*********************************************************************
3. szám ReMeK-e-hírlap 2006-11-01
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************


TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
- RMKE képviselet a Könyvtárak Országos Bizottságában
- Megállapodás a könyvtárak közérdekű szolgáltatásainak
bővítése érdekében
- Székelyföldi könyvtárak is nyertek az Illyés Közalapítvány
könyvtártámogatási pályázatán
- eMagyar-pont Kézdivásárhelyen
- A Teleki Téka épületének korszerűsítési munkálatai
- Hozzáférés Európa nemzeti könyvtárainak katalógusához
- Nyelvi határokon átívelő virtuális könyvtár
- Az "Év könyvtára" 2006
- Orhan Pamuk kapta az Irodalmi Nobel-díjat

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
- Ingyenes pályázatíró képzés civil szervezetek munkatársainak
- Pénzügyi- és humánerőforrás menedzsment - képzés a civil
szervezeteknek

PÁLYÁZATOK
- Az NKA Ismerettertjesztés -és Környezetkultúra Kollégiumának
pályázati felhívása
- Az NKA Könyvtári Kollégiumának folyóirat pályázati felhívása

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
- RMKE Vándorgyűlés az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével
közös szervezésben
- Magyar forradalom - egy tizenkét éves fiú 1956-os naplója
- Testvérvárosok közös mesekönyve
- Cserei Mihályra, a történetíróra emlékeznek Marosvásárhelyen
- BIBLIS felhasználók szakmai értekezlete
- Gyermekkönyvtárosok regionális és nemzetközi konferenciája
Békéscsabán
- Német klub kezdőknek
- Demény Péter és Halmosi Sándor Nagyváradon
- Könyvtárbarométer
- Könyvtári Napok a Maros Megyei Könyvtárban
- Mesevetélkedő Gyimesközéplokon

SEGÉLYAKCIÓ
- Könyvgyűjtés a bántalmazott gyerekeknek
- Új padló és új könyvek a Szentegyházi Városi Könyvtárban

KÖNYVKÍNÁLAT
- Az első magyar Biblia-hangoskönyv
- Új digitális olvasmány: 'Székelyföldi' ehető és értékesíthető gombák
- Paulo Coelho legújabb regénye egy erdélyi gyerekről szól
- Zsidók Háromszéken

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

- RMKE képviselet a Könyvtárak Országos Bizottságában

2006 október 20-án létrejött a Könyvtárak Országos Bizottsága
(Comisia Naţională a Bibliotecilor), a 334/2002. számú
újraközzétett, a 26/2006. számú kormányrendelettel módosított és
kiegészített könyvtári törvény alapján. A Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesületét a bizottságban Bedő Melinda képviseli
(mbedo@bibliohr.topnet.ro). További információk a RMKE
levelezőlistáján (rmke@yahoogroups.com) érhetők el.
Ugyanott kerülnek közlésre a RMKE képviseletében előterjesztendő
és előterjesztett dokumentumok.
Forrás: Bedő Melinda. Hargita Megyei Könyvtár

- Megállapodás a könyvtárak közérdekű szolgáltatásainak
bővítése érdekében

A könyvtárak közérdekű szolgáltatásainak bővítése
érdekében megállapodást kötött egymással az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006.
október 3-án Budapesten. A megállapodás aláírása egyben az
"Összefogás" Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat első
programja volt. Fodor Péter, az IKSZ elnöke elmondta: a megállapodás
célja, hogy az együttműködő felek kiemelt figyelmet
fordítsanak a könyvtárakra, a különböző tudásgyarapítási
lehetőségekre, az egészséges életmódra, a közösségi együttlétre,
valamint az esélyegyenlőtlenség mérséklésére.
A több mint 150 könyvtár részvételével zajló Országos Könyvtári
Napokat, amelynek témája a társadalomért való összefogás volt,
Magyarország 7 régiójában, kiemelt helyszíneken rendezték meg október
4-e és 14-e között.
Forrás: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1437&articleID=227894&ctag=articlelist&iid=1

- Székelyföldi könyvtárak is nyertek az Illyés Közalapítvány
könyvtártámogatási pályázatán

Az Illyés Közalapítvány október 14-én, a Székelyudvarhelyi Városi
Könyvtárban ünnepélyes keretek közt adta át az erdélyi könyvtárak
képviselőinek a könyvtártámogatási pályázaton nyert könyveket.
A 2004-ben indított pályázaton Erdélyből 24 könyvtár nyert 800 ezer
forint értékű könyvet. Mivel a partiumi és belső erdélyi
könyvtárak már korábban megoldották a szállítást, a székelyföldi
könyvtáraknak most volt lehetőségük átvenni a könyveket.
A könyvtárak maguk választották ki a kiadói listákról azokat a címeket,
amelyekkel bővíteni kívánták állományukat, valamint néhány kiadó
ajándékkönyvekkel is bővítette a rendelést. Magyarország ott van,
ahol magyar könyvek vannak, ahol magyar kultúra van - mondta az
átadáson Pompogáts Béla, az Illyés Közalapítvány elnöke. Kiss Jenő,
a Romániai Magyar Könyvtárosok egyesületének elnöke
köszönte meg a támogatást a kedvezményezett könyvtárak nevében.
Forrás: Vántsa Judit. Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
Kézdivásárhely

- eMagyar-pont Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Wesselényi Miklós Könyvtár Egyesület sikeresen
pályázott a Progress Alapítványnál eMagyar-pont létrehozására. A négy
korszerű számítógépet szoftverekkel ellátva, valamint a
szélessávú internet szolgáltatást a Báró Wesselényi Miklós Városi
Könyvtárban vehetik igénybe a könyvtárhasználók már novembertől.
A könyvtár e-mail címe: kezdikonyvtar@clicknet.ro
Forrás: Vántsa Judit. Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
Kézdivásárhely

- A Teleki Téka épületének korszerűsítési munkálatai

A bázeli Teleki Téka Alapítvány és a világban mindenütt élő Teleki
leszármazottak segítségével idén ősszel sikerült a Teleki Téka
épületének homlokzati ablakait kicseréltetni. Jelenleg a könyvtár
Wesselényi-szárnyának szigetelési munkálatai folynak, vízelvezető
csatorna készül, az épület eme része ugyanis meglehetősen
elvizesedett (a Tékában bérletben levő kulturális intézmények
helyiségei találhatók itt). A tervek szerint a
jövő év márciusáig elkészülő munkálatokat a Szállítási és
Területfejlesztési Minisztérium 251 ezer, a Maros Megyei Tanács
100 ezer lejjel támogatja.
Forrás: Bányai Réka. Teleki Téka
Forrás: Krónika, 2006. október 5.

- Hozzáférés Európa nemzeti könyvtárainak katalógusához

A TEL (The European Library) nyilvános és ingyenes hozzáférést nyújt
Európa nemzeti könyvtárainak katalógusaihoz és digitális tartalmaihoz.
Célja, hogy Európa gazdag és minden tudományterületet felölelő
szellemi kincse minél szélesebb körben ismertté váljon. A TEL honlap
látogatói a felsőoktatási és kutatási területről ill. a
művelt nagyközönség tagjai közül kerülnek ki. Az ilyen
felhasználói körrel rendelkező magyar könyvtárakat szeretné most
megszólítani a TEL, arra kérve őket, hogy saját honlapjukról
mutassanak rá a TEL honlapjára: http://www.theeuropeanlibrary.org
A kölcsönösség jegyében a TEL felajánlja, hogy visszamutat azon magyar
könyvtárak honlapjára, akik ezt az alábbi címen található űrlap
kitöltésével igénylik:
http://libraries.theeuropeanlibrary.org/links/links_en.html
Forrás: Horváth Ádám. Katalist@listserv.iif.hu

- Nyelvi határokon átívelő virtuális könyvtár

A http://www.readme.cc
web-oldalon található virtuális könyvtár a 'jövő jobb megértését szolgáló' könyvekkel kapcsolatos tippek
gyűjteménye, egy könyvekről szóló fórum, amely egy nyelvi
határokon átívelő könyvközösséget kíván megteremteni.
Regisztráció - és egy könyv társaságában készített portré feltöltése
- után bárki létrehozhatja saját virtuális személyi könyvtárát, és egy
rövid kommentárral bemutathatja kedvenc könyveit a többi olvasónak.
Az olvasók kölcsönözhetnek egymás virtuális könyvtárból. Ez azt jelenti,
hogy a kiválasztott könyv kép formájában bemásolásra kerül az olvasó
személyi könyvtárába, ezzel bizonyítva azt, hogy e könyvet az
illető személy értékesnek tartja. A virtuális könyvtárnak két
könyvtárosa is van: Walter Grond és Beat Mazenauer, akik nemcsak az
üzemeltetésért felelősek, hanem a felhasználók kritikai
észrevételeit és kívánságait is fogadják.
Forrás: www.readme.cc

- Az "Év Könyvtára" 2006

Ebben az évben a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár nyerte
Magyarországon az 'Év Könyvtára' címet. Az elismerést a kitüntetettek
október 8-án, az Országos Könyvtári Napok "Könyves Vasárnap"
című rendezvényén vehették át a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárban.
Az "Év könyvtára" kitüntető cím elnyerésére 1996-ban hirdetett
először pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Könyvtári Osztálya és a könyvtáros szakmai szervezetek (Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség).
A címre azok a könyvtárak pályázhatnak, amelyek alkalmazzák a
korszerű működési formákat, a minőségfejlesztési
programok eredményeit, valamint magas szintű könyvtári
szolgáltatásokat nyújtanak. A címmel egyúttal 500 ezer forintos
pénzjutalom is jár.
Forrás: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1437&ctag=articlelist&iid=1&articleID=227929

- Orhan Pamuk kapta az Irodalmi Nobel-díjat

A török Orhan Pamuknak ítélte oda az idei irodalmi Nobel-díjat a
Svéd Királyi Akadémia. Az 54 éves író a török posztmodern irodalom
emblematikus alakja, a mágikus realizmus képviselője, könyveiben
rendszerint Európa és az iszlám világ között rekedt Törökország
identitászavarait mutatja be, eddig megjelent műveit több mint
negyven nyelvre fordították le. A fehér kastély című regénye
(amellyel 1990-ben díjat nyert) széles körben ismert szerzővé
tette. Nemrég a The Guardian a 21. század huszonegy legjobb írója közé
választotta.
Forrás: http://index.hu/kultur/klassz/nobel1012/

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

- Ingyenes pályázatíró képzés civil szervezetek munkatársainak

Civil szervezetek munkatársai számára szervez képzést a Pro Hungaris
Kulturális Értékközvetítő Alapítvány az alábbi témakörökben:
pályázatkészítési ismeretek, projektmenedzsment, EU-s pályázati
rendszerek (ezen belül kiemelten Strukturális alpokról).
A képzést támogatja a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) és a Sapientia
Egyetem, Marosvásárhely. Helyszín: Marosvásárhely - Sapientia Egyetem,
időpont: 2006. november 20-24.
Forrás: www.prohungaris.hu

- Pénzügyi- és humánerőforrás menedzsment - képzés a civil
szervezeteknek

Hargita Megye Tanácsának Civil szervezetekkel kapcsolattartó
részlege 2006. november 10-11. között képzést szervez Pénzügyi-
és Humánerőforrás Menedzsment a civil szervezeteknél témában a
bukaresti CENTRAS (Centrul de Asistenţă pentru
Organizaţii Neguvernamentale (www.centras.ro)
közreműködésével. A képzés témája a civil szervezetek
fenntarthatóságának kérdésén alapszik, előtérbe helyezve a
közösségi- és a humán erőforrásokat. Az elméleti és a
gyakorlati jellegű felkészítő hozzásegít a civil szervezetekv hatékony működéséhez és hosszú távon való fennmaradásához. A képzés
helyszíne Csíkkarcfalva, Európa panzió. Munkanyelve román.
Programfelelős: Ambrus Angyalka. (aangyalka@cchr.ro ). 25-30
személy jelentkezését fogadják el 2006 november 2-ig. További
információk a 0266-207700, 1714-es belső telefonszámon.
Forrás: Kopacz Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

PÁLYÁZATOK

- Az NKA Könyvtári Kollégiumának folyóirat pályázati felhívása

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet 2007. január 1. és december
31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok
megjelentetésére. A pályázaton, hagyományos és internetes folyóirat
tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő -
felelős szerkesztő - ellenjegyzésével. A pályázatok 2006.
november 8-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA
Igazgatóságának címére.
Forrás: http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap

- Az NKA Ismeretterjesztés- és Környezetkultúra Kollégiumának
pályázati felhívása

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet
a tárgykörébe tartozó 2007. január 1.-2007. december 31. között
kiadásra kerülő hagyományos és elektronikus folyóiratok
megjelentetésére.
A pályázaton az alábbi cél(ok) megvalósítását célzó pályázatok
vehetnek részt:
Bölcseleti-tudományos, gyermek- és ifjúsági ( nem szépirodalmi
jellegű), országos és helyi értékeket bemutató kiadványok, a
természettudományos ismeretterjesztést szolgáló, országos terjesztésű
hagyományos formában szerkesztett, illetve elektronikus folyóiratok és
periodikák megjelentetésére vonatkozó pályázatok.
A pályázaton magyarországi bejegyzésű, valamint határon túli
magyar nyelvű, hagyományos, vagy elektronikus folyóirat
tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő - felelős
szerkesztő - ellenjegyzésével. A pályázatok beérkezési határideje:
2006. november 20.
Forrás: http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

- RMKE Vándorgyűlés az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével
közös szervezésben
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete idén részben az
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével közösen szervezi meg
vándorgyűlését, amelyet november 10-11-én tartanak a Kovászna
Megyei Könyvtárban. A téma - Változó olvasási szokások a digitalizált
világban - újabb kihivások kereszttüzében a könyvtár és az iskola -
könyvtárosok és tanárok számára egyaránt érdekes. A konferencia
első napján, délelőtt erdélyi magyar könyvtárosok és
tanárok, valamint magyarországi szakemberek előadásait
hallgathatják meg a résztvevők. Délután kerül sor a Kovászna
Megyei Könyvtár névadó ünnepségére. A könyvtár Bod Péter nevét fogja
viselni ezentúl, az ünnepségen az ő személyiségét, munkásságát
bemutató előadások hangzanak el. November 11-én az AESZ és az
RMKE szekcióülések keretében folytatja munkálatait, a délelőtti
előadások után RMKE egyesületi problémák megbeszélése következik,
majd könyvbemutatóval zárul a konferencia.
Forrás: Kovászna Megyei Könyvtár

- Magyar forradalom - egy tizenkét éves fiú 1956-os naplója

Október 23-25-között több Hargita megyei intézmény vendége volt
Csics Gyula, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatója. 23-án
hétfőn délután 4 órától a gyergyószentmiklósi Városi
Könyvtárban, 24-én, este 7 órától a csíkszeredai Corvina Könyvesházban,
25-én este 6 órától pedig a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban került
bemutatásra az újonnan kiadott könyve, (naplója) - és az ebből
készült film. (Csics Gyula: Magyar forradalom. 1956. Napló. Budapest:
1956-os Intézet, 2006. 224 p. ill. 4500 Ft)
Forrás: Szabó Károly. Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár

- Testvérvárosok közös mesekönyve

Maassluis, Kézdivásárhely és Hatvan városok közkönyvtárai
többnyelvű mesekönyvet jelentetnek meg általános iskolás gyerekek
számára, amely egyrészt a három régió mesevilágát közvetítené a nagy
távolságban élő tanulóknak, segítve az egymás kultúrájába való
bepillantást, másrészt a közvetítő,"híd-nyelv", az angol segítségével
a nyelvtanulásban, tanításban is szerepet játszana. A kivitelezést
Európai Uniós pályázatból finanszírozzák (egy régi EU tag, Hollandia,
egy új EU tag Magyarország, egy leendő EU tag Románia). A három város
8-10 rövid mesét javasolt a kiadványba, amelyeket magyar, holland és
angol nyelvre fordítanak. Októberben rajzpályázatot hírdettek meg a
három városban, a saját mesék színes illusztrálására. Decemberben a
gyermekrajz pályázatokat kiértékelik, a legjobban sikerült rajzokkal
illusztrálják a könyvet. A közös kiadványból 500-500 példányt kapna
minden város könyvtára.
Forrás: Vántsa Judit. Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely

- Cserei Mihályra, a történetíróra emlékeznek Marosvásárhelyen

Cserei Mihály, a történetíró címmel szervez rendezvényt a
Teleki-Bolyai Könyvtár, a Teleki Téka Alapítvány és a Borsos Tamás
Egyesület, 2006. november 3-án délután 17 órakor a marosvásárhelyi
unitárius egyház tanácstermében. Előadást tartanak: Dr. Balázs
Mihály (Szegedi Tudományegyetem), Fehér Andrea (Kolozsvár,BBTE),
Kovács Mária (Kolozsvári Egyetemi Könyvtár), Tóth Zsombor (Kolozsvár, BBTE).
Forrás: Bányai Réka. Teleki Téka

- BIBLIS felhasználók szakmai értekezlete

A sepsiszentgyörgyi BitLib kft. november 4-én és 5-én tartja a
BIBLIS könyvtári programot használó könyvtárak éves szakmai
megbeszélését a Hargita Megyei Könyvtárban. A kétnapos megbeszélésen
sor kerül a felhasználók javaslatai alapján kidolgozott újabb
fejlesztések bemutatására, valamint új fejlesztési javaslatok
megvitatására. Bemutatják a Hargita Megyei Könyvtár online
katalógusának új változatát, valamint a BIBLIS adatbázisok
bibliográfiai adatainak interneten való közzétételi lehetőségeit.
Az új online katalógus előnye, hogy több könyvtár állományában is
lehet keresni. Jelenleg a Kovászna- és Hargita megyei könyvtárak
állománya érhető el, de 2007 januártól már a kézdivásárhelyi
városi könyvtár állományában is lehet böngészni.
Elérhetőségek a román nyelvű katalógushoz:
http://bibliohr.topnet.ro:8080/bjhrWeb3New/indexr.jsp
vagy
http://193.230.175.11:8080/bjhrWeb3New/indexr.jsp
Elérhetőségek a magyar nyelvű katalógushoz:
http://bibliohr.topnet.ro:8080/bjhrWeb3New
vagy
http://193.230.175.11:8080/bjhrWeb3New
Forrás: Kopacz István. Bitlib kft., Sepsiszentgyörgy,
Kopacz Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

- Gyermekkönyvtárosok regionális és nemzetközi konferenciája
Békéscsabán

Erdélyi könyvtárosok is részt vesznek a Békés Megyei Könyvtár által
szervezett konferencián, és tréningen november 15-17. között, amelynek
témája a gyermek és a számítógép többféle aspektusból, jó és rossz
hatások. A téma neves szakemberei tartanak előadásokat.
Forrás: Diósné Csontos Julianna. Békés Megyei Könyvtár

- Német klub kezdőknek

Újraindult októberben a Kästner klub a Gyergyószentmiklósi Városi
Könyvtárban, ezúttal kezdőknek. A "Pro Libris" Könyvbarátok
Egyesületével közösen először 2004-ben hirdették meg a
tevékenységet haladók számára. A német nyelv és kultúra megismerése
céljából hetente egy alkalommal találkoztak a klubtagok, az egy- órás
együttlét alkalmával társalogtak, és német irodalmi művekből
olvastak fel. A kezdő csoport esetében a cél a német nyelv alap
szinten történő elsajátítása.
Forrás: Bákai Magdolna. Gyergyószentmikósi Városi Könyvtár

- Demény Péter és Halmosi Sándor Nagyváradon

A szerzőpáros második alkalommal járt Nagyváradon, az
író-olvasó találkozónak ezúttal a megyei könyvtár olvasóterme adott
otthont. A rendezvény szervezője a Várad folyóirat
szerkesztősége, házigazda Szűcs László főszerkesztő volt,
a közönség jó része pedig a váradi újságírókból verbuválódott...
Ez volt az első magyar nyelvű rendezvény a megyei könyvtárban.
"Több ilyen és ehhez hasonló rendezvény kellene ahhoz, hogy a
könyvtár betölthesse küldetését"- nyilatkozta Tavaszi Hajnal,
a Bihar Megyei Könyvtár aligazgatója.
Forrás: Tavaszi Hajnal, Bihar Megyei Könyvtár

- Könyvtárbarométer

A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár 2006 november 7-én
könyvtárhasználati- és általános műveltségi vetélkedőt
szervez a III.Könyvtári Szakmai Napok keretében. Az első
fordulóban (2006 április) kérdőívezés módszerével aktuális képet
kaptunk a könyvtárlátogatók olvasói szokásairól, igényeiről. Ez
alkalommal az olvasók könyvtárban való tájékozódásának és kulturális
ismereteinek felmérése a cél.
Forrás: Szakács Rita. Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár

- Könyvtári Napok a Maros Megyei Könyvtárban

Philobiblon Muresan címmel könyvtári napokat tartanak november
21-24. között a Maros Megyei Könyvtárban. A rendezvénysorozat
programjában szerepel tudományos ülés: Vásárhelyi könyvtárak a
XXI. századi kihívások előtt; felekezetek találkozója Hagyományok
címmel; könyvkiadók bemutatói; író-olvasó találkozó; hivatalos
találkozó a megyeti tanács tagjaival; filmvetítés. A gyerekeket
arcfestéssel, és különböző más "ínyencségekkel" várják a
gyerekrészlegen.
Forrás: Csíki Emese. Maros Megyei Könyvtár

- Mesevetélkedő Gyimesközéplokon

A gyimesközéploki községi könyvtár is részt vesz a második
alkalommal sorra kerülő, nagyváradi kezdeményezésű Országos
Mesevetélkedő helyi szakaszának szervezésében. A vetélkedőn
november 17-én gyimesbükki, gyimesközéploki és gyimesfelsőloki
általános iskolák I-IV.osztályos tanulói vesznek részt, a
Gyimesközéploki Kultúrotthonban.
Forrás: Máthé Izabella, Hargita Megyei Könyvtár

SEGÉLYAKCIÓ

- Új padló és új könyvek a Szentegyházi Városi Könyvtárnak

Önkormányzati költségvetésből kapott szalagparkettát a
Szentegyházi Városi Könyvtár, a régi meggombásodott padló helyébe.
A megújult könyvtár adományban is részesült, az Illyés Alapítványtól
pályázati úton nyert könyvadományt október 14-én Székelyudvarhelyen
ünnepélyes keretek közt vehette át a könyvtáros.
Forrás: Hargita Népe. 2006. október 10.

-Könyvgyűjtés a bántalmazott gyerekeknek

A Hargita Megyei Könyvtár is válaszolt a csíkszeredai székhelyű
Bántalmazott és Kizsákmányolt Gyermekek Sürgősségi Befogadó és
Intervenciós Központjának arra az októberi felhívására, amellyel
könyvgyűjtési akciót kezdeményezett. A könyvtár gyermek- és
ifjúsági könyvek fölöspéldányaiból ajánlott fel a központ részére,
amelyek átadására későbbi időpontban kerül sor.
Forrás: Kopacz Katalin. Hargita Megyei Könyvtár

KÖNYVKÍNÁLAT

-Az első magyar Biblia-hangoskönyv

A Szent István Társulat kiadásában megjelent az első magyar
Biblia-hangoskönyv. A két DVD összesen mintegy százórányi hanganyagot
tartalmaz MP3 formátumban. Ez a Biblia teljes szövegének felel meg.
Az anyag könyvekre, azon belül pedig fejezetekre tagolódik, így
fejezetenként lapozható. A kiadvány egyszerre modern és
hagyománykövető, hiszen a Biblia könyveiben olvasható szövegek
nagy része eredetileg élőszóban hangzott el.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=19282

- Új digitális olvasmány: 'Székelyföldi' ehető és
értékesíthető gombák

Bomhér Gyula: 'Székelyföldi' ehető és értékesíthető gombák
című, 1940-ben kiadott könyvének digitalizált változata olvasható
és letölthető (pdf, djvu formátumban) a MEK-ben.
Forrás: https://mek.oszk.hu/04100/04173

- Paulo Coelho legújabb regénye egy erdélyi gyerekről szól

Szeptemberben jelent meg Brazíliában és Portugáliában Paulo Coelho
legújabb regénye. A Portobello-i varázsló főszereplője egy
erdélyi árvagyerek, akit örökbe fogadtak, majd Bejrutban nőtt
fel. A Humanitas könyvkiadó, amely Romániában megjelenteti Paulo
Coelho regényeit, jövő évre ígéri a regény román nyelvű fordítását.
Forrás: http://www.humanitas.ro/eveniment/?id=64

- Zsidók Háromszéken

Zsidók Háromszéken címmel jelent meg Féder Zoltán könyve a
sepsiszetgyörgyi Charta könyvkiadónál. "A zsidók története
Háromszéken ott kezdődik, ahol kirekesztettségük, kirekesztésük...
Történetük a megtűrtek, a mindig mindent bizonyítani kényszerülők
története. A legyőzöttek története. Mert a zsidók ellen vívott
háború s annak az 1940-es esztendők első felében lezajlott
nagy "csatái, ütközetei" valójában teljes győzelemmel
végződtek... Ezt az eseménysort követi e munka történeti kerete,
gondolatisága is." -olvasható a könyv borítóján.
(Féder Zoltán: Zsidók Háromszéken. Történelmi adat- és
szöveggyűjtemény 1690-2004. Sepsiszentgyörgy: Charta, 2006. 758
p. ill. 75,00 lej) .
Forrás: Vántsa Judit. Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely


Szerkesztők:

Bákai Magdolna
(Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Kelemen Katalin
(Hargita Megyei Könyvtár. Csíkszereda, könyvtáros
kkelemen@bibliohr.topnet.ro

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

Ha az ékezetes betűk miatt nem olvasható, kérem jelezzék a
vantsajudit@yahoo.com címre.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

A lap megrendelhető a következő címen:
ReMeK-e-hirlap-subscribe@yahoogroups.com