKINTŐ

-Lukas-puding könyvtár épül Prágában

Prágában úgy néz majd ki az új városi könyvtár, mintha egy harminc méter
magas, rikító színű zselétömböt borítottak volna a Letna park szélére.
A Jan Kaplicky alapította Future Systems építi Prága új városi könyvtárát,
aki szerint a könyvtár funkciója olyan alapvető, hogy nem kell újra kitalálni.
Jan Kaplicky, a biomorf és a non-standard előfutára és mestere, pontokba
szedve határozta meg a nyolc emeletes épület jellemzőit. A cseh-brit építész
szerint a zselékupac egy demokratikus ország demokratikus építészetének jelképe.
A tervező a gyönyörű, az elegáns, a plasztikus, az ember és a könyv szavakat
sorolta, mint a design fő princípiumai. A városképet meghatározó, merész
beruházás kalkulált összköltsége harminchat millió euró, az épület befejezésének
pontos idejét pedig egyelőre nem tudni.
Forrás: http://hg.hu/cikk/lukas_puding_konyvtar_epul_pragaban&pageIdx=2

-Tágul a digitális szakadék Nagy-Britanniában

Nagy-Britannia lakosságának több mint egyharmada még életében nem használt
számítógépet, az új technológia felhasználása terén is növekszik a szakadék a
fiatalok és az idősebbek, a gazdagok és a kiskeresetűek, illetve a felsőfokú
végzettségűek az iskolázatlanok között - állapította meg a szigetországban
nemrégiben befejeződött, és csütörtökön nyilvánosságra hozott átfogó felmérés.
Forrás:http://tech.transindex.ro/?hir=4730

-CeBIT: IT-Nobel a digitalizáló robotnak

Az európai innovációs Nobel-díjként is emlegetett European ICT Grand Price
kitüntetést március 16-án adták át a hannoveri CeBIT-en, a világ vezető szakmai
vásárán. Az egyik díjazott a ScanRobot nevű digitalizáló automata, amelyet a
bécsi műszaki egyetem kutatóiból összeállt Treventus nevű vállalkozás
fejlesztett ki. A gép emberi beavatkozás nélkül lapoz, percenként akár 40 oldal
feldolgozására is képes. Kifejezetten könyvkímélő üzemmódban dolgozik, így régi,
nagy értéket képviselő könyvritkaságokat is nyugodtan 'rá lehet bízni.'
A robotgépet több nagy könyvtárban sikerrel használják Ausztriában és Németországban.
Forrás: http://tech.transindex.ro/?hir=4733

AJÁNLÓ

-Kúriák földje

A Kovászna Megyei Művelődési Központ még 2005-ben kiadta a
Kúriák földje Háromszék című könyvet, melynek 'hírneve és keresettsége'
az olvasók körében egyre nagyobb. Sajátos társadalomtörténeti okok miatt
székelyföldi viszonylatban Háromszéken épület a legtöbb kisnemesi udvarház,
s habár a 20. század folyamán közel félszáz végérvényesen eltűnt közülük,
e tájegység még mindig felbecsülhetetlen értékű, és alig ismert épített
örökséget őriz. 'Kezdetben csak fotóalbum megjelentetésére gondoltunk,
de a kúriák és kastélyok világát kiválóan ismerő kutatókkal való
sikeres együttműködés eredményeként ez a kötet több lett, mint
fényképes leltár. A bemutatott épületekről különböző
szakterületeken tevékenykedő szerzők készítettek leírásokat,
ezért stiláris szempontból ez a munka 'eklektikusnak' nevezhető.
Kónya Ádám több évtizedes kúriakutatási eredményeit összegzi a
bevezető tanulmányában, a kézdiszéki részt Haszmann Pál
kúriákról szóló ízes történetei teszik olvasmányosabbá. A leírások
értékét nagyban növelik a mellékelt épület-alaprajzok'-írja a
bevezetőben Nagy Balázs.
Kúriák földje Háromszék / [szerzok: Csáki Árpád, Fehér János,
Haszmann Pál et.al.].-
Sepsiszentgyörgy : Kovászna Megyei Művelődési Központ, 2005.-
174p., 22x31cm.
Forrás: Vántsa Judit, BWM Városi Könyvtár. Kézdivásárhely

-Tücsök koma, gyere ki!

A kottaolvasás a zenei kultúra része, általános műveltségünk
alkotóeleme kell (kellene) legyen, ezért megalapozását kisgyerekkorban kell
elkezdeni. Ehhez nyújt segítséget Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki!
című gyűjteménye. A kötet gyermekjátékdalokat,
játékleírásokat, magyar szerzők által gyermekeknek írt, szöveggel
ellátott olvasógyakorlatokat, magyar népdalokat tartalmaz, de megtalálható benne
néhány alapfokú zeneelméleti, zeneirodalmi ismeretleírás is. Tartalma és annak
elrendezése alapján elsősorban óvodások és kisiskolások részére ajánlja
a szerző, de felhasználható nagyobb osztályok tananyagaként is.
A kötet megrendelhető az Ábel Kiadónál a 0264-420001 telefonszámon,
vagy az abelkiado@yahoo.com címen. Ára postaköltségekkel együtt kb. 10 lej.
Petres Csaba: Tücsök koma, gyere ki! Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2006. - 170 p.,
ill. ISBN (10) 973-774195-1; ISBN (13) 973-7741-95-0.
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós

-Balladák és népdalok a Hunyad megyei székely telepekről

Március 23-án a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban bemutatták Iochom
István legújabb könyvét Bukovina édes hazám... címmel. A kötet anyagát 1976-1978
között gyűjtötte államvizsga dolgozatnak.A gyűjtést
Csernakeresztúron kezdte, ahol anyai nagyszülei éltek. 1977 nyarán segítségére
volt Zsók Béla akivel a dévai telepen is gyűjtött pár balladát és
népdalt. A legeredményesebb gyűjtőmunkát 1978 nyarán végezte,
amikor több alkalommal Sztrigyszentgyörgyön is járt. A kötetet Farkas Árpád
felkérésére 1995-ben Albert Ernő sepsiszetngyörgyi néprajzkutató
lektorálta és javasolta kiadásra, de a szerző csak 2006 végén döntött
úgy, hogy megjelenteti a kötetet.
A kötet megvásárolható a szerzőtől a Báró Wesselényi Miklós
Városi Könyvtár közvetítésével.
Bukovina édes hazám / Iochom István.- Magánkiadás.- Kézdivásárhely, 2007.-
154p.-14,00 lej
Forrás: Vántsa Judit, BWM Városi Könyvtár. Kézdivásárhely

-Halálraítéltek buborékai

Március 9-én Kézdivásárhelyen a Városi Könyvtárban és a Bod Péter
Tanítóképzőben Egyed Péter filozófiatörténész, író bemutatta legújabb
kötetét. A kolozsvári szerző valós történeten alapuló 23 buborék - a
Kurszk balladája verses kötete azért nem teljesen idegen a filozófia
tudományától, hiszen az orosz tengeralattjáró 23 túlélője haláltusáját
felelevenítve a tengerészek életről-elmúlásról szóló gondolatait
foglalja egyetlen összefüggő lírai műbe.
23 Buborék: a Kurszk balladája / Egyed Péter. Csíkszereda: Pallas-Akadémia
Kiadó, 2007.- 78p.
Forrás: Vántsa Judit, BWM Városi Könyvtár. Kézdivásárhely; Székely Hírmondó
2007. márc. 16-22. 10. szám.

- Könyv az EU következő 50 évéről

Az Európai Unió elmúlt fél évszázadának értékeléseként, illetve a
következő ötven év felvázolására jelentette meg közös kiadványát a
Financial Times és a London School of Economics "European Union: the Next
50 Years" (Európai Unió: a következő 50 év) címmel. A felkért 55
szerző között olyan prominens személyiségek szerepelnek, mint Angela
Merkel német szövetségi kancellár vagy José-Manuel Barroso, az Európai Bizottság
elnöke.
A kiadók a kötetet március 14-én és 15-én mutatták be Londonban
(Nagy-Britannia), ahol a könyvbemutató kapcsán megrendezett konferencián mint a
könyv egyik szerzője, Bogyay Katalin nemzetközi szakállamtitkára is
felszólalt.
Forrás: http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6786&cikk_id=11979

-Marci öröksége - folytatásos kalandregény, játék és nyeremény

Gyerekeknek és felnőtteknek indított humoros és izgalmas folytatásos
kalandregényt Nógrádi Gábor a http://www.folytasd.hu weboldalon. A történet egy nagy
vagyonról, sok különös titokról, rejtélyről, életveszélyről, és feltámadásokról
szól. A történetben egy ötödikes fiú szerelmes lesz, egy asszony testőr lesz,
egy macska kutya lesz, és mindenki elnyeri méltó büntetését vagy jutalmát.
A folytatások hetente kétszer, azaz minden csütörtök, illetve hétfő reggelre
kerülnek fel a honlapra. A folytatásos regényhez játék és nyeremény is
kapcsolódik. Csupán válaszolni kell az egyes regényfolytatások után található
kérdésre, egy kattintással ki kell választani a három megadott felelet közül a
jó választ, s aki eltalálja, minden héten esélye van egy saját nevére dedikált
Nógrádi könyvre. A helyesen szavazók között minden héten öt könyvet sorsolnak
ki. Egy olvasó egy folytatás alkalmával csak egyszer szavazhat, de minden
folytatás új lehetőség a fődíjért folyó sorsolásban való
részvételre. Az egyes kérdésekre jól válaszolók minden héten bekerülnek az
utolsó nagy sorsolás esélyesei közé.
A regény befejezése végén, 2007. június 1-én, azok között, akik a folytatások
végén található kérdésekre jól válaszoltak kisorsolják a főnyereményt, amelyet
100.000 forint értékben a nyertes választhat ki.
Forrás: http://www.folytasd.hu

-Rekord példányszámban kerül a boltokba július 21-én a hetedik Harry
Potter-könyv

Már a megjelenés előtt rekordot dönt a Harry Potter-sorozat hetedik része:
csak Amerikában 12 millió példányt nyomtatnak belőle. A megjelenés előtt
sokmillió dolláros reklámhadjáratot szervezett a kiadó. A Harry Potter-mese
befejező részének művészi rajzokkal díszített, speciális tokban forgalmazott
extra változata is megjelenik. A 100 ezer példányban kinyomtatott kötet ára 65
dollár. Az előző, Harry Potter és a félvér herceg című kötet első amerikai
kiadása 10,8 millió példányban jelent meg, amelyből 24 óra leforgása alatt 6,9
millió el is kelt. J. K. Rowling Potter-meseregényeiből mostanáig mintegy 325
millió példányt adtak el világszerte.
Forrás: http://szines.transindex.ro/?hir=8457

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

Ha az ékezetes betűk miatt nem olvasható, kérem jelezzék a
vantsajudit@yahoo.com címre.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A lap megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevel-subscribe@yahoogroups.com ,
vagy jelezze megrendelési szándékát a vantsajudit@yahoo.com címen.