*********************************************************************
ReMeK-e-hírlevél 2. évf. 2007/1. szám
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************


Eltölt már egy óesztendő,
Melyben bánkódtunk,
bánatinkba, siralomra
sokszor jutottunk.

Jutott hozzánk egy új idő,
Melyben vígadjunk,
vígságunkba, az Istennek
hálákat adjunk!

(Újévköszöntés a mezőségi Széken)


TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-Új raktározási táblázatok
-Felsőoktatási felvételi Magyarországon
-Új keresőszolgáltatást indított az [origo]
-Angol nyelven a magyar könyvtárakról
- 400 éves a Psalterium Ungaricum
- Megbocsátás hete - Zalában kevesen élnek a lehetőséggel

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
- RMKE közgyűlés, ajánlások, egyesületi feladatok 2007-re
-A Könyvek gyógyító ereje ? konferencia a Szabó Ervin könyvtárban
- Filmnap a könyvtárban 'A magyar kultúra napja' alkalmából
- Digitális könyvtár címmel szerveznek konferenciát Brassóban
- Rajtolt az Őrangyal program

PÁLYÁZATOK
-Az Apáczai Közalapítvány pályázatai
-Négyszögletű rajzpályázat
-Irodalmi pályázat diákoknak

KISSZÍNES
-Kicserélik a plágiumgyanús Leslie L. Lawrence-borítót
-Díjat kapott Eszterházy Péter
-Milliókat érő kéziratok és könyvek aukciója
- Orange-Humanitas telefonos hangoskönyv akció.
- Súlyos könyvek
- Egy rém rendes könyvtáros

KÖNYV ÉS CD-ROM AJÁNLÓ
-Iochom István: Pusztai, Jeges, Dézsi
-Magyar hangvarázs: Mesefotel CD-ROM
- Pál-Antal Sándor: Áldozatok - 1956
- Gyergyó és a fenyő

ELHALÁLOZÁS
- Elhunyt Lázár Ervin

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

- Új raktározási táblázatok

A Könyvtári Intézet kiadásában megjelent a könyvtári raktározási
táblázatok 9. átdolgozott, javított kiadása. Mivel a nyomtatásban
megjelent kiadás nagyon hamar elfogyott, az új raktározási táblázat
elkészültéig, és azon könyvtárak munkájának segítése érdekében,
amelyek továbbra is a 9. kiadást szeretnék használni, a teljes kiadvány
letölthető pdf formátumban a
http://www.ki.oszk.hu/dok/hirek/rakt.html címről.
Mivel Romániában nincs egységes raktározási táblázat kiadva, nagyon
sok könyvtár az ETO jelzeteit használja raktározási jelzetként.
A kettő pedig nem ugyanaz...
Forrás: Vántsa Judit; Katalist

-Felsőoktatási felvételi Magyarországon

Hivatalosan is megkezdődött a felvételi időszak, miután
már kapható a 2007. évi felsőoktatási felvételi tájékoztató.
A leendő hallgatók 68 intézmény 188 karán 2 249 szak közül
választhatnak a következő tanévben. A jelentkezés határideje
csakúgy, mint tavaly, február 15. lesz. A mester- és kiegészítő
képzésekre március 15-ig lehet postázni a jelentkezési lapokat.
Fejlesztették az információs központ működtette
http://www.felvi.hu honlapot.
Már az előző felvételi időszakban is lehetőség volt internetes jelentkezés
leadására. A portálon keresztül 2007. február 15-én éjfélig lehet
jelentkezni. A honlapon többek között megtekinthetőek az előző évek
felvételi statisztikái, illetve valamennyi meghirdetett képzés listája.
Újdonság, hogy a www.felvi.hu honlapon mostantól pályaorientációs
tanácsadás, jelentkezési díj kalkulátor és - a becsült érettségi
pontok alapján - pontszám kalkulátor segíti a továbbtanulókat a döntésben.
Forrás: KIT hírlevél

-Új keresőszolgáltatást indított az [origo]
Felfrissült külsővel és új keresőopciókkal indult el az
OK.hu. Az általános keresésen kívül ezentúl közvetlen térképes
címkeresést, okos szótár funkciót és online vásárlási lehetőséget
is kínál az [origo] új keresőszolgáltatása. A keresőre
kattintva az is kiderül, ki volt Magyarország legkeresettebb sztárja
az előző napon.
Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/56486/

-Angol nyelven a magyar könyvtárakról

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztálya egy
fotókkal gazdagon illusztrált kiadványt állított össze és adott közre
a magyar könyvtárügyről Libraries and librarianship in Hungary
2006 címmel. A könyvet a Könyvtári Intézet szolgáltatja online a
honlapján.
Az angol nyelvű kiadvány olvasható a MEK-ben.
Forrás: http://www.ki.oszk.hu/dok/kiadv_2006/index.html
Forrás: https://mek.oszk.hu/04200/04288

- 400 éves a Psalterium Ungaricum

400 évvel ezelőtt jelent meg Szenczi Molnár Albert magyar
nyelvű zsoltároskönyve, a Psalterium Ungaricum. Szenczi Molnár
1606-ban lefordította, és 1607-ben kiadta a genfi zsoltárok Ambrosius
Lobwasser-féle német változatát, s ezzel elindította a magyar
nyelvű verses Zsoltárkönyv-kiadásokat. Lászlóffy Aladár így ír
róla: 'Általa vált magyarrá: ama tudatos vagy öntudatlan
nyelvi-költői varázslat révén, mely egy nehéz sorsához
törődő-keményedő nép megnyilatkozási vágyához volt
végül - hangulatilag is - hű, ami fontosabb és nehezebb s
egyetemesebb is, mint az elvont teológiai tételek aktuális árnyalatait
követni éppoly hajlékonyan. Ezért lett maradandó.' A zsoltárkönyvet
élete végéig csiszolgatta. A Szenczi Molnár-féle genfi zsoltárok máig
alkotórészei a református énekeskönyvnek.
Psalterium Ungaricum. Szent David Királynac es Prophetanac Szaz ötven
soltari az Franciai nótáknac és verseknec módgyokra most úyonnan
Magyar versekre fordítattac es rendeltettec - MDCVII. Herbornában.
(Melyet három századon keresztül igen számos kiadás követett.)
Forrás: https://mek.oszk.hu/01600/01651/html/te2.htm
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szenczi_Moln%C3%A1r_Albert

- Megbocsátás hete - Zalában kevesen élnek a lehetőséggel

A Zalai Hírlap körképet készített a Zala megyei könyvtárakban a
megbocsátás hete kapcsán. Ebben az időszakban a könyvtárak
elengedik a késedelmi díjat azzal a reménnyel, hogy sokan élnek majd a
lehetőséggel, és az otthon felejtett könyvtári könyvekkel
bátrabban zarándokolnak vissza. Mégis az a tapasztalat, hogy
kevesebben kopogtatnak be ilyenkor a könyvtárba, mint kellene.
Forrás és részletes cikk:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas/20061218_szivesen_megbocsatanak

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

- RMKE közgyűlés, ajánlások, egyesületi feladatok 2007-re

2006 december 15-én Csíkszeredában tartotta közgyűlését a
Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Kiss Jenő, a Bod Péter
Megyei Könyvtár igazgatója, az egyesület elnöke köszöntötte a
résztvevő könyvtárosokat, majd Kopacz Katalin alelnök, a Hargita
Megyei Könyvtár igazgatója bemutatta az egyesület céljait,
tevékenységi körét, vezető szerveit, valamint a 2006-os év
megvalósításait. Kiss Jenő hangsúlyozta, hogy az egyesület
kezdettől fogva valamennyi romániai magyar könyvtáros érdekeit
próbálja képviselni, függetlenül attól, hogy az illető
könyvtáros.egyesületi tag vagy nem.
A vezetőség ajánlásai alapján a közgyűlésen
jelenlevők elfogadták, hogy az egyesületi tagsághoz szükséges
szándéknyilatkozatot a régi tagok is felújítsák, a tagság létszámának
ismeretéhez. 2007-re 6 lej tagsági díjat szavaztak meg, és az eddig
háromtagú vezetőtanácsot héttagúra bővítették az egyes
régiók képviseletének biztosítására a vezetőségben.
Kiss Jenő javasolta, hogy az iskolai könyvtárosok számára -
sajátos problémáik okán - külön tagozatot kellene létrehozni. Kiss
László, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum könyvtárosa vállalta
a javaslat ismertetését az iskolai könyvtárosok körében. Kopacz
Katalin a Monoki István-díj odaitélésével kapcsolatosan elmondta,
fontos lenne egy kritériumrendszer kidolgozása arra vonatkozóan, hogy
kit lehet javasolni a díjra.
2007-ben aktualissá válik az egyesület tisztújító
közgyűlésének össszehívása is, a jövő évi vándorgyűlést
pedig Nagyváradon lehetne megszervezni.
2007-ben szakmai képzésekre is sor kerül a pályázati
lehetőségek függvényében. Bákai Magdolna, a Gyergyószentmiklósi
Városi Könyvtár igazgatója javasolta egy új könyvtárosi díj
létrehozását, amelyet a könyvtárosok napjának megünneplésekor
adhatnának át évente.
Csergő Benedek Antal, a Művelődési és Vallásügyi
Minisztérium könyvbeszerző bizottságának tagja az RMKE
részéről, beszámolt a bizottság tevékenységéről. Ezután
Bedő Melinda, a Könyvtárak Országos Bizottságában az RMKE
képviselője, a szakfelügyeletért felelős albizottság tagja,
bemutatta az októberben megalakult bizottságot, és beszámolt
munkálatairól. A romániai magyar könyvtárosok szakmai képzése az egyik
terület, amelyen az RMKE képviselet által eredményeket érhetünk el.
A bizottság jelenleg a
http://but.unitbv.ro/CNB/index.htm
webcímen érhető el. Forrás: Kopacz Katalin. Hargita Megyei Könyvtár, RMKE alelnök

-A Könyvek gyógyító ereje ? konferencia a Szabó Ervin könyvtárban

2006. december 13-án szakmai konferenciát rendeztek a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtárban A könyvek gyógyító ereje - Biblioterápia
gyerekeknek címmel. A konferenciát Bogyay Katalin szakállamtitkár nyitotta meg.
Dr. Fodor Péter a könyvtár főigazgatója üdvözlőbeszédében
kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos lenne a könyvtárosok
együttműködése a pedagógusokkal, pszichológusokkal. A család,
iskola és könyvtár a legfontosabb pillérek az olvasóvá nevelésben.
Békés Pál elnök egy országos olvasási mozgalmat mutatott be, amely
Lengyelországban volt a legsikeresebb. Lényege, hogy minden család
minden este 20 percet olvas a gyerekeinek. Dr. Vekerdy Tamás
előadásában kihangsúlyozta, hogy mennyire
fontos a gyermek anyanyelvi fejlődésében a mese. Másfél évvel
előzheti meg az anyanyelvi fejlődésben társait az a gyerek
aki rendszeresen hallgat mesét iskolás korig. A kisgyerekkorban alakul
ki a belső képkészítés a mesehallgatás következtében. Később
az lesz jó olvasó, aki kifejlett belső képpel rendelkezik. Ha
nincs belső kép az olvasás unalmas, érdektelen. Aki nem hallgat
gyerekkorában elég mesét, soha nem lesz jó olvasó. Kihangsúlyozta,
hogy a televíziónézés nem azonos a belső képpel. Nem tud
elszakadni tőle a gyermek, nemcsak testileg bénítja le mozgását,
lelkileg is bénítóan hat. A külső kép blokkolja a belső
képkészítést. Ha csak természetfilmet néz a gyermek, akkor is
agresszívebb lesz, mert nincs belső képfeldolgozás. A TV-,
video-, diamese nem helyettesíti a hallott mesét, mert csak külső
kép alakul ki. 27 országban vizsgálták a
gyermekek olvasáskészségét. A svéd, a norvég 4. osztályosok az
átlagnál gyengébbek voltak. Jobbak voltak a csehek, a magyarok.
Azonban a 15 évesek körében a svédek és a norvégok vezettek, a
magyarok és a csehek mélyen az átlag alatt vannak. Következtetés: a
magyarok gyorsítottan tanítják az olvasást (nem ritka, hogy az
első osztályosok már karácsonyra írnak, olvasnak! - sajnos), a
svédek és norvégok az értő olvasást gyakoroljál több éven
keresztül. Kitért a kamaszkori problémákra is, amikor a kamasz úgy
érzi magányos, Én-problémákkal kell szembenéznie. Nagy segítség, ha a
kamasz szenvedélyes olvasó, akár a paplan alatt, kis elemlámpával is
olvas, bepillant a felnőttek világába, mely sokszor vigaszt ad,
választ ad problémáira. Végül kitért arra is, hogy mennyire fontos
lenne vagyis 'Jó lenne!'-ha a könyvtáros is mesélne.
Dr. Bartos Éva előadásában kiemelte, hogy a
személyiségfejlődés egyik fontos mozzanata a mesehallgatás.
Mindennek megvan az ideje, azonban valamennyire később is lehet
korrigálni ? vagyis azok a szülők akik gyereküknek
kisgyerekkorban nem olvastak, nem meséltek kisiskolás korban még
valamennyit pótólhatnak. Személyiségproblémák megoldására javasolja a
célcsoportok kialakítását ? irányított olvasással, együtt olvasással,
felolvasással, az olvasottak megbeszélésével sokszor megoldhatóak a problémák.
Sz. Villányi Rózsa könyvtáros, biblioterapeuta a gyakorlatban
bemutatott egy biblioterápiás foglalkozást 12-13 éves gyerekekkel.
Ez a bemutatás bebizonyította, hogy nem kell félni ezektől a
foglalkozásoktól, aki a gyerekekkel szeret foglalkozni, netán egy kis
biblioterápiás tudással is rendelkezik bátran nekivághat, mert pozitív
élményt ad gyereknek, felnőttnek egyaránt és a tapasztalatokból sokat lehet tanulni.
Végül a Petőfi Irodalmi Múzeum Mesefotel című CD-ROM-ját mutatták be (lásd alább).
Forrás: Vántsa Judit

- Filmnap a könyvtárban 'A magyar kultúra napja' alkalmából

A magyar kultúra napját kulturális értékeinket bemutató filmek
vetítésével ünnepli meg a Hargita Megyei Könyvtár. Az egész napos
programra a könyvtár audiovizuális termében kerül sor
(Szakszervezetek Művelődési Háza 2. emelet) január 19-én, 9-18 óra között.
Forrás: Kelemen Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

- Digitális könyvtár címmel szerveznek konferenciát Brassóban

2007. május 3-5 között hatodik alkalommal szerveznek Nemzetközi
Könyvtári és Információtudományi Konferenciát Brassóban,
Biblio Braşov 2007 címmel, amelynek témája - A digitális könyvtár -
könyvtári és informatikai szakemberek érdeklődésére egyaránt
számot tarthat. A Brassói Transilvania Egyetem Könyvtárában kerül sor
a konferenciára, 2007 március 1-ig lehet jelentkezni, a jelentkezési
lap kitöltésével. A részvétel díja 25 euró, (magába foglalja az
előadásokat tartalmazó kötetet, az ünnepi vacsorát, és a május
5-én szervezett turisztikai program árát). A jelzett témában román és
angol nyelvű előadásokkal lehet jelentkezni, az
előadások kivonatát március 15-ig, a teljes előadást április
15-ig lehet eljuttatni. Bővebb tájékoztatás a
http://but.unitbv.ro/biblio2007.htm honlapon,
email: conferinta@unitbv.ro
Forrás: rmke@yahoogroups.com Bedő Melinda, Hargita Megyei Könyvtár

- Rajtolt az Őrangyal program

'Egymásért vagyunk' a mottója a Hargita Megye Tanácsa által
kezdeményezett programnak, amely kapcsolatteremtési lehetőségeket
kíván létrehozni ép és sajátos nevelési igénnyel rendelkező
gyerekek, fiatalok között. 'Az Őrangyal program arról szól, hogy
emberek ajándékozzák meg egymást idejükkel, adottságaikkal'
- olvashatták az érdeklődők a program részletes leírásában ?
'Megnyílik egy ajtó, amely elég széles mozgássérültnek, sérült
személynek és egészséges személynek, ahol egymásért lehetünk korlátok
nélkül. 'A program indító rendezvényeire Csíkszeredában (december 19-én)
és Gyergyószentmiklóson (december 18-án) került sor.
Gyergyószentmiklóson a Támasz klubos gyerekek a Fogarassy Mihály IV.
osztályos tanulóival nem először találkoztak: a tavaly januárban
elindított 'Itt a kezem, nem disznóláb!' program keretében a
könyvtárban szerveztek közös foglalkozássorozatot számukra, ahol 6 ép
és 6 fogyatékos gyerek ismerkedett, dolgozott együtt, és melyet
júniusban rendkívüli táborozás zárt a balatonfüredi
'disznólábasokkal'. A mostani találkozó annyiban különbözött az
előzőektől, hogy az egész osztály részt vehetett, és
eljöhettek az Esély Alapítványhoz járó fogyatékkal élő gyerekek is.
A találkozón most is a mese körül forgott minden, a szeretet
jegyében pedig ajándékokat készíthettek egymásnak a friss barátok.
Az Őrangyal programnak nagyon sok közös pontja van a
Balatonfüredről indult 'disznólábas' programmal, ezért is
vállalta a gyergyószentmiklósi könyvtár a társszervező szerepet.
Forrás: Gyergyói Kisújság, 2006. december 21-27. (Őrangyalkák)
Forrás: Új Kelet, 2006. december 14-20. (Őrangyal "Egymásért vagyunk")
Forrás: Új Kelet, 2006. december 28-2007. Január 3.
(Rajtolt az Őrangyal program)

PÁLYÁZATOK

-Az Apáczai Közalapítvány pályázatai

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány kiírta a
2007-es év első félévi pályázatait. Témakörök:
1.Szak- illetve felsőoktatás céljait szolgáló ingatlanok
építése, felújítása, bővítése, vásárlása
2.Szakképzési helyek, intézmények eszközfejlesztése
3. Át- és továbbképzés támogatása
4. Képzési kínálat bővítése, új képzési programok, módszertani
jellegű szakmai fejlesztések támogatása I. (Minőségbiztosítás)
5. Képzési kínálat bővítése, új képzési programok, módszertani
jellegű szakmai fejlesztések támogatása II. (Új képzési programok, tantárgyak)
6. Szak- illetve felsőoktatási tankönyv és jegyzetfejlesztés
támogatása I. (Kiadás)
7. Szak- illetve felsőoktatási tankönyv és jegyzetfejlesztés
támogatása II. (Szakkönyvbeszerzés)
Forrás: http://www.apalap.hu/palyazatok/pf000023.html

-Négyszögletű rajzpályázat

A Petőfi Irodalmi Múzeum rajzpályázatot hirdet gyerekeknek,
melyen résztvehetnek határon túliak is. A pályázat szövege:
'Bizonyára ismeritek Lázár Ervin meseregényét, A Négyszögletű
Kerek Erdő-t... Képzeljétek el, milyen hely lehet a
Négyszögletű Kerek Erdő?! Rajzoljatok nekünk egy képet
erről és tervezzétek meg a NKE klubjának jelvényét is!
Pályázataitokat felhasználjuk a Klub logojának (vagyis jelvényének) és
ex librisének (könyvjegyének) megtervezéséhez'.
Határidő: 2007. március 31.
Címünk: Petőfi Irodalmi Múzeum Emőd Teréz (emod@pim.hu) és Matuz Edit (matuze@pim.hu).
Bp. 1053 Károlyi Mihály u. 16.
Források: Vántsa Judit; http://www.pim.hu/

-Irodalmi pályázat diákoknak

A7 (www.ahet.ro), A HÉT közéleti, művészeti, kritikai folyóirat
internetes portálja pályázatot hirdet középiskolás tanulók és
egyetemisták számára Kalandozás és garázdálkodás a kortárs magyar
irodalomban címmel. A többfordulós irodalmi vetélkedő célja az
1990 utáni magyar irodalom ismertetése, népszerűsítése. Indulni
két kategóriában, kritika és kreatív irodalomértés, valamint
irodalomhasználat kategóriában lehet. Jelentkezni az ahet@ahet.ro
e-mail címen lehet, ugyanitt részletes tájékoztatás is elérhető.
A versenyről további részletek a www.ahet.ro weboldalon.
Forrás: PONT.web http://www.palyazatok.ro/home/

KISSZÍNES

-Kicserélik a plágiumgyanús Leslie L. Lawrence-borítót

Zárolta a nemrég megjelent Lőrincz L. László (Leslie L. Lawrence)
-regény meglévő példányait a kiadó, ami új fedlappal
dobja piacra a regényt. A National Geographic magyarországi kiadója
ugyanis azzal vádolta meg Boros Attila festőművészt, hogy a
borítón látható festményt olyan fotókról másolta, melyek egy NatGeo
által kiadott könyvben jelentek meg.
Forrás: http://index.hu/kultur/klassz/leslie061213/

-Díjat kapott Eszterházy Péter

Esterházy Péter nyerte el az idei Pablo Neruda Nemzetközi Irodalmi
Díjat, amit december 6-án ünnepélyes keretek között vett át a nápolyi
L'Orientale Tudományegyetemen - közölte Csorba László, a Római Magyar
Akadémia igazgatója.
Az olaszországi irodalmi díjak sorában a legrangosabbak közé számító
elismerést Campania tartomány, a Chilei Nagykövetség és a "L'Orientale"
Tudományegyetem alapította olyan írók számára, akik
nemzetük kultúráját magas szinten képviselik a nagyvilágban.
A díjat Pasquale Ciriello rektor adta át, hangsúlyozva, hogy a
korábban egyebek között már Torinóban és Bariban is kitüntetett,
Esterházy Péter nagyhatású regényei meghódították Itáliát. Az író
Nápolyban különösen népszerű: szeptemberben Nápoly város könyvdíját is elnyerte.
Forrás: http://index.hu/kultur/khirek/

-Milliókat érő kéziratok és könyvek aukciója

Első árverését tartotta december 16-án az alig három hónapja
megnyílt Alexandra antikvárium Budapesten. A könyvaukciók új piaci
szereplője gazdag kínálattal: bibliofil könyvekkel, művészi
könyvkötésekkel, első kiadású kötetekkel, írók egymásnak dedikált
műveivel és értékes, publikálatlan kéziratokkal várta az
érdeklődőket. Az aukción 194 tételt kínáltak fel, csaknem
mindegyik gazdára talált.
A legmagasabbra, 2 milliós kikiáltási árról 5,5 millió forintra
Móricz Zsigmond részben publikálatlan, 1929-es naplóját licitálták. 3,
4 milliót ért meg valakinek Berzsenyi Dániel Döbrentei Gáborhoz 1830.
március 8-i keltezéssel írt levele. Madách Imre 1838-as, pesti
utazásáról, olvasmányairól szóló baráti levele Lónyay Menyhért
politikushoz, diáktársához íródott. 1,5 milliós kikiáltási árát 2,4 millió
forintra emelték. Arany János Tavasz-ünnepély albumába
című versének kézirata. 500 ezer forintot kóstált.
Egy első kiadású Petőfi verseskötet, az 1845-ben megjelent
Czipruslombok Etelke sírjáról, hatszoros árra emelkedett és 1,8 millió
forintnál ütötték le. Egy első kiadású Csokonai Vitéz Mihály
Dorottya, 1804-ből, 750 ezer forintot ért meg a gyűjtőnek.
Az első magyarnyelvű kártyajáték leírás, 1824-ből, 110 ezer forintért cserélt gazdát.
Forrás: http://www.stop.hu/showcikk.php?scid=1060635

- Orange-Humanitas telefonos hangoskönyv akció.

A Humanitas Multimedia kiadó és az Orange mobilszolgáltató
együttműködésének köszönhetően mobilon is hallgathatók
lesznek a kiadó audio-kiadványai. Jelenleg Panait Istrati, Andrei
Pleşu és Gabriel Liiceanu művei hallgathatók telefonon.
Ugyancsak ebben a hangtárban található öt gyermekmese és Pastorel
Teodoreanu konyhaművészeti előadása.
Az érdeklődők a 311-es szolgálati számon Andrei
Pleşu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici valamint Radu
Paraschivescu előadásában élvezhetik a műveket.
A szolgáltatásért csak a waphasználat költségeit kell megtéríteni.
A 311-es központi szám kapcsolási díja 0,5 dollár (plusz a forgalmi
adó), a hívás díja pedig 0,15 dollár percenként (plusz a forgalmi adó).
Forrás: http://ahet.ro/irodalom/konyv/mobilon-a-konyvtar-485-84.html

- Súlyos könyvek

A himalayai mikro-királyságról, Bhutanról készített fotóalbum ma a
világ legnagyobb könyve a Guinness rekordok könyve szerint. A mintegy
70 kg súlyú művet az Amazonon lehet megrendelni 15 ezer
dollárért. http://digbig.com/4qjgk . Ennél súlyosabb könyvet azért
találunk még, ha szétnézünk a világban. Nem kell messzire mennünk,
elég ha betérünk Londonban a St. Pancrason lévő British Library
előcsarnokába. Ott áll ugyanis Bill Woodrow angol szobrász
nyitott bronzkönyve, az 1995-ben alkotott Sitting on History - amely
itt látható, s aki rajta ül, nem más mint maga a művész:
http://digbig.com/4qjgp
Forrás: Bánhegyi Zsolt (Katalist)

- Egy rém rendes könyvtáros

Michael Lallo, az ausztrál tv-újság (www.theage.com.au) 2006.
december 28-i számában 'Fun between the covers' (magyarul: kb. < csupa röhej>>) című írásában ad hírt egy most készülő
6-részes komédiáról, amelynek címe: The Librarians.
Főszereplője a jó nevű ausztrál színésznő, Robyn Butler,
aki egy elfojtott személyiségű könyvtárost játszik.
A helyszín egy körzeti könyvtár, ahol zajlik a nagy élet, majdhogynem
grand guignol-os fordulatokkal. A belül-kívül kontrasztjára utal a
cikk címe, vagyis a lakókörzetek kívülről nyugodt, beszabályozott
élete bizony tele van full extra bohózati elemekkel. A tv-sorozat
várhatóan 2007 második felében kerül majd képernyőre - sajnos
addig kell várnunk, ugyan mit hoz ki belőlünk egy őshonos -
bár valószínűleg nem őslakos - aussie.
http://digbig.com/4qmht
Forrás: Bánhegyi Zsolt

KÖNYV ÉS CD-ROM AJÁNLÓ

-Iochom István: Pusztai, Jeges, Dézsi
Iochom István újságíró, lapszerkesztő és közíró 1956. december
2-án született Hunyad megyében, a Déva melletti Szentandráson.
A középiskolát Déván végezte 1975-ben, a tanárképző főiskolát
pedig Marosvásárhelyen, ahol 1980-ban szerzett román-magyar szakos
tanári oklevelet. Kézdivásárhelyre kapta tanári kinevezését, ahol
1984-ig a jelenlegi Turóczi Mózes Általános Iskolában tanított.
1984-től 1989-ig az Ifjúsági Klub igazgatója volt. 1990-től
a Háromszék napilap belső munkatársa, kézdiszéki tudósítója.
Első publicisztikai írásai huszonöt évvel ezelőtt A Hétben
jelentek meg. Azóta több mint tízezer cikke látott napvilágot a
romániai magyar sajtóban.
Első könyve, a Kísért a múlt Székelyföldön ? az úgynevezett
Agache-ügy története a kézdivásárhelyi Média Kiadó gondozásában,
1999-ben jelent meg. Ugyanabban az évben Pisztoly az Olt vizében
címmel jelentetett meg válogatást publicisztikai írásaiból. 2004-ben
Bartos Lóránttal közösen adta ki a Kézdivásárhelyi Sportegyesület
Története ? múlt, jelen, jövő című sporttörténeti
monográfiát, melyben a szerzőpáros a KSE alapításától napjainkig
követte a sportegyesület történetét.
Pusztai, Jeges, Dézsi ? az ötvenes évek elején e három név tartotta
izgalomban Felső-Háromszéket és a Kászonok vidékét. A kommunista
hatalom üldözte, katonaszökevényekként, gyilkosokként és rablókként
kezelte őket, míg a nép egyszerű fiai szemében nagy
megbecsülésnek és népszerűségnek örvendtek, akárcsak Rózsa
Sándor, Bogár Imre, Angyal Bandi, Sobri Jóska, és a többi legendás
hírű betyár
Az ozsdolai betyárok élete már tíz éve foglalkoztatja a
szerzőt, aki alapos helyszíni adatgyűjtés után fogott hozzá
történetük megírásához. A könyv egyedülálló a maga nemében, hiszen
első alkalommal kap az olvasó reális képet Pusztai, Jeges és
Dézsi életéről, tetteiről és tragikus haláláról, gazdag
korabeli fotóanyaggal illusztrálva.
Iochom István: Pusztai, Jeges Dézsi (Dokumentumriport a kézdiszéki
betyárokról). - Profiton Kft. Kézdivásárhely, 2006. - 131p., ill. -
ISBN 973-0-04543-7: kötött, 20,00 lej
Forrás: Vántsa Judit

-Magyar hangvarázs: Mesefotel CD-ROM

22 magyar író és költő meséit és verseit tartalmazó
négynyelvű (magyar, német, angol, francia) CD-ROM-ot adott ki a
Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten. A meséket, verseket az írók,
költők mesélik el, de lehetőség van arra is, hogy mi magunk
olvassunk. Továbbá a szerzők életrajzi adatairól, kapott
díjakról, és az eddig megjelent művekről is tájékoztatást kaphatunk.
Forrás: Vántsa Judit

- Pál-Antal Sándor: Áldozatok - 1956

A kötet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hatására a
Magyar Autonóm Tartományban megindult szervezkedésekkel, a már
azelőtt létező, de ekkor aktivizálódott szervezetekkel,
valamint a rokonszenv megnyilvánulásokkal szemben alkalmazott
megtorlások feltárására és elemzésére törekszik. Kitér a kommunista
rendszerrel szemben negatív érzelmeket táplálók és indulataiknak
hangot adók ellen ugyanebben az időben hozott megtorló
intézkedések áldozatainak számbavételére is, beleértve azokat a
pereket is, amelyek látszólag nem hozhatók közvetlen kapcsolatba a
magyarországi eseményekkel, bár ezek is ellenforradalminak bélyegzett
megnyilvánulások voltak: a forradalom által kiváltott kommunista
ellenes fellépések, még akkor is, ha nem lépték át a rendszerváltozás
vagy szovjet megszállás megszüntetése puszta óhajának szóban tett kinyilvánítását.
A könyv közvetlenül a marosvásárhelyi könyvhét előtt jelent meg
a Mentor Kiadó gondozásában. Nagy érdeklődés övezi, több
helységben tartottak már könyvbemutatót,legutóbb Gyergyószentmiklóson
a Városi Könyvtárban (december 28-án, délután 5 órakor). A találkozón
jelen volt Salamon László, akinek neve több helyen szerepel a
könyvben, hiszen őt is letartóztatták 1957-ben a 'forradalomban
való részvétel' vádjával.
Forrás: Bákai Magdolna

- Gyergyó és a fenyő

Kisné Portik Irén Gyergyó és a fenyő című könyve több 30
éves gyűjtőmunka eredménye. A könyv több mint 1000
deszkakivágás mintát, 150 fotót, és legalább ennyi táj-szakszót
tartalmaz.
A könyv felépítése piramisszerű, melynek alját képezi a
gyűjtemény, amely a fenyőnek felhasználási területeit
sorolja fel, és amely a könyv harmadik része. A legjellegzetesebb és a
legszámottevőbb felhasználási területe a fenyőnek az
építkezésben valósul meg. Az elterjedési adatokat is nyomon lehet
követni cím szerint.
A könyv középső része a fenyőnek Gyergyóban történő
maradéktalan felhasználását mutatja be - a tűlevelektől a
kéregig. Egyben bemutatja azt a hatalmas népi tudást, ami a fenyő
felhasználásához fűződik, és amit az tesz szükségtelenné
napjainkban, hogy a székelység már kilépett a hagyományos
életformából. Az ismertetett felhasználási területek egyben Csík-,
Kászonokra is jellemző, hiszen ott ugyanúgy történt a fenyő
felhasználása, mint Gyergyóban.
A piramis 'csúcsa', a könyv eszmeisége tekintetében, az elméleti
rész (tulajdonképpen a könyv első része) - a fa mágikus
tisztelete és a még fellelhető mitikus hiedelemvilág bemutatása.
A könyv megrendelhető a kispiren@freemail.hu címen. Ára 20 lej
Forrás: Kisné Portik Irén

ELHALÁLOZÁS

- Elhunyt Lázár Ervin

2006. december 22-én, 70 éves korában elhunyt Lázár Ervin Kossuth-
és József Attila-díjas író, elbeszélő, meseíró. Súlyos betegség
után a budai MÁV Kórházban érte a halál.
Forrás: http://www.hirtv.hu/?tPath=/kultura/&article_hid=130840
Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20061222elhunyt.html

Szerkesztők:

Bákai Magdolna
(Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

Ha az ékezetes betűk miatt nem olvasható, kérem jelezzék a
vantsajudit@yahoo.com címre.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A lap megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlevel-subscribe@yahoogroups.com ,
vagy jelezze megrendelési szándékát a vantsajudit@yahoo.com címen.