*********************************************************************
ReMeK-e-hírlevél 2. évf. 2007/2. szám
ISSN 1842-7448
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************


TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-Elindult a MICHAEL European Service keresőportál
-Az irodalom éve legyen 2008
-Ipoteşti neve - Eminescu nevének szinonimája
-Romániai közkönyvtárak az ANBPR 2005-ös adatai tükrében
-Fejlődtek a magyarországi könyvtárak
-Határon túli könyvtárak fejlesztése - két mondat a magyar
kulturális koncepcióban
-Késik az új könyvtárépület felújítása Nagyváradon
-270 millió forint önkormányzati ráfordítás könyvtárfelújításra
-Könyvtárak helyzete Szatmár és Beszterce megyében
-A szászrégeni könyvtár épülete szakszervezeti tulajdonban marad
-Világhálón a nagyszalontai könyvtár katalógusa
-Megszűnik az Apáczai Közalapítvány
-Versenyvizsga könyvtárosi állás betöltésére

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
-Statisztikai adatok zűrzavara
-A Robert Bosch Alapítvány kulturális menedzsereket keres Közép-, Kelet-Európában
-Olvasásfejlesztési továbbképzés

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
-Ünnep Nagyváradon - a Bunyitai Vince Könyvtár átadása
-Márai Sándor-emlékkiállítás nyílt a Bod Péter Megyei Könyvtárban
-Magyar filmek a könyvtárban kultúránk ünnepén
-Könyvbemutató a Bethlen Gábor Kollégium könyvtárában

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
-Román könyvtáros-blog
-'A segítő nagykar éve' 2007 a Nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban
-Információs és Dokumentációs Központot avatott az EME Kolozsváron

PÁLYÁZATOK
-Európai Uniós ismeretek átadásának támogatása - az Apáczai
Közalapítvány pályázata

KISSZÍNES
-Éjjel-nappali könyvtár-nyitva tartás
-A lakosságnak csak 57 százaléka olvas Szerbiában
-Interneten él tovább a világ legrégibb napilapja
-József Attila DVD-t díjaztak Párizsban

KÖNYVAJÁNLÓ
-Új könyv a székelység történetéről

ELHALÁLOZÁS
-Elhunyt Beke György

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

-Elindult a MICHAEL European Service keresőportál

A 14 európai ország, köztük Magyarország részvételével zajló MICHAEL
Plus program célja, hogy elősegítse az egyszerű és gyors
hozzáférést az európai kulturális örökség digitalizált értékeihez,
elsősorban az európai országok könyvtárainak, múzeumainak,
levéltárainak digitális gyűjteményeihez, weboldalaihoz.
A 2004-ben indult MICHAEL projektben (Multilingual Inventory of Cultural
Heritage in Europe) kezdetben Nagy Britannia, Franciaország és
Olaszország vett részt, s a munka első szakaszában katalógust
készítettek az adott országban fellelhető múzeumi, könyvtári és
levéltári digitális gyűjteményekről, majd egy, az Open
Archives Initiative (OAI) elven alapuló, nyílt forrású keretrendszert
és egy ahhoz kapcsolódó keresőmotort alakítottak ki. A MICHAEL
European Service nevű közös keresőfelület a
http://www.michael-culture.org/en/search/adv-search.html
címen érhető el.
A MICHAEL projekt folytatásaként 2006. június elsejével 14 európai
ország, köztük Magyarország részvételével elindult a MICHAEL Plus
program, mely az Európai Bizottság eTen programjának támogatásával
valósul meg. A program kiterjesztésével 11 további ország digitális
gyűjteményeinek katalógusa készül el, majd ezek
összekapcsolásával egy összeurópai gyűjteményi adatbázis jön
létre. A tervek szerint 2008-tól a felhasználók széles köre egyszerre
kereshet majd Európa különböző országainak digitális
gyűjteményeiben. A tudományos és oktatási célú felhasználás
mellett a szolgáltatás a kulturális turizmus és a kreatív iparágak
fejlődését is elősegítheti.
Forrás: http://www.nda.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=Michael_kereso

-Az irodalom éve legyen 2008

Kampányra lenne szükség a kortárs magyar irodalom értékeinek,
újdonságainak megismertetése érdekében, ezért 2008-at az irodalom
évének javasolja a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése (MKKE) - közölte a szervezet igazgatója. A javaslatot más
kezdeményezésekkel együtt egy ötpontos program részeként eljuttatták
az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak (OKM) - tette hozzá Zentai
Péter László.
Miközben a kortárs magyar irodalom világhírűvé és
világszínvonalúvá vált, magyarországi oktatása és népszerűsítése
kikopott az iskolákból és a televízióból - vélte az MKKE igazgatója,
aki szerint ki kellene használni azt, hogy a kortárs magyar irodalmat
'soha nem látott világfigyelem övezi'.
Az MKKE arra tett javaslatot, hogy a kortárs magyar irodalom
megszerettetése érdekében a kulturális intézményrendszer minden
eszközét igénybe vevő, összehangolt kampány induljon.
Elképzelésük szerint felolvasások, tévé- és rádiójátékok, országos
vetélkedők népszerűsítenék a kortárs műveket. A programsorozat
részeként az írók önálló honlappal is bemutatkoznának.
http://www.erdely.com/kultura.php?id=21730

-Ipoteşti neve - Eminescu nevének szinonimája

A 'román költészet csillaga'1850 január 15-én a botosániak piacán
született, ám a költő maga vallja, hogy gyemekkori paradicsomának
színhelye a Botosán közvetlen közelében található Ipotesti falu.
1992-ig az ipotestiek csak egy egyszerű emlékházzal rendelkeztek,
ma azonban a falu neve a költő nevének szinonimája. 1992-ben
ugyanis Ipotesti átalakult: a románság emlékhelyévé vált azáltal, hogy
létrejött a 'Mihai Eminescu' Tudományos Nemzeti Központ. A központ a
tovább fejlődőtt:1992 - 2000 között létrehozták a 'Mihai
Eminescu' múzeumot és a Nemzeti Versek Könyvtárát. A múzeumot a
költő születésnapján avatták fel 2000-ben, abban az évben, amely
az UNESCO által Eminescu évének volt nyilvánítva.
A Nemzeti Versek Könyvtára az összetétele szempontjából egyedi
könyvtár, tartalmas és informatív anyagot és iratokat tartalmaz.
A világi és román lírát képviselő remekmű-gyűjtemény
célja Mihai Eminescu műveinek visszahelyezése egy korabeli
kontextusba. A könyvtárban található dokumentumok szolgálatára állnak
mindazoknak, akik tanulmányozni szeretnék Eminescu életrajzát és költészetét.
Minderről részletesen magyar nyelven is olvashatnak az érdeklődők a
http://www.pensiuneafloarealbastra.ro/main.php
címen.
Forrás: Bákai Magdolna. Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós

-Romániai közkönyvtárak az ANBPR 2005-ös adatai tükrében

A romániai közkönyvtárakban átlagosan 4,1 lejt fordítottak
dokumentum-beszerzésre központi költségvetésből 2005-ben - derül
ki a romániai könyvtárosok és közkönyvtárak egyesületének (ANBPR)
statisztikai szakbizottsága összesítéséből. A megyei könyvtárak
esetében valamivel nagyobb ez az összeg az átlagnál: 6 lej, míg városi
és községi könyvtárak esetén csak 3,5 lej jutott egy lakosra.
Az összesítésből az is kiderül, hogy 2005-ben a közkönyvtárakban egy
lakosra átlagosan 0,03 új dokumentum jut. Természetesen, ebben az
esetben is a megyei könyvtárak vezetnek - 0,04 dokumentum/lakos -, míg
a városi és községi könyvtárak esetén 0,02 beszerzett dokumentum jut
lakosonként. A saját és más bevételi forrásból beszerzett dokumentumok
esetén az egy lakosra jutó költség valamennyire egységes: 0,2 lej
megyei és városi könyvtárak esetén, községi könyvtárak esetén 0,1 lej.
Az állomány megújulására, forgására vonatkozó adatokat is közöl az
összeállítás, amely átlagosan a romániai közkönyvtárak esetén:
55,97 év, megyei könyvtárak esetén jobb az átlagnál:
44,49 év, községi könyvtárak esetén közelíti az
átlagot: 59,54 év, városi könyvtárak esetén pedig a leghosszabb: 81,62
év. Az összesítésben a felhasználók száma soknak tűnhet: 16,82%
(18,30% megyei könyvtárak esetén, 22,43% városi könyvtárak esetén,
13,77% községi könyvtárak esetén), a felmérési módszertan szerint
azonban 5 évre számít valaki beiratkozott felhasználónak, ezen belül
pedig nyilvántartják az aktív felhasználókat, akik az adott évben
használják a könyvtár szolgáltatásait.
Forrás: Bákai Magdolna. Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár

-Fejlődtek a magyarországi könyvtárak

A kezdeti 23 ezerről 123 ezerre nőtt a szolgáltató
könyvtárak jóvoltából a kérő könyvtárak közvetítésével a
könyvtárhasználókhoz eljutó könyvtári dokumentumok száma - derül ki az
OKM összegzéséből. Az NKA által biztosított támogatásnak
köszönhetően további 10 könyvtár adatbázisa került be a Magyar
Országos Közös Katalógusba. A mozgókönyvtári rendszer fejlesztésével
sikerült elérni azt, hogy sok - eddig fehér foltnak számító -
kistelepülésen élő, közvetve vagy közvetlenül hozzáférhessen a
hatékony és minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz. Elavult
épületek, berendezések és könyvállományok újultak meg, a lepusztult
könyvtárak egy része új életre kelve egy-egy kistelepülés legfőbb
közösségi színhelyévé, kulturális központjává vált. Négy év után újra
megjelent a Nyilvános könyvtárak jegyzéke, és 1284 önkormányzat tudta
gyarapítani a könyvtárai állományát 2006-ban.
Forrás:
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=764&ctag=articlelist&iid=1&articleID=228334
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1437&articleID=228334&ctag=articlelist&iid=1

-Határon túli könyvtárak fejlesztése - két mondat a magyar
kulturális koncepcióban

Hiller István oktatási és kulturális miniszter 2006. december 13-án
a kormányszóvivői tájékoztatón nyilvánosságra hozta a tárca által
kidolgozott kulturális koncepciót. A 41 oldalas anyagban, melynek
címe: A kulturális modernizáció irányai, két mondat vonatkozik a
határon túli könyvtárak fejlesztésére: 'A határon túli könyvtárak
informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a magyarországi digitális
tartalmak és elektronikus szolgáltatások elérhetősége érdekében.
Együttműködés a hungarika kutatásokban'. A pdf formátumú dokumentum letölthető a
http://www.okm.gov.hu/letolt/kultura/kulturalis_modernizacio_iranyai_061213.pdf
címről.
Forrás: www.okm.gov.hu

-Késik az új könyvtárépület felújítása Nagyváradon

Apró léptekkel halad a Gheorghe Şincai megyei Könyvtár új
épületének felújítása, a munkálatok befejezése akár még hetekig is
eltarthat, a kivitelező Selina cég késik az átadással.
Annak ellenére, hogy hetek óta dolgoznak a Selina munkatársai az
Armatei Române utcai épületen, valószínűleg márciusig nincs esély
arra, hogy megnyissák az olvasók előtt a Megyei Könyvtár új
részlegeit. A könyvtár igazgatójának Traian Ştefnek elmondása
szerint a könyvtárosok nem ülnek tétlenül, a felújítási munkálatok
ideje alatt a felhalmozott könyveket és iratokat válogatják szét,
annak érdekében, hogy az elkészült könyvtárban már az olvasók részére
bocsáthassák ezeket. Traian Ştef kijelentette hamarosan
interneten is elérhető lesz a Gheorghe Şincai Megyei
Könyvtár, a honlapon aktuális információk, a kikölcsönözhető
olvasmányok listája és a könyvtár virtuális bemutatója és megtekinthető lesz.
Forrás: http://nagyvarad.ro/content.php?goto=news&do=show_news&news_id=18700

-270 millió forint önkormányzati ráfordítás könyvtárfelújításra

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár rekonstrukciójához még
2006 novemberében kezdett hozzá a kivitelező. Saját forrásból,
270 millió forint ráfordítással a fenntartó, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat újíttatja fel a jól ismert patinás épületet,
amelynek állaga az elmúlt évtizedek alatt jócskán leromlott.
A legfontosabb az épületgépészeti berendezések rendbetétele ám ezen
kívül sok minden más is megújul az épületben. Egy-egy szintet két
részletben újítanak fel a kivitelezők, a második emelet könyvei
között a látogatók most nem válogathatnak de a könyvtárosok - kérésre
- minden szükséges kiadványt lehoznak nekik. Azt tervezik, hogy január
végére a második emeleti könyvállomány egyik részét
hozzáférhetővé teszik az olvasók számára. A könyvtár dolgozói
- alkalmazkodva az éppen zajló munkafolyamatokhoz - rengeteg könyvet
mozgatnak meg, pakolnak át egyik helyről a másikra. Így mód
nyílik arra is, hogy szelektáljanak a könyvek között és
elvégezzék a témakörönkénti csoportosítást is. Az igazgató szerint az
építők jó ütemben haladnak a munkákkal és várhatóan júniusban
teljes egészében elkészül a Megyei Könyvtár felújítása.
Forrás: http://www.miskolc.hu/oldal.php?cikk_id=15710
Forrás: http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6631&cikk_id=11166

-Könyvtárak helyzete Szatmár és Beszterce megyében

Szatmár megyében működik egy Megyei Könyvtár a megyeszékhelyen,
egy municípiumi könyvtár Nagykárolyban, öt városi és 53 községi
könyvtár. A könyvtárak háza táján akadnak problémák. Például, az
alkalmazottak januárban nem kaptak idejében bért, mivel későn
kezdték el az új kincstári évet.
Voicu D. Rusu, a Megyei Könyvtár igazgatója és Angela Câmpian
osztályvezető elmondták, hogy a nemrég alakult községekben -
Kökényesd, Csomaköz, Kányaháza, Egri - nincs könyvtáros, talán azért,
mert ezek a községek még újak. Vannak azonban olyan települések is,
amelyek már régen községek, még sincs könyvtárosuk (Pl. Érendréd,
Bogdánd, Komorzány, Avasújfalu, Királydaróc, Pusztadaróc, Kisgérce,
Avasújváros, Sződemeter). Öt községben - Apa, Hadad, Piskolt,
Tasnádszántó, Szokond - csak 'félnormás' könyvtáros van, néhol a norma
másik felét kultúrházfelelősként dolgozzák le.
Ha van könyvtár és könyvtáros, akkor is csak azokon a helyeken mennek
a dolgok úgy, mint a karikacsapás, ahol a polgármester felkarolta a
könyvtár sorsát (mert a könyvtáros a rokona, a barátja vagy a saját
felesége). Apában azonban a polgármester még a könyvtár fűtését
sem akarta megoldani, és Királydarócon a polgármester azt mondja, hogy
nincs semmi értelme könyvtárost kinevezni, mert úgysem kell a könyv
senkinek sem, hiszen csak egy olvasó van az egész községben. Voicu D.
Rusu igazgató azzal fenyegette meg a polgármestereket, hogy bepereli
őket, hiszen sokuk még azt sem tudja, hogy létezik egy
Könyvtártörvény, mely szerint kötelező a könyvtárnyitás.
Beszterce megyében más a helyzet: a könyvbeszerzés jól ment
2006-ban, 110 267,56 lej értékben költöttek új könyvek beszerzésére,
mivel a megyei tanács bőkezűen bánt a könyvbeszerzésre szánt
összegekkel. Ebből 8357 kötetet vettek, ezen kívül adományokból
is kaptak könyveket, intézményektől, alapítványoktól és
magánszemélyektől is. Sok magyar nyelvű könyv is érkezett,
ezek katalogizálása folyamatban van. Körülbelül 20 százaléka a
vásárolt és adományként kapott könyveknek magyar nyelvű. Ami a
könyvtárak forgalmát illeti, 2006-ban 94 414 könyvtárlátogatót
jegyeztek be és a feliratkozott személyek között 8557 aktív és 3557
passzív olvasó van.
Forrás: Szatmári Magyar Hírlap, 2007.01.16, kedd, I. évfolyam, 410.
szám, http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=7369&apparition=2007-01-16

-A szászrégeni könyvtár épülete szakszervezeti tulajdonban marad

A marosvásárhelyi táblabíróság a dolgozói érdekképviseleteket
tömörítő megyei szövetségnek adott igazat az evangélikus
egyházzal folytatott perben. Az ingatlant 1871-ben építették,
kezdetben Michael Wagner tulajdonát képezte, majd halála után örökösei
eladták az épületet a Bürger und Gewerberein egyesületnek, amely a
helyi polgárságot és a céheket tömörítette. A szervezet 1939-ben adta
tovább az ingatlant az evangélikus felekezetnek, azonban a tranzakció
részletei nem teljesen világosak. Az ingatlant 1948-ban
államosították, ekkor került a szakszervezetekhez. Azóta is a dolgozók
érdekeit képviselő szövetség maradt a tulajdonos, ezt most a
marosvásárhelyi igazságszolgáltatási szerv megerősítette.
A szakszervezeti szövetség Maros megyei elnöke elmondta: nem céljuk
felszámolni a könyvtárat, mindössze átszervezést terveznek, hogy bérbe
adhassák. A könyvtár továbbra is térítésmentesen használhatja majd a
rendelkezésére álló helyiségeket.
Forrás: http://www.mediatica.ro/hirek/kozelet/20556/szaszregen-szakszervezeti-tulajdonban-marad-a-helyi-konyvtar-epulete.html

-Világhálón a nagyszalontai könyvtár katalógusa

Nagyszalonta könyvtárának katalógusa ezen túl a világhálón is
elérhető, a téka oldala a város hivatalos honlapjáról, a
http://www.salonta.net oldalról nyitható meg, és magyar, illetve román
nyelven tanulmányozható. Összesen 90 ezer kötet címe között lehet
böngészni, és az olvasók otthonukból ellenőrizhetik, hogy
valamely keresett könyvért érdemes-e a Teodor Nes Városi Könyvtárba
menni. A könyvállomány virtuális közzétételének ötletét már évekkel
ezelőtt felvetették a város lakói, anyagi nehézségek miatt
azonban csak később sikerült beszerezni a könyvtári programot.
Az adatbázisban a szerzők neve szerinti ábécérendben szerepelnek
a kiadványok, a könyvtárban fellelhető román és magyar
nyelvű folyóiratok jegyzéke is felkerült a honlapra. Aki a Teodor
Nes könyvtár állományáról még több információt igényel, írhat a
biblsalonta@yahoo.com címre.
Az Arany János Emlékmúzeum szomszédságában található könyvtárban
nagy a forgalom: az év elejétől 900 személy kölcsönzött könyvet,
az olvasók népes táborában minden korosztály
megtalálható. A beiratkozott tagoknak a könyvtár ingyenes
internetezési lehetőséget is biztosít. A szalontai könyvtár
szerencsés helyzetben van, a helyi önkormányzat szívén viseli
a könyvtár ügyét. Az évtizedekig elhanyagolt épület
tetőszerkezetét az utóbbi hetekben megjavították, a továbbiakban
a belső terek teljes felújítására készülnek.
Forrás: http://www.erdely.com/ajanlo.php?id=22023

-Megszűnik az Apáczai Közalapítvány

Az Apáczai Közalapítvány nyolc év tevékenység után, a Kormány
2218/2006. (XII.12.) határozata alapján a közeljövőben
megszűnik; közfeladataikat a jövőben az Oktatásért
Közalapítvány látja el. A még hátralévő időszakban azon
dolgoznak, hogy a megszűnés és a folyamatban lévő ügyek
átadása zökkenőmentes legyen. Pályázati felhívásaik és futó
programjaik pénzügyi fedezete rendelkezésre áll így legfőbb
törekvésük, hogy az ügykezelés folyamatosságát biztosítsák.
Forrás: http://www.apalap.hu/kezdooldal/index16.html

-Versenyvizsga könyvtárosi állás betöltésére

A Teleki Téka Alapítvány versenyvizsgát hirdet egy könyvtárosi
állás betöltésére, meghatározott időtartamra. Követelmények:
felsőfokú végzettség (történelem, filológia, könyvtárszak),
idegen nyelv tudás (előnyben francia, német). A részletes szakmai
önéletrajzokat és végzettséget igazoló iratokat február 9-ig lehet
benyújtani a következő címen: Teleki - Bolyai Könyvtár, Bolyai
utca 17. sz., 540067 Marosvásárhely. Részletes információ, könyvészet
ugyanott, ill. a 261.857 telefonszámon és a telekiteka@freemail.hu
címen érhető el.
Forrás: rmke@yahoogrops.com (Teleki Téka)

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

- Statisztikai adatok zűrzavara

Az utóbbi években egyre inkább tapasztaljuk, hogy bonyolultabbá
válik az éves statisztika összeállítása. Megtörténik az is, hogy a
statisztikusok másként értenek bizonyos fogalmakat, mint a
könyvtárosok ami félreértésekhez, tisztázatlan eredményekhez vezet.
Hogy a községi könyvtárosok is megfelelően tudják értelmezni és
kitölteni a statisztikai ürlapokat, a Bod Péter megyei könyvtár
metodikai vezetője Lokodi Anna metodikai napot tartott január
folyamán Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Baróton, ahol e
körzetek községi könyvtárosai is részt vettek. Hogy valóban hasznos
volt a találkozó, bizonyítja a több órán át tartó megbeszélés és a
rengeteg kérdés, amely tisztázásra került. Talán hasznos lenne e
kezdeményezés más könyvtárakban is, és nemcsak statisztikai témában.
Forrás: Vántsa Judit, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár. Kézdivásárhely

-A Robert Bosch Alapítvány kulturális menedzsereket keres Közép-,
Kelet-Európában

12 fiatal kultúrmenedzser Közép-, Kelet-Európa országaiból egy éven
keresztül tapasztalatokat gyűjthet német kulturális
intézményekben. A Robert Bosch Alapítvány által meghirdetett program
lehetővé teszi az ösztöndíjasok számára, hogy hazájuk
kultúráját és művészetét Németországban bemutassák. Az ösztöndíjasok a
továbbképzés során elmélyíthetik tudásukat olyan témákban is, mint pl.
projekttervezés, csapatmunka, forrásszervezés (fundraising), sajtó és
pr-munka, valamint kulturális marketing.
A programhoz olyan fiatal kultúrmenedzserek kerestetnek, akik
állandó jelleggel Közép-, Kelet-Európában élnek és a következő
kvalifikációval rendelkeznek: projekt-, vagy szakmai tapasztalat a
kulturális menedzsment területén, kapcsolódás a hazájuk fiatalságának
művészeti és kulturális életéhez, jó német nyelvtudás és
átlagon felüli bevethetőségi készség és önállóság. A pályázóknak
rendelkezniük kell felsőoktatási végzettséggel és nem lehetnek 30
évnél idősebbek. Pályázni lehet interneten keresztül 2006. május
15-ig a www.moekulturmanager.de címen. Az érdeklődők ezen a
címen további tájékoztatást is találnak a programról.
Kapcsolatfelvételi lehetőség: MitOst e.V., Schillerstraße 57,
D-10627 Berlin, Telefon: + 49 (0) 30 32788485, Fax: + 49 (0) 30 31517471,
e-mail: darius.polok@moe-kulturmanager.de, oxana.ivanova@moe-kulturmanager.de
Források: http://www.deutschebotschaft-budapest.hu
http://www.moe-kulturmanager.de/programm.0.html
http://www.pontweb.ro

-Olvasásfejlesztési továbbképzés

A British Council és a Könyvtári Intézet 2007. március 1-3. között
három napos Olvasásfejlesztési Tréninget szervez budapesti helyszínen.
A továbbképzés témaköreiből: az olvasás jelentősége,
az olvasásfejlesztés Nagy-Britanniában, az olvasásfejlesztéshez szükséges
legfontosabb képességek. Mi kell az olvasó és az olvasás egymásra
találásához? Hogyan lehet az olvasót becsábítani a könyvtárba?
Közeledés az olvasóhoz (ha már egyszer benn van könyvtárban), a
könyvtári szolgáltatások vonzóvá tétele fiatalok számára, civil
kezdeményezések és hivatalos szervek összefogása az olvasásfejlesztés
érdekében, olvasásfejlesztés könyvtáron kívül. A tréning plenáris
előadásokat, csoportmunkát és egyéni gyakorlatokat is fog
tartalmazni. Rachel Van Riel, az Opening the Book Nagy-Britanniában
évek óta sikeresen működő, országos olvasásfejlesztési
projekt igazgatója fogja irányítani.
Jelentkezhetnek azok a könyvtárosok, akik megyei, városi vagy
szakkönyvtárakban olvasószolgálati teendőket látnak el,
olvasásfejlesztésben valamilyen szinten érdekeltek,
olvasáspedagógiával foglalkoznak, olvasókörök létrehozását tervezik,
stb. A jelentkezés feltétele: középfokú vagy felsőfokú
könyvtárosi szakképzettség, jó kommunikációs készség, olvasókkal való
közvetlen kapcsolattartás. Angolnyelvtudás előny, de nem kötelező.
A képzésre 45 fő jelentkezését várják (részvételi díj
nincs), a képzés ideje alatt a résztvevők számára budapesti
helyszínen szállást és étkezést ingyenesen biztosítanak.
Jelentkezési lap a Könyvtári Intézet honlapjáról tölthető le,
amelyet Dr. Hangodi Ágnes nevére, a Könyvtári Intézet címére (1827
Budapest Budavári Palota F ép.) kell beküldeni 2007. február 10-ig.
További információ: Kovácsné Eördögh Rita
rita.eordogh@britishcouncil.hu
Forrás: http://www.ki.oszk.hu/

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

-Ünnep Nagyváradon - a Bunyitai Vince Könyvtár átadása

Szili Katalinnak, a Magyar Országgyűlés elnökének, valamint
Markó Bélának, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének
a fővédnöksége alatt zajlottak a Magyar Kultúra Napja nagyváradi
rendezvényei. A magyar házelnök január 21-én, vasárnap Nagyváradon
részt vett a felújított Bunyitai Vince Könyvtár átadásán, találkozott
Tempfli József római katolikus megyéspüspökkel, valamint az RMDSZ
helyi képviselőivel. Az ezt követő gálakoncerten az Állami
Színházban Szili Katalin és Markó Béla is beszédet mondott.
Szili Katalin rámutatott, nemzeti létünk új értelmezést és egyben új
lehetőséget kapott Románia európai uniós csatlakozásával.
Az RMDSZ által működtetett Bunyitai Vince Könyvtár kínálata
1990 óta folyamatosan bővült, ám most került sor először
teljes felújítására, kizárólag helyi forrásokból. Markó Béla gratulált
az RMDSZ helyi szervezetének, valamint a katolikus egyháznak, hogy
több mint másfél évtizede helyet biztosít a tékának, majd átadta az
ajándékba hozott könyveket, Szili Katalin is felajánlott száz könyvet
a könyvtárnak.
Forrás: http://www.3szek.ro/nd.php?name=Oldal&id=38944
Forrás: http://nagyvarad.ro/content.php?goto=programs&do=show_program&program_id=7820
Forrás: Új Magyar Szó. 2007. január.22,
http://maszol.ro/index.php?menu_id=lapszamok

-Márai Sándor-emlékkiállítás nyílt a Bod Péter Megyei Könyvtárban

Márai Sándor-emlékkiállítást szervezett Sepsiszentgyörgyön a Magyar
Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja és a Bod Péter Megyei
Könyvtár. A magyar kultúra napján, január 22-én este a könyvtár Gábor
Áron Termében megnyitott tárlat az író életének hat szakaszát idézi
fel, a gyermekkorától az 1989-ben bekövetkezett haláláig.
'A könyvtár kopott, agyonlapozott Márai-kötetei jelzik, hogy az író
Sepsiszentgyörgyön is rendkívül népszerű. Levelezése,
naplórészletei, nyomtatásban meg nem jelent karcolatai ínyencségnek
számítanak az irodalomtörténet iránt érdeklődőknek' -
mondta Kiss Jenő. A könyvtárigazgató szerint azért esett a választás
Máraira, mert az író munkássága 1989-ig háttérbe szorult, de az a
tapasztalat, hogy az olvasók az elmúlt időszakban újra
felfedezték műveit. A vándorkiállításon mintegy 110 dokumentumot
és fotókópiát mutatnak be. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum
közreműködésével létrehozott kiállításon Mészáros Tibor
muzeológus, Márai- kutató kiemelte, hogy az író mindig hűséges
maradt szülővárosához, Kassához, bár hosszabb ideig élt önként
vállalt száműzetésben, akárcsak Mikes Kelemen. Márait
hazaárulónak bélyegezték, műveit tiltólistára tették, halála
után viszont divatossá vált, és a színházak is sikerrel játszották
a műveit.
A magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat
részeként a Márai-kiállításon kívül Vetési László, a református
egyház szórványügyi előadója vetítettképes előadást tartott a
műemlék épületekről Kiket adott az erdélyi szórvány az
egyetemes magyarságnak címmel, majd Réti Balázs, a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára adott zongorakoncertet.
Forrás: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=8499
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=21799

-Magyar filmek a könyvtárban kultúránk ünnepén

A magyar film néhány klasszikusnak számító alkotását láthatták az
érdeklődők a Hargita Megyei Könyvtár audio-vizuális
termében, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett vetítésen január
19-én: a Tóparti látomás, A tanú, a Valahol Európában, a Körhinta és
az, Ábel a rengetegben címü filmek vetítésére került sor.
A szervező könyvtárosok a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtártól
kaptak segítséget -amelynek látvány- és hangzóanyagtárából
kölcsönözték a kiválasztott filmeket-, hogy szándékukat megvalósítsák.
A program nem hagyományos könyvtári tevékenységhez kapcsolódott, a
magyar filmalkotások bemutatása azt is jelzi, hogy a könyvtár
változatos módon képes kultúránk értékeinek népszerűsítésére.
Forrás: Jakab Anna. Hargita Megyei könyvtár

-Könyvbemutató a Bethlen Gábor Kollégium könyvtárában

A Magyar Kultúra Napját a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban is
megünnepelték.
Ez alkalommal dr. Bartha Zoltán, a kolozsvári TINIVÁR Lap-és
Könyvkiadó Kft-t képviselve, népes hallgatóság előtt, érdekes
könyvbemutatót tartott az iskola könyvtárában. Solymár József: Akinek
a történelem ült modellt. Barabás Miklós című, nemrég megjelent
könyvét ismertette.
Forrás: Ercsey Etelka. Nagyenyed, Bethlen Gábor Kollégium Könyvtára

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

-Román könyvtáros-blog

A Könyvtárak Nemzeti Bizottságának (Comisia Nationala a
Bibliotecilor) tevékenységéről olvasható rövid beszámoló a
Romániai Tanügyi Könyvtárosok blogján, amelyet Robert Coravu, a
bukaresti I Károly Központi Egyetemi Könyvtár aligazgatója, 2006
márciusában indított. Az oldal a könyvtárakat érintő
hírekről, törvényekről, szakfolyóiratok
tartalomjegyzékéről informál, de tájékozódhatunk az iskolai
könyvtárak tevékenységéről is. Itt olvasható például Kiss László,
a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosának
fotókkal illusztrált beszámolója az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi
Napja alkalmából, 2006 október 23-án szervezett rendezvényről.
Forrás: http://abirblog.blogspot.com/

-'A segítő nagykar éve '2007 a Nagykanizsai Halis István
Városi Könyvtárban

A nagykar az intézmény honlapjának neve, mely a könyvtárat igazgató
Czupi Gyula szerint a városról és környékéről a leggazdagabb
tartalmat hordozza. Hatvan gigabájtnyi információ található itt (benne
teljes könyvek a környékről), amit a múlt év második felében
már naponta 250-300 ember látogatott meg, miközben a regisztrált
felhasználók száma meghaladja a 400 főt. A honlapon egy afféle
csevegőszobában közvetlen segítséget ígérnek az ide érkező,
regisztráló látogatóknak. Ezen túl zenei tartalmak is felkerülnek a honlapra.
A könyvtárban közben két új kölcsönözhető dokumentumtípus is
megjelent: 150 DVD és 92 hangoskönyv várja az érdeklődőket
- utóbbiak ráadásul ingyenesen. Január 10-én mutatták be a Tükörcserepek
című CD-t, amelyen zalai és muravidéki költők (köztük a
kanizsai Bakonyi Erzsébet, Kardos Ferenc és Pék Pál) megzenésített
versei hallhatók.
Forrás: http://www.zalaihirlap.hu/kozelet

-Információs és Dokumentációs Központot avatott az EME
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) központi székházában, a kolozsvári
Jókai (Napoca) utcában január 10-én került sor az intézmény
Információs és Dokumentációs Központjának felavatására. Egyed Ákos
akadémikus, az EME elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy az
informálódás, a dokumentálódás nemcsak a tudományos kutatásokat
végző szakemberek munkájának, hanem a közéletnek is
nélkülözhetetlen velejárója, és minden kétséget kizáróan
mindenekelőtt az egyetemi hallgatók lesznek azok, akik az EME új
szolgáltatását az elkövetkezendőkben igénybe veszik.
Az IDK a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) ajándékaként jött létre.
"Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) arra szolgál, hogy a
klaszszikus nyomtatott ismeretanyag mellé elektronikusan feldolgozott,
a világháló jóvoltából könnyen és gyorsan elérhető
ismeretanyaghoz juttassa az érdeklődőket" - tájékoztatott Bitay Enikő.
Az EME főtitkára elmondta: az EME-IDK három jelentős
forrásból kínál információt úgy, hogy ezek kellő minőségben
és időben eljussanak az érdeklődőkhöz. Egyrészt az EME
saját könyvtári anyagából és dokumentumaiból, másrészt a világhálón
keresztül az EISZ információs anyagából, harmadrészt pedig az
interaktív információáramoltatásból kínál dokumentációs anyagot.
A szolgáltatás EME-könyvtári belépő kiváltásával egyelőre csak
az EME kolozsvári székházában elérhető, de tervezik a hálózat
további bővítését.
Forrás: Krónika, 2007. 01.12.
http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=5&what=8208
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=21708

PÁLYÁZATOK

- Európai Uniós ismeretek átadásának támogatása - az Apáczai
Közalapítvány pályázata

A program keretében az Apáczai Közalapítvány elő kívánja
segíteni az EU-s csatlakozással megszerzett ismeretek átadását,
támogatni kívánja a pályázati lehetőségek által leginkább
érintett szervezetek munkatársainak képzését. Pályázni lehet határon
túli magyar nyelvű multiplikátor (pályázatírás, projekt
lebonyolítás, szervezeti felkészítés, közbeszerzés)
felnőttképzések szervezésének költségeire. A pályázatból
finanszírozhatók: - a képzésben résztvevő nem magyar
állampolgárságú személyek étkezési-, szállás-, és útiköltsége,
valamint a képzés bel- illetve külföldi előadóinak tiszteletdíja,
étkezési-, szállás-, és útiköltsége továbbá terem illetve eszköz
bérleti díja, amely összeg azonban nem haladhatja meg a pályázott
összeg 20 százalékát.
A pályázaton romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbia - montenegrói,
horvátországi, szlovéniai és magyarországi jogi személyiséggel
(pl. alapítványok, civil szervezetek, egyesületek, egyházak, társulások,
stb.) rendelkező, az uniós pályázati képzésben referenciával
rendelkező szervezetek, valamint bejegyzett (nyilvántartásba
vett) társas vállalkozások vehetnek részt. Pályázni szektoriális
szintű (pl. civil szervezetek, oktatási intézmények, egyházak
pályázati munkatársai részére meghirdetendő) ún. multiplikátor
(pályázatírók képzése) képzési programokkal lehet. Nem magyarországi
illetőségű állami, önkormányzati szervezet nem pályázhat!
A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által
elnyerhető összeg legfeljebb 3.000.000.- forint. Egy pályázó
többféle képzésre is pályázhat, de csak egy pályázaton belül.
A pályázatok beérkezési határideje: 2007. február 22. (csütörtök)
15.00 óra (folyó budapesti idő szerint). A pályázatokat kizárólag
az Apáczai Közalapítvány Pályázati Adatlapján lehet benyújtani!
A Pályázati Adatlap letölthető az Internetről: www.apalap.hu.
Forrás: http://www.palyazatok.ro/palyazatok/ngo-intezmenyek-vallalatok/oktatas/710-europai-unios-ismeretek-atadasanak-tamogatasa-c-program-5186.html
Forrás: http://www.apalap.hu/palyazatok/pf000023.html#felnott

KISSZÍNES

-Éjjel-nappali könyvtár-nyitva tartás

Napi 24 órát tartott nyitva a karlsruhei egyetem könyvtára 2006.
december 23 és 2007. január 7 között. A nonstop nyitva tartást a 2006
áprilisától bevezetett svájci BiblioChip rendszer tette lehetővé.
A hosszított nyitva tartás nem vonta maga után a személyi költségek
növekedését, ugyanis a könyveken található RFID-chipek lehetővé
teszik, hogy a könyvek kölcsönzését és visszaszolgáltatását
elektronikusan oldják meg. A beruházásnak köszönhetően a
látogatószám a háromszorosára emelkedett. A látogatók, elsősorban
az egyetemisták egynegyede este 19 és reggel 9 óra között szeret
dolgozni, míg a kölcsönzők 10 százaléka elsősorban hétvégén
látogat el az intézménybe.
Január 8-től kezdődően a karlsruhei egyetemi
könyvtárban visszatértek a rendes nyitvatartáshoz (hétfőtől
péntekig 9-19, szombaton pedig 9-12,30), csupán január 18-án
az orkánveszély miatt zártak két órával hamarabb.
Források: http://www.sg.hu/cikkek/49584, http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/
http://www.golem.de/0701/49746.html

-A lakosságnak csak 57 százaléka olvas Szerbiában

A Szerb Nemzeti Könyvtár olvasási szokásokról készített felmérése
szerint a lakosságnak csak 57 százaléka olvas Szerbiában, de a
polgárok 55 százaléka egyetlen könyvet sem vett 2006-ban - írta a
Vecernje Novosti című belgrádi napilap. A felmérésben
megkérdezettek többsége nem olvasott el egyetlen könyvet sem tavaly.
Azok sem vásárolnak könyvet, akik azt mondták, hogy szeretnek olvasni,
inkább kölcsön kérnek baráttól, rokontól, munkatárstól.
Az iskolázottak este vagy éjszaka olvasnak, de a nők a felmérés
szerint felhagynak az olvasással, ha szerelembe esnek.
Az idősebbek leggyakrabban azt mondták, hogy a klasszikus
szerzőket kedvelik, a férfiaknak azonban nincsenek ellenére a
bestsellerek sem, és a toplistás könyveket meg is veszik, míg a
fiatalabbak ezeket a köteteket inkább ajándékba vásárolják, de az
átadás előtt elolvassák.
A középkorú nők leggyakrabban bestsellert vesznek, a fiatal
lányok körében népszerűek a szórakoztató olvasmányok, a kicsit
idősebbek kedvelik a szerelmes és történelmi regényeket, a rövid
elbeszéléseket és a kortárs novellákat.
Ami a témát illeti, a felmérés kimutatta, hogy a kislányok nem
szeretik a tinédzsereknek szóló könyveket, mert egyformáknak tartják
azokat. A fiúkat nem érdekli a politikai és a történelmi tematika, és
önként soha nem vennék kézbe a szerb nemzeti költészet alkotásait.
A hölgyek soha nem vennének politikai témájú kötetet, a férfiak
alapvetően ellenszenvvel viseltetnek a szerelmes regények, a líra
és a horoszkópok iránt Szerbiában.
Forrás: http://velvet.hu/onleany/onleanyhirek/?main:2007.01.22.&297006

-Interneten él tovább a világ legrégibb napilapja

2007. január 5-én felhagytak a világ legrégebbi újságjának nyomdai
nyomtatásával, ám a 362 esztendős lap nem szűnt meg:
január 1-től az interneten folytatja hosszú életét.
Az újság svéd, címe Post Och Inrikes Tidningar, és 1645-ben jelent
meg először. Afféle hivatalos közlönynek is elmegy, mivel a
vállalati csődöket teszi közzé, továbbá cégek és a kormány
közleményeit. Az újságot hagyományőrzés végett egyébként továbbra is kinyomtatják, ám nem nyomdában és csak 3 példányban,
melyek egyetemi könyvtárakba kerülnek.
Az első rendszeresen kiadott hírlapszerű nyomtatvány
1605-ben jelent meg első ízben, német nyelven, Strassburgban.
Az első újság címe Relation - vagyis Kapcsolat -, kiadója Johann
Carolus úr volt. Ha a lap még ma is megjelenne, német nyelvű
külföldi kiadvány lenne, mert ma már nem a német, hanem a francia
állam területéhez tartozik a város, amelynek a nevét éppen ezért már
Strasbourgnak írják.
1705. június 5-én pedig a lőcsei Brewer-nyomdában nyomatta ki
Ráday Pál - a 'Nagyságos Fejedelem' belső, személyi titkára - a
Mercurius Hungaricus, az első magyarországi újság nyitó számát.
Az újság terve gróf Esterházy Antal tábornoktól származott, aki II.
Rákóczi Ferenchez írt levelében tett javaslatot a lap
megjelentetésére. Az újság, a harmadik számtól kezdve Mercurius
Veridicus ex Hungarica címmel látott napvilágot.
Forrás: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=16064

-József Attila DVD-t díjaztak Párizsban

Ezüst Nagydíjat kapott a párizsi Nemzetközi Audiovizuális és
Multimédia Kulturális Örökség Fesztiválon az Eszmélet című
-József Attila életéről és költészetéről szóló- DVD-ROM
közölte a kiadványt gondozó Petőfi Irodalmi Múzeum az MTI-vel.
A négynyelvű kiadvány a József Attila-emlékévben, 2005-ben,
Magyarország tizennégy városában és hét európai nagyvárosban megnyílt
multimédiás kiállítás anyagát, valamint a Petőfi Irodalmi
Múzeumban található hagyaték dokumentumait tartalmazza. A díjat
tavasszal adják át Bécsben.
Forrás: http://www.maszol.ro/kozelet.php?cid=16088

KÖNYVAJÁNLÓ

-Új könyv a székelység történetéről

Egyed Ákos történészprofesszor, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke,
régóta várt munkát fejezett be, amely a csíkszeredai Pallas-Akadémia
kiadónál jelent meg, a kiadó 400. könyveként: A székelyek rövid
története a megtelepedéstől 1918-ig. Szerzője abból indul
ki, hogy a székely történelem szerves része a magyar históriának,
Erdélybe ágyazottan.
'A kötet címe megjelöli az időrendi kereteket: a megtelepedést
és az 1918-as hatalomváltozást. Az eredetkérdést csak érintem
bevezető helyett. Az eredetkérdést fontosnak, de meghatározónak
nem tartom a székely történelemben. A könyv azt a nagy kérdést követi
nyomon, hogy egyáltalán miért van külön székely történelem és ez
hogyan alakult ki, milyen sajátosságokat hordoz a székely múlt az
erdélyi magyarság történelmében. Könyvem főként a már feltárt
történeti forrásokra épül, valamint a történészek letisztult
eredményeire támaszkodik, és természetesen a magam korábbi kutatásait
hasznosítom.' - vallotta a szerző könyvéről, a Hargita Népe
főszerkesztőjének, Borbély Lászlónak adott interjúban.
A professzor a kötetet szélesebb olvasóközönségnek szánja, 'azoknak,
akiket érdekel a székely múltnak történetileg bizonyított vagy
bizonyítható vonulata' (Egyed Ákos: A székelyek rövid története a
megtelepedéstől 1918-ig. Bibliotheca
Transsylvanica, 52. Csíkszereda: Pallas- Akadémia, 2007. 324 p.
füzött: 27,50 lej, kötött: 35,00 lej ).
Forrás: http://www.pallasakademia.ro/konyvek.php?id=383
Forrás: Hargita Népe, 2007.01.12.
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=21717

ELHALÁLOZÁS

-Elhunyt Beke György

Elhunyt Beke György erdélyi író, újságíró, szociográfus. A nyolcvan
éves író január 20-án hajnalban váratlanul hunyt el Budapesten.
A háromszéki Uzonban született 1927-ben. Életpályájában és munkásságában
meghatározó szerepet játszott szülőföldje: írásai az erdélyi
magyarság sorsának fontos dokumentumai.
Azt vallotta, hogy egy riporternek mindenkor a humánum, a becsület,
és a tisztesség védelmezőjének kell lennie. Ő maga is ennek
megfelelően igyekezett élni: munkássága és azon belül is híres
barangoló-kötetei az erdélyi magyarság önvédelmi harcának
szószólójává avatták. Beke Györgynek Romániában és Magyarországon
számos regénye, interjú- és riportkötete jelent meg. Legismertebb
művei emberi és magyar kisebbségi sorsproblémákat feldolgozó
szociográfiai riportok, a többi között a Tolmács nélkül, a Csángó
passió és a Barangolások Erdélyben című sorozat. Munkásságát
számos díjjal jutalmazták
Forrás: http://www.erdely.com/kultura.php?id=21889

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

Ha az ékezetes betűk miatt nem olvasható, kérem jelezzék a
vantsajudit@yahoo.com címre.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A lap megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevel-subscribe@yahoogroups.com ,
vagy jelezze megrendelési szándékát a vantsajudit@yahoo.com címen.