*********************************************************************
4. szám ReMeK-e-hírlevél 2006-12-04
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************


ELŐHANG

Kedves Olvasó!

Új címmel jelenik meg a romániai magyar könyvtárosok hírlevele ettől a
lapszámtól kezdve. A névváltoztatás javaslata a Vándorgyűlés résztvevőitől
érkezett, melynek eredményeként - az rmke@yahoogroups.com levelezőlistán
közzétett hozzászólásokat is figyelembe véve - a szerkesztőség a
névváltoztatás mellett döntött.

A sepsiszentgyörgyi találkozó arra is alkalmat szolgáltatott, hogy a
könyvtárosoktól véleményt kérjünk a ReMeK-e-hírlevelet illetően. Kérdőíveket
helyeztünk el a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termének bejárata mellé,
ebből 27 kitöltött kérdőív került vissza hozzánk. A kitöltött kérdőívek
alapján megtudtuk, hogy a könyvtárosokat leginkább a következő témák
érdeklik:
1. erdélyi könyvtárakat és könyvtárosokat érintő pályázatok (19-en tartják
nagyon fontosnak)

2. könyvtárosoknak szervezett képzések (18)

3. erdélyi könyvtárakban zajló, erdélyi könyvtárakat/könyvtárosokat érintő
rendezvények (10-12-13 tartja nagyon fontosnak)

4. romániai könyvtárakat érintő törvények (11 esetben tartják nagyon
fontosnak)

5. szakmát érintő publikációk (17 esetben tartják nagyon fontosnak),
könyvtárosokról, könyvtárakról megjelent írások (9 esetben nagyon fontos).

Kaptunk javaslatokat új témákra. Pl.: könyvtárak az EU-ban, kapcsolatteremtés
Uniós könyvtárakkal; pályázat-figyelés; minőség-ellenőrzés.
Hiányosságként pedig azt könyvelhettük el, hogy a hogy az eddigi
lapszámokban nagyrészt székelyföldi könyvtárakról, rendezvényekről
adtunk hírt. Ezt szeretnénk kiküszöbölni azzal, hogy megismételjük
az első számban közzétett felhívásunkat: várjuk visszajelzéseiteket,
javaslataitokat, és a híreket a könyvtárakban zajló eseményekről.
Kiegészítjük azzal, hogy keresünk szerkesztő társakat a szórványvidékről.
Mi pedig továbbra is igyekszünk, hogy a hírlap méltónak bizonyuljon
nevéhez, és igazolja, hogy valóban ReMeK.

A SZERKESZTŐK


TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
- Döntöttek az NKA 2007-es kulturális támogatási kereteiről
- Bill Gates a romániai közkönyvtárak informatikai fejlesztését tervezi
- Dokumentációs és Információs Központ nyílt Kézdivásárhelyen
- Kiosztották az EMKE díjakat
- Az Arad Megyei Könyvtár ? orosházi könyvtárosok szemével
- Nemzetiségi könyvtár a dániai Apenrade-ban
- Könyvtár az egész világ

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
- Európai Uniós pályázatíró képzés
- Pályázatírás és projektmenedzsment képzés fiataloknak
- Biblioterapeuta képzés a Pázmán Péter Egyetemen

JELES NAPOK, ÉVFORDULÓK
- Cserei Mihályra emlékeztek Marosvásárhelyen
- Emlékműsor Szilágyi Domokos halálának 30 éves évfordulójára
- 50 éves EU születésnap - a logó már megvan

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
- Kihívások kereszttüzében könyvtár és iskola
- Év végi RMKE közgyűlés
- Sütő András életművének szentelték a Maros Megyei Könyvtári Napok
egyik rendezvényét
- Felavatták a Sapientia-EMTE új csíkszeredai könyvtárát
- A Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja nyílt Sepsiszentgyörgyön
- Hetente várják foglalkozások a Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár olvasóit
- Karácsonyváró foglalkozások a gyermekkönyvtárban
- Karácsonyi meglepetés a könyvtár hűséges olvasóinak
- Kriterion Est és kedvezményes könyvvásár

PÁLYÁZATOK
- A Romániai Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati felhívása
- Cikória Program ? pályázat webes megjelenésre
- Önkormányzati fenntartású közszolgáltatási intézmények akadálymentesítése

PARTNERKERESÉSEK
- Multikulturális német szervezet partnert keres
- Francia szervezet több területen társszervezőket keres

KÖNYVAJÁNLÓ
- Erdélyi könyvek a MEK-en
- 13 újabb magyar mesekönyvvel bővült a Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár
- Helikoni nagyasszonyok

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

- Döntöttek az NKA 2007-es kulturális támogatási kereteiről

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottságának 2006. november 12-i ülésén
eldőlt, hogy az NKA 16 szakmai kollégiuma 2007-ben összesen 5,7 milliárd
forintot kínál fel kulturális célú rendezvényekre. A pályázatokat a tervek
szerint 2007 januártól írják ki, a támogatásokról az első negyedévben hoznak
döntést. A tanácskozáson határoztak arról is, hogy a jövőben a 16 állandó
szakmai kollégium mellett csak egy ideiglenes szakmai kollégium működik majd.
A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiumának 2007-es
összkerete 761 millió forint; ezen túlmenően egyes nagy programoknak külön
359 millió forintos kerete lesz. (OKM - MTI)
Bővebb információ: Nemzeti Kulturális Alap (http://www.nka.hu
Forrás: Kultúrpont hírlevél 160. szám

- Bill Gates a romániai közkönyvtárak informatikai fejlesztését tervezi

Informatizálná a román közkönyvtárakat Bill Gates Microsoft-vezérigazgató
alapítványa, a Gates Foundation. A szoftver-guru szándékairól a művelődési
minisztérium tájékoztatta a sajtót, mondván, hogy már bemutatták a
hatáskörükbe tartozó könyvtárakat, a Melinda Gates által vezetett alapítvány
pedig jelenleg egy megvalósíthatósági tanulmányon dolgozik.

A román közkönyvtárak informatikai eszközökkel való ellátása, azok hálózatba
való kapcsolása és a polgárok számára való ingyenes hozzáférhetőség
biztosítása a Global Libray Initiative program keretén belül történik ?
A programot sikeresen alkalmazták már Mexikóban, Chilében, Lettországban és
Litvániában. (bloombiz).
Forrás: http://tech.transindex.ro/?hir=4542,
Forrás: http://www.metimes.com/storyview.php?StoryID=20061124-043856-5460r
Forrás: http://it.news.hu/hirek/2006-11-24/gates_alapitvany_romaniai_konyvtarakat_segiti.html

- Dokumentációs és Információs Központ nyílt Kézdivásárhelyen

November 21-én Kézdivásárhelyen a Bod Péter Tanítóképző Főiskola alagsorában
ünnepélyesen felavatták a Nagy Béla, egykori igazgató-tanfelügyelő
magyartanárról elnevezett dokumentációs és információs központot. A magas
esztétikai igénnyel tervezett és kivitelezett dokumentációs központ
könyvespolcain 21 000 kötet könyv, folyóirat-gyűjtemény, videokazetták, CD-
ROM-ok sokasága várja a tanulókat, tanárokat és érdeklődőket. Számítógépek,
nyomtatók, fénymásolók, televíziók, video- és DVD-lejátszók,
videoprojektorok, írásvetítő, hifitorny, riportofonok, digitális
fényképezőgépek, mikrofonok, videokamerák, internethozzáférés egyszóval a
legkorszerűbb eszközökkel korszerű körülmények között korszerű ismeretek
megszerzésére van lehetőség.
Forrás: Háromszék napilap, nov. 20, 21.

- Kiosztották az EMKE díjakat

Idén az EMKE-díj Kuratóriuma Kovács Erzsébetnek, a Hargita Megyei Könyvtár
módszertani szakirányítójának ítélte az EMKE Monoki István-díját. A díjat a
kultúra szolgálatában eltöltött több évtizedes munkásságáért, a közösségi
könyvtárakért végzett minőségteremtő tevékenységéért kapta. Laudációját
Kopacz Katalin, az RMKE alelnöke mondta.
Forrás: Kopacz Katalin, Hargita Megyei Könyvtár.

- Az Arad Megyei Könyvtár - orosházi könyvtárosok szemével

A megyei könyvtári feladatokat is ellátó aradi bibliotékának 5 fiókkönyvtára
van, a beiratkozás természetesen mindenhová érvényes. 68 község és 9 város
tartozik a könyvtárhoz, hogy melyik könyvtárba milyen könyv kerül, az úgy
derül ki még a kívülálló számára is, hogy rátekint egy teljes falat kitöltő
könyvespolcra. A polcon minden településnek van egy névvel felcímkézett
fiókja, ahol átmenetileg tárolják a könyveket.? ? az idézet az orosházi
könyvtárosok blogjáról való.
Forrás: K I T hírlevél (2006/42., nov. 15.)
Forrás és részletes beszámoló: http://konyvtaroshaza.freeblog.hu/tags/Arad_szakmai_nap/

- Nemzetiségi könyvtár a dániai Apenrade-ban

Az Apenrade székhelyű Német Központi Könyvtárban (German Central Library)
22 alkalmazott dolgozik. A tíz diplomás könyvtáros mind Németországban tanult,
és nem dán anyanyelvű. A könyvtár állományát szinte kizárólag német
nyelvű dokumentumok alkotják, elsősorban a német kisebbség számára.
A információhordozók 78 százaléka nyomtatott dokumentum, ezek használata
kiemelkedő (évi 350 ezer kölcsönzés), de az új hordozók használata
sem elhanyagolható. Egy lakosra átlagosan hét új dokumentum jut évente.
Növekvőben van a CD-k és DVD-k használata, ezeket elsősorban a
fiatalok használják, amint a nyolc internetes munkaállomást is.
E német-dán határvidéki tartományban ? ismerve a történelmet -
egyáltalán nem vehető biztosra, hogy a német kulturális intézményeknek
békés az élete Schleswig dán negyedében, és a dán lakosság is
elfogadja és használja őket. A jelenlegi határ 1920 óta létezik,
népszavazás döntött róla, de még ma is állandó csatározások célpontja.
A tartomány északi részében 20 ezer főnyi német kisebbség él,
akiknek a könyváron kívül saját iskolájuk és napilapjuk is van.
Forrás: Könyvtári Figyelő, 2006/4.;
a Manci adatbázisban: http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=sr1.in]/

- Könyvtár az egész világ

A bookcrossing az Oxfordi Angol Kéziszótár szerint annyit jelent, hogy
otthagyni egy könyvet egy publikus helyen, legyen az egy park, vagy kávézó,
abból a célból, hogy mások rátaláljanak, elolvassák, majd ők is továbbadják.
A www.bookcrossing.com magát a világ legnagyobb könyves klubjaként
aposztrofálja, több mint 500 ezer regisztrált felhasználóval. Nem csupán
kincskeresőjátékként próbál funkcionálni, fórumot és kapcsolatteremtési
lehetőséget biztosít a könyv és az olvasás szerelmeseinek, bárhol is éljenek
a világon. Make the whole world a library - vagyis tedd könyvtárrá az egész
világot, szólít fel a honlap.
Forrás és részletes cikk: http://www.fn.hu/cikk.php?id=1&cid=148278

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

- Európai Uniós pályázatíró képzés

Pályázatírás és projektmenedzsment képzésre került sor 2006. november 20-24
között Marosvásárhelyen a Pro Hungaris Alapítvány szervezésében, mely a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Helyszíne a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara volt.
A képzésen könyvtárosok és civil szervezeti tagok vettek részt.

A négy napos képzésen a résztvevők betekintést nyertek a projektmenedzsment
alapfogalmaiba, a logikai kerettervezés, kockázat valamint érdekcsoport
elemzésbe. Ugyanakkor elsajátíthatták a pályáztató szervezetekkel,
partnerekkel való együttműködés esélyeit, infrastrukturális beruházások és a
strukturális alapok, alapelvek szabályozását. A képzés végén a résztvevők
által felvetett témák megbeszélésére került sor.
Forrás: Jakabos Laura, B.W.M. Városi Könyvtár. Kézdivásárhely

- Pályázatírás és projektmenedzsment képzés fiataloknak

A Prisma ? Sokszínű Fiatalságért Egyesület pályázatot hirdet ?
Pályázatírás és Projektmenedzsment képzés? című felkészítőn
való részvételre. A képzés célcsoportját azok a 18 és 30 év
közötti fiatalok képezik, akik jelenleg egyetemista státuszban,
vagy valamilyen civil szervezetben tevékenykednek, vagy a jövőben
szándékukban áll ott tevékenykedni.
A részvételi díj: 20 RON (200.000 régi lej).

A résztvevők részesülnek: 8 óra elméleti oktatásban, 8 óra gyakorlati
képzésben. Minden résztvevő kézhez kap egy részvételi oklevelet, egy CD-t
amelyen a képzéseken elhangzott anyagok, valamint járulékos anyagok
találhatók, a képzés anyagát nyomtatott formátumban, valamint mappát és
írószert. A képzésen napi egy étkezést (ebéd) a résztvevőknek a szervezők
biztosítanak.

A képzés időpontja: 2006. december 9-10, helyszín: Kolozsvár, belváros.
Jelentkezni lehet december 4., 16:00 óráig, az erre a célra összeállított
jelentkezési űrlap kitöltésével, amelyet elektronikus formában a prisma@...
elektronikus postacímre kell küldeni. Ugyancsak erről a címről lehet
elektronikus formátumban igényelni az űrlapot.
Bővebb információkat igényelhetnek a prisma@... elektronikus címen,
vagy a 0742-050-594 mobilszámon - Projektfelelős: Filer Lóránd.
Forrás: civil-gyergyo@yahoogroups.com (Bordás Szabolcs)

- Biblioterapeuta képzés a Pázmán Péter Egyetemen

Biblioterapeuta posztgraduális képzés indul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karán. A képzés célja speciális irodalmi és
biblioterapeutikai ismeretekkel rendelkező szakemberek kinevelése,
akik a szociális, az egészségügyi, oktatási, könyvtárügyi, pasztorációs
területeken valamint a média, a civil és vállalati szféra területein
csoportmunkába harmonikusan illeszkedve (tehát orvosi, pszichológusi
ellenőrzés mellett), de mindenkor önálló szakmai tudást igénylő biblioterápiás
tevékenységet fejtenek ki. A szak elvégzése önálló pszichoterápiás
tevékenységre nem jogosít. A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy
egyetemi végzettség a következőkben felsorolt szakok közül:
bármilyen tanári, tanítói vagy bármilyen pedagógusi, antropológusi,
esztétika, könyvtár, szociológia, orvos, szociális munkás, diplomás ápoló.
Jelentkezési határidő: 2007. január 21.
További információ: http://www.btk.ppke.hu/Posztgradualis_szakok_index.php,
e-mail: tpo@... tel.: 26/577-000/ 2038, 2025,
Forrás: KATALIST

JELES NAPOK, ÉVFORDULÓK

- Cserei Mihályra emlékeztek Marosvásárhelyen

Cserei Mihály történetíró pályájáról, műveiről értekeztek a szakemberek
november 3-án a marosvásárhelyi unitárius egyház tanácstermében. Az 1668-1756
között élt Cserei Mihály korának egyik legkiválóbb elbeszélője volt, bár
életében nem jelentek meg nyomtatásban művei. Históriája, amely a 17. század
hetvenes éveitől a Rákóczi Ferenc vezette felkelésig követi nyomon Erdély
történetét, csak 1852 óta olvasható nyomtatásban. A Teleki-Bolyai könyvtár
szervezte emlékülésre Bányai-Kovács Réka könyvtáros, a rendezvény szervezője
főként fiatal, doktori vizsgájukra készülő kolozsvári kutatókat hívott meg,
de jelen volt Balázs Mihály, a szegedi egyetem Kolozsváron tanító
vendégtanára, a régi magyar irodalom, az erdélyi unitárius szellemi mozgalmak
kiváló ismerője is. Fehér Andrea az Apor Péter és Cserei Mihály életműve
közötti kapcsolatot elemezte, Kovács Mária pedig a történetíró könyvtárát
rekonstruálta a kolozsvári egyetemi könyvtárban található kötetek és
fennmaradt könyvjegyzékek segítségével. Tóth Zsombor egyetemi oktató a
történetíró naptári jegyzeteiről értekezett, azok adatait egyeztette a
História szövegével.
Forrás: Krónika 2006. november 5.
Forrás: http://www.erdely.ma/multidezo.php?id=20368

- Emlékműsor Szilágyi Domokos halálának 30 éves évfordulójára

A Kolozsvár Társaság 2oo6. december 8-ára emlékműsort kezdeményezett fiatal
versmondók - iskolások és egyetemisták - bevonásával. Egy felhívásban kérték
az iskolák és egyetemek önkéntes jelentkezőit, hogy 2006 november 15-ig
iratkozzanak fel a Társaság címén azzal a Szilágyi Domokos-verssel vagy a
Pimpimpáréból vett zenei darabbal, amelyik leginkább elnyerte tetszésüket.
Az ünnepi előadás végleges forgatókönyve a versmondók anyagából és
közreműködésével készül.
Forrás: http://figyelo.transindex.ro/?cikk=738

- 50 éves EU születésnap - a logó már megvan

Brüsszelben (Belgium) közzétették az EU 50. születésnapja alkalmából
megrendezett logópályázat eredményét. Az 1701 pályázó közül a lengyel
Szymon Skrzypczak pályázata nyerte el a 6000 eurós fődíjat. Az Európai
Bizottság és minden más európai intézmény is a nyertes logót használja
majd a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából
2007-ben megrendezendő eseményeken.
A logó eredeti és 23 nyelven elkészült verziója megtalálható a
http://www.ec.europa.eu/avservices/photo/event_reportage_en.cfm?id=1622 címen.
Forrás: www.kulturpont.hu
Forrás: http://www.ec.europa.eu/avservices/photo/event_reportage_en.cfm?id=1622

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

- Kihívások kereszttüzében könyvtár és iskola

Változó olvasói szokások a digitalizált világban - újabb kihívások
kereszttüzében a könyvtár és az iskola? címmel szervezett tanácskozást
novemberben az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a
Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sepsiszentgyörgyön.
?Szükség van a munkánkra, mert a mai társadalom hajlamos elfelejteni,
milyen kincsek rejlenek a könyvekben? ? mondta el Kiss Jenő, a
Kovászna Megyei Könyvtár igazgatója a konferencián, amelyen
150 magyar szakos tanár és könyvtáros vett részt. A rendezvényen neves
hazai és anyaországi szakemberek tartottak előadást a számítógép,
a könyv és az olvasás kapcsolatáról, arról, hogy a könyvtárnak és az
iskolának milyen újabb kihívásoknak kell eleget tennie. Nagy Attila,
a Magyar Olvasás Társaság elnöke megdöbbentőnek nevezte az olvasási szokások
változásait. Gereben Ferenc, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója
és olvasásszociológus készített egy felmérést a Kárpát-medencéről,
melyből kiderült, hogy milyen napjainkban a klasszikusok olvasottsága.
Arató Antal, a székesfehérvári Megyei Könyvtár igazgatója, előadást tartott
az internetes folyóiratokról és olvasásról. A székelyudvarhelyi Róth András
digitalizálásról szóló előadása megvilágította, hogyan lehet viszonylag
szerény technikai felszereltséggel megkezdeni a könyvtári állomány digitálissá tételét.
A két napos tanácskozás egyik ünnepélyes pillanata a megyei könyvtár
névadó ünnepsége volt, amelyen az intézmény Bod Péter református
lelkész, irodalomtörténész nevét vette fel. Szombaton derűs hangulatú
könyvbemutatón is részt vehettek az érdeklődők, Skultéty Csaba új könyvét,
A Szabad Rádió Mikrofonjánál ? előtte és utána - Szabó Zsolt mutatta be.
Bár a két szakma inkább a helyzetet elemezte, a dolgozatokban és a
szakmai megbeszélésen voltak ajánlások egy Erdélyben követendő stratégia kidolgozásárára is.
Forrás: Kis Jenő, Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy; RMKE elnök
Forrás: Krónika, 2006. nov. 13., http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&what=6673
Forrás: Új Magyar Szó, 2006. nov. 24., http://www.maszol.ro/kozelet.php?cid=14556

- Év végi RMKE közgyűlés

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2006. december 15-én 14 órától
tartja év végi gyűlését Csíkszeredában, a Hargita Megyei Könyvtár olvasótermében.
A napirendi pontok között RMKE problémák megbeszélése és az egyesület
2007. évi rendezvénytervének megvitatása szerepel. A megbeszélést ünnepi
vacsora követi a Merkur hotel éttermében, 19 órai kezdettel.
A résztvevőknek az egyesület ingyenes szállást és étkezést biztosít.
Túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrendet veszik figyelembe a szervezők.
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lapokkal lehet, amelyet
legkésőbb december 11-ig kell visszajuttatni a Hargita Megyei Könyvtárhoz.
Információ és jelentkezési lap kérhető az: info@... címen,
vagy a 0266-371988 telefonszámon.
Forrás: Kopacz Katalin, Hargita Megyei Könyvtár, RMKE alelnök

- Sütő András életművének szentelték a Maros Megyei Könyvtári Napok egyik rendezvényét

Sikeresnek tartja Csíki Emese ? a rendezvény egyik kezdeményezője -, a
Marosvásárhelyen november 21-24. lezajlott Megyei Könyvtári Napok
eseménysorozatát. A szervezők célja az egy hetes rendezvénysorozattal
az volt, hogy az intézményre irányítsák a közvélemény figyelmét.
A könyvtárak közötti találkozón specifikus problémákkal szembesült
vendég és vendéglátó egyaránt. Több felszólaló hangoztatta, hogy a
XXI. század kihívásainak meg kell felelni. Sokan elmondták, hogy a
könyvnek van jövője az Internet uralta világban is, és nem igaz,
hogy a nyomtatott műveknek elveszne a becsülete. A számítógépek megkönnyítik
a könyvtárosok munkáját, a rendszerezés és nyilvántartás rendkívüli
módon leegyszerűsödik.
Érdekes és megható volt a november 21. délutánján az a rendezvény,
amelyen a szeptemberben elhunyt Virgil Ierunca-ra emlékeztek.
A harmadik napon a délutánt a nemrégiben elhunyt Sütő András írói pályájának
és alkotói életművének szentelték. Az író életéről vetített bemutató után
egy hanganyag hangzott el a rádióból, amelyben az író saját műveiből olvasott
fel részleteket, majd a gyerekek olvastak fel az író műveiből.
A rendezvénysorozat részletes programja megtalálható a Maros Megyei Könyvtár
honlapján
(http://www.bjmures.ro/bjZilele2006.htm)
Forrás: Csíki Emese, Maros Megyei Könyvtár.
Forrás: www.mediatica.ro/
Forrás: http://www.ccenter.ro/index.php?action=elso&sid=keres1&lng=1&id=4567

- Felavatták a Sapientia-EMTE új csíkszeredai könyvtárát

A modern használói elvárásoknak, a szakmai és esztétikai szempontoknak is megfelelő új székhelyet alakítottak ki a Sapientia-EMTE csíkszeredai könyvtára
számára az egyetem épületében. A könyvtár 35 ezer kötettel, több mint száz férőhelyes olvasóteremmel, amely kétszerese a korábbinak, tíz új számító
géppel, november 2-ától fogadja a hallgatókat és az egyetem oktatóit. A hivatalos megnyitóra november 8-án került sor. Az ünnepi eseményen az egyetem
vezetői, oktatói és hallgatói mellett Hargita megye közéleti személyiségei és a történelmi egyházak képviselői is részt vettek. Az új könyvtár
egyszerre mesterséges és természetes megvilágítású, építésénél figyelembe vették az európai uniós elvárásokat, így a mozgássérültek is könnyen igénybe
vehetik szolgáltatásait. Balog László könyvtárigazgató reményei szerint a hallgatók legalább 15-20 százaléka fogja használni az új könyvtárat, míg a
régit 8-10 százalék látogatta. A szolgáltatások fejlesztése érdekében szándékuk könyvtárközi kölcsönzés kialakítása a partneregyetemek könyvtáraival
. 2007 januárjától a nagyközönség számára is szeretnék megnyitni a könyvtárat.
Forrás: Csíki Hírlap, 2006. nov. 3.
Forrás: Hargita Népe, 2006. nov. 9. http://www.hhrf.org/hargitanepe/2006/nov/hn061109.htm

- A Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja nyílt Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön november 29-én, szerdán nyitották meg a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központját (a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet
Fiókintézetét). Az ünnepélyes megnyitó alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretén belül 15 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében
Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitotta meg Gyulai Líviusz grafikusművész kiállítását. Szavalt Vennes Emy színművésznő,
köszöntőt mondott: Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Demeter János, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, Markó Béla miniszterelnök-helyettes,
az RMDSZ szövetségi elnöke, Mircea Mihaies, a Román Kulturális Intézet helyettes vezetője, valamint Bogyay Katalin az Oktatási és Kulturális
Minisztérium szakállamtitkára, aki Pro Cultura Hungarica emlékplkettel és oklevéllel tüntette ki az atyhai születésű Vinczeffy László festőművészt.
Az ünnepség a Háromszék Néptáncegyüttes bemutatkozásával folytatódott.
Forrás: Kiss Jenő, Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy
Forrás: http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6595&cikk_id=10392

- Hetente várják foglalkozások a Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár olvasóit

A Csíkszentdomokosi Községi Könyvtárban októbertől kezdődően hetente tartanak gyermekszínházi tevékenységet. Minden pénteken délután 3-5 óra között
játszva tanulnak, karácsonyra készülnek. Kéthetenként Mese-szerdát tartanak, meseolvasással, játékkal, tánccal, énekkel, a mese lényegét, üzenetét
megbeszélik. Minden péntek délután 5 órától Komisz kamasz címmel beszélgető-délutánt tartanak kamaszoknak, önismereti jelleggel. Novemberben indul
a Szülők keddje, önismeret és gyermeknevelés témakörrel. Sorra kerülő témák: Mit tegyek, hogy jó szülő legyek? Hogyan neveljünk boldog gyermeket?
Én is voltam gyerek, netán ma is az vagyok? Meghívottjuk a csíkszentdomokosi iskola pszichológusa, Boros Melinda. Mindezek rendszeres tevékenységek.
Forrás: Sándor Edit. Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár

- Karácsonyváró foglalkozások a gyermekkönyvtárban

Ügyes kezű könyvtárosok segítségével karácsonyi díszeket készíthetnek különböző anyagok felhasználásával, változatos technikákkal azok a gyerekek, akik
december 15-én, pénteken a Hargita Megyei Könyvtár gyermekrészlegére látogatnak. December 22-én a saját kezűleg készített díszekkel közösen
karácsonyfát díszítenek a gyermekkönyvtárban. A foglalkozások során a gyermekek megismerkedhetnek a karácsonyi ünnepkör szokásaival is.
Forrás: Kelemen Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

- Karácsonyi meglepetés a könyvtár hűséges olvasóinak

A Hargita Megyei Könyvtárban lassan hagyományossá váló év végi ünnepségre hívják meg azokat az olvasókat, akik az év folyamán legtöbbet látogatták a
könyvtárat, a legtöbb könyvet olvasták. Idén karácsonyi hangversennyel szeretnék meglepni hűséges olvasóikat, december 19-én, 18 órától a
Mikó-vár bástya-termében fellép a Nagy István Művészeti Líceum diákjainak kórusa, Gergely Simon Ibolya karvezető irányításával.
Forrás: Kelemen Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

- Kriterion Est és kedvezményes könyvvásár

December 3-án kezdődnek Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós Napok. Az ünnepségsorozat keretén belül a Városi Könyvtár rendezvényei:
vasárnap, 14,00-18,00 között? Mese - maraton és Mikulás festés, hétfőn: 12.00 ? 18.00 között Kedvezményes Kriterion Könyvvásár a
kiadó Karácsonyi ajánlatából, 13.00 órakor Könyvbemutató (Kristó Tibor ? Köllő Ferenc: Fúvósébresztő) a Rozmaring vendéglőben,
16.30 órakor Hűséges olvasók díjazása, 17.00 órakor Kriterion Est (meghívottak: H. Szabó Gyula, Gazdovits Miklós, Sebestyén Mihály).
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós

PÁLYÁZATOK

- A Romániai Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati felhívása

Pályázati felhívást tett közzé a Romániai Nemzeti Kulturális Alapprogram (Administraţia Fondului Cultural Român). Pályázni a következő
szakterületeken lehet: képzőművészet és építészet, nemzeti kulturális örökség, szellemi örökség, muzeális tevékenységek, tánc, színház,
zene, kulturális menedzsment, szakmai továbbképzés. Támogatást igényelhetnek: művészek, non-profit szervezetek, kulturális téren működő
magánvállalkozók, közintézmények. A Nemzeti Kulturális Alap általában az összköltségvetés maximum 90% százalékát finanszírozza.
A pályázatok leadhatók november 22 és december 21 között. A pályázati adatlap letölthető a www.afcn.ro honlapról.
Kapcsolattartó személy: Laura Ganea,
Információs központ: Calea Dorobantilor 99A, Bukarest.
További információk: a www.cultura.ro honlapon (Finanţări/Proiecte culturale), a 021 230 00 29-es
bukaresti telefonszámon, valamint a contact@... e-mail címen.
Forrás: http://www.ccenter.ro/index.php?action=elso&sid=keres1&lng=1&id=4571

- Cikória Program ? pályázat webes megjelenésre

A Pótkávé ? Kultúr, Művész, Média online kulturális magazin szerkesztősége pályázatot hirdet ingyenes weboldal kialakítására olyan
kultúrával, művészetekkel foglalkozó szervezeteknek, melyek nem rendelkeznek honlappal, vagy jelenlegi honlapuk már elavult,
hibás, nehezen karbantartható.
A pályázatok benyújtási határideje: 2006. december 1. (Nonprofit)
Bővebb információ: 2120 Dunakeszi Szilágyi u. 3.; Tóth Zsuzsanna - Pótkávé?
Kultúr, Művész, Média online kulturális magazin, info@..., cikoriaprogram@...,
http://www.potkave.hu T: (06 70) 315 9396
Forrás: Kultúrpont hírlevél 160. Szám

- Önkormányzati fenntartású közszolgáltatási intézmények akadálymentesítése

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot ír ki közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítésének támogatására.
A program keretében támogatást igényelhet minden olyan (állami; önkormányzati; egyházi; nonprofit; gazdasági) szervezet,
amely okmányirodát vagy szociális, gyermekvédelmi alap- vagy szakellátást nyújtó szolgáltatást működtet, és amelynek
épületén az akadálymentesítést nem vagy csak részben végezték el.
Jelentkezési határidő: 2007. január 4. (Pályázatfigyelő).
Bővebb információ: 1134 Budapest, Dózsa György út 144.;
- Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, titkarsag@...,
http://www.foka.hu, F: (+36 1) 239-5954.
Forrás: Kultúrpont hírlevél 160. szám

PARTNERKERESÉSEK

- Multikulturális német szervezet partnert keres

Németországban működő, multikulturális események rendezésében jártas kulturális szervezet társszervezőként
részt venne az EU Kultúra keretprogramjában beadandó projektben.
Bővebb információ: Heidelberger Strasse 23, 64395 Brensbach, Odenwald/Hessen,
Germany; Bernd Lochschmidt ? KleinKunstKneipe. (lochschmidt@...,
http://www.kleinkunstkneipe.de
T: +49 61615160, F: +49 61611020.
Forrás: Kultúrpont hírlevél 160. szám

- Francia szervezet több területen társszervezőket keres
v A francia Euforum szervezet olyan nemzetközi projektet kíván megvalósítani, amiben különböző európai országok múzeumai működnek együtt,
illetve színházi előadásokat és interaktív akciókat hoznak létre. Az EU Kultúra keretprogramjában beadandó pályázatához társszervezőket
keres az építészet, kulturális örökség, történelem, irodalom, múzeumok, zene, kulturális rendezvények és a színház területéről.
(KultúrPont). Bővebb információ: Bd. Beaumarchais 64, 75011 Paris, France; Gaby Fois?
Euforum, foisarch@..., T: +33 6 29991872.
Forrás: Kultúrpont hírlevél 160. szám

KÖNYVAJÁNLÓ

- Erdélyi könyvek a MEK-en

Olvashatók és letölthetők a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárában újabban digitalizált, alábbi kiadványok:
Mennyei bölcsességnek ösvénye, avagy az hitnek elmélkedésre rendeltetett örök igassági, mellyek két elmélkedéssel megszaporítatván
ujonnan ki-nyomtattattak Kolosváratt Academiai bötükkel, 1745 (https://mek.oszk.hu/04200/04259),
valamint Lévai Lajos:Székelyföldi képek. II. kiad. Cluj-Kolozsvár, 1940 (https://mek.oszk.hu/04200/04246 )
Forrás: rmke@yahoogroups.com (Róth András Lajos)

- 13 újabb magyar mesekönyvvel bővült a Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár.

A Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtárat a Marylandi Egyetem egy kutatócsoportja és az Internet Archívum közösen hozta létre.
Célja, hogy minél több gyermekkönyvet tegyenek ingyenesen elérhetővé az interneten keresztül. A nemzetközi kezdeményezés a
különböző kultúrák megismerését és megértését is szolgálja azáltal, hogy lehetőséget teremt az egyes tagországok gyermekeinek,
hogy megbeszéljék egymással olvasmányélményeiket, illetve bemutassák a könyvekkel kapcsolatos rajzaikat. Ezen felül, az ICDL
jó lehetőséget kínál a nyelvtanulásra is. (Bővebben: http://www.tanszertar.hu/eken/2006_01/szg_0601.htm
A http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ids=&langid=463&pnum=1&cnum=1&text=&lang=English
címen összesen 15 magyar könyv található. Vékás Sándor költő Béka Béni bárja és Hörcsög Herdinánd új lakása, már 2006. júniusa
óta online olvashatóak, az új könyvek listáján pedig 13 magyar könyv szerepel.
Forrás: KATALIST (Szalóki Gabriella, Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat, OSZK),
Forrás: http://www.childrenslibrary.org/

- Helikoni nagyasszonyok
A Romániai Magyar Könyves Céh november 9- között szervezett marosvásárhelyi könyvhéten nagy sikert aratott Adamovits Sándor
Helikoni nagyasszonyok című könyve, amely a gyergyószentmiklósi F&F International Kiadó gondozásában jelent meg.
A szerző, a marosvécsi Helikon íróközösség hagyatékának lelkes kutatója, szakavatott ismerője tizenhárom alkotó
hűséges feleségének, társának állít emléket, akik - a kötet előszavának szerzője, Papp Kincses Emese szerint - a magyar
női lélek örökszép vonásait hordozták, ugyanakkor anyák és társak, nemzeti hagyományaink és nyelvünk leghűbb őrzői voltak.
A kötet november 27-én este 6 órakor a gyergyószentmiklósi városi könyvtárban bemutatásra került a Salamon Ernő Irodalmi Kör keretén belül.
(Adamovits Sándor: Helikoni nagyasszonyok. Gyergyószentmiklós: F&F
International Kiadó, 2006. 90 p. ill. 10,00 lej. Megrendelhető telefonon: 0266-364725 vagy em-mail-en: office@... ).
Forrás: Új Magyar Szó, november 21.,
Forrás: www.reformatus.ro (Új Kezdet ? VII. évfolyam 9. (81.) szám, 2006. szeptember)
Forrás: Bákai Magdolna. Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós

Szerkesztők:

Bákai Magdolna
(Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@...

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros)
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@...

Ha az ékezetes betűk miatt nem olvasható, kérem jelezzék a vantsajudit@yahoo.com címre.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.