*********************************************************************
1. szám ReMeK-e-hírlap 2006-09-01
*********************************************************************
Romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta
*********************************************************************


ELŐHANG

Kedves Olvasó!

A romániai magyar könyvtárosok hírlevelének első számát
böngészheted, melynek megjelenésében nagy szerepe van Mikulás Gábor
információs és PR tanácsadónak. Mint minden lapnak, ennek is
története van. Augusztus 4-én Kézdivásárhelyen maroknyi könyvtáros
találkozott, hogy meghallgassa Mikulás Gábor Bizalomépítés
szolgáltatásfejlesztéssel című előadását. Az ott felvetett
témák, valamint azok kapcsán született hozzászólások, és nem utolsó sorban
a szünetek alatt folytatott hasznos információcserék, beszélgetések
alkalmával hangzott el többször a javaslat, hogy legyen a
könyvtárosoknak egy saját szakmai lapjuk. Mivel legfőbb akadálynak a
pénzforrások hiányát tartottuk, olyan megoldást választottunk végül,
amely kevés anyagi alapot igényel: az elektronikus formát.
Olyan lapot szeretnénk, amely elsősorban rólunk és nekünk szól. Hírt
adjon a különböző könyvtárakban zajló eseményekről, tájékoztasson
szakmai rendezvényekről, hasznosítható információt szolgáltasson
könyvtáraknak és könyvtárosnak egyaránt. Tesszük mindezt azért, hogy
a könyvtári szolgáltatások színvonalát növeljük, hiszen a figyelem
középpontjában továbbra is a felhasználó áll.
Várjuk visszajelzéseiteket, javaslataitokat, és persze a híreket a
könyvtárakban zajló eseményekről. Reméljük, hogy a hírlap hamarosan
méltónak bizonyul nevéhez, és igazolja majd, hogy valóban ReMeK.

A SZERKESZTŐK


TARTALOM


HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
- Romániai pénzügyi alapok kulturális szereplők számára
- Állománygyarapítási lehetőség új fölöspéldányok a Könyvtári
Intézet honlapján

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
- Csapatépítő tanfolyam csíkszeredai könyvtárosoknak
- Kulturális Intézményvezető képzés a Hargita Megyei Kulturális Központnál

JELES NAPOK
- Magyar Népmese Napja 2006
- Kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom Könyvtári program

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
- Játszó-csoport a Kovászna Megyei Könyvtárban
- Gyergyószentmiklóson: Esélyt teremtettek
- Bonsai a könyvtár udvarán, könyvvásár a sétáló utcában
- Mese, mese, mátka 2006
- Könyvtárat neveztek el Kemény Zsigmondról
- Új vezetőség új székhely új kihívások a Bihar Megyei Könyvtárban
- Olvasás Világkongresszus 2006

NYÁRI ÉLMÉNYEK
- Hagyományőrző és olvasótábor Szelterszen
- Erdélyi gyerekek Őrimagyarósdon

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK

- Romániai pénzügyi alapok kulturális szereplők számára
A Művelődési és Vallásügyi Minisztérium szakintézményt hozott létre
a kulturális programok és projektek pénzügyi támogatására: a Nemzeti
Kulturális Alap Ügykezelését, melynek székhelye: Bukarest, 1-es
kerület, Dorobanţi út, 99 A szám, 202. postafiók, 63. postahivatal,
Interneten pedig a http://www.afcn.ro
címen érhető el. A kulturális szereplők számára felkínált pénzügyi alapok a Finanţări (NOU)
főmenüben tanulmányozhatók (http://www.afcn.ro/main_finantari.html

- Állománygyarapítási lehetőség új fölöspéldányok a Könyvtári
Intézet honlapján

A Könyvtári Intézet honlapján (www.ki.oszk.hu/allomanyportal) két új
fölöspéldány-jegyzék olvasható. Adott esetben jó lehetőséget
jelenthet az állománygyarapításra.

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

- Csapatépítő tanfolyam csíkszeredai könyvtárosoknak

Augusztus 28 és szeptember 1 között "Csapatépítés a könyvtárban"
címmel tanfolyamot tartanak a Hargita Megyei Könyvtárban.
A Könyvtári Intézettel együttműködésben zajló programot Törökné Jordán
Katalin és Kőszegi Ágnes vezeti, és kifejezetten a csíkszeredai
könyvtár dolgozóinak szól. Bővebb információ a Könyvtári Intézet
honlapján (http://www.ki.oszk.hu/tanfolyam.html
Forrás: Kopacz Katalin

- Kulturális Intézményvezető képzés a Hargita Megyei Kulturális Központnál

A Hargita Megyei Kulturális Központ meghirdette Kulturális
intézményvezető és Kulturális előadó képzését a 2006 október és 2007
január közötti időszakra. A képzésre kulturális intézmények
alkalmazottait, civil szervezetek aktív tagjait, főiskolai vagy
egyetemi hallgatók jelentkezését várják. A két részletben is
befizethető részvételi díj összege kulturális intézményvezető képzés
esetén 150 Euro, kulturális előadó esetén pedig 100 Euro.
Forrás: http://www.ccenter.ro

JELES NAPOK

-Magyar Népmese Napja 2006
Szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját, 2005-től kezdődően a
Magyer Népmese Napjaként tartjuk számon. A Magyar Olvasástársaság
ebben az évben is felhívást intézett e azok számára, akiknek fontos
a mesélés hagyományának továbbörökítése, hogy ünnepeljék meg
méltóképpen ezt a napot.
Forrás: www.hunra.hu

- Kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom Könyvtári program

Szept. 7. csütörtök
10-16 Játszóház
10-12 óra között Szabó Erzsébet (Bimbi) irányításával rizsbaba készítés
12-16 óra között társas- és egyéni játékok az Őszi sokadalomhoz és
Kézdivásárhelyhez kapcsolódóan díjakkal.
Szept. 8. péntek
9-16 óra között Könyvtári nyílt nap
9, 11, 13, 15 órától könyvtárbemutatás. Kérdőíves játék az Őszi
sokadalom és Kézdivásárhely témakörben. A kérdőív helyes kitöltésére
a díj egy évre szóló ingyenes könyvtárhasználat a még nem könyvtári
tagoknak, könyvajándék a már könyvtári tagoknak.
Szept. 9. szombat
10-20 óra között Olvasásmaraton. Korosztálytól függetlenül bárki
felolvashatja kedvenc népmeséjét 10 percben.

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL

- Játszó-csoport a Kovászna Megyei Könyvtárban

Új foglalkozást kezdeményeztek áprilisban a Kovászna Megyei Könyvtár
gyermekrészlegén. Kovács Hajnalka és Kedves Tímea "játszó-csoportot"
indítottak kísérleti jelleggel, de fejlesztő céllal, valamint azzal
a szándékkal, hogy népszerűsítsék a könyvtárat a gyerekek körében.
Egy állandó csoport kialakítását tűzték ki célul, mely a formálódás
időszaka után drámapedagógiai és biblioterápiás foglalkozásokra is
alkalmassá válik.
A kisiskolásokból álló 8 tagú csoporttal hetente egy alkalommal,
szerdánként tartottak foglalkozásokat, amelyeken memória, fantázia,
koncentráció, kommunikációs készségfejlesztő játékokat, valamint
önismereti gyakorlatokat alkalmaztak.
A foglalkozás a vakációban szünetel, de a foglalkozásvezetők úgy
gondolják, hogy sok hasznos tapasztalatot szereztek, és a
tevékenységet folytatni kell.
Forrás: Kovács Hajnalka, Kedves Tímea

- Gyergyószentmiklóson: Esélyt teremtettek

A balatonfüredi Városi Könyvtár, a gyergyószentmiklósi Városi
Könyvtár és a Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete az Itt a kezem,
nem disznóláb! elnevezésű program keretében június 18-22 között
közös tábort szervezett gyerekek számára. A tábor célja volt a
fogyatékos és egészséges gyermekek közötti esélyegyenlőség megteremtése.
Forrás: http://www.ujkelet.ro/index.php?option=content&task=view&id=4959&Itemid=33

- Bonsai a könyvtár udvarán, könyvvásár a sétáló utcában

Gyergyószentmiklóson augusztus 18-20 között zajlottak a Gyergyói
Nyári Napok. A könyvtár is hozzájárult a kulturális rendezvények
színesebbé tételéhez. Elsősorban a könyvbarátokat célozták meg, de
igyekeztek kihasználni a nyár kínálta lehetőségeket: a könyvtár
udvarára bonsai kiállítást szerveztek, a város központjában
található sétálóutcában pedig könyvvásárt.

- Mese, mese, mátka 2006

Augusztus 21-25 között negyedik alkalommal szerveztek a
gyergyószentmiklósi könyvtárban Mese, mese, mátka címmel
olvasótábort kisiskolások számára. Az egyhetes tevékenységsorozat fő
témája a székely mesebeszéd volt: a Budai Ilona által gyűjtött
székely népmeséket olvasták fel, és a kézműves foglalkozásokat is e
téma köré szervezték.
Minden nap meseolvasással kezdődött a tevékenység, majd a mesék
megvitatása következett, ahol kitértek a mesék nyelvezetére.
A gyerekek meseillusztrációkat készítettek, a kézműves foglalkozások
alkalmával pedig mesetarisznyát, de nem maradt el a már hagyományossá
vált papírhajtogatás sem. A nap szabadtéri játékokkal zárult.
Forrás: Kovács Klára, Szakács Rita

- Könyvtárat neveztek el Kemény Zsigmondról

Augusztus 19-én a kézdiszentléleki községi könyvtár felvette a
Kemény Zsigmond nevet. Az ünnepségen Rabocskai László tanár a
könyvtárnak adományozta az író Pusztakamaráshoz kapcsolódó, általa
összegyűjtött gazdag dokumentációs anyagának a fénymásolatát, és
Budapest XI. kerületének küldöttei közel háromszáz könyvvel
ajándékozták meg a könyvtárat.
Forrás: Háromszék független napilap 2006.aug.24.

- Új vezetőség új székhely új kihívások a Bihar Megyei
Könyvtárban

Új menedzsment irányítja néhány hete a Bihar megyei könyvtárat.
Az intézmény új székhelyet is kapott a Rulikowszki út elején, amelyet
ez év végén vehet birtokába. A helyzetről és az intézményt érintő
kihívásokról Tavaszi Hajnal aligazgatóval az augusztus 29-én
megjelent Új Magyar Szó Bihar megyei mellékletében olvashatnak
interjút az érdeklődők.
Forrás: Új Magyar szó Bihar megyei melléklete, 2006. aug. 29.

- Olvasás Világkongresszus 2006

Augusztus 7-10 között rendezték meg Budapesten a 21. Olvasás
Világkongresszust, melynek fővédnöke Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke volt. A kongresszus szervezője a Nemzetközi
Olvasástársaság (Internatinal Reading Association), társszervezője a
Magyar Olvasástársaság volt. A négy nap alatt több mint 500 előadás
hangzott el angol és magyar nyelven. A résztvevők -több mint 600 fő
26 országból voltak jelen. A színvonalas előadások anyaga mely
folyamatosan bővül- letölthető a Magyar Olvasástársaság honlapjáról
www.hunra.hu.

NYÁRI ÉLMÉNYEK

- Hagyományőrző és olvasótábor Szelterszen

Családok számára szervezett Szelterszben hagyományőrző és
olvasótábort augusztus 6-12 között a gyergyószentmiklósi Pro Libris
Könyvbarátok Egyesülete. A programban olyan Hargita és Kovászna
megyei családok vettek részt, akiknél valamelyik szülő kulturális
tevékenységet folytat. A részvétel feltétele, hogy a család egyik
tagja foglalkozásokat is vezessen a tábor ideje alatt.
A rendezvényt támogatta az Illyés Közalapítvány.

- Erdélyi gyerekek Őrimagyarósdon

Augusztus 7-13 között öt gyergyószentmiklósi gyerek és egy
könyvtáros vett részt a Balatonfüredi Városi Könyvtár és
Helytörténeti Gyűjtemény őrimagyarósdi nyári táborában, ahol közösen
nyaraltak komáromi és balatonfüredi gyerekekkel.
A résztvevők megismerkedhettek az Őrség életével, szokásaival, a
régi épületekkel, eszközeikkel, szeres településeikkel, különleges
ételeikkel, foglalkozásaikkal és a nemzeti parkjuk növényvilágával,
de lehetőségük volt különböző kézműves foglalkozások (korongozás,
gyöngyfűzés, kelmefestés, csuhéfonás, nemezelés, kürtőskalács
készítés, körmönfonás) elsajátítására is.
Forrás: Ferencz Hajnalka

Szerkesztők:

Bákai Magdolna
(Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató)
bakai.magdolna@gmail.com

Vántsa Judit
(Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Kézdivásárhely, könyvtárigazgató)
vantsajudit@yahoo.com

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.